Fremtidens finansmarked hva kan vi vente i avkastning? NHO Forsikringskonferansen 8 november 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens finansmarked hva kan vi vente i avkastning? NHO Forsikringskonferansen 8 november 2005"

Transkript

1 Fremtidens finansmarked hva kan vi vente i avkastning? NHO Forsikringskonferansen 8 november 2005

2 SKAGEN Fondene i kortversjon Største aksjefondsforvalter i Norge, stiftet i 1993 Fjerde største rentefondsforvalter Uavhengig av banker og andre finansinstitusjoner, 60 ansatte, 31 mrd NOK i forvaltning Tilbyr OTP, IPA Tilbyr få fond med svært brede, globalt orienterte mandater Alle aksjefondene har svært lave faste kostnader, lave handelskostnader, og får betalt etter oppnådd meravkastning Nordisk kundebase, Globalt Investeringsfokus Verdibasert investeringsstil basert på undervurderte, upopulære og underanalyserte investeringstilfeller Aksjefond AAA/AA-rated, ***** i Morningstar

3 Disposisjon Kapitalavkastning over tid historiske erfaringer Renteavkastning over tid Spekulasjoner - er det forskjellig denne gang? Aksjeavkastning over tid Internasjonale erfaringer Norske erfaringer Risikopremie hva er det? Hva er reell risiko hva er oppfattet risiko Langsiktige drivere i aksjemarkedet Muligheter & Anomalier Spesielle vinklinger i aksjemarkedet Konklusjon & Observasjoner

4 Over tid gir aksjer superb avkastning som aktivaklasse -

5 Dette gjelder i alle markeder over lange perioder

6 Etter at inflasjonsbeskyttede obligasjoner ble innført for å verifisere inflasjonsmål som pengepolitikk har realrenten falt kraftig 5,0 Renten på inflasjonsbeskyttede obligasjoner - ligger fortsatt under 2 prosent 5,0 4,5 4,5 4,0 Storbritannia - tiårsrente 4,0 Prosent 3,5 3,0 USA - tiårsrente 3,5 3,0 Prosent 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1, Kilder: EcoWin og SKAGEN Fondene

7 Hva kan vi vente av rentemarkedet? Historisk avkastning har vært svak de siste 100 årene Men de har gitt betydelig meravkastning globalt de siste 20 årene Dette skyldes Endelig kompensasjon av den inflasjonsrisikoen obligasjonseierne tok fra 1945 til 1985 Større sikkerhet om innretningen av global pengepolitikk Innføringen av inflasjonsmål har minsket behovet for risikopremier for obligasjonsinvestorer og ompriset obligasjonene. Innføring av inflasjonsbeskyttede obligasjoner har gitt presise estimater for markeds-realrente og markedets inflasjonsforventninger Vi er inne i en periode med lave reelle og nominelle renter. Forventet realavkastning 1,5-2,5%

8 S&P 500 (total return) vs Lehman Brothers 1-3 Month T- Bill Index (total return): 2.165% i aksjer mot 377% i renter siden januar Index Kilde: EcoWin

9 Løpende 12 måneders meravkastning på S&P 500 i forhold til Lehman Brothers 1-3 Month T-Bill Index Percent Kilde: EcoWin

10 Total meravkastning på S&P 500 i forhold til Lehman Brothers 1-3 Month T-Bill Index, siden Percent Kilde: EcoWin

11 Verdiutvikling MSCI Verdensindeks (i NOK), net total return Index Kilde: EcoWin

12 Verdensindeksens glidende 12-månedersavkastning (11,7% pr år i snitt) siden Gjennomsnittlig årlig avkastning: 11,7% Percent Kilde: EcoWin

13 Verdensindeksen (i NOK) har år for år svingt i avkastning, men den årlige gjennomsnittlige avkastningen har vært hyggelig med ca 3% meravkastning 50 Avkastning år for år på verdensindeksen 40 Verdensindeksen har gitt 12,22 % gjennomsnittlig årlig avkastning Percent Avkastning år for år i rentemarkedet Norske korte renter har gitt 9,3 % gjennomsnittlig årlig avkastning Source: EcoWin

14 Glidende 12-månedersavkastning på Oslo Børs (9,9% pr år) siden 1957 (industriselskaper). Store svingninger Oslo Børs: 9,9% avkastning pa 50 Percent Kilde: EcoWin

15 Verdiutvikling Oslo Børs (TOTX/OSEBX) siden start, jan Index Kilde: EcoWin

16 Glidende 12-månedersavkastning på Oslo Børs (TOTX/OSEBX) siden Gjennomsnittlig årlig avkastning: 15,6% 50 Percent Kilde: EcoWin

17 Avkastning norske aksjer mot obligasjoner og pengemarked siste 11 år Avkastning Oslo Børs: 172% 200 Percent 150 Avkastning 5-års statsobligasjoner: 130% Avkastning rentemarkedet/bank: 70% Source: EcoWin

18 Fondsindeksen vs pengemarkedet fra topp via bunn til ny topp(?) måneders statsobligasjoner (ST1X) = risikofri rente 120 Oslo Børs hadde sin forrige topp 14. september Index Fondsindeksen på Oslo Børs Source: EcoWin

19 Verdensindeksen (net total return i NOK) har i snitt gitt 12,9% avkastning pr år over femårsperioder: 78% av periodene har gitt gevinst Percent Kilde: EcoWin

20 Verdensindeksen (net total return i NOK) har i snitt gitt 19,6% årlig avkastning over syvårsperioder: 95% av periodene har gitt gevinst Percent Kilde: EcoWin

21 Over niårsperioder har verdensindeksen (net total return i NOK) i snitt gitt 19,6% årlig avkastning over syvårsperioder: Samtlige periodene har gitt gevinst! Percent Kilde: EcoWin

22 Beste og verste årlig avkastning (annualisert) for Verdensindeksen siden 1969, sortert etter eierperioder. 80 % 67,1 % aug % 55,1 % apr ,8 % jul % 20 % 33,3 % 34,8 % 28,1 % 27,5 % 23,3 % 21,9 % 21,5 % 18,8 % 16,2 % 0 % -20 % -18,1 % -9,5 % mar ,3 % -0,2 % + 1,4 % + 3,7 % + 3,9 % + 4,8 % + 4,9 % + 10,3 % -23,5 % sept % -38,0 % sept % 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 15 år 20 år

23 Beste og verste årlig avkastning for Oslo Børs annualisert (TOTX/OSEBX) siden 1983, sortert etter eierperioder. 120 % 100 % 98,8 % feb % 60 % 40 % 60,0 % feb jan ,3 % 29,3 % 32,3 % 20 % 23,0 % 25,5 % 22,1 % 18,7 % 17,8 % 17,1 % 10,4 % 0 % -20 % -40 % -60 % -1,7 % + 0,8 % - 0,1 % + 4,5 % + 3,8 % + 8,4 % -21,0 % feb ,3 % sept ,9 % mar år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 15 år 20 år

24 Hva skyldes Aksje - risikopremien? Tidsusikkerhet Institusjonelle begrensninger Betaler for høy pris for kjent/sikker avkastning Agentproblematikk Institusjonelle investorer får ikke betalt for meravkastning og risikotagning Den sterke prisstigningen for inflasjonsbeskyttede obligasjoner (=fallet i avkastningskrav) illustrerer godt overprisen på sikkerhet Manglende verdsettelse av diversifikasjonsfordelene man har som global aksjeinvestor

25 En enkel tommelfingerregel over mange år har vært value-investering (her representert ved aksjer med høyt utbytte i forhold til kursverdi (UK). Men dette virker ikke i alle perioder. Reinvesteringer av utbytte gir en vesentlig del av mottatt meravkastning.

26 Real-utbyttevekst er ikke et krav for god avkastningshistorikk hvis utgangspunktet er godt nok men det hjelper

27 En rekke land utmerker seg ved lave erfarte riskopremier (=meravkastning), blant dem Norge. Land som Sverige, Italia, Tyskland, Sør-Afrika har hatt svært lave realrenter (eller hyperinflasjon)

28 Enkelte spesielle tema Globale Vekstmarkeder Norge vs Sverige Indeksinvesteringens problemer

29 Globaliseringen kan bety en gigantisk konvergens i verdensøkonomien

30 var syv tapte år for globale vekstmarkeder - Det ser ut til at dette endrer seg dette 10-året

31 For første gang i historisk tid er selskapsinntjeningen i globale vekstmarkeder høyere enn rentenivået. Dette gir bakgrunn for fundamental oppvurdering

32 Markedene med lavest utbyttevekst og utgangsavkastning viser lavest historisk totalavkastning

33 Det norske marked viser forholdsvis lav totalavkastning for både renter og aksjer. Dette skyldtes lavrentepolitikk fra , to bankkriser (20- og 90-årene), hval & tankkrise. Et av de få markeder hvor pengemarkedet har utviklet seg bedre enn obligasjonsmarkedet historisk

34 Det svenske aksjemarkedet er karakterisert av svært god langsiktig avkastning. Realrentene var lave frem til 1990, og tapene i mellomkrigsårene var små.

35 Avkastningen til markedsindeksen (indeksfond) har de siste 30 årene blitt drevet av bobler med forskjellige tema: Fra olje på 80-tallet, Japans megabankhysteri, USAs blue chips del II, og til slutt; TMT-boom en. Disse sektorene representerte alltid størst vekt av indeks på topp. I dag er markedet relativt velbalansert. Dette indikerer at aksjeplukking kan bli avgjørende i år slik som i % 90 % Others Sectoral Composition of Mega-Cap Universe¹ (1975 to Mid-December 2004) 80 % 70 % 60 % Energy Financials 50 % 40 % Cyclicals Traditional Growth 30 % 20 % 10 % 0 % Telecom Technology ¹ By capitalization; data smoothed on a trailing three-month The mega cap stocksrepresent about 25.5% of the total market capitalization

36 Studier viser at det er flere verdibaserte kategorier som systematisk har gjort det bedre enn den tradisjonelle markedsvektede indeksen siden 1962, uten høyere risiko.

37 Konklusjoner og observasjoner (I) Realavkastningen fra renteplasseringer vil ventelig være lav fremover Inflasjonsmål og inflasjonsbeskyttede obligasjoner har drastisk redusert den historiske risikopremien man har fått på usikker fremtidig inflasjon Den historisk høye oppnådde risikopremien for aksjer skyldes globalt dels en omvurdering av aksjer som investeringsobjekt, og dels underliggende utbyttevekst. Dette har redusert fremtidig sannsynlig risikopremie og dermed meravkastning. Det kan imidlertid diskuteres om denne prosessen har løpt til ende, eller om det ligger mer å hente Sannsynligvis fortsatt store regionale differanser på relativ verdsettelse rentebærende/aksjer

38 Konklusjoner og observasjoner (II) Betydelige variasjoner mellom land og regioner kan forklares av utbyttevekst, rentestruktur og grad av omvurdering Norge har i vesentlig grad utviklet seg langsiktig svakere enn land det er naturlig å sammenligne seg med Er vi inne i en reprisingsfase nå? Nat. Ressurser vs. industrialisering Forholdsvis enkle verdimodeller kan forklare sterk meravkastning over tid mellom de forskjellige investeringsstilene, indeksforvaltning innebærer ikke nødvendigvis den mest optimale portefølje. Regioner og Globalisering kan skape ekstraordinære investeringsmuligheter

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Avkastning av 1.000 kr. Indeks: MSCI World Free Ndtr_D 2400 2100 1800 1500 1200 900 31.1.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07

Avkastning av 1.000 kr. Indeks: MSCI World Free Ndtr_D 2400 2100 1800 1500 1200 900 31.1.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 Skagen Fondene er så nær genierklært som man kan bli i det norske markedet. Den genierklæringen hviler imidlertid på en ganske misvisende sammenligning. Ned fra pidestallen Skagen har vært den lysende

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter med fokus på langsiktig avkastning Utviklingen i internasjonal økonomi, markedsutsikter og investeringsmuligheter Presentasjon Marbella 25. og 26.mars 2009 Program Innledning Aktiv Formuesforvaltning Utviklingen

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Stavanger Næringsforening

Stavanger Næringsforening Kunsten å bruke sunn fornuft Stavanger Næringsforening Aksjemøte 2009 9 januar 2009 Kristoffer C. Stensrud Velkommen til year of the RAT! BRUN ROTTE/VANDREROTTE (RATTUS NORVEGICUS) Spådommer Våre forventninger

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 Markedsutvikling I desember steg FDA med 1,3 %, en betydelig bedre prestasjon enn referanseindeksen som steg 0,2 % (utvikling målt i norske kroner). Både verdensindeksen

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 02 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 02 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002.................................... 4 F ORVALTNING AV

Detaljer

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Tørres Trovik, spesialrådgiver, Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning, Norges Bank* Flere empiriske studier finner at den forventede

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 Markedsutvikling Et år med kraftig oppgang i aksjemarkedene verden over avsluttes med et gjesp. I desember var markedsbevegelsene moderate med avtagende momentum i det

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning. Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007 med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon Gjøvik tirsdag 27. november 2007 Program Spar Kapital ASA Produkter og strategi Aksjemarkedet Oppsummering Spar Kapital ASA Fullverdig verdipapirforetak,

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer