BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR"

Transkript

1 BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR GRANHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG SA Org.nr MVA Oppdatert

2 2 Ansvarsforhold Granholmen vann- og avløpslag SA (GVA) har inngått avtale med Agro & Miljø AS om en (1) årlig service/ettersyn av hyttepumpene. Du er som tilknyttet Granholmen vann- og avløpslag SA selv ansvarlig for øvrig vedlikehold og service på din pumpestasjon. Agro & Miljø AS skal brukes ved behov for service/vedlikehold. Vedlagt følger avtalen som er inngått mellom GVA og Agro & Miljø AS, herunder priser og responstid mv. Den enkelte andelseier har ikke anledning til å foreta arbeider på fellesanlegg eller stikkledninger. Alle slike arbeider skal på forhånd godkjennes av styret. Alle arbeider i forbindelse med til- eller frakobling til hovedledningene skal utføres av leverandør bestemt av GVA. Husk at du ved feil bruk både kan påføre deg selv og andre ekstrakostnader. Vær derfor påpasselig med å følge instruksene i dette og evt. andre dokumenter du har mottatt i forbindelse med vann- og avløpsanlegget. Instruks for bruk av toalettet Toalettet du sitter på er identisk med andre toaletter, men systemet den er tilknyttet er sannsynligvis ikke som det dere har hjemme. Alt du putter i det samles i en tank under hytta før det kvernes og pumpes videre via tynne rør til en hovedpumpestasjon på Granholmen. Hovedpumpestasjonen pumper kloakken fra Granholmen til Tangen. Fra Tangen pumpes kloakken videre inn i Fredrikstad kommunes ledningsnett. Du må ikke putte bleier, tørkepapir, filler, sanitærartikler, innleggsbind, OBer, Q-tips, prevensjonsartikler eller annet i toalettet! Hvis alle følger disse retningslinjene så vil anlegget fungere og alle vil være fornøyd. Hvis din pumpe eller stikkledning tettes av noe som er puttet i doen er dette ditt ansvar. Du må aldri kaste annet i doen enn det som kommer ut av kroppen i tillegg til bleket/mykt toalettpapir.

3 3 Vedlikehold av pumpestasjon Anlegget på hytten (minipumpestasjonen) skal ideelt sett være i regelmessig bruk. Regelmessig bruk er hensiktsmessig for å unngå sedimentering i stasjonen samt at luktproblematikk unngås. Det er en fordel å benytte mer fettløselig såpe (f.eks Zalo) enn vanlig ved tradisjonelle avløpsanlegg uten minipumpestasjon. Dette vil lette renholdet og ettersynet av pumpestasjonen. Det anbefales å legge inn en rutine med å la vannet renne i minimum 5 minutter før man forlater hytta ved lengre tids fravær (fravær fra søndag til fredag). Det vil medføre at det er renere avløpsvann i stasjonen og stikkledningen og det blir mindre fare for at innholdet størkner. Rengjøring av stasjon er avhengig av bruken. Det anbefales at den enkelte hytteeier foretar ettersyn/evt. rengjøring av tanken 2-3 ganger pr. sesong. Åpning og stenging av hytta i sesongen Åpning av hytta i sesongen 1. Åpne stoppekranen for vannet 2. Sjekke at pumpen fungerer. La springen renne inntil pumpen starter. Du har nå forsikret deg om at pumpen fungerer før tanken blir fylt med toalettavfall. Stenging av hytta i sesongen 1. Rens pumpen og stikkledningen ved å bruke mye vann. Fyll pumpen med vann ved å la vannet renne i minimum 5 minutter. Bland gjerne litt Zalo i vannet da dette vil hjelpe til med å løse opp et eventuelt fettbelegg i pumpen. Sjekk at pumpen fungerer slik at pumpetanken tømmes for vann. 2. Steng stoppekranen for vannet. Dette vil redusere faren for, eller begrense omfanget av en eventuell vannlekkasje. Flere forsikringsselskap krever at stoppekranen er stengt når man er borte i mer enn 48 timer. Sjekk med eget forsikringsselskap.

4 4 Åpning og stenging av hytta vår og høst Åpning av hytta for sommeren Når du åpner hytta og skal ta i bruk vann- og avløpsanlegget kan følgende tips være nyttige: Grundig sjekk ved igangsettelse: 1. Åpne hovedstoppekranene for vann og avløp ved hovedledningene. 2. Sjekk anlegget på hytta før du åpner stoppekranen for vannet på hytta. - Har noe frosset i stykker (vannmåler, rør, pumpetank, wc, blandebatterier etc.)? - Stengt alle kraner? 3. Sett strøm på minipumpestasjonen. 4. Åpne stoppekranen litt (i fall det var noe du glemte over!). 5. Sjekk at du har vann og at alle rør og koblinger er tette. Hvis det suser i rørene etter at anlegget er tømt for luft, og du ikke tapper vann har høyst sannsynlig en lekkasje. 6. Trekk ned i doen noen ganger for å kontrollere for lekkasjer. 7. Sjekk at minipumpestasjonen går/tømmer normalt. 8. Hvis alt er i orden skru stoppekranen helt opp og alt er klart. Stenging av hytta for vinteren 1. Pumpen skal være frostsikret. Pumpen bør stå i et rom med temperatur over frysepunktet. 2. Konserver anlegget ved å helle frostveske i vasker, sluk og wc. 3. Husk at blandebatterier også kan fryse i stykker. Sørg derfor for å drenere ut vannet fra disse. 4. Sørg for at alle vannrør i/under hytta er tømt for vann. 5. Husk at vannmåleren og stoppekranen må stå frostfritt! Verken vannmåleren eller stoppekranen tåler frost. 6. Steng stoppekran i tilknytning til hytta. 7. Steng hovedstoppekranene for vann og avløp (ved hovedledning). De tåler frost.

5 5 Hvis du ikke har vann Hvis det har vært eller er minusgrader og du ikke har vann er sannsynligvis vannledningene i hytta, stikkledningen eller hovedanlegget frosset. Følgende prosedyre kan brukes hvis du ikke har vann. 1. Sjekk om ledningene under hytta er frosset. 2. Sett stikkledningene (både vann og avløp) på tining. 3. Hvis du fortsatt ikke har vann er antagelig fellesanlegget frosset. Se punkt om aktivering av varmekabler. Hvis ikke pumpen i minipumpestasjonen fungerer 1. Sjekke at det er strøm til kontrollskapet og vann/kloakk i pumpetanken. 2. Prøv å kjøre pumpen ved å vri bryteren på skapet mot manuell. Hvis dette ikke fungerer trekk støpselet ut og sett det inn igjen. 3. Hvis pumpen går, men tanken ikke tømmes kan det hende at fellesanlegget er frosset eller stikkledningen er tett. 4. Hvis pumpen fortsatt ikke fungerer, kontakt Driftsteknikk AS eller vår driftspartner Agro & Miljø AS. Vi har beredskapsavtale med Agro & Miljø AS, men du må selv dekke kostnadene for utbedring av feil på egen pumpestasjon (dersom det ikke er garantisak). Ved feil på fellesanlegget skal Gjermund Agnalt kontaktes på telefon (den enkelte andelseier kan ikke iverksette arbeider på fellesanlegget). Leverandør av hyttepumper: Driftsteknikk AS v/arild Ahlsen Tlf eller Drifts- og serviceavtale: Agro & Miljø AS v/jan-petter Kongsberg Tlf

6 6 Kontakt ved feil på anlegget Hvis anlegget på hytta ikke fungerer bør du først sjekke om feilen gjelder kun din hytte eller om flere har det samme problemet (kontakt naboen). Feil på egen pumpe og/eller stikkledning Hvis det er feil på din egen pumpe er du selv ansvarlig for å utbedre feilen for egen regning (hvis det ikke er garantisak). Melding om feil på fellesanlegget Alle feil på fellesanlegget skal meldes til styret: Gjermund Agnalt Tlf Ketil Roppestad E-post: Tlf Problemer ved igangkjøring første gang på den enkelte hytte Det kan oppstå problemer ved installasjon og igangkjøring av pumpestasjonen på den enkelte hytte. Dette kan skyldes manglende kompetanse/erfaring hos installatør, feil på komponentene som er levert eller lokale forhold på den enkelte hytte. Dersom det oppstår problemer ved førstegangs igangkjøring ved installasjon på den enkelte hytte skal følgende kontakter benyttes: Kystmiljø AS Ødegårdskilen 1684 Vesterøy Åge Johansen tlf: Svend Johansen tlf

7 7 Service og driftsavtale for fellesanlegg og hyttepumpestasjoner GVA har service- og driftsavtale for hovedpumpestasjon og serviceavtale for hyttepumpestasjoner med Agro & Miljø AS. Den enkelte hytteeier har selv ansvar for drift- og vedlikehold av hyttepumpestasjon og stikkledning (med unntak for garantisaker). Agro & Miljø AS kan kontaktes ved problemer med pumpestasjon på hytte eller stikkledning, men dette er et forhold mellom hytteeier og Agro & Miljø AS både praktisk og økonomisk. Det vises til fremforhandlede satser som fremgår av den inngåtte service- og driftsavtalen. Hovedpumpestasjonen skal overvåkes av Agro & Miljø AS. Kontaktinformasjon: Agro & Miljø AS v/jan-petter Kongsberg Tlf.: Aktivering av varmekabler (tining av fellesnettet) Fellesanlegget er med unntak av hovedpumpestasjonen konstruert for å kunne fryse. Dette innebærer at hele eller deler av anlegget kan være frosset da det skal tas i bruk. Hele fellesanlegget har varmekabler som ved behov kan aktiveres. Inntil videre må dette gjøres manuelt. Det er noen utfordringer knyttet til dette, blant annet betaling for bruk utenfor sesong og på/avslåing av varmekabler på fellesnettet. Styret har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan dette skal løses. Det er ønskelig å minimere bruken av varmekablene i fellesnettet da disse bruker en del strøm. Varmekablene er tilkoblet termostat for å unngå unødig bruk av strøm. Den enkelte hytteeier har selv ansvar for varmekablene i stikkledningene, da disse skal være koblet til det elektriske anlegget i den enkelte hytte. Stikkledningene bruker ca. 10 W strøm pr. meter rør ved normal drift (altså 20 W pr. meter for vann og avløp). Under tining medgår ca. det dobbelte. Utgifter for den enkelte hytteeier pr. år Det er vanskelig å forutsi eksakt hva den enkelte hytteeier vil bli fakturert for fellesutgifter fra GVA i løpet av året. GVA vil hvert år ha utgifter til service på hovedpumpestasjon og hyttestasjonene (hyttestasjonene først fra 2011). I tillegg vil laget få regninger på fastavgifter og forbruk av strøm for drift av hovedpumpestasjon og fellesledninger. Utover dette må det påregnes noe driftsutgifter, honorar til regnskapsfører og revisor og styrehonorar. Det antas at den enkelte hytteeier vil få tilsendt årlige regninger fra GVA på mellom kr 2.000,- og 3.000,- for å dekke forannevnte utgifter. I tillegg til utgiftene ovenfor kommer kommunale avgifter og strøm som den enkelte hytteeier blir fakturert fra kommunen og el-verket direkte.

R E F E R A T. STED Rådhuset Skjeberg DATO: 15.11.09 KL. 11.00. REFERENT Leif Bergersen DATO: 19.11.09

R E F E R A T. STED Rådhuset Skjeberg DATO: 15.11.09 KL. 11.00. REFERENT Leif Bergersen DATO: 19.11.09 R E F E R A T FRA MEDLEMSMØTE STED Rådhuset Skjeberg DATO: 15.11.09 KL. 11.00 REFERENT Leif Bergersen DATO: 19.11.09 09.01.1. Velkommen Bredo Swanberg ønsket velkommen til medlemsmøtet og informerte om

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER Forord Å få kjelleren oversvømt innebærer stort ubehag og mye ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen,

Detaljer

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser. Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser. Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget Viktig å vite om kjelleroversvømmelser Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget FORORD Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får

Detaljer

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG VANNFORSYNING OG TRYKKAVLØPSSYSTEM FOR HELÅRSDRIFT FOR 169 BOLIGER / FRITIDSBOLIGER TEKNISK BESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE Grålum, 22.12.06 Utarbeidet av Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER

VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER VIKTIG Å VITE OM KJELLEROVERSVØMMELSER BÆRUM KOMMUNE VANN OG AVLØP Februar 2006 FORORD Å få sin kjeller oversvømmet innebærer stort ubehag og mye ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt

Detaljer

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål Ajourført siste gang 1.6.2012 Hvordan kommer jeg i kontakt med styret? Helst på mail til: solhaugen@styrerommet.net eller eventuelt legg/send

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013!

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! «HYTTEEIER N» Nr. 4 desember 2012 FREDRIKSTAD Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! Sammen er vi sterke av leder Rolf A. Hauge Feiing og tilsyn av pipe og ildsted Ordfører Jon-Ivar

Detaljer

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg.

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg. TRYSILHUS sameieboka Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg 1 Brannalarm og slokkeanlegg Innholdsfortegnelse 1. Formålet med Sameieboka...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS Folkvang Boligselskap AS Brettevillesgt 17 0481 Oslo Retningslinjer ved bygningsmessige skader

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd:

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd: ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011 Bergen kirkelige fellesråd: Tar vare på kirkebyggene selv Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? side 4 Frykter frostskader under bakken

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

Vann- og avløpstjenester

Vann- og avløpstjenester 1 Vann- og avløpstjenester priser, gode råd og regelverk 2015 Vann og avløp 2 Innhold Vann- og avløpsgebyrer...3 Tilknytningsgebyr...4 Årsgebyr...5 Slamtømming...7 Avtalevilkår...8 Arbeid på sanitæranlegg...9

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Loggboka min bolig. Del 2 Bruk av boligen. Sikkerhet i hjemmet. Forebygging av hjemmeulykker. Egne notater

Loggboka min bolig. Del 2 Bruk av boligen. Sikkerhet i hjemmet. Forebygging av hjemmeulykker. Egne notater Sikkerhet i hjemmet Forebygging av hjemmeulykker Vi starter med 10 gode råd for å bedre den alminnelige sikkerheten i hjemmet ditt. Du kan øke sikkerheten ved å: 1. Bedre belysningen 2. Feste løse tepper

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Ekstremvær og oversvømmelser

Ekstremvær og oversvømmelser Ekstremvær og oversvømmelser Stephen Høgeli Kommunene må erstatte vannskader Landets 429 kommuner må heretter ta mye mer ansvar for oppgradering og vedlikehold av vann- og kloakkledninger. I Stavanger-dommen

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Internkontrollmanual for. AS Kjølberggata 1

Internkontrollmanual for. AS Kjølberggata 1 Side 1 Dato 06.02.11 Internkontrollmanual for Rev. Dato Beskrivelse Utarb. Godkjent 01 15.02.10 Utgitt for godkjennelse av styret KF/ Styret 02 06.02.11 Revidert utgitt for godkjennelse av styret KF/ Styret

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer