Toril Presttun Gods i by Tekna 8. april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toril Presttun Gods i by Tekna 8. april 2014"

Transkript

1 Toril Presttun Gods i by Tekna 8. april 2014

2 Hva karakteriserer vareforsyningen i bykjernen? Matvarer Stykkgods / Pakker /Paller Ekspressgods

3 Godstransporten er der andre aktiviteter er TØI 1006/2009

4 De fleste lastebilturene i en by er lokal og regional transport knyttet til byens egen aktivitet Godstransporten utgjør 10% 20% av ÅDT og opptar 20% - 25% av veg- og gateareal (EU) TØI Godstransporten står for ca halvparten av støyproblemet (landsbasis)

5 Bygater Gater har tre viktige funksjoner Transportfunksjon (fremkommelighet) Adkomst (tilgjengelighet) Opphold (sosial aktivitet ) For vareforsyningen til byen er tilgjengelighet med lasteog varebil viktig Som trafikk og vegplanleggere jobber vi primært med transportfunksjon

6 Økende konfliktnivå Målet er at byene skal være trivelige å være i Færre biler, bredere fortau og flere trær Det skal være mer gåing og sykling > reservert gateareal for sykkel Flere skal reise kollektivt > reservert gateareal for kollektivtrafikk Konflikt om gateareal Konflikt om kantsteinen

7 Beliggenhet og transportbehov i detaljhandelen Antall varetransporter per dag per 1000 kvm bygningsflate Mindre by: Ytre bysone til storby: Indre bysone storby: 1-2 transporter 2-3 transporter 3-5 transporter - Områdets attraktivitet Vegdirektoratet UTB rapport nr

8 Beliggenhet og transportbehov Storby Høy omsetning per kvm salgsflate Betydelig andel spesialforretninger Mange forretninger per senter Hyppige sortimentsendringer Mange spisesteder Mye varetransport etter kl 14 «etterfylling» Lavere andel samlast enn mindre byer Stor andel varebiler Begrenset kapasitet i varemottaket Svært begrenset lagerplass Vegdirektoratet UTB rapport nr

9 Beliggenhet og transportbehov Småby Lavere omsetning per kvm salgsflate Færre forretninger pr senter Langsommere endring av sortiment «Normal» lagerplass Få spisesteder Høy andel lastebiler i varetransporten (lite varebiler) Lite vareleveranser etter kl 14 Høy andel samlast God mottakskapasitet i varemottaket -. Vegdirektoratet UTB rapport nr

10 Fordeling av vareleveranser Oslo City over døgnet, prosent Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Blå søyle alle leveranser. Rød søyle er kun lastebiler Vegdirektoratet UTB rapport nr

11 Gjennomsnittlig lossetid fra gateplan 13 minutter ved levering til store supermarkeder 20 minutter ved levering via sentralt varemottak i kjøpesentra 26 minutter. Fordeling av lossetidene ved 6 kjøpesentra (andel i %): 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % Median 70/30 5 % 0 % 1-10 m inutter m inutter m inutter Over 60 m inutter

12 Tiltak - Bylogistikkplan Det er behov for å utarbeide temaplaner om næringstransport og varelevering i byer (byregioner) Behov for målrettet arbeid for miljøvennlig, sikrere og effektiv varelevering som også ivaretar et godt arbeidsmiljø for sjåførene

13 Fleksibel bruk av gategrunn Vanlig fleksibilitet i dag er tidsdeling mellom parkering og varelevering (parkering forbudt) og i gågater Det mangler gode fleksible løsninger i forhold til sykkelfelt og kollektivfelt Variable skilt kan bli en løsning

14 Effektivitet i varemottak - tiltak Plan og bygningsloven byggforskriften Varemottak skal ha plassering, atkomst, størrelse og utforming tilpasset byggverkets funksjon Flere kjøpesentre etablerer betjente mottak kan være ulike nivåer av service i mottaket Lossetider lastebiler (minutter): Lossetid lastebiler i Oslo City (betjent mottak) Lossetid lastebiler Byporten Shopping (ubetjent mottak) Lossetid lastebiler Strømmen storsenter (ubetjent mottak)

15 Bylogistikk Alternative leveringsmåter

16 Byterminal - konsolideringssenter Egnet for bysentrum eller andre sårbare avgrensede områder Kan med fordel kombineres med «alternative leveringsmåter» Hovedmodellen som har vist seg best når det gjelder å vare over tid er der hvor mottakerne flytter sin leveringsadresse til byterminalen Egnet for mottakere som får mange små leveranser Store lastebiler som har fulle lass til en eller få mottakere egner seg ikke til omlasting nattlevering er et alternativ Butikkene får én leveranse når de selv ønsker det Gode konsolideringssentra leverer vanligvis ekstratjenester slik som lagerplass, avfallshåndtering mm Krever vanligvis offentlig støtte, i hvert fall i etableringsfasen

17 Tungtrafikkfelt skilt har vært på høring Tillatt for tunge biler her mer enn 7,5 tonn Tunge biler innbefatter også busser Planlegges brukt til Risavika i Rogaland og kanskje på E6 mellom Oslo grense og Ryen

18 Trafikkanalyser for bedre miljø Viktig å tenke antall godsbiler ikke bare tonn godsmengde Tunge kjøretøy fra 5,6 meter til 25,25 ta hensyn til de ulike kjøretøystørrelsenes rolle i logistikken og kjøremønster Økt fyllingsgrad vil bidra til mer effektiv transport Vurdere ulike logistikkløsningers beslag av gateareal Tungtransportens miljøavtrykk blir ofte undervurdert 12% tungtrafikkandel

19 Arealbruk og godstransport Terminaler og lager Ifølge ABC-metoden skal terminaler og lager legges nær hovedveg. Dette er ikke tilstrekkelig kriterium for å bygge opp om jernbane- og sjøtransport og for å minimere distribusjonskjøring Utbyggingsmønster nytt lagerareal i Osloområdet

20 Lære mer om gods i by? Internasjonal konferanse i Oslo september Innovasjoner i distribusjon Big data analyser og ITS innovasjoner Smart og bærekraftig vekst NTNU, Oslo kommune, Statens vegvesen, Sintef

21 Trivelige byer har Rett vare på rett sted til rett tid i rett mengde

Byen og varetransporten

Byen og varetransporten Byen og varetransporten VEILEDNING Håndbok 250 Byen og varetransporten Tilrettelegging for varelevering i by 2 Leserveiledning Veilederen er delt i to hoveddeler. Del 1 omtaler varelevering i praksis,

Detaljer

Kan bedre planlegging og tilrettelegging redusere miljøproblemer fra godstrafikken?

Kan bedre planlegging og tilrettelegging redusere miljøproblemer fra godstrafikken? Arbeidsdokument av 4. desember 2008 3156 Godstransportforum Cand oecon Viggo Jean-Hansen Cand oecon Inger Beate Hovi ØL/2118/2008 Forum for lokale godstransporter Kan bedre planlegging og tilrettelegging

Detaljer

Mobilitetsplanlegging

Mobilitetsplanlegging Mobilitetsplanlegging Toril Presttun Vegdirektoratet Transportplanseksjonen Gevinster ved å få mer miljøvennlig transport Miljø Effektivitet Bedriftsøkonomi Helse Mobilitetsplanlegging Arealbruk Samfunsplanlegging

Detaljer

Tiltak for grønn bydistribusjon i Oslo

Tiltak for grønn bydistribusjon i Oslo L 4.1 Tiltak for grønn bydistribusjon i Oslo Innledende vurdering av potensial og gjennomførbarhet for 13 tiltakstyper 2013-05-27 Versjon Oslo kommune Prosjektet er støttet av: SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Mer miljøvennlig bydistribusjon i Oslo

Mer miljøvennlig bydistribusjon i Oslo Mobilitetsuka Oslo Mer miljøvennlig bydistribusjon i Oslo 17. september 2013 Astrid Bjørgen Sund Forskningsleder SINTEF 16.09.2013 Grønn bydistribusjon i Oslo 1 16.09.2013 Grønn bydistribusjon i Oslo 2

Detaljer

Guro Berge, Vegdirektoratet. Miljøvennlig byutvikling Samspill gange, sykling og kollektivtrafikk

Guro Berge, Vegdirektoratet. Miljøvennlig byutvikling Samspill gange, sykling og kollektivtrafikk Guro Berge, Vegdirektoratet Miljøvennlig byutvikling Samspill gange, sykling og kollektivtrafikk Guro Berge, Vegdirektoratet Miljøvennlig byutvikling Samspill gange, sykling og kollektivtrafikk Perspektiver

Detaljer

Fra nav til nettverk 13. august 2015

Fra nav til nettverk 13. august 2015 Fra nav til nettverk 13. august 2015 Side 2 KVU Oslo-Navet har utviklet mulige tiltak for det området i og rundt Oslo som kan betjenes eller betjenes av lokaltog (markert med lyserødt), med hovedvekt på

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Energiforbruket i transportsektoren

Energiforbruket i transportsektoren Energiforbruket i transportsektoren Temagruppe C Regional plan for klima og energi Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 1 2. Introduksjon og kort drøfting av problemstillingene med utgangspunkt i planprogrammet...

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Gåstrategi for Haugesund kommune

Gåstrategi for Haugesund kommune Gåstrategi for Haugesund kommune Februar 2014 Foto omslag: Karmsund. 1 Forord Haugesund kommune har i perioden fra august 2012 til februar 2014 arbeidet med å utarbeide en lokal gåstrategi. Arbeidet ble

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn - Åpen Rapport Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo L 7.3 Demonstratoraktiviteter fra prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO) Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Astrid Bjørgen

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

Transportsenter. Norges første transportsenter planlegges i Gardermoen Business Park. bergmoen.no

Transportsenter. Norges første transportsenter planlegges i Gardermoen Business Park. bergmoen.no Transportsenter Norges første transportsenter planlegges i Gardermoen Business Park bergmoen.no VI ØNSKER GODE SAMARBEIDSPARTNERE Bergmoen er en del av Gardermoen Business Park som i sin helhet utgjør

Detaljer

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner.

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner. N O T A T Høyhastighets jernbane i et multimodal transportsystem perspektiver, mål og prinsipper. Spesielt fokus: HH-bane Oslo-Ski-Askim-Årjäng-Karlstad-Stockholm A. Nasjonale mål i Norge Den norske regjeringen

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: 2014 108 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4 2.2 Planforslaget...

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer