NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET"

Transkript

1 NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE FINNMARK-KONTORET Kopibøker Inngående korrespondanse Tvistesaker Korrespondanse med avdelingene Overenskomster, tariffer m.m Regnskap Tilsynsutvalget TROMSØ-KONTORET OG NORD-NORGESKONTORET Møteprotokoller Møtereferater fra bedriftsforhandlinger Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne eller korrespondent Korrespondanse med avdelingene i Nordland, Troms og Finnmark Tvistesaker Sakjournaler tvistesaker Tvistesaker KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER KORRESPONDENT OG EMNE Arbeidsrettsdommer, bedriftsforhandlinger, overenskomster m.m Nordland og Troms Distriktsmålekontor Øst-Finnmark, Vest-Finnmark og Salten Distriktsmålekontorer Forbundsstyreprotokoller (avskrifter) Tariffrevisjon, indeksregulering REGNSKAP Kassadagbøker Regnskap - boksalg

2 INNLEDNING Om arkivskaper Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund - Finnmarkskontoret, Tromsøkontoret og Nord- Norgeskontoret Etter krigen ble det arbeidet for å få organisasjonen på fote igjen i hele landet. NBAF var i 1946 organisert i totalt 7 distrikter med hvert sitt distriktskontor. Distriktskontorene var forbundets forlengede arm ut i fylkene, og representerte forbundet på stedet. Distriktskontoret i Finnmark ble etablert i 1946 med sete i Hammerfest og med lokaler i en tidligere aviskiosk. Under inntrykket av de veldige gjenoppbyggingsoppgaver i Finnmark og Nord-Troms, besluttet landsmøtet å opprette eget stedskontor for dette distrikt. 1 Opprettelsen av et kontor her hang altså sammen med gjenreisningen, og da byggeaktiviteten avtok utover 1950-tallet ble det bestemt å legge ned kontoret i Hammerfest. For Troms og Nordland fylker inngikk forbundet en avtale med Arbeidernes faglige Landsorganisasjon i I følge avtalen skulle Troms faglige Samorganisasjons sekretær arbeide spesielt med bygningsarbeidernes saker. Dette var en midlertidig ordning, og avtalen ble sagt opp i 1950 da landsstyret vedtok å opprette et distriktskontor i Tromsø. Distriktskontoret var i drift med fast ansatt sekretær fra 1. januar 1951 Oppgavene som fram til 1956 hadde sortert under henholdsvis Finnmark-kontoret og Tromsøkontoret ble nå samlet under et Nord-Norgeskontor som fikk sete i Tromsø, og hadde Finnmark, Troms og Nordland sør til Salten som virkeområde. Ordningen med et distriktskontor for Nord-Norge varte fram til I Troms opprettet NBIAF et distriktskontor på Finnsnes samme år. NBIAF bygger lokalt på avdelingene. Disse kan være bygningsarbeiderforeninger som representerer ulike fag, eller det kan være såkalte bransjeforeninger. Skal en dømme etter arkivmaterialet var antallet fagforeninger størst like etter sammenslåingen av Tromsø-kontoret og Finnmark-kontoret i Dette henger sammen med den store byggeaktiviteten i forbindelse med gjenreisningen av Nord-Troms og Finnmark. Utover og 1980-tallet er antallet redusert. I dag representerer forbundet ca. 20 fagforeninger i Finnmark og Troms. Nedgangen kan ha flere årsaker - bygningsindustrien er sårbar overfor konjunktursvingninger og det er samtidig en klimautsatt næring. Avdelingene opplevde til tider problemer med å holde fast på medlemmene. Under gjenreisningen av Finnmark ble det rekruttert arbeidskraft fra hele landet, og mange av disse organiserte seg, men når arbeidsoppdraget var fullført reiste arbeideren videre. Dette medførte vanskeligheter for organisasjonsarbeidet. I tillegg kjennetegnes byggeindustrien av 1 Årsberetning

3 sesongarbeid, og det ble derfor arbeidet med løsninger for å få arbeiderne til å stå som medlemmer i fagforeningene. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund arbeider generelt for å ivareta arbeidernes sosiale og økonomiske interesser. De økonomiske interessene blir ivaretatt gjennom arbeidet for å få opprettet tariffer - en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og fagforening/forbund angående arbeids- og lønnsvilkår. Tariffen binder partene til avtalen for en begrenset periode, og partene skal innenfor avtaleperioden forholde seg til overenskomsten. Arkivet inneholder også tvistesaker som angår lønns- og arbeidsforhold hvor forbundet enten forhandler seg fram til en løsning eller sender saken videre til arbeidsretten. Arbeidsgivere innen bygningsindustrien benytter seg i høy grad av akkordlønn. Å arbeide på akkord betyr å bli lønnet etter stykkpris i motsetning til å få betalt for den tida man bruker. For å sikre arbeiderens økonomiske interesser, ble det opprettet målekontorer. Målekontorene har ansatt målere som påser at arbeideren får betalt i henhold til den avtalte akkorden. Etter krigen var de lønnsmessige forhold ustabile og uberegnelige for bygningsarbeideren, 2 og det ble satt i gang kurs i akkordtariffer med tanke på opprettelse av målekontorer. Oppmåling slo positivt ut for arbeiderne i økt lønn. Forbundet var initiativtaker til dannelsen av målekontorer, og senere til distriktsmålekontorer. Nordland og Troms Distriktsmålekontor ble stiftet i Om arkivet Arkivet omfatter perioden Arkivmaterialet representerer virksomheten ved tre distriktskontorer: Finnmark-kontoret ( ), Tromsø-kontoret ( ), og Nord- Norgeskontoret ( ). Arkivet har altså tre arkivskapere. Etter at Finnmark-kontoret ble nedlagt ble arkivmaterialet overført til Tromsø-kontoret. Dette er skilt ut som en egen del av arkivet. Det var imidlertid ikke mulig å sette skille mellom arkiv fra Tromsø-kontoret og Nord-Norgeskontoret. I praksis var Nord-Norgeskontoret en fortsettelse av Tromsø-kontoret. I 1974 ble det opprettet et distriktskontor på Finnsnes i Lenvik kommune. Dette kontoret ble lagt ned i 1988 som følge av etableringen av Fellesforbundet. Den eldste delen av arkivet utgjør 11, 8 hyllemeter etter arkivbegrensning og kassasjon. I 1990 mottok ABANN tilvekst til arkivet. Den omfatter perioden Tilveksten på 1,7 hyllemeter er tatt inn i det øvrige arkivet. Arkivet er ordnet og katalogisert av undertegnede. Arkivet utgjør 11,8 hyllemeter. FA Ødegård, Johan: Norsk Bygningsarbeiderforbund Utgitt av Norsk Bygningsarbeiderforbund, Oslo 1950 Årsberetninger fra Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund 2 Nordland og Troms Distriktsmålekontor , arkivet, løpenr

4 ARKIVFORTEGNELSE FINNMARK-KONTORET Kopibøker Korrespondanse med avdelingene Inngående korrespondanse Tvistesaker Sak nr.1 til 80/ Sak nr. 81 til 99/ Sak nr. 1 til 64/ Sak nr. 1 til 64/ Sak nr. 65/ Sak nr. 1 til 44/ Sak nr. 1 til 17/1952 (også enkelte unummererte saker) Sak nr. 1 til 19/ Sak nr. 1 til 19/ Sak nr. 1 til 19/ Sak nr. 1 til 6/

5 Korrespondanse med avdelingene A - Ø Overenskomster, tariffer m.m Hovedtariffavgjørelser - protokollutskrifter fra tariffmøter Hovedtariffrådet Målevirksomhetens fellesorganisasjon Finnmarkoverenskomsten Overenskomster for foreninger og bedrifter i Finnmark Overenskomster for foreninger og bedrifter i Finnmark Forhandlinger angående arbeidstidsforkortelse Regnskap Kassajournal Kassadagbok - kvartalsregnskap, revidert Tilsynsutvalget TROMSØ-KONTORET OG NORD-NORGESKONTORET Møteprotokoller Forhandlingsmøter (Tromsø-kontoret) Forhandlingsmøter (Nord-Norgeskontoret) Møtereferater fra bedriftsforhandlinger Presskopibok 117

6 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne eller korrespondent Arkivmaterialet var ordnet i mapper av arkivskaper Hovedtariffråd Diverse, administrasjonssaker, agitasjon, landsmøte Landstyret, målevirksomhetens fond, lønnsstatistikken 1951 Rundskriv fra forbundet - Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund Rundskriv fra Norsk Bygningsarbeiderforbund Opplysningsvirksomheten, tariffrevisjon, forbundet - diverse Distriktsmålekontor i Finnmark, diverse Nord-Norges kontoret - administrasjon, beretning, inventar, pensjonskassen, regnskap, samarbeidsprotokoller, tilsynsutvalget, diverse Overenskomster - Nordland, Troms og Finnmark Kontrollør Harry Moen - Nordland og Troms Distriktsmålekontor Revisjon av avdelingene i Nordland, Troms og Finnmark, Hammerfestog Lillehammer kontor av NBIAF 1956 Purringer om overenskomster, forhandlingsprotokoller, Nord-Norgeskontoret - diverse, dagpenger under sykdom, rundskriv fra forbundet, diverse fra forbundet, agitasjon Norsk Arbeidsmannsforbund - forhandlinger, Distriktsingeniør for Nord-Norge, kretsmeglingsmannen for Nordland, Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, LO - lønnsstatistikker, representantskapsmøte, rundskriv, økonomiske kontor, Distriktskontor Kirkenes, Distriktskontor Tromsø Norsk Arbeidsmannsforbund, Norsk Murerforbund, Norsk Skog- og Landarbeiderforbund, Arbeiderpartiet, Norsk Folkehjelp, Priskontoret i Troms Diverse vedrørende samtlige målekontor Øst-Finnmark Målekontor - diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Nordland og Troms Distriktsmålekontor Salten Distriktsmålekontor Kontrollør Harry Moen Bergen, Hammerfest, Lillehammer og Stavanger Distriktskontorer 3 Understrekingen henviser til at mappene er merket med årstall. 118

7 Trondheim Distriktskontor av NBIAF Troms - lokale samorganisasjoner Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskapsbilag, tilsynsutvalget, diverse Revisjon i avdelingene - kontingenten Revisjon i avdelingene - Finnmark Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster 1957 Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland Overenskomster - Troms Dagpenger under sykdom Landsorganisasjonen i Norge LOs Distriktskontor - Kirkenes, Tromsø og Bodø Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Murerforbund Det norske Arbeiderparti Vedtekter 1958 Diverse vedrørende samtlige målekontor Øst-Finnmark Målekontor - diverse Vest-Finnmark Målekontor - diverse Distriktsmålekontoret for Nordland - diverse Distriktsmålekontoret for Salten - diverse Distriktskontorene i NBIAF Distriktsmålekontoret i Lillehammer Trondheimskontoret Troms - lokale samorganisasjoner Overenskomster - Nordland Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskapsbilag, tilsynsutvalget, diverse Revisjon i avdelingene - kontingenten Revisjon i avdelingene - Finnmark Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster 1958 Overenskomster - Troms Overenskomster fra forbundet Norske Trevarefabrikkers Landsforbund - medlemsfortegnelse Kretsmeglingsmannen i Troms LOs Distriktskontor i Troms LOs Distriktskontor i Kirkenes LOs Distriktskontor i Nordland LOs lønnsstatistikk 1958 LOs økonomiske kontor Landsorganisasjonen i Norge 119

8 Norsk Arbeidsmannsforbund Norsk Kommuneforbund Norsk Murerforbund Arbeiderpartiet - diverse Norges Trelastskole - Lillehammer 1959 Diverse vedrørende samtlige målekontor Øst-Finnmark Målekontor - diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - vedtekter Nordland og Troms Distriktsmålekontor - diverse Salten Distriktsmålekontor - diverse Kontrollør Harry Moen Distriktskontorene i NBIAF Trondheimskontoret Troms - lokale samorganisasjoner 1959 Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland Overenskomster - Troms Overenskomster fra forbundet Norske Trevarefabrikkers Landsforening - medlemsfortegnelse Kretsmeglingsmannen i Troms Kretsmeglingsmannen i Nordland LOs Distriktskontor i Troms LOs Distriktskontor i Kirkenes LOs Distriktskontor i Nordland 1959 Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskapsbilag, tilsynsutvalget, diverse Revisjon i avdelingene - kontingenten Revisjon i avdelingene - Finnmark Revisjon i avdelingene - Nordland og Troms Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - beretning og regnskap Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - styre- og representantskapsprotokoll Øst-Finnmark Målekontor - beretning og regnskap Øst-Finnmark Målekontor - styre- og representantskapsprotokoll Distriktskontoret for Nordland - diverse Distriktsmålekontoret for Salten - diverse Distriktsmålekontoret for Salten - styre- og representantskapsprotokoll Trondheimskontoret - agitasjon - rapporter 1960 Revisjon i avdelingene - kontingent Nord-Norgeskontoret - overenskomster Nord-Norgeskontoret - meldinger, skriv - overenskomst Overenskomster - Finnmark Tromsøkontoret - overenskomster 120

9 Nord-Norgeskontoret - diverse Kretsmeglingsmannen, Nordland Nordland faglige Samorganiasasjon Diverse 1960 Troms - lokale samorganisasjoner Nord-Norgeskontoret - beretning Tromsøkontoret - pensjonskassen, regnskapsbilag, diverse Overenskomster for Nordland Norske Trevarefabrikkers Landsforbund - medlemsfortegnelse Tromsøkontoret - kretsmeglingsmannen for Nordland LOs Distriktskontor, Nordland - Nordland faglige Samorganisasjon Teknisk utvikling i byggfagene - nye materiale m.m. Diverse - henvendelser fra uorganiserte m.m Vest-Finnmark Målekontor - diverse Øst-Finnmark Målekontor - diverse Distriktsmålekontoret for Nordland - diverse Distriktsmålekontoret for Salten - diverse Tromsø Bygningsarbeiderforenings Målekontor Distriktskontorene i NBIAF, Trondheim Troms - lokale samorganisasjoner Nord-Norgeskontoret Nord-Norgeskontoret - beretning Nord-Norgeskontoret - pensjonskassen 1962 Nord-Norgeskontoret - regnskapsbilag, samarbeidsprotokoller, tilsynsutvalget, diverse Revisjon i avdelingene - kontingent Revisjon i avdelingene - Finnmark Nord-Norgeskontoret - overenskomster Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Nordland Overenskomster - Troms Overenskomster - Finnmark Nord-Norgeskontoret - diverse 1962 Norske Trevarefabrikkers Landsforbund - medlemsfortegnelse LO - representantskapsmøter LOs Distriktskontor - Tromsø faglige Samorganisasjon Nordland faglige Samorganisasjon Diverse henvendelser fra uorganiserte Vest-Finnmark Målekontor - diverse Øst-Finnmark Målekontor - diverse Distriktsmålekontoret for Nordland - diverse Kontrollør Ragnar Fabregd Distriktsmålekontoret for Salten - diverse Distriktskontorene i NBIAF 121

10 Troms - lokale samorganisasjoner Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskapsbilag 1963 Nord-Norgeskontoret - samarbeidsprotokoller, tilsynsutvalget, diverse Revisjon i avdelingene - kontingent Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark, Nordland, Troms Overenskomster - forbundet Nord-Norgeskontoret - diverse 1963 LOs distriktskontor Nordland NBIAF - kartellprotokoller med Arbeidsmannsforbundet Diverse henvendelser fra uorganiserte Diverse vedrørende samtlige målekontor Vest-Finnmark Målekontor - diverse Øst-Finnmark Målekontor - diverse Distriktsmålekontoret for Nordland - diverse Distriktsmålekontoret for Salten - diverse Kontrollør Bjarne Blinkeng Distriktskontorene i NBIAF Distriktsmålekontoret i Lillehammer Trondheimskontoret Troms - lokale samorganisasjoner 1964 Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskapsbilag, tilsynsutvalget, diverse Revisjon i avdelingene - kontingent Revisjon i avdelingene i Finnmark Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland 1964 Overenskomster - Troms Overenskomster fra forbundet Norsk Trevarefabrikkers Landsforbund - medlemsfortegnelse Kretsmeglingsmannen - Nordland LOs distriktskontor i Kirkenes LOs distriktskontor i Tromsø LOs distriktskontor i Nordland NBIAF - kartellprotokoller med Arbeidsmannsforbundet Diverse henvendelser fra uorganiserte m.m Diverse vedrørende samtlige målekontor Vest-Finnmark Distriktmålekontor - diverse Øst-Finnmark Målekontor - diverse Distriktsmålekontoret for Nordland og Troms - diverse Distriktsmålekontoret for Salten - diverse Konferanse for målekontorene Distriktskontorene i NBIAF Distriktsmålekontoret i Kristiansand 122

11 Distriktskontoret i Trondheim Distriktskontoret i Lillehammer Troms - lokale samorganisasjoner Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskapsbilag, tilsynsutvalget, bestilling av materiell m.m. Revisjon av avdelingene - kontingent Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland 1965 Overenskomster - Troms Nord-Norgeskontoret - diverse Norske Trevarefabrikkers Landsforbund - medlemsfortegnelse LOs distriktskontor i Tromsø LOs distriktskontor i Bodø Diverse henvendelser fra uorganiserte 1965 Hovedtariffråd - blikkenslagere, byggtapetserere, malere, rørleggere, tømrere Norske Trevarefabrikkers Landsforbund Diverse fagvis - blikkenslagere, glass, malere, rørleggere 1965 Diverse fagvis - trevarefabrikkarbeidere, tømrere Opplysningsvirksomheten - generelt Opplysningsvirksomheten - helgekurs Opplysningsvirksomheten - Nord-Norgeskurs Medlemsoversikt - avdelingene stiftet Konferanse - trevarefabrikkene Byggeregulering Oppgjør - "Biggenvarer" Landsstyret 1965 Målevirksomhetens fellesorganisasjon Lønnsstatistikk Regnskapet Gangtidsbestemmelsene Forbundet - diverse Rundskriv fra forbundet Diverse vedrørende samtlige målekontor Øst-Finnmark Målekontor- diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Nordland og Troms Distriktsmålekontor Salten Distriktsmålekontor - diverse Distriktskontoret i Trondheim Troms - lokale samorganisasjoner Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskap 1966 Nord-Norgeskontoret - bestilling av materiell m.m. Revisjon i avdelingene - kontingent Revisjon i avdelingene - Finnmark 123

12 Nord-Norgeskontoret - skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland Overenskomster - Troms Nord-Norgeskontoret - diverse Norske Trevarefabrikkers Landsforbund - medlemsfortegnelse 1966 LOs distriktskontor i Kirkenes LOs distriktskontor i Tromsø LOs distriktskontor i Bodø Diverse henvendelser fra uorganiserte 1966 Hovedtarifffråd - blikkenslagere, byggtapetserere, glassarbeidere, malere, rørleggere, tømrere Diverse fagvis - glassarbeidere, malere, rørleggere og stein-, jord- og sementarbeidere 1966 Diverse fagvis - tømrere Opplysningsvirksomheten - generelt Opplysningsvirksomheten - helgekurs Opplysningsvirksomheten - Nord-Norgeskurs Kollektiv hjemforsikring Oppgjør - "Biggenvarer" Juridisk avdeling Landsstyret Regnskapet Forbundet - diverse Tariffrevisjon forslag Rundskriv fra forbundet 1967 Diverse vedrørende samtlige målekontor Øst-Finnmark Målekontor- diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Nordland og Troms Distriktsmålekontor Salten Distriktsmålekontor - diverse Rørleggernes Distriktsmålekontor - Tromsø Agitasjon og kontroll - kontrollør Bjarne Blikeng Distriktssekretær-kartellet Distriktskontoret - Lillehammer Distriktskontor - Trondheim Overenskomster - Troms Arbeidstidsforkortelsen Landsorganisasjonen i Norge - Oslo Landsorganisasjonen i Norge - representantskapsmøte Landsorganisasjonen i Norge - økonomiske kontor LOs distriktskontor i Kirkenes LOs distriktskontor i Tromsø 124

13 LOs distriktskontor i Bodø Norsk Arbeidsmandsforbund 1968 Øst-Finnmark Målekontor- diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Nordland og Troms Distriktsmålekontor Salten Distriktsmålekontor - diverse Rørleggernes Distriktsmålekontor - Tromsø Agitasjon og kontroll Distriktskontoret - Lillehammer Distriktskontor - Trondheim Troms - lokale samorganisasjoner 1968 LOs distriktskontor - Tromsø LOs distriktskontor - Bodø Diverse henvendelser fra uorganiserte 1968 Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskap, tilsynsutvalget, bestilling av materiell m.m., skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland 1968 Hovedtariffråd - blikkenslagere, byggtapetserere, malere, rørleggere, tømrere Diverse fagvis - malere, stein-, jord- og sement, trevarefabrikkene, tømrere Sysselsetting - arbeidsmarkedet Kollektiv hjemforsikring Juridisk avdeling Landsmøte Landsstyret Regnskap Forbundet - diverse Sluttvederlagsordningen Rundskriv fra forbundet Entreprenørloven - lærlingeloven Opplysningsvirksomheten - generelt Opplysningsvirksomheten - Nord-Norgeskurs 1969 Direkte medlemmer - medlemmer utenfor avdelingene i Nord-Norge Diverse vedrørende samtlige målekontor Øst-Finnmark Målekontor- diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Nordland og Troms Distriktsmålekontor Salten Distriktsmålekontor - diverse Distriktssekretær-kartellet Distriktskontor - Trondheim 1969 Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskap, tilsynsutvalget, bestilling av materiell, skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark 125

14 Overenskomster - Nordland Overenskomster - Troms Nord-Norgeskontoret - diverse 1969 Medlemsoversikt Kollektiv hjemforsikring LO - Oslo LOs representantskap LOs distriktskontor i Kirkenes LOs distriktskontor i Tromsø LOs distriktskontor i Bodø Hovedtariffråd - blikkenslagere, malere, rørleggere, stein-, jord- og sement, tømrere Diverse fagvis - blikkenslagere, rørleggere, stein-, jord- og sement, tømrere Sysselsettingen, arbeidsmarkedstiltak 1969 Landsstyret Regnskapet Forbundet - diverse Rundskriv fra forbundet Entreprenørloven - lærlingeloven Opplysningsarbeidet - generelt Opplysningsarbeidet - Nord-Norgeskontoret Øst-Finnmark målekontor - diverse Vest-Finnmark Distriktsmålekontor - diverse Salten Distriktsmålekontor - diverse Rørleggernes Distriktsmålekontor, Tromsø Trondheim Distriktskontor 1970 Nord-Norgeskontoret - beretning, pensjonskassen, regnskap, tilsynsutvalget, bestilling av materiell, skriv vedrørende overenskomster Overenskomster - Finnmark Overenskomster - Nordland Overenskomster - Troms Kollektiv hjemforikring 1970 Norske Trevarefabrikkers Landsforbund LOs distriktskontor i Tromsø Norsk Arbeidsmandsforbund Distriktsutbyggingen i Troms 1970 Juridiske avdeling Landsmøtet Landsstyret Regnskapet Forbundet - diverse Rundskriv fra forbundet Entreprenørloven - lærlingeloven 126

15 Opplysningsarbeidet - generelt Opplysningsarbeidet - Nord-Norgeskontoret Sysselsetting - Arbeidsmarkedet 1970 Hovedtariffråd - blikkenslagere, byggtapetserere, malere, rørleggere, tømrere Diverse fagvis - blikkenslagere, isolatører, stein-, jord- og sement, tømrere Trevarefabrikkene Landsmøtet m.m Arbeidstidsforkortelsen Montering av ferdighus - kontrakter m.m Gruppeforsikring 1970 Målevirksomheten - oversikter 1971 Landsdelskonferanse Agitasjon Overenskomster, akkordtariffer 1972 Konferanse angående målevirksomheten Korrespondanse med avdelingene i Nordland, Troms og Finnmark Bardu, Gausvik, Harstad, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv Sandstrand, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø, Lenvik Bardu, Gratangen, Harstad og Kåfjord Sørreisa, Skjervøy, Sandstrand, Rossfjord og Målselv B - T T 1952 B - M N - T B - St Sto - Ø 1954 A - Le Ly - Ø B - H K - S 127

16 Sto - Ø 1956 A - G H - O R - Ø 1957 A - Bj Bo - H J - Sto Sv - Ø 1958 A -F G - Ø A - Ø A - V 1961 A - H H - Va 1962 A - Ha Har - Ø A - Sø T - V 1964 A - H Har - Ø 1965 A - H J - Ø 1966 A - I J - Ø 1967 A - I J - V 1968 A - K Kå - V 1969 A - Sa 128

17 Sk - V A - V 1971 A - I K - V 1972 A - L M - V 1973 A - V A - V 1975 A - V A - V 1977 A - V A - V 1979 A - V A - V 1981 A - V A - T 1983 A - V A - V 1985 A - V 1986 A - V 1987 A - V Tvistesaker Sakjournaler tvistesaker Tvistesaker Sak nr. 1/ Sak nr. 3 til 17/ Sak nr. 1/

18 Sak nr. 2 til 10/ Sak nr. 1/ Sak nr. 2 til 8/ Sak nr. 9 til 28/ Sak nr. 1 til 9/ Sak nr. 10 til 32/ Sak nr. 33/ Sak nr. 1 til 13/ Sak nr. 14 til 32/1959 Sak nr. 22/1959 mangler Sak nr. 22/ Sak nr. 22/ Sak nr. 1 til 18/ Sak nr. 19 til 32/ Sak nr. 1 til 19/ Sak nr. 20 til 29/ Sak nr. 1 til 13/ Sak nr. 14 til 27/ Sak nr. 1 til 14/ Sak nr. 15 til 24/ Sak nr. 1 til 10/ Sak nr. 11 til 20/ Sak nr. 21 til 24/ Sak nr. 1 til 12/ Sak nr. 13 til 26/ Sak nr. 27/ Sak nr. 1 til 9/ Sak nr. 10 til 22/

19 Sak nr. 1 til 11/ Sak nr. 12 til 25/ Sak nr. 1 til 2/ Sak nr. 3 til 15/ Sak nr. 1 til 12/ Sak nr. 13 til 21/ Sak nr. 1 til 8/ Sak nr. 9 til 12/ Sak nr. 1 til 11/ Sak nr.12/ Sak nr. 1 til 14/ Sak nr. 1 til 12/1973 Sak 11/1973 mangler Sak 1 til 6/1974 Sak 2/1974 mangler Sak 1 til 14/1975 Sak 6,8,10,11,12/1975 mangler Sak 1 til 13/ Sak 1 til 13/1977 Sak 1 til 13/ Sak 1 til 13/1979 Sak 1 til 17/ Sak 1 til 16/1981 Sak 1 til 13/ Sak 1 til 17/1983 Sak 1 til 12/1984 Sak 1 til 6/1985 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER ORDNET ETTER KORRESPONDENT OG EMNE Arbeidsrettsdommer, bedriftsforhandlinger, overenskomster m.m Bedriftsforhandlinger Bjørnstrand Bruk Trevarefabrikk A/S, Tromsø Bedriftsforhandlinger Ric. Bjørn Trelastutsalg, Tromsø Bedriftsforhandlinger A/S Stokmarknes Trevarefabrikk 131

20 Krav om overenskomster - krav om overenskomster 1954 Avskrifter av arbeidsrettsdommer Oversikter over arbeidsrettsdommer Rundskriv og avskrifter av arbeidsrettsdommer Avskrifter av arbeidsrettsdommer Avskrifter av arbeidsrettsdommer (to saker fra 1975) Nordland og Troms Distriktsmålekontor Årsmøter, styremøter Beretninger, regnskap Øst-Finnmark, Vest-Finnmark og Salten Distriktsmålekontorer Salten Distriktsmålekontor - beretninger Vest-Finnmark Distriktsmålekontor- beretninger, regnskap, årsmøter m.m Øst-Finnmark Distriktsmålekontor- årsmøteprotokoller, beretninger, regnskap Forbundsstyreprotokoller (avskrifter) Tariffrevisjon, indeksregulering Tariffrevisjon Tariffrevisjon - indeksregulering 1965 Indeksregulering 132

21 REGNSKAP Kassadagbøker Kassajournal, Tromsø-kontoret Kassadagbok - kvartalsregnskap, Tromsøkontoret Kassadagbok - kvartalsregnskap, Nord-Norgeskontoret Kassadagbok - kvartalsregnskap, Nord-Norgeskontoret Kassadagbok - kvartalsregnskap, Nord-Norgeskontoret Kassadagbok - kvartalsregnskap (Distriktskontoret på Finnsnes) Kassadagbok - kvartalsregnskap, revidert (Finnsnes) Kassadagbok - kvartalsregnskap, revidert (Finnsnes) Kassadagbok - kvartalsregnskap, revidert (Finnsnes) Kassadagbok - kvartalsregnskap, revidert (Seksjon Troms - Finnmark) Kassadagbok - kvaratalsregnskap, revidert (Seksjon Troms - Finnmark) Regnskap - boksalg

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING... 135 Om arkivskaper... 135 Om arkivet... 135 ARKIVFORTEGNELSE 1910-1981... 136 Møteprotokoller 1910-1961... 136 Årsmøter, halvårsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 215 Om arkivskaper... 215 Om arkivet... 216 ARKIVFORTEGNELSE 1914-1981... 217 Møteprotokoller 1914-1970... 217 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG INNLEDNING... 376 Om arkivskaper... 376 Om arkivet... 376 ARKIVFORTEGNELSE 1969--1993... 377 Møteprotokoller 1976-1985... 377 Kopibøker 1982-1991... 377 Brevjournaler

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

LENVIK KOMMUNALE FORENING

LENVIK KOMMUNALE FORENING LENVIK KOMMUNALE FORENING INNLEDNING... 351 Om arkivskaper... 351 Om arkivet... 351 ARKIVFORTEGNELSE 1962-1993... 352 Møteprotokoller 1968-1990... 352 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne

Detaljer

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF INNLEDNING...630 Om arkivskaper...630 Om arkivet...631 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1986...633 Møteprotokoller 1945-1986...633 Årsmøter, medlemsmøter, forretningsutvalgs- og styremøter...633

Detaljer

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK INNLEDNING... 89 Om arkivskaper... 89 Om arkivet... 90 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1974... 91 Møteprotokoller 1945-1964... 91 Kopibøker 1960-1966...

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF INNLEDNING... 641 Om arkivskaper... 641 Om arkivet... 641 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983... 643 Møteprotokoller Tromsø AUL 1945-1975... 643 Tromsø AUF - korrespondanse

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING... 253 Om arkivskaper... 253 Om arkivet... 254 ARKIVFORTEGNELSE 1963-1975... 255 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet

Detaljer

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING...318 Om arkivskaper...318 Om arkivet...318 ARKIVFORTEGNELSE 1937-1979...319 Møteprotokoll 1966-1979...319 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk

Detaljer

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING...714 Om arkivskaper...714 Om arkivet...714 ARKIVFORTEGNELSE 1973-1983...715 Kopibøker 1979-1981...715 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel 1973-1983...715

Detaljer

FINNMARK ARBEIDERPARTI

FINNMARK ARBEIDERPARTI FINNMARK ARBEIDERPARTI INNLEDNING...583 Om arkivskaper...583 Om arkivet...584 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1981...585 Møteprotokoller 1947-1976...585 Årsmøter, styremøter, arbeidesutvalgsmøter 1947-1972...585

Detaljer

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ INNLEDNING...367 Om arkivskaper...367 Om arkivet...368 ARKIVFORTEGNELSE 1967-1987...369 Kopibøker 1977-1983...369 Brevjournal - utgående

Detaljer

Fellesorganisasjonen (FO), avd. Finnmark

Fellesorganisasjonen (FO), avd. Finnmark A-0088 Fellesorganisasjonen (FO), avd. Finnmark Norsk barnevernpedagogforbund (NBF) Norsk sosionomforbund (NOSO) Norsk vernepleierforbund (NVF) 1974 1994 Arkivkatalog 2013 1 Innhold Innledning... 3 Om

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

AOF - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND

AOF - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND INNLEDNING... 700 Om arkivskaper... 700 Om arkivet... 701 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1977... 702 DISTRIKTSSTUDIENEMNDA I NORDLAND 1946-1947... 702 AVDELINGSKONTORET I MO I RANA...

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND INNLEDNING... 5 Om arkivskaper... 5 Om arkivet... 5 ARKIVFORTEGNELSE 1936-1992... 6 Møteprotokoller 1949-1955... 6 Kopibøker 1961-1987...

Detaljer

STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN

STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN - 1 - STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN 2013 NB: Alle timefortjenester er før eventuelt trekk av målegebyr Passord dokumentbeskyttelse: MÅLESTATISTIKK ALLE BYGGFAG - 1. HALVÅR 2013 Målesum i kroner

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

A Finnmarks Vel Arkivkatalog

A Finnmarks Vel Arkivkatalog A-0015 Finnmarks Vel 1945-1950 Arkivkatalog 2011 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Finnmarks Vel... 3 Om arkivet... 3 ARKIVFORTEGNELSE... 4 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMETER... 4 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode /

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Oddvar Brenna Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 21 74 16.10.2015 2015/2026-4 420.0 Deres dato Deres ref. Adresse1iste Invitasjon til plan- og

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

NORGES HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE

NORGES HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE NORGES HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORBUND, DISTRIKTSKONTORET I NORD-NORGE INNLEDNING...290 Om arkivskaper...290 Om arkivet...290 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1972...291 Korrespondanse med avdelingene ordnet

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Vedtekter. for. Målekontoret Byggfag

Vedtekter. for. Målekontoret Byggfag Vedtekter for Målekontoret Byggfag 1 NAVN OG SETE Organisasjonens navn er Målekontoret Byggfag Organisasjonens sete er i Oslo. 2 MEDLEMSKAP Som medlemmer kan opptas fagforeninger innen Fellesoverenskomsten

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Arkivkatalog 1941-1968 Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 2002 Innhold ARKIVET TIL OVE OG ARNE OLSEN... 3 OVE OLSEN & SØNNER A/S... 4 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter

Detaljer

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Scandic Nidelven, Trondheim 3.-4.5.2017 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen

Detaljer

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til Innhold Forord...2 Del I Overenskomstens bestemmelse...4 2-6.3...4 3.1 Lokalt avtalt lønnssystem uten organisasjonsmessig godkjenning...4 3.2 Definisjoner og avgrensninger...5 3.3 Fagforeningens rolle...6

Detaljer

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Anbudsområde Deltilbud Transportklasse Konklusjon Leverandør Balsfjord Transportklasse A Tildeles 1. prioritet Sørensen Stein Persontransport Balsfjord/storjord Rullestolbil

Detaljer

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen)

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) SAK 10 Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag

Detaljer

Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening A-0060 Vadsø sanitetsforening 1939 2009 Arkivkatalog 2012 1 Innhold Innledning... 3 Om Vadsø sanitetsforening... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Møtebøker (digitalisert, men klausulert)... 4 Aa Styret 1945 2006...

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

A Norsk-Finsk Forbund Arkivkatalog

A Norsk-Finsk Forbund Arkivkatalog A-0142 Norsk-Finsk Forbund 1983-2016 Arkivkatalog 2017 Innhold Innledning... 3 Om Norsk-Finsk Forbund... 3 Om arkivet... 3 Arkivet... 4 Møteprotokoller... 4 Journaler, Ruijan Sanomat... 4 Korrespondanse

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS 1 Selskapet KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

VARDØ BYS JURISDIKSJON

VARDØ BYS JURISDIKSJON Arkivkatalog VARDØ BYS JURISDIKSJON 1789-1817 Statsarkivet i Tromsø 1989 INNLEDNING 1 Ved forordning av 5. september 1787 ble det bestemt å anlegge kjøpstad på Tromsøya, i Hammerfest og på Vardøy. Frihandel

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Postjournal

Postjournal Postjournal 27-11-2017-17-12-2017 Innhold: Forespørsel om kontaktperson og Informasjon fra Skånland kommune Sakstittel: Kommunesammenslåing og arkivfaglig bistand Doknr: 2017/170-5 (2017/682) Journaldato:

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Pågående reformer Kommunereformen Nye oppgaver til større og mer robuste kommuner Endring av inntektssystemet Regionreformen Oppgavene til regionene Fylkesmannsstrukturen Fylkesmannens faglige tilrådning

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Vedtekter for LO Finans HK

Vedtekter for LO Finans HK Vedtekter for LO Finans HK 1 Virkeområde LO Finans HK er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. LO Finans HK har til formål: 2 Formål 1. Å organisere

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter 30 år

NTL Forskningsinstitutter 30 år NTL Forskningsinstitutter 30 år Opprettet 9. 10.2.1981. Jubileumskonferanse 11 Jubileumskonferanse 11. 12.2.2011. Hvem organiserer vi? Landsforeningens arkivskap står trygt.. Et historisk tilbakeblikk..

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 ÅRSBERETNING 2012 1. Virksomhetens art Fellesforbundet er et fagforbund som har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns og arbeidsvilkår. Forbundets virkeområde

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Troms Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene.

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer