Rev utgave Beboermappe for Jesperud Boligsameie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rev utgave 01 13.10.2010. Beboermappe for Jesperud Boligsameie"

Transkript

1 Beboermappe for Jesperud Boligsameie Fossumberget 56 til 24. leilihetsnr:..

2 Innholdsfortegnelse Kontortid og kontaktpersoner... 3 Generell informasjon om prosjektet... 3 Viktige datoer for den enkelte leilighet og fremdrift... 5 Låserutiner Remontering av utstyr Tildekking støv og skader Hva må jeg som eier/beboer gjøre før oppstart i min leilighet? Egenlevering av utstyr Hvorfor bestille utstyr av NVS? Tilvalg av bad Showrom Flisleverandør og butikk Drift og vedlikeholdsinstruks... 19

3 Adresseliste for prosjektet Byggherre Fossumberget Oslo Telefon: Telefaks: Mail: Styreleder Per Tore Jacobsen Mobil: E-post: Totalentrepenør NVS AS Tegleverksveien Lier Telefon: / Telefaks: E-post adr.: Vakt telefon: / (utenom normal arbeidstid) Prosjekt- og anleggsleder: Andreas Wraa Mobil: Mail: Tommy Grenne Mobil: Mail: 1 av 23

4 Prosjektadministrasjon OBOS Prosjekt AS Etterstadsletta 3 Postboks 6666 St. Olavsplass 0129 Oslo Telefon: Telefaks: Prosjektledere: Vidar Hellstrand Direkte tlf: Mobil: E-post: Byggeleder: Petter Erstad Direkte tlf: Mobil: E-post: Rolf Asp Direkte tlf: Mobil: E-post: Byggekomite Jesperud boligsameie Fossumberget Oslo Telefon: Telefaks: Mail: Styreleder Per Tore Jacobsen Mobil: E-post: Vaktmester Stein Grothe Mobil: E-post: NB: Telefontid mellom kl av 23

5 Kontortid og kontaktpersoner Byggeplasskontor og showrom er etablert på ballplassen i sameiet. Alle henvendelser vedrørende produksjonen og tilvalgsbestillinger rettes til Andreas Wraa/ Tommy Grenne. Byggeplasskontoret har følgende kontortid: Mandag- Torsdag fra kl og fra kl Fredag: Stengt Generell informasjon om prosjektet Informasjon om arbeidet: NVS AS har inngått kontrakt med Jesperud boligsameie på utskifting av alle innvendige vannrør. Kjeller/garasje Vannrør i kjellere/garasje/kulvert vil bli byttet ut med nye rør, samt noen nye rørtraser. Det vil si at seksjonseier/leieboer som får garasjeplassen i kjeller merket, må merke denne med navn og telefonnummer så NVS lett kan ta kontakt med den enkelte. I underetasjen i FB 50 og 48 så er det bygget et tilfarer gulv over bomberommene. Disse gulvarealene må skjæres opp da det skal trekkes nye vannrør igjennom gulvet. Dette arbeidet vil bli utført i juli måned, men alle hull i gulvet vil bli dekket til så det ikke er til hinder for den enkelte beboer. Leiligheter I fra kjellerene og opp gjennom leilighetene skal kaldt- og varmtvannsrør og sirkulasjonsledning for varmtvann byttes. Det skal etableres ny føringsvei for stigerør mellom hovedvannrør i kjeller/garasje og opp gjennom alle overliggende leiligheter og opp til den øverste leiligheten. I den enkelte leiligheten vil alle eksisterende vannrør skiftes ut. For å få til det må kjøkken deog remonteres på grunn av at vegg mellom bad og kjøkken åpnes i ett begrenset omfang. Dette for å fjerne de eksisterende vannrørene og for fremføring av nye vannrør. Boligselskapet har valgt at alle vannrør i leiligheter skal utføres som rør i rør, dette er ett vannrør som har et eget plastrør på utsiden. Ved eventuelle vannlekkasjer skal vannet renne inne i ytterrøret og dreneres ut via fordelerskap (plassert i kjøkkenbenk eller på vaskerom) og ut på badet gjennom en siklemikk (hvit plast deksel nede ved gulvet), hvor det er sluk. Nye vannrør i 5 roms leilighetene vil bli ført opp i veggfelt ved siden av dør inn til badet, (på vaskerommet). Her vil veggfeltet skjæres opp i sin helhet. Feltet vil sparkles og males til hvit full dekning og strie vil bli lagt hvis dette var her fra før. (det må forventes noe avvik fra tidligere strie). Videre vil det legges synlige forkrommede kobberrør på bad 1 (badekarbad). I bad 2 (dusjbadet) så vil det legges rør i rør skjult i vegg. 3 av 23

6 Nye vannrør i 2 roms leilighetene vil føres i veggfelt ved siden av kjøkkeninnredning( bak kjøleskap). Her vil veggfeltet åpnes i sin helhet og sparkles og males til hvit full dekning, strie vil bli levert hvis dette var utgangspunktet. Entreprenøren vil sammen med OBOS Prosjekt gjennomføre førbefaringer i alle leiligheter. Denne befaringen gjennomføres for å dokumentere nåtilstand på kjøkken og bad. På denne befaringen vil det også bli gitt viktig informasjon vedrørende tildekking, arbeidsomfang, vurdering av tilstand på bad i hver leilighet, i tillegg til å kartlegge andre spesielle forhold. I forkant av at arbeidene i leiligheten starter opp, vil entreprenøren gjennomføre låsbytte i leilighetsdøren. Seksjonseier/leieboer vil få utlevert egne nøkler som kun passer i deres egen lås. Grunnen til at man ønsker å bytte ut lås er at entreprenøren må ha full tilgang til de berørte leilighetene i anleggsperioden, og de skal kunne låse seg ut når det ikke pågår arbeid i den enkelte leilighet. Dette for å sikre den enkelte leilighet. Det er viktig at seksjonseier eller leieboer er tilstede ved låsbytte. Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for å sørge for at entreprenøren får tilgang til å bytte lås i inngangsdøren. Økonomiske kostnader som blir påført som følge av manglende tilgang til leiligheten, vil bli videreført til eieren av seksjonen. Det er svært viktig at beboer har ryddet de områder som har blitt bemerket på førbefaringen før igangsettelse, så dette ikke hindrer oppstarten eller produksjonen til entreprenøren. Entreprenøren vil dekke til nødvendige tilstøtende flater, og primært bruke verktøy med lokalt avsug for å begrense støvproduksjon i leiligheten. Entreprenøren vil etter endt gjennomføring i leiligheten, foreta en grovvask av de områdene hvor produksjonen har foregått. Det må forventes at den enklte beboer selv må utføre finvask av leiligheten. Hovedproduksjonen ferdigstilles i løpet av november 2010, men det kan forekomme noe nedrigging av byggeplasskontor, showrom osv etter denne dato. 4 av 23

7 Viktige datoer for den enkelte leilighet og fremdrift Prosjektet er beregnet å ta 14 arbeidsdager pr. oppgang. Dvs i terasseblokkene henholdsvis 3 vannstammer pr 10 dag. Arbeidene i hver leilighet ventes å ta ca 10 dager. Den enkelte beboer vil i utgangspunktet alltid ha vann utenom ordinær atrbeidstid. På dagtid må det påregnes flere vannavslag. 5 av 23

8 NB! Viktige kritiske datoer for den enkelte leilighet er vist på fremdriftsplanen på side 8 Infomøte: Gjennomføres kl Førbefaring: Bestillingsmøte: Låsbytte: Oppstart: Ferdigbefaring: Gjennomføres fra kl og pågår fortløpende til alle leiligheter er befart Det vil bli hengt opp varsel på leilighetsdøren med hvilket klokkeslett som gjelder. Seksjonseier eller leierboer MÅ være tilstede. Det avtales klokkeslett på førbefaringen. Gjennomføres fra kl 08.00, beboer MÅ være tilstede eller levert nøkkel på forhånd til NVS. Tildekking av leiligheten starter kl på oppstartsdagen. Normal arbeidstid vil være fra kl til Beboer trenger ikke å være tilstede. Gjennomføres fra kl og pågår fortløpende til alle leiligheter er befart Det vil bli hengt opp varsel på leilighetsdøren med hvilket klokkeslett som gjelder. Seksjonseier eller leierboer MÅ være tilstede. NB! Hvis du som seksjonseier ikke kan stille på møtene kan en med fullmakt fra deg stille på møtene for deg. Det helt nødvendig at vedkommende da har med en skriftlig fullmakt fra deg. 6 av 23

9 Kort innfor om hva som skjer på de forskjellige møtene /aktivitetene Infomøte Her blir beboermappen delt ut til eiere og det blir gitt informasjon om hva som skal skje ved gjennomførngen av prosjektet. Førbefaring Her foretar vi og OBOS prosjekt AS vurderinger og registreringer av bad og kjøkken. Du kan stille direkte sprørsmål om det som skal skje i din leilighet. Hvis badet er i så dårlig stand at det er risiko for skader til naboer m.m, vil styret kunne pålegge deg utbedring av badet. Blir det pålegg om utbedring vil du mota en kopi av en teknisk rapport fra OBOS Prosjekt som begrunner hvorfor. På føbefaringen registreres det også om det er skader på dører, golv m.m.. Dette for å unngå diskusjoner om skadene har blitt påført under prosjektet eller om de var der før oppstart. Evetulle skader som påføres av oss utbedres av oss. Bestillingsmøte Her avtales eventuelle tileggsbestillinger, som for eksempel utbedring av bad som tilvalg, nye tappearmaturer, nye fliser på kjøkken m.m. Vi og dere signerer på bestillingskjema. I dette møtet kan man gå gjennom muligheter og ønsker som dere har i forhold til tilleggsbestillinger på bad og kjøkken. Låsebytte - Vi vil bytte låsesylinderen i alle leilighetene. Hver lås er unik for hver leilighet. Hver leilighet får 3 stk nye nøkler, se også pkt. om låserutiner. Du som eier må være tilstede. Tildekking/oppstart Vi starter med å dekke til golv og starter selve arbeidene i leiligheten. Ferdigstilling/vask Leiligheten er ferdig og det ryddes og vaskes ut av leiligheten. Ferdigbefaring formålet er å kontrollere bad, kjøkken og øvrige arbeider som er gjennomført i leiligheten. NVS, OBOS Prosjekt og du som eier deltar. Bytte av lås din originale lås i døres settes tilbake av oss. Du må være tilstede. NB! Hvis det ikke er tilgang til leiligheten på oppstartsdatoen iht. fremdriftsplanen vil seksjonseier bli fakturert for de forsinkelser og merkostnader dette medfører for prosjektet. 7 av 23

10 leilighetsnr låsbytte tildekking/ ferdigstilling/ ferdig befaringtilbake oppstart vask bytting av lås Fossumberget Fossumberget Fossumberget Fossumberget Fossumberget Fossumberget Fossumberget låsbytte: gj ennomføres fra kl.08.00, beboer må være tilstede evt levere nøkler i fo oppstart: tildekking starter kl07.00, videre er normal arbeidstid fra til 16.00, vasking: starter kl 08.00, beboer trenger ikke å være tilstede ferdig befaring: starter kl 08.00, blir gått fra topp til bunn, forventet avsluttet til kl bytting av lås: starter kl 08.00, blir gått fra topp til bunn, forventet avsluttet til kl av 23

11 9 av 23

12 Gjennomføring av prosjektet Førbefaringer Det gjennomføres førbefaringer i hver leilighet, se vedlegg om viktige datoer. Informasjon til beboer Registreringer på kjøkken og bad Vurdering av arbeidsomfang på kjøkken Vurdering av tilstand på bad. Registering av skader på golv og vegger m.m før oppstart. Dersom badene er i så dårlig stand at det kan påvirke naboer eller fellesskapet bygningsmasse negativt vil det utarbeides en rapport for badet av OBOS Prosjekt AS, som bekriver hva som er galt og hva som må gjøres. Seksjonseier kan da bli pålagt av sameiet å utbedre badet. Kontrollbefaring Ved ferdigstilling av arbeidene i den enkelte leilighet vil NVS og OBOS Prosjekt gjennomføre sammen med eier. Man vil da kontrollere bad og kjøkken med tanke på kvalitet. Det er viktig at du som eier deltar på dette. Hvis det er forhold som krever utbedring vil dette fremkomme fra befaringsrapporten som utarbeides for hver leilighet. Provisorier Det vil plasseres 1 stk. sanitærbrakke med 2 komplette bad utenfor blokka der det utføres arbeider. Henholdsvis en dame og en herre avdeling. NVS har ansvaret for løpende rengjøring av lokalene. Hvis det er kommentarer på renholdet ønsker vi at dette varsles til vår prosjektleder. Alle må ta med egen såpe og toalettpapir ved bruk av disse. Erfaringer har vist at hvis dette plasseres ut av oss så blir det stjålet av enkelte av brukerne, derfor må hver enkelt ta med til eget bruk. Husk på at andre skal bruke disse etter deg og forlat derfor provisoeriene i god stand!!!!!! 10 av 23

13 Byggetid Byggetid pr leilighet (uten utbedring av bad som tilvalg) er 7 dager Kjøkken er uten tappevann i ca. 7. døgn Badene vil ha kontinuerlig vann tilførsel. Det må påregnes kortere perioder med vannutkopling. All vannutkopling blir varslet 1 dag i forveien. NB! Følg derfor med på oppslag på dør ved inngang og oppslagstavlen. Arbeidstid Arbeidstiden er fra Det må påregnes at det i korte perioder kan bli noe støyende arbeidet utover dette. Slike arbeider vil bli varslet med oppslag på oppslagstavle ved inngangsparti. Avfallshåndtering Det plasseres avfallcontainere for kildesortering foran blokkene. NB! Disse skal ikke benyttes av bebobere. Beboere som kaster avfall i våre containere vil bli fakturert for tilleggskostnadene. Befaringer for beboere/eiere Eiere eller leieboere med fullmakt fra eier må stille på alle befaringene iht. fremdriftsplanene, dvs. informasjonsmøte, førbefaring, låsebytte, bestillingsmøte, kontrollbefaring. 11 av 23

14 Låserutiner Vi vil bytte låsesylinderen i alle leilighetene. Hver lås er unik for hver leilighet. Hver leilighet får 3 stk nye nøkler. NB! Hvis dere mister en nøkkel vil dere blir fakturert kr 500,- for hver nøkkel som mistes. Låsesylinderen som tas ut ved innsetting av provlås oppbevares av dere i selve leiligheten inntil låsen monteres tilbake av oss. Eier må være tilstede ved datoer for låsebytte. Den provisoriske låsen blir sittende inntil ca. 3 dager etter kontrollbefaringen, se dato i fremdriftsplan for låse bytte i din leilighet. Vi har da hovednøkler som går til alle dørene. Dette betyr at vi da vil låse døren til hver leilighet hver gang vi forlater leiligheten. NB! DERE MÅ IKKE BENYTTE SIKKERHETSLÅSEN MENS ARBEIDENE PÅGAR, FOR DA VIL IKKE ENTREPRENØREN KOMME INN I LEILIGHETENE FOR Å JOBBE Remontering av utstyr En forusetning for av vi skal kunne remontere utstyr som er blitt demontert er at utstyret er i god stand. Eksisterende utstyr vil bli forsøkt vurdert på førbefaringen. Det kan være at man først ved demonteringen oppdager at utstyret er i dårlig stand eller at det er feil på utstyret som gjør at det ikke kan remonteres. Vi vil da varsle beboer/eier umidellbart og eier må da bestille eller fremskaffe nytt utstyr. Vi gjør dere spesielt oppmerksom på at elektrisk utstyr og annet utstyr som er ulovelig montert i utgangspunktet ikke vil bli remontert. Eier/beboer vil bli varslet om dette. Tildekking støv og skader Når arbeidene starter i den enkelte leilighet vil vi dekke til golv i entre og på kjøkken. Man dekker til best mulig for å unngå småskader og hakk. Ved ferdigbefaringen/kontrollbefaringen vil man registrere eventuelle skader. Oppstår det skader vil vi gjøre vårt beste for å utbedre disse. NVS vil stille med plast for tildekking, ved behov. Vi vil sette ut plast i leiligheten som beboer kan benytte til å dekke til dører til tilstøtende rom etc. Det kan være lurt og tape igjen dører i tilstøtende rom hvis dere ikke skal bo hjemme mens arbeidene pågår. Den enkelte eier monterer selv plastbeskyttelse av dører og åpninger til resten av leiligheten. Når dere taper opp plastbeskyttelse er det viktig at dere først sjekker om tapen lar seg fjerne uten at malingen, tapeten etc. som det tapet fast i trekkes av. Det er lurt å bruke blå maskeringstape som ikke har for sterkt lim. 12 av 23

15 Hva må jeg som eier/beboer gjøre før oppstart i min leilighet? Generelt Delta på førbefaringen. Da informeres det om hva som må gjøres i den enekelte leilighet. Nødvendig rydding må være gjennomført senest før kl 0700 den mandagen vi starter i din leilighet. Kjøkken Entre Underskap og overskap og annet som skal demonteres og remonteres må tømmes før oppstart datoen. Kjøkken bør ryddes for løse gjenstander. Demontert kjøkkeninnredning vil bli lagret i leiligheten så det er viktig at dere klargjør leiligheten for dette. Strømmen vil bli koplet ut i kortere og lengre perioder (ved bad som tilvalg). Man bør derfor begrense at innholdet av mat i fryser, som kan ta skade av lengre perioder med strømutkopling/strømbrudd. Det oppfordres til at dere har minst mulig mat i fryser/kjøleskap, da vi ikke tar ansvar for ødelagte matvarer som følge av overnevnte. I entre må bilder, lamper, løse gjenstander fjernes for å unngå skader. Vi går gjennom dette med dere på førbefaringen. Lagring av utstyr som skal remonteres Seksjonseier/beboer må senest på bestillingsmøte med entreprenør opplyse oss om hvor demontert utstyr skal lagres i leiligheten. Vi legger ut plast på golvet der utstyr skal lagres. Garasjer Enkelte garaejer vil berøres av rørarbeidene. Det er viktig at dere alle sammen merker garasjen deres med leilighetsnummeret. Skriv på døren, eller heng opp lapp ved din plass evt i bilvindu Plastring av døråpninger Det er viktig at eier/beboer informerer oss om de skal bo hjemme eller om de skal flytte bort mens arbeidene pågår, da dette har betydning for mulighetene for støv tildekking i leiligheten. Verdigjenstander Gjenstander som har stor affeksjonsverdi eller stor kroneverdi bør legges i rom som ikke berøres av prosjektet eller fjernes midlertidig fra leiligheten til et sikkert sted. 13 av 23

16 Egenlevering av utstyr Alle egenlevering av utstyr må avtales direkte med oss på bestillingsmøtet. Utstyret må være tilsvarende det utstyret som skulle vært remontert i forhold til arbeidsomfang. Hvis egenlevert utstyr medfører merarbeid for oss i forhold til utstyr som skulle vært remontert, vil vi avtale en merkostand som faktureres eier direkte. Frist for levering av utstyr avtales i bestillingsmøtet med oss. Utstyr som fremskaffes av eier må være i tråd med gjeldende forskrifter, lover og regler. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig produktdokumentasjon for produktet vil vi nekte å montere utstyr som eier har fremskaffet. Det er eier som er ansvarlig for å femskaffe og medta produktdokumentasjonen til bestillingsmøtet med oss. Flatpakkede møbler, utstyr, armaturer blir ikke montert. Den som leverer eget fremskaffet utstyr er ansvarlig for at dette er skrudd sammen og at det er komplett. Dersom eier ønsker at vi skal montere flatpakket utstyr m.m så vil vi gi en pris for dette som faktureres den enkelte seksjonseier. Produktgaranti fra oss bortfaller på utstyr levert av beboer. Ved feil eller mangler ved utstyr som beboer har levert selv, vil NVS fakturere beboer for eventuelle mer kostnader. Hvorfor bestille utstyr av NVS? Utstyr levert av oss leveres med reklamasjonsrett etter Håndverkertjenesteloven. Utstyr som tilbys av oss er utstyr som de har erfaring med og som passer til badene og kjøkken. Vi har konkurransedyktige priser som er komplette priser for utstyret ferdig montert. Dvs. at vi bærer det opp i leiligheten, setter dette sammen, monterer det og kaster embalasjen. Dersom eier ønsker at vi skal montere flatpakket utstyr m.m, så vil vi gi en pris for dette som faktureres den enkelte seksjonseier. Produktgaranti fra oss bortfaller på utstyr levert av beboer. 14 av 23

17 Tilvalg av bad Utskifting av innvendige vannledninger vil primært ikke berøre badene, vi tilbyr allikevel full renovering av bad som tilvalg. Se vedlagt prisliste. Ved renovering av bad vil estimert byggetid pr leilighet være ca. 5 uker. Tid uten vann på bad vil være ca 25 dager. Vann på kjøkken vil imidlertid bli påsatt etter senest etter 1 dag. Hvis dere ser vedlagte prisliste så er det satt opp ulike alternativer for oppusing av bad. Hvis det ønskes at sjaktvegg åpnes fra baderomssiden, men at annen entrepenør skal renovere badet så er det greit, men vi tillater ikke at annen entrepenør starter med sine arbeider før vi er ferdige med ALLE våre arbeider i den aktuelle oppgangen, dvs. først etter at selve kontrollbefaringen er gjennomført. Vi kan tilby de fleste type løsninger og sanitærutstyr også utover det som er priset i vedlagte prisliste. Hvis du ønsker andre typer løsninger eller utstyr så nøl ikke med å spørre. Hvis det er ønskelig å levere sanitærutstyr eller fliser selv, skal dette avklares med oss senest ved bestillingsmøtet. Ved valg av bad som tilvalg skal dette også være avgjort senest 14 dager før igangsettelse, dvs senest ved bestillingsmøtet med den enkelte eier. Showrom I showrommet ved brakkeriggen er det stilt ut 5 forskjellige golv og veggfliser som dere kan velge mellom, til den prisen som står i prislisten som ligger vedlagt. Dere kan også velge andre fliser enn dette hos fliseleverandøren. Tilbud på andre fliser vil dere få hos flisleverandøren vår som er Fagflis, se eget punkt Flis leverandør og butikk. I Showrommet er det også alternative innredninger, tappekraner, lysarmaturer, diverse brosjyremateriell osv. Shovrommet er åpent mandag til torsdag mellom klokken og er plassert ved brakkeriggen. I showrommet vil det være prislister på tilbudt utstyr fra oss. Prisene er inkludert mva. og ferdig montert. Dersom dere ønsker tilbud fra oss på utstyr som ikke er utstilt eller priset av oss kan dere ta kontakt med Andreas Wraa / Tommy Grenne og be om pris. Det er viktig at dere da har produktnavn/nummer og/eller NRF nummeret på det dere ønsker pris på, når dere tar kontakt med oss. 15 av 23

18 Flisleverandør og butikk Flistilvalg på kjøkken og bad gjennomføres hos leverandøren Fagflis, se åpningstider og adresse under. Ved besøk i butikken må dere huske og opplyse at dere er fra Jesperud boligsameie. Betjeningen vil bistå dere å fylle ut bestillingsskjema og veilede dere ved valg av fliser. Kontakt person hos Fagflis er Katharina Storeng og Anders Eidval, de har epost : og de kjenner prosjektet og vil veilede dere på beste måte. Beboere anmodes om å ringe for å få best mulig oppfølging. For å få best mulig hjelp er det gunstig å være der på dagtid og unngå lørdager hvor det kan være stor pågang. FagFlis Oslo L-Flis & Interiør AS Åpningstider butikk: Ole Deviks vei 36 09:00-19:00 Mandag-Torsdag 0668 Oslo 09:00-17:00 Fredag Telefon :00-16:00 Lørdag Telefax av 23

19 Informasjon om tilvalg bad Som nevnt over tilbyr NVS total rehabilitering av bad, som en del av jobben med å skifte ut innvendige vannledninger ved Jesperud Boligsameie. Som nevnt tidligere skjer utskiftningen av vannrørene ved de- og remontering av kjøkkeninnredning, og med minimale inngrep på selve badet. Ved valg av rehabilitering av bad som tilvlag vil alt arbeid skje inne på badet. Det vil da være behov for mindre inngrep på kjøkkensiden. Avtale om rehabilitering av bad gjøres direkte mellom oss og den enkelte sekjonseier. Alle bestillinger skal være skriftlige. Ved spesielt store bestillinger vil betaling avkreves underveis, dvs. at totalbeløpet deles opp i to fakturaer. Ved standard bad vil forfall på faktura på bad være ca. en uke 1 etter at kontrollbefaringen er gjennomført på badet. Ved oppussing av bad vil den enkelte beboer få tilbakebetalt de kostnader som normalt ville ha påløpt for de- og remontering av kjøkken og åpning av vegg på kjøkkensiden for sameiet. Pengene tilbakebetales ved ferdigstillingen av prosjektet. Enkelte seksjonseiere med spesielt dårlige bad vil kunne bli pålagt å renovere sine bad, dette vil bli klarlagt/avgjort av styret/obos ved førbefaring, se også eget punkt om førbefaring. I vedlagte prisliste så er badene definert som henholdsvis bad 1, 2 og 3. Med bad 1 menes det badet som originalt har montert badekar i 5 roms leilighetene. Med bad 2 menes det lille badet med dusj i 5 roms leilighetene. Mens med bad 3 menes badet i de leilighetene som er 2 roms. På neste side er det vist eksempel på pris på bad. Merk at prisen vil variere fra bad til bad avhengig av hva som er utgangspunktet og hva dere ønsker gjort med badet, men eksemplet viser hvordan det være. Konkrete priser for ditt bad og valg av løsninger avklares i bestillingsmøtet med oss. Egne prislister og informasjon om tilvalg bad blir tilgjengelig i vårt showrom/byggeplasskontor ta kontakt. 17 av 23

20 Regne eksempel: En eier skal pusse opp et bad i en 2 roms leilihet i terasseblokka. Han/henne har gulvbelegg på gulvet og våtromspanel på veggene. Eier ønsker å bestille en vegghengt do, og ellers benytte seg av det orginale sanitærutstyret, samt senke himling, montere spotlights i taket og legge varmekabel. Beboeren benytter seg av standardflis utvalget. Beboeren ønsker også å kjøpe en ny baderomsdør, under er det vist et eksempel på hvordan pris beregnes. Pris inkl. mva: fjerning av eksisterende vinylbelegg/banemembran 1083 Fjerning av eksisterende våtromspanel 2455 Komplett nytt flislagt bad med varmekabel Nedsenket himling nytt vegghengt klosett, type JOMO, komplett 7078 Ny dør med nye foringer og gerikter 5631 SUM: Når eier velger bad som tilvalg vil sameiet ha en besparelse ved at de ikke trenger å åpne fra kjøkkensiden når hele badet skal utbedres. Denne besparelsen tilfaller eier av seksjonen, se eks. under. Besparelse for sameiet som tilbakebetales til eier ved å velge tilvalgsbad fra NVS. NB. Dette er et estimat og er ikke endelig avgjort. Nødvendig de og remontering av kjøkken samt åpning av vegg 8000 SUM 8000 Beboeren må altså betale NVS AS, kr ,- inkl.mva for det nye badet, men får samtidig en rabatt på ca kr ,- inkl.mva, på grunn av besparelsen mhp. de- og remontering av kjøkken innredningen som ikke trengs å utføres dersom badet utbedres samtidig. Summen på besparelsen vil avhenge av hva dere ønsker gjort på badet. I eksempelet over må eier betale ca ,- totalt, merk at dette kun er ment som et eksempel. NB! Besparelsen utbetales til sekjonseier når prosjektet er ferdigtilt i november NVS AS tar forbehold om regnefeil. 18 av 23

21 Drift og vedlikeholdsinstruks Denne instruksen omhandler rørtekniske anlegg levert av NVS AS. Det rørtekniske anlegget består av innvendige vannledninger. Generell informasjon Røranlegg Anlegget skal alltid ha en tilfredsstillende driftsfunksjon. Ledningsnett for forbruksvann og avløp skal være fritt for lekkasjer. Avløpsnettet skal ta unna den belastede avløpsmengde uten større tegn til tilstoppelser. Kontakt NVS ved tegn til tilstopping eller lekkasjer. Sikkerhet: Vannledninger Alle vannledninger kan fryse dersom temperaturen i bygget er lav ( under 0 0 C ) Dette kan under uheldige omstendigheter medføre store vannskader og påfølgende krav om økonomisk erstatning fra eier. Det er derfor viktig at leiligheten har tilstrekkelig oppvarming Vær særlig oppmerksom på dette forholdet dersom leiligheten forlates over lengre perioder. Røranlegget blir bygget som et rør i rør system. Dvs at ved en evt lekkasje på et vilkårligsted i anlegget vil lekkasjevann ledes i ytterøret og inn til nærmeste tappevannnskap. Videre er det i alle tappevannskap lagt inn en drenasjeledning som ledes ut på baderomsgulvet via en siklemikk. Ved tegn til at det renner vann fra denne må NVS, eller driftspersonell ved Jesperud tilkalles omgående. Hovedventiler på sanitæranlegg Ventiler i rørnett er forsynt med betjeningsspak. Hendel flukter normalt med rørretning nå ventilen er åpen, ventilen stenges ved at hendelen vris i en kvart omdreining. Det er montert avstengningsventiler for hvert opplegg i kulvert/rørgate i bod. Det er montert ytterligere avtengningsventiler i fordelerskap i hver leiligheter, henholdsvis en for varmt og kaldt vann. På varmtvannsirkulasjonsledning er ventiler utført som type strupe og reguleringsventil av type TA Stad. Disse er stengt ved avlesning av verdiene 0,0. 19 av 23

22 Beskrivelse av arbeid Alle priser inkl. mva. Riving/klargjøring avhenger av hvilke overflater som badet har fra før Riving gulv - alle bad Malte gulv 1011 Gulv med vinylbelegg/banemembran 1083 Flislagte gulv 3465 Riving vegg - alle bad Flislagte vegger 4188 Vegger med våtromspanel 2455 Vegger med tapet eller maling 2021 Et nytt komplett bad, inkl varmekabel, maling tak og remontering av eksisterende uts Nytt flislagt bad, inkl varmekabel i gulv Badekarbad i 5-roms leilighet riving Dusjbad i 5-roms leilighet riving Bad i 2-roms leilighet riving Nytt bad med vinylbelegg og tapet (NB! ikke mulig med varmekabel ) Badekarbad i 5-roms leilighet Dusjbad i 5-roms leilighet Bad i 2-roms leilighet riving riving riving TILVALG TILGJENGELIG FOR ALLE BAD Pris for nedsenket himling med downlights i bad Badekarbad i 5-roms leilighet, 4stk downlights Dusjbad i 5-roms leilighet, 3stk downlights 8370 Bad i 2-roms leilighet, 4stk downlights Diverse tilleggsarbeid Nye gerikter/foringer/lister i entre 1589 Pussing/maling og grunning av dør 1300 Ny dør med nye foringer og gerikter 5631 Maling av veggflater til full dekning. Pr/kvm 127 Ekstra hjelpesluk på bad (må velges ved valg av tette dusjdører) 664 Ny koplingsledning med kran på vegg, f vaskemaskin 2250 Nytt avløp for vaskemaskin 750 Dusj/Badekar Dusjhjørne/slagdører 80x80 el. 90x90, eurobad 6250 Badekar med frontpanel europa 6875 Badekar dafne 1800*830 u/forntpanel 5924 Frontpanel for dafne badekar 5700 Innmuring av badekar ferdig flislagt 6125 Elektro Nytt baderomsarmatur 1813 Jordfeilbryter for bad, plassert på vegg sammen med bryter 2525 Ny kurs 16A til bad 2888 Tilknytning av ny oppvaskmaskin forutsetter armatur med avst. For oppvask. 625 Ny innmat i sikringskap inkl 5 stk automatsikringer* 7300 Tillegg for ekstra automat sikring* 1170 *det gis rabatt på ny innmat i sikringsskap ved kjøp av komplette bad 20 av 23

23 Klosett Nytt vegghengt klosett, type JOMO, komplett 7078 Tillegg for krom trykknapp 200 Vegghengt WC med Villeroy Boch Subway skål, sete med demp 9970 Vegghengt klosett m/ Ifø Sign skål, og klosettsete m/demp 8090 Nytt klosett med s-lås, gustavsberg 4550 Nytt klosett med p-lås, gustavsberg 3456 Servant Servant hvit (gustavsberg), komplett med oras saga armatur, 2500 Servant med møbelskap (Fiol 60cm), komplett med oras saga armatur 6250 Tillegg for tilhørende speil til Fiol innredning 1500 Sekel møbel 105cm, speilskap, VVS marketing Linea møbel 80cm m speilskap, VVS marketing 7662 Duravit Vero servant 450x350mm 2595 Duravit Vero servant 600x400mm 3024 Armaturer Oras Saga kjøkkenbatteri 1685 Oras Saga kjøkkenbatteri, m/avst for oppvask 1968 Oras saga servantarmatur 1250 Oras Saga kjøkkenarmatur m/ høy tut og avst 2175 Oramix dusjbatteri 1661 Oramix badekarbatteri 2375 Dusjgarnityr oras apollo 938 Oras safira med hånddusj 1622 Oras Aventa med uttrekbar tut 3263 Oras Aventa med uttrekbar tut og avst. For oppvask 3675 Grohe Talis S servantbatteri 1470 Grohe Talis S Kjøkkenbatteri m avst 2304 Grohe kjøkkenbatteri variarc med uttrekkbar tut 3431 Mora inxx dusjsett 2942 Mora inxx family dusj m/stor takdusj 8120 Mora inxx A2 servantbatteri med oppløft av 23

Beboermappe for Jesperud Boligsameie

Beboermappe for Jesperud Boligsameie Beboermappe for Jesperud Boligsameie Fossumberget 56 og 54. leilihetsnr:.. Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse KONTORTID OG KONTAKTPERSONER... 5 GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET... 5 VIKTIGE DATOER FOR

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Røverkollen borettslag har gjennom flere år hatt problemer med lekkasjer fra det innvendige røranlegget. Antallet slike skader har vært økende

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Avløpsrørene i Røverkollen ligger innstøpt og skjult i bygningskonstruksjonen Avløpsrørene er av plast type ABS Rørene har ingen mulighet

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER 5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie Vann- og avløpsrør Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER Mai 2015 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 Innledning 1.1 Formål/bakgrunn

Detaljer

BEBOERMAPPE Sandaker borettslag Utskifting av vannrør 2015-2016

BEBOERMAPPE   Sandaker borettslag Utskifting av vannrør 2015-2016 BEBOERMAPPE Sandaker borettslag Utskifting av vannrør 2015-2016 Innhold Adresseliste for prosjektet side 3 Arbeider side 4 Gjennomføring av prosjektet side 5 Hva må beboer gjøre før oppstart side 7 Tilvalg

Detaljer

Sameiet Herslebsgt. 9-11.

Sameiet Herslebsgt. 9-11. Sameiet Herslebsgt. 9-11. Nye bad 24.02.2014 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen og Lasse Handegård Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt- og byggeledelse vedr. våtrom, rørutskifting og annen bygningsrehabilitering

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

RØVERKOLLEN BORETTSLAG

RØVERKOLLEN BORETTSLAG BEBOERMAPPE Våtromsmodernisering RØVERKOLLEN BORETTSLAG Utarbeidet november. 2012 Innhold Adresseliste for prosjektet side 3 Grunnpakken side 4 Gjennomføring av prosjektet side 5 Hva må beboer gjøre før

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG. Utarbeidet sept 2012.

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG. Utarbeidet sept 2012. BEBOERMAPPE Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG Utarbeidet sept 2012. Innhold Adresseliste for prosjektet side 3 Grunnpakken side 4 Gjennomføring av prosjektet side 5 Hva må beboer gjøre før oppstart

Detaljer

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag Rør og våtrom Vetlandsveien Borettslag Agenda for møte Grunndata boligselskapet Røranleggets tilstand Rehabilitering av våtrom prosjektgjennomføring Tekniske løsninger Økonomi / Fremdrift Spørsmål Byggeår

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG. Utarbeidet sept 2012.

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG. Utarbeidet sept 2012. BEBOERMAPPE Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG Utarbeidet sept 2012. Innhold Adresseliste for prosjektet side 3 Grunnpakken side 4 Gjennomføring av prosjektet side 5 Hva må beboer gjøre før oppstart

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering Hamborg borettslag

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering Hamborg borettslag BEBOERMAPPE Våtromsmodernisering Hamborg borettslag Utarbeidet mars 2012 Innhold Adresseliste for prosjektet side 3 Grunnpakken side 4 Gjennomføring av prosjektet side 5 Hva må beboer gjøre før oppstart

Detaljer

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering BJERKE BORETTSLAG. Utarbeidet november 2014.

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering BJERKE BORETTSLAG. Utarbeidet november 2014. BEBOERMAPPE Våtromsmodernisering BJERKE BORETTSLAG Utarbeidet november 2014. Innhold Adresseliste for prosjektet side 3 Grunnpakken side 4 Gjennomføring av prosjektet side 6 Hva må beboer gjøre før oppstart

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom.

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. HISTORIKK Historikk - del 1 Boligselskapet har i flere år i årsmeldinger orientert om bruk og vedlikehold

Detaljer

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGEN GJELDER LEILIGHET NR.: KJØPERS NAVN: ADRESSE:......... TELEFON PÅ DAGTID: E-POST:...... Ferdig utfylt bestillingsliste

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

TIL BEBOERE I TORSHOV KVARTAL 6 VEDR. RENOVERING AV AVLØPSANLEGG:

TIL BEBOERE I TORSHOV KVARTAL 6 VEDR. RENOVERING AV AVLØPSANLEGG: TIL BEBOERE I TORSHOV KVARTAL 6 VEDR. RENOVERING AV AVLØPSANLEGG: Nå starter renovering av avløpsanlegget. Vi iprolinenorge AS er stolte over å ha blitt valgt til å utføre denne viktige jobben. Forstyrrelsene

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

KLART FOR BYGGESTART 19. OKTOBER STARTER PROSJEKT BAD OG RØR. OPPGANG 27 ER FØRST UT.

KLART FOR BYGGESTART 19. OKTOBER STARTER PROSJEKT BAD OG RØR. OPPGANG 27 ER FØRST UT. KLART FOR BYGGESTART 19. OKTOBER STARTER PROSJEKT BAD OG RØR. OPPGANG 27 ER FØRST UT. Prosjektet ser ut til å følge de linjer som ble angitt på ekstraordinært og ordinært årsmøte 2015. Se utsendt hefte

Detaljer

Vindu og dør. Bogerud borettslag Presentasjon på beboermøte 2. desember 2014

Vindu og dør. Bogerud borettslag Presentasjon på beboermøte 2. desember 2014 Vindu og dør Bogerud borettslag Presentasjon på beboermøte 2. desember 2014 Historikk I Bogerud borettslag har det i lengre tid pågått utskifting av vinduer etter behov. Behovet er økende. Kostnaden for

Detaljer

Kampanjeperiode 31. OKTOBER 19. November. Baderomsprodukter det glitrer av! Fås hos din lokale rørlegger

Kampanjeperiode 31. OKTOBER 19. November. Baderomsprodukter det glitrer av! Fås hos din lokale rørlegger Kampanjeperiode 31. OKTOBER 19. November Baderomsprodukter det glitrer av! Fås hos din lokale rørlegger Alltid temperert vann 1 050,- 2 490,- Oras 780,- Oras ORAMIX DUSJBATTERI Trykkstyrt dusjbatteri.

Detaljer

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år.

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Bruksanvisning GULVSLUK Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Det kan være lurt å investere i en klosettpumpe dersom rørene ut av sluket tetter seg. Hvis ovenstående ikke løser problemet bør en rørlegger

Detaljer

Kampanjeperiode: 13.mai 2.juni 2013. Friske pust. De beste VVS-tilbudene finner du hos din lokale rørlegger. Komplett pris 3.605,- 1.

Kampanjeperiode: 13.mai 2.juni 2013. Friske pust. De beste VVS-tilbudene finner du hos din lokale rørlegger. Komplett pris 3.605,- 1. Kampanjeperiode: 13.mai 2.juni 2013 Friske pust De beste VVS-tilbudene finner du hos din lokale rørlegger 3.605,- Lite møbel som passer perfekt for små baderom og gjestebad. Underskap med en dør i hvit

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Tilstede GB KJELL ARILD KORBØL KAK GB GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL JØ RUNE OLAFSEN RA BH PER ANDERS BAKKE PAB GB ROY KALFJØS RK

Tilstede GB KJELL ARILD KORBØL KAK GB GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL JØ RUNE OLAFSEN RA BH PER ANDERS BAKKE PAB GB ROY KALFJØS RK 4196 GUS FREMDRIFTSMØTE NR. 19 Tilstede KJELL ARILD KORBØL KAK GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL JØ RUNE OLAFSEN RA BH PER ANDERS BAKKE PAB ROY KALFJØS RK Ikke tilstede ELNAN HENRY FORFOD HF KAI SAGEN

Detaljer

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering Bogerud Borettslag

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering Bogerud Borettslag BEBOERMAPPE Våtromsmodernisering Bogerud Borettslag Utarbeidet juni 2014 Innhold Adresseliste for prosjektet side 3 Kontortid og kontaktpersoner side 4 Grunnpakken side 5 Gjennomføring av prosjektet side

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie

Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie INFORMASJONSSKRIV 04.03.2015 Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie Dette skrivet inneholder: o Generell informasjon (Dette skrivet) o Vedlegg: «Informasjon før oppstart» av Consolvo AS o Vedlegg:

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Nedre Humlehaugen B03, blokk D Gårdsnr. 24 Bruksnr. 431 Festenr. Seksj.nr. Dato 24.02.14 Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Østausa borettslag arrangeres 22.06.2016 kl. 18:00 i Grendehuset TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Leveranse interiør 01.11.2015

Leveranse interiør 01.11.2015 Leveranse interiør 01.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert,

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Dette vedlegget vil gi noen svar på de forberedelser og planlegginger som må til i et rørfornyingsprosjekt. Det er viktig at alle parter har en forståelse av prosessen

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt vil vår utleieavdeling kontakte leietaker for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Leveranse interiør 13.11.2015

Leveranse interiør 13.11.2015 Leveranse interiør 13.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

1 Bjørnsletta Boligsameie

1 Bjørnsletta Boligsameie 1 Bjørnsletta Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjørnsletta Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt, så vil vår utleieavdeling ta kontakt med dem for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet

Detaljer

Kampanjeperiode: 13.mai 2.juni 2013. Friske pust. De beste VVS-tilbudene finner du hos din lokale rørlegger. Komplett pris 3.605,- 1.

Kampanjeperiode: 13.mai 2.juni 2013. Friske pust. De beste VVS-tilbudene finner du hos din lokale rørlegger. Komplett pris 3.605,- 1. Kampanjeperiode: 13.mai 2.juni 2013 Friske pust De beste VVS-tilbudene finner du hos din lokale rørlegger 1.590,- 3.605,- Ifö Keramag Renova Lite møbel som passer perfekt for små baderom og gjestebad.

Detaljer

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Østerli Boligselskap AS Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Agenda 1. Presentasjon av OBOS Prosjekt AS 2. Historikk 3. Innvendig reparasjon av avløp 4. Sanitæranlegg rør og våtrom 5. Forsikring 6. Tilstand

Detaljer

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister

FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister FELLESINFO FRA STYRET OG BYGGEKOMITEEN 1. Styrets INFO NR 2, 2012. 2. Vedlikeholdstips og plan, samt bruksanvisninger og tidsfrister Vedlegg 1 1 22.05.2012 / styret Vedlikeholdstips -/plan for Vestliberget

Detaljer

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG.

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3.2 HOVEDDATA Komponentliste NS 3451 KOMPONENT KOMPONENTNUMMER 311 Bunnledning Stakepunkt 311 Bunnledning Gulvsluk 314 Sanitærarmatur Stengeventil kule 314 Sanitærarmatur Batterier

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

JANUARSALG. Variant-serien. på alle Macro Semi dusjkabinetter med hvite profiler og klart glass! på hele

JANUARSALG. Variant-serien. på alle Macro Semi dusjkabinetter med hvite profiler og klart glass! på hele JANUARSALG Nå kan du bade i gode tilbud! 120 cm med 2 skuffer i hvit høyglans med integrert grep. Dybde 35 cm. Inkludert LED belysning og stikkontakt. Pris uten blandebatteri. FØR 17.804,- 12.463,- FØR

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

TILBUD NR: 15.1039 DATO: 27.05.15

TILBUD NR: 15.1039 DATO: 27.05.15 dinoppussing.no AS Org.nr: 913 760 018 post@dinoppussing.no www.dinoppussing.no TILBUD NR: 15.1039 DATO: 27.05.15 NAVN / PROSJEKTADRESSE Brita Henriette Staal / Hammergata 7C, 0465 Oslo E-POST / TLF bristaal@hotmail.com

Detaljer

ANLEGGSBESKRIVELSE. Plastrør type PE 50 Kobberrør for kapillarlodding. Plastrør type rør i rør

ANLEGGSBESKRIVELSE. Plastrør type PE 50 Kobberrør for kapillarlodding. Plastrør type rør i rør 22/ 2::42.2 I 22121554ø å ING.S.HOLLIE A/S SIDE a2 ANLEGGSBESKRIVELSE Vanninnlegg/fordelingsledninger Vannimilegg er tilkoblet offentlig ledning beliggende ved gangvei, øst for bygningen. Vanninnlegg er

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD.

STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STRØMMEN SENTRUM STØPERIVEIEN 2B, LEILIGHET 205, 2010 STRØMMEN STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD.

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold TILVALGSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold 1. TILVALGSPROSESS Vi har lagt til rette for en tilvalgsprosess der det er mulig å foreta flere

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Desember 2010 1 Sandaker Borettslag (OBOS 444) Veiledning baderomsrehabilitering. Ved generalforsamling den 03.02.2003 vedtok borettslaget at

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE Du bor nå i BOLIGSAMEIET BERA MIDTRE På Bera er det 3 boligsameier: Bera Nedre 42 leiligheter i terrasserte rekkehus Bera Midtre 120 terrasseleiligheter Bera Øvre 92 terrasseleiligheter

Detaljer

Kjøkken. Målskjema. Monteringsdato: Vår ref.: Utprøvingsnr.: Salgsordre Tilbud. Bruker Navn: Ordre nr.: Selger HC: Adresse: Postnr.: Poststed: E-post:

Kjøkken. Målskjema. Monteringsdato: Vår ref.: Utprøvingsnr.: Salgsordre Tilbud. Bruker Navn: Ordre nr.: Selger HC: Adresse: Postnr.: Poststed: E-post: Kjøkken Målskjema Dato: Vår ref.: Bestillings nr.: Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Adresse: Postnr.: Telefon (priv.): E-post: Poststed: Monteringsdato: Kunde (HMS): Fødselsdato: Telefon (arb.):

Detaljer

Enkel innsats stor forandring! Butikken på Vibemyr

Enkel innsats stor forandring! Butikken på Vibemyr Før Etter Enkel innsats stor forandring! Butikken på Vibemyr Flere muligheter enn du aner! Ideal Bagni Ming Enkel innsats - stor forandring! Spør oss om råd! Er badet ditt litt kjedelig og du ønsker å

Detaljer

Styremøte 19. Januar 2015

Styremøte 19. Januar 2015 Styremøte 19. Januar 2015 Sted : Tåsenveien 14 F, Vivi Christensen Til stede: Arne Reisegg Myklestad, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen, Fraværende: Renate Salomonsen Referent

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

Sjekkliste for 1-årskontroll av egen leilighet

Sjekkliste for 1-årskontroll av egen leilighet Sjekkliste for 1-årskontroll av egen leilighet Dette skrivet er utarbeidet av Styret i Sameiet Horgvegen 13-17, basert på alle saker og henvendelser fra beboere til styret igjennom det første driftsåret.

Detaljer

Tilvalg- og standardleveranser. Gamle Gardermoveg 36

Tilvalg- og standardleveranser. Gamle Gardermoveg 36 Tilvalg- og standardleveranser Gamle Gardermoveg 36 Tilvalgsprosessen Gratulerer med ny bolig. Det er nå på tide å se på eventuelle tilvalg og endringer. På de neste sidene viser vi deg mange spennende

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

TILBUD OM VINDU- OG BALKONGDØR SUTSKIFTING SIGURD LIES GATE 17-23

TILBUD OM VINDU- OG BALKONGDØR SUTSKIFTING SIGURD LIES GATE 17-23 TILBUD OM VINDU- OG BALKONGDØR SUTSKIFTING SIGURD LIES GATE 17-23 I forbindelse med rehabilitering av fasader og balkonger, som nå er i gang, ønsker styret å tilby individuell vindusutskifting for alle

Detaljer

Tilstede GB KJELL ARILD KORBØL KAK GB GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL JØ RUNE OLAFSEN RA BH PER ANDERS BAKKE PAB GB ROY KALFJØS RK GB KAI SAGEN KS

Tilstede GB KJELL ARILD KORBØL KAK GB GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL JØ RUNE OLAFSEN RA BH PER ANDERS BAKKE PAB GB ROY KALFJØS RK GB KAI SAGEN KS 4196 GUS FREMDRIFTSMØTE NR. 20 Tilstede KJELL ARILD KORBØL KAK GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL JØ RUNE OLAFSEN RA BH PER ANDERS BAKKE PAB ROY KALFJØS RK KAI SAGEN KS Ikke tilstede ELNAN HENRY FORFOD

Detaljer

Detaljert arbeidsbeskrivelse av husvask tjenester

Detaljert arbeidsbeskrivelse av husvask tjenester Detaljert arbeidsbeskrivelse av husvask tjenester Kjære kunden! Vårt mål er å tilpasse våre tjenester til ditt behov så godt som mulig. Dette skjemaet her er et middel til å oppnå dette målet. Derfor ber

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT

INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER AUSTTUNSLETTA 24, 4020 STAVANGER INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT AREAL/ROM: CA. 156 KVM. BRA. ANTALL ROM: 5. LEIEPRIS: KR. 18 000 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer