Utvikling av kartleggingsmateriell på forskjellige morsmål. Dagens tema. Hvorfor Hva Hvordan Hva så hva nå. Fallgruber

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12.09.2009. Utvikling av kartleggingsmateriell på forskjellige morsmål. Dagens tema. Hvorfor Hva Hvordan Hva så hva nå. Fallgruber"

Transkript

1 Dagens tema Utvikling av kartleggingsmateriell på forskjellige morsmål Liv Bøyesen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Hvorfor Hva Hvordan Hva så hva nå Elevteksten som fulgte var hentet fra kap 15 Bøyesen, Liv 2006: Flerspråkighet og läs- och skriv svårigheter. I: Louise Bjar (red.): Det hänger på språket. Lärande og språkutveckling i grundskolan. Stockholm, Studentlitteratur På norsk I: Louise Bjar (red.) 2008: Det er språket som bestemmer. Læring og språkutvikling i grunnskolen. Bergen, Fagbokforlaget Fallgruber Ulike språklyder i morsmålet og norsk kan gi mistanke om fonologiske vansker Ulike skrift- og rettskrivingssystemer kan gi inntrykk av lese- og skrivevansker Forskjellige måter å ordne grammatiske forhold på i morsmålet og norsk kan gi mistanke om grammatiske problemer Liten bredde i ordforrådet kan gi mistanke om problemer med å resonnere Sosio-emosjonelle reaksjoner kan gi mistanke om problematiske forhold utenfor skolen, selv om atferden kan være knyttet til skolehverdagen Utdanningsdirektoratet eller NAFO prosjektansvar Tiltak 13 Bredtvet og NAFO Metoder og materiell - språklige ferdigheter - mulige behov - 5. NAFO Materiell for kartlegging av leseferdighet NAFO Verktøy for kartlegging av skolebakgrunn Prøver - kartlegging av leseferdighet 12 språk trinn 2 og 3 Albansk, arabisk, kurdisk sorani, persisk, polsk, somali, spansk, tamil, thai, tyrkisk, urdu og vietnamesisk Kommer: russisk (og kurmanci/badini) bosnisk Felles hefte for 4. og 5. trinn Albansk, tyrkisk, somali Kommer spansk Sent ankomne Somali, engelsk og karen 1

2 Prøvene bestilles evt fra Bestillingstorget hos Utdanningsdirektoratet. Det er skolene som bestiller og har ansvar, ikke den enkelte tospråklige lærer. Dette er for kartlegging og ikke generell opplæring: Lenke fra NAFOs hjemmeside, og så til lenken med kartleggingsmateriell på venstre side som tar en til Udirs side. Handlelista er da på venstre side: et.no/ Materiellet består av Elevhefte andre trinn 6 delprøver Elevhefte tredje trinn 4 delprøver Elevhefte fjerde-femte trinn 5 delprøver Tospråklige lærerveiledninger Bakgrunn, instruksjon, vurdering Idéhefte 4 eleveksempler Thai Analyse av en fortsettelsesfortelling Ordkjeder, Setningslesing, 2 korte tekstoppgaver Elevens vurdering av hvordan det var å arbeide med prøven Mening Mengde Form Bruk av konteksten som er gitt? Forståelig og sammenhengende tekst? Fortellerstruktur: forløp, klimaks og avslutning? Bruk av gitte nøkkelgjenstander? Fantasi og kreativitet? Mange og forskjellige ord? Bruk av sammenligninger og bilder (metaforer)? Detaljerte beskrivelser? Noen relativt sammensatte/komplekse setninger? Bøyningsformer: avanserte eller som forventet? Rettskriving, ortografi: avansert eller som forventet? 2

3 Noen erfaringer og resultater Eldre elever gjør det bedre enn yngre Relativt lik utvikling men noen raskere utvikling enn andre Ortografi viktig Tid brukt til leseopplæring vesentlig Kan fange opp elever med vansker Kan brukes parallelt med prøver på norsk For elever som nylig er kommet og relativt sent i skoleløpet Skjema for skole- og annen bakgrunn Prøver for lesing, matematikk, historie/samfunnsfag, engelsk, naturfag Lesing orddiktat, ordkjeder, tekstlesing, fagtekst oversatt til somali, engelsk og karen Fra NAFOs hjemmeside, gå til Kartleggingsmateriell: Derfra til. Kartlegging av skolefaglige ferdigheter for minoritetsspråklige unge Noen elevkommentarer etter prøva Det var en normal prøve De tror at mange som går på skolen ikke har lært å lese i hjemlandet Prøva var ganske lett og tok kort tid De 2 siste oppgavene var vanskelige Språket i prøva er en annen dialekt enn den noen av elevene har Vi lærte nye ord på denne prøva Det er viktig å lese mye somalisk, for da lærer man andre språk bedre Lettere å lære norsk da Bruker biblioteket og internett for å lese og lytte til somalisk Påbegynt dato: Eleven kan Ca 20 skrifttegn Orddiktat Ordavkoding Enkeltord Ordkjeder Lese setninger Lese en kort tekst Lese og svare på faglige spørsmål Forklare ord Forstå en tekst Foklare faglige spørsmål Med mye help Avsluttet dato: Med litt hjelp Uten hjelp Kommenta rer Fagkompetanse ut fra enspråklighet Elevens spesielle erfaringer og sterke sider Fagkompetanse ut fra flerspråklighet Undersøkelse Bakgrunns kunnskap Undersøkelse Ut fra 5 Tiltak Etter Bøyesen 1987: Logopedisk arbeid med tospråklige elever et bidrag til tospråklighet. Hovedfagsoppgave til 3. avd. Statens Spesiallærerhøgskole. Ut fra 2.8 eller 5 evt både 2.8 og 5 Tiltak Samarbeid Med andre lærere, inkludert flerspråklige, og foreldre 3

4 Prøvebatteriet NAFO: Ordminne - Auditivt sekvensielt minne (i den fonologisk delen av arbeidsminne - Baddeley) inneholder meningsløse og meningsfulle ord Prøve(r) på RAN inneholder tall, bokstaver og tegninger (bilder) Spørreskjema til elevene egenvurdering av leseferdighet og leseutvikling Bredtvet: TROG grammatiske prøver BPVS (British Picture Vocabulary Scale) Setningsminne Kvalitativt verktøy Informasjon foreldre og lærere (pragmatiske ferdigheter bl a) Definisjon av dysleksi Det engelske dysleksiforbundet Dyslexia is a specific learning difficulty which mainly affects the development of literacy and language related skills. It is likely to be present at birth and to be lifelong in its effects. It is characterised by difficulties with phonological processing, rapid naming, working memory, processing speed, and the automatic development of skills that may not match up to an individual s other cognitive abilities. It tends to be resistant to conventional teaching methods, but its effects can be mitigated by appropriately specific intervention, including the application of information technology and supportive counselling Tiltak for eleven Sterke sider? Motivasjon (gruppe) Orddeling stavelser, Avsnittslesing - gjennomgang Oppbygging av ordforråd Litterært og faglig trekantsamarb Sjekke leseferdighetene albansk Albansk som fremmedspråk ungd tr? 1-8. Opplæringsloven. Opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping i grunnskolen Skoleeigaren skal tilby opplæring i framandspråk i minst eitt av dei fire språka tysk, fransk, spansk eller russisk etter læreplanen i framandspråk på nivå I ved kvar skole. I tillegg kan det vere tilbod om andre språk, også ikkje-europeiske, etter same læreplanen. Skoleeigaren bestemmer kva for framandspråk elevane skal få tilbod om, og korleis dette skal organiserast. 22 Morsmål som fremmedspråk Som privatist i vg skole Erstatte det obligatoriske fremmedspråket i studieforberedende utdanningsprogram Godskrives som et programfag Rådgiveren vg skal ha informasjon 24 4

5 Ressurser LEXIN Minett Svensk nettsted for morsmål, ordbøker og informasjon på morsmål 5klig+och+kulturell+m%e5ngfald/L%e4nkar ontent&task=view&id=468&itemid=66 ontent&task=view&id=17&itemid=34 ontent&task=view&id=471&itemid=67 For matematikk på morsmål Læremidler for språklige minoriteter p://mino.utdanningsdirektoratet.no/ spx?id=44735&epslanguage=no De øvrige nasjonale senterne Bøkene ligger blant andre under NAFOs lenke ressursbank og så: nye bøker/publikasjoner: Henvisninger NAFOs hjemmeside: Flerkulturell opplæring på skolenettet: d=18640&epslanguage=no NOA norsk som andrespråk. NOVUS forlag, nr 1-2, 2005; nr 2, 2006; nr 1, 2007, nr 1, 2008 NORDAND Norsk tidsskrift for andrespråksforskning nr 1, 2008 Sigrun Aamodt og An-Magritt Hauge (red) Familielæring. Oslo: Universitetsforlaget. NOA-nett, artikler og innlegg 1. Bøyesen, Liv 2006: Kartlegging og utredning sikring eller marginalisering. I: Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør (red B. Broch-Utne og L. Bøyesen) Bergen, Fagbokforlaget 2. Familielæring (red A.M. Hauge og S. Aamodt), Universitetsforlaget 3. Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn (red. T. Sand) rev. utg Cappelen 4. Lesing og leseproblemer innen forskjellige ortografier. Kartlegging og vurdering av flerspråklige elever. (Liv Bøyesen. NOA nr Novus forlag). 5. Mangfold i språk og tekst. Lesesenteret og NAFO i samarbeid (kommer) LB: flytende det betyr at det renner, på en måte slik som vann.. Eleven: Å ja, det kommer og kommer Lykke til med å få elevene gjennom utdanningsløpet! 5

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Denne artikkelen handler om hvorfor begrepsundervisning er nødvendig for minoritetselever, pluss en del om hvilke tiltak som kan iverksettes. I tillegg

Detaljer

Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen

Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen Frogn Kommune, 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I GRUNNLAG FOR PLANEN 3 Innledning 1. Situasjonen i Frogn kommune 2. Lover og forskrifter 3.

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Mangfold i språk og tekst. Lesesenter et

Mangfold i språk og tekst. Lesesenter et 1 Lesesenter et Redaktør: Margunn Mossige www.lesesenteret.no Telefon: 51 83 32 00 E-post: lesesenteret@uis.no Postadresse: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Design: Melvær&Lien Idé-entreprenør

Detaljer

Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen

Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen Kirsten Palm Høgskolen i Oslo og Akershus Else Ryen Universitetet i Oslo Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen Sammendrag Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Lese- og skrivevansker metodiske grep

Lese- og skrivevansker metodiske grep Lese- og skrivevansker metodiske grep Hell, 12. november 2009 Ellen Heber utfordringer muligheter tilrettelegging Literacy - begrepet Et utvidet lesebegrep The ability to understand and use those written

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever BÆRUM KOMMUNE Språk i fokus Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Utarbeidet høsten 2011av prosjektleder Helle Ibsen (Bærum PPT) Revidert

Detaljer

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring Flerspråklige elever og tilpasset opplæring av kirsten palm Arbeidsformene i den ordinære undervisningen betyr mye for flerspråklige elever som får sin undervisning i vanlige klasser. Men det kan være

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN 2 REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Sammenlignende studie av elever i Norge og i Ungarn Marianna Juujärvi MASTERGRADSOPPGAVE MASTERPROGRAM HELSEFAG I STUDIERETNING LOGOPEDI DET PSYKOLOGISKE

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Fylkessamling IKVO Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Hovedmomenter Om NAFO Revisjon av gjennomgående læreplaner Høring om innføringstilbud Samarbeid mellom voksenopplæring og videregående skole

Detaljer

Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker?

Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Artikkel Fagfellevurdert artikkel Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Det siste tiåret har det vært gjennomført en rekke studier av hvordan man kan fremme leseforståelse

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

LESEFERDIGHET PÅ 2. ÅRSTRINN VÅREN 2006 DELRAPPORT

LESEFERDIGHET PÅ 2. ÅRSTRINN VÅREN 2006 DELRAPPORT LESEFERDIGHET PÅ 2. ÅRSTRINN VÅREN 2006 DELRAPPORT LIV ENGEN ANNE CHARLOTTE BEGNUM SIRI NØTTÅSEN GABRIELSEN RAGNAR GEES SOLHEIM Nasjonalt Senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Elever med vansker i matematikk

Elever med vansker i matematikk Elever med vansker i matematikk En veileder i utredning og tiltak 1 Elever med vansker i matematikk EN VEILEDER i utredning og tiltak Marianne Akselsdotter Britt Wenche Grimstad Eva Margareta Engenes

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor?

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? I løpet av de ti siste årene har vi stadig blitt møtt med at mangfold er en ressurs. I diverse meldinger

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer