Finotro a.s FRIONOR Polar Group A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990"

Transkript

1 Finotro a.s FRIONOR Polar Group A/S med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...3 Om Finotro a.s....3 Havfiskeselskaper tilknyttet Finotro...3 Om arkivet til Finotro...4 FINOTRO A.S. / FRIONOR POLAR GROUP A/S ARKIVFORTEGNELSE...5 STYRE- OG FORHANDLINGSPROTOKOLLER...5 Styreprotokoller, Styreprotokoller, FRIONOR Polar Group A/S, Protokoll for disponentkonferanse, Representantskapsprotokoller, Lønnsforhandlingsprotokoller, Verneutvalget / arbeidsmiljøutvalget SAKSREGISTER...6 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER...6 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk REGNSKAP OG REVISJON...7 Kassabøker Driftsrapporter / hovedboklister Reskontrolister Saldolister / saldobalanse Statusbok Revisjonprotokoll Revisjonsprotokoll, havfiskeselskapene Firmanavn- og adressebok...8 Regnskapsmateriale (bilag) Regnskap, Polar Mehamn Trykksaker...9 NORDKAPP HAVSELSKAP A/S ARKIVFORTEGNELSE...10 STYRE- OG GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLER...10 Styre- og generalforsamlingsprotokoll REGNSKAP OG REVISJON...10 Kassabøker BÅTSFJORD INDUSTRIFISKE A/S ARKIVFORTEGNELSE...11 STYRE- OG GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLER...11 Styre- og generalforsamlingsprotokoller SKJERVØY HAVSELSKAP A/S ARKIVFORTEGNELSE...12 STYREPROTOKOLLER...12 Styreprotokoll,

3 INNLEDNING Om Finotro a.s. A/S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri ble konstituert i mai 1951 som en statseid fiskebedrift med hovedkontor i Honningsvåg. De syv første Finotro anlegg ble etablert i Honningsvåg, Båtsfjord, Vardø, Kjøllefjord, Mehamn, Berlevåg og Skjervøy. Dette tallet var ikke stabilt i selskapets levetid. Enkelte anlegg ble etter hvert skilt ut og kjøpt av andre bedrifter: Kjøllefjordbruket ble avhendet til Brødr. Aarsæther A/S og Berlevåganlegget ble en del av Berlevåg Fiskersamvirkelag hvor Finotro fortsatte sitt engasjement som aksjonær. Finotro knyttet også til seg anlegg som ikke hadde vært med fra starten. Finotro fikk driftsansvar for et fiskemottak i Øksfjord fra 1979, for Honningsvågbruket fra 1981, for tidligere Syltefjord Fiskarsamvirke fra 1981 og for tidligere fiskarsamvirkelaget i Kamøyvær i Fram til 1980 var staten ved Fiskeridepartementet hovedeier i konsernet med ca. 90 og 98 % av aksjene. I samme periode hadde Norges Råfiskarlag, Norges Fiskarlag og Landsorganisasjonen mindre eierdeler. Fra 1981 var imidlertid Finotro et rent statsaksjeselskap. I desember 1986 vedtok Stortinget at konsernet skulle selges til FRIONOR Norsk Frossenfisk A/L. Deretter fortsatte virksomheten i regi av et nytt privat konsern med et holdingsselskap, kalt FRIONOR Polar Group A/S den 1. januar Hovedkontoret til moderselskapet ble lagt til Honningsvåg. Driften forsatte som før lokalt i de ulike anleggene som da ble datterselskaper med egen ledelse og egne styrer. Berlevåg Fiskeindustri der Finotro eide 67 % ble innlemmet i det nye selskapet. I 1990 gikk selskapet med sine datterselskaper konkurs. Gjeldsforhandlinger ble avsluttet uten resultat. Ulike skriveformer og forkortelser har blitt brukt om selskapets navn som Fi-No-Tro, FINOTRO, FI-NO-TRO og Finotro. I 1979 vedtok generalforsamlingen at selskapets navn skulle være Finotro a.s. Havfiskeselskaper tilknyttet Finotro Finotro hadde eierinteresser i fire rederier som disponerte til sammen åtte ferskfisktrålere som fisket og leverte til Finotros anlegg. I tre av disse hadde Finotro aksjemajoritet: Skjervøy Havfiskeselskap, Nordkapp Havfiskeselskap (opprettet ) og Båtsfjord Industrifiske (opprettet ). Finotro hadde også en 11 % eierandel i Vardø Havfiskeselskap. De første trålere ble sjøsatt i 1970 og tilhørte Skjervøy Havfiskeselskap. To hekktrålere ble kort tid etter overlevert Nordkapp Havfiskeselskap i Honningsvåg. I løpet av 1970-tallet vokste trålerflåten og Finotro disponerte til sammen åtte trålere. Trålerne var eid av havfiskeselskaper. Ved siden av Finotro var det også andre eierinteresser i rederiene, blant annet satt vertskommune med mindre eierposter og andre fiskekjøpere. I de fleste tilfeller var det i midlertidig Finotro som stod for driften og administrasjonen av rederiene. Blant annet i Nordkapp Havfiskeselskap var det Finotro-konsernes kontorsjef som hadde den daglige ledelsen av trålerdriften. Det nye selskapet FRIONOR Polar Group A/S fikk beholde kontrollen over de fem trålerne som Finotro eide gjennom havselskaper i Honningsvåg, Båtsfjord og Skjervøy 3

4 Litteratur: Finstad, Pjørn Petter 2005: Finotro. Statseid fiskeindustri i Finnmark og Nord-Troms. Upublisert avhandling til dr. art. -graden, Institutt for historie. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø, mars Vik, Harald 1982: FINOTRO A/S Utgitt av FINOTRO A/S, Honningsvåg. Om arkivet til Finotro Arkivet etter Finotro a.s. og de tre havfiskeselskaper tilknyttet Finotro (Skjervøy Havfiskeselskap, Nordkapp Havfiskeselskap og Båtsfjord Industrifiske) ble avlevert til Finnmark fylkesbiblioteket i Materialet hadde siden nedleggelsen av selskapet vært oppbevart ved Norges Bank lokaler i Vardø. Arkivet består hovedsakelig av materiale fra hovedkontoret i Honningsvåg. Det er meget sannsynlig at en stor del av dette administrasjonsarkivet fortsatt mangler mens styreprotokoller fra de første møtene til de siste, samt en del av regnskapsmateriale er godt bevart. Det er ukjent hvor resten av arkivet til hovedkontoret og arkivene til de enkelte avdelingene ligger. Styreprotokollene og revisjonsbøker til havfiskeselskapene kom sammen med avleveringen. Dette materialet finnes på slutten av katalogen. Arkivet er ordnet og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek september Arkivet utgjør 3,5 hyllemeter 4

5 Arkivskaper: Finotro a.s. Arkiv: Finotro a.s. Finnmark fylkesbibliotek ARKIVFORTEGNELSE Nummer Arkivets innhold Tidsrom STYRE- OG FORHANDLINGSPROTOKOLLER For generalforsamlings- og styreprotokoller for havfiskeselskaper tilknyttet Finotro, se siste sidene av katalogen. Styreprotokoller, Materialet beskriver etableringen og driften av Finotro, samt overtakelsen av FRIONOR Norsk Frossenfisk A/L og driften under navnet FRIONOR Polar Group A/S fra Styreprotokoll Styreprotokoll Styreprotokoll Styreprotokoll Styreprotokoll Styreprotokoll (fra Frionor Polar Group A/S) Styreprotokoller, FRIONOR Polar Group A/S, Materialet inneholder driften av selskapet FRIONOR Polar Group A/S 7 Styreprotokoll Styreprotokoll Protokoll for disponentkonferanse, Protokoll for disponentkonferanse Representantskapsprotokoller, Representantskapsprotokoll Representantskapsprotokoll

6 Lønnsforhandlingsprotokoller, Lønnsforhandlingsprotokoll for Honningsvåganlegget Protokoll for forhandlinger med NFATF Verneutvalget / arbeidsmiljøutvalget Møteprotokoll SAKSREGISTER 15 Saksregister, alfabetisk KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk Materialet beskriver eiendomsforvaltning og inventar, hovedsak i Honningsvågbruket hvis ikke noe annet er nevnt. 16 Generalplan for Honningsvågbruket 1970 (Forslag til arealdisponent) Fryselager, aggregatrom, tilfluktsrom Bygging av administrasjonsbygg (byggemeldinger) 1971 Ny opplegg, filethall og mottak, tegninger 1972 Bygging av administrasjonsbygg 1972 (hovedavtale med NEBB A/S) 17 Steamkjele Bygging av Honningsvåg anlegget 1976 Anlegg og inventar Anlegg og inventar (Frionor avtale) Anlegg og inventar Nytt fryselager/kompressor, ajourførte tegninger 1980 Renovering. En ny kai Nybygg Langtidsinvesteringsprogram Reparasjon av bygninger, bygningsmessige mangler Reparasjon av golv, filethall 1983 Nytt sløymottak

7 20 Taksreparasjoner osv. avd. Kamøyvær "Nytt mottak" prosjektet 2 mapper 1985 Stormskader 1985 Elektrisk anlegg, ventilasjon, pumpeanlegg osv Utbygging Frysetunnel / herdetunnel 1986 Nye produksjonslokaler 1986 Bygninger, inventar Heis, stein, dip og breadingmaskin 1987 Nybygg, anleggsservice, ferdigvareavdeling 1987 Anlegg, støping av gulv - saksmål mot Firma Y. Bang 1987 Ordnebekreftelser. Baader 184 P Taktekking, Finnmark Taksservice 1987 Utvidelse av kjøleanlegg 1987 Anlegg og inventar REGNSKAP OG REVISJON Kassabøker For kassabøker for rederiselskaper tilknyttet Finotro, se siste sidene av katalogen. 24 Kassabok Kassabok Driftsrapporter / hovedboklister Driftsrapporter periode 3 27 Driftsrapporter perioder Driftsrapporter perioder Driftstrapporter periode Reskontrolister Reskontrolister mars Journal i forbindelse med gjeldsforhandlinger 1990 Saldolister / saldobalanse Saldobalanse periode Saldobalanse periode Saldolister, debitorer periode

8 Statusbok Status. Taps- og vinningskonto Revisjonprotokoll Revisjonsprotokoll Revisjonsprotokoll, havfiskeselskapene Revisjonsprotokoll for avstemming bankkonto og postgiro 38 Revisjonsprotokoll for Nordkapp Havselskap, Båtsfjord Industrifiske og Samtrål Firmanavn- og adressebok 39 Firmanavn- og adressebok, fakturaavdeling Regnskapsmateriale (bilag) Notat til finansregnskap og årsberetning 1969 Regnskap og budsjett - generelt (4 mapper) Budsjett og råstoffanvendelser - Båtsfjord (2 mapper) 1982 Budsjett og råstoffanvendelser - Kamøyvær (1 mappe) 1982 Budsjett og råstoffanvendelser - Mehamn (3 mapper) Budsjett og råstoffanvendelser - Skjervøy (3 mapper) 1982 Budsjett og råstoffanvendelser - Båtsfjord (en mappe) 1983 Budsjett og råstoffanvendelser - Honningsvåg (3 mapper) 1983 Budsjett og råstoffanvendelser - Mehamn (3 mapper) 1983 Budsjett og råstoffanvendelser - Skjervøy (3 mapper) 1983 Budsjett og råstoffanvendelser - Vardø (4 mapper) Regnskap og regnskapsbilag (4 mapper) Budsjett 1988 Pantelån og kontoplan 1988 Utgående faktura 1990 Inngående faktura Posteringsbilag nr (2 mapper) 1990 Kassabilag nr (2 mapper) Bankbilag (4 mapper)

9 Regnskap, Polar Mehamn Regnskapsbilag, kontosammendrag januar - mars/april Regnskapsbilag, kontosammendrag 1989 mars/april - desember (3 mapper) Inngående faktura 1990 Trykksaker 47 Harald Vik 1982: Finotro A/S Fi-No-Tro. 64 sider. 9

10 Materialet til havfiskeselskapene tilknyttet Finotro a.s. NB! Se felles revisjonsprotokoller for selskaper under serien Regnskap og revisjon (forrige side). Arkivskaper: Nordkapp Havfiskeselskap A/S Arkiv: Finotro a.s. Finnmark fylkesbibliotek ARKIVFORTEGNELSE Nummer Arkivets innhold Tidsrom STYRE- OG GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLER Styre- og generalforsamlingsprotokoll Materialet beskriver etableringen og driften av aksjeselskapet Nordkapp Havfiskeselskapet tilknyttet Finotro-avdeling i Honningsvåg. 1 (48) Protokoll for generalforsamlings- og styremøter REGNSKAP OG REVISJON Kassabøker (49) Kassabok

11 Arkivskaper: Båtsfjord Industrifiske A/S Arkiv: Finotro a.s. Finnmark fylkesbibliotek ARKIVFORTEGNELSE Nummer Arkivets innhold Tidsrom STYRE- OG GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLER Styre- og generalforsamlingsprotokoller Materialet beskriver etableringen og driften av aksjeselskapet Båtsfjord Industrifiske A/S tilknyttet Finotroavdeling i Båtsfjord. 1 (50) Protokoll for generalforsamlings- og styremøter (51) Protokoll for generalforsamlings- og styremøter

12 Arkivskaper: Skjervøy Havfiskeselskap A/S Arkiv: Finotro a.s. Finnmark fylkesbibliotek ARKIVFORTEGNELSE Nummer Arkivets innhold Tidsrom STYREPROTOKOLLER Styreprotokoll, Materialet beskriver driften av aksjeselskapet Skjervøy Havfiskeselskap A/S tilknyttet Finotro i Skjervøy. 1 (52) Protokoll for generalforsamlings- og styremøter

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms.

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er en arkivinstitusjon for 22 kommuner. Et viktig arbeidsområde for IKAT er å ordne

Detaljer

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK

OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK OVERORDNET BEVARINGSPLAN MED SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIVER I FINNMARK Foto: Sonja Siltala, Finmarksbiblioteket Finnmark fylkeskommune FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK/ FINNMÁRKKU FYLKKAGIRJERÁJUS 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv 1.Bakgrunn På møtet i referansegruppen 12. desember 2008 la departementet frem ulike forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997

Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997 Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997 Publikasjon nr. 84 ÅRSBERETNING 1997 INNHOLD 1. STYRETS BERETNING 1997... 2 1.1 Styrets og administrasjonens sammensetning og avholdte møter... 2 1.2 Biproduktmengde

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2014

Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 1 Åstadtunet Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i Åstadtunet boligsameie avholdes torsdag 27. mars 2014 kl. 18:30 på Billingstad skole, Billingstadveien 58, 1396

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte mandag 27.0.08 Saksnummer Sak Ansvarlig 27008-0 Rutiner og mal for styresaksarbeid Sverre 27008-02 Fordeling av kommunale tilskudd Hanne 27008-03 Midler til kunstisutredning Sverre

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/13 13/458 VEDTEKTSENDRING GALGENES BARNEHAGE

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Enklere Årsavslutning i ditt Mamut-system Innhold INNLEDNING... 1 ÅRSAVSLUTNING... 1 KRAV TIL INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915 TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING... 385 Om arkivskaper... 385 Om arkivet... 391 Kopibøker 1946-1984... 392 Journalvedlegg 1946-1947... 393 Saksmapper ordnet etter emne 1947-1984... 393 Korrespondanse og

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer