E N T E R. fris r f rskulelïrar snikkar. tannlege politi formgj. Øystese gymnas. infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E N T E R. fris r f rskulelïrar snikkar. tannlege politi formgj. Øystese gymnas. infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese"

Transkript

1 E N T E R 2010 infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar advokat Norheimsund vidaregåande skule lege sjukepleiar fris r f rskulelïrar snikkar sjukepleiar journalist anleg Øystese gymnas tannleg i forsku omsorg journalist ner snikker r k tannlege politi formgj lege tannpleiar omsorgsarbeid økonom anleggsarbeidar deko

2 Denne avisa er retta mot ungdom som skal gjera utdanningsval i nær framtid. Avisa presenterer dei studieretningane som elevane kan velja mellom ved dei tre vidaregåande skulane i regionen. Ho syner også kva arbeid som er mogeleg å få i området. Redaksjonskomiteen for avisa er dei tre vidaregåande skulane, Ytre Hardanger Opplæring og Kvam herad. Harald Voster Framnes Kristne Vgs. Ingebjørg Bakke Øystese gymnas Vidar Ask Norheimsund vgs. Svanhild Birkenes Ytre Hardanger Opplæring Jan Tjosås Kvam herad innhald: Norheimsund vidaregåande skule side 3 Framnes kristne vidaregåande skule side 7 Øystese gymnas side 11 På nettstaden kan du søkja på fag og finna informasjon om kva programområde du må søkja på fyrste året for å nå dit du vil. Skule Vg1 Vg2 Vg3 Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Realfag Realfag Språk/ samfunnsfag/ økonomi Språk/ samf.fag/ økonomi Idrettsfag Idrettsfag Idrettsfag Studiespesialisering Studiespesialisering Innleiande studiespesialisering Innføringsklasse/ studiespesialisering Kvardagslivs-/ arbeidstrening Helse- og sosialfag Design og handverk Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk Realfag Språk/ samfunnsfag/ økonomi Studiespesialisering Innføringsklasse Kvardagslivs-/ arbeidstrening Helsefagarbeidar Barne- og ungdomsarbeidar Barne- og ungdomsarbeidar Lette køyretøy Produksjon og industriteknikk Produksjon og industriteknikk El-energi Byggteknikk Realfag Språk/ samf.fag/ økonomi Studiespesialisering Innføringsklasse Kvardagslivs-/ arbeidstrening Påbygg 1 år og/eller læretid i verksemd 2 år Ytre Hardanger Opplæring side 15 info: Enter januar 2010 Journalist: Camilla Skaar Ljones Grafisk design: Riss grafisk formgjeving AS enter

3 Utdanningsprogram: Norheimsund vidaregåande skule -Likar å skru Nye programområde Vg1(grunnkurs) frå hausten 2009 Andreas Mæland (17) har sin fyrste praksisperiode ved Øystese Mekaniske Verkstad. Her får han prøva seg på ulike arbeidsoppgåver. Eg har service på bremsar og skiftar olje. No er det sesong for dekkskifte. Eg får prøva meg på det meste, seier Mæland. Eg lærer noko heile tida og tykkjer eg får mykje ut av læretida, legg han til. Mæland har same arbeidstid som dei andre tilsette ved verkstaden. I går var eg på arbeid til klokka seks, fortel han. Men køyra bilane på plass kan han ikkje. Eg har ikkje sertifikat på bil enno, forklarer Mæland. Han valde Norheimsund vidaregåande skule fordi han ville vera i bygda. Mekanisk linje var naturleg fordi han likar å skru. Sjølv har han ein moped som han mekkar på. Andreas Andreas Mæland (17) skiftar til vinterdekk. Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Byggteknikk Design og handverk Vg1 Design og handverk pluss "kryssløp" til Vg2 Barne og ungdomsarbeidar Elektro Vg1 Elektro Vg2 El.energi pluss "kryssløp" til Vg2 Produksjon og industriteknikk Helse- og sosial Vg1 Helse- og sosial Vg2 Barne- og ungdomsarbeidar Vg2 Helsefagarbeidar Teknikk og industriell produksjon Vg1 Teknikk og industriell produksjon TIP Vg2 Produksjon og industriteknikk Vg2 Lette køyretøy Fysiske fasilitetar: Kroppsøvingssal med scene Eigen verkstad for alle utdanningsprogramma Eige atelier for design og handverk Elevkantine Bibliotek Datarom Hybelhus E-post: Telefon: enter

4 To fluger i ein smekk Norheimsund vidaregåande skule har to CNC-maskiner som elevane nyttar i undervisinga. CNC-maskinene kuttar stål og tilsvarar maskiner som finst i industrien. Dei er effektive og nøyaktige. Skuleelevane lagar ymse stålprodukt for Norheimsund industrier. Dei har blant anna bora eksosflensar som skal nyttast i Rolls Royce sin produksjon. Vinn-vinn Norheimsund industrier held elevane med arbeid, og skulen får betalt for produkta elevane produserer. Det er ein vinn-vinn situasjon. Det er dyrt å halda kostbare maskiner for å laga fiktive produkt som vert kasta. Dessutan er det meir inspirerande og motiverande for elevane når dei er med på å laga noko som kjem til nytte, seier lærar Steinar Steine. Kristian Torsnes (17) og Ståle Byrkjeland På karosseriverkstaden Ole Ingebrigt Vik har vore to veker i praksis ved karosseriavdelinga ved Øystese Mekaniske Verkstad AS. Til vanleg er han elev ved Køyretøy-linja ved Norheimsund vidaregåande skule. Interessa for bil vog tungt då Vik avgjorde kva vidaregåande utdanning han ville satsa på. Mellom skjermar og panser I tillegg til ein praksisdag i veka på skulen, skal Vik vera totalt fem veker i arbeid ved ei bilverksemd. Og han er glad for at dei tok i mot han på mek`n. Arbeidsoppgåvene mine er varierte. No held eg på med å fiksa ein kollisjonsskadd bil. Lys, innerskjerm og panser må utbetrast, seier Vik. (17) programmerer CNC-maskina ved å plotta inn kodar og koordinat. Byrkjeland har òg laga eit eige program for maskina som kan fresa ei teikning av ein bil på ei stålplate. Programmeringa er gresk for dei fleste til å byrja med, men med litt øving får ein det til. Eg har måtta læra meg det sjølv, seier Steine. Fleire yrkesval Elevane ved Teknikk og industriell produksjon har fleire yrkesval etter vidaregåande. Dei kan til dømes verta CNC-operatørar, industrimekanikarar og kranførarar. I fjor var det to som fekk jobb som kranførarar i Nordsjøen. Det er ein del som hamnar i Nordsjøen, fortel Steine. Elevane skal ha fem veker praksis ved ulike industriverksemder som Jondal Stål, Lid jarnindustri, Frank Mohn Fusa, Fjellstrand og Norheimsund industrier. Elles har bilverkstaden fått inn ein del bilar av typen Ford Mondeo med produksjonsfeil. Bilane har innvendig vasslekkasje. Vik har fått i oppdrag å demontera det som er øydelagt. Han har teke av alle bildørane for å slipa rust. Deretter må dørane handsamast med rustmotverkande middel. Praksis-elevar er gull verdt Ved karosseriavdelinga er det seks tilsette, to lakkerarar, tre opprettarar og ein verksmeister. Øystese Mekaniske Verkstad har hatt praksis-elevar innom dørane før. Vik kom inn på eit tidspunkt det var mykje arbeid. Det er god hjelp i ein praksis-elev. Han har gjort ein full jobb som me elles måtte ha sett ein mann til. Me har StŒle Ole Ingebrigt Norheimsund vidaregåande skule Kristian vel hatt ein praksis-elev innom hus meir eller mindre konstant. Fleire har fått jobb etter praksistida, fortel verksmeister Geir Arne Fasteland. Og Vik er sjølv godt nøgd med arbeidsplassen. Dagane går raskt når eg er på jobb. Dessutan lærer eg mykje av det eg har lyst til å læra. På skulen har me lite om karosseri, seier Vik. Sjølv om Vik må spørja ein del om hjelp, jobbar han sjølvstendig. Eg får hjelp til akkurat det eg treng hjelp til. Her er flinke folk, seier Vik. Og tøffe bilar, legg han til. E-post: Telefon: enter

5 Norheimsund vidaregåande skule -Skikkeleg arbeid Erik Erik Fykse Ystheim monterer lampe Erik Fykse Ystheim er utplassert ved Norheimsund Elektro i samband med faget prosjekt og fordjuping ved el-energi linja. I løpet av skuleåret skal Ystheim vera praktiserande elektrikar i totalt fem veker. I oktober 2007 var han travelt oppteken med blant anna utbetringar på ventilasjonssystemet ved bassenget på Norheimsund ungdomsskule. Elev med eit mål Ystheim fortel at årsaka til at han søkte om plass ved Norheimsund vidaregåande skule var at han har høyrt mykje bra om skulen gjennom vener og kjende. Elevar som har gått på skulen, har nådd måla sine og fått skikkeleg og godt betalt arbeid. Eg tenkte eg skulle klara det same, seier Ystheim. Elektrofaget har eg valt fordi eg tykkjer det er eit interessant, utfordrande og spanande fag. Eg kjenner andre som har gått på elektrolinja, og dei har nok påverka meg, legg han til. Kjekke dagar Arbeidsdagen startar klokka halv åtte og varer til klokka tre. Ystheim får òg jobba på kveldstid om han ynskjer det. I år har eg hatt sommarjobb ved Norheimsund Elektro, fortel Ystheim. Han rosar læreverksemda for å ha dyktige fagfolk og eit godt arbeidsmiljø. Eg har kjekke arbeidskameratar som er flinke til å tilretteleggja oppgåver for meg. Eg lærer mykje her, seier Ystheim. Oppdraga er varierte. Han får strekkja kabel, kopla ulikt elektrisk utstyr, spikra kabel, henga opp lampar og montera ulike styringar. Rydding er òg ei arbeidsoppgåve for ein ufaglærd. Eg får prøva meg på det meste innan elektrikarfaget, seier Ystheim Learning by doing Den praktiske erfaringa gjev elevane eit lite glytt i kva krav arbeidslivet stiller. Ystheim tykkjer læretida ved Norheimsund Elektro gjev eit nyttig pusterom frå ein elles rutineprega skulekvardag. Eg får bruka teorien eg har lært på skulen. Det er viktig å ha kunnskapane i orden. Og eg lærer å arbeida sjølvstendig, seier han. E-post: Telefon: enter

6 Norheimsund vidaregåande skule Elektrofag Elektrofag er faget for deg som ynskjer å verta t.d. elektrikar, flymekanikar, heismontør eller dataelektronikar. Norheimsund vidaregåande skule kan freista med gode lokale og godt utstyr i undervisninga. Vel du denne utdanninga er det ein føremon å vera nøyaktig og systematisk, men det viktigaste er sjølvsagt interesse for faget. Vg2 Norheimsund vidaregåande skule tilbyr i år programområde el-energi. Pluss "kryssløp" til Vg2 produksjons- og industriteknikk. Meir informasjon finn du på: Bygg- og anleggsteknikk Dersom du ynskjer eit yrke innan bygg- og anlegg, er praktisk sans, godt handlag og gode samarbeidsevner viktige eigenskapar. Det er fleire valmogelegheiter frå bygg- og anlegg no enn tidlegare. Vil du verta tømrar, betongarbeidar, stillasbyggjar eller murar, må du søkja på dette utdanningsprogrammet. Målet i den nye reforma er å samla det meste som har med bygg og anlegg å gjera i eitt fag fyrste året på vidaregåande. Vg2 Norheimsund vidaregåande skule gjev opplæring i byggteknikk. Meir informasjon finn du på: Design og handverksfag Dersom du har kreative evner og likar å arbeida med hendene, kan design og handverk vera faget for deg. Det er ei føremon å vera nøyaktig og å ha eit godt auga for form og farge. Det er eit breitt spekter av fag som tek utgangspunkt i design og handverk. Ein skal vera obs på at det finnes nokre kryssløp, som til dømes Barne-og ungdomsarbeidar Vg2. Meir informasjon finn du på: www. vilbli.no Helse- og sosialfag Kommunikasjon og samarbeid er to viktige stikkord i helse- og sosialfaget. Yrket handlar i all hovudsak om å hjelpa og ha omsorg for menneske i ulike situasjonar. Med denne utdanninga kan du til dømes verta barne- og ungdomsarbeidar, ambulansesjåfør, helsefagarbeidar, helsesekretær eller tannlegesekretær. Fleire av desse yrka krev vandelsattest frå politiet. Vg2 Ved Norheimsund vidaregåande skule er det i år tilbod om to programområde; barne- og ungdomsarbeidarfag og helsearbeidarfag. Dersom du drøymer om å verta sjukepleiar eller førskulelærar, kan det vera ein fornuftig veg å gå påbygg. Vil du vita meir, klikkar du deg berre inn på: Teknikk og industriell produksjon For deg som er interessert i ny teknologi, kan utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon (TIP) vera aktuelt. TIP femnar kring 60 fag som kan gje arbeid i store og små industriverksemder på land og hav. Oljeindustrien er eitt døme, men du kan og verta mekanikar på alle typar køyretøy og anleggsmaskiner. Alle dei mekaniske faga er samla i utdanningsprogrammet TIP. Du får ein brei basis som gjer at du som arbeidstakar vert fleksibel og kan setjast til ulike arbeidsoppgåver. Denne praktiske, varierte og tekniske grunnopplæringa gjev deg ei solid plattform for å velja vidare utdanning til arbeid i dei fleste industriverksemder i inn- og utland. Vg2 Norheimsund vidaregåande skule gjev opplæring i produksjonsog industriteknikk og køyretøy. Meir informasjon finn du på: E-post: Telefon: enter

7 Utdanningsprogram: Framnes Kristne Vidaregåande Skule Kvemmingar er òg velkomne til Framnes Framnes Kristne Vidaregåande Skule har etter kvart fleire kvemmingar i sin elevmasse. Enter har snakka med nokon av dei. Lars Arne Eide Skogasel (16) har alltid hatt lyst til å gå på Framnes. Han tykkjer det er ein fin skule. Maria S. Raniwalla (16) ynskte eit nytt miljø. Ho var ein del på Framnes før ho sjølv byrja fordi ho hadde vener som gjekk på skulen. Nora Bækkelund (16) seier at Framnes har rykte for å ha eit godt miljø. Ho var på open dag på skulen, og fleire av venene hennar søkte seg til Framnes. Ina Gauden Lid (16) fortel at systera hennar gjekk på Framnes. Ho ynskte å gå på Framnes på grunn av det sosiale og kristne miljøet. Arild Farestveit Kvittingen (16) tykkjer det er eit vennleg og ope miljø ved skulen. Solveig Heide Nedkvitne (16) ynskte ei miljøendring og bestemte seg for Framnes etter ho hadde vore på open dag. Iselin Neteland (16) hadde mange vener som skulle gå på Framnes. Kjetil Farestveit Kvittingen (16) har høyrt mykje bra om skulen. Aktivitetar for alle Kvemmingane hevdar at ein er nøydd til å vera mykje på skulen sitt område òg i fritida for å koma inn i miljøet. Dersom ein reiser heim kvar dag rett etter skuletid, vert ein ikkje kjend med internatelevane. Det er alltid nokon å vera med, og ein treng ikkje ha faste avtalar. Heimebuarane får overnatta ved internatet, men må då ha avtale med tilsyn. Elles er det mykje aktivitet ved skulen, både organisert og uorganisert. Gymsalen er mykje brukt til basket, volleyball og innebandy. Tysdag og sundag er det møtekveld. Elles har dei filmkveld med påfølgjande mørkegøymsel etter filmen. Om vinteren går det direkte buss til Eikedalen for dei som likar å stå på ski. Eg gler meg til skulen kvar dag. Uansett kor lenge eg er her, er eg redd for at eg går glipp av noko, seier Raniwalla. Men det er føremonar med å bu heime òg. Miljøet kan verta litt tett, og dessutan slepp ein å vaska kle heime, understrekar kvemmingane. Kristen? Ungdomane er samde i at sjølv om Framnes er ein kristen skule, er det opp til kvar enkelt kva ein gjer ut av det. Miljøet er ikkje konservativt, og ein kan i hovudsak velja om ein ynskjer å delta på dei kristne aktivitetane. På Framnes smiler elevar og tilsette til deg, dei respekterer deg og toleranseterskelen er høg. Mykje av årsaka til det gode miljøet er akkurat det kristne verdigrunnlaget til skulen, trur heimebuarelevane. Dei oppfordrar alle til å koma på open dag. Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 Realfag Matematikk Fysikk Kjemi Biologi Språk, Samfunnsfag og økonomi Engelsk og spansk Sosiologi og sosialantropologi Historie og filosofi Medie- og informasjonskunnskap Valfrie programfag frå idrett Toppidrett fotball Friluftsliv Idrettsfag Vg1, Vg2 og Vg3 Fellesfag Treningslære Treningsleiing Idrett og samfunn Aktivitetslære Valfrie programfag Toppidrett fotball Breideidrett Friluftsliv Studieturar Elevar på Vg2 og Vg3 får tilbod om å reisa på ulike turar, t.d. til Tunisia, Chamonix (Frankrike), England og Tyskland. IKT-satsing Skulen og internata er bygde ut med breiband. Alle elevane har si eiga bærbare datamaskin. Fysiske fasilitetar Fire internat med 220 sengeplassar. Alle avdelingar med daglegstove. Matsal med plass til 300. Stort auditorium Fotballbane, gymsal, buldrevegg, Styrkerom, sandvolleyballbane og naust med 15 kanoar, og 30 havkajakkar. Kvemmingar Skulepengar E-post: Telefon: enter

8 Framnes Kristne Vidaregåande Skule Ut på tur aldri sur Framnes tilbyr programfaget friluftsliv for 2. og 3. klassingar. Debora Lilleås og Kristin Kleven er to av friluftsliventusiastane i 2. klasse ved skulen. Friluftsliv er eit praktisk fag med lite teori. Elevane får vera med på fleire utflukter i løpet av skuleåret. Fjellturar, padling, skiog snøholeturar er ein del av pensum. Elevane skal læra seg å bruka naturen. Ein av fjellturane gjekk frå Strandebarm til Vikøy. Me overnatta i telt og måtte skaffa oss mat på vegen. Nokon plukka blåbær og andre fiska, fortel Lilleås og Kleven. Friluftslivsklassen har òg vore på dagstur til Trolltunga. Me tok Mågelibanen i Tyssedal og kom opp til ein hellar som stikk ut frå fjellet, seier Kleven. Det var småskummelt eigentleg, men gav meg eit lite adrenalin-kick likvel, legg Lilleås til. På vegen opp til Trolltunga leita friluftslivsklassen etter krystallar. Etter trallebanen var det to til tre timars gange til toppen. Kleven fortel vidare om surfeturen til Jæren. Alle fekk prøva seg i elvekajakk og på surfebrett. Lavvoane som dei sov i, sette dei opp sjølve. For Kleven var jomfruturen på surfebrettet ei utfordring. Det gjekk heilt fint, men det var vanskeleg å koma seg opp på brettet. Elles har ungdommane padla kajakk frå Framnes til Nyatræet. Vel framme grilla dei pølser og pinnebrød. Tilbehøret var ikkje rekesalat eller løk, men tang steikt i smør med salt og pepar. Det står fleire turar på timeplanen. Til vinteren skal dei på snøholetur og prøva seg på telemark i Eikedalen. fornuftig. Rapportskriving er òg eit teoretisk innslag i faget. Me skriv rapport etter kvar tur om kor me har vore, kva nytt me har lært og positive og negative erfaringar med turen, seier Kleven og Lilleås. Lilleås tykkjer det er kjekt med eit fag ein slepp å lesa så mykje til. Kunnskapen og erfaringane me får her er nyttige heile livet, seier ho. Med friluftsliv som valfag opplever eg nye og spanande ting, forklarer Kleven. Friluftsliv for alle Det er ikkje naudsynt med erfaring frå friluftsliv eller idrett for å vera med. Elevane vert vurderte ut frå innstilling og deltaking. Det er viktig å ha ei positiv innstilling og å visa at du har lyst til å gjera noko. Ein må delta i fellesskapet ved å bæra, laga mat og setja opp telt, seier Lilleås. Praktisk teori For å lukkast i felten, er det viktig at elevane lærer korleis ein pakkar sekken E-post: Telefon: enter

9 Samfunnets vaktbikkjer Framnes Kristne Vidaregåande Skule Kristin Kleven (17) og Oda Djupevåg (17) går i 2. klasse og Bodil Brennsæter (18) i 3. klasse på Framnes Kristne Vidaregåande Skule. Dei har medie- og informasjonskunnskap som programfag. Kristin I medieundervisinga lærer elevane grunnleggjande bruk av kamera, korleis media påverkar samfunnet og om media sine arbeidsmetodar. Dei etiske retningslinene for media, står og sentralt. Elevane får generell kunnskap i medievitskap. Faget er både teoretisk og praktisk. Kleven og Djupevåg fortel at dei har hjelpt til med heimesida til Framnes, laga reklameplakatar og bildeseriar. For heimesida har dei intervjua elevar om fritidstilbodet i Kvam. Bildeseriane dei har laga, er baserte på ein historie. Målet var å ta foto som batt historien saman og fanga kjenslesterke ansiktsuttrykk. 3. klassen har òg gjort intervju. Brennsæter fortel at ho intervjua utekontakten i Kvam, Siriann Lillevik, på Ungdomsbasen i Norheimsund. Elles har dei laga reklamefilmar for ulike produkt, alt frå hårspray til skulen på Framnes. I haust har me hatt fokus på foto. Me har teke gamaldagse portrett av kvarandre som me har framkalla på mørkerom. Det var interessant, seier Brennsæter. Tverrfagleg Delar av mediefaget går parallelt med norsk. Reklame, eventyr, historieforteljing og film og dramaturgi er tema i begge faga. Det er òg mykje samfunnsfag og sosiologi i mediafaget, særskilt i den biten som går på korleis media påverkar samfunnet. Kvar veke er det to elevar Bodil som må fylgja med på aktuelle nyhende i media og gje ein presentasjon for klassen. I haust var det naturleg nok fokus på valet i USA. Mediefaget er spanande og praktisk. Det er kjekt å kunna litt om massemedia, seier Kleven. Feltarbeid 2. klassen i Medie- og informasjonskunnskap skal i løpet av skuleåret vitja Bergens Tidende sin multimediabase. Multimediabasen er ein fiktiv journalistbase i kjellaren på bt-bygget i Bergen. Kjellaren er laga til som ein miniatyrby med kafear og telefonkioskar. Kleven og Djupevåg har vore med på journalistøvinga før. I 10. klasse på ungdomsskulen var dei på multimediabasen i samband med norskfaget. Elevane vart sett saman i Oda grupper på fire. Nyheitssakene dei dekte var innan kultur og krim. For å gjera øvinga så realistisk som mogeleg fekk elevane tidsfristar dei måtte overhalda. Me samla informasjon og sette saman fleire nyheitssaker for avis på bakgrunn av opplysingane me fekk. Det var laga til feller me kunne gå i, til dømes var det kjelder som ville vera anonyme. Etter øvinga fekk me tilbakemelding på arbeidet me hadde gjort, fortel Djupevåg som vurderer journalistutdanning etter vidaregåande. 3. klassen tek turen til Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. I løpet av ein dag skal elevane innom fleire stasjonar med ulike medieuttrykk. Dei skal prøva seg på praktiske oppgåver innan fjernsyn, radio, avis og web-design. E-post: Telefon: enter

10 På spesialoppdrag Eivind Skeie (18), Peter Fredheim Oma (18), Eirik Ulltang Sauene er ikkje tette. Dei tek inn vatn bak, forklarer elevane. (18), Andreas Oma (18) og Dei er òg med på slakting og smalahovesvi- Ingve Kjosås (18) fortel om eit ing. Løna er naturlegvis spesialoppdrag på Austevoll. i naturalia. Skulen planlegg ein smala-hovekveld for elevane. Kvart år reiser 3. klassingane ved idrett til Austevoll for jakta på villsauer. Det er ei utfordring som gjengen frå Framnes tek på strak arm. Målet er å fanga flest mogeleg sauer, dra dei med seg i båtar, binda dei fast og frakta dei til land. Sauene beiter på fleire øyar og er vanskelege å få has på. Sauene er som geiter og terrenget er ulendt, fortel elevane. Det er ikkje ei enkel oppgåve dei møter. Villsauene anar truleg faren, og jagarane må vera varsame for ikkje å springa sauene i hel. Taktikken er å jaga sauene inn i eit hjørne og deretter gripa tak i ull eller horn. Av og til dett eit dyr på sjøen. Då må ein hoppa etter elles søkk sauen som ein stein. Gourmet Etter jakta er det tid for eit eksklusivt måltid. På menyen står kamskjell, måse, breiflabb, indrefilet og hjarte av sau. All maten er kortreist og rykande fersk. Kamskjela dykkar elevane etter sjølve. Måsane er sjølvskotne og breiflabben fanga med spyd. Opphaldet på Austevoll er ei helg med matauk i fokus. Engasjerte lærarar Lærarane Odd Inge Austevoll og Martin Dalane organiserer òg andre aktivitetar for elevane i løpet av helga. Dei som yn Framnes Kristne Vidaregåande Skule skjer det, får prøva leirdueskyting og vassski. Innkvarteringa er i eit naust som tidlegare har vore fiskemottak. Helga byd på eit mangfald av opplevingar. Studieturar På Framnes er det studieturar for kvar ein smak. Britiske øyar Elevar med engelsk som programfag i 2. og 3. klasse reiser på studietur til dei britiske øyar. I 2008 gjekk turen til Skottland. Her fekk engelskstudentane gaid-tur i Edinburgh, dei vitja museum og let seg imponera av palasset til Dronning Elisabeth II. Dei fekk med seg busstur til The Highlands med grilling og bading med Nessie i Loch Ness. Ein musikal og litt rusling i gatene i Glasgow vart det òg tid til. Chamonix Annankvart år får telemarkentusiastane ved Framnes reisa til Chamonix og svinga seg i skiløypene. Tilbodet er fyrst og fremst til idrettselevane. Der er det skirenn frå morgon til kveld, flotte snøkvite fjell, solbrende ansikt, mykje sosialt og terping og øving i telemark. Turen får terningkast 6 av elevane som var med i Tyskland Framnes Kristne Vidaregåande Skule har ein venskapsskule i Darmstadt, FCSD, Freie Christliche Schule Darmstadt. Kvart andre år får tyskstudentane moglegheita til å vitja skulen og bu hjå vertsfamiliar. Dei norske ungdommane får oppleva Tyskland på ein annleis og interessant måte. Etter åtte dagar med verbal tysk påverknad, får ein gjerne lyst til å læra meir av det tyske språket. Om våren kjem dei tyske elevane til Framnes. Her får dei erfara korleis internatlivet er. Dei bur på romma til vertseleven og reiser heim til vertseleven i helga. Eit flott prosjekt der ein lærer folk og språk betre å kjenna! Tunisia 2. og 3. klasse elevane på studiespesialisering får høve til å reisa til Tunisia. Annakvart år arrangerer Framnes studietur til det afrikanske kontinentet. Elevane er borte i to veker. Den fyrste veka får dei kjennskap til muslimsk kultur og historie. Ein tunisisk gaid med norsk statsborgarskap dirigerer framneselevane som får oppleva Tunisisa frå innsida. Dei vitjar tunisiske familiar, er med på ørkenvandring, kamelsafari og jeeptur, overnattar i sanddynene under stjernehimmelen og prutar med lokale kjøpmenn i handlegatene. Den andre veka tek elevar og lærarar inn på turisthotellet Rosa Beach. Tema for veka er kristendommen sin ståstad i Tunisia gjennom historia og fram til i dag. Elevane vitjar gamle katakombar, synagoger og får i tillegg eit godt innblikk i romersk kultur. Samstundes får elevane mogelegheit til å vera vanlege turistar òg. E-post: Telefon: enter

11 Utdanningsprogram: Øystese gymnas Påbyggjaren Hans Magnus Vik Nygard (18) tek påbygg ved Øystese gymnas for å få studiekompentanse. Det er han ikkje åleine om. I påbyggklassen dette skuleåret er det 29 elevar. Elevane har ulik bakgrunn. Nygard har gått på elektro ved Norheimsund vidaregåande skule. Han veit ikkje heilt kva han vil enno, og ynskjer difor å ha alle mogelegheiter opne. Etter gymnaset vert det kanskje aktuelt å gå på folkehøgskule, eventuelt avtene førstegangsteneste. -Me er ein del av miljøet her, men dei som har gått på skule saman i tre år er nok meir samansveisa, seier Nygard. Engelsk og tysk på ekte Hans Magnus Voluntørane Martin Huber (19) frå Austerrike og Chris Benbow (20) frå Wales trivst i Noreg. På gymnaset i Øystese hjelper dei til i tysk- og engelsktimane og er særskilt viktige for den munnlege undervisinga. Elevane her er flinke i engelsk. Eg pratar engelsk med dei for å demonstrera uttale og intonasjon, fortel Benbow. Voluntørane er ein del av skulemiljøet. I tillegg til å vera språkhjelparar, er dei aktive volleyballspelarar. Huber og Benbow prøver å læra seg norsk. Dei er samde i at det er ei tøff utfordring. Kvifor er dei i Øystese? Huber hadde lyst til å sjå Skandinavia og var eigentleg på veg til Sverige, men enda litt tilfeldig opp i Noreg. Benbow seier han ynskte ei annleis oppleving. Eg har tidlegare vore i Sør-Amerika som er eit fattig og varmt kontinent. Denne gongen ville eg prøva å bu i eit land med motsette kvalitetar. Og Skandinavia er jo relativt kaldt og velståande, seier Benbow. Chris Martin Studiespesialisering, innføringsklasse for framandspråklege, internasjonal klasse i USA (Vg2), allmennfagleg påbyggingsår (Vg3), arbeidstrening og kvardagslivstrening, innleiande Vg1. realfag Fysikk, kjemi, matematikk, biologi, informasjonsteknologi. Språk, Samfunnsfag og økonomi Språkfag: Engelsk, tysk og spansk. Politikk, individ og samfunn: sosialkunnskap, samfunnsgeografi, politikk og menneskerettar, sosiologi og sosialantropologi. Rettslære 1 og 2 Internasjonal klasse Alle elevar i Hordaland får tilbod om å ta Vg2 ved Saint Paul Lutheran High School i Missouri, USA. Opplegget er offentleg godkjent. Allmennfagleg påbygging For deg med yrkesfagleg bakgrunn som ønskjer generell studiekompetanse. Studieturar Elevane på Vg2 reiser på fellestur utanlands om våren. Turane har gått til land som England, Tyskland og Tsjekkia. Dette året går turen til Praha. Valfrie programfag Breiddeidrett, toppidrett fotball og/eller volleyball og musikk, dans og drama. Fysiske fasilitetar Datamaskiner i dei fleste rom Videorom Stort bibliotek Språklaboratorium Kantine Festsal med scene Mange spesialrom Idrettshall / kunstgrasbane Styrkerom E-post: Telefon: enter

12 Øystese gymnas Realfag Endre Torbj rn Torbjørn Valestrand Berge (18) har matte og informatikk som programfag. Endre Skeie (18) har matte, fysikk og kjemi. Nils Begge har delteke i Abelkonkurransen som er ein landsomfattande konkurranse i matematikk for elevar på vidaregåande skule. Niels Henrik Abel Konkurransen er delt i tre rundar. I fyrste runde er det med elevar. For å koma til runde nummer to, må ein ha minimum 60 av totalt 100 poeng. Dei 20 beste går vidare til tredje runde. Av dei 377 elevane som kvalifiserte seg til andre runde i fjor, var to frå Øystese gymnas; Berge og Skeie. Me pleier ha elevar med til runde to kvart år, fortel matte- og fysikklærar Nils Østerbø. Gymnaset har òg hatt elevar blant dei 20 beste, men det er heller sjeldan kost. Det er frivillig å delta, men alle elevane på skulen får tilbod om å vera med. Dei som er interesserte, melder seg sjølve, forklarer Østerbø som har vore ansvarleg for Abelkonkurransen i alle år. Ungdomsskulepensum Konkurransen sitt utgangspunkt er mattematikk frå grunnskulen. Dersom ein er driven i ungdomsskulepensum, kan ein gjera god figur i Abelkonkurransen. Spørsmåla er intrikate. Eleven må forstå og tenkja sjølvstendig. Med kreativitet og enkel logikk kan han koma langt. I fyrste runde er det fem svaralternativ til kvart spørsmål. Ein treng ikkje føra oppgåvene. Lyse hovud Det er eit godt realfagsmiljø ved Øystese gymnas. Interesse er avgjerande for kor mykje ein får ut av faga. Det er ofte gjennom hardt arbeid at interessa kjem, seier Østerbø. Skeie har lyst til å studera matte/fysikk eller kjemi ved NTNU etter vidaregåande, eventuelt medisin. Berge vurderer informasjonsteknologi ved NTNU. For å få plass på desse studia, må ein ha fullført høgaste kurs i matte frå vidaregåande. Språkøyra Øystese gymnas har tilbod om språkfaga tysk og spansk.hilde Berge (16) og Monika Tordal (16) studerer begge spansk. Tordal valde spansk fordi ho hadde fransk på Øystese ungdomsskule og då er det ifylgje henne lettare å læra seg spansk enn tysk. Berge ville studera spansk fordi det er eit fint språk. Eg bestemte meg tidleg for å ha spansk på gymnaset. Språkfaga er nyttige. Dersom ein kan fleire språk, kan ein ta seg fram i framande land og gjera seg forstått. Spansk er eit verdsspråk og eg meiner at ein kjem lenger med spansk enn med tysk, seier ho. Berge legg til at spansk er eit enklare språk enn fransk og at det liknar meir på engelsk. Spanskgruppa er delt i to klassar. Arbeidet med faget er variert, tykkjer Tordal og Berge. Tavleundervisinga dominerer. Elevane les høgt, puggar gloser, samtalar med kvarandre og lærar, dei har gruppearbeid og jobbar på data. Kvar fredag er det fagdag på gymnaset. Det inneber at heile dagen går med til å jobba med eitt fag. No på fredag er det spansk som står på timeplanen. Då kjem det ein spansktalande gut til skulen. Han skal snakka spansk med oss, fortel Tordal. Kva med tysk, då? Espen Hamarhaug (16) har hatt tre år med tysk på ungdomsskulen og likar språkfag. Voluntøren frå Austerrike er med i halvparten av timane. Slik får me kjennskap til munnleg tysk og ulike Monika Hilde dialektar, fortel Hamarhaug. Til neste år vert det kanskje studietur til Berlin for tyskklassen. E-post: Telefon: enter

KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE. Ein av Noregs største internatskular

KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE. Ein av Noregs største internatskular KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE Ein av Noregs største internatskular OM Framnes Framnes er ein kristen internatskule som ynskjer å vera ein skule for livet og ein god start på yrkeskarrieren din. Fagleg god

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r ENTER 2009 Fulldistribusjon infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar

Detaljer

Ølen vidaregåande skule

Ølen vidaregåande skule Ølen vidaregåande skule Ølen vgs ligg i Vindafjord kommune i sentrum av Ølen, med flott utsikt og med Ølensfjorden som næraste nabo! Ølen vgs har eit trygt og godt skulemiljø med høg fagleg kvalitet og

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs har ca. 360 elevar og følgjande utdanningstilbod -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs har ca. 380 elevar og følgjande utdanningstilbod -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET FORELDREMØTE 30. JANUAR

TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET FORELDREMØTE 30. JANUAR TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET 2017-18 FORELDREMØTE 30. JANUAR STUDIESPESIALISERING Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 30 timar/veke 15 timar/veke 15 timar/veke Programfag 15 timar/veke 15 timar/veke

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tek deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt fagleg og sosialt miljø Gode resultat Bø vgs. har ca. 380 elevar og følgjande utdanningstilbod - Idrettsfag - Idrettsfag med langrenn/skiskyting

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule

8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule 8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule Foreldremøte 22. febr. og besøk på barneskulane 23. og 24. febr. Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni Overgang barne-ungdomsskule

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

8. trinn 2016/2017 Bryne ungdomsskule. Overgangen til ungdomsskulen Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni

8. trinn 2016/2017 Bryne ungdomsskule. Overgangen til ungdomsskulen Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni 8. trinn 2016/2017 Bryne ungdomsskule Overgangen til ungdomsskulen Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni Kva er annleis? Nye klassar Nye lærarar Valfag og språk Periodeplanar

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast barneskulen innan 10.april)

REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast barneskulen innan 10.april) TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no Konfidensielt REGISTRERINGSSKJEMA FOR PERSONOPPLYSNINGAR SKULEÅRET 2015/2016 (leverast

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Studieretning for idrettsfag. 5t Toppidrett fotball (ein kan ha det alle tre åra). 5t Breddeidrett fotball (ein kan ha det alle åra)

Studieretning for idrettsfag. 5t Toppidrett fotball (ein kan ha det alle tre åra). 5t Breddeidrett fotball (ein kan ha det alle åra) Studieretning for idrettsfag 5t Toppidrett fotball (ein kan ha det alle tre åra). 5t Breddeidrett fotball (ein kan ha det alle åra) 1 / 6 5t Individuell toppidrett (ein kan ha det alle tre åra). 5t Breiddeidrett

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Til stades: Wenche Sollid, leiar (6B) Elin Hilleren (1.-kl.) Sigfrid Ahlin Søvde (3.-kl.) Nina Cirotzki (4B) Jan

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Fakta om skulen Ny i 2010 Ca 450 elevar 2012-2013 2013 Ca 60 lærarar og 10 assistentar/b.&u.arb Rektor og 3 avdelingsleiarar Miljøterapeut og 2 rådgjevar/sosiallærarrar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 I år nytta me Google.com for å få inn svar på nett, og fekk 34 av 48 moglege svar. Av og til = 5,9% (to elevar) som seier at dei vert dytta eller blir

Detaljer

Det nytter. Skuleinterne tiltak

Det nytter. Skuleinterne tiltak Det nytter Skuleinterne tiltak 2 Tiltak for auka gjennomføring I skuleåret 2012-13 var det til saman 28 skular som fekk tilskot til skuleinterne tiltak. 1161 elevar deltok i tilbodet. På dei fleste skulane

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer