STRAIGHTSOL (STRAtegies and measures for smarter urban freight SOLutions

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRAIGHTSOL (STRAtegies and measures for smarter urban freight SOLutions"

Transkript

1 STRAIGHTSOL (STRAtegies and measures for smarter urban freight SOLutions Europeisk mobilitetsuke Mer miljøvennlig bydistribusjon i Oslo Oslo, 17.september 2013 Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt (TØI)

2 Generelt om prosjektet Innhold Foreløpige funn fra 6 demonstrasjoner med fokus på optimalisering av godstransport i europeiske byer DHL konsolideringssenter, Barcelona Oxfam - Sensorer i innsamlingscontainere, Southampton TNT Mobilt depot, Brussel Kuene + Nagel- GPS sporing av jernbanevogner, Thessaloniki GS1 Automatisk datafangst og bufferlager, Oslo Tidsstyring og regulering av laste- og losseoperasjoner, Lisboa Nattlevering til 5 supermarkeder, Brussel Demonstrasjonenes bidrag til oppfyllelse av EUs transportpolitiske mål Oppsummering

3 Bakgrunn for prosjektet Manglende effektivitet i bydistribusjon Miljø Urbanisering Evalueringsutfordringer

4 STRAIGHTSOL Strategies and measures for smarter urban freight solutions FP7, Sustainable Surface Transport, European Green Cars Initiative Logistics and co-modality 36 months starting September 2011 Urban interurban shipments more efficient and environmentally sustainable urban deliveries better tools for evaluation and transferability 4

5 STRAIGHTSOL demonstrasjoner og partnere GS 1 Oslo Oxfam UK Colruyt & Delhaize TNT Brussels EMEL Lisbon DHL Supply Chain L Hospitalet de Llobregat Kuehne+Nagel Thessaloniki 5

6 DHL Supply Chain: konsolideringssenter i L Hospitalet de Llobregat Barcelona Konsolidere varestrømmer i terminaler før bydistribusjon for å øke effektiviteten i last mile nettverket Stor kunde Konsolideringssenter (DHL ) Leverandør 1 Leverandør 2 Leverandør N Lokal butikk Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI 6

7 Funn fra DHL SC demonstrasjonen i Barcelona Fleksibilitet og synergi er hovedutfordringen for å gjøre konsolideringssenteret levedyktig: Fleksibilitet til å samlaste forskjellige varetyper Synergi knyttet til å optimalisere hele varekjeden Bruk av eksisterende infrastruktur for å redusere investeringskostnadene er en nøkkel for suksess Involvering av kommunen er avgjørende for å få med butikker Beregninger indikerer en besparelse på ca 25 % (kostnader, vognkm og CO2 utslipp) Utnyttelse av lastkapasiteten har økt fra 68 % til 73 % 7

8 demonstration Fjernstyrt overvåkning av fyllingsgrad i innsamlingscontainere 8

9 Funn fra Oxfam -demonstrasjonen 28 % reduksjon i innhentingsbesøk til containerne 36 av 56 containere ble besøkt sjeldnere enn før demonstrasjonen 3,2 % reduksjon i utkjørt distanse og 2,8 % redusert tidsbruk for kjøretøyparken Trenger lengre tid til å organisere innhentingsturene (ca 2 timer per dag) Mer lovende med fleksible innhentingsdager (~ 25 %) Oxfam er mer interessert i å benytte sensorene for å hindre tyverier enn å effektivisere innhentingen Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI 9

10 TNT Express i Brussel: Mobilt Depot En semitrailer utstyrt med alle depotfaciliteter (dvs. laste- og losseramper, merkeutstyr, tilkoplet datanettverk, etc.) Hver morgen kommer de elektrisk drevne godssyklene til det mobile depotet, laster opp og utfører sisteleddistribusjon Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI

11 Funn fra TNT demonstrasjonen i Brussel Redusert antall vognkm fra 0,92 km/stopp før demonstrasjonen til 0,52 km/stopp under demonstrasjonen Kostnadene per levering ved bruk av mobilt depot er doblet i forhold til å benytte varebiler Leveringsområdet må stemme overens med syklenes lastekapasitet. Depotet må være parkert innenfor leveringsområdet Liten effekt på leveringsservicen Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI

12 Reduserte utslipp i demonstrasjonsperioden Reduserte utslipp i løpet av % demonstrasjonsperioden CO2-24,0% SO2-24,2% NOx - 78,4% PM2,5-98,5% PM10-22,1% Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI 12

13 Kuehne+Nagel i Thessaloniki GPS sporing av jernbanevogner - mer forut - sigbar sisteleddsdistribusjon Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI 13

14 Funn fra demonstrasjonen i Thessaloniki Før demonstrasjonen var 26,9 % av jernbanevognene mer enn 1 dag forsinket, noe som førte til betydelig feilbestilling av distribusjonsbiler Sparte kostnader på grunn av: redusert leietid for distribusjonsbiler, reduserte drivstoffkostnader på grunn av færre feilbestilte oppdrag, redusert personell til lossing Redusert CO2 utslipp 5-6 tonn/måned 21 % færre distribusjonsbiler i bydistribusjon Punktligheten i leveringer økt fra % Lastfaktoren på distribusjonsbilene har økt fra % Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI

15 GS1 Norge i Oslo Økt forutsigbarhet og økt effektivitet ved automatisk datafangst i leveringskjedene Source: Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI 15

16 Funn fra GS1 demonstrasjonen i Oslo Lossetiden kan bli redusert med opptil 15 minutter per pall ved bedre informasjon og bruk av bufferlager Butikkene er fornøyd med å få bedre informasjon om leveringstidspunkt, noe som gir mulighet til bedre planlegging av leveranser inn i butikken Positiv, men begrenset miljøeffekt Miljøeffektene kan bli større ved storskala implementering fordi logistikkoperatørene da kan re- optimalisere distribusjonsrutene Nytte/Kostnads -brøken er positiv Organisasjons- og forretningsmessige aspekt er viktige for videre utbredelse Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI 16

17 Lisboa: Tidsstyring og regulering av laste og losseoperasjoner

18 Teknologier for laste- og lossekontroll i Lisboa To forskjellige teknologier for kontroll av tidsbruk til lasting - og lossing ble testet: Tilpassede parkometre (Adapted Parking Meters-APM) som tillater laste- og losseoperasjoner i 30 minutter. Brukerne aktiverer systemet med et datakort. Kjøretøysensorer som er installert på bakken som blir aktivert når et kjøretøy benytter parkeringsplassen. Sensorene sender beskjed til parkeringsselskapets kontrollsentral som da gir vareleverandøren 30 minutter til å fullføre laste- og/eller losseoperasjonene Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI

19 Funn fra demonstrasjonen i Lisboa Parkometrene fungerte, men gjorde det ikke mulig å optimalisere operasjonen uten at kommunikasjonen skjedde i sanntid. Sensorene gir beskjed til parkeringsvakten om hvor det er biler og hvor lenge de har vært parkert De fleste leveransene tok 5-10 minutter, men det er også en del leveranser som tar mer enn 30 minutter Andelen lovlig parkering økte i demonstrasjonsområdet Tydeligere lovgivning er nødvendig for å kunne utnytte teknologien fullt ut. Dette inkluderer kontrollfunksjonen Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI

20 Nattleveringer til supermarkeder i Brussel (1/2) Delhaize og Colruyt Flytte leveringer fra dag til kvelds- og nattleveringer i 5 supermarkeder Hovedutfordringer: Negative holdninger fra beboere Tillatelse fra lokale myndigheter til å teste nattleveringer Operasjonelle utfordringer Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI 20

21 Nattleveringer til supermarkeder i Brussel (2/2) Hvorfor? Tilpasning til mulig veiprising Økt fleksibilitet i ruteplanlegging og planlegging av store leveranser Vedlikeholde et godt forhold til lokale beboere Bidra til miljøvennlige leveranser Forventede resultater: Kostnadsreduksjon ved bruk av (CNG-biler) Raskere leveranser Ikke økt støy Smidigere drift på distribusjonsterminalen på grunn av spredning over døgnet Et akseptabelt forretningskonsept Reduserte utslipp og positiv virkning på trafikksikkerhet, og kø Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI 21

22 Colruyt and Delhaize Kuehne-Nagel GS1 Oxfam EMEL DHL Supply Chain TNT Express Bidrag til oppfyllelse av EUs transportpolitiske mål Forklaring av fargekodene: Tiltaket bidrar: Tiltaket bidrar indirekte: Tiltaket bidrar negativt: Tiltaket bidrar ikke: EU mål: Optimalisering av byenes logistikkeffektivitet Forbedre koplingen mellom langtransport, transport mellom byer og godstransport i byer Inkludere godstransport i lokal politikk og planer Bedre styring og kontroll av godsstrømmene Halvere bruken av biler med konvensjonelt drivstoff i bytransport innen 2030 og fase slike biler helt ut innen 2050 Oppnå hovedsaklig CO 2 fri bylogistikk i de viktigste bysentra innen

23 Straightsol tilnærming Demonstrasjoner Rammeverk for evaluering Stage 1: Description and assessment Context and current situation Alternative situation Context and current situation Alternative situation Window of opportunities Description of possible Window of opportunities Description alternatives of possible alternatives Description of current way of working Description of current way of working First assessment of the Description of context possible First assessment alternatives of the Description of context possible alternatives Indicators Indicators Stakeholders & objectives Alternative concepts Measurement methods I N P U T UCC manager Stage 2: Evaluation Costs and benefits to society Costs and benefits to society Integration of stakeholders opinions Benchmarking Integration of stakeholders opinions Benchmarking Financial viability Financial viability Stage 3: Recommendations and lessons learned Policy impactassessment Transferability to other cities Policy impact assessment Transferability to other cities Roadmaps towards industrial rollout Prioritization of measures Roadmaps towards industrial roll-out Prioritization of measures Informasjon til prioritering av tiltak Strategier for design av tiltak og løsninger Vegkart for vellykket implementering Metoder for systematisk vurdering av tiltak

24 Oppsummering Gjennom demonstrasjonene har vi fått testet mange forskjellige tiltak Tiltakene har fokus på operasjoner, reguleringer, og innovativ teknologi De flest av tiltakene som er testet kan gjennomføres i andre byer og i større skala enn i demonstrasjonene Demonstrasjonene dekker målene i EUs transportpolicy for godstransport i byer Vi har ikke identifisert negative effekter i forhold til EUs policymål for godstransport i byer Alle demonstrasjonene støtter opp om minst 2 av EUs policymål Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI 24

25 Neste workshop 24. september i Amsterdam: Oppsummering av resultater fra alle demonstrasjonene Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI

26 Takk for oppmersomheten! Olav Eidhammer Phone: Jardar Andersen Phone: Olav Eidhammer og Jardar Andersen, TØI 26

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn - Åpen Rapport Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo L 7.3 Demonstratoraktiviteter fra prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO) Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Astrid Bjørgen

Detaljer

Logistikkorganisering i endring

Logistikkorganisering i endring Sammendrag: Logistikkorganisering i endring Casestudier fra norske bedrifter TØI rapport 1193/2012 Forfattere: Olav Eidhammer, Inger Beate Hovi og Thorkel Askildsen Oslo 2012 125 sider I en undersøkelse

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Forretningsmessig IT-ledelse

Forretningsmessig IT-ledelse WHITE PAPER Forretningsmessig IT-ledelse Om å drive IT-avdelingen som en virksomhet i virksomheten Innhold: IT-sjefens nye rolle...1 Kostnadsstyring og åpenhet...2 Viktigheten av kostnadsfordeling...3

Detaljer

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Arbeidsnotat Avinor AS Jernbaneverket Kystverket Klima- og forurensningsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius Sammendrag: Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius TØI rapport 1226/2012 Forfatter(e): Rolf Hagman og Terje Assum Oslo 2012 40 sider Ladbare hybridbiler

Detaljer

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012 Fokus nr 1 P mars P 2012 gs1 the global language of business Unikt logistikkprosjekt med datafangst møblerer med standarder Kartlegging av pallemerking innhold leder Norsk Synergi 7 MØBELBRANSJENS STANDARD

Detaljer

Kan bedre planlegging og tilrettelegging redusere miljøproblemer fra godstrafikken?

Kan bedre planlegging og tilrettelegging redusere miljøproblemer fra godstrafikken? Arbeidsdokument av 4. desember 2008 3156 Godstransportforum Cand oecon Viggo Jean-Hansen Cand oecon Inger Beate Hovi ØL/2118/2008 Forum for lokale godstransporter Kan bedre planlegging og tilrettelegging

Detaljer

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Prosjekttittel: Spontan samkjøring Prosjektnummer: 2010100687 Arkivnummer: 2010100687-28 Spontan samkjøring DEL I Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Sluttrapporten for fase 1 tar

Detaljer

Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi TØI rapport 1128/2011. Godsknutepunkter struktur og effektivitet

Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi TØI rapport 1128/2011. Godsknutepunkter struktur og effektivitet Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi TØI rapport 1128/2011 Godsknutepunkter struktur og effektivitet TØI rapport 1128/2011 Godsknutepunkter struktur og effektivitet Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak TØI rapport 1204/2012 Aud Tennøy Petter Christiansen Jan Usterud Hanssen Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov TØI rapport

Detaljer

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business Fokus nr 1 P mai P 2014 gs1 the global language of business Effektiv sporing Elektronisk samhandling Faghandel satser på RFID og EDI innhold leder Bransjen må etterleve standardene 4 Initiativer fra STAND

Detaljer

uten logistikk stopper norge

uten logistikk stopper norge uten logistikk stopper norge side 42 side 32 34 side 37 39 Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA smart sporing i faghandelen Gjennom bruk av RFID-teknologi kan Coop og de andre leddene i verdikjeden hente

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

SINTEF A24320 - Åpen. Rapport. LadeSmart funksjonskrav. Forprosjekt for LadeSmart demonstrator. Forfattere Liv Rakel Øvstedal Ola Martin Rennemo

SINTEF A24320 - Åpen. Rapport. LadeSmart funksjonskrav. Forprosjekt for LadeSmart demonstrator. Forfattere Liv Rakel Øvstedal Ola Martin Rennemo - Åpen Rapport LadeSmart funksjonskrav Forprosjekt for LadeSmart demonstrator Forfattere Liv Rakel Øvstedal Ola Martin Rennemo Historikk DATO SBESKRIVELSE 2013-04-29 Sluttrapport for LadeSmart fase 1.

Detaljer

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Rapport 2009-082. IKT og klimagassutslipp

Rapport 2009-082. IKT og klimagassutslipp Rapport 2009-082 Econ-rapport nr. 2009-082, Prosjekt nr. 5Z080087 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-084-9 JMS/IAR/MST/mbh, KIB, 27. august 2009 Offentlig Utarbeidet for Fornyings-og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

Log:nett SUPPLY CHAIN MADE SIMPLE

Log:nett SUPPLY CHAIN MADE SIMPLE Log:nett SUPPLY CHAIN MADE SIMPLE SUPPLY CHAIN MADE SIMPLE. Våre logistikkløsninger gjør det enkelt, og du sparer tid og penger. Vi er den perfekte samarbeidspartner for deg som trenger en komplett Transport

Detaljer

Effektive forsyningskjeder

Effektive forsyningskjeder FFI-rapport 2009/01758 Effektive forsyningskjeder Terje Nilsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 14.04.2010 FFI-rapport 2009/01758 1105 P: ISBN 978-82-464-1730-1 E: ISBN 978-82-464-1731-8

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer