Regnskap Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:"

Transkript

1 Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks Kongsberg IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks Kongsberg

2 IL SKRIM - Resultatregnskap pr Hovedgruppa avdeling Sponsorinntekter Inntekter egne arrangement Kom.aktivitetstilskudd Kom.tislkudd/lagseide anlegg Stat. Lokale aktivitet.midler Tilskudd øremerkede Tilskudd fra Idrettsrådet Grasrotandelen (09 konto 3970) Momsrefusjon Medlemskontingenter Gruppekontingent Medlemskontingenter før fordeling Inntekter bingo Facebook kampanje Diverse inntekter Sum salgs- og driftsinntekter Lønnskostnader 5000 Lønn til ansatte Kontorgodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Lønn under skatteplikt Sum lønnskostnader Leie lokaler Drift Treningshallen Renovasjon, vann, avløp vedr. lok Inventar/utstyr Reparasjon og ved utstyr Reparasjon og ved utstyr Revisjons- og regnskapshonor Kontorrekvisita Kopiering/trykking Møte, kurs, oppdatering etc Vedlikeholdskostn SW og HW Annen kontorkostnad Telefon Porto Bilgodtjørelse Passasjertillegg Reisekostnader ikke avgif Annose/reklame Premier, utmerkelser, gaver Overføring fra HG til gruppene Forsikringspremie Dommerutgifter 400

3 7720 Sesongavslutninger Samlinger Øredifferanser Innkjøp av idrettsmatriell Momsrefusjon Tap på fordringer Sum andre driftskostnader Finansinntekter og -kostnader 8040 Renteinntekter Andre finansinn og kostnader Sum finansinntekter og -kostn Årsresultat Sum Sum Totale driftskostnader Sum finansinntekter/kostnader Årsresultat-overskudd IL SKRIM - Balanseposter Hovedstyre 2012 Hovedgruppa avdeling 01 Håndballanlegg avdeling 9 Fotballanlegg avdeling 10 Investeringer avdeling 11 Skianlegg avdeling 12 Eiendeler Ski/rulleski Lagerbygg Treningshall Treningshallen Skatt Driftskonto Plassering Allidrett Medlemsnett avd 01: Kundefordringer avd 11: Kundefordringer avd 12: Kundefordringer 287 avd 13: Kundefordringer Til gode mva Gjeld Skyldig skattetrekk Leverandørgjeld avd Leverandørgjeld avd Leverandørgjeld avd Leverandørgjeld avd Forskudd fra kunder

4 IL SKRIM - Resultatregnskap - pr Håndballanlegg avdeling Kom.tilskudd/lagseide anlegg Tilskudd øremerkede Sum salgs- og driftsinntekter Inventar/utstyr Sum andre driftskostnader Årsresultat Sum Sum Totale driftskostnader Årsresultat (overskudd)

5 IL SKRIM - Resultatregnskap - pr Fotballanlegg avdeling Sponsorinntekter Kom.tilskudd/lagseide anlegg Tilskudd øremerkede Sum salgs- og driftsinntekter Renovsjon,vann,avløp vedr.loka Lys, varme vedr. lokaler Renhold av lokaler Inventar/utstyr Reperasjon og vedl bygninger Rep. og vedl av anlegg Reperasjon og ved. utst Brøyting, strøing Kontorrekvisita Drivstoff, transportmidler Annonse/reklamekostnader Forsikringspremie Innkjøp av idrettsmatriell Momsrefusjon Sum andre driftskostnader Årsresultat Sum Sum Totale driftskostnader Årsresultat (overskudd) Noter til regnskapet 2012 for fotballanlegg: 3411 Kontoen viser kommunalt anleggstilskudd 2012, på kr pluss beløp kr ompostert ved årsmøtevedtak i for 2011

6 IL SKRIM - Resultatregnskap pr Investeringer avdeling Sponsorinntekter Spillemiddel-fylkesdel Tilskudd øremerkede Inntekt til drift av treningshal Diverse inntekter Sum Investeringer kontantbeløp Investering tilb. fra kommunen Investering tilb. fra spille Investeringer Andre kostnader Momsrefusjon Sum andre driftskostnader Finansinntekt og -kostnad 8040 Renteinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader og gebyr Sum finanskostnader Årsresultat Sum Sum Totale driftskostnader Sum finanskostnader Årsresultat (underskudd) Noter til regnskapet for 2012 Investeringer 3402 Spillermiddelrefusjon kr gjelder PCB lampeutskiftning lysløypa på Heistadmoen skistadion. Disse midlene er innbetalt til bank den Utestående spillemidler kr gjelder Lagerbygg Heistadmoen skistadion 3442 Denne kontoen består av gaver og tilskudd til Treningshallen og Rulleskiløype 3999 Salg av tømmer - prosjekt 700, Treningshallen

7 IL SKRIM - Resultatregnskap pr Skianlegg avdeling Sponsorinntekter Salg matriell, utstyr Kom.tilskudd/lagseide anlegg Tilskudd øremerkede Tilskudd fra Idrettsrådet Leieinntekter fast eiendom Diverse inntekter Sum salgs- og driftsinntekter Lønnskostnader 5500 Lønn under skatteplikt Sum lønnskostnader Leie lokaler Renovasjon,vann,avløp Lys,vame vedr.lokaler Renhold av lokaler Annen kostnad lokaler Leie av transportmidler Inventar/utstyr Reparasjon og vedl. Bygninger Reparasjon og vedl. Anlegg Reparasjon og vedl. Utstyr Brøyting, strøing Andre honorarer Transportkostnader Kontorrekvisita Trykksaker Vedlikeholdskostnader SW og HW Annen kontorkostnad Telefon Drivstoff, transportmidler Annen kostnad transportmidler Annonse/reklamekostnader Premier/utmerkelser,gaver Forsikringspremie Sesongavslutninger Andre kostnader Momsrefusjon Sum andre driftskostnader Finansinntekter og -kostnader 8140 Rentekostnader Andre finanskonstnader/gebyr 162 Sum finansinnstekt og - kostn 166 0

8 IL SKRIM - Resultatregnskap pr Skianlegg avdeling 12 Åresultat Sum Sum Totale driftskostnader Sum finansinnstekt og - kostn 166 Årsresultat (overskudd) Noter til regnskapet 2012 for skianlegg: 3120 Sponsorinntekter, budsjett kr ansvar for salg og oppfølging av sponsorkontrakter ble overført til avdeling 22, Skigruppa 3240 Salg av overskuddsmateriell, en hyttedo som har vært lagret i mange år 3411 Ordinært kommunalt anleggstilskudd for 2012, kr , etterslep av resttilskudd fra Kr og ompostering ved årsmøtevedtak 2012, kr Tilskudd fra Idrettsrådet 2012, kr og ompostering av kr ved årsmøtevedtak Omfattende utleie av skistadion og skistua. Utleie til Efteløt IL ligger inne med leie for to sesonger 3999 Dette er støtte fra fornøyde brukere av skiløypene 6340 Overskridelse på budsjett skyldes utbedring av feil i det permanente tidtakersystemet 6610 Overskridelse på installasjon av belysning for parkeringsplass. Høyere kostnader enn budsjettert 6620 Overskridelse pga defekt motor på fres på tråkkemaskin. Vi vil få refundert noe av kostnadene fra forsikringsselskapet

9 IL SKRIM - Resultatregnskap pr Sparebank 1 - Treningshallen avdeling Kom.tilskudd/lagseide anlegg Utleie treningshallen fotballgruppa Sum salgs- og driftsinntekter Andre honorarer Forsikringspremie Momsrefusjon Sum andre driftskostnader Finansinntekter og -kostnader 8040 Renteinntekter Rentekostnader Andre finansinn og kostnader 80 Sum finansinntekter og -kostn Årsresultat Sum Sum Totale driftskostnader Sum finansinntekter Årsresultat (overskudd) Noter til regnskapet 2012 for Treningshallen: 3451 Fakturert utleie til Fotballgruppa for desember Kommunalt anleggstilskudd for perioden til

10 IL SKRIM - Resultatregnskap pr Bueskytterne avdeling Salg matriell, utstyr Kom. Aktivitetstilskudd Stat.loklae aktivites midler Tilskudd øremerkede Grasrotandelen Momsrefusjon Leieinntekt Gruppekontingent Diverse inntekter Sum salgs- og driftsinntekter Leie lokaler Inventar/utstyr Reparasjon og ved utstyr Møte, kurs, oppdatering etc Annen kontorkostnad Drivstoff, transportmidler Bilgodtgjørelse Reisekostnader ikke oppgavepl Premier,utmerkelser,gaver Kontingenter serier/stevner Kontingenter serier/stevner Momsrefusjon Sum andre driftskostnader Finansinntekter og -kostnader 8040 Renteinntekter Andre finansinn og kostnader Sum finansinntekter og -kostn Årsresultat Sum Sum Totale driftskostnader Sum finansinntekter Årsresultat (overskudd)

11 IL SKRIM - Balanseposter 2012 Bueskytterne avdeling 19 Eiendeler Driftskonto: Kundefordringer Gjeld Leverandørgjeld Noter til regnskapet 2012 for bueskytterne: 3240 Salg av 4 t-skjorter 3442 kr fra Sparebank 1 - gavebrev kr fra NIF (tilskudd til kjøp av utstyr) 3999 Budsjetterte aktiviteter som skulle gi inntekter til klubben har ikke blitt noe av 6540 Dekker også innkjøp av materiell knyttet til gavebrev Sp Buestikka 7140 Leder på fagsamling 7420 Utmerkelse til avgått leder 7713 Aktivitets- og administrasjonavgift til NBF

12 IL SKRIM - Resultatregnskap pr Fotballgruppa avdeling Sponsorinntekter Annonsesalg Inntekter kiosk Inntekter dugnad Inntekter Fotballskole Inntekter egne arrangement Egenandeler Salg materiell, utstyr Kom.Aktivitetstilskudd Stat. Lokale aktivitet.midler Tilskudd fra idrettsrådet Leieinntekter, fast eiendom Momsrefusjon Gruppekontingent Diverse inntekter Sum salgs- og driftsinntekter Varekostnader 4202 Innkjøp Fotballskole Innkjøp kiosk Idrettsmatriell til videresalg Sum varekostnader Lønnskostnader 5000 Lønn til ansatte Lønn under skatteplikt Sum lønnskostnader Leie lokaler Drift Treningshallen Renovasjon, vann, avløp vedr lok renhold av lokaler Andre honorarer 6800 Kontorrekvisita 6810 Kopiering/trykking(ikke brukes) Møte, kurs, oppdatering etc Vedlikeholdskostnader SW/HW Annen kontorkostnad Porto Bilgodtgjørelse Passasjertillegg Reisekostnader ikke oppgavepl Diett ikke oppgavepliktig Annonse/reklame Premier, utmerkelser, gaver 1 073

13 7435 Overføring fra fotballgru til HS Forsikringspremie Overgangskostnader Bøter Dommerutgifter Kontingenter serier/stevner Sesongavslutninger Samlinger Kurs-opplæring Premier, lotterier Innkjøp av idrettsmatriell Andre kostnader Momsrefusjon Sum andre driftskostnader Finansinntekter 8040 Renteinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader og gebyr Sum finansinntekter Årsresultat Sum Sum Totale driftskostnader Sum finansinntekter Årsresultat IL SKRIM - Balanseposter 2012 Fotballgruppa avdeling 20 Eiendeler Fotballskole Lagskonto Driftskonto Plass.konto Kassabeholdning Kundefordringer Gjeld Leverandørgjeld Skyldig mva fra Noter til regnskapet 2012 for fotballgruppa: Underskudd pga egenkapital på kr ,- inn til treningshallen

14 IL SKRIM - Resultatregnskap pr Håndballgruppa avdeling 21-bredde 3120 Sponsorinntekter Annonsesalg Inntekter kiosk Billettinntekter Inntekter loppemarked Inntekter dugnad Inntekter egne arrangement Sponsorinntekter u/mva Egenandeler Salg matriell, utstyr Kom.Aktivitetstilskudd Kom.tilskudd/laagseide anlegg Stat. Lokale aktivitet.midler Tilskudd fra Idrettsrådet Tilskudd øremerkede Grasrotandelen Momsrefusjon Gruppekontingent Inntekter lotterier Diverse inntekter Sum salgs- og driftsinntekter Varekostnader 4201 Innkjøp lotteri Innkjøp håndballskole Innkjøp loppermarked Beholdningsendring 4300 Innkjøp kiosk Innkjøp Select/annonser Sum varekostnader Lønnskostnader 5000 Lønn til ansatte Lønn uten arbeidsgiveravgift Lønn u/aga Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av ferie Lønn under skatteplikt Sum lønnskostnader Avskrivninger Leie lokaler Leie av transportmidler Inventar/utstyr Idrettsfaglig bistand, trener Andre honorarer Reise/utgiftsfordeling Kontorrekvisita

15 IL SKRIM - Resultatregnskap pr Håndballgruppa avdeling 21-bredde 6810 Kopiering/trykking Møte, kurs, oppdatering etc Vedlikeholdskostnader SW /HW Annen kontorkostnad Telefon Porto Drivstoff, transportmidler Bilgodtgjørelse Passasjertillegg Reisekostnader ikke oppgavepl Annonse/reklame Premier, utmerkelser, gaver Overføring fra HS til gruppene Overgangskostnader Bøter Dommerutgifter Kontingenter serier/stevner Sesongavslutninger Samlinger Kurs-opplæring Ørediffereanser Premier, lotterier Innkjøp av idrettsmatriell Momsrefusjon Tap for fordringer Sum Finansinntekt og - kostnad 8040 Renteinntekter Annen renteinntekt 8140 Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finansinntekt og -kostnad Årsresultat Sum Sum Totale driftskostnader Sum finansinntekter Årsresultat

16 IL SKRIM - Resultatregnskap pr Håndballgruppa avdeling 21-bredde IL SKRIM - Balanseposter 2012 Håndballgruppa avdeling 21 bredde Eiendeler Varebeholdning Skatte Driftskonto Håndball Lagskonto Sparekonto Kassabeholdning Kundefordringer totalt Andre kortsiktige fordringer Kundefordinger: Gjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig aga av feripe -820 Skyldig feriepenger Skyldig mva Påløpt lønn for Leverandørgjeld Noter til regnskapet for 2011 håndballgruppa Den største endringen for 2012 er at bredde og elite har skilt lag fra Av den grunn så har de fleste inntekter gått ned fra i fjor og kostnader er redusert tilsvarende På dugnadssiden er det Skrimloppa som er den største dugnaden i Håndballgruppa og som igjen har vært gjennomført med suksess, brutto inntekt ble kr Gruppe kontingenten har økt i 2012, det er flere unger, både gutter og jenter som har begynt å spille håndball. Eller er det brukt litt penger på ustyr til trening og drakter.

17 IL SKRIM - Resultatregnskap pr Skigruppa avdeling Sponsorinntekter Annonsesalg Inntekter kiosk Billettinntekter Inntekter egne arrangement Egenandeler Salg matriell, utstyr Kom.Aktivitetstilskudd Kom.tilskudd/laagseide anlegg Stat. Lokale aktivitet.midler Tilskudd øremerkede Momsrefusjon Leieinntekter Gruppekontingent Diverse inntekter Sum salgs- og driftsinntekter Varekostnader 4300 Innkjøp kiosk Idrettsmatriell til videresalg Div varekjøp Sum varekostnader Lønnskostnader 5500 Lønn under skatteplikt Sum lønnskostnader Leie lokaler Inventar/Utstyr Idrettsfaglig bistand Andre honorarer Kontorrekvisita Kopiering Møte, kurs, oppdatering etc Vedlikeholdskostnad SW og HW Annen kontorkostnad Porto Drivstoff, transportmidler Annen kostnad transportmidler Bilgodtgjørelse Annonse/reklame Premier, utmerkelser, gaver Kontingenter serier/stevner Sesongavslutninger Samlinger

18 IL SKRIM - Resultatregnskap pr Skigruppa avdeling Premier,lotterier Innkjøp av idrettsmatriell Andre kostnader Momsrefusjon Tap på fordringer 94 Sum andre driftskostnader Finansinntekt 8040 Renteinntekter Andre finanskostnader og gebyr 24 Sum finansinntekt Årsresultat Sum Sum Totale driftskostnader Sum finansinntekter Årsresultat - overskudd Eiendeler Kassabeholdning 0 Driftskonto Kundefordringer Gjeld Leverandørgjeld 0 0 Noter til regnskapet 2012 for Skigruppa: IL SKRIM - Balanseposter 2012 Skigruppa avdeling Sponsor inntekter til reklame stadion 3122 Høyrer annonseinnterkter i programblad 3200 Kiosk åpning kun søndager, sluttet med lørdager 3240 Skiluer 3921 Økt medlemsantall 3999 Hører nok litt sammen med budsjett i Skiluer 5500 Litt for få trenere enn budsjettert 7420 Hører til Flere medlemmer er med på Geilo tur, se mot konto 3235 egenandeler 7750 Hører sammen med budsjett i 7420

19 IL SKRIM - Resultatregnskap 2012 Totalt alle avdelinger Konto Navn Regnskap 12 Regnskap Sponsorinntekter Annonsesalg Inntekter kiosk Billettinntekter Inntekter loppemarked Inntekter dugnad Inntekter fotballskole Inntekter egne arrangement Sponsorinntekter u/mva Egenandeler Salg matriell, utstyr Spillemiddel-kommunedel 3402 Spillemiddel-fylkesdel Kom.Aktivitetstilskudd Kom.tilskudd/lagseide anl Stat. Lokale aktivitet.midler Tilskudd øremerkede Tilskudd fra Idrettsrådet Grasrotandelen Momsrefusjon Inntekt til drift av treningshallen Utleie treningshallen fotballgruppa Leieinntekt, fast eiendom Medlemskontingent Gruppekontingent Medlemsnett før fordeling Inntekter bingo Inntekter lotterier Facebook kampanje Diverse inntekter Sum salgs- og driftsinntekter Varekostnader 4201 Innkjøp lotteri Innkjøp fotballskole Innkjøp loppemarked Beholdningsendring 4300 Innkjøp kiosk Idrettsmatriell til videresalg Innkjøp Select/annonser Diverse varekjøp Sum varekostnader Lønnskostnader 5000 Lønn til ansatte Lønn u/aga Kontorgodtgjørelse Lønn u/aga Feriepenger Feriepenger 5400 Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg.avs.feriepenger Lønn under skatteplikt

20 IL SKRIM - Resultatregnskap 2012 Totalt alle avdelinger Konto Navn Regnskap 12 Regnskap 11 Sum lønnskostnader Avskrivninger Investeringer kontantbeløp Investering tilb.fra kommunen 6003 Investeringer tilb fra spillemidl Investeringer Leie lokaler Drift Treningshallen Renovasjon, vann, avløp v/lokaler Lys, varme v/lokaler Renhold av lokaler Annen kostnad lokaler Leie av transportmidler Inventar/utstyr Reperasjon og vedlikehold bygning Rep og vedl av anlegg Reperasjon og vedlikehold utstyr Brøyting, strøing Revisjon- og regnskapshonorarer Idrettsfaglig bistand, trener Andre honorarer Reise/utgiftsfordeling Kontorrekvisita Kopiering/trykking Trykksaker Møte, kurs, oppdatering etc Vedlikeholdskostnader SW og HW Annen kontorkostnad Telefon Porto Drivstoff, transportmidler Annen kostnad transportmidler Bilgodtgjørelse Passasjertillegg Reisekostnader ikke oppgavepl Diett oppgavepliktig Annonsekostnader Premier, utmerkelser, gaver Overføring fra Skrim til gruppene Overføring Håndball til lagskontoer 7435 Overføring fra fotballgruppa til HS Forsikring Overgangskostnader Bøter Dommerutgifter Kontingenter serier/stevner Sesongavslutninger Samlinger Kurs-opplæring Øredifferanse Premier, lotterier

21 IL SKRIM - Resultatregnskap 2012 Totalt alle avdelinger Konto Navn Regnskap 12 Regnskap Innkjøp av idrettsmatriell Andre kostnader Momsrefusjon Tap på fordringer Sum andre driftskostnader Finansinntekt og -kostnad 8040 Renteinntekter Annen renteinntekt 8140 Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finansinntekt og -kostnad Årsresultat Sum Sum Totale driftskostnader Sum finansinntekter Årsresultat-overskudd IL SKRIM - Balanseregnskap 2012 Totalt alle avdelinger Eiendeler Varebeholdning Bankbeholdning Kundefordringer/andre kort.ford Kassabeholdning Sum egenkapital Egenkapital og gjeld Årsresultat (overskudd/underskudd) Egenkapital Bank gjeldsbrevlån Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig mva/til gode mva Skylding feriepenger Pålpt.arb av feriepenger -820 Forskudd fra kunder Diverse trekk Påløpt lønn for Sum gjeld

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer