R E F E R A T. STED Rådhuset Skjeberg DATO: KL REFERENT Leif Bergersen DATO:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E F E R A T. STED Rådhuset Skjeberg DATO: 15.11.09 KL. 11.00. REFERENT Leif Bergersen DATO: 19.11.09"

Transkript

1 R E F E R A T FRA MEDLEMSMØTE STED Rådhuset Skjeberg DATO: KL REFERENT Leif Bergersen DATO: Velkommen Bredo Swanberg ønsket velkommen til medlemsmøtet og informerte om leverandørutvelgelse, økonomi, ting å huske på samt spørsmål fra salen Huske å si i fra når e-postadresse og postadresse byttes. Informasjon om dette sendes: Eller til: Leif Bergersen Ånnerudskogen Asker Utvelgelse av entreprenører. Tilbudene teknisk sett var likeverdige. Utvelgelseskriterier:. 1) best pris. 2) best fremdrift. 3) best soliditet. 4) Beste pris på tilleggsarbeider. Tilbudsdokumenter ble sendt ut til 7 selskaper. 4 leverte tilbud: Leif Grimsrud AS, Veidekke AS, Ole & Peder Ødegård AS samt Eivind Engseth AS Entreprenørene har generelt mer å gjøre enn hva vi håpet. Tilbudene varierte i pris fra 21 til 25 mill. Første forhandlingsrunde var med de tre rimeligste tilbyderne. Eivind Engseth var dyrest og ble ikke invitert til forhandlinger. Siste forhandlingsrunde var med Leif Grimsrud AS. Selskapet har god likviditet. For Peder Ødegård AS ville vårt prosjekt utgjort ca halvparten av selskapets årsomsetning. Leif Grimsrud AS priser på tilleggsarbeider ble forhandlet ned til under prisene til Ødegård som i utgangspunktet var billigst Økonomi 1 Kontraktssum (eks mva) er ,-. Utgifter til forsterking av EL-nett (Fortum) ca ,- Arkeologisk undersøkelse v Norsk sjøfartsmuseum ca ,- Kostnad i forbindelse med flytting av kommunal pumpestasjon ca ,- Trekking av fibernett i våre rør det innhentes tilbud på totalpakke med trekking, abonnement, etc i disse dager. Kostnad ikke klarlagt. C:\Bredo\Dusa\Referat\Referat_medlmøte_VGVA_ doc Side 1

2 Økonomi 2 Likelydende grunneieravtaler er inngått med Irene Galland, Christian Engebretsen og Hans Prøytz. Avtalene er ulempekompensasjon for midlertidig og varig ulempe ifm VA-anlegget basert på erstatning etter utført arbeid på den enkelte eiendommen. Dette utgjør kr 5.000,- pr hytte Økonomi 3 Kostnader totalt anlegg medlemmer Pr medlem ca Grunneiererstatning Totalt Usikkerhet: - Arkeologiske undersøkelser - Uforutsette utgifter som ikke er med i kontrakten - trekking av fiber Innbetalingsplan: forfall med forfall Ifm giro for første betaling vil det i tillegg faktureres for serviceavgift for 2. halvår 2009 med mva Ifm giro for andre betaling vil det i tillegg faktureres for serviceavgift for 1. halvår 2010 med mva Evt. sluttbeløp avvikende fra (+/-) justeres ifm serviceavgift 2. halvår med forfall Likviditet Betalingsplanen med entreprenør er utformet slik at VGVA ikke behøver å innhente hele beløpet på fra medlemmene. VIKTIG Likviditeten er helt avhengig av at medlemmene betaler fakturaene i tide innen fristene! Utbygging1: Utbygging starter mandag i overensstemmelse med revidert plan. Starter med rigging. Alle veier er videodokumentert før entreprenøren går i gang med arbeidene. Ferdig Noe finpuss må tas etter ferien. Ikke graving til Starter i felt B og C A-F-D-G-E Felt D Bjerkholmen må godkjenne av Sjøfartsmuseet før man begynner med sjøledninger. Dette vil sannsynligvis ikke være noe problem når felt D skal startes. Kommunalt anlegg skal være i drift før påske C:\Bredo\Dusa\Referat\Referat_medlmøte_VGVA_ doc Side 2

3 Utbygging 2: Entreprenør vil ta kontakt med den enkelte hytteeier ifm med føring av rør til hytta. For stikkledninger er føringene basert på skjemaene levert av den enkelte hytteeier i den grad det har vært praktisk og økonomisk mulig. I tillegg er det basert på COWIS befaringer av hver eiendom (flere befaringer på hver eiendom). Kontrakt med entreprenør er basert på nåværende tegning som dere finner på Endringer som den enkelte hytteeier måtte ønske som fraviker fra dette, og som vil medføre ekstra kostnader, vil være et direkte forhold mellom hytteeier og entreprenør. Kan ikke tas inn som en del av felleskostnadene Utbygging 3 Tilknytning av annekser og andre bygg er et forhold mellom entreprenør og hytteeier. Egen enkel kontrakt som er utarbeidet av entreprenør legges til grunn.. Det er forhandlet faste priser for ulike type rør og grunnforhold for tilknytning av tilbygg / anneks. (Se hjemmeside) Trær som felles ifm utbyggingen skal kappes i håndterlige lengder (ikke ferdig ved) og kvist skal fjernes av entreprenør Utbygging 4 Kvernpumper som skal stå ute utføres av entreprenør. Kvernpumper som skal stå inne / under terrasser leveres av entreprenør. Montering omfattes ikke av kontrakt. - Utføres av lokal rørlegger og betales av hytteeier separat Kan bli regulering av plassering av pumper fra entreprenør basert på tekniske forhold Må isoleres, gjøres i samråd med lokal rørlegger Utbygging 5: Eks. naturlige brønner og borete brønner kan bli påvirket av anleggsarbeidet. Kan endre vannåre, tilsig og evt. vannkvalitet. Svært vanskelig å gardere seg mot. Snakk med entreprenøren når han kommer til din tomt hvis du har brønn eller annen infrastruktur på din eiendom eller hos naboen Ting å huske på 1: ALLE må søke om sanitærabonnement for at vi skal få godkjent anlegget vårt, sendes Sarpsborg kommune. Skjema finnes på nettet: Gjelder også de som ikke har tenkt å legge inn vannledningene i før anlegget tas i bruk. SØK NÅ! ALLE må betale tilknytningsavgift og abonnementsgebyr (fast del) uansett om man har ledningene inn i hytta eller ei. Alle som ikke skal legge inn i hytta før hovedanlegget tas i bruk MÅ sende inn melding til C:\Bredo\Dusa\Referat\Referat_medlmøte_VGVA_ doc Side 3

4 Leif Bergersen om dette Ting å huske 2: Rørleggermelding sendes av rørlegger som legger inn vannet i hytta Evt. vannmåler monteres frostfritt og må være tilgjengelig for avlesning for kommunen Vi skal inngå rammeavtaler med en rørlegger i Sarpsborg og en i Halden inkl. timepriser i løpet av desember. Det er fritt å benytte disse selskapene eller ei. SPØRSMÅL Er eksisterende infrastruktur ivaretatt i kontrakten? Ja, men viktig å si i fra til entreprenøren når han tar kontakt Kan man se av tegningene om kvernpumpe står inne eller ute? Nei det vil avhenge av terrenget hos den enkelte hytteeier Har vannlaget undersøkt de brønnene som vil bli berørt. Nei det har vi ikke. Spørsmålet vil bli diskutert med entreprenør neste uke De som ikke er med i VGVA og har egne hull. Hva skjer hvis vi ødelegger til vannet deres? Dette er et spørsmål vi bringer opp for entreprenøren Hvor mye er tilknytnings og abonnementsgebyret. Det er noe usikkert, men vi tror tilknytningsgebyret er 250kr, abonnementsgebyret 560 for vann og 813,75 for avløp. Medlemmene oppfordres også til å sjekke dette selv med kommunen Skal det monteres stoppekraner ved hver hytte. Ja, og den skal stå frostfritt Kjøper VGVA inn vannmålere? Vannmålere blir ikke kjøpt inn av VGVA. Vannmåler behøver ikke å kjøpes, men leies av kommunen. Man betaler et årlig gebyr til kommunen. Kommunen er da ansvarlig for at måleren fungerer Må vi ha vannmåler? Nei vi MÅ ikke ha vannmåler, men det vil antageligvis lønne seg Er kontraktstegning for anlegget lagt ut på nettet? Ja det er lagt ut på Er det planlagt vannledninger med varmekabel? I hovednettet er dette begrenset til ca 50 m. På stikkledninger vil det være varmekabler en del steder Kvernpumpa til den enkelte hytteeier går den på hyttas egen strøm C:\Bredo\Dusa\Referat\Referat_medlmøte_VGVA_ doc Side 4

5 Ja, kvernpumpe til den enkelte hytte går på den enkelte hyttes EL-nett Skal plassering av kvern pumpe avtales med entreprenør. Ja det tas med entreprenør når han kommer til den enkeltes hytte Legges det trekkerør for fiber? Ja, det legges trekkerør for trekking av fiber for. Vi ser på et par utbyggingsselskaper nå for å få tilbud på å få nett. Det vil være aktuelt å trekke m med kabler hvis dette skal realiseres Hva med å legge el-kabler i grøfter. Fortum kommer ikke til å legge ned sitt luftnett i våre kabelgrøfter, er tilbakemeldingen vi har fått. Den enkelte hytteeier kan for egen regning få lagt kabel inn til hytta via stikkledningene Hva er tlf nr og adresse til entreprenøren? All kontakt er via formannen i styret. Det er han som er VGVA s kontakt utad Er det avtalt dagsbøter og bankgaranti mot entreprenør? Det er ikke stilt bankgarantier verken fra oss eller de. De er avtalt dagsbøter i hht til NS8405. Leif Bergersen C:\Bredo\Dusa\Referat\Referat_medlmøte_VGVA_ doc Side 5

Informasjonsmøte 1. februar 2010. Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no

Informasjonsmøte 1. februar 2010. Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no Informasjonsmøte 1. februar 2010 Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no AGENDA Orientering og status Tidsplaner Informasjon Valg av entreprenør Økonomi Rør for fremtidig trekking av fiber

Detaljer

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Inviterte: Alle eiere av hytter, boliger og tomter i Kjøvangen, samt representanter fra

Detaljer

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG

SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG SØNDRE KRÅKERØY VANNLAG VANNFORSYNING OG TRYKKAVLØPSSYSTEM FOR HELÅRSDRIFT FOR 169 BOLIGER / FRITIDSBOLIGER TEKNISK BESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE Grålum, 22.12.06 Utarbeidet av Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg 9/1-2008 kl.18-21 Etter 9/1-2008 er følgende f rettelser gjort: 1. Side 21: Kost for komplett Hoved VA anlegg er ikke 6.8mill, men 8.5 mill. Kost pr.hytte/ / felt,

Detaljer

Faratangen Samvirke SA (FSA)

Faratangen Samvirke SA (FSA) Faratangen Samvirke SA (FSA) VANNFORSYNING OG TRYKKAVLØPSSYSTEM TIL HELÅRSDRIFT FOR FRITIDSBOLIGER I ØSTRE OG VESTRE FARATANGEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE NS 3431 Fredrikstad 4. mai 2011 Side

Detaljer

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg 11/7-2008

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg 11/7-2008 VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg 11/7-2008 kl.18-21 Dagsorden: 1. Åpning av møtet m 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av møteleder, m referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

Oppsummering av TotalOversikt Analyse

Oppsummering av TotalOversikt Analyse Oppsummering av TotalOversikt Analyse Da har vi gjennomført analysen og her kan du se en oppsummering av hvert enkelt produkt. Det ligger en egenanalyse for hvert produkt vedlagt, som beskriver dine mulige

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» «HYTTEEIER N» Nr. 5 mai 2013 FREDRIKSTAD Hyttesesongen er i gang Ekspropriasjon den siste utvei? På skjær med gamle sjøkart Referat fra hytteforeningens VA-møte 29. januar Skaff deg nødplakat på hytta!

Detaljer

Salg av tomter uten byggeklausul

Salg av tomter uten byggeklausul Jåsund Salg av tomter uten byggeklausul Nå kan du endelig bo som du vil. Hvis du vil. Drømmene dine Det slottet du drømte om da du var barn, det ble til en hytte oppe i et tre. Du snekret den selv, møblerte

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

13 daa Friluftsområde

13 daa Friluftsområde SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE ÅLSÅSEN OMRÅDE H5 Planbehandling:

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig..

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig.. Innholdsfortegnelse Innledning: Oppføring av ny bolig 1 Planlegging 1 Behov 1 Ideer 2 Sjekklister 3 SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet 3 Prosjektbeskrivelse 4 Økonomi 4 Sjekklister 7 Sjekkliste

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

GODT NYTT ÅR KONTINGENT 2006 ÅRSMØTE CSMKN 2006. Nr 12 Januar 2006 Årgang 4 Side 1

GODT NYTT ÅR KONTINGENT 2006 ÅRSMØTE CSMKN 2006. Nr 12 Januar 2006 Årgang 4 Side 1 Nr 12 Januar 2006 Årgang 4 Side 1 GODT NYTT ÅR Godt nytt år til dere alle et nytt år med nye muligheter. Håper dere har hatt en rolig og avslappende romjul. riksgrensen i år enn i fjor. Så skal man ha

Detaljer

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret.

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. Tolia Tidende 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. BRANNSIKKERHET I TOLIA S24 På Generalforsamlingen i mai fikk styret fullmakt til å innhente tilbud på brannsikring

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Tilbud på fiberbasert bredbånd og digital TV Agenda Gjennomgang Fjellband 2.0 Bakgrunn Jan Olav Heldal VFHL Innhold fra NextGenTel Jan-Petter Liby NextGenTel

Detaljer

Utbygging av fiberbredbånd i Sorta

Utbygging av fiberbredbånd i Sorta Utbygging av fiberbredbånd i Sorta Sluttrapport fra Sorte bygdefiber ei arbeidsgruppe i Sorte Grendelag, Stjørdal 14.01.2015 1 Første gravetak med dugnadsgraving i Dalan. Jan Morten Rømo bak spakene. Foto:

Detaljer