NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND"

Transkript

1 NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND INNLEDNING... 5 Om arkivskaper... 5 Om arkivet... 5 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Kopibøker Postjournaler Korrespondanse og saksdokumenter Korrespondanse og saksdokumenter ordnet i nummererte mapper Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel II Korrespondanse og saksdokumenter A/S Organisasjonsbrakka - Folkets Hus i Bodø LOs Fiskeriutvalg, Nord-Norgeutvalget, LOs Oljekartell m.m Regnskap Kassabøker Hovedbøker Reskontro Regnskap, lønninger, skatter m.m Regnskapsbilag

2 INNLEDNING Om arkivskaper Fagkongressen i Landsorganisasjonen (LOs øverste myndighet) vedtok i 1934 at det skulle opprettes en faglig samorganisasjon i hvert fylke. I følge innstillingen skulle Nordland faglige Samorganisasjon omfatte Nordland fylke unntatt området sør for Meløy. Nord- Norgesekretæren, E.Volan, og representanter fra de lokale samorganisasjoner nedsatte en organisasjonskomite for å forberede etableringen av en samorganisasjon i Nordland. Konstituerende møte ble holdt 7. desember 1935 i Festivitetslokalet i Svolvær. Det ble blant annet vedtatt at det skulle ansettes en fastlønnet sekretær og valget falt på Konrad Karlsen. I løpet av 1936 hadde sekretæren 127 reisedager, og var behjelpelig med å få i gang nye foreninger rundt om i distriktet. Sete for kontoret og forretningsutvalget ble bestemt lagt til Svolvær. Fra 1935 og fram til krigsutbruddet lå hovedkontoret i Svolvær, men ble flyttet til Bodø i I 1946 ble det gjort vedtak om at samorganisasjonens grense skulle endres slik at den ble identisk med fylkesgrensa. Som følge av at distriktsorganisasjonens område ble utvidet, ble det i 1948 opprettet et avdelingskontor i Mo. Forutsetningen var at kontoret skulle ha til arbeidsområde den delen av Nordland fylke som tidligere hadde sognet til Namdal og Helgeland faglige Samorganisasjon - det vil si fra Rødøy og Nord-Rana i nord til fylkesgrensen i sør. Navnet Nordland faglige Samorganisasjon ble beholdt fram til Deretter ble navnet LOs distriktskontor i Nordland tatt i bruk. Hovedkontoret lå i fylkeshovedstaden Bodø. Om arkivet Arkivmateriale fra perioden var ordnet i mapper av arkivskaper og satt kronologisk, og det er ikke gjort endringer under katalogiseringen av arkivet. Det samme gjelder serien korrespondanse og saksdokumenter ordnet i nummererte mapper. Arkivet utgjør 19,0 hyllemeter. FA

3 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Arbeidsutvalgsmøter, styremøter Forhandlingsmøter Arbeidsutvalgsmøter, styremøter, representantskapsmøter Kopibøker l

4 Postjournaler NS Fagruppeorganisasjon Korrespondanse og saksdokumenter Årsmøtet 1936 Landsorganisasjonen 1936 Kontoret - sekretær (-søknader) 1936 Utsendte sirkulærer 1936 Arbeidsledighetskonferanse 1936 Overenskomster 1936 Fiskerdelegasjon 1936 Transportarbeiderforbundet 1937 Beretning 1937 Utsendte sirkulærer 1937 Opplysningskurs 1937 Overenskomster 1937 Arbeidsmannsforbundet 1937 Fiskerne 1937 Transportarbeiderforbundet - agitasjon mot fiskerne Landsorganisasjonen - kongressen 1938 Landsorganisasjonen - korrespondanse 1938 Landsorganisasjonen - forslag på representanter 1938 Landsorganisasjonen - sirkulærer 1938 Landsorganisasjonen - valg til kongressen 1938 Årsmøte - representanter 1938 Årsmøte 7

5 1938 Stedlige styrer 1938 Styret 1938 Kontoret - diverse 1938 Faglige utvalg 1938 Faglige utvalg - Bodø 1938 Faglige utvalg - Melbu 1938 Agitasjon 1938 Opplysningsforbundet 1938 Opplysningskurs 1938 Opplysningsnemnd for Sør Salten 1938 Partiorganisasjoner 1938 Landsorganisasjonen - Tromsø-kontoret 1938 Sirkulærer - utsendte 1938 Sirkulærer - innkomne 1938 Saltdal faglige utvalg 1938 Nye foreninger og grupper 1938 Medlemsskap og kontingent 1938 Overenskomster Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 1938 Svolvær kjemiske Industriarbeiderforening 1938 Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund 1938 Kommuneforbundet 1938 Kommuneforbundet - sykehusene 1938 Handels og Kontorfunksjonærforbundet 1938 Vedlikeholdsarbeiderforbundet 1938 Arbeidsmannsforbundet 1938 Byggningsarbeiderforbundet 1938 Norsk Baker- og Konditorforbund 1938 Norsk Bekledningsarbeiderforbund 1938 Arbeidsløses foreninger - rapporter 1938 Arbeidsløses foreninger - korrespondanse 1938 Fiskearbeiderforeningene i Lofoten 1938 Revisjon av fiskerarbeideroverenskomster for Lofoten 1938 Fiskearbeiderne i Vesterålen 1938 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet 1938 Transportarbeiderforbundet 1938 Norsk Tekstilarbeiderforbund 1938 Statistikk 1938 Skog- og Landarbeiderforbundet 1938 Sjømannsforbundet 1938 Veiarbeiderforeningene 1938 Forskjellig korrespondanse - foreninger 1938 Arbeiderpressen 8

6 Landsorganisasjonen - sirkulærer 1939 Landsorganisasjonen - korrespondanse 1939 Landsorganisasjonen - Tromsø-kontoret 1939 Beretninger 1939 Styret 1939 Stedlige styrer 1939 Sirkulærer - utgående 1939 Sirkulærer - innkomne 1939 Faglige utvalg - rapporter 1939 Faglige utvalg 1939 Bodø faglige utvalg 1939 Opplysningsforbundet (Arbeidernes Opplysningsforbund) 1939 Opplysningskurs for Transportarbeiderforbundet 1939 Opplysningsmøter 1939 Agitasjon 1939 Kontoret - diverse 1939 Innbydelser 1939 Partiet 1939 Adresser 1939 Arbeiderpressa Forskjellig korrespondanse med foreninger 1939 Forhandlinger med forbundene 1939 Overenskomster 1939 Tvister med lønn 1939 Arbeidsrettsdommer 1939 Arbeidsrettssak 1939 Ambulansebil - innsamling 1939 Forskjellig korrespondanse - personer 1939 Tiltaksmøte 1939 Tiltakskomiteen 1939 Tiltaksplaner 1939 Tiltaksspørsmål - fisketilvirkingen Forbund/foreninger A-K Forbund/foreninger N-V Landsorganisasjonen - representantskapet Landsorganisasjonen - korrespondanse Landsorganisasjonen - rundskriv angående forskrifter om lønns- og arbeidsvilkår Landsorganisasjonen - rundskriv angående forhandlinger med Arbeidsgiverforeningen Landsorganisasjonen - Tromsøkontoret 1940 Landsorganisasjonen - diverse rundskriv 1940 Landsorganisasjonen - årsmøte, forslag 1940 Kontoret - diverse 1940 Rundskriv - utsendte 9

7 1940 Rundskriv - innkomne 1940 Faglige utvalg Faglige utvalg - rapporter 1940 Opplysningsforbundet 1940 Opplysningskurs 1940 Opplysningsmøter Agitasjon 1940 Overenskomster 1940 Forskjellige organisasjoner - korrespondanse 1940 Personer - korrespondanse 1940 Registrering av arbeidskraft 1940 Refusjoner 1940 Folkets Hus - Svolvær 1940 Arbeiderpressen Luftvern Forbundssaker 1940 Kontingent 1940 Arbeidshjelp til Finland Lødingen Transportarbeiderforening Fisketilvirkerne i Lofoten 1940 Fiskebergarbeiderne 1940 Fiskearbeiderforeninger i Vesterålen 1940 Fiskearbeiderforeninger i Lofoten Bodø Klippfiskarbeiderforening 1940 Arbeidsløses Foreninger - korrespondanse 1939 Fiskearbeiderforeningene i Lofoten - tvistespørsmål Hushjelpen 1940 Jern- og Metallarbeiderforbundet Kommuneforbundet Værøy Fiskearbeiderforening 1940 Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 1940 Melbu Transportarbeiderforening Norsk Bekledningsarbeiderforbund 1940 Transportarbeiderforbundet Sørvågen Transportarbeiderforening Salten Transportarbeiderforening 1940 Stamsund Transportarbeiderforening 1940 Svolvær - til fagforeningene 1940 Tiltaksspørsmål 1940 Veikontoret 1940 Veiarbeidernes stedsstyre - Vesterålen og Lofoten 1940 Veiarbeidernes stedsstyre - Salten 1940 Skog- og Landarbeiderforbundet 1941 Landsorganisasjonen 1941 Landsorganisasjonen - Tromsø-kontoret 1941 Landsorganisasjonen - sirkulærer 1941 Landsorganisasjonen - diverse rundskriv 10

8 1941 Årsmøte - fullmakter 1941 Styret 1941 Styremøte 1941 Lønnsforholdene 1941 Kontingent 1941 Rundskriv - utsendte 1941 Rundskriv - innkomne 1941 Den politiske utvikling Bodø faglige utvalg 1941 Faglige utvalg 1941 Beretninger fra de faglige utvalg 1941 Opplysningsvirksomhet 1941 Opplysningsmøter 1941 Forskjellig korrespondanse med forbundene 1941 Rapporter fra forbundene 1941 Forskjellige skriv fra andre organisasjoner 1941 Rapporter fra foreninger 1941 Forskjellige skriv fra foreningene 1941 Adresser 1941 Lofotoppsynet 1941 Forbund/foreninger A-F Forbund/foreninger H-V Arbeidernes faglige Landsorganisasjon - korrespondanse 1942 Landsorganisasjonen - Tromsø-kontoret 1942 Landsorganisasjonen - kulturavdelingen 1942 Landsorganisasjonen - presseavdelingen 1942 Landsorganisasjonens kurs 1942 Rundskriv - utsendte 1942 Opplysningsvirksomheten i Samorganisasjonen 1942 Faglige utvalg og Samorganisasjonen 1942 Faglige utvalg 1942 Namdal og Helgeland faglige Samorganisasjon - saker og overenskomster 1942 Feriekontoret 1942 Direktoratet for Arbeidsformidling og Arbeidsløshetstrygd 1942 Nye foreninger 1942 Forskjellig korrespondanse - personer 1942 Adresser - forbundene 1942 Adresser 1942 Forbund N Forbund N-T 1945 Landsorganisasjonen - korrespondanse 1945 Landsorganisasjonen - rundskriv angående lønnsordningen 1945 Landsorganisasjonen - rundskriv 1945 Styre og administrasjon 1945 Offentlige oppgaver 11

9 1945 Opplysningsforbundet 1945 Personer - korrespondanse 1945 Partiorganisasjoner 1945 Rundskriv - utsendte 1945 Nyorganisering 1945 Gjenreisning av fagorganisasjonen 1945 Foreningene - korrespondanse angående gjenreisningen 1945 Faglige utvalg 1945 Amerikansk arbeidshjelp 1945 Arbeiderpressen 1945 Bedrifter - forskjellig korrespondanse 1945 Sak (klausulert) 1945 Kontoret 1945 Kontordame Sekretær - ansettelse 1945 Foreningene - forskjellig korrespondanse 1945 Forbund/foreninger A-V 1946 Kongressen 1946 Årsmøte - innbydelse og andre forberedelser 1946 Årsmøte 1946 Fylkesarbeidsnemnda 1946 Landsorganisasjonen - rundskriv 1946 Landsorganisasjonen - korrespondanse 1946 Faglige utvalg 1946 Bodø 1946 Bodø forsamlingshus 1946 Kontoret 1946 Kontordame 1946 Narvik - tilsetting av lønnet mann 1946 Nyorganisering - tilgang og avgang 1946 Opplysningsarbeid 1946 Opplysningsforbundet Arbeidernes avholdslag 1946 Arbeiderpressen 1946 Hjemmevernet 1946 Norsk Folkehjelp 1946 Foreningene - korrespondanse 1946 Voldgiftssak 1946 Råfisklaget 1946 Forbund/foreninger A-T 1947 Samorganisasjonene - forslag til omorganisering 1947 Rundskriv - utsendte 1947 Nordland Fylkesarbeidsnemnd 1947 Kontoret 1947 Sysselsettingen 1947 Overenskomster 12

10 1947 Innsamlinger 1947 Yrkesopplæring 1947 Fiskearbeiderne - tarifforhandlinger 1947 Kommuneforbundet mai 1947 Statens Filetfabrikk - Melbu 1947 Veiarbeiderne - tvist om utbetaling av lønn Overenskomster 1948 Arbeidssituasjonen 1948 Ekstraordinært arbeid 1948 Kontor og administrasjon 1948 Filmapparat 1948 Fiskearbeiderforeningene 1948 Kraftutbyggingen 1948 Mo-kontoret - organiseringen av kontoret 1948 LO - korrespondanse 1948 Nordland Fylkesarbeidsnemnd 1948 Organisasjonsbrakken - LO Samorganisasjonene - administrasjonsordningen 1948 Samorganisasjonen - budsjett 1948 Studieselskapet 1948 Veiarbeiderne - utbetaling av lønn 1948 Rundskriv - utgående 1948 Representantskapsmøte 1949 Kongressen - vedtak 1949 Rundskriv fra LO 1949 Kontor og administrasjon 1949 Gjenreisningsnemnda i Bodø Samorganisasjonen - budsjett 1949 Utgående rundskriv 1949 Inngående rundskriv 1949 Overenskomster 1949 Arbeidssituasjonen 1949 Presseklipp 1949 Studieselskapet 1949 Produksjonsutvalg 1949 Veiarbeiderforeninger - lønnsutbetaling 1949 Bø og Malnes Rutebiler 1949 Vestvågøya Bilruter 1949 Nye foreninger og grupper 1949 Norsk Tjenestemannslag 1950 Representantskapsmøte i mai 1950 Valg til LOs representantskap 1950 LO - representantskap Samorganisasjonen - budsjett 13

11 1950 Årsmøte - sakene 1950 Årsmøte - innkallelser/innbydelser 1950 LO - korrespondanse 1950 LO - kvinnenemnder 1950 LO - rundskriv 1950 Kontor og administrasjon 1950 Beretning 1950 Faglige utvalg - beretninger 1950 Faglige utvalg - bevilgninger 1950 Faglige utvalg - forskjellige saker 1950 Rundskriv til de faglige utvalg 1950 Organisasjonsarbeid 1950 Representasjon 1950 Forskjellige organisasjonsspørsmål 1950 Opplysningsvirksomhet - yrkesopplæring 1950 Opplysningsforbundet - rundskriv 1950 Møter i distriktet 1950 Opplysningsvirksomhet - tillitsmannskurs 1950 Offentlige organer - fylkesarbeidsnemnda Arbeidernes økonomiske Fellesorganisasjon, Bodø 1950 Organisasjonsbrakken 1950 Mo-kontoret - diverse saker mai 1950 Kretslønnsutvalget 1950 Overenskomster 1950 Fellesmøter i Bodø 1950 Rundskriv til foreningene 1950 Diverse innkomne rundskriv 1950 Sysselsettingen 1950 Studieselskapet 1950 Forbund/fagforeninger A-B Forbund/fagforeninger F-T Representantskapsmøte i mai 1951 Representantskapsmøte i oktober 1951 Representantskapet - innstillinger 1951 Representantskapet - valg 1951 Representasjon 1951 Rundskriv fra LO LO - korrespondanse 1951 Kontor og administrasjon 1951 Mo-kontoret 1951 Beretning 1951 Fylkesarbeidsnemnda 1951 Faglige utvalg - diverse saker 1951 Bodø faglige utvalg 1951 Fellesmøter i Bodø 14

12 1951 Folkets Hus Landsforbund 1951 Diverse - offentlige myndigheter 1951 Bodø - samfunnshuset 1951 Opplysningsforbundet 1951 A/S Sandtorg organisasjonsskole Studieselskapet for nordnorsk næringsliv 1951 Områdeplanlegging 1951 Yrkesopplæring 1951 Sysselsettingen mai 1951 Personer - korrespondanse 1951 Forskjellige organisasjoner - korrespondanse 1951 Foreningene - forskjellig korrespondanse 1951 Overenskomster 1951 Foreningene - beretninger Forbund/fagforeninger A-K Forbund/fagforeninger K-T Adressefortegnelser - hovedkontoret (Bodø), Mo-kontoret, Helgeland distrikt med fortegnelser over tilsluttede foreninger 1952 Represantantskapsmøte i mai 1952 LO - korrespondanse 1952 LO - rundskriv angående administrative saker 1952 LO - rundskriv angående organisasjonsspørsmål 1952 LO - rundskriv angående lønnsspørsmål 1952 Fylkesarbeidsnemnda 1952 Partikonferansen mai 1952 Årsmøte - innkallelser/innbydelser 1952 Åremøte - sakene Beretning 1952 Kontor og administrasjon 1952 Representasjon 1952 Utgående rundskriv 1952 Budsjett 1952 Kretslønnsutvalget 1952 Nyorganisering 1952 Faglige utvalg - beretninger 1952 Bodø faglige utvalg 1952 Kvinneutvalg 1952 Mo-kontoret 1952 Opplysningsforbundet 1952 Kveldskole i Bodø 1952 Studiekonsulent 1952 Studieselskapet Overenskomster 15

13 1952 Foreningene - beretninger 1952 Forbund/foreninger A-V Fagkongressen 1953 LO - representantskap 1953 Avstemningsresultat fra representanter og varamenn til LO-kongress 1953 Forslag på representanter til Fagkongressen 1953 Forslag på representanter til LOs representantskap 1953 Stemmegiving fra LOs representantskap 1953 Forslag på representanter og varamenn til samorganisasjonenes representantskap 1953 Avstemning i forbindelse med samorganisasjonenes representantskap 1953 Landsorganisasjonens pressetjeneste 1953 LO - rundskriv Innkallelser og innbydelser 1953 Årsmøte - saker 1953 Adolf Holm 1953 Budsjett 1953 Representasjon 1953 Faglige utvalg - korrespondanse 1953 Bodø faglige utvalg 1953 Kvinnenemnda for Bodø og Omegn 1953 Kvinneutvalget i Bodø og Omegn 1953 Offentlige organer 1953 Kontor og administrasjon 1953 Utgående rundskriv 1953 Korrespondanse 1953 Bevilgninger 1953 Forskjellige saker mai 1953 Møter i distriktet 1953 Mo-kontoret 1953 Forskjellige organisasjoner og organer Foreninger - beretninger 1953 Foreninger - diverse korrespondanse 1953 Nyorganisering 1953 Arbeidernes Opplysningsforbund 1953 Opplysningsarbeid i distriktet 1953 Opplysningsvirksomhet 1953 Høgskolelaget 1953 Bedrifter - forskjellig korrespondanse 1953 Personer - diverse korrespondanse 1953 Overenskomster 1953 Tariffspørsmål 1953 Pressen 1953 Folk og Forsvar Forbund/foreninger A-R 16

14 Fagforbund/foreninger S- V Regjeringen 1954 LO - representantskap 1954 LO - korrespondanse 1954 Årsmøte - saker 1954 Samorganisasjonens representantskap 1954 Samorganisasjonen - representasjon 1954 Samorganisasjonens budsjett 1954 Samorganisasjoner 1954 Utgående rundskriv 1954 Organisasjonsvirksomhet 1954 Faglige utvalg 1954 Faglige utvalg - beretninger 1954 Faglige utvalg - diverse korrespondanse 1954 Faglige utvalg - bevilgninger 1954 Bodø - forskjellige saker 1954 Bodø og Bodin Tiltaksråd 1954 Kontor og administrasjon 1954 Fylkesarbeidsnemnda 1954 Opplysningsforbundet 1954 Høgskolelaget - Sandtorg 1954 Folkets Brevskole 1954 Opplysningsforbundet - Nord-Norgeskontoret LO - pressetjeneste 1954 Pressen 1954 Nyorganisering 1954 Politiske organisasjoner 1954 Nordland Arbeiderpartis representantskap 1954 Politiske saker 1954 Arbeidsgiverforeningen 1954 Arbeidsdirektoratet 1954 Fellesmøter 1954 Mo-kontoret - diverse saker 1954 Sysselsettingsproblemer 1954 Avisa "Nordlands Framtid" 1954 Bedrifter mai 1954 Norsk Folkeferie 1954 Norsk Folkehjelp 1954 Avisutklipp 1954 Forskjellige organisasjoner 1954 Kjøpetilbud på organisasjonsbrakka (Bodø) 1954 Diverse forbund Adolf Holm 1954 Arbeiderteater i Bodø 1954 Foreningene - diverse korrespondanse 17

15 1954 Forestående forhandlinger 1954 Personer - diverse saker 1954 Møter i foreningene 1954 Personer - tariffspørsmål 1954 Arbeidsrettssaker 1954 Tvistesaker Diverse forbund 1954 Forbund/fagforeninger A-T Forbund/fagforeninger T-V (Tvistesaker/lønnsspørsmål) Nordland faglige Samorganisasjon - representantskap 1955 Administrasjon 1955 Utsendte rundskriv 1955 Mo-kontoret 1955 Forskjellige organisasjoner og organer 1955 AOF - Nord-Norges kontoret 1955 Opplysningsforbundet 1955 Organisasjonsbrakka mai 1955 Diverse 1955 Foreninger - beretninger 1955 Sysselsettingsproblemer 1955 Tvistesaker 1955 Saker under behandling Nordland Samorganisasjon - budsjett, beretninger 1955 Kopibok 1955 LO - diverse 1955 Nyordning av Nordland Samorganisasjon 1955 LO - økonomiske kontor Overenskomster 1955 Forbund/fagforeninger A-T LO - representantskap 1956 LO - rundskriv 1956 LO - korrespondanse 1956 LO - det økonomiske kontor 1956 Nordland faglige Samorganisasjon - beretning 1956 Sekretærens rapporter 1956 Distriktskontorer 1956 Organisasjonsnytt 1956 Nordland faglige Samorganisasjon - budsjett 1956 Utsendte sirkulærer fra Nordland faglige Samorganisasjon 1956 AOF - Nord-Norgeskontoret Samorganisasjonene 1956 Samorganisasjonens budsjett 18

16 1956 Forskjellige organisasjoner og organer 1956 Kursvirksomhet 1956 TWI - rapporter 1956 TWI - skriv 1956 TWI - kurs 1956 Studieselskapet for nordnorsk Næringsliv Pressen - diverse saker 1956 Tilsynsutvalget mai 1956 Åndssvakehjemmet (Trastad) 1956 Tvistesaker 1956 Diverse saker til behandling 1956 Bedrifter 1956 Diverse forbund Foreningene 1956 Personlige henvendelser 1956 Forbund/foreninger A-K Forbund/foreninger N-T Valg til kongressen Valg av representanter til LOs representantskap Kongressen 1957, valg av representanter Valgresultat Utsendte rundskriv fra Nordland AOF - diverse skriv Tariffsaker Stortingsvalget Personlige henvendelser Norsk Kommuneforbund Handel og Kontor Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer Norsk Telegraf- og Telefonforbund Korrespondanse og saksdokumenter ordnet i nummererte mapper a. Diverse skriv - LO b. Budsjett - beretning c. Dagpenger under sykdom d. Hovedavtalen - overenskomster, produksjonsutvalget e. Tariffspørsmål f. Representantskapet - LO 19

17 g. Lønns- og medlemsstatistikker h. Distriktskontorer - samorganisasjoner 1i. Informasjonstjenesten b. AOF - Nord-Norgeskontoret c. Lokale kursopplegg a. Kursopplegg (TWI) - diverse skriv a. Diverse skriv 4c. Organisasjonssaker 4d. Fagforeninger b. Budsjett, kontingent - samorganisasjonene i Nordland 4d. Beretninger - regnskap Tariffsaker Tariffsaker - Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet Tariffsaker - Kjemisk b. Tariffsaker - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund a. Diverse - Skog- og Landarbeiderforbund b. Tariffsaker - Transporarbeiderforbundet a. Diverse - Norsk Forbund for Arbeidsleder og Tekniske Funksjonærer a. Diverse - Norsk Tjenestemannslag b. Tariffsaker - diverse forbund c. Kursrapporter - TWI Organisasjonstvister Utsendte rundskriv (fra Nordland Distriktskontor) a. Protokollutskrifter b. Sekretærrapporter c. Valg og innstillinger d. Kontoret Informasjoner til pressen Organisasjonsnytt Arbeidsutvalget for Studiearbeid Diverse organisasjoner Samarbeidet mellom Norges Kooperative Landsforening og LO 1957 a. Sentralorganisasjonen - Det norske Arbeiderparti b. Krets- og lokalorganisasjoner b. Krets- og lokalorganisasjoner Produktivitetsutvalg for Nord Norge Sysselsettingsspørsmål Folkets Hus, Bodø b. Arbeidervernloven 1957 Private institusjoner 1957 TWI - kurs 1957 Offentlige organer 1957 Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv 20

18 Korrespondanse med samorganisasjonene a. Diverse skriv - LO a. Diverse - LO c. Dagpenger under sykdom e. Tariffspørsmål h. Informasjonstjenesten g. Lønns- og medlemsstatistikk i. Distriktskontorer - Samorganisasjoner j. Ungdomsarbeidet a. Diverse saker b. Nord-Norgekontoret c. Lokale kursopplegg a. Kursopplegg, diverse skriv 1960 Helgers for LKAB og NSB-ansatte, samarbeid med Det norske Arbeiderparti a. Diverse skriv b. Budsjett - kontingent c. Organisasjonssaker e. Fagforeninger d. Beretninger - regnskap a. Diverse saker - Norsk Bekledningsarbeiderforbund a. Diverse - Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet b. Tariffsaker - Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet a. Diverse - Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 7b. Tariffsaker a. Diverse - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund b Tariffsaker Diverse - Norsk Skog- og Landarbeiderforbund a. Diverse - Norsk Transportarbeiderforbund b. Tariffsaker - Norsk Transportarbeiderforbund a. Diverse a. Diverse b. Tariffsaker - diverse forbund Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund Organisasjonssaker Utsendte rundskriv a. Protokollutskrifter - Tilsynsutvalget Informasjoner til pressen Samarbeid mellom Norges Kooperative Landsforening og LO Privatpersoner Arbeidsutvalget for Studiearbeid 21

19 Diverse organisasjoner Årsberetninger Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel I Arkivnøkler fra 1960 og 1989 ligger i boks Kontoret Kontoret - lønnsoppgaver Arkivspørsmål Administrasjon 1961 Arbeidsinstrukser LO - diverse LO - diverse Administrasjon, ansettelser Landsorganisasjonen - diverse Søknader, kontordame Søknader, kontordame Kontorsamarbeidet Sekretærmøter Budsjett Verveaksjonen Verveaksjonen Oversikt over studievirksomheten - lister med navn, adresse, organisasjonstilhørighet Protokoller fra forhandlingsmøter ved bedrifter i Nordland Plan-Perspektiv-Politikk (PPP) - aksjon - korrespondanse, trykksaker, forhandlingsmøter (referater) Verveaksjonen Verve- og agitasjonskampanje Budsjett Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår Pensjonskassen, reise og diett Pensjonskassen, reise og diett Pensjonskassen Trygdekassen 1 Boksen var merket verveaksjonen 1965, men var ikke klassert etter arkivnøkkel 22

20 Forsikring Inventar/vedlikehold - nyanskaffelser Leieforhold; DNA/Norsk Arbeidsmannsforbund/ Jern og Metall Refusjoner Innsamlinger Representasjon - fagkongressen Representasjon - fagkongressen LO - representantskap LO - representantskap, valg av fylkets representant Innstilling - representanter til LO-kongressen Innstillinger til LOs representantskap LO-kongressen - valg av representanter fra distriktet LO - representantskap LO - representantskap 1969 Representasjon i LOs representantskap, valg av representanter 1969 Representasjon - avstemningsresultat Kings Bay-saken Studie- og delegasjonsreiser Annen representasjon LO - Presse og informasjon Tilsynsutvalget - instruks Innstillinger - fylkeskommunale ombud Tilsynsrevisjon Våre rapporter Beretning Distriktskontorene Sekretærkonferanser - hele landet Rapporter - distriktskontorene Diverse Bestilling av materiell Avtaler Tariffkrav - uorganiserte Fagorganisasjonens stønadskasse Pensjonsordningen Betaling for bevegelige helligdager Dagpenger under sykdom 1960 Innstilling om avtalefestet pensjon FTP (Avtale om tariffestet pensjon) uten nr. Tariffrevisjon Tariffrevisjon 23

21 Tariffrevisjon Streik - blokade Arbeidervernlovene Arbeidstidsspørsmål Oppsigelse - sluttvederlag Ferieloven mai, 17. mai Trygdelover Pensjonstrygden for statens arbeidere Andre lover Forbundenes organisasjonsområde Karteller /1 Norsk Arbeidsmandsforbund /2 Norsk Bekledningsarbeiderforbund /3 Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund /4 Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsarbeiderforbund /4 Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund /7 Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund /7 Narvik Jern- og Metallarbeiderforbund /8 Jernbaneforbundet /9 Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund /10 Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund /11 Norsk Kommuneforbund /14 Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund /16 Norsk Sjømannsforbund /17 Norsk Skog- og Landarbeiderforbund /17 Norsk Skog- og Landarbeiderforbund /18 Tekstilarbeiderforbundet /19 Norsk Telefon- og Telegrafforbund /19 Norsk Teletjenesteforbund /20 Norsk Tjenestemannslag /20 Norsk Tjenestemannslag /21 Norsk Transportarbeiderforbund /21 Norsk Transportarbeiderforbund /22 Norsk Treindustriarbeiderforbund /23 Grafisk forbund /24 Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer /25 Norges Befalslag /26 Norges Befalsforbund /27 Norsk Politiforbund /29 Norsk Sosionomforbund 24

22 /5 Norsk Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund /6 Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund /6 Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund /6 Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund /6 Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Fagforeninger Kontingent, medlemstall - kartellforbund Samorganisasjonene - årsrapporter Samorganisasjonene - årsrapporter Samorganisasjonene - årsrapporter Søknader om tilskott mai og andre arrangementer Nyorganisering Forslag til uttalelser fra samorganisasjonene Vedtektene Samorganisasjonene Årsrapporter - samorganisasjonene Samorganisasjonene Fagforeninger utenom samorganisasjonen Kvinnespørsmål Faglige kvinnenemnder Ungdomsarbeid Yrkesskoleelever Gymnasiaster Økonomisk oversikt Arbeidskonflikter Levekostnadsindeks Medlemstall, adresselister Medlemstall, adresselister Medlemstall Kvartalsrapporter angående arbeidslønninger Lønninger Produktivitetsarbeid Industriproduksjonen NAF - statistikk Samarbeidsforhold Produksjonsutvalg Vernearbeid 25

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

AOF - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND

AOF - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND - AVDELINGSKONTORET FOR NORDLAND INNLEDNING... 700 Om arkivskaper... 700 Om arkivet... 701 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1977... 702 DISTRIKTSSTUDIENEMNDA I NORDLAND 1946-1947... 702 AVDELINGSKONTORET I MO I RANA...

Detaljer

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG INNLEDNING... 376 Om arkivskaper... 376 Om arkivet... 376 ARKIVFORTEGNELSE 1969--1993... 377 Møteprotokoller 1976-1985... 377 Kopibøker 1982-1991... 377 Brevjournaler

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

LENVIK KOMMUNALE FORENING

LENVIK KOMMUNALE FORENING LENVIK KOMMUNALE FORENING INNLEDNING... 351 Om arkivskaper... 351 Om arkivet... 351 ARKIVFORTEGNELSE 1962-1993... 352 Møteprotokoller 1968-1990... 352 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne

Detaljer

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING...714 Om arkivskaper...714 Om arkivet...714 ARKIVFORTEGNELSE 1973-1983...715 Kopibøker 1979-1981...715 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel 1973-1983...715

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK INNLEDNING... 89 Om arkivskaper... 89 Om arkivet... 90 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1974... 91 Møteprotokoller 1945-1964... 91 Kopibøker 1960-1966...

Detaljer

FINNMARK ARBEIDERPARTI

FINNMARK ARBEIDERPARTI FINNMARK ARBEIDERPARTI INNLEDNING...583 Om arkivskaper...583 Om arkivet...584 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1981...585 Møteprotokoller 1947-1976...585 Årsmøter, styremøter, arbeidesutvalgsmøter 1947-1972...585

Detaljer

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 215 Om arkivskaper... 215 Om arkivet... 216 ARKIVFORTEGNELSE 1914-1981... 217 Møteprotokoller 1914-1970... 217 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF INNLEDNING... 641 Om arkivskaper... 641 Om arkivet... 641 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983... 643 Møteprotokoller Tromsø AUL 1945-1975... 643 Tromsø AUF - korrespondanse

Detaljer

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING... 135 Om arkivskaper... 135 Om arkivet... 135 ARKIVFORTEGNELSE 1910-1981... 136 Møteprotokoller 1910-1961... 136 Årsmøter, halvårsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF

TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF TROMS DISTRIKTSLAG AV AUF INNLEDNING...630 Om arkivskaper...630 Om arkivet...631 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1986...633 Møteprotokoller 1945-1986...633 Årsmøter, medlemsmøter, forretningsutvalgs- og styremøter...633

Detaljer

NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDER- FORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING... 253 Om arkivskaper... 253 Om arkivet... 254 ARKIVFORTEGNELSE 1963-1975... 255 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

NORDLAND ARBEIDERPARTI

NORDLAND ARBEIDERPARTI NORDLAND ARBEIDERPARTI INNLEDNING...459 Om arkivskaper...459 Om arkivet...462 ARKIVFORTEGNELSE 1923-1992...463 Møteprotokoller 1923-1991...463 Nordland fylkes Arbeiderparti - årsmøter, arbeidsutvalgsmøter

Detaljer

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ INNLEDNING...367 Om arkivskaper...367 Om arkivet...368 ARKIVFORTEGNELSE 1967-1987...369 Kopibøker 1977-1983...369 Brevjournal - utgående

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Vårt fellesskap - din trygghet

Vårt fellesskap - din trygghet Vårt fellesskap - din trygghet LO Stat er en hoved sammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i Staten og virksomheter tilknyttet Spekter. LO Stat har til formål å virke for medlemmenes

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING...318 Om arkivskaper...318 Om arkivet...318 ARKIVFORTEGNELSE 1937-1979...319 Møteprotokoll 1966-1979...319 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

Fellesorganisasjonen (FO), avd. Finnmark

Fellesorganisasjonen (FO), avd. Finnmark A-0088 Fellesorganisasjonen (FO), avd. Finnmark Norsk barnevernpedagogforbund (NBF) Norsk sosionomforbund (NOSO) Norsk vernepleierforbund (NVF) 1974 1994 Arkivkatalog 2013 1 Innhold Innledning... 3 Om

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening AVDELINGSHÅNDBOK Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening 22. OKTOBER 2016 Innhold 1 OM AVDELINGEN 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontingent 2 2 ORGANISASJONSOMRÅDE 2 3 AVDELINGENS ORGANER 3 3.1

Detaljer

4.0 LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)

4.0 LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) KAPITTEL 4.0 4.0 LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 4.0 a) Hva er LO? Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakerorganisasjoner. LO ble stiftet 1. april 1899. Nærmere

Detaljer

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014 1 Formål... 2 2 Fylkespartiet... 2 3 Likestilling... 2 4 Direkte medlemskap... 2 5 Registrering av styreverv og økonomiske interesser... 2 6 Kontingenten... 2 7 Årsmøtet... 2 8 Representantskapet... 3

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Bli kjent Verv i dag Første møte med forbundet Hva brakte deg inn i verv? Formålsparagrafen 2 Når du blir valgt som tillitsvalgt har medlemmene

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund

Nordiske. Fengselsfunksjonærers. Union VEDTEKTER. Revidert på representantskapsmøte. 22. september i Ålesund Nordiske Fengselsfunksjonærers Union VEDTEKTER Revidert på representantskapsmøte 22. september i Ålesund INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Organisasjonsområde 2 Formål 3 Unionens hedersmerke 4 Arbeidsutvalget 5 Sekretariatet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge 22. ORDINÆRE KONGRESS. 18.-23. mai 1969. Dagsorden med forslag og forretningsorden

Landsorganisasjonen i Norge 22. ORDINÆRE KONGRESS. 18.-23. mai 1969. Dagsorden med forslag og forretningsorden Landsorganisasjonen i Norge 22. ORDINÆRE KONGRESS 18.-23. mai 1969 Dagsorden med forslag og forretningsorden LA DSORG ISASJO E I ORGE 22. ORDINÆRE I(ONGRESS 18.-23. mai 1969 Dagsorden med forslag og forretningsorden

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

dagsorden pkt. 6 Vedtekter Forslag og innstillinger

dagsorden pkt. 6 Vedtekter Forslag og innstillinger dagsorden pkt. 6 Vedtekter Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Innhold LOs vedtekter. Nåværende og endrede i hht innstillinger s. 4 Vedtekter

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 31.10.2016 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.7.1995. Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt 1995-1999 21-23 1 2.1 Styret,

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Oslo og Akershus NNN

Vedtekter for Oslo og Akershus NNN Vedtekter for Oslo og Akershus NNN A. Formål og oppgaver 1 Organisasjonsområde 1. Oslo og Akershus NNN er en felles fagforening for klubber og enkeltmedlemmer innenfor NNNs organisasjonsområde i nærings-

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

LOs ledelse valgt på LO-kongressen i dag

LOs ledelse valgt på LO-kongressen i dag Oslo, 11. mai 2017 Ark Til redaksjonen LOs ledelse valgt på LO-kongressen i dag Dette er de åtte tillitsvalgte, med Hans-Christian Gabrielsen i spissen, som skal styre LO de neste fire årene. Leder: Hans-Christian

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR OPPLAND ARBEIDERPARTI 1. FORMÅL Oppland Arbeiderparti skal arbeide for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer

Detaljer

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark 194 195 Ove Lunde Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark Historikk Ideen til et Arbeiderbevegelsens Arkiv kom fra Sverige. Der hadde arbeiderorganisasjonene alt i 1902 reist sitt arkiv. Det var form annen

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG FELLESFORBUNDETS VEILEDERE: Geir Ottesen, Johan Susegg, Kåre Heggdal. GK 1 - GRUNNKURS Ny i Fellesforbundet, ny som tillitsvalgt, vedtektene Hovedavtalen - Overenskomstene.

Detaljer

LOs retningslinjer. Innholdsfortegnelse: Vedtekter for LOs lokalorganisasjoner. side 2. Retningslinjer for LOs fylkeskonferanser side 6

LOs retningslinjer. Innholdsfortegnelse: Vedtekter for LOs lokalorganisasjoner. side 2. Retningslinjer for LOs fylkeskonferanser side 6 1 LOs retningslinjer Innholdsfortegnelse: Vedtekter for LOs lokalorganisasjoner. side 2 Retningslinjer for LOs fylkeskonferanser side 6 Retningslinjer for LO-sentrene....side 8 Retningslinjer for LOs ungdomsutvalg

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2010 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt hovedavtalen - overenskomsten

Detaljer

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti 1 Formål Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet vil

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l A-1040 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1888-1986 Aa - Protokoller 1888-1986 Aaa - Drammen Lærerforening 1888-1916 Forhandlingsprotokoller, referentprotokoller, bestyrelsesmøter.

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK)

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) Innholdsfortegnelse. 1 Virkeområde. Side 2. 2 Formål. Side 2. 3. Medlemskap. Side 3. 4. Kontingent. Side

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Innholdsfortegnelse LOs vedtekter

Innholdsfortegnelse LOs vedtekter Innholdsfortegnelse LOs vedtekter 1. Formål s. 4 2. Medlemskap s. 5 3. LOs besluttende organer, hovedkontor og daglig ledelse s. 8 4. Kongressen s. 8 5. Kongressens myndighetsområde s. 11 6. Ekstraordinær

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Vedtekter for LO Finans HK

Vedtekter for LO Finans HK Vedtekter for LO Finans HK 1 Virkeområde LO Finans HK er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. LO Finans HK har til formål: 2 Formål 1. Å organisere

Detaljer