TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS"

Transkript

1 TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Årsmøter Forretningsutvalget Fellesadministrasjon Forhandlingsprotokoller Tarifforhandlinger Reiseprotokoller - v/sekretæren Kopibøker Korrespondanse og saksdokumenter Diverse Korrespondanse og saksdokumenter ordnet i nummererte mapper Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Årsberetninger Arbeidernes Høgskolekomite Verve- og agitasjonskampanje Materiale samlet av sekretær Alf Olsen Tidsskrifter, bøker, beretninger angående faglig-politiske forhold Regnskap Kassabøker Hovedbok Regnskapsbilag, rapporter Folketrygdfondet m.m INNLEDNING Om arkivskaper Tromsø faglige Samorganisasjon Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, dagens Landsorganisasjon (LO), ble stiftet i Først 15 år senere fikk fagforeningene i Tromsø et samordnende organ - Tromsø faglige Samorganisasjon. Tromsø Arbeiderparti var forløperen for samorganisasjonen. Fra 1912 var partiet faglig og politisk organ for arbeiderbevegelsen i byen. I startfasen ble både navnet Tromsø Arbeiderparti og Tromsø Samorganisasjon benyttet; organiseringen var i første rekke politisk motivert. 1 Den første fagforeningen ble stiftet i 1905, Tromsø typografiske Forening, men det gikk trått med tilveksten av medlemmer og foreninger de første årene tallet var preget av arbeidskonflikter, lønnsnedslag og antallet foreninger og medlemmer sank; i 1925 sto bare 177 personer tilsluttet Tromsø faglige Samorganisasjon. Tilslutning til Landsorganisasjonen kom først opp på 1930-tallet. 1 Christensen, Pål: Tromsø gjennom år, bind 3, s

2 Organisasjonsmessige endringer Fra 1914 til 1933 dekket samorganisasjonen geografisk kun Tromsø by med omland. På fagkongressen i 1932 ble samorganisasjonenes grenser i Nord-Norge drøftet. Det ble besluttet at det skulle være en samorganisasjon i hvert fylke med unntak av Finnmark som organisasjonsmessig skulle deles i to - henholdsvis Vest- og Øst-Finnmark. Fra 1933 kom derfor Tromsø faglige Samorganisasjon til å dekke hele fylket, og organisasjonen endret navn til Troms Fylkes faglige Samorganisasjon. Dette medførte at blant annet fagforeningene i Harstad og i landdistriktene kom inn under Troms faglige Samorganisasjon. Som en følge av at det ble stiftet samorganisasjoner på fylkesnivå, ble de lokale samorganisasjonene endret til faglige utvalg. De faglige utvalgene holdt kontakten med fagforeningen gjennom kursvirksomhet, medlemsmøter, festmøter etc. Denne organiseringen besto fram til ble det holdt fellesmøte av fagforeningsstyrene i Folkets Hus - Formannen i Troms faglige Samorganisasjon (som nå er under avvikling) Johan Jensen åpnet møtet Fagkongressen hadde gjort et vedtak om en omlegging fra fylkesorganisasjoner til lokale faglige samorganisasjoner innenfor fylkene. Disse skulle stå direkte tilsluttet LO. I 1955 ble det etablert seks lokale samorganisasjoner i Troms fylke; Bardu, Finnsnes, Harstad, Skjervøy og Tromsø. I 1962 ble det opprettet en lokal samorganisasjon i Andselv. De lokale faglige samorganisasjonene var fra 1955 selvstendige juridiske og økonomiske enheter innenfor Landsorganisasjonen. I etterkrigstida ble Troms faglige Samorganisasjons område utvidet ytterligere. Fra 1964 sto fagforeningene i Vest-Finnmark tilsluttet denne. Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Porsanger og Øksfjord faglige samorganisasjoner ble administrert av Troms faglige Samorganisasjon. Før 2. verdenskrig var Finnmark fylke organisasjonsmessig delt i to - Vest-Finnmark- og Øst- Finnmark faglige Samorganisasjoner. Etter krigen var imidlertid hele fylket administrert fra Kirkenes, og det ble bestemt å gå tilbake til en todeling av fylket. Vest-Finnmark kom dermed under Troms-kontoret. Fra 1974 har LOs distriktskontor for Finnmark ligget i Kirkenes. Om arkivet Arkivet omfatter perioden Under ordningen av arkivet er arkivskapers system hovedsakelig beholdt. Materialet fra stiftelsen og fram til 1948 var lagt i mapper og satt kronologisk. Serien diverse omfatter årene og er også beholdt av samme årsak. Fra 1955 og utover og 1970-tallet har arkivskaper for en stor del arkivert dokumentene i nummererte mapper med påskrift og alle emner innenfor en mappe er registrert. Det øvrige arkivmaterialet er sortert og ordnet etter emne. Arkivet utgjør 11,3 hyllemeter. FA november

3 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Årsmøter Forretningsutvalget Fellesadministrasjon Forhandlingsprotokoller Konferanseprotokoll Forhandlingsmøter Forhandlingsmøter Forhandlingsmøter Tarifforhandlinger Reiseprotokoller - v/sekretæren

4 Kopibøker Korrespondanse og saksdokumenter Ulike overenskomster Overenskomster - Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Arbeidstvist/overenskomst mellom firma Wicklund og Norges Handelsog kontorfunksjonærers forbund 1937 Arbeidstvist - Grand Hotell, Harstad Korrespondanse med fagforbund/fagforeninger 1935 Søknader på sekretærstilling Troms Fylkes Faglige Samorganisasjon Søknader på sekretærstilling Rundskriv, protokollutskrift Årsberetninger fra fagforeningene Medlemsfortegnelser. Gjelder regnskapsårene 1936/ / Fagforeninger tilsluttet Troms faglige samorganisasjon Budsjett, revisjon, feriereiser m.m Fagforbund/fagforeninger Årsmøte, rundskriv m.m Forhandlinger/overenskomster 1939 Fagforbund/fagforeninger Årsberetninger fra fagforbund/fagforeninger, Harstad 1940 Svar på rundskriv fra fagforeningene Rundskriv, distriktsstyret fag- og partibiblioteket, det sivile luftvern m.m. Agitasjon Budsjettet AFL - Tromsø-kontoret Arbeidsmannsforbundet AFL statistiske kontor Folkets Hus Fagforeningsstyrene i Tromsø Fylkesmannen - meldinger om arbeidssituasjonen i Troms fylke Fylkesmannen 59

5 Arbeidsutvalget, Harstad Komiteen for frivillig arbeidshjelp til Finland Kretsmeglingsmannen for Nord-Norge 1.Mai-komiteen Dagbladet "Nordlys" Norsk Folkehjelp Opplysningsvirksomheten Representasjon Samorganisasjonene Tromsø Arbeidersamfunn Troms arbeideridrettskrets Veiarbeiderforeningenes stedlige styre Troms faglige Samorganisasjon (rekvisita m.m.) Fagforbund og fagforeninger 1941 Rundskriv fra Landsorganisasjonen Arbeidernes faglige Landsorganisasjon Arbeidsmannsforbundet Distriktsstyret Opplysningskontoret AFL statistiske kontor Harstad faglige utvalg Fylkesmannen - meldinger om arbeidssituasjonen i Troms fylke Diverse skriv AFL - Tromsøkontoret Transportarbeiderforbundet Tekstilarbeiderforbundet Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet Angående rasjoneringssvindel Bardu m.m Troms faglige Samorganisasjon - rundskriv, protokollutskrift fra årsmøte Arbeidskonflikt ved firma Kåre Renø A/S, Skjervøy 1942 Harstad og Omegns Hermetikkarbeiderforening angående oppsigelsessak Korrespondanse -"Sol i arbeid" m.m Korrespondanse 1945 Gjenoppbygging av fagbevegelsen m.m Arbeidernes Landsorganisasjons Nord-Norgeskontor, statistisk kontor, Arbeidernes Opplysningsforbund m.m AFL-sekretariatet - rundskriv m.m Gjenoppbygging m.m Årsmøte, fortegnelse over fagforeninger med representanter Årsberetninger, Harstad by og distrikt Årsberetninger, rapport "Arbeiderbevegelsens illegale virksomhet i Tromsø" 1946 Rundskriv 60

6 Rundskriv 1946 Arbeidernes høgskole i Troms Arbeidskonflikt ved Tromsø Kullkran A/S Forretningsutvalget, oversikt over folketallet i Troms m.m Handels- og Kontorfunksjonærenes forbund/forening, Tromsø og Harstad Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Rotsund og Uløy Arbeiderforening Skjervøy/Sørkjosen Havne- og transportarbeiderforening, Sjøvegan Losse- og Laste arbeiderforening Veiarbeiderforeninger Baker- og Konditorforbundet Vegvesenets sjåfør- og lastebilforening Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund, Tromsø Bygningsarbeiderforbundet Fagforbund/fagforeninger A-M Fagforbund/fagforeninger N-T Veiarbeiderforeninger Veiarbeiderforeninger S-T Transportarbeiderforbundet Årsmøteavstemning Utsendte rundskriv Høvleriarbeiderforbundet Kjøttindustriarbeiderforbundet Kommuneforbundet Telegraf- og Telefonforbundet Representantskapet - innstilling og valg Forretningsutvalget Beretninger Budsjett Samferdselsnemnda Fylkesarbeidsnemnda Harstad faglige utvalg Kystfartskomiteen av 1946 Arbeidstilsynet i Troms og Finnmark Statistisk kontor Arbeidsmannsforbundet Årsberetninger Innsamling til Nord-Troms og Finnmark Arbeidsmannsforbundet - Vegvesenets Sjåfør- og Lastebilforening Igeland- og Aanstad Veiarbeiderforening Veiarbeiderforeninger i Troms Hillesøy Arbeidsmannnsforening Storfjord og Tromsø Bygningsarbeiderforeninger 61

7 Årsberetninger Lyngen, Lenvik og Kvænangen Bygningsarbeiderforeninger Kåfjord Bygningsarbeiderforening Målselv Bygningsarbeiderforening Norsk Bygningsarbeiderforbund, Bardu Bygningsarbeiderforening Skinn- og lærarbeiderforbundet Transportarbeiderforbundet Illegal virksomhet under krigen Kommunens granskningskomite Diverse skriv Fagforbund B-T Fagforbund/fagforeninger A-N Representantskapet m.m Årsberetninger fra fagforeninger 1950 Harstad faglige utvalg Arbeidernes Opplysningsforbund, trykksaker FN Folkets Hus Kystfartskomiteen av Hurtigrute for Nord-Norge Opplysningskomiteen Organisasjonsdspørsmål Arbeiderpartiet, Oslo Årsberetning, rundskriv m.m. Diverse skriv Forretningsutvalget Nyorganisering av arbeiderforeninger Budsjett Utsendte rundskriv Representantskapsmøte 1951 Innstilling fra komiteen for forhøyelse av aldersgrensen for pensjonister, rapport angående arbeiderhøgskoler, vedtekter Folkets Hus m.m Korrespondanse fagforeninger Omorganisering av samorganisasjonen Representantskap Korrespondanse med fagforeninger Arbeidar- og Fiskarhøgskolen, Høgskolekomiteen Harstad, Finnsnes og Skjervøy faglige Utvalg 1952 Samorganisasjonens administrasjon - budsjett, forretningsutvalget Organisasjonsspørsmål, Finnmark faglige Samorganisasjon, Nordland faglige Samorganisasjon, utsendte rundskriv, representantskapsmøte, medlemsfortegnelse, Pensjonskassen, pressetjeneste Korrespondanse med fagforeninger/fagforbund 62

8 Korrespondanse med fagforeninger/fagforbund Diverse Serien er kalt diverse av arkivskaper Arbeidernes høgskole i Nord-Norge på Sandtorg gård Medlemsfortegnelse for Troms faglige Samorganisasjon "Foreningen Norden", fylkesnemnda, fylkesrådets arbeidsutvalg Korrespondanse med fagforeninger, årsberetninger, stortingsvalget De faglige utvalg, representantskapsmøte, regnskapsoversikt m.m Finnsnes og Skjervøy faglige utvalg, årsmøte i Fiskarfylkingen Det norske Arbeiderparti, Arbeidar- og fiskarhøgskole i Nord-Norge 1953 Arbeidernes opplysningsforbund Folkets Hus Landsforbund - møterapporter Representantskapsmøte, AOF, nord-norsk livsforsikringsselskap Overenskomst veiarbeiderforeninger, 1.mai-arrangement, Nord-Troms Arbeiderparti 1954 Arbeidstvister, overenskomster Ansettelse av sekretær, faglige utvalg (Finnsnes, Skjervøy og Harstad), Norsk Folkehjelp, Fiskarfylkingen Korrespondanse og saksdokumenter ordnet i nummererte mapper Arkivmaterialet er ordnet i nummererte mapper av arkivskaper. Mappene er gitt en nummerrekke for hvert år. Dette systemet er beholdt Mappe 1 Produksjonsutvalget Representantskap Samorganisasjonene Utsendte rundskriv Årsmelding distriktet Årsmelding Harstad Årsmelding Tromsø Årsmelding samorganisasjonene Omleggingen til AFLs distriktskontor 63

9 Mappe 2 Bladet "Nordlys" Arbeidar- og Fiskarhøgskolen AOF Faglige kurs Faglige utvalg Folkets Hus LO - diverse Fellesadministrasjon Filmleie 52 Mappe 1 Norsk Folkehjelp Tromsø Arbeidersamfund Mappe 2 Mappe 3 Avisutklipp Budsjett Diverse skriv Forretningsutvalget 1. mai-komiteen Kassereren Nyorganisering Organisasjonsspørsmål Opplysningskomiteen Postgiro Kvænangen Veiarbeiderforening Kvæfjord Veiarbeiderforening Kåfjord Veiarbeiderforening Lauksund Veiarbeiderforening Lavangen Veiarbeiderforening Mappe 4 Fagforbund Mappe 5 Fagforeninger A-B 53 Mappe 1 Fagforeninger B-H Mappe 2 Fagforeninger K-T Mappe 1 Budsjett Diverse skriv 1. mai-komiteen Kassereren Organisasjonsspørsmål Mappe 2 Samorganisasjonene Utsendte rundskriv Mappe 3 Arbeidar- og Fiskarhøgskolen Arbeiderpartiet Arbeidernes Opplysningsforbund Kurs for Samorganisasjonens styre 64

10 AOF - Nord-Norges kontor Mappe 4 Rundskriv Film Kretslønnsutvalg for Troms Kvinnenemnda Mappe 5 Folkets Hus Landsforbund Mappe 6 Fagforbund 55 Mappe 1 Fagforbund Mappe 2 Fagforbund Mappe 3 Fagforbund 56 Mappe 1-4 Fagforbund Mappe 1 Samorganisasjonene (Bardu, Finnsnes, Harstad, Skjervøy og Tromsø) Mappe 2 Aktuell Arbeiderbevegelsens arkiv Arbeiderpartiet Arbeidernes Opplysningsforbund AOF - Nord-Norgeskontoret Arbeidernes ungdomsfylking Bedriftslegeordningen for Tromsø Distriktsstudienemnda i Nord-Troms Faglig nytt i Storbritannia Mappe 3 Forskuddstrekk for skatt Fiskarfylkingen Folkets brevskole Folkets Hus Landsforbund Foredragsdisposisjoner Foreningen "Norden" Framfylkingen Kooperasjonen Kurs for Samorganisasjonen og styrer Mappe 4 Diverse rundskriv Dagpenger under sykdom Fagkongressen Mappe 5 Fellesadministrasjon Filmapparat Tilsynsutvalget Mappe 6 Avisutklipp Budsjett Diverse skriv 1.Mai-komiteen Kassereren Nyorganisering Opplysningskomiteen Postgiro Produksjonsutvalget 65

11 Samorganisasjonene Mappe 7 Fagforbundene A-A 58 Mappe 1-4 Fagforbundene B-T Mappe 5 Fagforbundenes avdelinger Mappe 6 Fagforbundenes avdelinger Mappe 7 Fagforbundenes avdelinger 59 Mappe 1-8 Fagforbundenes avdelinger H-T Mappe 1 Representantskapsmøter Mappe 2 Administrasjon D-T Mappe 3 Samorganisasjonene 61 Mappe 1-4 Diverse A-Å Mappe 5-6 Fagforbund A-T 62 Mappe 1-5 Fagforeninger A-T Mappe Mappe1 Diverse skriv 1.Mai-komiteen Mappe 2 Mappe 3 Mappe 4 Mappe 5 Mappe 6 Mappe 7 Mappe 8 64 Mappe 1 Fagforbund Mappe 2-5 Fagforeninger Aktuell (LOs medlemsblad) Arbeiderpartiet Arbeidernes Opplysningsforbund Kommunevalget Nordisk arbeiderkongress Opplysningsarbeid Samorganisasjonene Bardu faglige Samorganisasjon Finnsnes faglige Samorganisasjon Harstad, Skjervøy og Tromsø faglige Samorganisasjoner Utsendte skriv LO - film Representantskap LO tariffoppgjør Fagforbund Fagforbund 66

12 Mappe 1 Arbeiderpartiet Arbeidernes Opplysningsforbund Mappe 2 Tilsynsutvalget TWI-kurs i Troms Mappe 3 Norsk Folkehjelp Nyorganisering Organisasjonsspørsmål Diverse Rundskriv Mappe 4 Mappe 5 Samorganisasjonene AOF Bardu faglige Samorganisasjon 66 Mappe 1 Arbeidersamfunnet Forbrukerrådet Mappe 2 Mappe 3 Mappe 5 Fiskarfylkingen Folkets Hus Landsforbund LO Distriktskontor Dagpenger under sykdom Fellesadministrasjon Film Kvinnenemnda LO - medlemsfortegnelse LO - pressekontoret Representantskapet Sekretariatet Mappe 6 Ungdomslederkurs på Finnsnes Økonomisk kontor Mappe 7-9 Fagforeninger 67 Mappe 1-3 Fagforbund og fagforeninger 1961 Arkivmaterialet var ordnet i mapper med påskrift av arkivskaper, og denne ordningen er derfor beholdt 68 Mappe 2 Arbeidersamfundet Avisklipp Diverse skriv Diverse rundskriv Mappe 3 Fellesmarkedet Fiskarfylkingen Mappe 5 Norsk Folkehjelp Norsk Produktivitetsinstitutt Organisasjonsspørsmål Rapporter for LO-kontoret 67

13 Mappe 6 Mappe 8 Rapporter fra distriktskontoret Utsendte rundskriv Arbeidernes Ungdomsfylking Det norske Arbeiderparti Kretspartiet 69 Mappe 9 Stortingsvalget 1961 Tromsø arbeiderparti og arbeiderlag 1.Mai-komiteen Mappe 10 Beretning Diverse Distriktskontor Tilsynsutvalg Kvinnenemnd Samorganisasjonens kvinnenemnd Mappe 11 Arbeidsrettslover 70 Mappe 12 Arbeidernes Opplysningsforbund, Oslo Arbeidernes Opplysningsforbund, Nord-Norgeskontoret AOF-foreningen, Tromsø Faglige tillitsmannskonferanser LO-skolen Politiske konferanser Mappe 13 TWI-organisering Ungdomsarbeidet i Troms Mappe 14 Kongress Representantskap Mappe 15 Medlemsfortegnelse Økonomisk oversikt Tariffrevisjoner Tariffestet pensjon Samorganisasjonene (Bardu, Finnsnes, Skjervøy, Harstad, Tromsø) 71 Mappe Fagforeninger 72 Mappe Fagforbund Mappe 2 Arbeidersamfundet Diverse skriv Diverse rundskriv Fellesmarkedet Fiskarfylkingen Mappe 4 Folkets brevskole Folkets Hus Landsforbund Forbrukerrådet Mappe 5 Nordlys Norsk Produktivitetsinstitutt 68

14 Mappe 6 Mappe 7 Mappe 8 Nyorganisering Organisasjonsspørsmål Rapport fra Tromsø-kontoret Rapport fra distriktskontoret Utsendte rundskriv Yrkesskolene i Troms Årsmeldinger distriktet Årsmeldinger Samorganisasjonene AUF DNA Kretspartiet Stortingsvalget 1961 Tromsø arbeiderparti og arbeiderlag 1.Mai-komiteen 74 Mappe 9 Kontoret Beretning Diverse Distriktskontorene LO - Rundskriv Tilsynsutvalget Kvinnenemnda Mappe 10 Mappe 11 Samorganisasjonens kvinnenemnd Opplysningsarbeidet AOF - Oslo AOF - Nord-Norgeskontor AOF - Tromsø-avdeling TWI - organisering 75 Mappe 12 TWI-rapporter Mappe 13 Mappe 14 Ungdomsarbeidet i Troms Representasjon Representantskapet Økonomiske oversikter Tariffrevisjoner Samorganisasjonene (Andselv, Bardu, Finnsnes, Harstad, Skjervøy og Tromsø) Mappe Fagforeninger 76 Mappe Fagforbund/fagforeninger Mappe 1 Avdelingene i Finnmark Samorganisasjoner, fagforbund og fagforeninger Mappe 2 Avdelinger i Troms Forbund/fagforeninger Mappe 3 Fagforbund/fagforeninger Mappe 4 Fagforbund/fagforeninger Mappe 5 Forbundene 69

15 Mappe 7 Mappe 8 Mappe 10 Forbundene Diverse Bedriftslegeordning Diverse skriv Fellesmarkedet Utsendte rundskriv Årsmeldinger - distriktet Årsmeldinger - Harstad Årsmeldinger - Tromsø 78 Mappe 11 Diverse Arbeidernes ungdomsfylking Det norske Arbeiderpartiet Kretspartiet Kommunevalget 1963 Adressefortegnelser LO beretninger LO - rundskriv Diverse Tilsynsutvalget Mappe 12 Mappe 14 Mappe 15 Arbeidernes Opplysningsforbund AOF - Nord-Norgeskontor AOF-foreningen, Tromsø TWI - organisering TWI - rapporter Ungdomsarbeidet i Troms Representantskapet Tariffrevisjon Samorganisasjonene i Troms Mappe 1 Samorganisasjonene Årsmeldinger (Alta, Bardu, Finnsnes, Hammerfest, Harstad) Mappe 2 Samorganisasjonene (Honningsvåg, Målselv, Skjervøy, Tromsø, Porsanger, Øksfjord) Mappe 3-9 Mappe 12 Fagforbund/fagforeninger Faglig arbeid Forbundenes organisasjon Forbundenes organisasjonsområde Årsmeldinger - distriktet Årsmeldinger - Harstad Årsmeldinger - Tromsø 80 Mappe 13 Kontoret Administrasjon/ansettelser Adressefortegnelser Fellesadministrasjon Utsendte rundskriv Kongressen 70

16 Mappe 15 Mappe 16 Mappe 17 Mappe 19 Mappe 21 Mappe 22 Representantskapet Annen faglig representasjon Distriktskontorene Sekretærkonferanser Tilsynsutvalget Samorganisasjonene i distriktet, statistikk 1.Mai Nyorganisering Industriproduksjon Lønninger Medlemsfortegnelse Sysselsetting i Nord-Norge Faglig politiske spørsmål Arbeidernes ungdomsfylking Det norske Arbeiderparti Ekstraordinært yrkesopplegg Industrielt demokrati Kollektiv medlemsskap Kretspartiet Kulturprogrammet Militære spørsmål Nord-Norgesplanen Organisjonskomiteens innstilling Økonomiske spørsmål Diverse LO Folkets Hus Landsforbund Arbeiderpressa Nordlys Helsearbeid F.F.I. Solidaritetsfondet Sør-Afrikaboikotten Diverse Troms Fiskarfylking Finnmark Fiskarlag 81 Mappe 23 Opplysningsarbeide Mappe 24 Mappe 25 Mappe 26 Arbeidernes Opplysningsforbund AOF-kurs AOF - Nord-Norgeskontor Diverse kurs Faglig kurs AOF - organisasjonsoffensiv Folk og Forsvar Folkets brevskole Konferanse Honningsvåg Kursplaner 71

17 82 Mappe 27 Labor Seminar Skaidi LO - skolen LOs Folkehøgskole LOs Ungdomsutvalg Nordnorsk Kulturråd Orientering yrkesskolene Opplysningsarbeidet P.P.P. Mappe 28 Støtteordningen til kurs TWI - organisering TWI - rapporter Ungdomsarbeidet i Troms Studietur til Norrbotten 1965 Mappe 1 Fagforbund Mappe 2 Fagforbund 83 Mappe 3-7 Fagforbund/fagforeninger Mappe 8 Administrasjon/ansettelser Fellesadministrasjon Utsendte rundskriv 84 Mappe 9 Adressefortegnelser Mappe 10 Representasjon Kongressen Mappe 11 Tilsynsutvalget/protokoller Distriktskontorene Sekretærkonferanser Mappe 12 Rapporter utsendt fra Tromsø Mappe 13 Organisasjonsforholdene i distriktet Karteller Organisasjonsspørsmål Mappe 14 Samorganisasjonene Årsrapporter Alta faglige Samorganisasjon Bardu faglige Samorganisasjon Mappe 15 Samorganisasjonene 85 Mappe 16 Årsberetninger fra fagforeningene Valg av styre Mappe 17 Arbeidernes Opplysningsforbund Mappe 18 AOFs Nord-Norgeskontor Tromsø AOF-forening Folkets Brevskole LOs Ungdomsutvalg LOs Kvinnenemnd LOs Folkehøgskole, Sørmarka 72

18 Mappe 19 Mappe 20 TWI-kurs TWI-organisering Folk og Forsvar Konferanser Orienteringer yrkesskolene Arbeidskonflikter Industriproduksjon Medlemstall Nyorganisering 1.Mai 86 Mappe 21 Stortingsvalget Tromsø Arbeidersamfunn Troms Fiskarfylking 1966 Mappe 22 Mappe 23 Det norske Arbeiderparti Vest-Finnmark Arbeiderparti Tromsø Arbeiderparti Nord-Troms Arbeiderparti Arbeidernes Ungdomsfylking Kings Bay FAO-NYTT Norsk Folkehjelp Helsearbeide Nordlys Mappe 1 Fellesadministrasjon Utsendte rundskriv Adressefortegnelser Sekretæren - diverse Tilsynsutvalget - protokoll Mappe 2 Representantskapsmøte Distriktskontorene Sekretærkonferanse 87 Mappe 3 Rapporter distriktskontorene Mappe 4 Rapporter fra Tromsø-kontoret Mappe 5 Beretninger fra foreninger Beretninger fra kontoret Mappe 6 Landsorganisasjonen Statistiske opplysninger om Troms Samorganisasjon LOs rundskriv Studieselskapet for Nord-Norsk Næringsliv 88 Mappe 8 Samorganisasjonene Mappe 9 Likelønnsspørsmålet Industriproduksjonen Levekostnadsindeks Lønninger 73

19 Medlemsfortegnelse Sysselsetting i Nord-Norge Mappe 10 Tariffrevisjon Mappe 11 Fagforbund/fagforeninger 89 Mappe Fagforbund/fagforeninger Mappe 16 Organisasjonsforholdene Karteller Organisasjonsspørsmål Mappe 17 Arbeidernes Opplysningsforbund Mappe 18 AOF - Nord-Norgeskontor AOF-foreningen i Tromsø AOF-foreningen i Honningsvåg LOs ungdomsutvalg LOs kvinnenemnd LO-skolen Folkets Brevskole LOs Folkehøgskole Støtteordninger til kurs 90 Mappe 19 AOF-kurs Mappe 20 Faglige tillitsmannskonferanser Mappe 21 Faglige kurs 1966 Diverse kurs og konferanser TWI-kurs TWI-rapporter Mappe 22 Nordkalottkonferanser Folk og Forsvar 91 Mappe 23 Finnmark Fiskarlag Samvirke Forsikring Vern og velferd Bedriftslegeordningen Norsk Folkehjelp Helsearbeid Bladet "Nordlys" Mappe 24 Tromsø Arbeidersamfunn Finnmark Arbeiderparti Kretspartiet Det norske Arbeiderparti Stortingsvalget 1965 Kollektiv livsforsikring Mappe 25 Arbeidernes Ungdomsfylking Mappe 26 Norsk Arbeidsmannsforbund 92 Mappe Fagforbund/fagforeninger 74

20 Mappe 1-5 Fagforbund/fagforeninger Mappe 6 Mappe 7 Nyorganisering Samorganisasjonene Årsmeldinger samorganisasjonene 94 Mappe 8 Samorganisasjonene Mappe 14 Arbeidskonflikter 1965 Industriproduksjon Levekostnadsindeks Lønnsøkninger LOs medlemstall Produktivitetsarbeidet Økonomisk oversikt Mappe 15 Mappe 17 AOF sentralt Nordkalottkonferanser Faglig politiske konferanser TWI-kurs Mappe 18 Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv 95 Mappe 19 Feriekoloniutvalg Det norske Arbeiderparti Kommunevalget 1967 Sør-Troms og Nord-Troms Arbeiderparti Folkets Hus Arbeiderpressa Mappe 20 Nordlys Bedriftslegen Vern og Velferd Samvirke Solidaritetskomite Aksjonen "Et løft for India" Mappe 21 Fiskerikonferansen Mappe 22 Fiskarfylkingen 96 Mappe 24 Valg av forskjellige foreninger Sekretæren LOs representantskapsmøter Mappe 25 Mappe 26 Mappe 29 Mappe 34 Delegasjonsreiser/besøk Tilsynsutvalget Distriktskontor Rapporter fra Tromsø-kontoret Rapporter fra distriktskontorene Troms Fiskarfylking FN LO i Norge 75

21 Mappe 1 Administrasjon/ansettelser Fellesadministrasjon Sekretæren - diverse Studie- og delegasjonsreiser Tilsynsutvalget - protokoller Kvartalsrapporter Mappe 2 Mappe 3 Rapporter fra distriktskontorene Diverse rapporter fra distriktskontorene Distriktskontorene Utsendte rundskriv Årsberetning for 1967 Mappe 4 Tariffrevisjonen Mai-komiteen Nyorganisering Samorganisasjonenes årsrapporter Valg - samorganisasjonene Valg - fagforeningene 98 Mappe 5 Diverse skriv Mappe 6 Samorganisasjonene Mappe 7 Økonomisk statistikker Industriproduksjonen LOs kvinnenemnd LOs medlemstall Mappe 8 Arbeidernes Opplysningsforbund 99 Mappe 9 AOFs fylkeskontor Tromsø AOF-forening LO-skolen Sørmarka Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv Kurs TWI-kurs TWI-rapporter Mappe 10 Mappe 11 Mappe 12 Faglige tillitsmannskonferanser Faglige helgekurs Faglige/politiske konferanser Nordkalottkonferanser Ungdoms- og kvinnekurs Forskjellige konferanser/kurs Kommunevalg Sosiale spørsmål Det norske Arbeiderparti AUF 100 Mappe 13 AUF - Harstad og Vest-Finnmark Nord-Troms Arbeiderparti Finnmark Arbeiderparti Tromsø Arbeidersamfunn 76

22 Helsearbeidet Samvirke Troms Fiskarfylking Norge og NATO Mappe Fagforbund/fagforeninger 101 Mappe Fagforbund/fagforeninger Mappe 23 Diverse Mappe 45 Administrasjon/ansettelser Fellesadministrasjonen Leieforhold ( ) Mappe 2 Inventar/kontormaskiner Utsendte rundskriv Adressefortegnelser Sekretæren diverse Mappe 3 Kongressen Mappe 4 Mappe 5 Representantskapet Studie- og delegasjonsreiser Tilsynsutvalget Sekretærkonferanser Rapporter fra Tromsø-kontoret Årsberetning Mappe 6 Rapporter fra distriktskontorene Mappe 7 Hovedavtalen Produktivitetsavtaler Arbeidervernloven Ferieloven Arbeidsretten Organisasjonsforhold i distriktet FSK 1. mai Mappe 8 Mappe 9 Samorganisasjonene LO-jubileer Arbeidskonflikter Industriproduksjonen Levekostnadsindeksen Lønninger - LOs medlemstall 104 Mappe 10 Arbeidernes Opplysningsforbund Mappe 11 AOFs fylkeskontor LO-skolen, Sørmarka Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv Opplysningsarbeidet Tilskott TWI - rapporter TWI - kurs 77

23 105 Mappe 12 Faglige tillitsmannskurs Faglige kurs Mappe 13 Stortingsvalget 1967 Nord-Norge planen Kontaktmenn faglig/politisk Mappe 14 DNA AUF Tromsø AUL Mappe 15 AUF i Tromsø Tromsø AP Folkets Hus Orienteringer for skoleungdom Arbeiderpresse Nordlys Diverse helsearbeid Norsk Folkehjelp Bedriftslege-ordningen Mappe 16 Aksjonen for friluft og helse Kollektiv forsikring Wilsons tale ILO Mappe 17 Tromsø Fiskarfylking Fylkes- og arbeidsformidlig Mappe 18 Utbyggingsavdelingen Mappe 19 Forbund 107 Mappe Forbund/fagforeninger Mappe 27 Foreninger Mappe Forbund/foreninger Mappe 1 Administrasjon/ansettelser Fellesadministrasjon Inventar/kontormaskiner Utsendte skriv Diverse Representantskapet Annen faglig representasjon Studie- og delegasjonsreiser Mappe 2 Tilsynsutvalget Rapporter fra kontoret Sekretærkonferanser Mappe 3 Rapporter fra distriktskontorene Mappe 4 Beretning fra LO-kontoret Beretning fra fagforeninger Mappe 5-6 Diverse 78

24 110 Mappe 7 Tariffrevisjon Mappe 8 Arbeidsretten Mappe 9 Tvistnemdsaker Organisasjonsspørsmål NFATF Arbeidsmannsforbundet Mappe Forbund/fagforeninger 111 Mappe Forbund/foreninger Mappe 18 1.Mai Nyorganisering Årsrapporter Samorganisasjonene 112 Mappe 19 Arbeidskonflikter Industriproduksjon Levekostnadsindeksen Medlemsfortegnelse Mappe 20 Mappe 21 Mappe 22 Mappe 23 AOF AOF Tromsø AOFs avdelingskontor LOs kvinnenemnd LO-skolen Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv Opplysningsarbeidet Stipend til kurs TWI-rapporter Faglige tillitsmannskonferanser Faglige konferanser/kurs 113 Mappe 24 Ungdomskurs/kvinnekurs Mappe 25 AOF-kurs - Forhandlingsteknikk Mappe 26 Faglige/politiske konferanser og kurs Mappe 27 Nord-Norges planen Nordlys Finnmark Arbeiderparti Troms Arbeiderparti Tromsø Arbeiderparti AUF i Troms Det norske Arbeiderparti 114 Mappe 29 Diverse Mappe 13 Fagforeninger - transportarbeiderforeninger

25 Arbeidernes Opplysningsfond Mappe 30 Tromsø AOF Mappe 31 Skjervøy AOF Mappe 32 Lyngen AOF Nordreisa AOF Mappe 34 Kvæfjord AOF Kåfjord AOF Mappe 35 Harstad AOF Mappe 36 Bardu AOF Mappe 37 Målselv AOF Mappe 40 Finnsnes AOF Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Årsberetninger Troms fylkes faglige Samorganisasjon Troms fylkes faglige Samorganisasjon Arbeidernes Høgskolekomite Møteprotokoll Verve- og agitasjonskampanje Materiale samlet av sekretær Alf Olsen A/S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri A/S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri "Fagbevegelsen og dens forløpere i Tromsø fra årshundreskiftet og fram mot 1920-årene" av Alf Olsen (stensil) 1963 Oversikt over samorganisasjonens medlemmer 1963 Opprettelse av Nord-Norgeskontor for Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 80

26 Tidsskrifter, bøker, beretninger angående faglig-politiske forhold Tidsskriftet Arbeidsgiveren nr.1-24 Regnskap Kassabøker Hovedbok Regnskapsbilag, rapporter Folketrygdfondet m.m Lønningsbok, pensjonstilskudd m.m Regnskapsoversikter, skattekort 1969 Lønnsslipper, trygdekasse, AOF m.m Regnskapsoversikter Regnskapsbilag 1960 Regnskapsbilag Regnskapsbilag Regnskap - AOF, lønnsslipper, trygdekassen m.m Rapporter, trykksaker angående Folketrygdfondet Rapporter, trykksaker angående Folketrygdfondet Rapporter, trykksaker angående Folketrygdfondet 81

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK INNLEDNING... 89 Om arkivskaper... 89 Om arkivet... 90 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1974... 91 Møteprotokoller 1945-1964... 91 Kopibøker 1960-1966...

Detaljer

FINNMARK ARBEIDERPARTI

FINNMARK ARBEIDERPARTI FINNMARK ARBEIDERPARTI INNLEDNING...583 Om arkivskaper...583 Om arkivet...584 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1981...585 Møteprotokoller 1947-1976...585 Årsmøter, styremøter, arbeidesutvalgsmøter 1947-1972...585

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 215 Om arkivskaper... 215 Om arkivet... 216 ARKIVFORTEGNELSE 1914-1981... 217 Møteprotokoller 1914-1970... 217 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF INNLEDNING...630 Om arkivskaper...630 Om arkivet...631 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1986...633 Møteprotokoller 1945-1986...633 Årsmøter, medlemsmøter, forretningsutvalgs- og styremøter...633

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND INNLEDNING... 5 Om arkivskaper... 5 Om arkivet... 5 ARKIVFORTEGNELSE 1936-1992... 6 Møteprotokoller 1949-1955... 6 Kopibøker 1961-1987...

Detaljer

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG INNLEDNING... 376 Om arkivskaper... 376 Om arkivet... 376 ARKIVFORTEGNELSE 1969--1993... 377 Møteprotokoller 1976-1985... 377 Kopibøker 1982-1991... 377 Brevjournaler

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

LENVIK KOMMUNALE FORENING

LENVIK KOMMUNALE FORENING LENVIK KOMMUNALE FORENING INNLEDNING... 351 Om arkivskaper... 351 Om arkivet... 351 ARKIVFORTEGNELSE 1962-1993... 352 Møteprotokoller 1968-1990... 352 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

AOF - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND

AOF - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND INNLEDNING... 700 Om arkivskaper... 700 Om arkivet... 701 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1977... 702 DISTRIKTSSTUDIENEMNDA I NORDLAND 1946-1947... 702 AVDELINGSKONTORET I MO I RANA...

Detaljer

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING...714 Om arkivskaper...714 Om arkivet...714 ARKIVFORTEGNELSE 1973-1983...715 Kopibøker 1979-1981...715 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel 1973-1983...715

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF INNLEDNING... 641 Om arkivskaper... 641 Om arkivet... 641 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983... 643 Møteprotokoller Tromsø AUL 1945-1975... 643 Tromsø AUF - korrespondanse

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING... 253 Om arkivskaper... 253 Om arkivet... 254 ARKIVFORTEGNELSE 1963-1975... 255 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet

Detaljer

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING... 135 Om arkivskaper... 135 Om arkivet... 135 ARKIVFORTEGNELSE 1910-1981... 136 Møteprotokoller 1910-1961... 136 Årsmøter, halvårsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ INNLEDNING...367 Om arkivskaper...367 Om arkivet...368 ARKIVFORTEGNELSE 1967-1987...369 Kopibøker 1977-1983...369 Brevjournal - utgående

Detaljer

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING...318 Om arkivskaper...318 Om arkivet...318 ARKIVFORTEGNELSE 1937-1979...319 Møteprotokoll 1966-1979...319 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

NORDLAND ARBEIDERPARTI

NORDLAND ARBEIDERPARTI NORDLAND ARBEIDERPARTI INNLEDNING...459 Om arkivskaper...459 Om arkivet...462 ARKIVFORTEGNELSE 1923-1992...463 Møteprotokoller 1923-1991...463 Nordland fylkes Arbeiderparti - årsmøter, arbeidsutvalgsmøter

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening A-0060 Vadsø sanitetsforening 1939 2009 Arkivkatalog 2012 1 Innhold Innledning... 3 Om Vadsø sanitetsforening... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Møtebøker (digitalisert, men klausulert)... 4 Aa Styret 1945 2006...

Detaljer

A Finnmarks Vel Arkivkatalog

A Finnmarks Vel Arkivkatalog A-0015 Finnmarks Vel 1945-1950 Arkivkatalog 2011 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Finnmarks Vel... 3 Om arkivet... 3 ARKIVFORTEGNELSE... 4 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMETER... 4 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark 194 195 Ove Lunde Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark Historikk Ideen til et Arbeiderbevegelsens Arkiv kom fra Sverige. Der hadde arbeiderorganisasjonene alt i 1902 reist sitt arkiv. Det var form annen

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

NORGES HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE

NORGES HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE NORGES HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE INNLEDNING...290 Om arkivskaper...290 Om arkivet...290 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1972...291 Korrespondanse med avdelingene ordnet

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Fellesorganisasjonen (FO), avd. Finnmark

Fellesorganisasjonen (FO), avd. Finnmark A-0088 Fellesorganisasjonen (FO), avd. Finnmark Norsk barnevernpedagogforbund (NBF) Norsk sosionomforbund (NOSO) Norsk vernepleierforbund (NVF) 1974 1994 Arkivkatalog 2013 1 Innhold Innledning... 3 Om

Detaljer

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund Nordiske Fengselsfunksjonærers Union VEDTEKTER Revidert på representantskapsmøte 22. september i Ålesund INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Organisasjonsområde 2 Formål 3 Unionens hedersmerke 4 Arbeidsutvalget 5 Sekretariatet

Detaljer

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening AVDELINGSHÅNDBOK Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening 22. OKTOBER 2016 Innhold 1 OM AVDELINGEN 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontingent 2 2 ORGANISASJONSOMRÅDE 2 3 AVDELINGENS ORGANER 3 3.1

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

A - Forhandlingsprotokoller

A - Forhandlingsprotokoller A - Forhandlingsprotokoller L0001 Forhandlingsprotokoll 1928-1937 3/033/02/5 Rogaland Kredsforening for Naturfredning i Norge L0002 Forhandlingsprotokoll 1937-1946 3/033/02/5 Rogaland Naturfredningsforening

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

A Norsk-Finsk Forbund Arkivkatalog

A Norsk-Finsk Forbund Arkivkatalog A-0142 Norsk-Finsk Forbund 1983-2016 Arkivkatalog 2017 Innhold Innledning... 3 Om Norsk-Finsk Forbund... 3 Om arkivet... 3 Arkivet... 4 Møteprotokoller... 4 Journaler, Ruijan Sanomat... 4 Korrespondanse

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 13.12.2010 kl. 09:00-15:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Turid

Detaljer

Vårt fellesskap - din trygghet

Vårt fellesskap - din trygghet Vårt fellesskap - din trygghet LO Stat er en hoved sammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i Staten og virksomheter tilknyttet Spekter. LO Stat har til formål å virke for medlemmenes

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. Aa - Hovedstyret L0001 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll 1908-1912 3/031/03/2 en mangler i arkivet L0002 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte torsdag 26. november 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog,

Detaljer

Fylkeseldrerådet i Troms

Fylkeseldrerådet i Troms TROMS fylkeskommune ROMSSA EKESKOMfviUNE Saknr. e 2ft>'30 >5J3 Arkivar. O 9 JUL 2008 Fylkeseldrerådet i Troms ÅRSMELDING 2007 FYLKESELDRERÅDETS SAMMENSETNING. For valgperioden 2003-2007 Faste medlemmer:

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Fylkesmannens faglige tilrådning Anmodningsvedtak nr. 691: "Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak

Detaljer

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog A-0004 Finnmark Lærerlag 1966-1982 Arkivkatalog 2011 1 Innhold Om Finnmark Lærerlag... 2 Arkivfortegnelse... 3 A Møtebøker, årsrapporter og utskrift av møteprotokoll... 3 Aa Møtebøker, hovedstyret 1966-1973...

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l A-1040 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1888-1986 Aa - Protokoller 1888-1986 Aaa - Drammen Lærerforening 1888-1916 Forhandlingsprotokoller, referentprotokoller, bestyrelsesmøter.

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Pågående reformer Kommunereformen Nye oppgaver til større og mer robuste kommuner Endring av inntektssystemet Regionreformen Oppgavene til regionene Fylkesmannsstrukturen Fylkesmannens faglige tilrådning

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati FolkogforsVar for fred frihet & demokrati folk og forsvar 72 Medlemsorganisasjoner Representantskap styret Består av ni medlemmer, hvorav to fra LO (Landsorganisasjonen i Norge), to fra NHO (Næringslivets

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Om endring.. Det eneste som ikke kan endres, er at endringer alltid vil finne sted.(s.a.jessen) Hva skjer? 18 embeter er blitt til 16 Agder ett

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-post møte Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: Nordreisa kommunestyre Ved en forglemmelse ble det ikke foretatt valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd og representanter

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Carina Okkenhaug Vang, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiet i Bergen Endret sist på årsmøtet 06.02.2016 Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Innholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Organisasjon 2 3 Årsmøte 2 4 Representantskap

Detaljer