1:1 EN UNDERSØKELSE OM DM I NORGE B2C OG B2B GJENNOMFØRT FOR NORDMA AV OPINION DES 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1:1 EN UNDERSØKELSE OM DM I NORGE B2C OG B2B GJENNOMFØRT FOR NORDMA AV OPINION DES 2011"

Transkript

1 1:1 EN UNDERSØKELSE OM DM I NORGE B2C OG B2B GJENNOMFØRT FOR NORDMA AV OPINION DES 2011

2 DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE..!

3 FORMÅLET ER Å VITE MEST MULIG OM EFFEKTEN AV DIREKTE KOMMUNIKASJON

4 ETABLERTE MAGEFØLELSER E-post er nåtidens snail mail DM på mobil er super effektivt! Alle laster ned app er Postkasse reklame er ut! Det virker ikke QR-koder er det eneste som gjelder! Reklame på e-post havner i spamfilteret, og ingen leser det!

5 1:1 MÅ KJEMPE FOR Å VÆRE MED I MEDIEMIKSEN Mediemiks for annonsør X 2012 TV Print Radio Outdoor Men hva med effekten fra de ulike kanalene?

6 UTFORDRINGER ANNONSØRER Det krever overtalelse for annonsørene å bruke midler på direkte kommunikasjon De som er villige til å forsøke 1:1 kommunikasjon, må videre være villige til å investere i eller leie kundedatabaser Mange av annonsørene som jobber med direkte kommunikasjon, er i varierende grad opptatt av å måle effektene

7 10 UTVALGTE ANNONSØRER SA SIN MENING

8 NØKKELFUNN FRA 10 DYBDEINTERVJUER MED UTVALGTE ANNONSØRER Fire nøkkelfaktorer: Relevans, timing, enkelhet, salgsutløsende tilbud Det er lettere å måle effekt av slike tiltak enn annen markedsføring Mye ugjort arbeid med egne kundedata kan jobbes mye mer med og vil trolig gi stor effekt DM tillater sammenbunting av tjenester & produkter på en mer naturlig måte DM er den enste metoden for å følge kunden fra vugge til grav Sosiale medier benyttes foreløpig med stor forsiktighet, mange sitter på gjerdet Erfaringer med at man gjør ting bedre selv bedre dokumentert effekt sammenlignet med å sette ut til medie- / reklamebyråer E-post foretrekkes av mange (pga pris), trad post gir større utfordring (portobarriere), TM er OK ved oppstart, klubber er bra (særlig innen transp/reiseliv) Events og møter gir større nærhet til publikum

9 HVORDAN OPPLEVES DIREKTEMARKEDSFØRING I B2B-MARKEDET FRA ET KUNDEPERSPEKTIV??

10 DM-trykket er stort i bedriftsmarkedet, men konverteringsratene er gjennomgående relativt lave e-post ,4 Postkasse ,3 66 Telemkt 20 Mottatt Benyttet 0,3 Faks , Base: alle (n=104)

11 Hva slags varer kjøper bedriftene etter å ha fått tips og ideer gjennom ulike kanaler? Faks Post e-post Ktr rekv Arr, kurs, etc IT-utst/maskiner Bank/forsikr Møbler Telefoni Base: Har fått reklame

12 Hvor nyttig opplever bedriftene at det er å motta reklame gjennom de ulike kanalene? e-post Langt lavere opplevd nytte enn i privatmarkedet Post Etablerte innkjøpsrutiner og faste leverandører er trolig hovedforklaring på lav nytteverdi Telemkt Diagrammet til venstre viser andel som har svart hhv 6, 7, 8, 9 og 10 på skala fra 1-10 (best) Faks Base: alle (n=104)

13 Har du eller noen i din bedrift noen gang deltatt på et arrangement der hensikten til arrangøren har vært enten å selge direkte eller etablere prospekts for et mer langsiktig salg? 42% Har din bedrift noen gang selv arrangert et slikt arrangement der hensikten har vært enten å selge direkte eller etablere prospekts for et mer langsiktig salg? 37%

14 HVA SIER FORBRUKERNE?

15 UTFORDRINGER FORBRUKER Forbrukeren blir mer sofistikert når det gjelder siling av media Forbrukeren har blitt mer kresen til hvordan annonsørene fremstiller sine budskap og vet i dag mye om lovverk og regler for den private forbruker Forbrukeren forventer at annonsørene som snakker til de direkte, leverer i henhold til hva de har sagt og lovet..

16 To sentrale spørsmål til respondentene Hender det at du får reklame i postkassen (vi tenker her også på reklameaviser inni aviser), på mobiltelefon eller som e-post? - Har du noen gang benyttet deg av tilbud som du fikk som reklame i de ulike kanalene (Utvalget som har svart på undersøkelsen har en lik fordeling i forhold til reservasjonsgrad på TM og DM)

17 Hvor mange har mottatt reklame gjennom ulike kanaler, og hvor stor andel har benyttet? Telefonsalg ,3 Post ,7 Verdikuponger ,6 E-post ,6 Mobil ,4 Ingen 5 Mottatt Benyttet Base: alle (n=340) 17

18 Benyttet tilbud mottatt gjennom reklame i postkasse / innstikk Vi er litt usikre på hva vi egentlig vil oppnå med innstikk, vi er litt usikre på om de blir lest? Tot M Base: Har mottatt reklame i kanal K år år 55 år+ Res DM Res tlf 18

19 Benyttet verdikuponger 100 Folk synes jo kuponger er skikkelig gammeldags, men de virker! Verdikuponger er et godt eksempel på noe du kan måle helt konkret respons på Tot M K år år 55 år+ Res DM Res tlf Base: Har Har mottatt reklame i kanal

20 Benyttet tilbud mottatt gjennom e-post 100 Kundedialogen baserer seg utelukkende på klassisk e-post papir har vi ikke vært borti på årevis Tot M K år år 55 år+ Res DM Res tlf Base: Har mottatt reklame i kanal 20

21 Benyttet tilbud fått gjennom mobiltelefon 100 må gjøre noen triks slik at kunden kjenner oss igjen på mobil det er neste skritt for vår del Tot M K år år 55 år+ Res DM Res tlf Base: Har mottatt reklame i kanal

22 Benyttet tilbud fått gjennom telemarketing 100 Vi ser at telemarketing som vi har brukt aktivt en del er nesten død som kanal så den vurderer vi å kutte ut helt Tot M K år år 55 år+ Res DM Res tlf Base: Har mottatt reklame i kanal

23 Oppsummering hvem benytter? Telefonsalg Ingen forskjeller mellom ulike grupper Post Kvinner, flere unge enn eldre Verdikuponger Kvinner, flere unge enn eldre E-post Mobil Ingen Mottatt Benyttet Menn, unge voksne, ingen variasjon mht reservasjon mot uadressert DM eller telefonsalg Vesentlig flere kvinner, ingen aldersvariasjon, ingen variasjon mht reservasjoner Base: alle (n=340)

24 Interessen for verdikuponger er høy..! <- lav intr / høy intr -> Base: Har benyttet verdikupong (n=236)

25 LOJALITET I DIREKTE KANALER

26 Bare 1 av 10 er ikke medlem av noen kunde- eller fordelsklubb Coop 64 Trumf 58 Eurobonus (SAS) 31 Norwegian 19 Statoil 18 Lindex 13 Esso 9 Ikke medl i noen Base: alle (n=340)

27 Hvor nyttig opplever vi at det er å motta reklame gjennom de ulike kanalene? Her vil vi be deg merke av på en skala fra 1-10 hvor nyttig du mener det er å motta reklame på forskjellige måter (grafen viser andelen som har svar hhv 9 og 10) Klubb Kupong Klubbkonsepter er frivillige, medlemskapet i de fleste tilfellene motivert ut fra personlige interesser dette bidrar trolig til høy opplevd nytte Postkasse 7 6 Avis (innstikk) 5 5 Verdikuponger oppleves trolig som personlige rabatter i større grad enn generelle prisavslag som alle får e-post 4 4 Mobil Base: alle (n=340)

28 Hva slags varer kjøper vi etter å ha fått tips og ideer gjennom ulike kanaler? Mobil e-post Post El art Klær/sko Dagligvarer Møbler Reise/hot Tlf (abo/app) Bank/forsikr Smykker Base: Har benyttet seg av tilbud mottatt gjennom kanal

29 Har du noen gang deltatt på et arrangement der du har oppgitt e-postadresse, mobiltelefonnummer eller begge deler, for så å motta ulike tilbud eller reklame etter at arrangementet er over? 38% Har du noen gang deltatt på kveldsarrangement, kundemøte eller lignende i regi av en bedrift som et ledd i deres markedsføring? Vi tenker her på alle former for arrangementer som f eks teaterforestillinger, foredrag og lignende. 29%

30 Bruk av mobiltelefon M K Lastet ned en app Mottatt SMS m lenke Mottatt SMS u lenke Base: Har mottatt reklame på mobiltlf

31 QR-koder: Menn og unge voksne brøyter løype Den digitale utviklingen har gått litt senere enn vi trodde M Kjenner K Benyttet )scannet( Kjøpt noe Base: Alle (n=340)

32 2011 BLE BENCHMARK ÅRET

33 BRING ØNSKET Å SE I HVILKEN GRAD KUNDEAVISENE FØRER TIL DIGITAL ADFERD

34 FORMÅLET Få bedre innsikt i hvordan sammenhengen er mellom kundeaviser i postkassen og digital adferd. Med digital adferd mener vi søk, annonsørenes og konkurrentenes hjemmesider, blogger og eventuelle landings/kampanjesider.

35 SPØRSMÅL I hvilken grad fører reklame i postkassen til søking på internett/økt digital atferd? Hva er motivene til å søke mer informasjon på internett, eller andre steder? Hva slags informasjon søker man og hvordan vurderer man reklamen som kommer i postkassen for våre samarbeidspartnere? På hvilke måter kan annonsørene eventuelt stimulere til at målgruppen besøker dem på Internett?

36 METODE Seks fokusgrupper Totalt ble det rekruttert kunder til seks fokusgrupper. Deltakere til de fire første gruppene ble rekruttert fra kundelister som vi mottok fra de respektive kjedene. De to siste fokusgruppene for Clas Ohlson ble rekruttert i butikk. Bransjer Elektronikk: Elkjøp og Lefdal Møbler: IKEA og Skeidar Diverse: Clas Ohlson Krav til deltakerne Alle deltakerne har vært innom butikken og handlet i den siste tiden, men det var ingen forutsetning at kjøpet var initiert på grunn av kundeaviser. Beløp siste gang de handlet 1000 kr + Ingen av deltakerne skulle være reservert mot reklame i postkassen. Respondentene skulle være mellom 20 og 45 år

37 DE VIKTIGSTE KONKLUSJONENE Kundeavisene er det viktigste startpunktet for å få latente kunder i gang Kundeavisene er det viktigste mediet for å trekke kundene videre i en kjøpsprosess Kundeavisene skaper digital adferd Norske kjeder er alt for dårlige til å bygge bro mellom kundeaviser og nett Norske kjeder går glipp av millioner som følge av dette

38 FUNNENE PEKET I RETNING AV 2 VESENTLIGE FORHOLD 1. Mandag er den store letedagen på nettet 2. Viktige innkjøp til hjemmet er en kontinuerlig prosess

39 KUNDEAVISENE ER DET VIKTIGSTE STARTPUNKTET FOR Å FÅ LATENTE KUNDER I GANG

40 POSTKASSEN SKAPER KJØP Postkassen nevnes som den viktigste mediekanalen for impulskjøp. dvs. kjøp basert på at man blir oppmerksom på et produkt eller tilbud Noen, men langt færre, nevner også TV kan være effektivt. Det sies at det er en del TV reklame er irriterende, men at noen reklamefilmer er kjempefine, ofte pga. underholdningsverdien. TV reklame for Elkjøp/Lefdal, etc. er best på å skape oppmerksomhet til kjeden, mens produkttilbudet som regel forsvinner Funnene støttes av SIFO rapport 09/09

41 POSTKASSEN SKAPER KJØP Nesten alle deltagerne svarer at de har handlet produkter de er blitt eksponert for gjennom postkassen. (Dette stemmer også godt med svarene vi har fått på kvantitative undersøkelser som viser at nærmere 9 av 10 har handlet varer basert på reklame de har fått i postkassen). Dette gjelder alle kategorier, men elektro synes å være spesielt populært for impulskjøp. Noe av forklaringen synes å være at man ofte får reklame fra el-kjedene og nærmest venter på gode tilbud.

42 FRA PÅVIRKNING TIL KJØP KUNDEAVISER ER DET VIKTIGSTE MEDIET FOR Å TREKKE KUNDENE VIDERE I EN KJØPSPROSESS

43 Glede TV Redet Møbler Utstillingsvinduet Støvsuger Nytte

44 KUNDEAVISER SOM ANGÅR HJEMMET ER ALLTID AKTUELLE Kundeavisen er ikke bare sett på som et påtrengende forsøk på å selge deg noe Kundeavisen er oppdatering og informasjon og noe du selv velger hvor mye tid du skal bruke på Kundeavisen handler om muligheter for hjemmet og hvordan du kan bringe inn fornyelse og oppfylle drømmene du har for det Jo lenger ned til venstre i diagrammet du kommer jo mer situasjonsbetinget blir lesingen

45 KUNDEAVISEN LESES I AVSLAPPEDE SITUASJONER Kundeavisens arenaer er kjøkkenet, spisebordet eller stua Når kundeavisen først har nådd gjennom silingsprosessene tar man seg god tid Ved lesing av kundeavisen er det liten grad av multitasking den får lesernes fulle oppmerksomhet og Postkassereklame har ett formål, du misforstår ikke det. Du er nysgjerrig i utgangspunktet og du velger selv hva du vil gjøre med reklamen. Og jeg kan lese den når det passer meg.

46 KUNDEAVISEN BLIR TATT VARE PÅ hvis vi finner noe interessant Og tas fram igjen For å diskutere med andre i husholdningen For å gå inn på nettet og undersøke nærmere IKEA og Clas Ohlson katalogene legger jeg i kurven sammen med ukebladene.

47 SKAPER KUNDEAVISENE DIGITAL ADFERD??

48 Møbler Lengde kjøpsprosess TV Drill Hvitevarer Pris

49 HVA UTLØSER ET KJØP? Mye tyder på at mange blir fristet til å kjøpe et produkt fra Elkjøp og Lefdal basert på reklame i postkassen. Møbler/innredning er derimot en kategori varer som i større grad er preget av planlegging og hvor et kjøp i større grad kommer som en konsekvens av at man trenger eller ønsker noe nytt i hjemmet. Kjøp av produkter som ikke koster så mye for eksempel puter, håndklær, sengetøy og så videre, kan fort komme som et resultat av reklame i postkassen. Skal jeg ha et digitalkamera venter jeg bare på et godt tilbud i postkassen Skal jeg ha hvitevarer er kundeavisen ofte nok grunnlag for at jeg skal bestemme meg. Er det funksjonelt og pent, så går jeg rett til butikken

50 SAMMENHENGEN MELLOM KUNDEAVIS OG DIGITAL ADFERD SYNES Å AVHENGE AV PRIS OG LENGDE PÅ KJØPSPROSESS

51 HVA SPILLER INN? Kjøp under 1000 kroner og kort kjøpsprosess gir sjelden digital adferd (men det KAN ligge muligheter på produkter som er mer lystbetonte f. eks vise flere farger på puter eller produktdemo av dingser) Høy pris gir mer komplekse valg som driver folk inn på digitale plattformer Ved kortere kjøpsprosesser er ofte kundeavisen starten på digital adferd ved lengre kjøpsprosesser er det ofte en kontinuerlig digital prosess og kundeavisen kommer i større grad inn som en drive-to-shop aktivitet

52 KUNDEAVISEN FUNGERER OGSÅ SOM EN INSPIRASJONSKILDE Det var jo til og med de som lagret ukens DM er på toalettet

53 SAMMENHENGEN MELLOM NETT OG KUNDEAVIS SYNES Å VÆRE UBEVISST FRA FORBRUKERENS STÅSTED Når vi spør om det er noen sammenheng, sier de nei Men når vi legger kundeavisene på bordet ønsker de med en gang å vite mer om interessante produkter fortalte de at de orienterte seg på nettet (som den største selvfølge)

54 MEN HVA BRUKER DE NETTET TIL? Når leseren har kommet i kjøpsmodus går de på nett for å søke ytterligere hjelp: Vite mer om produktet Sammenligne med andre produkter Få oversikt over hva som finnes Hjelp til å forstå vanskelige ord og uttrykk Sjekke brukererfaringer og tester Diskutere på forumer om hva man bør velge Sammenligne priser Sjekke tilgjengelighet og hvor nærmeste butikk er Jeg gjør all research på nettet. Jeg skulle kjøpe kamera og da brukte jeg lang tid på å bestemme meg. Når det gjelder en del produkter hvor det er mange og varierte tilbud, som data/pc, finnes et stort tilbud utenfor de store kjedene. Da må jeg på Internett for å få mer kunnskap.

55 INTERNETT SETTER IKKE I GANG KJØPSPROSESSEN Bannerannonser legger man lite merke til. Man kan se logoen/annonsør, men klikker sjelden. Internett er med andre ord mindre sentral for å vekke kjøpslyst, men viktig for å bestemme seg for hva og hvor man skal kjøpe. Bannerannonser skal ha deg vekk fra det du er inne på. Det liker jeg ikke. Det å klikke på annonser på Internett det gidder jeg heller ikke Bannerannonser er bare i veien, de forsvinner bare.

56 NORSKE KJEDER ER ALT FOR DÅRLIGE TIL Å BYGGE BRO MELLOM KUNDEAVISER OG NETT OG NORSKE KJEDER GÅR GLIPP AV OMSETNING I MILLIONKLASSE SOM FØLGE AV DETTE

57 OFTE ET DÅRLIG SAMSPILL MELLOM KUNDEAVIS OG NETTSTED Adressen til hjemmesidene er ofte for dårlig markert Ingen aktive broer mellom kundeavis og nettsider Priskalkulatorer Henvisninger til verdikupong Les mer om vanskelige faguttrykk Bli inspirert på hjemmesidene Diskuter med fageksperten

58 NETTSIDENE LEVER OFTE SITT EGET LIV Ofte organisert som egen forretningsenhet Oppleves ofte som konkurrent av butikkene Manglende webanalyse gir lite læring i forhold til samspill Aktiviteter i kundeavis ikke nok synlige på nettstedet Tidvis prisdifferanser mellom DM, nettpriser og butikkpriser Dette oppleves i en verden hvor kundene aller helst vil handle i butikk

59 HVORDAN SKAL DET GÅ MED SALGTE DA?

60 MULIGHETER

61 SAMSPILLSJEKK KUNDEAVIS VS NETT I hvor stor grad har du kontroll på dine kunder fra kundeavis til butikk og hvor er lekkasjene? Mer om produktet som er belyst i kundeavisen Få oversikt over hva som finnes (nettsidene er ofte uoversiktelige) Hjelp til å forstå vanskelige ord og uttrykk (ofte for dårlig) Sjekke brukererfaringer og tester (ofte for dårlig) Diskutere på forumer om hva man bør velge (dårlig utnyttet mulighet) Sammenligne priser (dårlig markerte prisgarantier) Sjekke tilgjengelighet og hvor nærmeste butikk er (fra kjede til kjede)

62

63 KORT OPPSUMMERT 1:1 kommunikasjon gir høy respons når annonsøren treffer på relevans og tidspunkt Interessen for verdikuponger er høy blant B2C Lojalitetskonsepter og kundeklubb konsepter er akseptert av kunder, men i liten grad prioritert hos annonsørene? En stigende trend innenfor utvikling av lojalitetsdrevne produkter i stedet for eller i tillegg til lojalitets konsepter eller kundeklubber (Statoil) Annonsørene har en lang vei å gå med å bruke QR koder riktig, fenomenet er prematurt, men responsen på de som har benyttet seg av, er høy i forhold til hvor lite utbredt dette foreløpig er. DM fører i stor grad til digital adferd også utenom kundeaviser Samspillet mellom nettsidene og butikken oppleves varierende dårlig hos forbrukerne, og dette fører til at annonsørene taper potensiell omsetning Annonsørene som satser på nettsidene som butikkens kjerne og kombinerer dette med riktig fokus på SØK og SEO, vil bli vinnerne i årene som kommer

64 TUSEN TAKK FOR MEG! Anneli Brodin Direktør Carat ChangeMakers Carat Norge Pilestredet Oslo Norge Mobil

DM funker og klubber, kuponger & e-post flytter fjell!

DM funker og klubber, kuponger & e-post flytter fjell! DM funker og klubber, kuponger & e-post flytter fjell! En undersøkelse om DM i Norge gjennomført for NORDMA MMM, 1. desember 2011 MMM 2011_Opinion AS 2 MMM 2011_Opinion AS 3 Konkret tilbud MMM 2011_Opinion

Detaljer

Annonsørene mister kunder på vei fra kundeavis til nett

Annonsørene mister kunder på vei fra kundeavis til nett Annonsørene mister kunder på vei fra kundeavis til nett Målsetting Målsetting med prosjektet: Få bedre innsikt i hvordan sammenhengen er mellom kundeaviser i postkassen og digital adferd. Med sistnevnte

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerens erfaring med postkassereklame Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerundersøkelsen folks holdning til Direkte Markedsføring Gjennomført

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse!

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé Kort om Edison Wolfram er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé er å få andres til å vokse! Strategi Kommunikasjon Design Teknologi Merkevarestrategi Digitalstrategi Grafisk design

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Januar er tiden for store salg over nesten hele Europa. Men er januar egentlig den beste måneden for å kjøpe den nye vinterjakken? Eller burde

Detaljer

Bli en bedre kursprodusent!

Bli en bedre kursprodusent! Bli en bedre kursprodusent! Kommunikasjon & Markedsføring! Kjetil Aukland BI Kristiansand Kjetil Aukland Faglig leder BI Kristiansand Høyskolelektor Markedsføring, Statistikk & Metode PhD kandidat Aalborg

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

JA til uadressert reklame NORDMA arbeider for å bevare postkassen som reklamekanal. Nettverk uadressert reklame

JA til uadressert reklame NORDMA arbeider for å bevare postkassen som reklamekanal. Nettverk uadressert reklame JA til uadressert reklame NORDMA arbeider for å bevare postkassen som reklamekanal Nettverk uadressert reklame Per Morten Andersen, Norpost Hans Erik Bryhn,, Posten Bakgrunn Negativ omtale av uadressert

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7 DM-Guiden En god DM-kampanje bygger på det samme tankesettet uavhengig av hvor stor kampanje du skal ha, hvem du skal nå eller i hvilken bransje du er. Følger du prinsippene ser du raskt hvor logisk det

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

med ditt nyhetsbrev Inge Rosendal Country Manager Apsis Norge inge.rosendal@apsis.com

med ditt nyhetsbrev Inge Rosendal Country Manager Apsis Norge inge.rosendal@apsis.com 9 tips for å lykkes med ditt nyhetsbrev Inge Rosendal Country Manager Apsis Norge inge.rosendal@apsis.com FACTS THAT STILL IS ALIVE Drømmer du også om en langvarig relasjon? Strategi, strategi, strategi

Detaljer

Our Mobile Planet: Norge

Our Mobile Planet: Norge Our Mobile Planet: Norge Forstå mobilbrukeren Mai 2012 Konfidensiell og og proprietær Google-informasjon Sammendrag Smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av dagliglivene våre. Rundt 54% av befolkningen

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Big data innsikt for å sikre fremtidens kundeservice og kundeserviceinnsikt

Big data innsikt for å sikre fremtidens kundeservice og kundeserviceinnsikt Big data innsikt for å sikre fremtidens kundeservice og kundeserviceinnsikt Hvordan bruke data fra interaksjon med kundene for å få større kundeinnsikt og grunnlag for å forbedre tjenester og produkter?

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Forskningsdagenes programdatabase

Forskningsdagenes programdatabase Forskningsdagenes programdatabase Programdatabasen samler alle arrangementer under Forskningsdagene på ett sted. Her kan publikum, deltakere og presse søke etter arrangementer ut fra fylke, dato og enkeltord

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

for lag og foreninger

for lag og foreninger for lag og foreninger for lag og foreninger mcash den digitale lommeboken - er den mest komplette mobilbetalingsløsningen i Norge, og kan blant annet brukes til å ta imot betaling for lag og foreninger,

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Kan vi skape felles løsninger?

Kan vi skape felles løsninger? Grafisk bransje og Bring/Posten har felles utfordringer. Kan vi skape felles løsninger? Jon Erik Grylling (Reklamesjef) 9/10/2015 2 Volumutvikling i brevpost, fra 2010 1 400 000 1 200 000 1 000 000 Uadressert

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

Millennials Retailrapport. En undersøkelse utført av Kantar TNS for Visma Retail høsten 2016

Millennials Retailrapport. En undersøkelse utført av Kantar TNS for Visma Retail høsten 2016 Millennials Retailrapport En undersøkelse utført av Kantar TNS for Visma Retail høsten 2016 Visma Retail Detaljhandelens helhetsleverandør Vårt totalkonsept for butikkdata støtter og forbedrer alle viktige

Detaljer

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O H V O R DAN GENERERE LEADS E N LEADSGUIDE F RA DITT NETTSTED F R A EURO BUSINESS SCHOOL W W W. E B S. N O Hvordan generere leads fra ditt nettsted En leadsguide fra Euro Business School Bakgrunn De aller

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater

A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater A-pressens kjøp av Edda media beregning av diversjonsrater BECCLE - Bergen Senter for Konkurransepolitikk 10. Oktober 2012 Oversikt Diversjon og tolkningen av diversjonstall Bruk av diversjonsanalyser

Detaljer

KASSEBETALING KJØP FRA ANNONSE. Flere butikker bruker mcash, blant annet Burger King, G-Sport og Bunnpris

KASSEBETALING KJØP FRA ANNONSE. Flere butikker bruker mcash, blant annet Burger King, G-Sport og Bunnpris for butikk for butikk mcash den digitale lommeboken - er den mest komplette mobilbetalingsløsningen i Norge, og kan blant annet brukes til butikkjøp, netthandel og vennebetaling. Mobilbetaling blir et

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10.

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10. Innledende bemerkninger Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? Heldagsseminar AFIN 24.10.2013 Erik Hornnes, Data i presentasjonen er hentet fra flere ulike undersøkelser med ulike formål og

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. te 22.05.08. effektiv kanal!

Velkommen til frokostmøte. te 22.05.08. effektiv kanal! Velkommen til frokostmøte te 22.05.08 uadressert reklame,, en viktig og effektiv kanal! Agenda frokostmøte 22.05.08 Kl 0730 0800: Velkommen, registrering, frokostservering Kl 0800 0815: Kort om Nordmas

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål 2 3 Hva var vårt utgangspunkt? Mange meninger internt Ingen klare retningslinjer Flere som utførte samme handling Mange forskjellige beslutningstakere/byråer

Detaljer

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse!

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé Kort om Edison Wolfram er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé er å få andres til å vokse. Strategi og merkevarebygging Konseptutvikling og strategisk kommunikasjon Teknologi

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august 30 august 2006 Prosjekt 585784 Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen 2 Om undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført en omnibusundersøkelse om uadressert

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Ledernes medievaner 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Norges ledende undersøkelse for kartlegging av leservaner,

Detaljer

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for:

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Oppdragsbeskrivelse Ruter As Anbud med forhandlinger 1 Omfanget av oppdraget Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Pretesting og effektmåling

Detaljer

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK FÅ TING GJORT SAMMENDRAG Hvor mye ville din bedrift tjent hvis alle de ansatte fikk 2-10 timer ekstra hver uke? Basert på David Allen sine GTDprinsipper vil Outlook og hverdagen oppleves helt annerledes

Detaljer

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt MBLs markedsdager 10. mars 2014 Lise K. Olsen Mobil- og tabletansvarlig, E24 Nicolas Tidhammar Daglig leder og partner, Whydentify Mobilen tar stadig

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Arne Dulsrud SIFO Frode Alfnes SIFO og NMBU Statens institutt for forbruksforskning Bakgrunn Økende interesse for strømkundenes stilling

Detaljer

Sense Kommunikasjon AS

Sense Kommunikasjon AS Sense Kommunikasjon AS Stiftet 15. mars 2015 7 ansatte Vi er spesialister på sosiale medier og leverer rådgivning, kampanjer, annonsering, innhold og drift etter sensemetoden - som bygger på en sosial

Detaljer

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS 1 Den digitale revolusjonen En trussel eller en mulighet for den etablerte bilbransjen? Verden er ikke som før Detaljhandelen 2013: Hver nordmann handlet i snitt for kr. 75 000,- Unge norske menn handlet

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim Hatten av for helsiden Trond Blindheim Trond Blindheim Hovedinntrykk fra i går 1 Det som skjer kan vi kalle en demassifisering av mediene. Nettaviser overtar nyhetsformidlingen, fordi den har den hurtigste

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

Flust mer for mindre. Christian Øvregaard

Flust mer for mindre. Christian Øvregaard Flust mer for mindre Christian Øvregaard Hva er Flust Flust er NorgesGruppens satsning på netthandel Satsningen innebærer ikke dagligvare Budsjett på 100 mill i 2009, mål om 400-500 i løpet av 5 år Forretningsideen

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

Porteføljen inkluderer..

Porteføljen inkluderer.. Porteføljen inkluderer.. msn.no - portal Windows Live Messenger - chat Windows Live Hotmail - e-post Office Online - b2b portal Massive - annonsering i TV- og dataspill Facebook - nettsamfunn Microsoft

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016

Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016 Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016 POST-modellen står sentralt når vi jobber med utvikling av digitale og sosiale strategier, men det er viktig å ha en god kommunikasjonsplattform

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

HVORDAN ETABLERE DIGITAL KOMMUNIKASJONSEVNE MED DINE KUNDER? HVORDAN INNHENTE SAMTYKKE FRA KUNDENE?

HVORDAN ETABLERE DIGITAL KOMMUNIKASJONSEVNE MED DINE KUNDER? HVORDAN INNHENTE SAMTYKKE FRA KUNDENE? 15. Mars 2017 HVORDAN ETABLERE DIGITAL KOMMUNIKASJONSEVNE MED DINE KUNDER? HVORDAN INNHENTE SAMTYKKE FRA KUNDENE? 15. Mars 2017 Hans A. Borgen Hva er det vi vil? Vi vil være relevante i vår kommunikasjon

Detaljer

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng Kurs Programvarekurs Kurspakker Skreddersyr bedriftsinterne kurs Høgskolestudier Hel- og deltid 30 studiepoeng Konferanser 2015 Making Design konferansen, 9-10. juni MakingWeb_2.15, 14-15. oktober Magasindesignkonferansen,

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

VELG BORT KUNSTIGE TILSETNINGER!

VELG BORT KUNSTIGE TILSETNINGER! VELG BORT KUNSTIGE TILSETNINGER! Erfaringer fra økokampanjen FRI 2013 Adm.dir Nina Sundqvist SISTE GANG I perioden 2005-2008 3,5 mill kr Samarbeid SLF og Dagligvarehandelen Kompromissløsning på budskap

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

for konsert og festival

for konsert og festival for konsert og festival for konsert og festival mcash den digitale lommeboken - er den mest komplette mobilbetalingsløsningen i Norge, og kan blant annet brukes til å ta imot betaling på konsert og festivaler,

Detaljer

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP

REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Dette er meg! Thomas Flogstad 38 år Gift - 2 barn Spiller i 2 band Bor i Hovenga Holdt på med internett siden ca. 1994 REKLAMEFABRIKKEN PÅ PP Strategi Merkevarebygging Profil / identitet

Detaljer

Google Analytics Basic 30.04.2015 GOOGLE ANALYTICS BASIC 1

Google Analytics Basic 30.04.2015 GOOGLE ANALYTICS BASIC 1 Google Analytics Basic AV DATASERVICE RJUKAN FOR TELEMARKONLINE.NO 2015 30.04.2015 GOOGLE ANALYTICS BASIC 1 Velkommen Litt om meg Trond Botnen, DataService Rjukan AS, 920 49 001 Praktisk informasjon Varighet

Detaljer

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING Hvorfor? Kjøpsprosessen til den moderne forbruker er noe helt annet enn hva den var før. Forbruker benytter seg sjeldnere av butikkpersonalets ekspertise, men søker seg frem

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Markedsføring strategisk via e-post

Markedsføring strategisk via e-post Reklamehuset Wera presenterer: Markedsføring strategisk via e-post Telemark Online AGENDA 0900 Velkommen og intro Innledning :: Hva er e-postmarkedsføring? 1. Adresselister 2. Mål med utsendelsen

Detaljer

Trender i mediebransjen 2014. På tide å våkne?

Trender i mediebransjen 2014. På tide å våkne? Trender i mediebransjen 2014 På tide å våkne? Hanne Josefsen 15. mai 2014 Papirforbruket er redusert 40% de siste 5 årene (*Helge Rosbach, Antalis) Vi leser fortsatt! 1 789 000* 1 777 000* 1 709 000*

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet.

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet. KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3 Kompetansemål etter 7. trinn: Elevene skal kunne bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte (Norsk). Elevene skal kunne utforske ulike kilder [ ]

Detaljer

Kort om UV Innhold Distribusjon Forbrukeratferd Hvorfor annonsere? Kampanje Konklusjon

Kort om UV Innhold Distribusjon Forbrukeratferd Hvorfor annonsere? Kampanje Konklusjon 2016 UKENS VISNINGER NOVEMBER 2015 UKENS VISNINGER 27. november 04. desember 2015 Norsk-amerikaneren Laurie Poast følte hun kom hjem da hun flyttet til Bergen GRATIS MAGASIN 27. NOV 04. DES Møt direktøren

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer