TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF"

Transkript

1 TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Årsmøter, medlemsmøter, forretningsutvalgs- og styremøter Kopibøker Inn- og utgående korrespondanse Korrespondanse og saksdokumenter Korrespondanse med LO, Troms AP m.m Korrespondanse med lokallaga Korrespondanse med fylkeslaga Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel Faglig-politisk arbeid Trykksaker - aviser, hefter, brosjyrer m.m Regnskap INNLEDNING Om arkivskaper Organisering i distriktsorganisasjon I 1915 ble det opprettet en distriktsorganisasjon. Denne ble forløperen til Troms distriktsorganisasjon av Norges kommunistiske ungdomslag. Se privatarkiv nr. 386 Troms distrikt av NKU/Tromsø Kommunistiske Ungdomslag. Etter samlingen innen arbeiderbevegelsen i 1927, ble det dannet flere arbeiderungdomslag i distriktet. Dette medførte at distriktsorganisasjonstanken ble tatt opp igjen på 1930-tallet. Troms Distriktslag av AUF ble stiftet i 1935 etter vedtak på AUFs landsmøte hvor det ble bestemt at det skulle være ett distriktslag per fylke. På konstituerende møte i Folkets Hus møtte 20 representanter fra 14 lag. Fram til 1938 omfattet distriktsorganisasjonen hele fylket, men ble nå delt opp i Nord- og Sør-. Arbeiderungdomsorganisasjonene fulgte samme geografiske organisasjonsgrenser som sine moderpartier - Sør- og Nord Troms Arbeiderparti. Sør-Troms Distriktslag av AUF var i virksomhet til begynnelsen av 1950-tallet. Av møteprotokollen til Nord-Troms AUF går det fram at Sør-Troms AUF la ned arbeidet og at Nord-Troms Distriktslag derfor overtok lagets funksjoner inntil videre. Arkivmaterialet omfatter derfor hele fylket fra 1954, og Nord-Troms Distriktsorganisasjon av AUF endrer navn til Troms AUF i

2 Organisasjonsoppbygging Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) er Det norske Arbeiderpartis ungdomsorganisasjon. Fra 1935 til 1954 var fylket organisasjonsmessig delt i to distriktslag. Distriktslagene fungerte som bindeledd mellom AUF sentralt og arbeiderungdomslagene i fylket. Arbeiderungdomslaga (forkortet AUL) danner grunnplanet i organisasjonen. Når det var flere lag som lå i geografisk nærhet av hverandre kunne disse gå sammen i et kretslag. (dette ble gjort i Lenvik). Arbeiderungdomslaga kunne ikke stå direkte tilmeldt AUF sentralt, men kun gjennom distriktsorganisasjonen. Formålsparagraf og arbeidsområder AUF i Troms vedtok nye lover i Her heter det i formålsparagrafen: AUF i Troms har til formål å samle ungdommen i Troms fylke og på Svalbard i lag som sammen med Troms Arbeiderparti og den øvrige arbeiderbevegelse i fylket vil være med i arbeidet for å gjennomføre en samfunnsordning basert på den demokratiske sosialismens ideer. Arbeidsoppgavene til fylkeslaget er blant annet å lede opplysningsarbeidet, hjelpe laga med å holde hjulene i gang, danne nye lag og aktivitetsgrupper i skolene og på arbeidsplassene. Fylkeslaget er representert i ulike fora innen arbeiderbevegelsen. Fylkeslaget gir ut fylkeslagsavisa "Fanebæreren". Representasjon og styringsform AUF i Troms høyeste beslutningsorgan er årsmøtet. Til årsmøte kommer representanter valgt av de enkelte lokallag, og av disse blir det valgt et representantskap. Mellom årsmøtene har representantskapet høyeste myndighet (jfr. kopibok 1979). Fylkesstyret tar seg av den daglige drift - det vil si det politiske og det organisatoriske arbeid. 1 Om arkivet Nord- er forløperen til Troms AUF. I 1958 søkte Nord-Troms AUF om å få endre navn til Troms AUF. Arkivmateriale fra Nord-Troms AUF og Troms AUF er derfor ordnet og katalogisert under ett. Møteprotokollen fra 1958 starter som Nord-Troms AUF, og avsluttes under Troms AUF. Nord-Troms dekket i realiteten hele fylket allerede fra 1954 og det var derfor naturlig å ta navnet Troms AUF. I serien korrespondanse ordnet etter arkivnøkkel foreligger ikke nøkkelen, og arkivet er derfor katalogisert slik at arkivnøkkelen er rekonstruert så langt mulig. 1 Lover for AUF i Troms 1980, møteprotokoll løpenummer 8 i arkivet 631

3 Arkivmaterialet var delvis ordnet da det kom til statsarkivet, og det er ikke gjort strukturmessige endringer i materialet under ordning og katalogisering. Arkivet utgjør 4,1 hyllemeter. FA Litteratur: Kristoffersen, Ivan: Fanevakt i 50 år Tromsø Arbeiderungdomslags første 50 år (finnes i arkivet) Christensen, Pål: Tromsø gjennom år, bind 3. Tromsø 1995 Arbeidernes Ungdomsfylking: Handbok i lagsarbeid, Oslo 1946 Skar, Alfred: AUF - den sosialistiske ungdomsbevegelse i Norge Utgitt av Arbeidernes Ungdomsfylking

4 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Årsmøter, medlemsmøter, forretningsutvalgs- og styremøter Styremøter Styremøter (innstilling fra redaksjonskomiteen fremst i protokollen) Kopibøker Utgående korrespondanse - diverse Inn- og utgående korrespondanse Utgående korrespondanse - diverse 1982 Inngående korrespondanse - diverse 1983 Inngående korrespondanse - diverse Inngående korrespondanse - diverse 1984 Inngående korrespondanse - diverse 633

5 Korrespondanse og saksdokumenter Nordkalott-leir i Alta 1957 Årsmøte Nord-Troms Distriktslag av AUF Nord-Troms AP - årsmøte Rundskriv/skriv fra AUF sentralt 1958 Nord-Troms Distriktslag av AUF - årsmøte med forslag, korrespondanse og beretninger Rapport, beretninger og korrespondanse fra lokallaga Diverse rundskriv 1958 Nord-Troms d/lag av AUF - rundskriv, korrespondanse, beretning Rundskriv, korrespondanse med lokallaga, Røde-buss turne m.m Rundskriv fra AUF sentralt, beretning, valgkamp -59 m.m Nedlagte lag - Furuflaten AUL, Tårnelv AUL, Oksvik AUL, Tennes AUL, Lyngen AUL 1951 Landsstyremøtepapirer, korrespondanse og rundskriv Landsstyremøte 1955 D-lagets årsmøte 1956 Fritt slag - materiell Korrespondanse og beretning - rapport fra lokallaga Diverse rundskriv Korrespondanse med lokallaga (B - L) Korrespondanse med lokallaga (K - M) Korrespondanse med lokallaga (M - S) Korrespondanse med lokallaga (S - Ø) A-lotteriet, Nordlys Korrespondanse med Tromsø Arbeidersamfunn Korrespondanse med Norsk Folkehjelp, statsråder og departement, DNAs fylkestingsgruppe, fylkesinstitusjoner, interkommunale instanser m.m Utdanningspolitiske saker fra AUF Korrespondanse med Tromsø distriktslag av AUF, LO, DNAs forlag 1957 Korrespondanse, rapporter, beretninger m.m. fra lokallaga Korrespondanse med AOF Korrespondanse med DNA, AUF, Sør-Troms AP og andre kretspartier Korrespondanse med AUF, diverse skriv og beretninger 634

6 Korrespondanse med LO, Troms AP m.m AUF - kontingent AUF - andre saker Diverse vedrørende andre saker Fritt Slag (AUF avis) Nord- og Sør-Troms AP Rundskriv fra Troms AUF Årsmøte 1959 Årsmøte Landsorganisasjonen Fagbevegelsen (fagforeninger m.m.) i Troms Arbeiderlaga Kommunepartiene Programarbeid - Troms AP Fylkespartiet - nominasjon Arbeiderpartier i Troms Fylkespartiet - årsmøte Fylkespartiet DNA - Programarbeid Stortingsgruppa - regjeringa DNA - organisasjonssaker Videregående skoler 1979 Utdanning av lærlinger Utdanning, forskning, kultur - AUF sentralt, DNA Hefter/skriv angående familiepolitikk utgitt av AUF/DNA Boliger og bomiljø Arbeid 1975 Byer og lokalsamfunn - hefter: Program for lokalpolitikk Forslag til landsmøtet 1975 Fylkeskommunen Politiske saker - skriv fra AUF sentralt Lagssendinger fra AUF i Troms Lagssendinger fra AUF i Troms AOF - kursplan, "AOF-nytt" m.m Troms AUF korrespondanse med avia "Nordlys" Andre organisasjoner - diverse hefter, brosjyrer Fagforeninger i Troms LOs ungdomsutvalg i Troms LOs distriktskontor i Troms 635

7 Korrespondanse med lokallaga Bardu, Bardufoss, Bensnes, Bjørkebakk, Breivikeidet, Finnsnes, Gratangsbotn, Harstad, Indre Storfjord, Kjækan, Kletten, Kvenangsbotn, Kårvik, Lyngseidet, Normannvik, Nordstrøm, Nordstjerna, Sappen, Samuelsberg "Fram", Signaldal, Skarmunken/Sjursnes, Storslett, Storsteinnes, Straumbrott, Sørreisa, Takelvdal, Torsli, Tromvik, Øverbygd Skriv fra Troms AUF/AUF sentralt angående lokallaga Nedlagte lag Storsteinnes AUF Bardufoss AUF Bardu AUF Finnsnes AUF Vesterfjell AUF Sørreisa AUF Bjørkebakk AUF Salangen AUF Lavangen AUF Gratangen AUF Ibestad AUF Harstad AUF Kvæfjord AUF Burfjord AUF Indre Kvænangen AUF Sappen AUF Nordreisa AUF Kåfjord AUL Olderdalen AUF Birtavarre AUF Manndalen AUF Signaldal AUF Storfjord AUF Storfjord AUF Tromsø AUF Karlsøy AUF Vannøy AUF 1974 Nordkjosbotn AUF 636

8 Korrespondanse med fylkeslaga AUF i Akershus AUF-Kontakt (informasjonsavis) Forberedelser lokalt angående landsmøter AUF i Finnmark AUF i Nordland AUF i Hedmark 1979 AUF i Nord-Trøndelag AUF i Sør-Trøndelag 1977 AUF i Møre og Romsdal 1978 AUF i Sogn og Fjordane AUF i Hordaland AUF i Rogaland 1966 AUF i Telemark 1978 AUF i Vestfold 1978 Utgående skriv 1978 AUF i Oppland AUF i Longyearbyen Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel Arkivnøkkel mangler Personell Sekretær/leid hjelp Budsjett AUF i Troms (regnskap/budsjett) Regnskap AUF i Troms (regnskap) Kvartalsregnskap Kurs (regnskap i forbindelse med kurs) "Fanebæreren" Valgkamp AUF i Troms - diverse Landsmøtet Revisjon Bilag Postgirokonto Troms AP 637

9 Økonomisk støtte Statlig støtte Troms fylke - organisasjonsstøtte AUF sentralt Troms AP Kommunepartiene Fagbevegelsen Diverse Inntektsreguleringsfondet AOF Troms fylke - aktivitetsstønad Troms fylke - støtte til enkelttiltak Tromsø AOF-forening AOFs distriktskontor Eiendommer Bevilgninger Lokallaga - økonomisk støtte fra kommunene Arbeiderorganisasjoner Det norske Arbeiderparti - skriv/hefter LO Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) Landsmøte - delegater fra AUF i Troms AUF sentralt (beretning m.m.) Landsmøtedokumenter Kontingent, medlemsverving "Arbeiderungdommen" (avis) AUF - diverse 33 udatert Sanger, skuespill m.m Troms AP - årsmøte Troms AP - styremøte AUF-lag i Troms AUF i Troms Møter hos lagene Indre Storfjord AUF Tromsø AUF Lagssendinger fra AUF i Troms Nordlys, Framfylkingen, diverse IUSY (Sosialistiske ungdomsinternasjonalen) Forbundet for Nordens sosialdemokratiske ungdom 638

10 AUF i Troms - lover/vedtekter Suspensjoner Organisasjonsmateriell Årsmøte i Troms AUF 1984 Politisk argumentmappe Organisasjonskurs - påmeldinger, deltakerlister Protokollutskrifter fra styremøter, adresselister, oversikt over lagene m.m Arbeidsprogram, lover for Troms AUF, landsmøtehefter m.m Skolepolitikk 1982 Diverse skriv/rapporter angående distriktspolitikk, besøk hos lag m.m. Lagssendinger (rundskriv) Lagssendinger til framlaga fra AUF sentralt 1983 Lagssendinger til framlaga fra AUF sentralt 1982 Lagssendinger fra AUF sentralt 1983 Lagssendinger fra AUF sentralt Faglig-politisk arbeid Protokoll politisk utvalg Protokoll studie- og organisasjonsutvalget "Fanebæreren" - fylkesavis for AUF i Troms Protokoll faglig utvalg Liste over faglige kontakter Avisutklipp AUF - skoleargument nr. 7,8,12 Faglig kontakt "Ung framtid" - rapporter fra aksjonsuken 5.-9.mars 1984 (presseklipp) Hefte - tips til faglig arbeid Gruppeoppgaver 1983 Hefter - Forsvars- og sikkerhetspolitikk Årsmøtepapirer, AUF i Troms venner (verving av støttemedlemmer), årsberetning Arbeidsprogram for AUF i Troms 639

11 Trykksaker - aviser, hefter, brosjyrer m.m Arbeiderungdommen - avis utgitt av AUF i samarbeid med fagbevegelsen (tidligere "Fritt slag") Arbeidernes edruskapsfond - "Edruskapsarbeideren" 1983 Avisutklipp Trykksaker fra AUF, AOF, DNA, jubileumshefte Troms AP, jubileumshefte Tromsø AUL - "Fanevakt i 50 år" Trykksaker fra de ulike fylkeslag Program AUF, uttalelser, rapporter Fylkesplan for Troms, årsmelding Troms fylkeskommune, brosjyrer m.m Ressurser og miljø, AUF debattopplegg hefte 2-5 AUF i ungdom for arbeid og fred Politisk informasjon for AUF-ere Troms Arbeiderparti - arbeidsprogram AUF - Forsvars- og sikkerhetspolitikken DNA - Arbeidsprogram Debattopplegg til program for internasjonal politikk og økonomisk fordelingspolitikk DNA - landsmøtehefter [udatert] Reklame fra Pax forlag Regnskap Kassabok Riskontro Riskontro m/register Statusbok Hovedbok Regnskapsbilag Merkeforsendelser Regnskapsbilag Nr Regnskapsbilag Nr Kontoutskrifter 640