VARDØ BYS JURISDIKSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARDØ BYS JURISDIKSJON"

Transkript

1 Arkivkatalog VARDØ BYS JURISDIKSJON Statsarkivet i Tromsø 1989

2 INNLEDNING 1 Ved forordning av 5. september 1787 ble det bestemt å anlegge kjøpstad på Tromsøya, i Hammerfest og på Vardøy. Frihandel på Finnmark skulle tre i kraft 1. juni 1789, og i forordning av 17. juli 1789 ble Hammerfest og Vardøs friheter spesifisert. Dette regnes for å være grunnleggelsen for de to byene. En av bestemmelsene i 1789 gjaldt "jurisdictionen" i byene. Her tenkte man trolig på det som tilsvarte byfogdutøvelse. Jurisdiksjonen i Vardø kjøpstad ble lagt til auditøren ved Vardøhus festnings garnison, og dette var en noe spesiell ordning, i og med at auditøren var en militær embetsmann. For Hammerfests vedkommende ble nemlig sorenskriveren i Finnmark utpekt til å utøve administrasjonen. Den lange avstanden fra Alta-Talvik, hvor sorenskriveren i Finnmark hadde embetssete, til Vardø var kanskje noe av bakgrunnen for at Vardø fikk en annen ordning. Denne jurisdiksjonen for Vardø var ikke noe eget byfogdembete. Likevel har auditøren blitt benevnt "byfogd" i sivil sammenhang, altså i motsetning til sorenskriveren vedrørende Hammerfest. Dette kanskje for å skille mellom auditørens militære og sivile funksjoner. Rekken med auditører ved Vardøhus festning i perioden ser ifølge Ovenstads militærbiografier slik ut (med små juster- inger av årstallene foretatt av undertegnede) : : Andreas Rogert : Anders Andresen : Jonas Udbye : Hans (Johan) Henrich Skaar Gunnerus 1808: Caspar Herman Motzfeldt : Jens Severin Bærøe Hegge : Christian Ulrich Kastrup : Gunder Larsen Aas Her er altså et brudd i rekken mellom Dette skyldes at det ved kongelig resolusjon av 8. februar 1793 ble bestemt at festningen skulle nedlegges. Grunnen var både den at festningen var forfalt og at man mente at den daværende utenrikspolitiske situasjon ikke gjorde det påkrevet å vedlikeholde den som festning i fredstider. Auditøren ble på festningen inntil regnskapene var beriktiget. Ved kongelig resolusjon av 31. mars 1800 ble det imidlertid besluttet at Vardøhus festning skulle gjenopptas. Russerne var blitt mer og mer pågående og herjet ustraffet på Finnmarkskysten, og det viste seg altså at festningen også i fredstider hadde en oppgave. Vi tar også med et brev av 31. oktober 1801 fra amtmann Unmack til auditør Udbye: Da de til Auditeur Embedes Archiv henhørende Documenter, fra forrige Auditeur Andresen er bleven afleveret til Amtet under 5te Julji 1793 ved 2de Designationer, da Garnisonen blev ophævet; saa da Fæstningen nu igien er bleven besadt, og disse Documenter udi et eller andet mødende Tilfælde kunne være fornøden, og ellers bør være ved Archivet; saa er det i den Anledning de herved igien innsinueres Hr

3 2 Auditeuren til fornøden Afbetiening med verificerede Gienparter af Designationerne over samme, for hvis Modtagelse Amtet med omgaaende Post forventer Hr Auditeurens Bevis meddeelt. 5. september 1816 kom det en kongelig resolusjon med nye bestemmelser for Vardøhus festning. Ifølge denne resolusjonen skulle blant annet auditørposten inndras, og auditørens oppgaver ble fordelt på andre. Administrasjonen av Vardø by ble etter dette lagt til fogden/sorenskriveren i Øst-Finnmark. Den siste auditøren ved Vardøhus festning som utøvde den sivile administrasjonen av Vardø by, var Gunder Larsen Aas. Han førte protokoller frem til 1. juli 1817, da han ved embetsfratredelsen denne dato overleverte dem til Marcus Torberg Hegge, den første fogd og sorenskriver i Øst- Finnmark. Arkivsakene etter den sivile byadministrasjonen i Vardø ser ut til å ha vært oppbevart separat fra auditørsakene. Vi har derfor valgt å katalogisere dem som et eget arkiv, selv om det altså ennå ikke var opprettet noe eget embete som byfogd i Vardø. I 1932 avleverte Varanger sorenskriverembete 17 kasser med sitt eget arkivmateriale til Statsarkivet i Trondheim. I avleverings- listen var tatt med flere pakker vedrørende Vardø by. I Stats- arkivet i Trondheim må pakkene ha blitt skilt fysisk ut og ført opp på en liste som Vardø byfogds arkiv. I 1983 ble de overført til Statsarkivkontoret i Tromsø. Arkivet er ordnet og katalogisert i september 1989 av under- tegnede, og utgjør 1,3 hyllemeter. Innledningen er delvis skrevet på grunnlag av Roger Tronstads manuskript "Fogd og skriver i Finnmark" fra Etiketteringen er foretatt av Marianne Finøen. Statsarkivet i Tromsø, 6. november 1989 Tore Sørensen

4 KONTOR Brevkopier Kopibøker Plakater og bekjentgjørelser fra byfogden Plakater og bekjentgjørelser fra byfogden Journaler Ujournaliserte brev 1805 Designasjon over arkivet Forordninger, plakater, brev fra amtet Forordninger, plakater, brev fra amtet Forordninger, plakater, brev fra amtet Forordninger, plakater, resolusjoner m. m., brev fra amtet Forordninger, plakater, lover, innkomne brev Forordninger, plakater, lover, innkomne brev OPPEBØRSEL Forordninger, skrivelser, fortegnelser og regn- skap angående sportler og gebyrer 1812,1816 Brannforsikringen RETTERGANG Justisprotokoll m/reg Bilag til justisprotokoll

5 SKIFTE Skifteprotokoll Skiftedokumenter Skifte etter fru Trost samt private papirer vedkommende kaptein Trost, kommandant på Vardø hus festning Skiftedokumenter og private papirer etter faktor Thomas Jacobæus 13 AUKSJON Auksjonsdokumenter VALG 1816 Valg av ligningsmenn til amtskommisjonen 1817 Valg av valgmann til amtsforsamlingen NOTARIALVESEN 1817 Notarialattester

Arkivkatalog VARDØ POLITIKAMMER. 1898 - ca.1980

Arkivkatalog VARDØ POLITIKAMMER. 1898 - ca.1980 Arkivkatalog 1898 - ca.1980 VARDØ POLITIKAMMER Statsarkivet i Tromsø 1991 2 INNHOLD: FORORD...4 OM POLITIET I VARDØ...5 EMBETSDISTRIKTET...6 POLITIMESTRE I VARDØ 1898-1981...7 KILDER:...8 OM ORDNINGEN

Detaljer

Brev 29. desember 1993 fra Øystein Hermansen til Justisdepartementet Oversendt partene

Brev 29. desember 1993 fra Øystein Hermansen til Justisdepartementet Oversendt partene DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Til Fra Dato Gjelder Regjeringsadvokaten Domstoladministrasjonen v/seniorrådgiver Gro Helland 15. mai 2012 Høyesteretts sak nr. 2012/398 (sivil sak): Flexiped AS mot Brødrene

Detaljer

Generaladvokaten og det militære rettsvesen.

Generaladvokaten og det militære rettsvesen. MILITÆRJURIDISKE SMÅSKRIFTER NR. 12 Ved cand. jur. Geir-Otto Johansen Generaladvokaten og det militære rettsvesen. En historisk oversikt GENERALADVOKATEMBETET Tidligere utkommet i denne serie: Nr. 1 mai

Detaljer

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under.

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Gruppe B Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: Det var in å drikke kaffe i Trondheim på 1700-tallet - men for vanlig folk var kaffedrikking forbudt. I dette

Detaljer

10. GRANSKINGEN AV FORSVARETS SIKKERHETSTJENESTE

10. GRANSKINGEN AV FORSVARETS SIKKERHETSTJENESTE Kap 10 - Granskningen av Forsvarets sikkerhetstjeneste Side 721 av 1185 10. GRANSKINGEN AV FORSVARETS SIKKERHETSTJENESTE 10.1. Innledning Sikkerhetstjenesten er forebyggende. Formålet er å sikre materiell

Detaljer

Mona Høiness mottok store pengeoverføringer fra dement klient:

Mona Høiness mottok store pengeoverføringer fra dement klient: Mona Høiness mottok store pengeoverføringer fra dement klient: Cashet inn fire mill. Arvestriden mellom Mona Høiness og familien til enkefru Synnøve Alver Urdahl, som testamenterte alt hun eide til sin

Detaljer

Kataloginnledning PA-0580 Christiania Glasmagasin

Kataloginnledning PA-0580 Christiania Glasmagasin Kataloginnledning PA-0580 Christiania Glasmagasin Omtale av arkivskaper Som hovedadministrasjon og salgsorganisasjon for den sentrale delen av de norske glassverkene, kan Christiania Glasmagasin føre sin

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag.

PROTOKOLL. Søknaden om patent ble innlevert den 22. mars 2006, som også er søknadens løpedag. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8095 Patent nr. 325145 Patentsøknad nr. 20061301 Inndag: 2006.03.22 Løpedag: 2006.03.22 Oppfinnere: Jon Snesrud, Rasta, Jens Andersen, Drammen, og Kaj Larsson,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

Slektshistoriske opplysninger i skiftematerialet

Slektshistoriske opplysninger i skiftematerialet Lysbilde 1 Slektshistoriske opplysninger i skiftematerialet DIS-Øvre Romerike 21. september 2010 Torkel Rønold Bråthen Statsarkivet i Oslo 1 Lysbilde 2 Bakgrunn Med skifte menes fordelingen av arv mellom

Detaljer

Vedtak om avkorting av partistøtte Demokratene i Norge

Vedtak om avkorting av partistøtte Demokratene i Norge Dato: 29.04.2015 Vår referanse: 2015/902/347 Demokratene i Norge post@demokratene.no Vedtak om avkorting av partistøtte Demokratene i Norge Partilovnemnda sendte 4. mars 2015 brev til Demokratene i Norge

Detaljer

Partilovnemnda. 1. Innledning

Partilovnemnda. 1. Innledning Partilovnemnda Sak 7-06 Klage fra Simon Strøm ved advokat Pål Berg, Brækhus Dege Advokatfirma ANS, på Partiregisterets vedtak om ikke å registrere melding for partiet Sosialdemokratene, org.nr. 983 569

Detaljer

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og 1. Innledning I St.meld. nr. 12 (2003-2004) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor...

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Søndre Høland før kommunesammenslåingen i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde gjennomført en konkurranse for leie av lokaler til ambulansetjenesten. Klager anførte flere grunnlag for at innklagede hadde brutt forskriften 5.

Detaljer

Skjenke-/åpningstid på SYNG

Skjenke-/åpningstid på SYNG Til: Alle beboere i Torvbakkgata borettslag Alle politiske partier i Bydel Grünerløkka Bydel Grünerløkka, administrasjonen Oslo kommune, Næringsetaten Oslo, 22. august 2014 Skjenke-/åpningstid på SYNG

Detaljer

Historisk utredning om Kongehuset, dets apanasjer og disponible statseiendommer

Historisk utredning om Kongehuset, dets apanasjer og disponible statseiendommer Dag Trygsland Hoelseth Historisk utredning om Kongehuset, dets apanasjer og disponible statseiendommer Utredning for Slottsutvalget, Arbeids- og administrasjonsdepartementet Desember 2000 (2. opptrykk

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

Kjervikmordet. -i historiske kilder, litterære fremstillinger og folkelig tradisjon. Marte Solum

Kjervikmordet. -i historiske kilder, litterære fremstillinger og folkelig tradisjon. Marte Solum Kjervikmordet -i historiske kilder, litterære fremstillinger og folkelig tradisjon Marte Solum Masteroppgave i historie Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2008 1 Takk til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Bærum kommune et gebyr på 875 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorte ca.

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Jordsalgslovgivning. En rettshistorisk lovgjennomgang av jordsalgslovgivningen i Finnmark i perioden 1775 1965

Jordsalgslovgivning. En rettshistorisk lovgjennomgang av jordsalgslovgivningen i Finnmark i perioden 1775 1965 Jordsalgslovgivning En rettshistorisk lovgjennomgang av jordsalgslovgivningen i Finnmark i perioden 1775 1965 Professor Kirsti Strøm Bull desember 2014 1 Jordsalgslovgivningen Innhold 1. Jordutvisningsreolusjonen

Detaljer