NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND"

Transkript

1 NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND INNLEDNING... 5 Om arkivskaper... 5 Om arkivet... 5 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Kopibøker Postjournaler Korrespondanse og saksdokumenter Korrespondanse og saksdokumenter ordnet i nummererte mapper Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel II Korrespondanse og saksdokumenter A/S Organisasjonsbrakka - Folkets Hus i Bodø LOs Fiskeriutvalg, Nord-Norgeutvalget, LOs Oljekartell m.m Regnskap Kassabøker Hovedbøker Reskontro Regnskap, lønninger, skatter m.m Regnskapsbilag

2 INNLEDNING Om arkivskaper Fagkongressen i Landsorganisasjonen (LOs øverste myndighet) vedtok i 1934 at det skulle opprettes en faglig samorganisasjon i hvert fylke. I følge innstillingen skulle Nordland faglige Samorganisasjon omfatte Nordland fylke unntatt området sør for Meløy. Nord- Norgesekretæren, E.Volan, og representanter fra de lokale samorganisasjoner nedsatte en organisasjonskomite for å forberede etableringen av en samorganisasjon i Nordland. Konstituerende møte ble holdt 7. desember 1935 i Festivitetslokalet i Svolvær. Det ble blant annet vedtatt at det skulle ansettes en fastlønnet sekretær og valget falt på Konrad Karlsen. I løpet av 1936 hadde sekretæren 127 reisedager, og var behjelpelig med å få i gang nye foreninger rundt om i distriktet. Sete for kontoret og forretningsutvalget ble bestemt lagt til Svolvær. Fra 1935 og fram til krigsutbruddet lå hovedkontoret i Svolvær, men ble flyttet til Bodø i I 1946 ble det gjort vedtak om at samorganisasjonens grense skulle endres slik at den ble identisk med fylkesgrensa. Som følge av at distriktsorganisasjonens område ble utvidet, ble det i 1948 opprettet et avdelingskontor i Mo. Forutsetningen var at kontoret skulle ha til arbeidsområde den delen av Nordland fylke som tidligere hadde sognet til Namdal og Helgeland faglige Samorganisasjon - det vil si fra Rødøy og Nord-Rana i nord til fylkesgrensen i sør. Navnet Nordland faglige Samorganisasjon ble beholdt fram til Deretter ble navnet LOs distriktskontor i Nordland tatt i bruk. Hovedkontoret lå i fylkeshovedstaden Bodø. Om arkivet Arkivmateriale fra perioden var ordnet i mapper av arkivskaper og satt kronologisk, og det er ikke gjort endringer under katalogiseringen av arkivet. Det samme gjelder serien korrespondanse og saksdokumenter ordnet i nummererte mapper. Arkivet utgjør 19,0 hyllemeter. FA

3 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Arbeidsutvalgsmøter, styremøter Forhandlingsmøter Arbeidsutvalgsmøter, styremøter, representantskapsmøter Kopibøker l

4 Postjournaler NS Fagruppeorganisasjon Korrespondanse og saksdokumenter Årsmøtet 1936 Landsorganisasjonen 1936 Kontoret - sekretær (-søknader) 1936 Utsendte sirkulærer 1936 Arbeidsledighetskonferanse 1936 Overenskomster 1936 Fiskerdelegasjon 1936 Transportarbeiderforbundet 1937 Beretning 1937 Utsendte sirkulærer 1937 Opplysningskurs 1937 Overenskomster 1937 Arbeidsmannsforbundet 1937 Fiskerne 1937 Transportarbeiderforbundet - agitasjon mot fiskerne Landsorganisasjonen - kongressen 1938 Landsorganisasjonen - korrespondanse 1938 Landsorganisasjonen - forslag på representanter 1938 Landsorganisasjonen - sirkulærer 1938 Landsorganisasjonen - valg til kongressen 1938 Årsmøte - representanter 1938 Årsmøte 7

5 1938 Stedlige styrer 1938 Styret 1938 Kontoret - diverse 1938 Faglige utvalg 1938 Faglige utvalg - Bodø 1938 Faglige utvalg - Melbu 1938 Agitasjon 1938 Opplysningsforbundet 1938 Opplysningskurs 1938 Opplysningsnemnd for Sør Salten 1938 Partiorganisasjoner 1938 Landsorganisasjonen - Tromsø-kontoret 1938 Sirkulærer - utsendte 1938 Sirkulærer - innkomne 1938 Saltdal faglige utvalg 1938 Nye foreninger og grupper 1938 Medlemsskap og kontingent 1938 Overenskomster Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 1938 Svolvær kjemiske Industriarbeiderforening 1938 Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund 1938 Kommuneforbundet 1938 Kommuneforbundet - sykehusene 1938 Handels og Kontorfunksjonærforbundet 1938 Vedlikeholdsarbeiderforbundet 1938 Arbeidsmannsforbundet 1938 Byggningsarbeiderforbundet 1938 Norsk Baker- og Konditorforbund 1938 Norsk Bekledningsarbeiderforbund 1938 Arbeidsløses foreninger - rapporter 1938 Arbeidsløses foreninger - korrespondanse 1938 Fiskearbeiderforeningene i Lofoten 1938 Revisjon av fiskerarbeideroverenskomster for Lofoten 1938 Fiskearbeiderne i Vesterålen 1938 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet 1938 Transportarbeiderforbundet 1938 Norsk Tekstilarbeiderforbund 1938 Statistikk 1938 Skog- og Landarbeiderforbundet 1938 Sjømannsforbundet 1938 Veiarbeiderforeningene 1938 Forskjellig korrespondanse - foreninger 1938 Arbeiderpressen 8

6 Landsorganisasjonen - sirkulærer 1939 Landsorganisasjonen - korrespondanse 1939 Landsorganisasjonen - Tromsø-kontoret 1939 Beretninger 1939 Styret 1939 Stedlige styrer 1939 Sirkulærer - utgående 1939 Sirkulærer - innkomne 1939 Faglige utvalg - rapporter 1939 Faglige utvalg 1939 Bodø faglige utvalg 1939 Opplysningsforbundet (Arbeidernes Opplysningsforbund) 1939 Opplysningskurs for Transportarbeiderforbundet 1939 Opplysningsmøter 1939 Agitasjon 1939 Kontoret - diverse 1939 Innbydelser 1939 Partiet 1939 Adresser 1939 Arbeiderpressa Forskjellig korrespondanse med foreninger 1939 Forhandlinger med forbundene 1939 Overenskomster 1939 Tvister med lønn 1939 Arbeidsrettsdommer 1939 Arbeidsrettssak 1939 Ambulansebil - innsamling 1939 Forskjellig korrespondanse - personer 1939 Tiltaksmøte 1939 Tiltakskomiteen 1939 Tiltaksplaner 1939 Tiltaksspørsmål - fisketilvirkingen Forbund/foreninger A-K Forbund/foreninger N-V Landsorganisasjonen - representantskapet Landsorganisasjonen - korrespondanse Landsorganisasjonen - rundskriv angående forskrifter om lønns- og arbeidsvilkår Landsorganisasjonen - rundskriv angående forhandlinger med Arbeidsgiverforeningen Landsorganisasjonen - Tromsøkontoret 1940 Landsorganisasjonen - diverse rundskriv 1940 Landsorganisasjonen - årsmøte, forslag 1940 Kontoret - diverse 1940 Rundskriv - utsendte 9

7 1940 Rundskriv - innkomne 1940 Faglige utvalg Faglige utvalg - rapporter 1940 Opplysningsforbundet 1940 Opplysningskurs 1940 Opplysningsmøter Agitasjon 1940 Overenskomster 1940 Forskjellige organisasjoner - korrespondanse 1940 Personer - korrespondanse 1940 Registrering av arbeidskraft 1940 Refusjoner 1940 Folkets Hus - Svolvær 1940 Arbeiderpressen Luftvern Forbundssaker 1940 Kontingent 1940 Arbeidshjelp til Finland Lødingen Transportarbeiderforening Fisketilvirkerne i Lofoten 1940 Fiskebergarbeiderne 1940 Fiskearbeiderforeninger i Vesterålen 1940 Fiskearbeiderforeninger i Lofoten Bodø Klippfiskarbeiderforening 1940 Arbeidsløses Foreninger - korrespondanse 1939 Fiskearbeiderforeningene i Lofoten - tvistespørsmål Hushjelpen 1940 Jern- og Metallarbeiderforbundet Kommuneforbundet Værøy Fiskearbeiderforening 1940 Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 1940 Melbu Transportarbeiderforening Norsk Bekledningsarbeiderforbund 1940 Transportarbeiderforbundet Sørvågen Transportarbeiderforening Salten Transportarbeiderforening 1940 Stamsund Transportarbeiderforening 1940 Svolvær - til fagforeningene 1940 Tiltaksspørsmål 1940 Veikontoret 1940 Veiarbeidernes stedsstyre - Vesterålen og Lofoten 1940 Veiarbeidernes stedsstyre - Salten 1940 Skog- og Landarbeiderforbundet 1941 Landsorganisasjonen 1941 Landsorganisasjonen - Tromsø-kontoret 1941 Landsorganisasjonen - sirkulærer 1941 Landsorganisasjonen - diverse rundskriv 10

8 1941 Årsmøte - fullmakter 1941 Styret 1941 Styremøte 1941 Lønnsforholdene 1941 Kontingent 1941 Rundskriv - utsendte 1941 Rundskriv - innkomne 1941 Den politiske utvikling Bodø faglige utvalg 1941 Faglige utvalg 1941 Beretninger fra de faglige utvalg 1941 Opplysningsvirksomhet 1941 Opplysningsmøter 1941 Forskjellig korrespondanse med forbundene 1941 Rapporter fra forbundene 1941 Forskjellige skriv fra andre organisasjoner 1941 Rapporter fra foreninger 1941 Forskjellige skriv fra foreningene 1941 Adresser 1941 Lofotoppsynet 1941 Forbund/foreninger A-F Forbund/foreninger H-V Arbeidernes faglige Landsorganisasjon - korrespondanse 1942 Landsorganisasjonen - Tromsø-kontoret 1942 Landsorganisasjonen - kulturavdelingen 1942 Landsorganisasjonen - presseavdelingen 1942 Landsorganisasjonens kurs 1942 Rundskriv - utsendte 1942 Opplysningsvirksomheten i Samorganisasjonen 1942 Faglige utvalg og Samorganisasjonen 1942 Faglige utvalg 1942 Namdal og Helgeland faglige Samorganisasjon - saker og overenskomster 1942 Feriekontoret 1942 Direktoratet for Arbeidsformidling og Arbeidsløshetstrygd 1942 Nye foreninger 1942 Forskjellig korrespondanse - personer 1942 Adresser - forbundene 1942 Adresser 1942 Forbund N Forbund N-T 1945 Landsorganisasjonen - korrespondanse 1945 Landsorganisasjonen - rundskriv angående lønnsordningen 1945 Landsorganisasjonen - rundskriv 1945 Styre og administrasjon 1945 Offentlige oppgaver 11

9 1945 Opplysningsforbundet 1945 Personer - korrespondanse 1945 Partiorganisasjoner 1945 Rundskriv - utsendte 1945 Nyorganisering 1945 Gjenreisning av fagorganisasjonen 1945 Foreningene - korrespondanse angående gjenreisningen 1945 Faglige utvalg 1945 Amerikansk arbeidshjelp 1945 Arbeiderpressen 1945 Bedrifter - forskjellig korrespondanse 1945 Sak (klausulert) 1945 Kontoret 1945 Kontordame Sekretær - ansettelse 1945 Foreningene - forskjellig korrespondanse 1945 Forbund/foreninger A-V 1946 Kongressen 1946 Årsmøte - innbydelse og andre forberedelser 1946 Årsmøte 1946 Fylkesarbeidsnemnda 1946 Landsorganisasjonen - rundskriv 1946 Landsorganisasjonen - korrespondanse 1946 Faglige utvalg 1946 Bodø 1946 Bodø forsamlingshus 1946 Kontoret 1946 Kontordame 1946 Narvik - tilsetting av lønnet mann 1946 Nyorganisering - tilgang og avgang 1946 Opplysningsarbeid 1946 Opplysningsforbundet Arbeidernes avholdslag 1946 Arbeiderpressen 1946 Hjemmevernet 1946 Norsk Folkehjelp 1946 Foreningene - korrespondanse 1946 Voldgiftssak 1946 Råfisklaget 1946 Forbund/foreninger A-T 1947 Samorganisasjonene - forslag til omorganisering 1947 Rundskriv - utsendte 1947 Nordland Fylkesarbeidsnemnd 1947 Kontoret 1947 Sysselsettingen 1947 Overenskomster 12

10 1947 Innsamlinger 1947 Yrkesopplæring 1947 Fiskearbeiderne - tarifforhandlinger 1947 Kommuneforbundet mai 1947 Statens Filetfabrikk - Melbu 1947 Veiarbeiderne - tvist om utbetaling av lønn Overenskomster 1948 Arbeidssituasjonen 1948 Ekstraordinært arbeid 1948 Kontor og administrasjon 1948 Filmapparat 1948 Fiskearbeiderforeningene 1948 Kraftutbyggingen 1948 Mo-kontoret - organiseringen av kontoret 1948 LO - korrespondanse 1948 Nordland Fylkesarbeidsnemnd 1948 Organisasjonsbrakken - LO Samorganisasjonene - administrasjonsordningen 1948 Samorganisasjonen - budsjett 1948 Studieselskapet 1948 Veiarbeiderne - utbetaling av lønn 1948 Rundskriv - utgående 1948 Representantskapsmøte 1949 Kongressen - vedtak 1949 Rundskriv fra LO 1949 Kontor og administrasjon 1949 Gjenreisningsnemnda i Bodø Samorganisasjonen - budsjett 1949 Utgående rundskriv 1949 Inngående rundskriv 1949 Overenskomster 1949 Arbeidssituasjonen 1949 Presseklipp 1949 Studieselskapet 1949 Produksjonsutvalg 1949 Veiarbeiderforeninger - lønnsutbetaling 1949 Bø og Malnes Rutebiler 1949 Vestvågøya Bilruter 1949 Nye foreninger og grupper 1949 Norsk Tjenestemannslag 1950 Representantskapsmøte i mai 1950 Valg til LOs representantskap 1950 LO - representantskap Samorganisasjonen - budsjett 13

11 1950 Årsmøte - sakene 1950 Årsmøte - innkallelser/innbydelser 1950 LO - korrespondanse 1950 LO - kvinnenemnder 1950 LO - rundskriv 1950 Kontor og administrasjon 1950 Beretning 1950 Faglige utvalg - beretninger 1950 Faglige utvalg - bevilgninger 1950 Faglige utvalg - forskjellige saker 1950 Rundskriv til de faglige utvalg 1950 Organisasjonsarbeid 1950 Representasjon 1950 Forskjellige organisasjonsspørsmål 1950 Opplysningsvirksomhet - yrkesopplæring 1950 Opplysningsforbundet - rundskriv 1950 Møter i distriktet 1950 Opplysningsvirksomhet - tillitsmannskurs 1950 Offentlige organer - fylkesarbeidsnemnda Arbeidernes økonomiske Fellesorganisasjon, Bodø 1950 Organisasjonsbrakken 1950 Mo-kontoret - diverse saker mai 1950 Kretslønnsutvalget 1950 Overenskomster 1950 Fellesmøter i Bodø 1950 Rundskriv til foreningene 1950 Diverse innkomne rundskriv 1950 Sysselsettingen 1950 Studieselskapet 1950 Forbund/fagforeninger A-B Forbund/fagforeninger F-T Representantskapsmøte i mai 1951 Representantskapsmøte i oktober 1951 Representantskapet - innstillinger 1951 Representantskapet - valg 1951 Representasjon 1951 Rundskriv fra LO LO - korrespondanse 1951 Kontor og administrasjon 1951 Mo-kontoret 1951 Beretning 1951 Fylkesarbeidsnemnda 1951 Faglige utvalg - diverse saker 1951 Bodø faglige utvalg 1951 Fellesmøter i Bodø 14

12 1951 Folkets Hus Landsforbund 1951 Diverse - offentlige myndigheter 1951 Bodø - samfunnshuset 1951 Opplysningsforbundet 1951 A/S Sandtorg organisasjonsskole Studieselskapet for nordnorsk næringsliv 1951 Områdeplanlegging 1951 Yrkesopplæring 1951 Sysselsettingen mai 1951 Personer - korrespondanse 1951 Forskjellige organisasjoner - korrespondanse 1951 Foreningene - forskjellig korrespondanse 1951 Overenskomster 1951 Foreningene - beretninger Forbund/fagforeninger A-K Forbund/fagforeninger K-T Adressefortegnelser - hovedkontoret (Bodø), Mo-kontoret, Helgeland distrikt med fortegnelser over tilsluttede foreninger 1952 Represantantskapsmøte i mai 1952 LO - korrespondanse 1952 LO - rundskriv angående administrative saker 1952 LO - rundskriv angående organisasjonsspørsmål 1952 LO - rundskriv angående lønnsspørsmål 1952 Fylkesarbeidsnemnda 1952 Partikonferansen mai 1952 Årsmøte - innkallelser/innbydelser 1952 Åremøte - sakene Beretning 1952 Kontor og administrasjon 1952 Representasjon 1952 Utgående rundskriv 1952 Budsjett 1952 Kretslønnsutvalget 1952 Nyorganisering 1952 Faglige utvalg - beretninger 1952 Bodø faglige utvalg 1952 Kvinneutvalg 1952 Mo-kontoret 1952 Opplysningsforbundet 1952 Kveldskole i Bodø 1952 Studiekonsulent 1952 Studieselskapet Overenskomster 15

13 1952 Foreningene - beretninger 1952 Forbund/foreninger A-V Fagkongressen 1953 LO - representantskap 1953 Avstemningsresultat fra representanter og varamenn til LO-kongress 1953 Forslag på representanter til Fagkongressen 1953 Forslag på representanter til LOs representantskap 1953 Stemmegiving fra LOs representantskap 1953 Forslag på representanter og varamenn til samorganisasjonenes representantskap 1953 Avstemning i forbindelse med samorganisasjonenes representantskap 1953 Landsorganisasjonens pressetjeneste 1953 LO - rundskriv Innkallelser og innbydelser 1953 Årsmøte - saker 1953 Adolf Holm 1953 Budsjett 1953 Representasjon 1953 Faglige utvalg - korrespondanse 1953 Bodø faglige utvalg 1953 Kvinnenemnda for Bodø og Omegn 1953 Kvinneutvalget i Bodø og Omegn 1953 Offentlige organer 1953 Kontor og administrasjon 1953 Utgående rundskriv 1953 Korrespondanse 1953 Bevilgninger 1953 Forskjellige saker mai 1953 Møter i distriktet 1953 Mo-kontoret 1953 Forskjellige organisasjoner og organer Foreninger - beretninger 1953 Foreninger - diverse korrespondanse 1953 Nyorganisering 1953 Arbeidernes Opplysningsforbund 1953 Opplysningsarbeid i distriktet 1953 Opplysningsvirksomhet 1953 Høgskolelaget 1953 Bedrifter - forskjellig korrespondanse 1953 Personer - diverse korrespondanse 1953 Overenskomster 1953 Tariffspørsmål 1953 Pressen 1953 Folk og Forsvar Forbund/foreninger A-R 16

14 Fagforbund/foreninger S- V Regjeringen 1954 LO - representantskap 1954 LO - korrespondanse 1954 Årsmøte - saker 1954 Samorganisasjonens representantskap 1954 Samorganisasjonen - representasjon 1954 Samorganisasjonens budsjett 1954 Samorganisasjoner 1954 Utgående rundskriv 1954 Organisasjonsvirksomhet 1954 Faglige utvalg 1954 Faglige utvalg - beretninger 1954 Faglige utvalg - diverse korrespondanse 1954 Faglige utvalg - bevilgninger 1954 Bodø - forskjellige saker 1954 Bodø og Bodin Tiltaksråd 1954 Kontor og administrasjon 1954 Fylkesarbeidsnemnda 1954 Opplysningsforbundet 1954 Høgskolelaget - Sandtorg 1954 Folkets Brevskole 1954 Opplysningsforbundet - Nord-Norgeskontoret LO - pressetjeneste 1954 Pressen 1954 Nyorganisering 1954 Politiske organisasjoner 1954 Nordland Arbeiderpartis representantskap 1954 Politiske saker 1954 Arbeidsgiverforeningen 1954 Arbeidsdirektoratet 1954 Fellesmøter 1954 Mo-kontoret - diverse saker 1954 Sysselsettingsproblemer 1954 Avisa "Nordlands Framtid" 1954 Bedrifter mai 1954 Norsk Folkeferie 1954 Norsk Folkehjelp 1954 Avisutklipp 1954 Forskjellige organisasjoner 1954 Kjøpetilbud på organisasjonsbrakka (Bodø) 1954 Diverse forbund Adolf Holm 1954 Arbeiderteater i Bodø 1954 Foreningene - diverse korrespondanse 17

15 1954 Forestående forhandlinger 1954 Personer - diverse saker 1954 Møter i foreningene 1954 Personer - tariffspørsmål 1954 Arbeidsrettssaker 1954 Tvistesaker Diverse forbund 1954 Forbund/fagforeninger A-T Forbund/fagforeninger T-V (Tvistesaker/lønnsspørsmål) Nordland faglige Samorganisasjon - representantskap 1955 Administrasjon 1955 Utsendte rundskriv 1955 Mo-kontoret 1955 Forskjellige organisasjoner og organer 1955 AOF - Nord-Norges kontoret 1955 Opplysningsforbundet 1955 Organisasjonsbrakka mai 1955 Diverse 1955 Foreninger - beretninger 1955 Sysselsettingsproblemer 1955 Tvistesaker 1955 Saker under behandling Nordland Samorganisasjon - budsjett, beretninger 1955 Kopibok 1955 LO - diverse 1955 Nyordning av Nordland Samorganisasjon 1955 LO - økonomiske kontor Overenskomster 1955 Forbund/fagforeninger A-T LO - representantskap 1956 LO - rundskriv 1956 LO - korrespondanse 1956 LO - det økonomiske kontor 1956 Nordland faglige Samorganisasjon - beretning 1956 Sekretærens rapporter 1956 Distriktskontorer 1956 Organisasjonsnytt 1956 Nordland faglige Samorganisasjon - budsjett 1956 Utsendte sirkulærer fra Nordland faglige Samorganisasjon 1956 AOF - Nord-Norgeskontoret Samorganisasjonene 1956 Samorganisasjonens budsjett 18

16 1956 Forskjellige organisasjoner og organer 1956 Kursvirksomhet 1956 TWI - rapporter 1956 TWI - skriv 1956 TWI - kurs 1956 Studieselskapet for nordnorsk Næringsliv Pressen - diverse saker 1956 Tilsynsutvalget mai 1956 Åndssvakehjemmet (Trastad) 1956 Tvistesaker 1956 Diverse saker til behandling 1956 Bedrifter 1956 Diverse forbund Foreningene 1956 Personlige henvendelser 1956 Forbund/foreninger A-K Forbund/foreninger N-T Valg til kongressen Valg av representanter til LOs representantskap Kongressen 1957, valg av representanter Valgresultat Utsendte rundskriv fra Nordland AOF - diverse skriv Tariffsaker Stortingsvalget Personlige henvendelser Norsk Kommuneforbund Handel og Kontor Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Norsk Telegraf- og Telefonforbund Korrespondanse og saksdokumenter ordnet i nummererte mapper a. Diverse skriv - LO b. Budsjett - beretning c. Dagpenger under sykdom d. Hovedavtalen - overenskomster, produksjonsutvalget e. Tariffspørsmål f. Representantskapet - LO 19

17 g. Lønns- og medlemsstatistikker h. Distriktskontorer - samorganisasjoner 1i. Informasjonstjenesten b. AOF - Nord-Norgeskontoret c. Lokale kursopplegg a. Kursopplegg (TWI) - diverse skriv a. Diverse skriv 4c. Organisasjonssaker 4d. Fagforeninger b. Budsjett, kontingent - samorganisasjonene i Nordland 4d. Beretninger - regnskap Tariffsaker Tariffsaker - Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet Tariffsaker - Kjemisk b. Tariffsaker - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund a. Diverse - Skog- og Landarbeiderforbund b. Tariffsaker - Transporarbeiderforbundet a. Diverse - Norsk Forbund for Arbeidsleder og Tekniske Funksjonærer a. Diverse - Norsk Tjenestemannslag b. Tariffsaker - diverse forbund c. Kursrapporter - TWI Organisasjonstvister Utsendte rundskriv (fra Nordland Distriktskontor) a. Protokollutskrifter b. Sekretærrapporter c. Valg og innstillinger d. Kontoret Informasjoner til pressen Organisasjonsnytt Arbeidsutvalget for Studiearbeid Diverse organisasjoner Samarbeidet mellom Norges Kooperative Landsforening og LO 1957 a. Sentralorganisasjonen - Det norske Arbeiderparti b. Krets- og lokalorganisasjoner b. Krets- og lokalorganisasjoner Produktivitetsutvalg for Nord Norge Sysselsettingsspørsmål Folkets Hus, Bodø b. Arbeidervernloven 1957 Private institusjoner 1957 TWI - kurs 1957 Offentlige organer 1957 Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv 20

18 Korrespondanse med samorganisasjonene a. Diverse skriv - LO a. Diverse - LO c. Dagpenger under sykdom e. Tariffspørsmål h. Informasjonstjenesten g. Lønns- og medlemsstatistikk i. Distriktskontorer - Samorganisasjoner j. Ungdomsarbeidet a. Diverse saker b. Nord-Norgekontoret c. Lokale kursopplegg a. Kursopplegg, diverse skriv 1960 Helgers for LKAB og NSB-ansatte, samarbeid med Det norske Arbeiderparti a. Diverse skriv b. Budsjett - kontingent c. Organisasjonssaker e. Fagforeninger d. Beretninger - regnskap a. Diverse saker - Norsk Bekledningsarbeiderforbund a. Diverse - Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet b. Tariffsaker - Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet a. Diverse - Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 7b. Tariffsaker a. Diverse - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund b Tariffsaker Diverse - Norsk Skog- og Landarbeiderforbund a. Diverse - Norsk Transportarbeiderforbund b. Tariffsaker - Norsk Transportarbeiderforbund a. Diverse a. Diverse b. Tariffsaker - diverse forbund Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund Organisasjonssaker Utsendte rundskriv a. Protokollutskrifter - Tilsynsutvalget Informasjoner til pressen Samarbeid mellom Norges Kooperative Landsforening og LO Privatpersoner Arbeidsutvalget for Studiearbeid 21

19 Diverse organisasjoner Årsberetninger Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Arkivnøkler fra 1960 og 1989 ligger i boks Kontoret Kontoret - lønnsoppgaver Arkivspørsmål Administrasjon 1961 Arbeidsinstrukser LO - diverse LO - diverse Administrasjon, ansettelser Landsorganisasjonen - diverse Søknader, kontordame Søknader, kontordame Kontorsamarbeidet Sekretærmøter Budsjett Verveaksjonen Verveaksjonen Oversikt over studievirksomheten - lister med navn, adresse, organisasjonstilhørighet Protokoller fra forhandlingsmøter ved bedrifter i Nordland Plan-Perspektiv-Politikk (PPP) - aksjon - korrespondanse, trykksaker, forhandlingsmøter (referater) Verveaksjonen Verve- og agitasjonskampanje Budsjett Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår Pensjonskassen, reise og diett Pensjonskassen, reise og diett Pensjonskassen Trygdekassen 1 Boksen var merket verveaksjonen 1965, men var ikke klassert etter arkivnøkkel 22

20 Forsikring Inventar/vedlikehold - nyanskaffelser Leieforhold; DNA/Norsk Arbeidsmannsforbund/ Jern og Metall Refusjoner Innsamlinger Representasjon - fagkongressen Representasjon - fagkongressen LO - representantskap LO - representantskap, valg av fylkets representant Innstilling - representanter til LO-kongressen Innstillinger til LOs representantskap LO-kongressen - valg av representanter fra distriktet LO - representantskap LO - representantskap 1969 Representasjon i LOs representantskap, valg av representanter 1969 Representasjon - avstemningsresultat Kings Bay-saken Studie- og delegasjonsreiser Annen representasjon LO - Presse og informasjon Tilsynsutvalget - instruks Innstillinger - fylkeskommunale ombud Tilsynsrevisjon Våre rapporter Beretning Distriktskontorene Sekretærkonferanser - hele landet Rapporter - distriktskontorene Diverse Bestilling av materiell Avtaler Tariffkrav - uorganiserte Fagorganisasjonens stønadskasse Pensjonsordningen Betaling for bevegelige helligdager Dagpenger under sykdom 1960 Innstilling om avtalefestet pensjon FTP (Avtale om tariffestet pensjon) uten nr. Tariffrevisjon Tariffrevisjon 23

21 Tariffrevisjon Streik - blokade Arbeidervernlovene Arbeidstidsspørsmål Oppsigelse - sluttvederlag Ferieloven mai, 17. mai Trygdelover Pensjonstrygden for statens arbeidere Andre lover Forbundenes organisasjonsområde Karteller /1 Norsk Arbeidsmandsforbund /2 Norsk Bekledningsarbeiderforbund /3 Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund /4 Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsarbeiderforbund /4 Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund /7 Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund /7 Narvik Jern- og Metallarbeiderforbund /8 Jernbaneforbundet /9 Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund /10 Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund /11 Norsk Kommuneforbund /14 Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund /16 Norsk Sjømannsforbund /17 Norsk Skog- og Landarbeiderforbund /17 Norsk Skog- og Landarbeiderforbund /18 Tekstilarbeiderforbundet /19 Norsk Telefon- og Telegrafforbund /19 Norsk Teletjenesteforbund /20 Norsk Tjenestemannslag /20 Norsk Tjenestemannslag /21 Norsk Transportarbeiderforbund /21 Norsk Transportarbeiderforbund /22 Norsk Treindustriarbeiderforbund /23 Grafisk forbund /24 Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer /25 Norges Befalslag /26 Norges Befalsforbund /27 Norsk Politiforbund /29 Norsk Sosionomforbund 24

22 /5 Norsk Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund /6 Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund /6 Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund /6 Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund /6 Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Fagforeninger Kontingent, medlemstall - kartellforbund Samorganisasjonene - årsrapporter Samorganisasjonene - årsrapporter Samorganisasjonene - årsrapporter Søknader om tilskott mai og andre arrangementer Nyorganisering Forslag til uttalelser fra samorganisasjonene Vedtektene Samorganisasjonene Årsrapporter - samorganisasjonene Samorganisasjonene Fagforeninger utenom samorganisasjonen Kvinnespørsmål Faglige kvinnenemnder Ungdomsarbeid Yrkesskoleelever Gymnasiaster Økonomisk oversikt Arbeidskonflikter Levekostnadsindeks Medlemstall, adresselister Medlemstall, adresselister Medlemstall Kvartalsrapporter angående arbeidslønninger Lønninger Produktivitetsarbeid Industriproduksjonen NAF - statistikk Samarbeidsforhold Produksjonsutvalg Vernearbeid 25

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE BERETNNG 1968 LANDS 0 R GA N SASJ 0 NEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 1968 AKTETRYKKERET OSL 0, 19 6 9 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300000

Detaljer

BERETNING 1978. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1978. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 978 Landsorganisasjonen i Norge Innhold Side. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK................ 7 Tariffrevisjonen 978............................................... 7 Sekretariatets innstilling.......................................

Detaljer

NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING

NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING INNLEDNING...227 Om arkivskaper...227 Om arkivet...228 ARKIVFORTEGNELSE 1928--1991...229 Møteprotokoller 1934-1971...229 Kopibøker 1975-1984...229 Brevjournaler 1947-1958...229

Detaljer

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO 5000 00 475 00 o 415000 4000 00 ;750 00 50000 315000 3 000 Ltm

Detaljer

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915 TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING... 385 Om arkivskaper... 385 Om arkivet... 391 Kopibøker 1946-1984... 392 Journalvedlegg 1946-1947... 393 Saksmapper ordnet etter emne 1947-1984... 393 Korrespondanse og

Detaljer

FAGBEVEGELSEN og ARBEIDSLIVET

FAGBEVEGELSEN og ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN og ARBEIDSLIVET Data og diagrammer 1985-86 Gudmund Hernes og Atle Marøen FAFO 1985 I kommisjon hos Tiden Norsk Forlag Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon, 1985

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 969 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 969 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 7 0 57 5 000 550000 525000;. 00000r+t+HHHfttltltltt+t+l+l++tl++t+tl+++++l+H 75000 r+i++++t+f+f+4h4lhfttltltltt+t+l+l++tl++t++l+++++l+h

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 966 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 966 0 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 6 7 27S 000 isoooo ++l+hl+l+ ++ll++lllllll 22SOOOl ll,, ++++++++++ 4++++'+ff 200000 llll ll t7s 000

Detaljer

Landsorganisasjonen. i Norge

Landsorganisasjonen. i Norge Landsorganisasjonen i Norge f BERETNING 1981 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 1. TARIFFREVISJONER - ØKONOMISK POLITIKK.......... 7.J Tariffrevisjonen 1981.........................................

Detaljer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer Vedtekter 2003-2006 Avstemmingsregler 1. Definisjoner på flertallsformer Alminnelig flertall: Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som

Detaljer

En håndbok for LO og forbundene

En håndbok for LO og forbundene LOs Student- og elevmedlemskap better safe, than sorry En håndbok for LO og forbundene www.loungdom.no Innhold FORORD 3 INNLEDNING Et helhetlig medlemskap 3 MEDLEMSKAPENE 3 Elevmedlemskapet 3 Studentmedlemskapet

Detaljer

Anstendig ARBEIDSLIV

Anstendig ARBEIDSLIV Politisk regnskap Anstendig ARBEIDSLIV Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Politisk regnskap HANDLINGSPROGRAM 2007 2011 Status pr. 15. november 2010 Vedtakene i programmet

Detaljer

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON B E RET N NG, 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON (9) 13eretning 1951 ARBEIDERNES AKTI ETRYKKE RIO S LO 1 9 52 ..... 5').'] 000 500 000 't15 00 o 00 1,00

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 - 2-1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

LO i Oslo. Beretning

LO i Oslo. Beretning LO i Oslo Beretning 15. april 1999-10. april 2000 1 Innhold: Innledning s. 3 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 4 Styresammensetning, revisor, komitéer og utvalg s. 5 LO i Oslos representantskap

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. april - 31. desember 2009 Innhold: Innledning s. 3 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 4 Styresammensetning, revisor, komitéer

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer