ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg

2 Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale fylkeskartkontor). Det skal minimum avvikles ett møte pr. år - Årsmøtet - der alle parter i FDV-avtalen inviteres.

3 Saksliste Årsmøtesaker Rapport (Unni) Regnskap (Finn) Budsjett (Finn) Planlagt aktivitet (Finn) Revisjon av avtalens vedlegg (Unni) Andre saker som ev. ønskes behandlet av partene Annen orientering

4 REGNSKAP 2014

5 REGNSKAP 2014

6 Forklaring til regnskapet Linja «Å betale» viser hva den enkelte part skal betale til FDV-arbeidet Kommunen, Kartverket og landbruksparten (FMNO) får godtgjort for egeninnsats Linja «FKB-salg og ND-inntekt i 2013» viser hva som er tilbakeført fra Norge digitalt til Geovekst-partene i den enkelte kommune. Disse midlene tas nå i sin helhet inn i finansieringen av FDV-arbeidet. FDV faktureres i august september etter tallene fra «Plan». Når året er omme gjøres regnskapet opp, og det vil alltid være avvik fra tallene i «Plan». For lite eller for mye fakturert vil framkomme i linja «Overført fra fjorårets regnskap». Et negativet beløp her betyr at parten har betalt for lite året før. Tallene i linja «Rest» viser hva som overføres av beløp til neste år. Et positivt tall her betyr at parten har betalt for lite i 2014.

7 Budsjett/plan for 2015

8 Partsøkonomi 2015

9 FDV økonomi 2015 Bakgrunn for endringene Mer fokus på faktisk gjennomført vedlikehold Ekstraarbeid synliggjøres Lik praktisering av oppdateringsansvar mellom fylker / kommuner Mindre subjektive vurderinger vedr økonomi Forenklinger i FDV økonomien Tilpasning til dagens virkelighet (Eks fjerne matrikkel-begrepet fra FDV) Ingen ønske om endring av økonomiske rammer

10 Reduksjon på godgjøring for manglende ajourholdsarbeid Det legges til grunn at i et fullgodt ajourhold skal FKB-Tiltak og/eller FKB-Bygg holdes àjour samtidig med at bygget føres i Matrikkelen Derfor sammenlignes førte bygg i Matrikkelen med registrerte bygningsomriss i FKB-Bygg/Tiltak pr FDV runde (over samme tidsperiode) Avviket her benyttes til prosentvis automatisk reduksjon av oppdaterings-godtgjørselen til kommunene. - Mindre enn 10% avvik gir ingen reduksjon - Reduksjon kan bli maks 90 % Reduksjonsfaktoren virker på alle datasett

11

12 ND-midler 2015 SUM KR

13 NORGE DIGITALT MIDLER Tilbakeføringen av ND-midler til Geovekst-partene i Nordland utgjør kr 1,4 mill for 2014 (inn i regnskapet i 2015) Midlene brukes nå i sin helhet til å finansiere FDV-arbeidet:

14 Bruk av Norge digitalt midler i Nordland Bruk av ND-midler: Brukt på geovekstprosjekter (FKB-C) 3,66 mill 1,65 mill 0 Brukt i FDV-prosjektene 1,96 mill Saldo pr 1.nov 0,95 mill 0,54 mill 0 Inn på ND-kontoen januar ,24 mill 1,24 mill 1,40 mill Partskontoen Saldo pr 1.nov: 1,05 mill 0,57 mill 1,70 mill* * Det er bestemt sentralt i Kartverket at en part ikke skal ha mer enn kr på sin konto. Pr dato er det fem parter som har mer enn dette.

15 Geodataplan : Vurdering av behov for FKB-B, Laser og ortofoto, kartlegging i 2016 Geovekstanvarlig Monika Vågan vil ta kontakt for å registrere hvilke behov partene har for kartlegging

16 FKB/ortofoto LASER FKB-B og Laser Nordland 2015 Nordlige del

17 FKB/ortofoto LASER FKB-B og Laser Nordland 2015 Sørlige del

18 Kommuner som deltar i Geovekst-prosjektene i Bodø 1813 Brønnøy 1818 Herøy 1820 Alstahaug 1824 Vefsn 1826 Hattfjelldal 1827 Dønna 1832 Hemnes 1833 Rana 1834 Lurøy 1839 Beiarn 1841 Fauske 1850 Tysfjord 1851 Lødingen 1866 Hadsel 1867 Bø 1868 Øksnes 1871 Andøy FKB-B/ortofoto Laser 668 kvkm 812 kvkm

19 GODT GRUNNLAG FOR AJOURHOLDSPROSJEKT ER, FOR EKSEMPEL AR5 OG FKB-C

20 AR5 BEHOV FOR PERIODISK AJOURHOLD

21 Omløpsfotograferi ng ekstrakostnader pga høy oppløsning på bildene kostnadene belastes partene når mer enn 50% av kommune-arealet er dekket Fordeling av kostnadene: SV 6 % E 8 % K 32 % SK 28 % T 8 % L 18 %

22 GEOVEKST I NORDLAND Parter 44 kommuner 21 Energiselskaper Staten vegvesen, Telenor, Landbruk og Jernbaneverket Forsvarsbygg, NVE, Avinor, Kystverket, m.fl. Statens vegvesen største bestiller av FKB-B og laserdata FDV Samarbeid med Jernbaneverket Økende fokus på ras > større bredde på veikorridorene NVE med stor bestilling i år Vil få økende fokus framover Mange kommuner trenger support FKB-C prosjektene

23 Norge digitalt i Nordland (Nordland digitalt) Et felles arbeidsutvalg Hovedfokus: fullføring av FKB i Nordland Vedtak om å bruke ND-midler på FKB-C prosjektene Plansatsing Godt samarbeid med Fylkesmannen og Nordland fylkeskommune Spleiselag med fylkeskommunen om treårig prosjektstilling på arealplaner Fylkesmannen med på finansiering med skjønnsmidler Høringsbase for arealplaner

24

25 N Sommer: Forsøke å redusere antall punkt for å få ned kostnad. Etablere endelig måleplan. Sette opp Geovekstavtaler Ferdigstille synfaring LACHNON1 (Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal). Landmåling LACHNON1 / LACHNON2 / LACHNON Høst: Ferdigstille synfaring LACHNON3 og LACHNON4 Overgang LACHNON1 / LACHNON2 / LACHNON4 gitt at landmålingsarbeid og beregningsarbeid er ferdig Sommer: Landmåling LACHNON3 og LACHNON Høst Overgang LACHNON3 og LACHNON4 gitt at landmålingsarbeid og beregningsarbeid er ferdig.

26 Matrikkel MATRIKKELENHET Midlertidige forretninger E-post med oversikt over MF er sendt til alle kommunene i Nordland. Ønske om at alle går gjennom listene og rydder bort forretninger som er ferdig, feilkodet osv. Kartverket sentralt vil innen kort tid sende brev til alle fylkesmennene, hvor det bes om at det tas grep for å få avviklet MF. Få klargjort og tilrettelagt gode rutiner for gjennomføring av oppmålingsforretning, slik at man unngår uklarheter vedrørende nye eiendommer som opprettes i Matrikkelen. Få oversikt over veisaker og jordskiftesaker som ikke er ført og sørge for at slike saker i fylket blir ført fortløpende.

27 ADDRESSER Drive aktiv veiledning og oppfølging av kommunene. Fokusere på vegadresser på de møtearenaer der dette er aktuelt. Aktiv virksomhet mot kommuneledelse for å sørge for at alle kommuner forstår gevinsten av prosjektet. Hjelpe kommunen med å få vedtak, budsjett og formell godkjenning på plass. Tekniske arbeidsmøter for kommuner som er klar til å gjennomføre selve omadresseringen.

28 ADRESSEPROSJEKTET Full fokus også i 2015 Bidrag fra Kartverket Bodø i den tekniske delen av arbeidet i Matrikkelen (Fysak) Meld inn behov!

29

30 BYGNINGER Følge opp kommuner med forsinkelsesstatistikk og fullstendighet i føringen Lage rapporter over bygg som ikke er ferdigmeldt Gjennomføre byggvask for å rette opp avvik mellom matrikkel og FKB-data Arrangere bygg dugnad for kommuner med særlig behov

31 Tilsyn

32 Andøy AREALPLANPROSJEKTET Bø Øksnes 1868 Sortland 1871 Tjeldsund Evenes Vestvågøy Flakstad1860 Hadsel 1867 Vågan Lødingen Hamarøy Ballangen Narvik 1859 Moskenes 1849 Tysfjord 1874 Steigen 1850 Værøyr 1848 Røst Bodø 1804 Sørfold 1845 Gildeskål 1838 Fauske 1841 Meløy 1837 Beiarn 1839 Saltdal 1840 Rødøy 1836 Træna 1835 Lurøy 1834 Nesna Dønna 1818 Herøy Alstahaug 1820 Vega 1815 Leirfjord 1822 Vefsn 1824 Vevelstad 1816 Grane Sømna Brønnøyr Bindal Rana Hemnes 1832 Hattfjelldal 1826 Nordland Digitale planregistre. Status pr Digitalt planregister på nett Digitalt planregister, ikke på nett Digitalt planregister innen ? Digitalt planregister innen ?

33 Polarsirkelportalen er/skal oppdateres med digitalt planregister for alle kommunene trøbbel med oppsett / terminalserver?! Målsetting om å få på plass digitalt planregister for kommunene i Sør-Helgeland Kartportal i løpet av året Rammeavtale for digitalisering av kommuneplaner (sentralt styrt i KV) 1.halvår 2015 Rammeavtale for digitalisering av reguleringsplaner planlagt 2. halvår mulig samarbeid med Troms og Finnmark vurderes

34 HISTORISKE ORTOFOTO

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 2015

Vedlikeholdsårsmøte 2015 Agenda 10.30-10.50: Velkommen og FDV-økonomi. v/ Kari Buset 10.50-11.30: Bygg i matrikkel, (adressering) v/wenche Mork 11:30-11.45: pause 11:45-12.20: PblTiltak/bygg dataflyt v/trude Lien 12:20-12.45:

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Administrering av matrikkelarbeid

Administrering av matrikkelarbeid En studie av Nordnorske kommuner Kjell-Rune Standal Kjell-Rune Standal: Administrating cadastral work. A study of municipalities in northern Norway. KART OG PLAN, Vol. 73, pp. 288 296, POB 5003, NO-1432

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 17-18.mars 2011 Start: Klokken 12.00 i Sandnessjøen Avreise frå Sandnessjøen til Bjørn kl.14.10 Slutt: ca. klokken 11.00 til lunsj Ferje fra Bjørn kl. 12.25 MØTESTED:

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010

Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010 Rapport 2010:11 Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010 Ivar Lie og Inge Berg Nilssen - Ha ingen tiltro til hva statistikk forteller, før du nøye har tenkt over hva den

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1638 Orkdal

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1638 Orkdal Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1638 Orkdal 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1627 Bjugn

Vedlegg til FDV avtale. Reviderte vedlegg til FDV-avtale for. 1627 Bjugn Reviderte vedlegg til FDV-avtale for 1627 Bjugn 2015 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland

REFERAT. Åpning v/paul Arne Tilset og presentasjonsrunde. Presentasjon av Grong kommune, v/inger H. Helland REFERAT Tema for møte GD-plan N-T for perioden 2016-2019 Sted/Dato Grong rådhus, 29. apr. 2015 Kl. 09:45 14:10 Til stede Håvard Moe (Jernbaneverket) Ingunn Lysø (Vikna kommune) Elisabeth Vollmo Bjørhusdal

Detaljer

Leverandørene Juni 2014

Leverandørene Juni 2014 Leverandørene Juni 2014 FORNYBAR ENERGI I NORDLAND INNHOLD Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Side 27 Om undersøkelsen

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 20. 21. mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena

Detaljer

NIVI-rapport 2014:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nordland

NIVI-rapport 2014:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nordland NIVI-rapport 2014:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nordland Notat 2014- Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nordland i samarbeid med KS Nordland Av Geir Vinsand og Magne Langset FORORD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 26.08.2009 Tid: Kl. 11:00 (Etter møte i PSU)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 26.08.2009 Tid: Kl. 11:00 (Etter møte i PSU) Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 26.08.2009 Tid: Kl. 11:00 (Etter møte i PSU) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest

Detaljer

MEF-notat nr. 4-2014. Fokus på VA-Norge 6 Bak tallene: Sju kommuner i Nord-Norge

MEF-notat nr. 4-2014. Fokus på VA-Norge 6 Bak tallene: Sju kommuner i Nord-Norge MEF-notat nr. 4-2014 Fokus på VA-Norge 6 Bak tallene: Sju kommuner i Nord-Norge Notatet er utarbeidet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) september 2014. Kontaktpersoner: Stein Gunnes og Tore Larsen.

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013 FORORD Jusshjelpa i Nord-Norge har i år feiret 25 års jubileum! Vi har sett tilbake på 25 års drift, og sammenfattet all vår statistikk for å få et langsiktig bilde av hvem vi har hjulpet og med hva. Vi

Detaljer