Beboermappe for Jesperud Boligsameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beboermappe for Jesperud Boligsameie"

Transkript

1 Beboermappe for Jesperud Boligsameie Fossumberget 56 og 54. leilihetsnr:.. Side 1 av 20

2 Innholdsfortegnelse KONTORTID OG KONTAKTPERSONER... 5 GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET... 5 VIKTIGE DATOER FOR DEN ENKELTE LEILIGHET OG FREMDRIFT... 7 LÅSERUTINER REMONTERING AV UTSTYR TILDEKKING STØV OG SKADER HVA MÅ JEG SOM EIER/BEBOER GJØRE FØR OPPSTART I MIN LEILIGHET? EGENLEVERING AV UTSTYR HVORFOR BESTILLE UTSTYR AV NVS? TILVALG AV BAD SHOWROM FLISLEVERANDØR OG BUTIKK DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Vedlegg 1 - Prisliste for tilvalg bad Vedlegg 2 - Bilde av produkter Side 2 av 20

3 Adresseliste for prosjektet Byggherre Fossumberget Oslo Telefon: Telefaks: Mail: Styreleder Per Tore Jacobsen Mobil: E-post: Totalentrepenør NVS AS Tegleverksveien Lier Telefon: / Telefaks: E-post adr.: Vakt telefon: (utenom normal arbeidstid) Prosjekt- og anleggsleder: Andreas Wraa Mobil: Mail: Tommy Grenne Mobil: Mail: Prosjektadministrasjon OBOS Prosjekt AS Etterstadsletta 3 Postboks 6666 St. Olavsplass 0129 Oslo Telefon: Telefaks: Side 3 av 20

4 Prosjektleder: Vidar Hellstrand Direkte tlf: Mobil: E-post: Byggeleder: Petter Erstad Direkte tlf: Mobil: E-post: Rolf Asp Direkte tlf: Mobil: E-post: Byggekomite Jesperud boligsameie Fossumberget Oslo Telefon: Telefaks: Mail: Styreleder Per Tore Jacobsen Mobil: E-post: Vaktmester Stein Grothe Mobil: E-post: NB: Telefontid mellom kl Side 4 av 20

5 Kontortid og kontaktpersoner Byggeplasskontor og showrom blir/er etablert på ballplassen i sameiet. Alle henvendelser vedrørende produksjonen og tilvalgsbestillinger rettes til Andreas Wraa. Byggeplasskontoret har følgende kontortid: Mandag- Torsdag fra kl og fra kl Fredag: Stengt Generell informasjon om prosjektet Informasjon om arbeidet: NVS AS har inngått kontrakt med Jesperud boligsameie på utskifting av alle innvendige vannrør. Kjeller/garasje Vannrør i kjellere/garasje/kulvert vil bli byttet ut med nye rør, samt noen nye rørtraser. Det vil si at seksjonseier/leieboer som får boden i kjeller merket, må klargjøre (rydde) denne i godt tid før varslet oppstartsdato. Det er ikke behov for at boden tømmes helt, men det må være mulighet for NVS å kunne flytte litt rundt på ting for å få gjort det arbeidet som kreves for fremføring av nye vannrør. Det er viktig at alle som har verdisaker stående i boden fjerner dette før oppstart, det er også ønskelig at ALLE merker kjellerbodene sine med navn og leilighetsnr. Ditt nummer står på forsiden av denne mappen. (se nummer på forsiden). Leiligheter I fra kjellerene og opp gjennom leilighetene skal kaldt- og varmtvannsrør og sirkulasjonsledning for varmtvann byttes. Det skal etableres ny føringsvei for stigerør mellom hovedvannrør i kjeller/garasje og opp gjennom alle overliggende leiligheter og opp til den øverste leiligheten. I den enkelte leiligheten vil alle eksisterende vannrør skiftes ut. For å få til det må kjøkken de og remonteres på grunn av at vegg mellom bad og kjøkken åpnes i ett begrenset omfang. Dette for å fjerne de eksisterende vannrørene og for fremføring av nye vannrør. Boligselskapet har valgt at alle vannrør i leiligheter skal utføres som rør i rør, dette er ett vannrør som har en eget plastrør på utsiden. Ved eventuelle vannlekkasjer skal vannet renne inne i ytterrøret og dreneres ut via fordelerskap (plassert i kjøkkenbenk eller på vaskerom) og ut på badet gjennom en siklemikk (hvit plast deksel nede ved gulvet), hvor det er sluk. Entreprenøren vil sammen med OBOS Prosjekt gjennomføre førbefaringer i alle leiligheter. Denne befaringen gjennomføres for å dokumentere nåtilstand på kjøkken og bad. På denne befaringen vil det også bli gitt viktig informasjon vedrørende tildekking, arbeidsomfang, vurdering av tilstand på bad i hver leilighet, i tillegg til å kartlegge andre spesielle forhold. I forkant av at arbeidene i leiligheten starter opp, vil entreprenøren gjennomføre låsbytte i leilighetsdøren. Seksjonseier/leieboer vil få utlevert egne nøkler som kun passer i deres egen lås. Grunnen til at man ønsker å bytte ut lås er at entreprenøren må ha full tilgang til de berørte leilighetene i anleggsperioden, og de skal kunne låse seg ut når det ikke pågår arbeid i den enkelte leilighet. Dette for å sikre den enkelte leilighet. Det er viktig at seksjonseier eller Side 5 av 20

6 leieboer er tilstede ved låsbytte. Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for å sørge for at entreprenøren får tilgang til å bytte lås i inngangsdøren. Økonomiske kostnader som blir påført som følge av manglende tilgang til leiligheten, vil bli videreført til eieren av seksjonen. Det er svært viktig at beboer har ryddet de områder som har blitt bemerket på førbefaringen før igangsettelse, så dette ikke hindrer oppstarten eller produksjonen til entreprenøren. Entreprenøren vil dekke til nødvendige tilstøtende flater, og primært bruke verktøy med lokalt avsug for å begrense støvproduksjon i leiligheten. Entreprenøren vil etter endt gjennomføring i leiligheten, foreta en grovvask av de områdene hvor produksjonen har foregått. Det må forventes at den enklte beboer selv må utføre finvask av leiligheten. Hovedproduksjonen ferdigstilles i løpet av november 2010, men det kan forekomme noe nedrigging av byggeplasskontor, showrom osv etter denne dato. Side 6 av 20

7 Viktige datoer for den enkelte leilighet og fremdrift Prosjektet er beregnet å ta 7 arbeidsdager pr. oppgang. Dvs i småleilighetsblokka henholdsvis 2 og 4 vannstammer pr 7 dag. Arbeidene i hver leilighet ventes å ta ca 4 dager. Det vil maksimalt være 1 døgn sammenhengende uten vann pr leilighet. Men flere kortere vannavslag må påregnes. Entreprenøren vil begynne å skifte ut rørstrekk i kjeller/kulvert tirdag den 6. april. Nødvendige vannavslag vil varsles i god tid. Disse blir varslet på tavle ved inngangen til blokka. NB! Viktige kritiske datoer for den enkelt leilighet er vist på fremdriftspalenen på side 8. Infomøte: Gjennomføres kl Førbefaring: Gjennomføres fra kl og fra kl Det vil bli hengt opp varsel på leilighetsdøren med hvilket klokkeslett som gjelder. Seksjonseier eller leierboer MÅ være tilstede. Bestillingsmøte: Det avtales klokkeslett på førbefaringen. Låsbytte: Oppstart: Gjennomføres fra kl 08.00, beboer MÅ være tilstede eller levert nøkkel på forhånd til NVS. Tildekking av leiligheten starter kl Normal arbeidstid vil være fra kl til Beboer trenger ikke å være tilstede. Ferdigbefaring: Gjennomføres fra kl og fra kl Det vil bli hengt opp varsel på leilighetsdøren med hvilket klokkeslett som gjelder. Seksjonseier eller leierboer MÅ være tilstede. NB! Hvis du som seksjonseier ikke kan stille på møtene kan en med fullmakt fra deg stille på møtene for deg. Det helt nødvendig at vedkommende da har med en skriftlig fullmakt fra deg. Side 7 av 20

8 Kort innfor om hva som skjer på de forskjellige møtene /aktivitetene Infomøte Her blir beboermappen delt ut til eiere og det blir gitt informasjon om hva som skal skje ved gjennomførngen av prosjektet. Førbefaring Her foretar vi og OBOS prosjekt AS vurderinger og registreringer av bad og kjøkken. Du kan stille direkte sprørsmål om det som skal skje i din leilighet. Hvis badet er i så dårlig stand at det er risiko for skader til naboer m.m, vil styret kunne pålegge deg utbedring av badet. Blir det pålegg om utbedring vil du mota en kopi av en teknisk rapport fra OBOS Prosjekt som begrunner hvorfor. På føbefaringen registreres det også om det er skader på dører, golv m.m.. Dette for å unngå diskusjoner om skadene har blitt påført under prosjektet eller om de var der før oppstart. Evetulle skader som påføres av oss utbedres av oss. Bestillingsmøte Her avtales eventuelle tileggsbestillinger, som for eksempel utbedring av bad som tilvalg, nye tappearmaturer, nye fliser på kjøkken m.m. Vi og dere signerer på bestillingskjema. I dette møtet kan man gå gjennom muligheter og ønsker som dere har i forhold til tilleggsbestillinger på bad og kjøkken. Låsebytte - Vi vil bytte låsesylinderen i alle leilighetene. Hver lås er unik for hver leilighet. Hver leilighet får 3 stk nye nøkler, se også pkt. om låserutiner. Du som eier må være tilstede. Tildekking/oppstart Vi starter med å dekke til golv og starter selve arbeidene i leiligheten. Ferdigstilling/vask Leiligheten er ferdig og det ryddes og vaskes ut av leiligheten. Ferdigbefaring formålet er kontrollere bad, kjøkken og øvrige arbeider som er gjennomført i leiligheten. NVS, OBOS Prosjekt og du som eier deltar. Bytte av lås din originale lås i døres settes tilbake av oss. Du må være tilstede. NB! Hvis det ikke er tilgang til leiligheten på oppstartsdatoen iht. fremdriftsplanen vil seksjonseier bli fakturert for de forsinkelser og merkostnader dette medfører for prosjektet. Side 8 av 20

9 leilighetsnr infomøte førbefaring bestillingsfrist/låsbytte tildekking/ ferdigstilling/ ferdig befaringbytting av lås bestillingsmøte oppstart vask H0101,H0201,H0202,H0301,H0302,H 0401,H H0102,H0103,H0203,H H0303,H0304,H0403,H U0101,U0102,H0104,H0105,H0205,H 0206,H0305,H0306,H0405,H U0103,U0104,H0106,H0107,H0207,H 0208,H0307,H0308,H0407,H U0105,U0106,H0108,H0109,H H0210,H0309,H0310,H0409,H U0107,H0110,H0111,H0211,H0212,H 0311,H0312,H0411,H U0101,H0101,H0102,H0201,H0202,H 0301,H0302,H0401,H U0102,U0103,H0103,H0104,H H0204,H0303,H0304,H0403,H U0104,U0105,H0105,H0106,H0205,H 0206,H0305,H0306,H0405,H U0106,U0107,H0107,H0108,H0207,H 0208,H0307,H0308,H0407,H H0109,H0110,H0209,H H0309,H0310,H0409,H H0111,H0211,H0212,H0311,H0312,H 0411,H Side 9 av 20

10 Gjennomføring av prosjektet Førbefaringer Det gjennomføres førbefaringer i hver leilighet, se vedlegg om viktige datoer. Informasjon til beboer Registreringer på kjøkken og bad Vurdering av arbeidsomfang på kjøkken Vurdering av tilstand på bad. Registering av skader på golv og vegger m.m før oppstart. Dersom badene er i så dårlig stand at det kan påvirke naboer eller fellesskapet bygningsmasse negativt vil det utarbeides en rapport for badet av OBOS Prosjekt AS som bekriver hva som er galt og hva som må gjøres. Seksjonseier kan da bli pålagt av sameiet å utbedre badet. Side 10 av 20

11 Kontrollbefaring Ved ferdigstilling av arbeidene i den enkelte leilighet vil NVS og OBOS Prosjekt gjennomføre sammen med eier. Man vil da kontrollere bad og kjøkken med tanke på kvalitet. Det er viktig at du som eier deltar på dette. Hvis det er forhold som krever utbedring vil dette fremkomme fra befaringsrapporten som utarbeides for hver leilighet. Provisorier Det vil plasseres 1 stk. sanitærbrakke med 2 komplette bad utenfor blokka der det utføres arbeider. Henholdsvis en dame og en herre avdeling. NVS har ansvaret for løpende rengjøring av lokalene. Hvis det er kommentarer på renholdet ønsker vi at dette varsles til vår prosjektleder. Alle må ta med egen såpe og toalettpapir ved bruk av disse. Erfaringer har vist at hvis dette plasseres ut av oss så blir det stjålet av enekelte av brukerne, derfor må hver enkelt ta med til eget bruk. Husk på at andre skal bruke disse etter deg og forlat derfor provisoeriene i god stand!!!!!! Side 11 av 20

12 Byggetid Byggetid pr leilighet (uten utbedring av bad som tilvalg) er 7 dager Kjøkken er uten tappevann i ca. 1 døgn Det må påregnes kortere perioder med vannutkopling. All vannutkopling blir varslet 1 dag i forveien. NB! Følg derfor med på oppslag på dør ved inngang og oppslagstavlen. Arbeidstid Arbeidstiden er fra Det må påregnes at det i korte perioder kan bli noe støyende arbeidet utover dette. Slike arbeider vil bli varslet med oppslag på oppslagstavle ved inngangsparti. Avfallshåndtering Det plasseres avfallcontainere for kildesortering foran blokkene. NB! Disse skal ikke benyttes av bebobere. Beboere som kaster avfall i våre containere vil bli fakturert for tilleggskostnadene. Befaringer for beboere/eiere Eiere eller beboere med fullmakt fra eier må stille på alle befaringene iht. fremdriftsplanene, dvs. informasjonsmøte, førbefaring, låsebytte, bestillingsmøte, kontrollbefaring. Side 12 av 20

13 Låserutiner Vi vil bytte låsesylinderen i alle leilighetene. Hver lås er unik for hver leilighet. Hver leilighet får 3 stk nye nøkler. NB! Hvis dere mister en nøkkel vil dere blir fakturert kr 500,- for hver nøkkel som mistes. Låsesylinderen som tas ut ved innsetting av provlås oppbevares av dere i selve leiligheten inntil låsen monteres tilbake av oss. Eier må være tilstede ved datoer for låsebytte. Den provisoriske låsen blir sittende inntil ca. 3 dager etter kontrollbefaringen, se dato i fremdriftsplan for låse bytte i din leilighet. Vi har da hovednøkler som går til alle dørene. Dette betyr at vi da vil låse døren til hver leilighet hver gang vi forlater leiligheten. NB! DERE MÅ IKKE BENYTTE SIKKERHETSLÅSEN MENS ARBEIDENE PÅGAR, FOR DA VIL IKKE ENTREPRENØREN KOMME INN I LEILIGHETENE FOR Å JOBBE Remontering av utstyr En forusetning for av vi skal kunne remontere utstyr som er blitt demontert er at utstyret er i god stand. Eksisterende utstyr vil bli forsøkt vurdert på førbefaringen. Det kan være at man først ved demonteringen oppdager at utstyret er i dårlig stand eller at det er feil på utstyret som gjør at det ikke kan remonteres. Vi vil da varsle beboer/eier umidellbart og eier må da bestille eller fremskaffe nytt utstyr. Vi gjør dere spesielt oppmerksom på at elektrisk utstyr og annet utstyr som er ulovelig montert i utgangspunktet ikke vil bli remontert. Eier/beboer vil bli varslet om dette. Tildekking støv og skader Når arbeidene starter i den enkelte leilighet vil vi dekke til golv i entre og på kjøkken. Man dekker til best mulig for å unngå småskader og hakk. Ved ferdigbefaringen/kontrollbefaringen vil man registrere eventuelle skader. Oppstår det skader vil vi gjøre vårt beste for å utbedre disse. Vi vil sette ut plast i leiligheten som beboer kan benytte til å dekke til dører til tilstøtende rom etc. Det kan være lurt og tape igjen dører i tilstøtende rom hvis dere ikke skal bo hjemme mens arbeidene pågår. Den enkelte eier monterer selv plastbeskyttelse av dører og åpninger til resten av leiligheten. Når dere taper opp plastbeskyttelse er det viktig at dere først sjekker om tapen lar seg fjerne uten at malingen, tapeten etc. som det tapet fast i trekkes av. Det er lurt å bruke blå maskeringstape som ikke har for sterkt lim. Side 13 av 20

14 Hva må jeg som eier/beboer gjøre før oppstart i min leilighet? Generelt Delta på førbefaringen. Da informeres det om hva som må gjøres i den enekelte leilighet. Nødvendig rydding må være gjennomført senest før kl 0700 den mandagen vi starter i din leilighet. Kjøkken Entre Underskap og overskap og annet som skal demonteres og remonteres må tømmes før oppstart datoen. Kjøkken bør ryddes for løse gjenstander. Demontert kjøkkeninnredning vil bli lagret i leiligheten så det er viktig at dere klargjør leiligheten for dette. Strømmen vil bli koplet ut i kortere og lengre perioder (ved bad som tilvalg). Man bør derfor begrense at innholdet av mat i fryser, som kan ta skade av lengre perioder med strømutkopling/strømbrudd. Det oppfordres til at dere har minst mulig mat i fryser/kjøleskap, da vi ikke tar ansvar for ødelagte matvarer som følge av overnevnte. I entre må bilder, lamper, løse gjenstander fjernes for å unngå skader. Vi går gjennom dette med dere på førbefaringen. Lagring av utstyr som skal remonteres Boder Seksjonseier/beboer må senest på bestillingsmøte med entreprenør opplyse oss om hvor demontert utstyr skal lagres i leiligheten. Vi legger ut plast på golvet der utstyr skal lagres. Enkelte boder som vil berøres av rørarbeidene. Det er viktig at dere alle sammen merker boden deres med leilighetsnummeret. Skriv på døren, eller heng opp lapp på boddøren e.l. Boder som vil bli berørt av arbeidene vil bli merket av oss. Det vil bli hengt opp oppslag om dette på tavle ved inngangen og på inngangsdøren til blokkene. Når det er er hengt opp oppslag om dette er det viktig at dere går ned å kontrollerer om boden deres har blitt merket av oss. Hvis den er merket må dere rydde i boden slik at vi kan jobbe i boden. Verdifulle ting og skjøre ting som dere er redde for må fjernes fra boden slik at det ikke blir skadet. Det må også påregnes noe vannsøl ved frakobling av eksisterende vannrør i bodene. Dere bør også dekke til esker og annet, med tildekkingsplast. Slik plast kan fås på brakkeriggen hos oss. Plastring av døråpninger Det er viktig at eier/beboer informerer oss om de skal bo hjemme eller om de skal flytte bort mens arbeidene pågår, da dette har betydning for mulighetene for støv tildekking i leiligheten. Verdigjenstander Gjenstander som har stor affeksjonsverdi eller stor kroneverdi bør legges i rom som ikke berøres av prosjektet eller fjernes midlertidig fra leiligheten til et sikkert sted. Side 14 av 20

15 Egenlevering av utstyr Alle egenlevering av utstyr må avtales direkte med oss på bestillingsmøtet. Utstyret må være tilsvarende det utstyret som skulle vært remontert i forhold til arbeidsomfang. Hvis egenlevert utstyr medfører merarbeid for oss i forhold til utstyr som skulle vært remontert, vil vi avtale en merkostand som faktureres eier direkte. Frist for levering av utstyr avtales i bestillingsmøtet med oss. Utstyr som fremskaffes av eier må være i tråd med gjeldende forskrifter, lover og regler. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig produktdokumentasjon for produktet vil vi nekte å montere utstyr som eier har fremskaffet. Det er eier som er ansvarlig for å femskaffe og medta produktdokumentasjonen til bestillingsmøtet med oss. Flatpakkede møbler, utstyr, armaturer blir ikke montert. Den som leverer eget fremskaffet utstyr er ansvarlig for at dette er skrudd sammen og at det er komplett. Dersom eier ønsker at vi skal montere flatpakket utstyr m.m så vil vi gi en pris for dette som faktureres den enkelte seksjonseier. Produktgaranti fra oss bortfaller på utstyr levert av beboer. Ved feil eller mangler ved utstyr som beboer har levert selv, vil NVS fakturere beboer for eventuelle mer kostnader. Hvorfor bestille utstyr av NVS? Utstyr levert av oss leveres med reklamasjonsrett etter Håndverkertjenesteloven. Utstyr som tilbys av oss er utstyr som de har erfaring med og som passer til badene og kjøkken. Vi har konkurransedyktige priser som er komplette priser for utstyret ferdig montert. Dvs. at vi bærer det opp i leiligheten, setter dette sammen, monterer det og kaster embalasjen. Dersom eier ønsker at vi skal montere flatpakket utstyr m.m, så vil vi gi en pris for dette som faktureres den enkelte seksjonseier. Produktgaranti fra oss bortfaller på utstyr levert av beboer. Side 15 av 20

16 Tilvalg av bad Utskifting av innvendige vannledninger vil primært ikke berøre badene, vi tilbyr allikevel full renovering av bad som tilvalg. Se vedlagt prisliste. Ved renovering av bad vil estimert byggetid pr leilighet være ca. 5 uker. Tid uten vann på bad vil være ca 30 dager. Vann på kjøkken vil imidlertid bli påsatt etter senest 1 døgn. Hvis dere ser vedlagte prisliste så er det satt opp ulike alternativer for oppusing av bad. Hvis det ønskes at sjaktvegg åpnes fra baderomssiden, men at annen entrepenør skal renovere badet så er det greit, men vi tillater ikke at annen entrepenør starter med sine arbeider før vi er ferdige med ALLE våre arbeider i den aktuelle oppgangen, dvs. først etter at selve kontrollbefaringen er gjennomført. Vi kan tilby de fleste type løsninger og sanitærutstyr også utover det som er priset i vedlagte prisliste. Hvis du ønsker andre typer løsninger eller utstyr så nøl ikke med å spørre. Hvis det er ønskelig å levere sanitærutstyr eller fliser selv, skal dette avklares med oss senest ved bestillingsmøtet. Ved valg av bad som tilvalg skal dette også være avgjort senest 14 dager før igangsettelse, dvs senest ved bestillingsmøtet med den enkelte eier. Showrom I showrommet ved brakkeriggen er det stilt ut 5 forskjellige golv og veggfliser som dere kan velge mellom, til den prisen som står i prislisten som ligger vedlagt. Dere kan også velge andre fliser enn dette hos fliseleverandøren. Tilbud på andre fliser vil dere få hos flisleverandøren vår som er Fagflis, se eget punkt Flis leverandør og butikk. I Showrommet er det også alternative innredninger, tappekraner, lysarmaturer, diverse brosjyremateriell osv. Shovrommet er åpent mandag til torsdag mellom klokken og er plassert ved brakkeriggen. I showrommet vil det være prislister på tilbudt utstyr fra oss. Prisene er inkludert mva. og ferdig montert. Dersom dere ønsker tilbud fra oss på utstyr som ikke er utstilt eller priset av oss kan dere ta kontakt med Andreas Wraa / Tommy Grenne og be om pris. Det er viktig at dere da har produktnavn/nummer og/eller NRF nummeret på det dere ønsker pris på, når dere tar kontakt med oss. Side 16 av 20

17 Flisleverandør og butikk Flistilvalg på kjøkken og bad gjennomføres hos leverandøren Fagflis, se åpningstider og adresse under. Ved besøk i butikken må dere huske og opplyse at dere er fra Jesperud boligsameie. Betjeningen vil bistå dere å fylle ut bestillingsskjema og veilede dere ved valg av fliser. Kontakt person hos Fagflis er Katharina Storeng og Anders Eidval, de har epost : og de kjenner prosjektet og vil veilede dere på beste måte. Beboere anmodes om å ringe for å få best mulig oppfølging. For å få best mulig hjelp er det gunstig å være der på dagtid og unngå lørdager hvor det kan være stor pågang. FagFlis Oslo L-Flis & Interiør AS Åpningstider butikk: Ole Deviks vei 36 09:00-19:00 Mandag-Torsdag 0668 Oslo 09:00-17:00 Fredag Telefon :00-16:00 Lørdag Telefax Side 17 av 20

18 Informasjon om tilvalg bad Som nevnt over tilbyr NVS total rehabilitering av bad, som en del av jobben med å skifte ut innvendige vannledninger ved Jesperud Boligsameie. Som nevnt tidligere skjer utskiftningen av vannrørene ved de- og remontering av kjøkkeninnredning, og med minimale inngrep på selve badet. Ved valg av rehabilitering av bad som tilvlag vil alt arbeid skje inne på badet. Det vil da være behov for mindre inngrep på kjøkkensiden. Under ligger egen prisliste for tilvalg bad. Avtale om rehabilitering av bad gjøres direkte mellom oss og den enkelte sekjonseier. Alle bestillinger skal være skriftlige. Ved spesielt store bestillinger vil betaling avkreves underveis, dvs. at totalbeløpet deles opp i to fakturaer. Ved standard bad vil forfall på faktura på bad være ca. en uke 1 etter at kontrollbefaringen er gjennomført på badet. Ved oppussing av bad vil den enkelte beboer få tilbakebetalt de kostnader som normalt ville ha påløpt for de- og remontering av kjøkken og åpning av vegg på kjøkkensiden for sameiet. Pengene tilbakebetales ved ferdigstillingen av prosjektet. Enkelte seksjonseiere med spesielt dårlige bad vil kunne bli pålagt å renovere sine bad, dette vil bli klarlagt/avgjort av styret/obos ved førbefaring, se også eget punkt om førbefaring. På neste side er det vist eksempel på pris på bad. Merk at prisen vil variere fra bad til bad avhengig av hva som er utgangspunktet og hva dere ønsker gjort med badet, men eksemplet viser hvordan det være. Konkrete priser for ditt bad og valg av løsninger avklares i bestillingsmøtet med oss. Side 18 av 20

19 Regne eksempel: En eier skal pusse opp et bad i en toroms leilighet i småleilighetsblokka. Han/henne har gulvbelegg på gulvet og våtromspanel på veggene. Eier ønsker å bestille en vegghengt do, og ellers benytte seg av det orginale sanitærutstyret, samt senke himling, montere spotlights i taket og legge varmekabel. Beboeren benytter seg av standardflis utvalget. Beboeren ønsker også å kjøpe en ny baderomsdør, under er det vist et eksempel på hvordan pris beregnes. Pris inkl. mva: fjerning av eksisterende vinylbelegg/banemembran 1083 Komplett baderomsgulv med varmekabel og flis Komplette baderomsvegger med membran og flis Fjerning av eksisterende våtromspanel 3176 senking av himling 5920 varmekabel 4043 nødvendig de og remontering av eksisterende lysarmatur 1958 nytt vegghengt klosett, type JOMO, komplett stk downlight i himling på bad 5343 Komplett rør i rør system i veggene 7178 SUM: Når eier velger bad som tilvalg vil sameiet ha en besparelse ved at de ikke trenger å åpne fra kjøkkensiden når hele badet skal utbedres. Denne besparelsen tilfaller eier av seksjonen, se eks. under. Besparelse for sameiet som tilbakebetales til eier ved å velge tilvalgsbad fra NVS. Nødvendig de og remontering av kjøkken underskap 3373 nødvendig de og remontering av kjøkken overskap 3373 Rør i rør inkludert i grunnpakken 4390 Forkrommede kobberør 3075 Rør med armaturplater 1189 SUM Beboeren må altså betale NVS AS, kr ,- inkl.mva for det nye badet, men får samtidig en rabatt pålydende kr ,- inkl.mva, på grunn av besparelsen mhp. de- og remontering av kjøkken innredningen som ikke trengs å utføres dersom badet utbedres samtidig. Summen på besparelsen vil avhenge av hva dere ønsker gjort på badet. I eksempelet over må eier betale ca ,- totalt, merk at dette kun er ment som et eksempel. NB! Besparelsen utbetales til sekjonseier når prosjektet er ferdigtilt i november NVS AS tar forbehold om regnefeil. Side 19 av 20

20 Drift og vedlikeholdsinstruks Denne instruksen omhandler rørtekniske anlegg levert av NVS AS. Det rørtekniske anlegget består av innvendige vannledninger. Generell informasjon Røranlegg Anlegget skal alltid ha en tilfredsstillende driftsfunksjon. Ledningsnett for forbruksvann og avløp skal være fritt for lekkasjer. Avløpsnettet skal ta unna den belastede avløpsmengde uten større tegn til tilstoppelser. Kontakt NVS ved tegn til tilstopping eller lekkasjer. Sikkerhet: Vannledninger Alle vannledninger kan fryse dersom temperaturen i bygget er lav ( under 0 0 C ) Dette kan under uheldige omstendigheter medføre store vannskader og påfølgende krav om økonomisk erstatning fra eier. Det er derfor viktig at leiligheten har tilstrekkelig oppvarming Vær særlig oppmerksom på dette forholdet dersom leiligheten forlates over lengre perioder. Røranlegget blir bygget som et rør i rør system. Dvs at ved en evt lekkasje på et vilkårligsted i anlegget vil lekkasjevann ledes i ytterøret og inn til nærmeste tappevannnskap. Videre er det i alle tappevannskap lagt inn en drenasjeledning som ledes ut på baderomsgulvet via en siklemikk. Ved tegn til at det renner vann fra denne må NVS, eller driftspersonell ved Jesperud tilkalles omgående. Hovedventiler på sanitæranlegg Ventiler i rørnett er forsynt med betjeningsspak. Hendel flukter normalt med rørretning nå ventilen er åpen, ventilen stenges ved at hendelen vris i en kvart omdreining. Det er montert avstengningsventiler for hvert opplegg i kulvert/rørgate i bod. Det er montert ytterligere avtengningsventiler i fordelerskap i hver leiligheter, henholdsvis en for varmt og kaldt vann. På varmtvannsirkulasjonsledning er ventiler utført som type strupe og reguleringsventil av type TA Stad. Disse er stengt ved avlesning av verdiene 0,0. Side 20 av 20

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG. Utarbeidet sept 2012.

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG. Utarbeidet sept 2012. BEBOERMAPPE Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG Utarbeidet sept 2012. Innhold Adresseliste for prosjektet side 3 Grunnpakken side 4 Gjennomføring av prosjektet side 5 Hva må beboer gjøre før oppstart

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

SAMEIET UELANDSGATE 61

SAMEIET UELANDSGATE 61 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL 3 1.1 Historikk 3 1.2 Orientering 3 1.3 Plan og bygningsloven 3 1.4 Våtromsnormen (BVN)

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS Folkvang Boligselskap AS Brettevillesgt 17 0481 Oslo Retningslinjer ved bygningsmessige skader

Detaljer

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 714/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende fall til sluk på gulv i bad, og på feil farge på fliser ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør Sandsli borettslag Rehabilitering Informasjon fra styret og entreprenør Informasjon fra styret Vi er nå godt i gang med rehabiliteringen og arbeidet skrider raskt frem. Styret ønsker, i samråd med Stoltz

Detaljer