Rev utgave Beboermappe for Jesperud Boligsameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rev utgave 01 13.10.2010. Beboermappe for Jesperud Boligsameie"

Transkript

1 Beboermappe for Jesperud Boligsameie Fossumberget 56 til 24. leilihetsnr:..

2 Innholdsfortegnelse Kontortid og kontaktpersoner... 3 Generell informasjon om prosjektet... 3 Viktige datoer for den enkelte leilighet og fremdrift... 5 Låserutiner Remontering av utstyr Tildekking støv og skader Hva må jeg som eier/beboer gjøre før oppstart i min leilighet? Egenlevering av utstyr Hvorfor bestille utstyr av NVS? Tilvalg av bad Showrom Flisleverandør og butikk Drift og vedlikeholdsinstruks... 19

3 Adresseliste for prosjektet Byggherre Fossumberget Oslo Telefon: Telefaks: Mail: Styreleder Per Tore Jacobsen Mobil: E-post: Totalentrepenør NVS AS Tegleverksveien Lier Telefon: / Telefaks: E-post adr.: Vakt telefon: / (utenom normal arbeidstid) Prosjekt- og anleggsleder: Andreas Wraa Mobil: Mail: Tommy Grenne Mobil: Mail: 1 av 23

4 Prosjektadministrasjon OBOS Prosjekt AS Etterstadsletta 3 Postboks 6666 St. Olavsplass 0129 Oslo Telefon: Telefaks: Prosjektledere: Vidar Hellstrand Direkte tlf: Mobil: E-post: Byggeleder: Petter Erstad Direkte tlf: Mobil: E-post: Rolf Asp Direkte tlf: Mobil: E-post: Byggekomite Jesperud boligsameie Fossumberget Oslo Telefon: Telefaks: Mail: Styreleder Per Tore Jacobsen Mobil: E-post: Vaktmester Stein Grothe Mobil: E-post: NB: Telefontid mellom kl av 23

5 Kontortid og kontaktpersoner Byggeplasskontor og showrom er etablert på ballplassen i sameiet. Alle henvendelser vedrørende produksjonen og tilvalgsbestillinger rettes til Andreas Wraa/ Tommy Grenne. Byggeplasskontoret har følgende kontortid: Mandag- Torsdag fra kl og fra kl Fredag: Stengt Generell informasjon om prosjektet Informasjon om arbeidet: NVS AS har inngått kontrakt med Jesperud boligsameie på utskifting av alle innvendige vannrør. Kjeller/garasje Vannrør i kjellere/garasje/kulvert vil bli byttet ut med nye rør, samt noen nye rørtraser. Det vil si at seksjonseier/leieboer som får garasjeplassen i kjeller merket, må merke denne med navn og telefonnummer så NVS lett kan ta kontakt med den enkelte. I underetasjen i FB 50 og 48 så er det bygget et tilfarer gulv over bomberommene. Disse gulvarealene må skjæres opp da det skal trekkes nye vannrør igjennom gulvet. Dette arbeidet vil bli utført i juli måned, men alle hull i gulvet vil bli dekket til så det ikke er til hinder for den enkelte beboer. Leiligheter I fra kjellerene og opp gjennom leilighetene skal kaldt- og varmtvannsrør og sirkulasjonsledning for varmtvann byttes. Det skal etableres ny føringsvei for stigerør mellom hovedvannrør i kjeller/garasje og opp gjennom alle overliggende leiligheter og opp til den øverste leiligheten. I den enkelte leiligheten vil alle eksisterende vannrør skiftes ut. For å få til det må kjøkken deog remonteres på grunn av at vegg mellom bad og kjøkken åpnes i ett begrenset omfang. Dette for å fjerne de eksisterende vannrørene og for fremføring av nye vannrør. Boligselskapet har valgt at alle vannrør i leiligheter skal utføres som rør i rør, dette er ett vannrør som har et eget plastrør på utsiden. Ved eventuelle vannlekkasjer skal vannet renne inne i ytterrøret og dreneres ut via fordelerskap (plassert i kjøkkenbenk eller på vaskerom) og ut på badet gjennom en siklemikk (hvit plast deksel nede ved gulvet), hvor det er sluk. Nye vannrør i 5 roms leilighetene vil bli ført opp i veggfelt ved siden av dør inn til badet, (på vaskerommet). Her vil veggfeltet skjæres opp i sin helhet. Feltet vil sparkles og males til hvit full dekning og strie vil bli lagt hvis dette var her fra før. (det må forventes noe avvik fra tidligere strie). Videre vil det legges synlige forkrommede kobberrør på bad 1 (badekarbad). I bad 2 (dusjbadet) så vil det legges rør i rør skjult i vegg. 3 av 23

6 Nye vannrør i 2 roms leilighetene vil føres i veggfelt ved siden av kjøkkeninnredning( bak kjøleskap). Her vil veggfeltet åpnes i sin helhet og sparkles og males til hvit full dekning, strie vil bli levert hvis dette var utgangspunktet. Entreprenøren vil sammen med OBOS Prosjekt gjennomføre førbefaringer i alle leiligheter. Denne befaringen gjennomføres for å dokumentere nåtilstand på kjøkken og bad. På denne befaringen vil det også bli gitt viktig informasjon vedrørende tildekking, arbeidsomfang, vurdering av tilstand på bad i hver leilighet, i tillegg til å kartlegge andre spesielle forhold. I forkant av at arbeidene i leiligheten starter opp, vil entreprenøren gjennomføre låsbytte i leilighetsdøren. Seksjonseier/leieboer vil få utlevert egne nøkler som kun passer i deres egen lås. Grunnen til at man ønsker å bytte ut lås er at entreprenøren må ha full tilgang til de berørte leilighetene i anleggsperioden, og de skal kunne låse seg ut når det ikke pågår arbeid i den enkelte leilighet. Dette for å sikre den enkelte leilighet. Det er viktig at seksjonseier eller leieboer er tilstede ved låsbytte. Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for å sørge for at entreprenøren får tilgang til å bytte lås i inngangsdøren. Økonomiske kostnader som blir påført som følge av manglende tilgang til leiligheten, vil bli videreført til eieren av seksjonen. Det er svært viktig at beboer har ryddet de områder som har blitt bemerket på førbefaringen før igangsettelse, så dette ikke hindrer oppstarten eller produksjonen til entreprenøren. Entreprenøren vil dekke til nødvendige tilstøtende flater, og primært bruke verktøy med lokalt avsug for å begrense støvproduksjon i leiligheten. Entreprenøren vil etter endt gjennomføring i leiligheten, foreta en grovvask av de områdene hvor produksjonen har foregått. Det må forventes at den enklte beboer selv må utføre finvask av leiligheten. Hovedproduksjonen ferdigstilles i løpet av november 2010, men det kan forekomme noe nedrigging av byggeplasskontor, showrom osv etter denne dato. 4 av 23

7 Viktige datoer for den enkelte leilighet og fremdrift Prosjektet er beregnet å ta 14 arbeidsdager pr. oppgang. Dvs i terasseblokkene henholdsvis 3 vannstammer pr 10 dag. Arbeidene i hver leilighet ventes å ta ca 10 dager. Den enkelte beboer vil i utgangspunktet alltid ha vann utenom ordinær atrbeidstid. På dagtid må det påregnes flere vannavslag. 5 av 23

8 NB! Viktige kritiske datoer for den enkelte leilighet er vist på fremdriftsplanen på side 8 Infomøte: Gjennomføres kl Førbefaring: Bestillingsmøte: Låsbytte: Oppstart: Ferdigbefaring: Gjennomføres fra kl og pågår fortløpende til alle leiligheter er befart Det vil bli hengt opp varsel på leilighetsdøren med hvilket klokkeslett som gjelder. Seksjonseier eller leierboer MÅ være tilstede. Det avtales klokkeslett på førbefaringen. Gjennomføres fra kl 08.00, beboer MÅ være tilstede eller levert nøkkel på forhånd til NVS. Tildekking av leiligheten starter kl på oppstartsdagen. Normal arbeidstid vil være fra kl til Beboer trenger ikke å være tilstede. Gjennomføres fra kl og pågår fortløpende til alle leiligheter er befart Det vil bli hengt opp varsel på leilighetsdøren med hvilket klokkeslett som gjelder. Seksjonseier eller leierboer MÅ være tilstede. NB! Hvis du som seksjonseier ikke kan stille på møtene kan en med fullmakt fra deg stille på møtene for deg. Det helt nødvendig at vedkommende da har med en skriftlig fullmakt fra deg. 6 av 23

9 Kort innfor om hva som skjer på de forskjellige møtene /aktivitetene Infomøte Her blir beboermappen delt ut til eiere og det blir gitt informasjon om hva som skal skje ved gjennomførngen av prosjektet. Førbefaring Her foretar vi og OBOS prosjekt AS vurderinger og registreringer av bad og kjøkken. Du kan stille direkte sprørsmål om det som skal skje i din leilighet. Hvis badet er i så dårlig stand at det er risiko for skader til naboer m.m, vil styret kunne pålegge deg utbedring av badet. Blir det pålegg om utbedring vil du mota en kopi av en teknisk rapport fra OBOS Prosjekt som begrunner hvorfor. På føbefaringen registreres det også om det er skader på dører, golv m.m.. Dette for å unngå diskusjoner om skadene har blitt påført under prosjektet eller om de var der før oppstart. Evetulle skader som påføres av oss utbedres av oss. Bestillingsmøte Her avtales eventuelle tileggsbestillinger, som for eksempel utbedring av bad som tilvalg, nye tappearmaturer, nye fliser på kjøkken m.m. Vi og dere signerer på bestillingskjema. I dette møtet kan man gå gjennom muligheter og ønsker som dere har i forhold til tilleggsbestillinger på bad og kjøkken. Låsebytte - Vi vil bytte låsesylinderen i alle leilighetene. Hver lås er unik for hver leilighet. Hver leilighet får 3 stk nye nøkler, se også pkt. om låserutiner. Du som eier må være tilstede. Tildekking/oppstart Vi starter med å dekke til golv og starter selve arbeidene i leiligheten. Ferdigstilling/vask Leiligheten er ferdig og det ryddes og vaskes ut av leiligheten. Ferdigbefaring formålet er å kontrollere bad, kjøkken og øvrige arbeider som er gjennomført i leiligheten. NVS, OBOS Prosjekt og du som eier deltar. Bytte av lås din originale lås i døres settes tilbake av oss. Du må være tilstede. NB! Hvis det ikke er tilgang til leiligheten på oppstartsdatoen iht. fremdriftsplanen vil seksjonseier bli fakturert for de forsinkelser og merkostnader dette medfører for prosjektet. 7 av 23

10 leilighetsnr låsbytte tildekking/ ferdigstilling/ ferdig befaringtilbake oppstart vask bytting av lås Fossumberget Fossumberget Fossumberget Fossumberget Fossumberget Fossumberget Fossumberget låsbytte: gj ennomføres fra kl.08.00, beboer må være tilstede evt levere nøkler i fo oppstart: tildekking starter kl07.00, videre er normal arbeidstid fra til 16.00, vasking: starter kl 08.00, beboer trenger ikke å være tilstede ferdig befaring: starter kl 08.00, blir gått fra topp til bunn, forventet avsluttet til kl bytting av lås: starter kl 08.00, blir gått fra topp til bunn, forventet avsluttet til kl av 23

11 9 av 23

12 Gjennomføring av prosjektet Førbefaringer Det gjennomføres førbefaringer i hver leilighet, se vedlegg om viktige datoer. Informasjon til beboer Registreringer på kjøkken og bad Vurdering av arbeidsomfang på kjøkken Vurdering av tilstand på bad. Registering av skader på golv og vegger m.m før oppstart. Dersom badene er i så dårlig stand at det kan påvirke naboer eller fellesskapet bygningsmasse negativt vil det utarbeides en rapport for badet av OBOS Prosjekt AS, som bekriver hva som er galt og hva som må gjøres. Seksjonseier kan da bli pålagt av sameiet å utbedre badet. Kontrollbefaring Ved ferdigstilling av arbeidene i den enkelte leilighet vil NVS og OBOS Prosjekt gjennomføre sammen med eier. Man vil da kontrollere bad og kjøkken med tanke på kvalitet. Det er viktig at du som eier deltar på dette. Hvis det er forhold som krever utbedring vil dette fremkomme fra befaringsrapporten som utarbeides for hver leilighet. Provisorier Det vil plasseres 1 stk. sanitærbrakke med 2 komplette bad utenfor blokka der det utføres arbeider. Henholdsvis en dame og en herre avdeling. NVS har ansvaret for løpende rengjøring av lokalene. Hvis det er kommentarer på renholdet ønsker vi at dette varsles til vår prosjektleder. Alle må ta med egen såpe og toalettpapir ved bruk av disse. Erfaringer har vist at hvis dette plasseres ut av oss så blir det stjålet av enkelte av brukerne, derfor må hver enkelt ta med til eget bruk. Husk på at andre skal bruke disse etter deg og forlat derfor provisoeriene i god stand!!!!!! 10 av 23

13 Byggetid Byggetid pr leilighet (uten utbedring av bad som tilvalg) er 7 dager Kjøkken er uten tappevann i ca. 7. døgn Badene vil ha kontinuerlig vann tilførsel. Det må påregnes kortere perioder med vannutkopling. All vannutkopling blir varslet 1 dag i forveien. NB! Følg derfor med på oppslag på dør ved inngang og oppslagstavlen. Arbeidstid Arbeidstiden er fra Det må påregnes at det i korte perioder kan bli noe støyende arbeidet utover dette. Slike arbeider vil bli varslet med oppslag på oppslagstavle ved inngangsparti. Avfallshåndtering Det plasseres avfallcontainere for kildesortering foran blokkene. NB! Disse skal ikke benyttes av bebobere. Beboere som kaster avfall i våre containere vil bli fakturert for tilleggskostnadene. Befaringer for beboere/eiere Eiere eller leieboere med fullmakt fra eier må stille på alle befaringene iht. fremdriftsplanene, dvs. informasjonsmøte, førbefaring, låsebytte, bestillingsmøte, kontrollbefaring. 11 av 23

14 Låserutiner Vi vil bytte låsesylinderen i alle leilighetene. Hver lås er unik for hver leilighet. Hver leilighet får 3 stk nye nøkler. NB! Hvis dere mister en nøkkel vil dere blir fakturert kr 500,- for hver nøkkel som mistes. Låsesylinderen som tas ut ved innsetting av provlås oppbevares av dere i selve leiligheten inntil låsen monteres tilbake av oss. Eier må være tilstede ved datoer for låsebytte. Den provisoriske låsen blir sittende inntil ca. 3 dager etter kontrollbefaringen, se dato i fremdriftsplan for låse bytte i din leilighet. Vi har da hovednøkler som går til alle dørene. Dette betyr at vi da vil låse døren til hver leilighet hver gang vi forlater leiligheten. NB! DERE MÅ IKKE BENYTTE SIKKERHETSLÅSEN MENS ARBEIDENE PÅGAR, FOR DA VIL IKKE ENTREPRENØREN KOMME INN I LEILIGHETENE FOR Å JOBBE Remontering av utstyr En forusetning for av vi skal kunne remontere utstyr som er blitt demontert er at utstyret er i god stand. Eksisterende utstyr vil bli forsøkt vurdert på førbefaringen. Det kan være at man først ved demonteringen oppdager at utstyret er i dårlig stand eller at det er feil på utstyret som gjør at det ikke kan remonteres. Vi vil da varsle beboer/eier umidellbart og eier må da bestille eller fremskaffe nytt utstyr. Vi gjør dere spesielt oppmerksom på at elektrisk utstyr og annet utstyr som er ulovelig montert i utgangspunktet ikke vil bli remontert. Eier/beboer vil bli varslet om dette. Tildekking støv og skader Når arbeidene starter i den enkelte leilighet vil vi dekke til golv i entre og på kjøkken. Man dekker til best mulig for å unngå småskader og hakk. Ved ferdigbefaringen/kontrollbefaringen vil man registrere eventuelle skader. Oppstår det skader vil vi gjøre vårt beste for å utbedre disse. NVS vil stille med plast for tildekking, ved behov. Vi vil sette ut plast i leiligheten som beboer kan benytte til å dekke til dører til tilstøtende rom etc. Det kan være lurt og tape igjen dører i tilstøtende rom hvis dere ikke skal bo hjemme mens arbeidene pågår. Den enkelte eier monterer selv plastbeskyttelse av dører og åpninger til resten av leiligheten. Når dere taper opp plastbeskyttelse er det viktig at dere først sjekker om tapen lar seg fjerne uten at malingen, tapeten etc. som det tapet fast i trekkes av. Det er lurt å bruke blå maskeringstape som ikke har for sterkt lim. 12 av 23

15 Hva må jeg som eier/beboer gjøre før oppstart i min leilighet? Generelt Delta på førbefaringen. Da informeres det om hva som må gjøres i den enekelte leilighet. Nødvendig rydding må være gjennomført senest før kl 0700 den mandagen vi starter i din leilighet. Kjøkken Entre Underskap og overskap og annet som skal demonteres og remonteres må tømmes før oppstart datoen. Kjøkken bør ryddes for løse gjenstander. Demontert kjøkkeninnredning vil bli lagret i leiligheten så det er viktig at dere klargjør leiligheten for dette. Strømmen vil bli koplet ut i kortere og lengre perioder (ved bad som tilvalg). Man bør derfor begrense at innholdet av mat i fryser, som kan ta skade av lengre perioder med strømutkopling/strømbrudd. Det oppfordres til at dere har minst mulig mat i fryser/kjøleskap, da vi ikke tar ansvar for ødelagte matvarer som følge av overnevnte. I entre må bilder, lamper, løse gjenstander fjernes for å unngå skader. Vi går gjennom dette med dere på førbefaringen. Lagring av utstyr som skal remonteres Seksjonseier/beboer må senest på bestillingsmøte med entreprenør opplyse oss om hvor demontert utstyr skal lagres i leiligheten. Vi legger ut plast på golvet der utstyr skal lagres. Garasjer Enkelte garaejer vil berøres av rørarbeidene. Det er viktig at dere alle sammen merker garasjen deres med leilighetsnummeret. Skriv på døren, eller heng opp lapp ved din plass evt i bilvindu Plastring av døråpninger Det er viktig at eier/beboer informerer oss om de skal bo hjemme eller om de skal flytte bort mens arbeidene pågår, da dette har betydning for mulighetene for støv tildekking i leiligheten. Verdigjenstander Gjenstander som har stor affeksjonsverdi eller stor kroneverdi bør legges i rom som ikke berøres av prosjektet eller fjernes midlertidig fra leiligheten til et sikkert sted. 13 av 23

16 Egenlevering av utstyr Alle egenlevering av utstyr må avtales direkte med oss på bestillingsmøtet. Utstyret må være tilsvarende det utstyret som skulle vært remontert i forhold til arbeidsomfang. Hvis egenlevert utstyr medfører merarbeid for oss i forhold til utstyr som skulle vært remontert, vil vi avtale en merkostand som faktureres eier direkte. Frist for levering av utstyr avtales i bestillingsmøtet med oss. Utstyr som fremskaffes av eier må være i tråd med gjeldende forskrifter, lover og regler. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig produktdokumentasjon for produktet vil vi nekte å montere utstyr som eier har fremskaffet. Det er eier som er ansvarlig for å femskaffe og medta produktdokumentasjonen til bestillingsmøtet med oss. Flatpakkede møbler, utstyr, armaturer blir ikke montert. Den som leverer eget fremskaffet utstyr er ansvarlig for at dette er skrudd sammen og at det er komplett. Dersom eier ønsker at vi skal montere flatpakket utstyr m.m så vil vi gi en pris for dette som faktureres den enkelte seksjonseier. Produktgaranti fra oss bortfaller på utstyr levert av beboer. Ved feil eller mangler ved utstyr som beboer har levert selv, vil NVS fakturere beboer for eventuelle mer kostnader. Hvorfor bestille utstyr av NVS? Utstyr levert av oss leveres med reklamasjonsrett etter Håndverkertjenesteloven. Utstyr som tilbys av oss er utstyr som de har erfaring med og som passer til badene og kjøkken. Vi har konkurransedyktige priser som er komplette priser for utstyret ferdig montert. Dvs. at vi bærer det opp i leiligheten, setter dette sammen, monterer det og kaster embalasjen. Dersom eier ønsker at vi skal montere flatpakket utstyr m.m, så vil vi gi en pris for dette som faktureres den enkelte seksjonseier. Produktgaranti fra oss bortfaller på utstyr levert av beboer. 14 av 23

17 Tilvalg av bad Utskifting av innvendige vannledninger vil primært ikke berøre badene, vi tilbyr allikevel full renovering av bad som tilvalg. Se vedlagt prisliste. Ved renovering av bad vil estimert byggetid pr leilighet være ca. 5 uker. Tid uten vann på bad vil være ca 25 dager. Vann på kjøkken vil imidlertid bli påsatt etter senest etter 1 dag. Hvis dere ser vedlagte prisliste så er det satt opp ulike alternativer for oppusing av bad. Hvis det ønskes at sjaktvegg åpnes fra baderomssiden, men at annen entrepenør skal renovere badet så er det greit, men vi tillater ikke at annen entrepenør starter med sine arbeider før vi er ferdige med ALLE våre arbeider i den aktuelle oppgangen, dvs. først etter at selve kontrollbefaringen er gjennomført. Vi kan tilby de fleste type løsninger og sanitærutstyr også utover det som er priset i vedlagte prisliste. Hvis du ønsker andre typer løsninger eller utstyr så nøl ikke med å spørre. Hvis det er ønskelig å levere sanitærutstyr eller fliser selv, skal dette avklares med oss senest ved bestillingsmøtet. Ved valg av bad som tilvalg skal dette også være avgjort senest 14 dager før igangsettelse, dvs senest ved bestillingsmøtet med den enkelte eier. Showrom I showrommet ved brakkeriggen er det stilt ut 5 forskjellige golv og veggfliser som dere kan velge mellom, til den prisen som står i prislisten som ligger vedlagt. Dere kan også velge andre fliser enn dette hos fliseleverandøren. Tilbud på andre fliser vil dere få hos flisleverandøren vår som er Fagflis, se eget punkt Flis leverandør og butikk. I Showrommet er det også alternative innredninger, tappekraner, lysarmaturer, diverse brosjyremateriell osv. Shovrommet er åpent mandag til torsdag mellom klokken og er plassert ved brakkeriggen. I showrommet vil det være prislister på tilbudt utstyr fra oss. Prisene er inkludert mva. og ferdig montert. Dersom dere ønsker tilbud fra oss på utstyr som ikke er utstilt eller priset av oss kan dere ta kontakt med Andreas Wraa / Tommy Grenne og be om pris. Det er viktig at dere da har produktnavn/nummer og/eller NRF nummeret på det dere ønsker pris på, når dere tar kontakt med oss. 15 av 23

18 Flisleverandør og butikk Flistilvalg på kjøkken og bad gjennomføres hos leverandøren Fagflis, se åpningstider og adresse under. Ved besøk i butikken må dere huske og opplyse at dere er fra Jesperud boligsameie. Betjeningen vil bistå dere å fylle ut bestillingsskjema og veilede dere ved valg av fliser. Kontakt person hos Fagflis er Katharina Storeng og Anders Eidval, de har epost : og de kjenner prosjektet og vil veilede dere på beste måte. Beboere anmodes om å ringe for å få best mulig oppfølging. For å få best mulig hjelp er det gunstig å være der på dagtid og unngå lørdager hvor det kan være stor pågang. FagFlis Oslo L-Flis & Interiør AS Åpningstider butikk: Ole Deviks vei 36 09:00-19:00 Mandag-Torsdag 0668 Oslo 09:00-17:00 Fredag Telefon :00-16:00 Lørdag Telefax av 23

19 Informasjon om tilvalg bad Som nevnt over tilbyr NVS total rehabilitering av bad, som en del av jobben med å skifte ut innvendige vannledninger ved Jesperud Boligsameie. Som nevnt tidligere skjer utskiftningen av vannrørene ved de- og remontering av kjøkkeninnredning, og med minimale inngrep på selve badet. Ved valg av rehabilitering av bad som tilvlag vil alt arbeid skje inne på badet. Det vil da være behov for mindre inngrep på kjøkkensiden. Avtale om rehabilitering av bad gjøres direkte mellom oss og den enkelte sekjonseier. Alle bestillinger skal være skriftlige. Ved spesielt store bestillinger vil betaling avkreves underveis, dvs. at totalbeløpet deles opp i to fakturaer. Ved standard bad vil forfall på faktura på bad være ca. en uke 1 etter at kontrollbefaringen er gjennomført på badet. Ved oppussing av bad vil den enkelte beboer få tilbakebetalt de kostnader som normalt ville ha påløpt for de- og remontering av kjøkken og åpning av vegg på kjøkkensiden for sameiet. Pengene tilbakebetales ved ferdigstillingen av prosjektet. Enkelte seksjonseiere med spesielt dårlige bad vil kunne bli pålagt å renovere sine bad, dette vil bli klarlagt/avgjort av styret/obos ved førbefaring, se også eget punkt om førbefaring. I vedlagte prisliste så er badene definert som henholdsvis bad 1, 2 og 3. Med bad 1 menes det badet som originalt har montert badekar i 5 roms leilighetene. Med bad 2 menes det lille badet med dusj i 5 roms leilighetene. Mens med bad 3 menes badet i de leilighetene som er 2 roms. På neste side er det vist eksempel på pris på bad. Merk at prisen vil variere fra bad til bad avhengig av hva som er utgangspunktet og hva dere ønsker gjort med badet, men eksemplet viser hvordan det være. Konkrete priser for ditt bad og valg av løsninger avklares i bestillingsmøtet med oss. Egne prislister og informasjon om tilvalg bad blir tilgjengelig i vårt showrom/byggeplasskontor ta kontakt. 17 av 23

20 Regne eksempel: En eier skal pusse opp et bad i en 2 roms leilihet i terasseblokka. Han/henne har gulvbelegg på gulvet og våtromspanel på veggene. Eier ønsker å bestille en vegghengt do, og ellers benytte seg av det orginale sanitærutstyret, samt senke himling, montere spotlights i taket og legge varmekabel. Beboeren benytter seg av standardflis utvalget. Beboeren ønsker også å kjøpe en ny baderomsdør, under er det vist et eksempel på hvordan pris beregnes. Pris inkl. mva: fjerning av eksisterende vinylbelegg/banemembran 1083 Fjerning av eksisterende våtromspanel 2455 Komplett nytt flislagt bad med varmekabel Nedsenket himling nytt vegghengt klosett, type JOMO, komplett 7078 Ny dør med nye foringer og gerikter 5631 SUM: Når eier velger bad som tilvalg vil sameiet ha en besparelse ved at de ikke trenger å åpne fra kjøkkensiden når hele badet skal utbedres. Denne besparelsen tilfaller eier av seksjonen, se eks. under. Besparelse for sameiet som tilbakebetales til eier ved å velge tilvalgsbad fra NVS. NB. Dette er et estimat og er ikke endelig avgjort. Nødvendig de og remontering av kjøkken samt åpning av vegg 8000 SUM 8000 Beboeren må altså betale NVS AS, kr ,- inkl.mva for det nye badet, men får samtidig en rabatt på ca kr ,- inkl.mva, på grunn av besparelsen mhp. de- og remontering av kjøkken innredningen som ikke trengs å utføres dersom badet utbedres samtidig. Summen på besparelsen vil avhenge av hva dere ønsker gjort på badet. I eksempelet over må eier betale ca ,- totalt, merk at dette kun er ment som et eksempel. NB! Besparelsen utbetales til sekjonseier når prosjektet er ferdigtilt i november NVS AS tar forbehold om regnefeil. 18 av 23

21 Drift og vedlikeholdsinstruks Denne instruksen omhandler rørtekniske anlegg levert av NVS AS. Det rørtekniske anlegget består av innvendige vannledninger. Generell informasjon Røranlegg Anlegget skal alltid ha en tilfredsstillende driftsfunksjon. Ledningsnett for forbruksvann og avløp skal være fritt for lekkasjer. Avløpsnettet skal ta unna den belastede avløpsmengde uten større tegn til tilstoppelser. Kontakt NVS ved tegn til tilstopping eller lekkasjer. Sikkerhet: Vannledninger Alle vannledninger kan fryse dersom temperaturen i bygget er lav ( under 0 0 C ) Dette kan under uheldige omstendigheter medføre store vannskader og påfølgende krav om økonomisk erstatning fra eier. Det er derfor viktig at leiligheten har tilstrekkelig oppvarming Vær særlig oppmerksom på dette forholdet dersom leiligheten forlates over lengre perioder. Røranlegget blir bygget som et rør i rør system. Dvs at ved en evt lekkasje på et vilkårligsted i anlegget vil lekkasjevann ledes i ytterøret og inn til nærmeste tappevannnskap. Videre er det i alle tappevannskap lagt inn en drenasjeledning som ledes ut på baderomsgulvet via en siklemikk. Ved tegn til at det renner vann fra denne må NVS, eller driftspersonell ved Jesperud tilkalles omgående. Hovedventiler på sanitæranlegg Ventiler i rørnett er forsynt med betjeningsspak. Hendel flukter normalt med rørretning nå ventilen er åpen, ventilen stenges ved at hendelen vris i en kvart omdreining. Det er montert avstengningsventiler for hvert opplegg i kulvert/rørgate i bod. Det er montert ytterligere avtengningsventiler i fordelerskap i hver leiligheter, henholdsvis en for varmt og kaldt vann. På varmtvannsirkulasjonsledning er ventiler utført som type strupe og reguleringsventil av type TA Stad. Disse er stengt ved avlesning av verdiene 0,0. 19 av 23

22 Beskrivelse av arbeid Alle priser inkl. mva. Riving/klargjøring avhenger av hvilke overflater som badet har fra før Riving gulv - alle bad Malte gulv 1011 Gulv med vinylbelegg/banemembran 1083 Flislagte gulv 3465 Riving vegg - alle bad Flislagte vegger 4188 Vegger med våtromspanel 2455 Vegger med tapet eller maling 2021 Et nytt komplett bad, inkl varmekabel, maling tak og remontering av eksisterende uts Nytt flislagt bad, inkl varmekabel i gulv Badekarbad i 5-roms leilighet riving Dusjbad i 5-roms leilighet riving Bad i 2-roms leilighet riving Nytt bad med vinylbelegg og tapet (NB! ikke mulig med varmekabel ) Badekarbad i 5-roms leilighet Dusjbad i 5-roms leilighet Bad i 2-roms leilighet riving riving riving TILVALG TILGJENGELIG FOR ALLE BAD Pris for nedsenket himling med downlights i bad Badekarbad i 5-roms leilighet, 4stk downlights Dusjbad i 5-roms leilighet, 3stk downlights 8370 Bad i 2-roms leilighet, 4stk downlights Diverse tilleggsarbeid Nye gerikter/foringer/lister i entre 1589 Pussing/maling og grunning av dør 1300 Ny dør med nye foringer og gerikter 5631 Maling av veggflater til full dekning. Pr/kvm 127 Ekstra hjelpesluk på bad (må velges ved valg av tette dusjdører) 664 Ny koplingsledning med kran på vegg, f vaskemaskin 2250 Nytt avløp for vaskemaskin 750 Dusj/Badekar Dusjhjørne/slagdører 80x80 el. 90x90, eurobad 6250 Badekar med frontpanel europa 6875 Badekar dafne 1800*830 u/forntpanel 5924 Frontpanel for dafne badekar 5700 Innmuring av badekar ferdig flislagt 6125 Elektro Nytt baderomsarmatur 1813 Jordfeilbryter for bad, plassert på vegg sammen med bryter 2525 Ny kurs 16A til bad 2888 Tilknytning av ny oppvaskmaskin forutsetter armatur med avst. For oppvask. 625 Ny innmat i sikringskap inkl 5 stk automatsikringer* 7300 Tillegg for ekstra automat sikring* 1170 *det gis rabatt på ny innmat i sikringsskap ved kjøp av komplette bad 20 av 23

23 Klosett Nytt vegghengt klosett, type JOMO, komplett 7078 Tillegg for krom trykknapp 200 Vegghengt WC med Villeroy Boch Subway skål, sete med demp 9970 Vegghengt klosett m/ Ifø Sign skål, og klosettsete m/demp 8090 Nytt klosett med s-lås, gustavsberg 4550 Nytt klosett med p-lås, gustavsberg 3456 Servant Servant hvit (gustavsberg), komplett med oras saga armatur, 2500 Servant med møbelskap (Fiol 60cm), komplett med oras saga armatur 6250 Tillegg for tilhørende speil til Fiol innredning 1500 Sekel møbel 105cm, speilskap, VVS marketing Linea møbel 80cm m speilskap, VVS marketing 7662 Duravit Vero servant 450x350mm 2595 Duravit Vero servant 600x400mm 3024 Armaturer Oras Saga kjøkkenbatteri 1685 Oras Saga kjøkkenbatteri, m/avst for oppvask 1968 Oras saga servantarmatur 1250 Oras Saga kjøkkenarmatur m/ høy tut og avst 2175 Oramix dusjbatteri 1661 Oramix badekarbatteri 2375 Dusjgarnityr oras apollo 938 Oras safira med hånddusj 1622 Oras Aventa med uttrekbar tut 3263 Oras Aventa med uttrekbar tut og avst. For oppvask 3675 Grohe Talis S servantbatteri 1470 Grohe Talis S Kjøkkenbatteri m avst 2304 Grohe kjøkkenbatteri variarc med uttrekkbar tut 3431 Mora inxx dusjsett 2942 Mora inxx family dusj m/stor takdusj 8120 Mora inxx A2 servantbatteri med oppløft av 23

Beboermappe for Jesperud Boligsameie

Beboermappe for Jesperud Boligsameie Beboermappe for Jesperud Boligsameie Fossumberget 56 og 54. leilihetsnr:.. Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse KONTORTID OG KONTAKTPERSONER... 5 GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET... 5 VIKTIGE DATOER FOR

Detaljer

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG. Utarbeidet sept 2012.

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG. Utarbeidet sept 2012. BEBOERMAPPE Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG Utarbeidet sept 2012. Innhold Adresseliste for prosjektet side 3 Grunnpakken side 4 Gjennomføring av prosjektet side 5 Hva må beboer gjøre før oppstart

Detaljer

VÅTROMSMODERNISERING. Tøyenparken

VÅTROMSMODERNISERING. Tøyenparken Denne permen er utarbeidet av: AF Gruppen VÅTROMSMODERNISERING Tøyenparken Denne folderen inneholder viktig informasjon om badet Deres, og skal følge leiligheten også ved eierskifte. Øvrig informasjon

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR VÅTROMSREHABILITERING Borettslaget Torshov Kvartal I UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

S. nr. 6537 Neuberggt 9 S/E FORPROSJEKT. Neuberggt 9 S/E VEDLIKEHOLDSTILTAK FOR VANN- OG AVLØPSRØR OG VÅTROM

S. nr. 6537 Neuberggt 9 S/E FORPROSJEKT. Neuberggt 9 S/E VEDLIKEHOLDSTILTAK FOR VANN- OG AVLØPSRØR OG VÅTROM S. nr. 6537 Neuberggt 9 S/E FORPROSJEKT Neuberggt 9 S/E VEDLIKEHOLDSTILTAK FOR VANN- OG AVLØPSRØR OG VÅTROM Mars 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070

Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070 Vedrørende: Tilstandsanalyse vann- og avløpsrør NOTAT NR: REVISJON: Utført av: KS Kontrollert av: SG DATO: 13.03.09 Distribusjon Navn: Firma: Faks / e-mail:

Detaljer

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK Innledning Sameiet Solhaugen informerer i følgende skriv av 20.mars 2012 om de krav som

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 2 www.østvangveien13.no Side 3 Eiendomsmegler MNEF: Magne Blindheim Tlf: 2100 4404 Mobil:

Detaljer

Vestre Ullern Boligsameie

Vestre Ullern Boligsameie Vestre Ullern Boligsameie Tips og informasjon vedrørende leilighetene og fellesarealene Oppdatert mars 2013 Se også våre hjemmesider www.vestreullern.no 2 1 Generelt... 3 1.1 Forretningsfører/sameiet...

Detaljer

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

SAMEIET UELANDSGATE 61

SAMEIET UELANDSGATE 61 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL 3 1.1 Historikk 3 1.2 Orientering 3 1.3 Plan og bygningsloven 3 1.4 Våtromsnormen (BVN)

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer