NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET"

Transkript

1 NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoll Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk Korrespondanse og saksdokumenter ordnet i nummererte legg Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel Troms og Finnmark fylker Nordland fylke Samarbeidskomiteen i Troms Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Regnskap s partigruppe av Det norske Arbeiderparti

2 INNLEDNING Om arkivskaper I 1946 ble det etter forslag fra Harstad Kommunale Tjenestemannsforening opprettet distriktskontor i Nord-Norge. I begrunnelsen het det.. da mulighetene for nyorganisering og for tilslutning til Kommuneforbundet av nye medlemmer er meget stor i Nord-Norge og vil øke i tiden framover. NKFs Nord-Norgeskontor fikk sete i Harstad hvor Brynjulf Grønvik fra Nord-Troms Kommunale Forening ble ansatt som sekretær. I 1949 ble kontoret flyttet til Tromsø, hvor det har vært siden. Geografisk dekket Nord-Norgeskontoret Troms og Finnmark fylker samt Nordland fylke fra Salten og nordover. I 1962 ble det foreslått at hele Nordland fylke skulle ligge under Nord- Norgeskontorets distrikt. Området fra Helgeland og sørover tilhørte Trøndelagskontorets arbeidsområde. Begrunnelsen var at medlemmene følte at de hadde større organisasjonsmessig tilhørighet med arbeidere i nordre del av fylket. På bakgrunn av arkivmaterialet kan det se ut til at forslaget ble gjennomført med virkning fra Om arkivet Arkivet var ordnet delvis etter arkivnøkkel og delvis i nummererte legg av arkivskaper, og det er ikke gjort endringer under finordning av arkivet. Det forelå imidlertid ingen arkivnøkkel, og det har derfor vært nødvendig å rekonstruere nøkkelen så langt som mulig. Nord- Norgeskontoret tok i bruk arkivnøkkel i For perioden er arkivmaterialet delvis ordnet kronologisk etter emne, mens det for året 1966 er benyttet nummererte legg med påskrift. Her må det gjøres oppmerksom på at sistnevnte serie kun omfatter Troms og Finnmark fylker. Når det gjelder perioden er arkivmateriale som omfatter Nordland skilt ut i en egen del av arkivet. Arkivmaterialet dekker hovedsakelig perioden Arkivet utgjør 4,0 hyllemeter. FA

3 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoll Årsmøter, styremøter, medlemsmøter Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk Rundskriv fra AFL, NKF. Protokollutskrifter fra NKF 1946 Distriktskurs for Nord-Norge Forhandlinger angående lønninger ved sykehusene Korrespondanse angående kurs Diverse - 10-års beretning for Sør-Varanger Kommunale Tjenestemannsforening, overenskomster, fotografier 1948 Forhandlinger, overenskomster angående Finnmarkstillegg, 10-øretillegg m.m Korrespondanse, rundskriv, protokollutskrift, rapporter angående NKF Nord-Norge m.m. Inneholder fotografier Korrespondanse angående NKFs flytting av NKFs Nord-Norgeskontor fra Harstad til Tromsø, reiserapport fra Finland Diverse - distriktskonferanse (fotografier), medlemsoversikt Nord-Norge 1954 NKF Nord-Norge - rundskriv Korrespondanse og saksdokumenter ordnet i nummererte legg Legg 1 Landsmøtet Distriktskontoret Trøndelag Distriktskontoret Nord-Norge Legg 2 Distriktsvise samarbeidskomiteer Samarbeidskomiteen i Finnmark Samarbeidskomiteen i Troms Tromsø stedsstyre Legg 3 Avdelingene Landskonferanser Forbundets forhandlingsordning Rådgivende landsutvalg Standardavtalen for branntjenestemenn Studie- og agitasjonsutvalg Legg 4 Opptaking av medlemmer 319

4 Kontingent m.m. Legg 5 Lønnsstatistikk Medlemsstatistikk Organisasjonsforholdene i Nord-Norge Diverse statistikk Forbundets regnskap Legg 6 Kurs m.m. Agitasjon Fagblad Annet opplysningsarbeid Legg 7 Fellesbestemmelsene Tariffrevisjonen Legg 8 Legg 9 Legg 10 Legg 11 Tariffrevisjonen Nordland fylke Harstad og Tromsø kommuner Troms fylkes landkommuner Balsfjord kommune Bardu kommune Berg kommune Bjarkøy kommune Dyrøy kommune Harstad kommune Ibestad kommune Legg 12 Karlsøy kommune Kvæfjord kommune Kvænangen kommune Kåfjord kommune Legg 13 Legg 14 Legg 15 Legg 16 Legg 17 Lenvik kommune Lyngen kommune Målselv kommune Nordreisa kommune Salangen kommune Skjervøy kommune Skånland kommune Sørreisa kommune Torsken kommune Tranøy kommune Tromsø kommune Brødrene Jakobsens Rederi Finnsnes gymnas Fiskernes Bank, Tromsø Revisjonsdistriktene i Troms 6 Legg 18 A/L Samfunnshuset, Sjøvegan A/S Samvirkegården, Tromsø A/L Skolegatens Borettslag, Harstad Storfossen E-verk 320

5 Legg 19 Legg 20 Legg 21 Legg 22 Troms fylke - diverse overenskomster Tromsø og Omegns Bussruter Trondenes Folkehøgskole Finnmark fylke Alta kommune Båtsfjord kommune Gamvik kommune Hammerfest kommune Hasvik kommune Kautokeino kommune Kvalsund kommune Lebesby kommune Loppa kommune Måsøy kommune Nordkapp kommune Nesseby kommune Porsanger kommune 7 Legg 23 Sør-Varanger kommune Legg 24 Tana kommune Legg 25 Vadsø kommune Legg 26 Vardø kommune Legg 27 Legg 28 Alta gymnas Alta Revisjonsdistrikt Finnmark fylke Finnmark fylkesrederi og ruteselskap Folkets Hus, Hammerfest A/L Samfunnshuset, Kirkenes A/L Vadsø Samfunnshus A/L Vardø Velferdshus 8 Legg 29 Rengjøringskvinner Statens helseanstalter Fylkessykehusene Hammerfest sykehus Harstad sykehus Kirkenes sykehus Legg 30 Legg 31 Legg 32 Legg 33 Legg 34 Tromsø sykehus Vardø sykehus Fylkenes psykiatriske sykehus Jansnes Pleiehjem Midtfylkets pleiehjem Åsgård sykehus Røde Kors sykestue Alta Berlevåg sykestue Betesta pleiehjem, Harstad Båtsfjord Røde Kors sykestue Distriktslegen i Tromsø Finnsnes Røde Kors sykestue 321

6 Gullhaugen sanatorium Gryllefjord sykestue 9 Legg 35 Ibestad sykestue Kvæfjord sanitetsforening Lyngen Røde Kors Legg 36 Mehamn Røde Kors Metodistkirkens aldershjem, Vadsø Nordkapp Røde Kors Nord-Norges Vanførehjem Legg 37 Norsk og Samisk Bibelmisjon Røde Kors sykestue, Kjøllefjord Sandstrand Røde Kors aldershjem Sanitetsforeningens fødehjem, Harstad Statens Bakteriologiske institutt, Tromsø Legg 38 Legg 39 Legg 40 Trastad gård, Nord-Norges Åndssvakehjem Vadsø Sanitetsforening Øksfjord Røde Kors Sykestue Øvrige landsomfattende overenskomster Elevutdannelse ved de psykiatriske sykehus Arbeidervernloven LO og fagforbundene Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel Arkivnøkkel fra 1962 er i 1999 etter anmodning tilsendt fra, og gir en del informasjon om hvordan arkivet er ordnet. Arkivnøkkelen ligger i boks 11. Troms og Finnmark fylker Legg 1 Klasse 0 Våre organer 01 Landsmøtet 04 Administrasjon og tillitsmenn 056 Distriktskontoret for Nord-Norge Legg 2 06 Distriktsvise samarbeidskomiteer - møteutgifter Samarbeidskomiteen i Finnmark Samarbeidskomiteen i Troms Legg 3 07 Tromsø stedsstyre Tromsø stedsstyres ungdomsgruppe Legg Landskonferanser 092 Yrkesmessig rådgivende landsutvalg 096 NKFs studie- og agitasjonsutvalg 322

7 Legg Klasse 1 Økonomi 11 Opptaking av medlemmer - utmelding 114 Overføring av medlemmer mellom norske forbund 12 Kontingent 16 Andre økonomiske spørsmål 17 Statistikk 18 Revisjon - regnskap Klasse 2 Kontororganisasjon 21 Lokaler - utstyr - kontororganisasjon Legg Faglig kurs for Troms på Bardufoss Helgekonferanse i Harstad Kurs - Lønsdal stasjon 243 Kurs 11 Legg 7 Klasse 3 Overenskomster. Fellesbestemmelser 30 Overenskomst om fellesbestemmelser Legg 8 Klasse 4 Overenskomstene. Særbestemmelser 402 Tariffrevisjonen Legg 10 Klasse 5 Tariffrevisjonene 551 Troms fylkes bykommuner Legg 11 Tromsø kommune Tromsø - avdelingene Tromsø kommune - Samarbeidsutvalg Legg 12 Harstad kommune Legg Troms fylkes landkommuner Troms fylke - diverse overenskomster 12 Legg 14 Balsfjord kommune Bardu kommune Berg kommune Bjarkøy kommune Dyrøy kommune Legg 15 Gratangen kommune Ibestad kommune Karlsøy kommune Kvæfjord kommune Kvænangen kommune Kåfjord kommune Legg 16 Lenvik kommune Lyngen kommune Målselv kommune Legg 17 Nordreisa kommune Salangen kommune Skjervøy kommune Skånland kommune Storfjord kommune 323

8 Sørreisa kommune Torsken kommune Tranøy kommune 13 Legg 18 Distriktslegen i Tromsø A/S Fiskernes Bank, Tromsø Nord-Troms Kraftlag A/L Samfunnshuset, Sjøvegan A/L Samvirkegården, Tromsø A/L Skolegatens Borettslag, Harstad Revisjonsdistrikt Legg 19 Tromsø og Omegns Bussruter Trondarnes Folkehøgskole Legg Finnmark fylke Legg 21 Alta kommune Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Gamvik kommune Hammerfest kommune Legg Hasvik kommune Karasjok kommune Kvalsund kommune Lebesby kommune Loppa kommune Måsøy kommune Nesseby kommune Legg 23 Nordkapp kommune Porsanger kommune 14 Legg 24 Sør-Varanger kommune Sørøysund kommune Legg 25 Legg 26 Legg 27 Tana kommune Vadsø kommune Vardø kommune Finnmark fylkeskommune Finnmark fylkesrederi og Ruteselskap Finnmark offentlige gymnas, Alta Folkets Hus, Hammerfest A/L Kiberg Samfunnshus Kraftlag i Finnmark Revisjonsdistrikter i Finnmark A/L Samfunnshuset, Kirkenes A/L Vadsø Samfunnshus A/L Vardø Velferdshus Legg Overenskomster for statlige etater 57 Overenskomster for fylkeskommunale sykehus, private 324

9 Legg 29 sykehus og pleiehjem 571 Fylkessykehusene Hammerfest sykehus Harstad sykehus Kirkenes sykehus 15 Legg 30 Tromsø sentralsykehus Vadsø sykehus Legg Fylkenes sinnsykehus Jansnes pleiehjem, Talvik Åsgård sykehus Legg Private sykehus Alta Røde Kors Berlevåg Røde Kors Betesta Pleiehjem, Harstad Båtsfjord Røde Kors Finnsnes Røde Kors Gryllefjord sykestue Gullhaugen sanatorium Harstad Røde Kors Ibestad sykestue Legg 33 Kjøllefjord Røde Kors Kvæfjord Sanitetsforening Lyngen Røde Kors Metodistkirkens Aldershjem, Vadsø Nordkapp Røde Kors Nord-Norges Vanførehjem Nord-Norges Vanførehjem, Tromsø Nordreisa Røde Kors aldershjem Legg 34 Norsk og Samisk Bibelmisjon Sandstrand Røde Kors Legg 35 Legg 35 b Trastad Gård, Nord-Norges Åndssvakehjem Vadsø Sanitetsforening Vensmoen Ådssvakehjem avdeling under Trastad Øksfjord Røde Kors Legg 36 Fylkeskommunale tjenestemenn Legg Pensjon 686 Samarbeidsutvalg 714 Lov om arbeidervern 80 LO 81 Fagforbundene 835 Arbeidernes Opplysningsforbund 839 Diverse 88 ISKA 89 Nordiske organisasjoner Legg 1 Klasse 0 Våre organer 04 Administrasjon og tillitsmenn 325

10 055 Distriktskontoret i Trøndelag 056 Distriktskontoret Nord-Norge Legg 2 06 Distriktsvise Samarbeidskomiteer Samarbeidskomiteen i Finnmark Samarbeidskomiteen i Troms Legg 3 07 Tromsø stedsstyre 08 Avdelingene 088 Landskonferanser 092 Rådgivende landsutvalg 096 Studie- og agitasjonsutvalg 098 Kartlegging av vaktmestere Legg 4 Klasse 1 Økonomi 11 Opptaking av medlemmer Overføring av medlemmer til Norsk Elektrisitets- og Kraftstasjonsforbund 12 Kontingent 17 Statistikk Legg 5 Klasse 2 Kontororganisasjon. Opplysningsvirksomhet 24 Kurs på Bardufoss 24 Kurs i Skoganvarre 26 Agitasjon 17 Legg 6 Klasse 3 Overenskomstene. Fellesbestemmelsene og lønnsregulativet 30 Fellesbestemmelsene Klasse 4 Overenskomstene. Særbestemmelsene 402 Tariffrevisjonen Tariffrevisjonen 1968 Legg 7 Tariffrevisjonen 1968 Fylkesvise forhandliger Legg 8 Legg 9 Klasse 5 Tariffrevisjon 551 Harstad kommune 551 Tromsø kommune Tromsø kommune Stillingsplan for kemnerkontoret 18 Legg 10 Tromsø kommune Pedeller og vaktmestre Legg 11 Tromsø kommune - avdelingene Tromsø kommune - samarbeidsutvalg Troms fylkeskommune Troms - revisjonsdistrikter Legg Balsfjord kommune 326

11 Legg 13 Legg 14 Bardu kommune Berg kommune Bjarkøy kommune Dyrøy kommune Gratangen kommune Ibestad kommune Karlsøy kommune Kvænangen kommune Kvæfjord kommune Kåfjord kommune Lenvik kommune Lyngen kommune 19 Legg 15 Målselv kommune Nordreisa kommune Legg 16 Legg 17 Legg 18 Legg 19 Salangen kommune Skjervøy kommune Skånland kommune Storfjord kommune Sørreisa kommune Torsken kommune Tranøy kommune Brødrene Jakobsens Rederi Distriktslegen i Tromsø A/S Fiskernes Bank, Tromsø A/L Samfunnshuset, Sjøvegan A/S Samvirkegården, Tromsø A/L Skolegatens Borettslag, Harstad Tromsø og Omegns Bussruter Trondarnes Folkehøgskole 20 Legg Finnmark fylke Alta kommune Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Gamvik kommune Legg 21 Legg 22 Legg 23 Legg 24 Hammerfest kommune Hasvik kommune Karasjok kommune Kvalsund kommune Lebesby kommune Loppa kommune Måsøy kommune Nesseby kommune Nordkapp kommune Sør-Varanger kommune 327

12 Legg 25 Legg 26 Sørøysund kommune Tana kommune Vadsø kommune Vardø kommune Alta gymnas Finnmark fylkesrederi og Ruteselskap Folkets Hus, Hammerfest Revisjonsdistrikter i Finnmark A/L Samfunnshuset, Kirkenes A/L Vadsø Samfunnshus A/S Vardø Velferdshus 21 Legg 27 Statens bakteriologiske laboratorium, Tromsø Sykehusene i Finnmark Sykehusene i Troms Hammerfest sykehus Harstad sykehus Kirkenes sykehus Tromsø sentralsykehus Legg 28 Legg 29 Legg 30 Legg 31 Finnsnes sinnsykehus Jansnes pleiehjem, Talvik Midtfylkets pleiehjem Åsgård sykehus Alta Røde Kors sykestue Berlevåg Røde Kors Sykestue Båtsfjord Røde Kors sykestue Finnsnes Røde Kors sykestue Gryllefjord sykestue Gullhaugen Sanatorium Harstad Røde Kors Ibestad sykestue Kjøllefjord Røde Kors Kvæfjord Sanitetsforening Lyngen gamlehjem Metodistkirkens aldershjem, Vadsø Nordkapp Røde Kors Nordreisa Røde Kors 22 Legg 32 Nord-Norges Vanførehjem, Tromsø Norsk og Samisk Bibelmisjon Sandstrand Røde Kors St.Elisabeth Institutt, Hammerfest Legg 33 Trastad Gård, Nord-Norges Åndssvakehjem Vensmoen Åndssvakehjem Øksfjord Røde Kors Legg Diverse andre overenskomster 686 Samarbeidsutvalg 328

13 714 Lov om arbeidervern 80 LO og fagforbundene 835 Arbeidernes Opplysningsforbund Legg Utenlandske broderforbund 89 Nordiske organisasjoner Nordland fylke Legg 1 Samarbeidskomiteen i Nordland Legg 2 Samarbeidskomiteens kursvirksomhet Legg 3 Andre sentrale kurs 24 Legg 4 54 Nordland fylke Legg 5 Nordland fylke Legg 6 Nordland fylke - videregående skoler Nordland fylke - andre avtaler 25 Legg 7 Nordland fylke - diagnosestasjon Skogreisingsledere Legg 8 Alstahaug kommune Andøy kommune Ankenes kommune Ballangen kommune Legg 9 Beiarn kommune Bindal kommune Bodin kommune Legg 10 Bodø kommune 26 Legg 11 Bodø kommune Legg 12 Brønnøy kommune Bø kommune Dønna kommune Legg 13 Evenes kommune Fauske kommune Gildeskål kommune Grane kommune 27 Legg 14 Hadsel kommune Hamarøy kommune Hattfjelldal kommune Hemnes kommune Herøy kommune Leirfjord kommune 329

14 Lurøy Legg 15 Lødingen kommune Meløy kommune Moskenes kommune Legg 16 Narvik kommune 28 Legg 17 Nesna kommune Rana kommune Legg 18 Rødøy kommune Røst kommune Legg 19 Saltdal kommune Skjerstad kommune Sortland kommune Steigen kommune 29 Legg 20 Sørfold kommune Tjeldsund kommune Træna kommune Tysfjord kommune Legg 21 Vefsn kommune Vega kommune Legg 23 Vågan kommune Legg 24 Øksnes kommune A/L Administrasjonsbygning, Bodø A/L Kjøle- og Havnelager Chr. Jakhelln, Bodø A/L Mo og Omegn Boligbyggelag 30 Legg 25 A/S Parkhallene, Narvik A/L Rana Blad, Mo i Rana Legg 26 Legg 27 Legg 28 Legg 29 Andøy Kraftlag A/L Bindal Kraftlag, Terråk A/S Evenes Kraftforsyning Legg 30 Sykehusene - sentralt 31 Legg 31 Bodø Sykehus Lofoten Sykehus Legg 32 Helgeland Kraftlag A/L Lofotkraft, Svolvær A/S Lofoten Kraftlag Alstahaug Revisjonsdistrikt Bodø og Bodin Revisjonsdistrikt Fauske Revisjonsdistrikt Hamarøy, Tysfjord, Ballangen Revisjonsdistrikt Nesna Revisjonsdistrikt Nordre Vesterålen Revisjonsdistrikt Søndre Vesterålen Revisjonsdistrikt Vefsn Revisjonsdistrikt Narvik Sykehus 330

15 Rana Sykehus Legg 33 Rønvik Sykehus Sannessjøen Sykehus Legg 34 Stokmarknes Sykehus Vefsn Sykehus A.A.-klinikken, Håkvik, Ankenes 32 Legg 35 Andenes Røde Kors sykestue Bodø Barnehjem Legg 36 Bodø Menighetspleies aldershjem Narvik Menighets Barnehjem Legg 37 "Kveldsol", Narvik Legg 38 Legg 39 Kvilaråsen Sykehjem, Valosen Saltdal sykepleierforening Sanitetsforeningens sykestue, Lødingen 33 Legg 40 Sortland Gamle- og Sjømannshjem A/S Sulitjelma Grubers sykestue Legg 41 Svolvær Sanitetsforenings sykestue Sørvågen Sanitetsforenings aldershjem Vefsn Sanatorium Opplysning/kurs Tillitsmannsskolen Trinn III Trykksaker 35 [ ] Vedtekter NKF, overenskomster, tariffer, hovedavtale m.m. Samarbeidskomiteen i Troms Møteprotokoll 1960 Utgående korrespondanse Kopibok Kopibok 1956 Inn- og utgående korrespondanse 1957 Inngående korrespondanse 331

16 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Korrespondanse, skriv, protokollutskrifter, rundskriv fra NKF m.m Korrespondanse, rundskriv, protokollutskrifter, årsberetninger Lønn, tariffoppgjør 1963 Inngående korrespondanse, rundskriv, skriv m.m Korrespondanse, rundskriv, beretninger, møter angående tariffer m.m Inngående korrespondanse, rundskriv m.m Samarbeidskomiteens medlemmer, medlemsforetegnelser 1965 Korrespondanse, årsrapporter fra avdelingene 1966 Utgående korrespondanse Inngående korrespondanse, rundskriv, beretninger m.m Korrespondanse, rundskriv, protokollutskrifter angående utbygging av Nord-Norgeskontoret m.m Inngående korrespondanse (kurs m.m.) Regnskap Kassabok, revidert s partigruppe av Det norske Arbeiderparti Årsmøter, styremøter 332

Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2011

Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2011 Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten Nordnorsk Reiselivsstatistikk 211 Innhold Nordnorsk Reiselivsstatistikk 18 Reiselivet som system 19 Oppsummering 19 Reiselivsnæringens 2 økonomiske betydning Trafikkutvikling

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

Administrering av matrikkelarbeid

Administrering av matrikkelarbeid En studie av Nordnorske kommuner Kjell-Rune Standal Kjell-Rune Standal: Administrating cadastral work. A study of municipalities in northern Norway. KART OG PLAN, Vol. 73, pp. 288 296, POB 5003, NO-1432

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Pasientstrømmer ut av Helse Nord

Pasientstrømmer ut av Helse Nord Pasientstrømmer ut av Nord Av Ragnar Joakimsen Gro K. Rosvold Berntsen Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering SKDE Nord 3. 10-05 1 Oppsummering: Godt over 95 % av alle kontakter utføres i Nord

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND INNLEDNING... 5 Om arkivskaper... 5 Om arkivet... 5 ARKIVFORTEGNELSE 1936-1992... 6 Møteprotokoller 1949-1955... 6 Kopibøker 1961-1987...

Detaljer

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing 02 levert 2010 bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt

Detaljer

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sekretariatet Institutt for historiske studier, NTNU 7491 Trondheim E-post: sekretariat@landslaget.org Internett: www.landslaget.org Tlf. 73 59 63 95 Fax 73 59 64 41 Bankgiro

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011 FORORD 2011 har vært et år preget av engasjerte medarbeidere, omorganisering, arbeid med nytt rettshjelpsfag og en økt satsing på rettspolitikk. Vårt mest synlige resultat i 2011 er nye nettsider, som

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013 FORORD Jusshjelpa i Nord-Norge har i år feiret 25 års jubileum! Vi har sett tilbake på 25 års drift, og sammenfattet all vår statistikk for å få et langsiktig bilde av hvem vi har hjulpet og med hva. Vi

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstansene etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 Høring - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet Finansdepartementet

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

MEF-notat nr. 4-2014. Fokus på VA-Norge 6 Bak tallene: Sju kommuner i Nord-Norge

MEF-notat nr. 4-2014. Fokus på VA-Norge 6 Bak tallene: Sju kommuner i Nord-Norge MEF-notat nr. 4-2014 Fokus på VA-Norge 6 Bak tallene: Sju kommuner i Nord-Norge Notatet er utarbeidet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) september 2014. Kontaktpersoner: Stein Gunnes og Tore Larsen.

Detaljer

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I GRO MARIT GRIMSRUD Eva JOSEFSEN TURID VAAGE KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I DISTRIKTENE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 9/2012 NORUT OG IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR DISTRIKTSSENTERET ideas2evidence

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 26.08.2009 Tid: Kl. 11:00 (Etter møte i PSU)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 26.08.2009 Tid: Kl. 11:00 (Etter møte i PSU) Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 26.08.2009 Tid: Kl. 11:00 (Etter møte i PSU) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge bakgrunn og avgrensing bakgrunn Petroleumssektoren øker sin aktivitet i landsdelen og det forventes at dette skal gi markedsmuligheter

Detaljer

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne eller korrespondent 1945-1977

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne eller korrespondent 1945-1977 NORSK JERN- OG METALLARBEIDERFORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE INNLEDNING...180 Om arkivskaper...180 Om arkivet...180 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1977...181 Forhandlingsprotokoller 1959-1970...181 Korrespondanse

Detaljer

NORSK JERN- OG METALLARBEIDERFORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE

NORSK JERN- OG METALLARBEIDERFORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE NORSK JERN- OG METALLARBEIDERFORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE INNLEDNING... 180 Om arkivskaper... 180 Om arkivet... 180 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1977... 181 Forhandlingsprotokoller 1959-1970... 181

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN Arkivkatalog FYLKESMANNEN I TROMS UTBYGGINGSAVDELINGEN Statsarkivet i Tromsø 1996 INNHOLD: INNLEDNING 2 OM UTBYGGINGSAVDELINGEN 2 OM ARKIVET OG KATALOGEN 4 ARKIVET 5 Møtebøker for Fylkesrådet for områdeplanlegging

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer