Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10"

Transkript

1 Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 13 Budjsett DIVERSE SALG , , , , SPONSORINNTEKTER , , , , , REKLAMEINNTEKTER BILLETTINNTEKTER , AKTIVITETSTILSKUDD - LAM MIDLER , , , , , , ANDRE TILSKUDD , , MOMSKOMPENSASJON , , , , , ANDRE INNTEKTER/ SALG KONTINGENTER , , , , , , DELTAKERAVGIFTER -500, GRASROTANDELEN , , , , , , ARRANGEMENTSINNTEKTER -8460, DELTAKERKORT OVERNATTING LAGENE INNTEKT BADING INNTEKT AKTIVITETER UNDER CUPEN DIVERSE INNTEKTER , ,00-684, , ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , , , , , ,00 VAREKOSTNAD INNKJ.MATERIALER ELLER VARER INNKJØP AV VARER TIL KIOSK 816, INNKJØP AV VARER FOR VIDERESALG 56000, , , INNKJØP AV UTSTYR 12255, , , , DRAKTMATERIELL 18318, DOMMERHONORAR TRENERHONORAR 23800, GODTGJERSLE 15000, , , , , LEIE LOKALER RENOVASJON LYS VARME

2 RENHOLD LEIE DIVERSE KJØP AV UTSTYR TRENINGSUTSTYR 20000, INVENTAR REKVISITA 281, , DRAKTERMATERIELL , , , REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER , , REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REKNESKAP 24422, , , , , , ANDRE HONORARER ANDRE FREMMEDE TJENESTER KONTORREKVISITA 1 047, ,00 636, , TRYKKSAKER KURS/MØTE KURS 1470, , , , , , INTERNETTKOSTNADER 2717, , , , , , PORTO 1484, , , , , , REISEKOSTN. 3250, , , , REKLAMEKOSTNADER 1235, , DELTAKARAVGIFTER 21000, KONTIGENTER PREMIER 940, FORSIKRINGSPREMIER 8511, , , , , , KURS 19276, MØTEKOSTNADER/overnatting bespisning , , ARRANGEM.KOSTNADER , , VAKTHALD ANDRE KOSTNADER 135, ,00 135, , , TAP PÅ FORDRINGER ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , , , , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , , , , ,00

3 ANNEN RENTEINNTEKT , , ,00 ANDRE FINANSKOSTNADER 284,25 911, ,00 Resultat , , ,57 Avdeling Eidfjord Småbanecup Eidfjord 20 Småbanecup Eidfjord 20 Småbanecup Eidfjord 20 Småbanecup Eidfjord 20Småbanecup Eidfjord 20 Småbanecup 20 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett DIVERSE SALG , , , , , , SPONSORINNTEKTER , , REKLAMEINNTEKTER , , , , , , TILSKUDD/REFUSJONER , , , AKTIVITETSTILSKUDD ANDRE TILSKUDD MOMSKOMPENSASJON ANDRE INNTEKTER/ SALG KONTINGENTER DELTAKERAVGIFTER/PÅMELDINGSAVGIFTER , , , , , , GRASROTANDELEN DELTAKERKORT , , , , , , OVERNATTING LAGENE , , , , , , INNTEKT BADING -3120, , , , INNTEKT AKTIVITETER UNDER CUPEN , DIVERSE INNTEKTER , , , , , , INNKJ.MATERIALER ELLER VARER INNKJØP AV VARER TIL KIOSK , , , , , , INNKJØP AV VARER FOR VIDERESALG 7332, INNKJØP AV UTSTYR 95696, , , ,00 600, DOMMERHONORAR 33900, , , , , , GODTGJERSLE

4 LEIE LOKALER 3000, , , , , RENOVASJON 4000, , , , , LYS VARME 10342, , , , , , RENHOLD 1116, , LEIE DIVERSE 1207, , , , KJØP AV UTSTYR 20000, TRENINGSUTSTYR 1920, INVENTAR 2000, , , REKVISITA 1503, , , , , DRAKTERMATERIELL REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 16791, , , , , , REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 5568, REKNESKAP ANDRE HONORARER 3000, , ANDRE FREMMEDE TJENESTER KONTORREKVISITA 1832, , , , , TRYKKSAKER 17200, , , , , , KURS/MØTE 9733, , INTERNETTKOSTNADER 2253, ,00 768, , , , PORTO 610, ,00 630, , REISEKOSTN. 450, , , REKLAMEKOSTNADER 1000, , , , , DELTAKARAVGIFTER KONTIGENTER PREMIER 58876, , , , , , FORSIKRINGSPREMIER MØTEKOSTNADER/overnatting bespisning 53860, , , , , , ARRANGEM.KOSTNADER , , , , , , VAKTHALD 20000, , , , ANDRE KOSTNADER 17937, , , ,00 DRIFTSKOSTNADER , , , , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , , , , ,00

5 Renteinntekter ANNEN RENTEINNTEKT -407 Kostnader bank RENTEKOSTNAD 142,87 Resultat ANDRE FINANSKOSTNADER 180 Resultat ,27 Avdeling Fotball 30 Fotball 30 Fotball 30 Fotball 30 Fotball 30 Fotball 30 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett DIVERSE SALG -6526, , SPONSORINNTEKTER -7500, , , , REKLAMEINNTEKTER BILLETTINNTEKTER AKTIVITETSTILSKUDD ANDRE TILSKUDD -3600, , , MOMSKOMPENSASJON ANDRE INNTEKTER/ SALG KONTINGENTER DELTAKERAVGIFTER -6000, , , STARTKONTINGENT -1500, GRASROTANDELEN DELTAKERKORT OVERNATTING LAGENE INNTEKT BADING INNTEKT AKTIVITETER UNDER CUPEN DIVERSE INNTEKTER -4260, ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER 0, , , , , ,00 VAREKOSTNAD INNKJ.MATERIALER ELLER VARER

6 INNKJØP AV VARER TIL KIOSK 1000,00 301, , INNKJØP AV VARER FOR VIDERESALG 10520, , INNKJØP AV UTSTYR 14965, , , ,00 400, , DOMMERHONORAR 3550, , , , , , GODTGJERSLE 9000, , , , , , LEIE LOKALER RENOVASJON LYS VARME RENHOLD LEIE DIVERSE KJØP AV UTSTYR TRENINGSUTSTYR 703, , INVENTAR 13013, REKVISITA 1052,00 182, , DRAKTERMATERIELL 10000, , , , REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 2881,00 164, REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REKNESKAP ANDRE HONORARER ANDRE FREMMEDE TJENESTER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER 240, KURS/MØTE 1500, , , , , , INTERNETTKOSTNADER 653, PORTO 120, REISEKOSTN. + LEIE TRANSPORTMIDLER 9241, , , , , , REKLAMEKOSTNADER DELTAKARAVGIFTER 2 400, , , , , KONTIGENTER 3 000, , , , , PREMIER 2524, , , FORSIKRINGSPREMIER MØTEKOSTNADER/overnatting bespisning 2953, ARRANGEM.KOSTNADER 5000, , ,00

7 VAKTHALD ANDRE KOSTNADER 316,00 451, ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , , , , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , , , , ,00 Avdeling Trimgruppa 40 Trimgruppa 40 Trimgruppa 40 Trimgruppa 40 Trimgruppa 40 Trimgruppa 40 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett DIVERSE SALG SPONSORINNTEKTER REKLAMEINNTEKTER BILLETTINNTEKTER AKTIVITETSTILSKUDD ANDRE TILSKUDD MOMSKOMPENSASJON ANDRE INNTEKTER/ SALG KONTINGENTER DELTAKERAVGIFTER -3000, , GRASROTANDELEN DELTAKERKORT OVERNATTING LAGENE INNTEKT BADING INNTEKT AKTIVITETER UNDER CUPEN DIVERSE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 VAREKOSTNAD INNKJ.MATERIALER ELLER VARER 4000, INNKJØP AV VARER TIL KIOSK INNKJØP AV VARER FOR VIDERESALG INNKJØP AV UTSTYR 2798, , , , , TRENINGSUTSTYR 14915, DOMMERHONORAR

8 5300- GODTGJERSLE 13500, , , , , LEIE LOKALER RENOVASJON LYS VARME RENHOLD LEIE DIVERSE KJØP AV UTSTYR TRENINGSUTSTYR 19998, , , , INVENTAR REKVISITA 2384, ,00 99, DRAKTERMATERIELL REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REKNESKAP ANDRE HONORARER ANDRE FREMMEDE TJENESTER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER KURS/MØTE 10000, , , , , INTERNETTKOSTNADER PORTO REISEKOSTN. 6665, , REKLAMEKOSTNADER DELTAKARAVGIFTER , KONTIGENTER , , , , , , PREMIER 838, , , , , FORSIKRINGSPREMIER MØTEKOSTNADER/overnatting bespisning 2 750, , ARRANGEM.KOSTNADER 2460, VAKTHALD ANDRE KOSTNADER 5000, ,00 276, ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , , , , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , , , , ,00

9 Avdeling Skigruppa 50 Skigruppa 50 Skigruppa 50 Skigruppa 50 Skigruppa 50 Skiruppa 50 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett DIVERSE SALG -2700, , , , , SPONSORINNTEKTER , , , , , , REKLAMEINNTEKTER BILLETTINNTEKTER AKTIVITETSTILSKUDD ANDRE TILSKUDD MOMSKOMPENSASJON ANDRE INNTEKTER/ SALG KONTINGENTER DELTAKERAVGIFTER -2550, , , , , GRASROTANDELEN DELTAKERKORT OVERNATTING LAGENE INNTEKT BADING INNTEKT AKTIVITETER UNDER CUPEN DIVERSE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER , , , , , ,00 VAREKOSTNAD INNKJ.MATERIALER ELLER VARER INNKJØP AV VARER TIL KIOSK 2008, , , , , , INNKJØP AV VARER FOR VIDERESALG 135, INNKJØP AV UTSTYR 15000, DOMMERHONORAR GODTGJERSLE 3000, , LEIE LOKALER RENOVASJON LYS VARME 640, , RENHOLD

10 LEIE DIVERSE KJØP AV UTSTYR TRENINGSUTSTYR INVENTAR REKVISITA 350, DRAKTERMATERIELL REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REKNESKAP ANDRE HONORARER , , ANDRE FREMMEDE TJENESTER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER KURS/MØTE INTERNETTKOSTNADER PORTO REISEKOSTN REKLAMEKOSTNADER DELTAKARAVGIFTER KONTIGENTER 4 000, , , , , , PREMIER 5311, , , , , , FORSIKRINGSPREMIER MØTEKOSTNADER/overnatting bespisning 1000, ARRANGEM.KOSTNADER , , , , , , VAKTHALD ANDRE KOSTNADER 1000,00 300, ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , , , , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , , , , ,00 Avdeling Volleyball 60 Volleyball 60 Volleyball 60 Volleyball 60 Volleyball 60 Volleyball 60 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

11 DIVERSE SALG SPONSORINNTEKTER -4420, REKLAMEINNTEKTER BILLETTINNTEKTER AKTIVITETSTILSKUDD ANDRE TILSKUDD MOMSKOMPENSASJON ANDRE INNTEKTER/ SALG KONTINGENTER DELTAKERAVGIFTER -600, GRASROTANDELEN DELTAKERKORT OVERNATTING LAGENE INNTEKT BADING INNTEKT AKTIVITETER UNDER CUPEN DIVERSE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER -600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VAREKOSTNAD INNKJ.MATERIALER ELLER VARER INNKJØP AV VARER TIL KIOSK INNKJØP AV VARER FOR VIDERESALG INNKJØP AV UTSTYR 4420, , , DOMMERHONORAR GODTGJERSLE 3000, , , , , LEIE LOKALER RENOVASJON LYS VARME RENHOLD LEIE DIVERSE KJØP AV UTSTYR TRENINGSUTSTYR 4154, , INVENTAR REKVISITA

12 DRAKTERMATERIELL REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REKNESKAP ANDRE HONORARER ANDRE FREMMEDE TJENESTER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER KURS/MØTE INTERNETTKOSTNADER PORTO REISEKOSTN REKLAMEKOSTNADER DELTAKARAVGIFTER 2200, , , KONTIGENTER 500,00 500, , , PREMIER 698, FORSIKRINGSPREMIER MØTEKOSTNADER/overnatting bespisning ARRANGEM.KOSTNADER VAKTHALD ANDRE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER , , , , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , , , , ,00 Avdeling EMT 70 EMT 70 EMT 70 EMT 70 EMT 70 EMT Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett DIVERSE SALG SPONSORINNTEKTER , , , , , REKLAMEINNTEKTER BILLETTINNTEKTER AKTIVITETSTILSKUDD

13 ANDRE TILSKUDD MOMSKOMPENSASJON ANDRE INNTEKTER/ SALG KONTINGENTER , DELTAKERAVGIFTER , , , , , , LISENSER -7620, , GRASROTANDELEN DELTAKERKORT OVERNATTING LAGENE INNTEKT BADING INNTEKT AKTIVITETER UNDER CUPEN DIVERSE INNTEKTER -3850,00 SUM DRIFTSINNTEKTER , , , , , ,00 VAREKOSTNAD INNKJ.MATERIALER ELLER VARER INNKJØP AV VARER TIL KIOSK 100, INNKJØP AV VARER FOR VIDERESALG 15105, INNKJØP AV UTSTYR 23705, DOMMERHONORAR GODTGJERSLE LEIE LOKALER RENOVASJON LYS VARME RENHOLD LEIE DIVERSE KJØP AV UTSTYR TRENINGSUTSTYR INVENTAR REKVISITA 5794, DRAKTERMATERIELL REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REKNESKAP

14 ANDRE HONORARER ANDRE FREMMEDE TJENESTER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER 7300, , , , KURS/MØTE INTERNETTKOSTNADER PORTO 2000, , , REISEKOSTN REKLAMEKOSTNADER 3062, , , , , , DELTAKARAVGIFTER KONTIGENTER 6750, PREMIER 6356, , , , , FORSIKRINGSPREMIER 250, LISENSER 6300, , MØTEKOSTNADER/overnatting bespisning 189, , , , , ARRANGEM.KOSTNADER 3 000, , , , , VAKTHALD 1000, , , , ANDRE KOSTNADER 2000, , ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , , , , , ,00 DRIFTSRESULTAT 5 148, , , , , ,00 Avdeling Klatregruppa 80 Klatregruppa 80Klatregruppa 80 Klatregruppa 80Klatregruppa 80 Klatregruppa 80 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett DIVERSE SALG SPONSORINNTEKTER REKLAMEINNTEKTER BILLETTINNTEKTER AKTIVITETSTILSKUDD ANDRE TILSKUDD MOMSKOMPENSASJON ANDRE INNTEKTER/ SALG

15 KONTINGENTER DELTAKERAVGIFTER GRASROTANDELEN DELTAKERKORT OVERNATTING LAGENE INNTEKT BADING INNTEKT AKTIVITETER UNDER CUPEN DIVERSE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD INNKJ.MATERIALER ELLER VARER INNKJØP AV VARER TIL KIOSK INNKJØP AV VARER FOR VIDERESALG INNKJØP AV UTSTYR DOMMERHONORAR GODTGJERSLE LEIE LOKALER RENOVASJON LYS VARME RENHOLD LEIE DIVERSE KJØP AV UTSTYR TRENINGSUTSTYR INVENTAR REKVISITA DRAKTERMATERIELL REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REKNESKAP ANDRE HONORARER ANDRE FREMMEDE TJENESTER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER

16 KURS/MØTE INTERNETTKOSTNADER PORTO REISEKOSTN REKLAMEKOSTNADER DELTAKARAVGIFTER KONTIGENTER 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750, PREMIER FORSIKRINGSPREMIER MØTEKOSTNADER/overnatting bespisning ARRANGEM.KOSTNADER VAKTHALD ANDRE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 DRIFTSRESULTAT 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Avdeling RC - gruppa 90 RC - gruppa 90 Regnskap 2013 Budsjett DIVERSE SALG SPONSORINNTEKTER -2000, REKLAMEINNTEKTER BILLETTINNTEKTER AKTIVITETSTILSKUDD ANDRE TILSKUDD MOMSKOMPENSASJON ANDRE INNTEKTER/ SALG -5000, KONTINGENTER DELTAKERAVGIFTER GRASROTANDELEN DELTAKERKORT OVERNATTING LAGENE INNTEKT BADING

17 INNTEKT AKTIVITETER UNDER CUPEN DIVERSE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER 0, ,00 VAREKOSTNAD INNKJ.MATERIALER ELLER VARER INNKJØP AV VARER TIL KIOSK INNKJØP AV VARER FOR VIDERESALG INNKJØP AV UTSTYR DOMMERHONORAR GODTGJERSLE LEIE LOKALER RENOVASJON LYS VARME RENHOLD LEIE DIVERSE KJØP AV UTSTYR 3000, TRENINGSUTSTYR 2931, , INVENTAR REKVISITA 20060, DRAKTERMATERIELL REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 8 203, , REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REKNESKAP ANDRE HONORARER ANDRE FREMMEDE TJENESTER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER KURS/MØTE INTERNETTKOSTNADER PORTO REISEKOSTN REKLAMEKOSTNADER DELTAKARAVGIFTER

18 KONTIGENTER 1000, PREMIER FORSIKRINGSPREMIER MØTEKOSTNADER/overnatting bespisning ARRANGEM.KOSTNADER VAKTHALD ANDRE KOSTNADER 4000,00 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,00 DRIFTSRESULTAT , ,00 Avdeling Sykkelgruppa 100 Sykkelgruppa 100 Regnskap 2013 Budsjett DIVERSE SALG SPONSORINNTEKTER REKLAMEINNTEKTER BILLETTINNTEKTER AKTIVITETSTILSKUDD ANDRE TILSKUDD MOMSKOMPENSASJON ANDRE INNTEKTER/ SALG KONTINGENTER DELTAKERAVGIFTER GRASROTANDELEN DELTAKERKORT OVERNATTING LAGENE INNTEKT BADING INNTEKT AKTIVITETER UNDER CUPEN DIVERSE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER 0,00 0,00 VAREKOSTNAD

19 INNKJ.MATERIALER ELLER VARER INNKJØP AV VARER TIL KIOSK INNKJØP AV VARER FOR VIDERESALG INNKJØP AV UTSTYR DOMMERHONORAR GODTGJERSLE 16000, LEIE LOKALER RENOVASJON LYS VARME RENHOLD LEIE DIVERSE KJØP AV UTSTYR TRENINGSUTSTYR INVENTAR REKVISITA DRAKTERMATERIELL REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 4000, REKNESKAP ANDRE HONORARER ANDRE FREMMEDE TJENESTER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER KURS/MØTE 10000, INTERNETTKOSTNADER PORTO REISEKOSTN. 4000, REKLAMEKOSTNADER DELTAKARAVGIFTER KONTIGENTER 1000, PREMIER FORSIKRINGSPREMIER MØTEKOSTNADER/overnatting bespisning

20 ARRANGEM.KOSTNADER VAKTHALD ANDRE KOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER 0, ,00 DRIFTSRESULTAT 0, ,00

21

22

23 rd Småbanecup 20

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent

Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent Ark10 Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent 43000 47650 48000 Offentlig tilskudd 17353 20000 Agility

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2015

GEILO IL - BUDSJETT 2015 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2015 styret rennet rittet

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00 RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER 2013 2013 2012 2014 Salg materiell avgiftsfritt 191 021,00 0,00 0,00 300 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 172 677,00 200 000,00

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011.

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. MOTTATT Orkdal idrettslag 19.06.2011 2 0 JUN2011 Orkdal kommune Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. Or anisas'onsform: Hovedlaget har hovedansvaret i Orkdal idrettslag,

Detaljer

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO!

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO! ÅRSRAPPORT2013 TEMPO 1.OMTEMPO I"1999"ble"Tempo"etablert"under"navnet"Rockforum,"som"en"reaksjon"på" mangelenavøvingslokaleritrondheim.vednardoungdomsskolefikkvipusse oppenskolebrakkeoghaddei2003toøvingsrom,enøvingskontainerframvo

Detaljer

VALLDAL IL REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP

VALLDAL IL REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP VALLDAL IL REKNESKAP BUDSJETT REKNESKAP 3200 INNTEKTER SAL 56 829,00 115 000 152 477,50 3210 INNTEKTER LOTTERI 126 004,00 66 000 82 585,00 3215 INNTEKTER OVERTREKKSDRAKT 14 920,00 8 360,00 3220 REKLAMEINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer