Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse"

Transkript

1 Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

2 Tema Salten rundt Røst Mulighetsrom Salten lab

3 Nr Kommune Folketall Bodø Rana Narvik Vefsn Vestvågøy Sortland Fauske Vågan Hadsel Brønnøy Alstahaug Meløy Andøy Saltdal Øksnes Hemnes Bø Ballangen Steigen Lødingen Leirfjord Sømna Gildeskål Tysfjord Sørfold Nesna Lurøy Hamarøy Herøy Bindal Hattfjelldal Grane Dønna Evenes Flakstad Rødøy Tjeldsund Vega Moskenes Beiarn Værøy Røst Vevelstad Træna 489 Hele fylket Nordland

4 Rødøy - Meløy Meløy 6500 Rødøy 1300 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

5 Rødøy kommune KYSTFOLKET UNDER POLARSIRKELEN

6 Meløy Gildeskål - Beiarn Meløy 6500 Gildeskål 2000 Beiarn 1100 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

7 Bodø-Gildeskål-Beiarn-Saltdal-Fauske Bodø Fauske 9500 Gildeskål 2000 Beiarn 1100 Saltdal 4700

8 3 kjernekommuner i Indre Salten Fauske 9500 Sørfold 2000 Saltdal 4700 Fauske 9500 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

9 3k i Nord-Salten Hamarøy 1800 Tysfjord 2000 Steigen 2600

10 Røst og Værøy Værøy Røst Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

11 Stadig færre folk på Røst Familiesamfunn? Livsløpssamfunn?

12 Stadig mindre kommune Har mål om større kommuner men ingen prinsipper om minimumskommune for den ytterste periferi

13 Stadig mindre skole

14 Nedlagte stillinger etter stillinger på sosialkontoret 1 lønnsmedarbeider 1 personalmedarbeider 1 kommunekasserer/regnskapsmedarbeider 1 formannskapssekretær 1 kulturkonsulent 1 næringskonsulent 1 oppvekstsjef 1 helsesjef 3 stillinger på teknisk etat (1992: 9 åv, i dag 5,7 åv) Sum 13 stillinger

15 Sentral- og sektoradministrasjon Rådmann Randi Gregersen Enhetsleder støtte, kultur og sosial Enhetsleder oppvekst Enhetsleder helse og omsorg Enhetsleder teknisk Økonomisjef/Stab Elisabeth Mikalsen Tove Andreassen Randi Gregersen Tom Ragnar Pedersen Kay Meløysund 130 % 50 % 50 % 100 % Folkehelsekoordinator Rektor Kommunestyre Brannsjef Regnskap Rusforebygging Biblioteksjef Formannskap Leder uteavdeling 4,2 Budsjett og økonomiplan Offentlig servicekontor Skole Kontrollutvalg Administrasjon teknisk Finansforvaltning Valg SFO Barnevern Tekniske prosjekter Lønn og personal Næringsarbeid Barnehage Økonomi Byggesak/regulering Innkjøp/utfakturering Kirke og trossamfunn Voksenopplæring Personal Landbruksforvaltning Skatt/innfordring Gjeldsrådgivning Kulturskole Adm. Helse og omsorg Vannverk Rapportering Tannhelsetjeneste Beredskap Avløp Revisjon Næringsmiddelkontroll Helsesøster Renovasjon Startlån Fysioterapitjenenesten Miljøstasjon Bostøtte Rusprosjekter Brannvesen Gjeldsråd Psykiatri Feiervesen Krisesenter Røst sykehjem Beredskap IUA Kultur og idrett Hjemmetjenesten Veier Fritidsklubb Omsorgsboliger Havner Reiseliv/turisme Samhandlingsreformen Utleie av boliger Innkjøp Rådhuset Kommunal bygningsmasse Vaktmestertjeneste Renhold Kjøretøy Innkjøp Overbelastet For lite ledelse Sårbart Manglende kompetanse Rollekonflikter Habilitet

16 Noen foreløpige konklusjoner Mange positive kvaliteter: Stor muligheter for økt verdiskapning, ansvarlig kommune, omstillingsorientert, meget kompetente nøkkelpersoner, nærhet og trygghet Forsterkning og avlastning av kommunen er en forutsetning for å nå målene i kommunereformen Betydelige mangler ifht. lovpålagte tjenester, mangler kapasitet og kritiske funksjoner for utvikling og samhandling, rettssikkerhet og habilitet er en utfordring, liten handlekraft og manglende virkemidler som samfunnsutvikler, uforsvarlig og ikke bærekraftig kommuneledelse, svært sårbar kommuneøkonomi Bred nærings- og samfunnsmobilisering må til for å sikre Røst som balansert familiesamfunn - Næringssjef, næringskonsulent, strategisk næringsplan + 2 mill.

17 Èn klassisk fusjon i mulighetsrommet? Indre Salten kommune: Fauske, Sørfold, Saltdal innbyggere Klart regionsenter, sterke lokalsentra Akseptable reiseavstander Mulighet for større fagmiljøer, grunnlag for spesialisering og aktiv tjenesteutvikling overfor sårbare grupper Økonomisk soliditet, bærekraft, finansiell kapasitet Sterkere plan- og utviklingsaktør Desentraliseringsgevinster Mulighet for større frihet under utvidet ansvar

18 To løsninger for kommuner med særlige lange avstander 1. Skjerstadmodellen - Lokalstyrestatus innenfor en regionkommune - For landkommuner m/lange avstander og integrerte øykommuner 2. Røstmodellen - Lokal forsterkning og avlastning fra vertskommune - For ekstreme øykommuner og andre ufrivillige små

19 Skjerstadmodellen 1. Kommunesammenslutning 2. Kommunedelsorganisering ulike typer 3. Kostnadsutjevning gjennom inntektssystemet 4. Utvidet kommunerolle 5. Bred nærings- og samfunnsmobilisering med regionkommunen og lokalstyrene som viktigste offentlig utviklingsaktør

20 Røstmodellen 1. Forsterkning av kommunen 2. Avlastning gjennom lovregulert vertskommunesamarbeid 3. Særskilt lokalkommunetilskudd for å sikre nasjonal minimumsforvaltning 4. Utvidet kommunerolle 5. Bred nærings- og samfunnsmobilisering med kommunen og vertskommunen som viktigste offentlige utviklingsaktør

21 M/S Bodø regional motor Værøy? Røst Stei Ham Ty Kjer Tver Bodø Salt Skjer Lokalkommuner eller kommunedeler? Kommunedeler Gild Bei Lokalkommuner eller kommunedeler? T/T Bodø?

22 Prosess for vurdering av deling: Tysfjord Hamarøy 1800 Tysfjord 2000

23 Periferiregion Meløy 6500 Rødøy 1300 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

24 Salten kommunelab 1. Røstmodellen 2. Skjerstadmodellen 3. M/S Bodø 4. Periferiregion 5. Delingsmodellen 6. Fjordkommunemodellen 7. Storkommunemodellen 8. Forlatt og alenemodellen

NIVI-rapport 2014:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nordland

NIVI-rapport 2014:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nordland NIVI-rapport 2014:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nordland Notat 2014- Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nordland i samarbeid med KS Nordland Av Geir Vinsand og Magne Langset FORORD

Detaljer

Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet?

Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet? Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet? Helgelandskonferansen 2014 Mosjøen 10.april Av Geir Vinsand Hva er kartlagt? IKS AS >50% samlet kommunal eierandel

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010

Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010 Rapport 2010:11 Nordlandskommunene indikatorer for utfordringer i næringsutviklingen 2010 Ivar Lie og Inge Berg Nilssen - Ha ingen tiltro til hva statistikk forteller, før du nøye har tenkt over hva den

Detaljer

Administrering av matrikkelarbeid

Administrering av matrikkelarbeid En studie av Nordnorske kommuner Kjell-Rune Standal Kjell-Rune Standal: Administrating cadastral work. A study of municipalities in northern Norway. KART OG PLAN, Vol. 73, pp. 288 296, POB 5003, NO-1432

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje-

Detaljer

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I GRO MARIT GRIMSRUD Eva JOSEFSEN TURID VAAGE KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I DISTRIKTENE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 9/2012 NORUT OG IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR DISTRIKTSSENTERET ideas2evidence

Detaljer

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sekretariatet Institutt for historiske studier, NTNU 7491 Trondheim E-post: sekretariat@landslaget.org Internett: www.landslaget.org Tlf. 73 59 63 95 Fax 73 59 64 41 Bankgiro

Detaljer

Pasientstrømmer ut av Helse Nord

Pasientstrømmer ut av Helse Nord Pasientstrømmer ut av Nord Av Ragnar Joakimsen Gro K. Rosvold Berntsen Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering SKDE Nord 3. 10-05 1 Oppsummering: Godt over 95 % av alle kontakter utføres i Nord

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Leverandørene Juni 2014

Leverandørene Juni 2014 Leverandørene Juni 2014 FORNYBAR ENERGI I NORDLAND INNHOLD Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Side 27 Om undersøkelsen

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing 02 levert 2010 bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt

Detaljer

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Alstahaug R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Alstahaug Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag

Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag NIVI Rapport 2012:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag Notat 2012- Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og kommunene Av Geir

Detaljer

Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag

Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag NIVI Rapport 2013:2 Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Notat 2013- i samarbeid med KS Sør-Trøndelag og kommunene Av Geir Vinsand

Detaljer

Forvaltningsreformen, forvaltningsperspektiv og interkommunalt samarbeid. Innlegg Jørund K Nilsen Samplan 22 september 2011

Forvaltningsreformen, forvaltningsperspektiv og interkommunalt samarbeid. Innlegg Jørund K Nilsen Samplan 22 september 2011 Forvaltningsreformen, forvaltningsperspektiv og interkommunalt samarbeid Innlegg Jørund K Nilsen Samplan 22 september 2011 I dag: Forvaltningsreformen Perspektiv på forvaltningen kommunesystemet Kommunestrukturen

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand 1 Forord På oppdrag av KS

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Notat 2013- i samarbeid med KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 5 Desember 2013 02 08 15 Nytt fra fylkesdirektøren - Brukerundersøkelse i NAV NAV Alstahaug - Vi antar vekst i befolkningsgrunnlaget lokalt Private barnehagers landsforb.

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

RÅDMANNENS KOMMENTAR...

RÅDMANNENS KOMMENTAR... Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV.... 7 2.1. INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL.... 7 2.2. FREMSKRIVING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.... 7 2.3. LEVEKÅRSDATA...

Detaljer

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag

ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag ETS kommunen Fakta- og intensjonsgrunnlag Dokumentet er ferdigstilt etter det siste arbeidsmøtet mellom kommunene i Kongsvik, 13. mai 2015. 1 Innledning Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres

Detaljer