A NKS Finnmark Arkivkatalog 2010/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13"

Transkript

1 A-0006 NKS Finnmark Arkivkatalog 2010/13 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER... 4 (klausul!). Alle protokoller er digtalisert... 4 Aa. Kretsstyre Ab. Representantskap Ac. Husflidstuen Ad. Barne- og ungdomskomitéen Ae. Eldreomsorgskomitéen C. JOURNALER... 5 Brevjournaler E. KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER... 6 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk (digitalisert, men klausulert)... 6 Korrespondanse og saksdokumenter... 6 ordnet etter emne Landsstyremøter... 6 Kretsmøter / kretsstyre... 6 Samordningsrådet for åndssvakesaken... 7 Eldre omsorg, barn og unge... 7 Beredskap K.F.B Infokontakten... 7 Rundskriv... 7 Lokallagene... 7 R. REGNSKAP OG REVISJON Ra. Hovedbøker Rb. Kassa- og utlodningsbøker, journaler for reisekassa- og kontingent, kvitterings Bøker Rc. ÅRSBERETNINGER Årsberetninger, lokallagene T. KART OG TEGNINGER Y. NOTATHEFTER X. EGENPRODUSERTE MANUSKRIPTER X. TRYKKSAKER Z. POSTKORT Z. AVISUTKLIPP

3 INNLEDNING Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets Finnmark krets av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S., Finnmark krets) ble opprettet i På dette tidspunktet fantes det allerede 13 lokallag i fylket. Vadsø Sanitetsforening, stiftet 1909 var den første av disse lokallagene. På 1950-og 60-tallet hadde Finnmark krets rundt 70 lokale foreninger. Senere har antall lokallag blitt redusert kraftig på grunn av mangel på medlemmer. I 2009 var det 25 foreninger i Finnmark. De lokale sanitetsforeningene er tilsluttet Norske Kvinners Sanitetsforenings landsorganisasjon som ble stiftet Organisasjonens formål var å skaffe sanitetsmateriell under krig og katastrofer, og å utdanne sykepleiere. Kampen mot tuberkulose, revmatisme og andre folkesykdommer har vært den viktigste oppgaven til foreningen. Fra 1914 og frem til helsestasjonsloven trådte i kraft i 1974 hadde NKS opprettet og drevet ca. 650 helsestasjoner for mødre og barn i landet, og engasjert seg i helse- og velferdsarbeid for eldre, husmorferier og annet hjelpearbeid. I dag har foreningen som formål å mobilisere til frivillig innsats for et bedre og tryggere samfunn, ved å engasjere seg årvåkent innenfor helse- og sosialområdet, miljøberedskap, krise- og katastrofearbeid. Organisasjonens hovedsatsingsområder er kvinnehelse og omsorgsberedskap og foreningen vektlegger også tiltak i forhold til barn, unge og eldre. Medlemmene driver arbeidet på frivillig grunnlag. Lokalforeningene nyter stor frihet i valg av arbeidsoppgaver, og har derfor sterk forankring i nærmiljøet. Norske Kvinners Sanitetsforening er bygget opp av lokale sanitetsforeninger som har sin egen styre. Hvert fylke velger en fylkesleder og et fylkesstyre. Fylkeslederne sitter i organisasjonens landsstyre, som er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsmøtet arrangeres hvert 2. år, før 2005 hvert år. Landsstyret består av sentralstyret og de øvrige fylkeslederne som representerer hvert sitt fylke. Om arkivet Arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets ble avlevert til Finnmark fylkesbiblioteket i 2005, som følge av vedtak i NKS Finnmark styremøte i Alta Styret vedtok også at protokollene skjermes fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra fylkesstyret. De øvrige andre dokumentene som brev og årsmeldinger er offentlig tilgjengelig. Sammen med arkivet til fylkeslag ble det avlevert styreprotokoller til følgende lokallag: Frakfjord sanitetsforening, Hakkstabben og Altneset sanitetsforening (en protokoll avlevert senere), Komagfjord sanitetsforening, Loppa sanitetsforening, Slotten sanitetsforening, Store Lerresfjord sanitetsforening, Talvik sanitetsforening og Vinna og Hønseby sanitetsforening. Disse møteprotokollene er registrert hver for seg og denne oversikten finnes på slutten i denne katalogen. Arkivet fra Tuppeluft sanitetsforeningen ble avlevert av Svanhild Meirud fra Krampenes i Det er laget en egen arkivkatalog for hver forening. Arkivet utgjør 3,5 hyllemeter. Arkivet er ordnet og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek oktober 2010, samt tilvekst i

4 Arkivskaper: Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets Arkiv: Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets Finnmark fylkesbibliotek ARKIVFORTEGNELSE Nummer Arkivaliens art og innhold Tidsrom A.MØTEBØKER, REFERAT- OG FORHANDLINGSPROTOKOLLER (klausul!). Alle protokoller er digtalisert Aa. Kretsstyre Forhandlingsprotokoll med årsberetninger Kretsstyremøter (i eske) Kretsstyremøter (i eske) Kretsstyremøter (i eske) Ab. Representantskap Protokoll for kretsmøterepresentanter (i eske) Journal for kretsstyremedlemmer (i eske) Ac. Husflidstuen Dagbok for husflidsstuen (i eske) Ad. Barne- og ungdomskomitéen Møteprotokoll Ae. Eldreomsorgskomitéen Møteprotokoll

5 C. JOURNALER Brevjournaler Journal for inn- og utgåtte skrivelser Journal for inn- og utgåtte skrivelser (i eske)

6 E. KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk (digitalisert, men klausulert) 10 Korrespondanse og saksdokumenter mapper 11 Korrespondanse og saksdokumenter mapper 12 Korrespondanse og saksdokumenter mapper (bl.a.regnskap, kretsmøter, prisutdelinger) Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Landsstyremøter 13 Hovedstyremøte i Bergen 1952 Hovedstyremøte i Narvik 1954 Hovedstyremøte i Sandefjord 1966 Inkl. fotografi reg :001 (hovedstyrets medlemmer) Hovedstyremøte i Trondheim 1966 Hovedstyremøte i Stavanger 1968 Hovedstyremøte i Klekken 1968 Hovedstyremøte i Lysebu Hovedstyremøtet i Lysebu 1970 Hovedstyremøtet i Hamar 1970 Hovedstyremøtet i Lysebu (februar og september) 1971 Hovedstyremøtet i Lillehammer 1972 Hovedstyremøtet i Bergen Hovedstyremøtet i Lysebu 1973 Hovedstyremøtet i Klekken 1974 Hovedstyremøtet i Bodø 1974 Hovedstyremøtet i Voksenåsen 1975 Hovedstyremøte i Oslo 1976 Kretsmøter / kretsstyre 6

7 16 Kretsmøte i Rafsbotn 1951 Kretsmøte i Vadsø 1953 (16) Kretsmøter, referater Kretsmøter i Vadsø og i Oslo Kretsformann, kretsmøter, Det norske revmatismeråd Kretsformannens skriv, rundskriv osv Brev til hovedstyrets medlemmer Brev til N.K.S. Oslo, 2 mapper Brev fra N.K.S. Oslo Kretsstyresaker mapper Samordningsrådet for åndssvakesaken 19 Korrespondanse og saksdokumenter Eldre omsorg, barn og unge 19 Korrespondanse og saksdokumenter mapper Beredskap K.F.B. 20 Korrespondanse og saksdokumenter, 2 mapper Infokontakten 20 Blad, årsmeldinger Rundskriv 20 Rundskriv fra kretsstyret Rundskriv fra hovedstyret 1975 Lokallagene 21 Korrespondanse og saksdokumenter, lokallagene mapper, A-Å etter lokallag 22 Korrespondanse og saksdokumenter Akkarfjord sanitetsforening Austertana sanitetsforening Båteng sanitetsforening Frakfjord sanitetsforening

8 Fægfjord sanitetsforening / bad Golnes sanitetsforening og helsehus/bad Hakkestabben og Altneset sanitetsforening Hammerfest sanitetsforening, 2 mapper Hasvik sanitetsforening Indrefjord sanitetsforening og helsehus/bad (23) Ingøy sanitetsforening og helsehus/bad Isnestoftens sanitetsforening og helsehus/bad Kautokeino sanitetsforening Kjerringdal sanitetsforening Kokelv sanitetsforening og helsehus Komagfjord sanitetsforening og helsehus/bad Krampenes sanitetsforening Korsfjord sanitetsforening og helsehus/bad Kvalfjord sanitetsforening og helsehus Kvalsund sanitetsforening og helsehus Kåfjord sanitetsforening Kårham sanitetsforening og helsehus Langfjordbotn sanitetsforening og helsehus Lerresfjord sanitetsforening Leirpollen sanitetsforening og helsehus Litlefjord sanitetsforening Loppa sanitetsforening og helsehus Masi sanitetsforening og helsehus Midtre Tana sanitetsforening Neverfjord sanitetsforening Porsa sanitetsforening Nusvåg sanitetsforening og helsehus Nyvoll sanitetsforening og helsehus Polmak sanitetsforening Rafsbotn sanitetsforening og helsehus Repparfjordsanitetsforening og helsehus Ropelv sanitetsforening Russeluft sanitetsforening og helsehus Salttjern sanitetsforening og helsehus Sandland sanitetsforening og helsehus{bad Sandøybotn bad 1969 Skallelv sanitetsforening Smalfjord sanitetsforening Smelror og Svartnes sanitetsforening 1975 Snefjord sanitetsforening og helsehus Store Lerresfjord sanitetsforening og helsehus Storekorsnes sanitetsforening og helsehus Storandnes sanitetsforening og helsehus Sør-Tverrfjord sanitetsforening og helsehus Talvik sanitetsforening og helsehus /bad Tana sanitetsforening Tappeluft sanitetsforening og helsehus/bad Vadsø fødehjem

9 Vadsø sanitetsforening Vardø sanitetsforening og helsehus Vestre Jakobselv sanitetsforening Årøy sanitetsforening og bad

10 R. REGNSKAP OG REVISJON Ra. Hovedbøker Utskrift av kassadagbøker (løse materiale) (utskrift fra året 1977 mangler) Rb. Kassa- og utlodningsbøker, journaler for reisekassa- og kontingent, kvitterings- Bøker Kassabok for fylkeskrets og lokallagene Reisekassa, kretsmøter (med kretsutlodning 1937, 1940, 1950 og 1951) 31 Kretsutlodningsbok Kretsutlodningsbok Kretskontingent Salgsmateriell Postkvitteringsbok Sparebok Rc. ÅRSBERETNINGER Årsberetninger, lokallagene Årsberetninger med regnskap Årsberetninger, lokallagene F - Å ( 2 mapper) 1965 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1967 Årsberetning, Slåtten sanitetsforening 1969 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1971 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1973 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1975 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1976

11 42 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1977 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1978 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1980 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1981 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1983 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1984 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1986 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1987 Årsberetninger, lokallagene A - M Årsberetninger, lokallagene N - Å 1988 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1989 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1991 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1992 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1994 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1995 Årsberetninger, lokallag (alfabetisk) Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1997 Årsberetninger, lokallagene A - Å (2 mapper) 1998 Årsberetninger A - Å Årsberetninger, lokallag 2000 Årsberetninger, lokallag 2001 T. KART OG TEGNINGER 50 Tegninger av lekeapparater 1927 Y. NOTATHEFTER 50 Notathefte hvor det står "Klær, Hammerfest" 1947 Notathefte "Fru Skafloth" 1944 X. EGENPRODUSERTE MANUSKRIPTER 50 "25 års beretning for Båteng / Sirma sanitetsforening" Håndskrevet manuskript (kopi) fra 1990, skrevet 11

12 av Ruth Helfjord Håndkrevet hefte "Båteng barneforening: Mat, språk og språkkultur X. TRYKKSAKER 50 Innstilling om frivillige sosialarbeidere 1975 Lov om barnehager 1976 Røyking og helse 1987 Z. POSTKORT 50 Ulike mottatte postkort og hilsninger Z. AVISUTKLIPP 50 Ulike aviser og avisutlipp

13 13

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

Sanitetsforeningens Omsorgsberedskap. På oppdrag

Sanitetsforeningens Omsorgsberedskap. På oppdrag Sanitetsforeningens Omsorgsberedskap På oppdrag Revidert utgave mai 2009. Heftet ble første gang trykket høsten 2005 med tittelen Omsorg på kommando. Redaktør: Jorunn Sjølie. Forsidefoto: Per-Åge Eriksen.

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Oppdatert 31.08.15 Klubbinformasjon Klubbnavn: NTNUI Volleyball Stiftet: NTNUI i 1910, volleyballgruppen i 1958 Idrett: Volleyball Postadresse: Idrettsbygget Gløshaugen,

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer