Flytting av forelesing! Byens sosiale landskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flytting av forelesing! Byens sosiale landskap"

Transkript

1 DEL III: Kven styresmaktene sanksjonerte mot? Flytting av forelesing! Byens sosiale landskap Sosiale grupper i endring Flytting av forelesning på HIS115, tema 1 (Frode Ulvund): Torsdag 3. mars arrangerer HFSU fagkritisk dag. I den forbindelse flyttes forelesningen KLASSE OG SANKSJONAR til fredag 4. mars. Tid og sted: Aud D, Sydneshaugen skole. kl Arne Solli Eksempel: Bergen Analytiske snitt:vågen - Nøstet Øving: Hushaldssamfunnet Kjelde: Folketeljinga 1801 Kor mange medlemmar har hushalda? Kva type medlemmar har hushalda? Samfunnsproduksjonen var organisert hushaldsvis 1

2 Sosial kontroll Tenestefolk i 1801 Tenesteplikt for ugifte Ingen ledig Karl, eller Inderste, som sider til Huse paa Landet, maa bortfæste sig til Bonde-Arbejd og Tieniste ringere, end heelt, eller halvt, Aar ( Chr V ) jersin Arbeidsplikt for gifte Bryggen Og skal saa ingen paa Landet hos Bønderne for Dagløn arbejde uden gifte og boesatte paa Gaarde, eller Gaardsparter, og GadeHusmænd, som giøre og give aarlig Rettighed til deris Herskab (Chr V ) Forordning 9/8-1754: Ranges for anten Means 1,83 to 2,64 0,88 to 1,83 0,48 to 0,88 0,29 to 0,48 (6) (6) (5) (7) Sosial kontroll 2 Reisepass Naar Tieniste-Tyende, Mands- eller Qvindis- Personer, lovlig deris Tieniste eengang opsagt have, synderligen om de uden Sognet sig agteat begive, da skal deris Sognepræst være forpligtet at meddeele dem Bevis, naar de den begære, at de ere fri og ledige fra Herretieniste til Lands og Vands, saa vel som fra Bondens Tieniste, og for Egteskab, saa fremt de ellers ikke med nogen trolovede, eller viede, ere. (Chr V ) Oppheva 1861 Standssamfunnet Før-industrielle samfunn Opphav (slekt) Juridisk bestemt status Sosiale politiske rettar standsavhengige Standskorporasjonar regulerer daglegliv, yrkesutøving, handel. (Handversklaug) Livsstil standsmessig Sosial ulikskap sett i system "alle af bondestanden i Norge [...] som ei bruge Gaarde eller Husmands-Pladser skal være forbundne at fæste sig i aarlig Tieneste, og ei være tilladt at arbeide for Dagløn" Plikt til å ta teneste oppheva 1854 Hushaldet: Paternalisme Husfader/Husbonds -retten Tukt (hushaldsjustis) Opplæring Paternalisme Vertikal lojalitet Standsgrupper (M. Weber) Fødselsstand: Adel, odelsbønder Yrkesstand: Handverkarar, kjøpmenn Politisk stand: Embetsmenn Resten: Standslause (gemene hob) 2

3 Industrialisering: Bergen 1880talet : Bort frå paternalismen 1801: Handverkarar 1875: Handverkarar Bort frå paternalismen II Sveinar Drengar Sveinar Drengar Bort frå paternalismen i hushaldsperspektiv : Sveinar og drengar bur hos handverksmesteren Sveinar og drenger er ugifte Skille arbeid/bustad Sveinane gifter seg, flytter bort frå handverkshushaldet Drengane bur heime hos foreldra Felles europeisk utvikling Industrisamfunnet: Klassesamfunnet Industrisamfunnet Karl Marx: Forholdet til produksjonsmidla Todeling. Eig (kapitalistar) / Eigedomslause (arbeidarar) Problem: Funksjonærar, arbeidsformenn og småborgarskapet Max Weber Øving: Kategorisering av sosiale grupper Kjelde: Folketeljinga 1900, yrker. Prinsipp/metode ved sosial analyse Kateogrisering i klasser Kategorisering i sosiale lag Kategoriser yrke etter dei to prinsippa Eigedom og utdanning Posisjon i arbeidsprosessen Borgerskapet, Middelklassen, Arbeiderklassen Thompson: Klassemedvit horisontal lojalitet. 3

4 Bergen 1801 Sosial lagdeling Lag Antall personer % av befolkning Øverste ,8% Midtre ,1% Nedre ,7% 100 % 90 % 80 % Øverste 70 % Midtre Nedre 60 % Nederste Ubestemt 50 % 40 % Nederste ,0% Ubestemt 72 0,4% % 30 % 20 % 10 % 0% Totalt Klasse og klassemedvit E. P. Thompson: Klasse ikkje ein ting eller kategori. Klasse eit fenomen E. Bull d.y: Klasse når arbeidarane kallar seg for arbeidere Finn Olstad: Klasse når arbeidarane har klassemedvit og klassesolidaritet. (Horisontal solidaritet) Bergen Sosial lagdeling Bergen talet Kapitalistisk produksjon Martens, Olsen & Co Kapitalismen i handverksyrka Faser: den vesle vareproduksjon, mester og svenner, eks Enkel kooperasjon, småbedrifter: 15 pers. og meir, arbeidsdeling, spesialisering, ufaglærte (1840-talet) Storindustri, (1880 åra) eks: Martens-Olsen& Co tilsette. BMV, Laksevåg verft 4

5 Laksevåg verft Kvifor sosiale bydelar? Vind frå vest unngå stanken ( luftig ) Statusteorien Pendlerteorien (eks: Nygårshøgda) Hageteorien (Kalfaret, Sandviken, Årstad, Paradis). Skatteteorien. Lågare skatt i Årstad og Fana. Krake søker make Konklusjon Sosial struktur Stand til klasse Sosiale band Paternalisme til klassemedvit (vertikal lojalitet -> horisontal solidaritet) Samfunnsproduksjon Frå hushaldsbasert til fabrikkbasert (kapitalistisk) Sosiale landskap auka avstand Hetrogene til homogene bydeler (øst/vest) Den bergenske sosiogeografi i 2005 Rikingane i Ytre-bygda og Fana Innvandrarar i Årstad (Løvstakksida) Lågast inntekt: Arna, Åsane Høgst utdanning: Sentrum (Årstad/Bergenhus) Arbeidsledige: Laksevåg og Åsane Fattige nord Rike sør

DET NORDVEST-EUROPEISKE HUSHALDSMØNSTERET NORSK PERSPEKTIV

DET NORDVEST-EUROPEISKE HUSHALDSMØNSTERET NORSK PERSPEKTIV DET NORDVEST-EUROPEISKE HUSHALDSMØNSTERET I NORSK PERSPEKTIV HISTORIE STORFAG HAUST 1994 UNIVERSITETET I BERGEN ARNE SOLLI INNHALD Side INNHALD... ii KAPITTEL 1 INNLEIING... 4 1.1 Eit nordvesteuropeisk

Detaljer

OM ELDRE HÅNDVERKERE I KRISTIANSAND

OM ELDRE HÅNDVERKERE I KRISTIANSAND OM ELDRE HÅNDVERKERE I KRISTIANSAND Jan Henrik Munksgaard Af Snedkerne nævnes Christian Astrup, som den fortrinligste; han gjør gode Meubler; holder Svend og Drenge og bestandigt Værksted. 1 Artikkelen

Detaljer

Gandalf Tryggve, Gudrun Bergljot og Ragnvald Tjodolf:

Gandalf Tryggve, Gudrun Bergljot og Ragnvald Tjodolf: Gandalf Tryggve, Gudrun Bergljot og Ragnvald Tjodolf: Nordiske renessansenavn som innovasjon i et sosiologisk og geografisk perspektiv NOR-3930 Lars Eirik Dahlberg Mastergradsoppgave i nordisk - integrert

Detaljer

16/2010. Fadderskap som sosial relasjon NOTAT. Arnfinn Kjelland. Forskingsstatus, kjelder og metode

16/2010. Fadderskap som sosial relasjon NOTAT. Arnfinn Kjelland. Forskingsstatus, kjelder og metode 16/2010 NOTAT Arnfinn Kjelland Fadderskap som sosial relasjon Forskingsstatus, kjelder og metode Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Arnfinn Kjelland Høgskulen i Volda 1891-5973 Forfattar

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Utkantjentene sin stille revolusjon 1

Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Kåre Heggen Det har skjedd omfattande endringar i rekrutteringa til vidaregåande og høgre utdanning dei siste tiåra. Frå tidlegare studiar veit vi at kvinnene no søkjer

Detaljer

Innstilling fra medlemene Arne Rolijordet, Turid Thomassen, Jorun Gulbrandsen og Torstein Dahle

Innstilling fra medlemene Arne Rolijordet, Turid Thomassen, Jorun Gulbrandsen og Torstein Dahle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Programkomiteens innstilling til prinsipprogram Innstilling fra medlemene Arne Rolijordet, Turid Thomassen,

Detaljer

Atle Døssland: Lutter Bønder vare Faddere til min Daab Det prosjektet handlar om

Atle Døssland: Lutter Bønder vare Faddere til min Daab Det prosjektet handlar om Shp, Høgskulen i Volda: Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn. Prosjektseminar 3. 4. september 2008. Atle Døssland: Lutter Bønder vare Faddere til min Daab Det prosjektet handlar om Tittelen

Detaljer

Eigedomsteori: Ei innføring

Eigedomsteori: Ei innføring Eigedomsteori: Ei innføring Erling Berge Samandrag Artikkelen gjer greie for tre syn på kva eigedom er for noko: Daglegtalens omgrep, jussens omgrep og samfunnsvitskapen sitt omgrep. Daglegtalens eigedomsomgrep

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE. Organisasjon

TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE. Organisasjon TIDSSKRIFT FOR ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIE Organisasjon 2/1980 Utgitt av Pax forlag, Oslo med støtte av Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Kulturråd Redaksjonsutvalg Jorunn Bjørgum Edvard Bull Svein Damslora

Detaljer

ÅRBOK VEST-AGDER-MUSEET 2010

ÅRBOK VEST-AGDER-MUSEET 2010 alkohol Gleder og sorger 2010 ÅRBOK VEST-AGDER-MUSEET 2010 Utgitt av Vest-Agder-museet IKS Redaktør Thor Gunnar Hansen Redaksjon Tale Christiansen og Thorunn Lunde Design Per Grimsgaard Layout og trykk

Detaljer

NOU. Lik og likskap. Noregs offentlege utgreiingar 2014: 2. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

NOU. Lik og likskap. Noregs offentlege utgreiingar 2014: 2. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav NOU Noregs offentlege utgreiingar 2014: 2 Lik og likskap Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav Noregs offentlege utgreiingar 2014 Seriens redaksjon: Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa

Detaljer

Innhald: Utgjevar: Sykkylven Sogenemnd Skrift: Times 11/12 (tekst). Times 30/31 (titlar). Sats, montasje og prent: Cylindertrykk A/S 1998

Innhald: Utgjevar: Sykkylven Sogenemnd Skrift: Times 11/12 (tekst). Times 30/31 (titlar). Sats, montasje og prent: Cylindertrykk A/S 1998 Innhald: Nils-Einar Rye: Barndom... side 3 Roald Solheim: Spelet om Sykkylven... side 4 Edel Pernille Ystenes: Inst inne vil eg alltid vere jordmor... side 5 Per Robert Tafjord: Seksti eller berre sju...

Detaljer

Volda Branntrygdelag

Volda Branntrygdelag Volda Branntrygdelag 1866-1966 av Ingvard Bjåstad Dette er ein kopi av boka som vart utgjeve av Volda Branntrygdelag og trykt på Sunnmørsposten sitt Aksidenstrykkeri i 1966 Fotografia er tekne av: Johan

Detaljer

Slaver, roser og en bedre verden 1

Slaver, roser og en bedre verden 1 Slaver, roser og en bedre verden 1 Av Jan Hesselberg Slaveriets slutt: moral eller profitt? Vi som vokste opp i Norge etter den andre verdenskrigen, ble grundig opplært i "de svartes" fortid som slaver

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Nødvendig tvang? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 MIDSUND STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 87 FØREORD Hovudformålet med Folke og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen og levekåra i det norske

Detaljer

Offentlig sektor: - et nødvendig gode. Av Kåre Hagen

Offentlig sektor: - et nødvendig gode. Av Kåre Hagen Offentlig sektor: - et nødvendig gode Av Kåre Hagen 1 Tidligere utgivelser Publikasjoner: Unios verdibok Vet du nok pm pensjon? Makt og innflytelse i EU Klima for endring For en offensiv kunnskaps- og

Detaljer

For disse og andre publikasjoner, se: www.iris.no/publications

For disse og andre publikasjoner, se: www.iris.no/publications Tidligere utgivelser: «Forskerblikk på politikk II», Hilmar Rommetvedt, 2012, ISBN: 978-82-490-0774-5 «Forskerblikk på politikk», Hilmar Rommetvedt, 2003, ISBN: 82-490-0248-2 For disse og andre publikasjoner,

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, november 2012 Saksbehandler: Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 15:45) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Vi har tidligere kontaktet deg om

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

Bjarkøy-ættas etterkommere: ca. 1250-1605

Bjarkøy-ættas etterkommere: ca. 1250-1605 Institutt for historie og religion. Bjarkøy-ættas etterkommere: ca. 1250-1605 Arv, eiendomsoverføring og ekteskap Astrid Marie Mellem Johnsen Masteroppgave i historie Mai 2014 Forsiden viser Bjarne Erlingssons

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane

FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Kva fortel dei norrøne skriftlege kjeldene om historia til sørsamane 1 FOREDRAG av ELSE MUNDAL PÅ SEMINAR OM SØRSAMISK HISTOIRE, Trondheim 21. 03.03. Else Mundal er professor i norrøn filologi og arbeider for tiden ved Senter for middelalderstudier ved Universitetet i Bergen.

Detaljer