Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol."

Transkript

1 Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk: Bergen Lokaltrafikkforbund (BLF) ble etablert i 1972, som et samarbeidsorgan for de rutetrafikkerende buss-selskapene i Bergen og Os og kommunene Bergen og Os. Bergen bystyre gjorde vedtak om etablering av Bergen Lokaltrafikkforbund i møte Følgende bussselskaper var med i forbundet: - A/S Bergen Sporvei -Bilruta Fana-Os-Milde L/L -Rutelaget Bergen-Vest A/S -Åsane Billag A/S -Bergen - Hardanger - Voss Billag A/S Forbundets målsetning var å fremme den kollektive nærtrafikken i Bergensområdet på grunnlag av en samfunnsmessig målsetning for transportsystemet.bergen Lokaltrafikkforbund var bygd opp med rådet som øverste utøvende organ. Rådet hadde 13 medlemmer, hvorav 6 fra medlemsbedriftene (daglig leder i medlemsbedriftene), 5 fra Bergen kommune, 2 fra Os kommune og 1 fra samferdselsmyndighetene i fylket/ Samferdseldepartementet. Representanten fra Samferdselsdepartementet var formannen i rådet. I tilegg var det et arbeidsutvalg på 4 medlemmer, valgt blant rådets medlemmer, og et sekretariat/forbundskontor bestående av direktør og en merkantil stilling. Til grunn for samarbeidet lå Lokaltrafikkavtalen. Bergen Lokaltrafikkforbund utarbeidet m.a. felles takstsystem for bussselskapene, etablerte overgangsordninger, utarbeidet nøkkeltall og nøkkeltallsammenligninger mellom medlemsbedriftene, og hadde ansvar for Bergen kommunes uttalelse til Norsk Veiplan. Bergen Lokaltrafikkforbund ble oppløst i 1981, dels på grunn av en vurdering av at de ideer en hadde hatt ved opprettelsen ikke lot seg gjennomføre med gjeldende organisering, og dels som en følge av at Samferdselsdepartementet ikke gav godkjenning for foreslåtte tiltak og nyorganisering av arbeidet med nærtrafikken i Bergensområdet. Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Omfang: 6,50 Hyllemeter Klausul: Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.) Klausulår: 0 år Ordning: Ferdig ordnet Katalogisering: Ferdig katalog Kat.med.: Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon Medium: Papir Serie: A - Møtebøker

2 Merknad til serie: Originale møtebøker er ikke funnet. Serie A inneholder ikke en komplett samling møteinnkallinger og protokoller. I saksarkivet under O.17-O.20 er det arkivert protokoller for perioden Dette er i stor grad orginaler. I saksarkivet under O.28-O.29 er det arkivert møteinnkallinger for perioden Serie: Aa - Møteinnkallinger og protokoller Rådet Serie: Aaa - Innkalling og sakliste Rådet for Bergen Lokaltrafikkforbund Serie: Aab - Protokoller fra Rådet for Bergen Lokaltrafikkforbund Serie: Ab - Innkalling og protokoller Arbeidsutvalget Serie: Aba - Innkalling og sakliste Arbeidsutvalget for Bergen Lokaltrafikkforbund Serie: Abb - Protokoller fra Arbeidsutvalget for Bergen Lokaltrafikkforbund Serie: Abc - Medlemmer og møtegodtgjørelse for Rådet og Arbeidsutvalget til Bergen Lokaltrafikkforbund Tidsrom: Merknad til serie: Liste over medlemmer i arbeidsutvalget og Rådet i Møtegodtgjørelse for Arbeidsutvalget Møtegodtgjørelse for Rådet Serie: Ac - Vurderingskomiteens innstilling til revidert avtale Tidsrom: Merknad til serie: Det ble nedsatt en egen komite som skulle utarbeide nytt forslag til Kollektivavtale og forslag om framtidig organisering av arbeidet med samordning av kollektivtrafikken i Bergensområdet. Serie: B - Kopibøker Tidsrom: Merknad til serie: Kopi av utgående korrespondanse før 1978 er ikke funnet. Serie: C - Journaler og overgripende registre Serie: Ca - Journaler over inngående post Merknad til serie: Serien inneholder postjournaler. Journalen gir informasjon om avsender, dato for brev og mottak, kort om brevets innhold, arkivnr.referanse (se saksarkiv), og i visse tilfeller hvorvidt brevet er besvart eller ei. Serie: Cb - Journaler over utgående post Tidsrom:

3 Merknad til serie: Serien inneholder postjournaler. Journalen gir informasjon om mottaker, dato for utsendelse, kort om brevets innhold, arkivnr.referanse (se saksarkiv), og journalnummer. Serie: D - Saksarkiv Tidsrom: Merknad til serie: Saksarkivet er bygd opp etter bokstav og tallkode, og er inndelt alfabetisk. Det foreligger arkivnøkkel se Za:0001. Serie: E - Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer Tidsrom: Serie: Ea - Saksarkiv ordnet etter andre transportforbund/-selskaper Tidsrom: Merknad til serie: Mottatt informasjonsmateriale fra norske og utenlandske transportforbund/-selskaper. Lå opprinnelig i arkivskap fortløpende bak saksarkiv (jfr. Da). Serie: Eb - Rundskriv, notater og andre meldinger til medlemmene Tidsrom: Merknad til serie: Originaler og ekstra kopier samlet i mapper Serie: Ec - Diverse saker Merknad til serie: Blanding av saker som er funnet i arkivmapper og saker som har dukket opp tilfeldig. Serie: R - Regnskap Serie: Ra - Hovedbokføring Serie: Rb - Kassadagbøker Serie: S - Statistikk Tidsrom: Merknad til serie: I saksarkivet under driftskontroll (D.2) ligger et fyldigere statistikkmateriale. Felles driftskontrollskjema som er utarbeidet, inneholder ca 80 enkeltopplysninger om driftsstatistikk og regnskap. Serie: X - Egenproduserte trykksaker Merknad til serie: Egenproduserte rapporter finnes også i saksarkivet. Serie: Xa - Årsberetninger og regnskap Serie: Xb - Rapport og utredninger Tidsrom:

4 Serie: Xc - Egenproduserte trykksaker Tidsrom: Serie: Xca - Egenproduserte trykksaker Tidsrom: Merknad til serie: Det finnes forarbeider for flere av disse trykksakene, se Xcb. Mange av disse trykksakene har inngått som del av saker og sakspapirer til Rådet og Arbeidsutvalget. Forbundet har produsert flere trykksaker enn dem som er opplistet her. Disse inngår i sakspapirene til Rådet og Arbeidsutvalget. Serie: Xcb - Forarbeider til egenproduserte trykksaker Tidsrom: Merknad til serie: Inneholder originaler (trykkegrunnlag) til egenproduserte trykksaker, se Xca. Serie: Xd - Profileringsmateriale Serie: Y - Andre utskilte arkivdeler Tidsrom: Serie: Ya - Trykksaker produsert av Bergen kommune Tidsrom: Serie: Yb - Trykksaker produsert av andre Serie: Yc - Kursmateriale Serie: Yd - Informasjonsmateriale og artikler fra andre Tidsrom: Serie: Ye - Diverse sakspapirer tilhørende August Rathke, formann i Arbeidsutvalget og Rådet Tidsrom: Omfang: Uspes. Ant. reg. arkivstykker: 4 Merknad til serie: I det innkomne arkivmaterialet er det noe materiale som har tilhørt formannen August Rathke. Rathke var staten sin representant i Bergen Lokalforbund og gjennom det formann i Bergen Lokaltrafikkforbund i perioden Han var formann i Arbeidsutvalget, Rådsmøtet og Vurderingskomiteen. Dette materialet lå i egne bunker eller i kovolutter addresert til August Rathke. I hovedsak dreier det seg om sakspapirer til møter i Arbeidsutvalget eller i Rådet. Serie: Yf - Rundskriv og statlige utredninger Tidsrom: Serie: Z - Referansemateriale (arkivlister, instrukser, avisutklipp, etc.) Serie: Za - Arkivlister

5 Serie: Zb - Avisutklipp Tidsrom: Merknad til serie: Serien inneholder samling av avisutklipp knyttet til temaet kollektivtrafikk.

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten

Detaljer

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Utarbeidet av Riksrevisjonen mars 2010 Forord Riksrevisjonen må som uavhengig revisjons- og kontrollorgan

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Årsmøte 2014 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1: 1. Konstituering Godkjenning av årsmøtedelegater

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Privatarkiv nr. I. Folkeaksjonen mot utbygging av AIta- Kautokeinovassdraget ARKIVKATALOG

Privatarkiv nr. I. Folkeaksjonen mot utbygging av AIta- Kautokeinovassdraget ARKIVKATALOG Privatarkiv nr. I Folkeaksjonen mot utbygging av AIta Kautokeinovassdraget ARKIVKATALOG AIta Museum 2003 Innhold 1. Historikk I Om arkivskaper 2. Om arkivet og arkivordningen 3. Vediegg i : Utkast til

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umennesklig eller nedverdigende behandling

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

HVORFOR FAGSYSTEM BØR BEVARES ELEKTRONISK OGSÅ! Sigve Espeland, IKA Rogaland

HVORFOR FAGSYSTEM BØR BEVARES ELEKTRONISK OGSÅ! Sigve Espeland, IKA Rogaland HVORFOR FAGSYSTEM BØR BEVARES ELEKTRONISK OGSÅ! Sigve Espeland, IKA Rogaland Jeg skal si noe om... Hvorfor proprietære elektroniske fagsystem som vanligvis har hatt interaksjon med et objekt/klient ordnet

Detaljer