AOF - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AOF - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND"

Transkript

1 - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE DISTRIKTSSTUDIENEMNDA I NORDLAND AVDELINGSKONTORET I MO I RANA Kursplaner/faglige kurs Protokollutskrifter fra Skriv/rundskriv AVDELINGSKONTORET I BODØ Kopibøker Brev til/fra Oslo Rundskriv fra avdelingskontoret Rundskriv fra sentralt Diverse skriv foreninger og utvalg Oversikt over studievirksomhet, avdelingskontorer m.m Kurs- og kursdeltakere Kursplaner, undervisningsopplegg Korrespondanse angående kurs, konferanser m.v Protokollutskrifter fra, organisasjonsplan for Nordland Korrespondanse og skriv fra Det norske Arbeiderparti, AUF, LO Samarbeid med Sparebanken Nordland Ulike nemnder og råd Presseklipp, pressemelding NORDLAND STUDIESAMNEMND INNLEDNING Om arkivskaper I følge dokumenter fra lå det første avdelingskontoret for Nord-Norge i Harstad. Ut fra korrespondansen kan det se ut til at kontoret i Harstad dekket hele Nord-Norge de første etterkrigsårene. I tillegg var opplysningsarbeidet lagt til distriktsstudienemnder med ei nemnd for hver krets, og hvor nemnda for Søndre Salten fikk sete i Bodø. Distriktsstudienemndene hadde representanter fra samorganisasjonen og fylkespartiet av DNA, kvinneutvalget (av fylkespartiet) og distriktslaget av AUF. Den kooperative distriktsforening kunne stille representant hvis det var innledet et samarbeid mellom nemnda og kooperasjonen. Distriktsstudienemndene skulle planlegge og lede opplysningsarbeidet i samarbeid med de øvrige organisasjonene som sto som medlemmer av nemnda. Nemndas oppgave var primært å få til kurs, kveldsskoler, studiesirkler og foredrag. 700

2 i Nord-Norge ble så omorganisert, trolig på 1960-tallet. Det ble da opprettet et avdelingskontor i hvert fylke, og i Nordland ble dette kontoret lagt til Mo i Rana. Omleggingen kom trolig som følge av et ønske om en fastere organisasjon. Mo-kontoret tilrettelegge for virksomhet ved 32 -foreninger eller utvalg tilsvarende antall kommuner i fylket. - foreningene/utvalgene fikk oppgaven med å planlegge og lede opplysningsarbeidet. -foreninger er en fastere organisasjonsform enn -utvalg, men utvalgsmodellen kunne være en løsning på mindre steder. Omkring 1970 ble så kontoret i Mo flyttet til Bodø. Årsaken var at de store organisasjonene og forbundsledelsene hadde sine kontorer der, og det var en fordel å være nærmere sine samarbeidspartnere. I 1976 ble igjen organisasjonsstrukturen i fylket endret. -foreninger/utvalg ble slått sammen, og erstattet med 8 regioner. I 1969 hadde Nordland et rådgivende utvalg på fylkesplanet, men i en gjennomgang av organisasjonsformen blir det foreslått å erstatte utvalget med et representantskap. Nordland Studiesamnemnd er et fellesorgan for fylkesorganisasjonene som er med i Samnemnda for Studiearbeid (nasjonalt plan). Nemndas formål er å være bindeledd mellom medlemsorganisasjonene, fremme det frivillige opplysningsarbeid/voksenopplæring. Om arkivet Arkivmaterialet er delt inn etter hvilket kontor det hørte inn under. Det vil si at arkivmaterialet fra begynnelsen av 1960-tallet og fram til 1969 representerer perioden da avdelingskontoret lå i Mo, mens materialet etter 1970 tilhørte avdelingskontoret i Bodø. Dette er likevel ikke et klart skille; enkelte omslag dekker både og 1970-tallet og er plassert under Bodø-kontoret. Arkivet utgjør 4,5 hyllemeter. FA

3 ARKIVFORTEGNELSE DISTRIKTSSTUDIENEMNDA I NORDLAND Distriktsstudieutvalget - korrespondanse, beretning AVDELINGSKONTORET I MO I RANA Kursplaner/faglige kurs Kurs angående aksjonen "Søkelys på organisasjonen" Kurs, kursmateriell, skriv fra DNA, AUF m.m Søknader til kurset "Vernearbeid lønner seg" 1964 Saker fra konferanser - kursteknikk og voksenpedagogikk, teksthefter til film og lysbilder 1964 Kurs "Arbeidsplassen i samfunnet" (Saltfjellet, Lønsdal Turisthotell) Kursplaner, kurs for faglige studieledere, gruppearbeid m.m Skriv/rundskriv angående voksenopplæring Korrespondanse med Svolvær -forening 1968 Kommunalkurs Kurs "Vernearbeid lønner seg" 1968 Kurs "Vernearbeid lønner seg" 1968 Påmelding til konferanse i Ofoten 1969 Faglig ungdomskurs 1969 Kurs for ringledere Kommunalkontoret - ulike skriv Protokollutskrifter fra Protokollutskrifter - s kontormøter, forretningsutvalget Protokollutskrifter - AOfs faglige utvalg, representantskapet forretningsutvalget Skriv/rundskriv Rundskriv fra 702

4 Rundskriv fra Skriv/rundskriv angående voksenopplæring, konferanse i Sørmarka m.m Rundskriv fra Skriv/rundskriv, kursopplegg, studieringen m.m. AVDELINGSKONTORET I BODØ Kopibøker Brev til/fra Oslo Brev til Oslo Brev fra Oslo Brev fra Rundskriv fra avdelingskontoret Rundskriv fra sentralt Diverse skriv

5 foreninger og utvalg udatert Oversikt over foreninger og utvalg i Nordland Gildeskål -utvalg Sør-Helgeland -forening 1976 Leirfjord -utvalg Værøy -utvalg Røst -utvalg Vestvågøy -utvalg 1972 Moskenes -utvalg Vega -utvalg Saltdal -utvalg Narvik -forening Bodø -forening Andøy -forening Steigen -utvalg Tysfjord -utvalg Myre -utvalg Bø -utvalg Hamarøy -utvalg Sørfold -utvalg Beiarn -utvalg Meløy -utvalg Meløy -forening Lødingen -forening Lødingen -utvalg Vågan -forening Vefsn -forening Alstahaug -utvalg Hemnes -forening Nesna -utvalg Brønnøy -forening Rana -forening Sortland -forening Hadsel -forening Grane -utvalg Hattfjelldal -utvalg Sulitjelma -forening Terråk -utvalg 704

6 Fauske -forening Fauske -forening Narvik -forening 1976 Narvik -forening Oversikt over studievirksomhet, avdelingskontorer m.m Oversikt over studievirksomhet i Nordland, kurs for kommunale folkevalgte 1970 Organisasjonsplan for Bodø Avdelingskontoret i Tromsø Avdelingskontoret i Trondheim Avdelingskontoret i Kirkenes Diverse hoteller 1975 Tiden norsk forlag Kurs- og kursdeltakere Kurs og kursdeltakere 1970 Påmeldingsskjema, retningslinjer for planlegging av kurs Kurs og kursdeltakere Kursplaner, undervisningsopplegg Kursplaner - Nordland Kursplaner - Nordland Kursplaner - Oslo Mål og middel - undervisningsopplegg, - informasjon Kursplaner Korrespondanse angående kurs, konferanser m.v Studielederkurs - gruppebesvarelser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Jern og Metall Folkets brevskole Faglig studielederkurs, Polarsirkelen høyfjellshotell Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund Kommuneforbundet 1968 Norsk Revmatikerforbund/Arbeidernes Opplysningsforbund Nordland fylkesfiskarlag Diverse 1969 Kurs - "Arbeidsplassen i samfunnet" 1969 Kurs for -foreningenes tillitsmenn 705

7 Skriv angående -instruktører Nordkalottkonferanser Instruktørkonferanser Handlingsprogram for LO, studiekampanje Vern om naturmiljøet - studie- og opplysningsaksjon Kurs - "Partistyret i arbeid" 1970 Folk og Forsvar 1970 Diverse kurstilbud 1970 Kommunalkurs NKL - Norges Kooperative Landsforbund Treningsprogram for kommunepartienes studieledere Regionskurs for pensjonister Annonsører - kurskataloger Instruktørforeningen - konferanser m.m Norsk Tjenestemannslag 1971 "Forhandlingsteknikk" 1971 Faglig ungdomskurs 1971 "I statens tjeneste" Tillitsmannskurs Faglig grunnkurs 1971 PR-kurs 1971 Fagforeningsstyret i arbeid 1971 "Arbeidsplassen og samfunnet" 1971 Kurs for faglige studieledere 1971 Diverse - korrespondanse med ulike foreninger/partiavdelinger m.m Faglig kursvirksomhet 1971 Nasjonalkomiteen for internasjonalt ungdomsarbeid 1971 A-skolen, trinn I 1971 A-skolen A-skolen - kommunalkurs EEC - Stortingsmelding, informasjonsmøter m.m NKI-skolen Saltvern Arbeidersamfunn AKAN - Arbeidslivets Komite mot Alkoholisme og Narkomani NKS - Norsk Korrespondanseskole, brosjyrer m.m Kurs i forhandlingsteknikk 1972 Kurs i forhandlingstekinkk 1974 "Partistyret i arbeid" Startkonferanse for undervisningsledere/kasserere 1972 Kommunal- og organisasjonskurs, trinn I - A-skolen 1972 Kommunalkurs, trinn I 1972 Kurs for tillitsmenn i -foreninger 1972 "Helse-, verne- og miljøspørsmål" 1972 Samarbeid i bedriftsutvalgene 706

8 1972 Faglig grunnkurs - dagskole, Narvik Norsk Hotell og Restaurantarbeiderforbundet Faglig helgekurs Samvirke Norsk Folkehjelp 1973 Kurs i forhandlingsteknikk Oversikter - avsluttede tiltak 1973 Diverse søknadsskjema 1973 Kommunalkurs, trinn II 1973 Kommunalkurs, trinn II 1973 Kurs for styremedlemmer i samorganisasjonene 1973 Trippelkurset 1973 Faglig grunnkurs 1973 Kurs for faglige studieledere Faglig grunnkurs I Arbeidsmannsforbundet 1974 Kurs "Alkoholisme og narkomani" "Partistyret i arbeid", Gratangen 1974 Faglig grunnkurs, trinn I - Hotell Vesterålen i Stokmarknes Diverse fagforbund/samorganisasjoner 1975 Kommunalkurs, trinn I - Polarsirkelen 1975 Faglig grunnkurs, trinn I - Saltfjellet 1975 Pensjonistkurs, Stokmarknes og Hemnes dagers sosialkurs, Mosjøen 1975 Faglig grunnkurs, trinn II - Myre 1975 Regionkonferanser for ansatte ved s avdelingskontorer/ -foreninger 1975 Norges Handikapforbund Norsk blindeforbund 1976 Samarbeidsutvalg for eldreaktiviteter 1976 Bodø flystasjon 1976 Folkets brevskole 1976 Norsk Folkehjelp 1976 Verne- og miljøarbeid (Opplæring, ny lov om arbeidervern og arbeidsmiljø) 1976 Rådgivende utvalg 1976 Instruktørforeningen - konferanser Studiefondet for Nordland "Solidaritet kvinner i utdanning og arbeid" 1971 Brevringer tilhørende nr Protokollutskrifter fra, organisasjonsplan for Nordland Protokollutskrifter fra - kontormøter, s faglige utvalg 707

9 Protokollutskrifter fra - forretningsutvalget, årsmøte, kontormøte Oversikt over studieledere/instruktører, organisasjonsplan for Nordland Korrespondanse og skriv fra Det norske Arbeiderparti, AUF, LO DNA - kretspartiene DNA - kretspartiene DNA - kretspartiene og arbeiderlagene AUF LO Bodø, LO sentralt LO Bodø Diverse fagforeninger/samorganisasjonene Samorganisasjonene Interskandinavisk samarbeid Samarbeid med Sparebanken Nordland Samarbeid med Sparebankforeningen - rundskriv Inn- og utgående korrespondanse Samarbeid med Sparebanken Nordland Ulike nemnder og råd Voksenopplæringsnemnd Voksenopplæringsnemnder i kommunene Nordnorsk kulturråd 1969 Hålogaland teaterselskap - rapporter fra turneer m.m Diverse angående kultur Heimstellnemdnen Distriktshøgskolen i Nordland 1971 Diverse foredrag angående distriktshøgskole i Nord-Norge m.m. Presseklipp, pressemelding Pressemeldinger, artikler Presseklipp 1975 Presseklipp 708

10 NORDLAND STUDIESAMNEMND Beretninger, skriv, korrespondanse Årsmøter, styremøter, kurs m.m Beretning Styremøter, kurs m.m. 709

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND INNLEDNING... 5 Om arkivskaper... 5 Om arkivet... 5 ARKIVFORTEGNELSE 1936-1992... 6 Møteprotokoller 1949-1955... 6 Kopibøker 1961-1987...

Detaljer

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING...318 Om arkivskaper...318 Om arkivet...318 ARKIVFORTEGNELSE 1937-1979...319 Møteprotokoll 1966-1979...319 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK INNLEDNING... 89 Om arkivskaper... 89 Om arkivet... 90 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1974... 91 Møteprotokoller 1945-1964... 91 Kopibøker 1960-1966...

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sekretariatet Institutt for historiske studier, NTNU 7491 Trondheim E-post: sekretariat@landslaget.org Internett: www.landslaget.org Tlf. 73 59 63 95 Fax 73 59 64 41 Bankgiro

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

LENVIK KOMMUNALE FORENING

LENVIK KOMMUNALE FORENING LENVIK KOMMUNALE FORENING INNLEDNING... 351 Om arkivskaper... 351 Om arkivet... 351 ARKIVFORTEGNELSE 1962-1993... 352 Møteprotokoller 1968-1990... 352 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne

Detaljer

Høring planprogram - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

Høring planprogram - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk Vår dato: 10.06.2015 Vår referanse: 15/30188 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Salten regionråd Postboks 915 8001 BODØ Høring planprogram - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

Detaljer

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. 1. Virkeområde 1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Universitet i Nordland. 2. Reglementet

Detaljer

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 17-18.mars 2011 Start: Klokken 12.00 i Sandnessjøen Avreise frå Sandnessjøen til Bjørn kl.14.10 Slutt: ca. klokken 11.00 til lunsj Ferje fra Bjørn kl. 12.25 MØTESTED:

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland NIVI Rapport 2010:2 Status for interkommunalt samarbeid i Nordland Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i samarbeid med KS, Lofotrådet og kommunene Notat 2010- FORORD På oppdrag fra en styringsgruppe

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten lørdag 15. mars 2014 kl 13:00-18:30 på Skagen hotell Bodø.

Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland og lokallaget i Salten lørdag 15. mars 2014 kl 13:00-18:30 på Skagen hotell Bodø. Avdeling Nordland/Lokallaget i Salten Dato: 04.03.2014 Lokallag, tillitsvalgte og medlemmer av Nordland inviteres til Årsmøte i Nordland og lokallaget i Salten lørdag 15. mars 2014 kl 13:00-18:30 på Skagen

Detaljer

Nordland. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold. Skrevet av: OKTAN NORD

Nordland. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold. Skrevet av: OKTAN NORD Petroleumsrelatert leverandørindustri Alle som eier et kjøretøy vet en ting eller to om trafikksikkerhet, men unødvendig mange glemmer å gjennomføre det i praksis. Ofte er det snakk om små marginer som

Detaljer

NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING

NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING INNLEDNING...227 Om arkivskaper...227 Om arkivet...228 ARKIVFORTEGNELSE 1928--1991...229 Møteprotokoller 1934-1971...229 Kopibøker 1975-1984...229 Brevjournaler 1947-1958...229

Detaljer

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915 TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING... 385 Om arkivskaper... 385 Om arkivet... 391 Kopibøker 1946-1984... 392 Journalvedlegg 1946-1947... 393 Saksmapper ordnet etter emne 1947-1984... 393 Korrespondanse og

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Nordland

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Nordland Arbeidsnotat 2014:1003 Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Nordland En analyse av pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter Ivar Lie og Jørgen Bro Tittel

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede.

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede. 1. SKINNs organer 1.1. Styret Styret har hatt følgende sammensetning i beretningsperioden: Finnmark fylke: Styreleder: Wenche Stenvoll, Hammerfest Vara: Randi Sjølie, Vadsø Troms fylke: Styremedlem:Arild

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer