Aksjeåret 2007; omvurderingenes år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjeåret 2007; omvurderingenes år"

Transkript

1 Aksjeåret 2007; omvurderingenes år Stavanger Næringsforening 5 januar 2007 Kristoffer C. Stensrud investeringsdirektør

2 SKAGEN Fondene i kortversjon Stiftet i 1993, uavhengig av banker og andre finansinstitusjoner 95 ansatte, 58 mrd NOK i forvaltningskapital Største aksjefondsforvalter, fjerde største rentefondsforvalter i Norge Tilbyr OTP, IPA, etc. Tilbyr få fond med svært brede, globalt orienterte mandater Alle aksjefondene har svært lave faste kostnader, lave handelskostnader, og får betalt etter oppnådd meravkastning Nordisk kundebase, Globalt Investeringsfokus Verdibasert investeringsstil basert på undervurderte, upopulære og underanalyserte investeringstilfeller Alle aksjefond AAA/AA-rated, ***** i Morningstar

3 SKAGEN Fondenes investeringsfilosofi Aktive forvaltere Analysedrevet Egne holistiske evalueringer bakgrunn for selskapsvalg Risko redusering Verdiorientert Bottom-up Brede mandater Målsetningen er å gi våre kunder den beste risikojusterte avkastning.

4 Grunnpilarer i vår investeringsfilosofi Den ideelle Investeringside Undervurdert Upopulær Under-analysert Fokus for selskapsvalg Omvurderingstriggere Verdiskapning til lav pris Gjeldogrisiko Enkel og dokumentert forretningsmodell Vilje til å skape aksjonærverdier Langsiktig, ikke transaksjonsorientert

5 Forvaltningsteam for aksjer Dobling av forvaltningsteam gjennom 2006 Alle fond forvaltes etter samme filosofi Lang og bred erfaring i teamet Felles analyseplatform Generalister Egne investeringsbeslutninger Konsistent Forvaltere Resultater Felles oppfattelse av investeringsfilosofi Porteføljeforvalter Kristian Falnes Ansvarlig for SKAGEN Vekst Porteføljeforvalter Beate Bredesen Ansvarlig for global analyse og daglig porteføljeoppfølgning Porteføljeforvalter Filip Weintraub Ansvarlig for SKAGEN Global Porteføljeforvalter Omid Gholamifar Ansvarlig for global analyse og daglig porteføljeoppfølgning Porteføljeforvalter Fredrik Astrup Ansvarlig for global Analyse og daglig porteføljeoppfølgning Investeringsdirektør Kristoffer Stensrud Ansvarlig for SKAGEN Kon-Tiki Porteføljeforvalter Knut Harald Nilsson Ansvarlig for global analyse og daglig porteføljeoppfølgning

6 Hvordan gikk 2006 i forhold til våre forventninger? Fortsatt over økonomisk trendvekst globalt Rundt 5% global BNP vekst; noenlunde samme som 2005 Sterk vekst Asia (spesielt Kina og India) og vekstmarkeder Kina fortsetter med BNP vekst over 10%; globale vekstmarkeder ca. 7% Ingen store inflasjonsoverraskelser Lav og stabil global inflasjon Moderat stigende styringsrenter - stabile obligasjonsrenter Styringsrenter generelt opp; globale lange renter uforandret Risikopremier og volatilitet lave/fallende Risikopremie og volatilitet noenlunde stabil Fortsatte høy og stigende kapitalavkastning fra selskapene Kapitalavkastningen utviklet seg fortsatt positivt Moderat verdsetting = god kapitalavkastning for aksjeinvestorer God kapitalavkastning for aksjeinvestorer; verdensindeks opp 11% i NOK Godt globalt investeringsklima Godt investeringsklima; spesielt for aksjeinvestorer

7 Avkastning for SKAGEN Fondene og utvalgte markeder 2006 i NOK Kina (lokal) +111 % Kina (Hong Kong) + 79 % Russland + 58 % Indonesia + 57 % India + 38 % Mexico + 35 % Brasil + 35 % SKAGEN Vekst + 33 % Norge (OSEBX) + 32 % Finland + 30 % Sverige + 28 % Polen + 28 % Singapore + 28 % Tyskland + 26 % Østerrike + 26 % Ungarn + 24 % Hong Kong + 24 % Skagen Global + 24 % Skagen Kon-Tiki + 23 % Vekstmarkedsindeks + 22 % Frankrike + 21 % Italia + 20 % Nederland + 17 % Storbritannia + 17 % Danmark + 16 % Sveits + 16 % Sør-Afrika + 16 % Østerrike + 14 % Taiwan + 11 % Verdensindeks + 11 % Canada + 6 % USA (SP500) + 5 % Sør-Korea + 5 % Pakistan + 0 % USA (Nasdaq) - 1 % Japan - 7 % Tyrkia - 13 % Saudi Arabia - 56 %

8 Klamrer vi oss til håpet eller er våre positive forventninger for 2007 basert på fundamentale forhold?

9 Hva skjer i 2007? Global økonomi Fortsatt stabilitet momentum flyttes fra USA/Kina Fortsatt noe inflasjonsrisiko Stabile rentemarkeder Økt tiltro til inflasjonsstyring globalt Stigende styringsrenter i 2006 større forskjeller i 2007 Liten grunn til økte risikopremier i 2007 Råvareprisrisiko Både på opp- og på nedsiden Kommer tilbudssiden? Kina/USA lavere etterspørselsvekst stigende tilbudsside

10 Hovedtemaer for 2007 Avmatning i global vekst? Stigende inflasjon og renter? Vil USA kollapse? Turbulens i råvaremarkedene? Stigende risikopremie? Vil inntjeningen svikte? Omvurdering av aksjer i 2007? Det norske aksjemarkedet

11 Avmatning i global vekst?

12 Global vekst uten sidestykke; stigende produktivitet gir lav inflasjon

13 Fortsatt global høykonjunktur med BNP vekst over trendnivået på 3,8%

14 En midtsykel-avmatning er normalt i hver langsiktige konjuntursyklus

15 USA s betydning for Asia s eksport er avtagende og er vesentlig mindre enn inter-asiatisk handel

16 I dette årtusen ble de globale vekstmarkedene klart mest betydningsfulle for utviklingen i global økonomi...

17 ... hvorfor? Størst på alt bortsett fra kapitalmarkeder

18 Stigende inflasjon og renter?

19 Inflasjonsdynamikken i USA viser at renteøkningene der er over for denne gang

20 Vil USA kollapse?

21 USA; Lavere underskudd på statsbudsjettet, stabil utenlandsgjeld som andel av BNP Milliarder USD Statsbudsjettets balanse 400 Annualisert 12-mnd. glidende gjennomsnitt (h.s.) 300 Sesongjustert månedlig (v.s.) Kilder: EcoWin og SKAGEN Fondene 0 Milliarder USD Prosent av BNP Prosent av BNP -2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0-12,5-15,0-17,5-20,0-22,5-25,0 Handels- og driftsbalanse Driftsbalansen (v.s.) Handelsbalanse (h.s.) Gjeld og gjeldsbelasting Nettofinansinntekt i % av BNP NIIP i prosent av BNP Milliarder USD per måned Kilde: EcoWin 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5-10,0-12,5-15,0-17,5-20,0-22,5-25,0 Prosent av BNP Kilder: EcoWin og SKAGEN Fondene

22 Boligmarkedet i USA var svakt i 2006, nå er det tegn til at nedturen er over Boligmarkedet Millioner boliger, annualisert 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 Igangsetting av nye boliger (v.s.) Nye huslån (h.s.) Byggetillatelser (v.s.) Indeks Millioner boliger, annualisert 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 Salg av brukte boliger (h.s.) Salg av nye boliger (v.s.) 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 Millioner boliger, annualisert Kilde: EcoWin

23 Hvor går USD i 2007? De fleste er negative..., men det kan tyde på at bunnen er nådd

24 Turbulens i råvaremarkedene?

25 OPEC s reservekapasitet er stigende; dette gir negative impulser til oljeprisen

26 Stigende risikopremie?

27 Økende økonomisk stabilitet gir lavere volatilitet som ikke skulle tilsi høyere risikopremie

28 Fallende gjeld i bedriftene sett i forhold til både totalkapital og kontantstrøm tilsier lav aksjerisiko

29 Ikke fare for større aksjefall før risikopremien på selskapsobligasjoner øker

30 Vil inntjeningen svikte?

31 Inntjeningsforventningene diskonterer en avmatning i den globale økonomiske vekst i år

32 Etter 2003 har forventningene til inntjeningen i selskapene konstant vært på etterskudd i forhold til realitetene; var det bare de konservative analytikerne som overlevde ?

33 Omvurdering av aksjer i 2007?

34 Aksjer fortsatt billig i forhold til renter

35 God sektorbalanse indikerer lav spekulasjonsgrad 100 % 90 % Others Sectoral Composition of Mega-Cap Universe¹ (1975 to Mid-December 2005) 80 % Energy 70 % Financials 60 % 50 % Traditional Growth 40 % Cyclicals 30 % 20 % Telecom 10 % Technology 0 % ¹ By capitalization; data smoothed on a trailing three-month basis.

36 Global egenkapitalavkastningen ligger på historisk høyt nivå. Prisen på aksjekapital, basert på P/B, har ikke steget nevneverdig.

37 Sterke balanser og kontantstrøm, samt moderat verdivurdering har satt fart i oppkjøpsvirksomheten; dette forventes fortsatt å understøtte aksjekursene

38 Ingen omvurdering av aksjer i 2006 heller... inntjeningsveksten forklarer avkastningen på aksjer

39 Kommer omvurderingen i 2007? Ting kan tyde på det...

40 Risikofaktorer Nye forventninger til stigende inflasjon Svakere produktivitetsvekst Brå endring i kinesisk valuta- og kredittpolitikk Råvarepriser Omsider økt tilbudsside? Oljeprisen spesielt utsatt høye lagre høye terminpriser, men fortsatt stram tilbudsside Mindre politisk risiko i 2007; færre viktige valg Selskapsrisiko; dyre oppkjøp Stort sektorfokus; spekulasjonsbobler Pest, Kolera, Syndflod, etc.; som vanlig kjøpsanledninger

41 Det norske aksjemarkedet!?

42 Det norske aksjemarked Ekstremt energifokus økt i 2006 Økonomisk nedside på oljeprisen fra i år av politisk styrt Stor og økende utenlandsk oppmerksomhet Kan snu Mange nye aksjer Herreløse? lavt engasjement fra innenlandske investorer Kvalitetsselskaper som er lavt vurdert Mulig supersyklus i energi Fortsatt er energiknapphet ikke konsensus Godt internasjonalt bakteppe Bedre enn 2006

43 Også delte meninger om makro i Norge i 2007 To skoler Overopphetning NB, Bankøkonomene, Finansdepartementet = Oslomafiaen Ny Tid lavinflasjon er kommet for å bli = SKAGEN - Fondene Inflasjon er basert på forventninger Foreløpig lav lønnsvekst Knappe ledige ressurser men omverdenen er nå uendelig I utgangspunktet mener vi; Fortsatt lavinflasjonsklima, moderate renteendringer Men stigende kostnadspress på bedriftsnivå

44 Inntjeningsutviklingen i Norge har vært sterkere enn den vi har sett i USA og Europa EUR EPS 12 mnth fwd Indexed. OSEBX excludes shipping and financials S&P 500 STOXX 600 OSEBX Source: EcoWin

45 Er det blitt dyrt nå? (Pr januar hvert år - historiske tall) P/Bok median P/Salg median 2003 Bergesen 0,8 Aftenbladet 0, Ementor 1,6 EDB ASA 0, Smedvig 2,2 Schibsted 1, Rieber 2,9 Frontline 1, EDB ASA 2,9 Aftenbladet 2,2 P/E x P/E 2006E 12x (40% vekst) P/E 2007E 12x!!!!! (33% vekst?)

46 Selskapskandidater 2006 Norske Skog kaster kortene (nå skal den sikkert opp) Rica ble man ikke Rik a men prøver igjen bedre pris, struktur Golden Ocean fortsatt svakt tørrlastmarked gir gode muligheter TTS tar gevinst Office Line fortsatt Hold Nye selskaper: Seadrill Norsk Hydro Gange Rolf /Bonheur TFDS/OVDS

47 Spekulasjonsportefølje 2006 hvordan gikk det? Rica ble man rik-a til slutt solgt - oppkjøpt Office Line solgt - oppkjøpt Golden Ocean - beholdes Seadrill - beholdes Norsk Hydro - selges dagen oljeprisen går over 60 Ganger Rolf / Bonheur beholdes TFDS/OVDS nå Hurtigruten Groupie - beholdes under tvil Nye forslag?

48 Green Reefers (GRR NO) 5,14 NOK Nøkkeltall MCAP: NOK 874 mill. US$ 137 mill. P/E(07e): 4.9x P/NAV (06e): 1,0x Utbytte (07e): 3,8% Green Reefers transporterer kjølte matvarer med sjøtransport, terminaloperasjon og landeveistransport. Etter kjøp av 20 skip i desember for US$ 180 mill. opererer selskapet 47 mellomstore skip (c. 320 cft.) hvorav 41 er eide. Lav ordrebok for nye skip (2% av flåten) og moderat skrapning (1% i både 2005 og 2006) gir god langsiktig flåtebalanse. Markedsverdi etter emisjon vil øke til. NOK 1,5 mrd. Triggere: Kraftig økning av ratene siste måned (+120% i Q4 ift. Q4 2005) gir optimisme mht. pågående rateforhandlinger for Svært underanalysert; ingen oppdaterte analyser siste 5 måneder. Har ambisjonsnivå til å bli en vesentlig aktør i et lite marked Risiko: Globale forstyrrelser i tilgang på frukt og fesk er uforutsigbare men skaper både trusler og muligheter KHN/

49 Salgskandidater? Vær forsiktig med energiaksjer - Gjennomførelsesrisiko - Prisrisiko - Enorm float uten hjem bare en naturlig kjøper Som vanlig etter fire gode år mange prosjekter og lite substans Frelse Verden selskaper Ting som nordmenn ikke har peiling på: - Informasjonsteknologi - Bioteknologi Se på de sikre kjedelige selskapene

50 Konklusjon Fortsatt godt investeringsklima Forutsigbare renter Stabilt makrobilde Mindre ubalanser Gode utsikter for aksjemarkedene Lave vurderinger historisk og relativt Mangler ennå en spekulasjonsboble Oppfattet politisk risiko har mindre økonomisk effekt enn hva dagens mediebilde gir inntrykk av. Verdiskapningen i selskapene og lav gjeldsetning gir god tilbakebetaling til aksjonærene - enten ved overtagelser eller ved utbytter/tilbakekjøp

51 2007 The year of the Boar (fra 18 februar)

52 The Year of the Boar......is one of benevolence, one with a lot of 'feel good factor', one of "abundance" and a good year for business. Life in this year will be lived to the full and although there will be uncertainty it will be minimal. It is a rich year with impetuous acts, but care is recommended with any matters concerning money. The Boar is the symbol for great courage and integrity.

53 Takk for oppmerksomheten!

Fremtidens finansmarked hva kan vi vente i avkastning? NHO Forsikringskonferansen 8 november 2005

Fremtidens finansmarked hva kan vi vente i avkastning? NHO Forsikringskonferansen 8 november 2005 Fremtidens finansmarked hva kan vi vente i avkastning? NHO Forsikringskonferansen 8 november 2005 SKAGEN Fondene i kortversjon Største aksjefondsforvalter i Norge, stiftet i 1993 Fjerde største rentefondsforvalter

Detaljer

Stavanger Næringsforening

Stavanger Næringsforening Kunsten å bruke sunn fornuft Stavanger Næringsforening Aksjemøte 2009 9 januar 2009 Kristoffer C. Stensrud Velkommen til year of the RAT! BRUN ROTTE/VANDREROTTE (RATTUS NORVEGICUS) Spådommer Våre forventninger

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

Næringsforeningens nyttårsaksje-rakettseanse - 06/01 2011. J. Kristoffer C. Stensrud Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki

Næringsforeningens nyttårsaksje-rakettseanse - 06/01 2011. J. Kristoffer C. Stensrud Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki Næringsforeningens nyttårsaksje-rakettseanse - 06/01 2011 J. Kristoffer C. Stensrud Porteføljeforvalter SKAGEN Kon-Tiki Spådommer The year of the Tiger is one filled with drama and there is often tension

Detaljer

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt

Gjentar suksessen SKAGEN FONDENE. Årsrapport 2006. Kunsten å investere. Langsiktig og lidenskapelig. Dette vil prege 2007. Sparing helt enkelt SKAGEN FONDENE Årsrapport 26 Gjentar suksessen Kunsten å investere - Jeg arbeider ikke som investor jeg ER en investor. For porteføljeforvalter Filip Weintraub dreier det seg om en levemåte, ikke et yrke.

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris?

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007. Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport mai 2007 Topp kvalitet til halv pris? SKAGEN Kon-Tiki og globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper som har vesentlig aktivitet rettet

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Marbella 15. april 2008 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon Marbella 15. april 2008 Program Spar Kapital ASA Produkter og strategi Aksjemarkedet Oppsummering Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak, underlagt

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 03 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 03 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2003.................................... 2 F ORVALTNING AV

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt gode selskapsresultater - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - november 2009 - - Et godt marked drevet av fortsatt

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer