REFERAT FRA STYREMØTE I EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN TIRSDAG DEN KL. 17:30 i Ladebekken 17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE I EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN TIRSDAG DEN 26.8.2014 KL. 17:30 i Ladebekken 17"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE I EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN TIRSDAG DEN KL. 17:30 i Ladebekken 17 Til stede: Nina Eriksson Ida Børseth Fostad Signy M. Eliassen Asbjørn Kjevik Snorre Almås Egil Viken Daniel Steinbakk - Styreleder (referent) (KLP Eiendom Trondheim AS) - Varamedlem (med stemmerett) - Varamedlem Ida og Snorre deltok på saker i kursiv. Anke, Kate og Hildur fra hagegruppen deltok på sak 52- og 53/14. Sak 47/14 Referat fra styremøte Ingen kommentarer. Sak 48/14 Oppfølgning fra styremøte den Vedlikehold: o Brannøvelse: Asbjørn undersøker vedr. brannøvelse. Tar kontakt med Østgård hos TOBB for avtale. o Brannslokningsapparat: Asbjørn har kontaktet TOBB for innhenting av tilbud på etterfylling/kjøp av nye apparater: Apparatene vi har er satt til å skal vare i 10 år. Aktiviteten med utskifting av apparat forskyves til Snuing av apparater vil være i fokus i forbindelse med kontroll av brannvarslere. o Vann- og elkontroll: Prioriterer elkontroll i Asbjørn innhenter tilbud. Følges opp, tilbud innhentes. o Utvendig maling trefasader på værutsatte plasser: Asbjørn innhenter tilbud. Følges opp, tilbud innhentes. o Undersøkelse av veranda i forbindelse med lekkasje fra veranda over: Asbjørn og Daniel følger opp. Besluttet å kjøpe inn en sag for testing. o Merking av garasjeplasser: Asbjørn og Daniel har fulgt opp saken. Oppmerkning i garasjekjeller 0 den Garasjekjeller -1 følges opp fortløpende. Da vil vi ta våre plasser, og KLP ta sine. Nummerering av plassene skal også merkes opp. o Rekkverk i utvendig trapp på nordsida av a-blokka: Snorre har utført forholdet. o Rust på rammeverk på garasjeportene: Asbjørn følger opp. - Diverse o Faktura vindusvask Rengjøringsteknikk Signy: Sameiet mottok en kreditnota fra Rengjøringsteknikk. Styret ønsker at Rengjøringsteknikk pusser innvending i C blokken, og saken avsluttes. o Opprigning fra KONE vaktheis. Ønsker også billigere internettlinje til katodeskap. Kone har oppfølgning, noe som er Side 1 av 5

2 grunnen til at det er så mange oppringninger. Linje endres etter , da kan vi få en pris på 449,-. Ida følger opp slik at vi får dette skriftlig. o CD til Caverion over sameiets bebyggelse: På fdv-cd fra HENT, mangler det fortsatt el-installasjon fra Elpro, rørinnstallasjon fra K- Lund og klimateknisk fra NTE. Asbjørn følger opp: Det som mangler per i dag er rørinnstallasjon fra K-Lund. o Evt. vedtektsendring i forbindelse med at garasjeplasser må ut på høring før de kan selges ved leiligheten: Kan endres uten hindring av lov eller vedtekter, og Ida lager forslag til vedtektsendring som skal opp på generalforsamling o Delvis manglende lys i parkeringskjeller 0: Asbjørn og Daniel følger opp ved merking av garasjekjellerne. Det er mulig at to sensorer ikke fungerer. Daniel følger opp med vaktmester. o Snorre sjekker reguleringsplan med tanke på HC plass som sameiet har ledig: Står ikke noe om dette i reguleringsplanen, slik at dette ikke setter noen begrensninger for omsetning av HC plassen til enhver beboer. Sak 49/14 Knust glass på verandafasade etter branntilløp i 2013 Beboer blir kontaktet muntlig. Daniel følger opp. Sak 50/14 Sak 51/14 Sak 52/14 Sak 53/14 Tilbud på drifts- og fakturakontroll av heiser gjennom TOBB Nina og Daniel følger opp om avtale skal inngås med TOBB, eller om det skal inngås ny avtale med KONE på bedre betingelser. Serviceavtale brannvarslingsanlegg Brannsentral Tilbud på sikkerhetskontrakt - forebyggende vedlikehold av Sikkerhetsanlegg - med Siemens AS. Vedtak: Styret vedtar å inngå avtale med Siemens AS om forebyggende vedlikehold av sikkerhetsanlegg. Samtale og evaluering av dugnad 2014 Hagegruppen deltok Følgende ble notert/avtalt/avklart: - Signy følger opp med Bjørn om hvem som skal male den ny-oppsatte bu i C-blokka -1 og hva som kan gjøres med døren, som er litt slått. - Hage-dag arrangeres den Det kjøpes inn jord til denne dagen. - Klipping av busker ved Rododendronen: Kate får Jan til å se på dette. Dette tas på hage-dagen. - Enighet om å kjøpe en hekksaks. Jan og Kate gjør dette. - 3 bed ved Sticos vil være i fokus på hage-dagen. - Flytting av vannuttak: Dette er problematisk ift. frost på vinterstid. Daniel undersøker om det er mulig å benytte uttaket i søppelrommet. Tilbud fra Din Vaktmester på opprydding i bed ved Sticos og på enden av Sameiets sine 5 p-plasser Hagegruppen deltok Styret, sammen med hagegruppa, vedtok å ikke akseptere tilbudet. Side 2 av 5

3 Sak 54/14 Sak 55/14 Sak 56/14 Sak 57/14 Tilbud på maling av søppelrom og postrom, og område utenfor heis i 0 og -1 i C-blokka - Minor Industriplast Vedtak: Styret inngår avtale med Minor Industriplast. Nina følger opp. Dette vil ta 1 ukes tid, og det tas sikte på å skje i uke 40. HENT skal være med å dekke noe av kostnaden, Nina undersøker med HENT. Tilbud på avtale BevarHMS gjennom TOBB Egil I. Lyngen fra TOBB var på styremøte å informerte om systemet. Styret anser det nødvendig å inngå en slik avtale. Både av muligheter for kontroll, og pga. at det kreves i lov at sameiet har et system for HMS. Daniel vil være styrets kontaktperson overfor TOBB i første omgang. Vedtak: Styret vedtar å inngå avtale med TOBB om BevarHMS. Orienteringssaker a) Status Lilleby: Nina og Asbjørn har inngitt kommentarer på skriv fra Trondheim kommune datert : Nina informerte. b) Kostnader til advokat Tapper i forbindelse med rehabilitering av garasjekjeller. Nina og Ida har fulgt opp med epost til adv. Tapper. Styret har gjennomgått saken, og ser ikke det som hensiktsmessig å gå videre med saken. Styret er enige om at saken avsluttes. c) Dugnadsforsikring: Dersom noen skader seg under dugnadsarbeid iverksatt av styret. Nina orienterte. d) Plastsklie i fellesareal: Sklie fjernet. Nina informerte. e) Skade på inngangsparti til garasje 0: Vaktmester har ordnet skaden, og styret har kontroll på forholdet: Nina informerte. f) Posten: 1: Postkassene står åpne. 2. Post legges i feil postkasse. 3. Posten legges oppe på postkassene, og ikke i postkassene hvor de skal legges Klagesak er opprettet hos posten vedrørende dette. Nina og Ida følger opp. g) Lukt utenfor rommet til vaskerne: Signy har kontaktet vaskerne. h) FDV til TOBB: Nina sender til TOBB. i) Intervju med NRK: Asbjørn informerte. j) Power clean: Nina informerte. Styret velger å ikke inngå noen avtale med disse. k) Skade på vegg i C-blokka, 2. etg. etter glassdør: Asbjørn undersøker med Jan Ø. Johnsen om han kan ordne dette. l) Juss kurs den på Britannia: Nina orientert. Nina og Ida deltar på kurs. Saker fra beboere: a) Rengjøring av fellesareal i sommer: Signy har fulgt opp saken med vaskefirma. b) Utleie av parkeringsplass: Nina har fulgt opp saken, hvor beboer ble videreformidlet til KLP for mulig leie av p-plass. c) Navnelapper på postkasse og i postrom: Nina har fulgt opp saken med vaktmester. d) Lite beis for veranda og skillevegger: Egil har kjøpt inn ny beis, og svart beboer vedr. beis. e) Innemøbler og div. oppbevart på veranda: Egil har fulgt opp saken. Side 3 av 5

4 f) Avtrekksvifte på kjøkkenet: Asbjørn har svart beboer. g) Åpne postkasser i postrommet: Nina har kontaktet Posten med krav om dette nå må bedres, etter at også tidligere medlemmer i styret har klaget til posten. h) Veranda fylt med regnvann: Vaktmester ble kontaktet, og saken ordnet opp i. i) Vann til veranda i 1 etg. i C-blokka ved mye regn: Asbjørn følger opp saken. j) Askebeger utenfor C blokken lukter: Vaktmester er kontaktet for å ordne opp i dette. k) Varmekabler på bad fungerer ikke: Beboer er satt i kontakt med vaktmester. l) Feil med felles dør i 4. etg. i 1B: Asbjørn har ordnet døren. m) Spørsmål fra beboer vedr. navneskilt på postkasse og ringeapparat: Nina har besvart henvendelsen. Sak 58/14 Sak 59/14 Sak 60/14 Sak 61/14 Sak 62/14 Byavisen Skal leveringen gjennopptas? Byavisen må i så tilfellet få egen nøkkel til postrommet, hvor Byavisen leveres. Vedtak: Styret beslutter å ikke få byavisen levert av praktiske årsaker. Nina følger opp med byavisen. Henvendelse fra beboer - Familiebarnehage med aldergruppen 0-3 år Styret behandlet henvendelsen fra beboer. Vedtak: Styret vedtar at det ikke er mulig å starte familiebarnehage i sameiet. Årshjul Forberede budsjett Nina videreformidler til TOBB at vedlikeholdsbudsjettet for 2014, som fremkommer av plussplanen, inntas i budsjettet for Styret har et budsjettmøte etter at budsjett er mottatt av TOBB. På dette møtet har vi mottatt rapport for 2. tertial. Møtet ønskes avholdt i uke 39, gjerne tirsdag den kl Ida Prestmo fra TOBB inviteres til å være med. Henvendelse fra beboer Søknad om inn-glassing av veranda/terrasse Det vises til referat datert sak 14/13 hvor følgende ble besluttet: «Styret stiller seg positivt til at det søkes kommunen om tillatelse til innglassing av deler av terrassen til leilighet C4.35. Dette fordi det er foretatt mange andre fasadeendringer her, så styret går inn for å godkjenne søknaden. Arbeid/kostnader i forbindelse med søknaden til Trondheim kommune må beboer selv bekoste.» Beboer har rettet spørsmål om styret vil sette noen ytterligere betingelser utover det som fremkommer her. Vedtak: Styret fastholder vedtak i tidligere sak 14/13. I tillegg vedtas det at beboer har vedlikeholdsansvaret som følge av de endinger som utbyggingen medfører. Tilbud videreføring av dagens Komplett Mini avtale mellom Eierseksjonsameiet Ladeporten og Canal Digital Kostnadene for CD økes fra opprinnelig fastsatt, og i den forbindelse gis beboerne i sameiet mulighet til å få tilsendt ny dekoder for sin leilighet, som også skal følge leiligheten. Vedtak: Styret beslutter at hver beboer i sameiet Side 4 av 5

5 skal bestille dekoder som skal ligge i leiligheten, som byttes ut med gammel dekoder som ligger i leiligheten fra tidligere. Daniel følger opp med CD. Sak 63/14 Sak 64/14 Sak 65/14 Sak 66/14 Avtale med Heimdal Vaktmesterservice Styret velger å følge opp avtalen med vaktmester, da det nå er lenge siden den er inngått, og mulig invitere på styremøte for en gjennomgang. Nina har ansvar. Gebyr ved innflytting Et alternativ er at Heimdal vaktmesterservice fakturer ny beboer direkte etter opplysning om dette fra TOBB, eller at TOBB fakturerer ny beboer etter at sameiet er blitt belastet kostnaden fra Heimdal vaktmesterservice. For siste alternativ vil det derimot i tillegg påløpe et fakturagebyr fra TOBB. Vedtak: Styret besluttet at vaktmester fakturer ny beboer direkte. Nina følger opp med TOBB hvor info ta inn ved opplysninger til megler, og videreformidler til vaktmester. Ordningen trer i kraft fra 1. september Kontrakt Torkildsen for erverv av fellesareal Styret har i lang tid være i forhandlinger med Torkildsen tilknyttet enkelte punkter i kontrakten. Nina og Signy har ført prosessen, og før endelig signering er styret for øvrig koblet inn for å enes om enkelte punkter i kontrakten. Styret har hatt fokus på å sikre beboerne i en byggeprosess. Saken er fortsatt under behandling. Eventuelt Justering av ekspansjonskar av vannrør i fyrrom av varmeanlegget. Asbjørn følger opp. Anbefaling av utskifting av vannrør i fyrrom. Asbjørn følger opp. Styret har besluttet å bestille en ny vaktmesternøkkel. Nina bestiller. Egil kjøper håndtak til fellesareal for reserve. Nye oppslag for Nokas. Signy ordner dette. Nytt rundskriv: Ikke fjerne/klippe busker selv, hage-dag, lufting av hunder. Neste styremøte: kl Møte hevet kl Nina Eriksson Signy M. Eliassen Asbjørn Kjevik Ida Børseth Fostad Snorre Almås Daniel Steinbakk Egil Viken Side 5 av 5

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Fritz (vara), Aase, Stian, Terje Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 05.05.2014 Godkjent Åpent styremøreferat

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 16.10.2013 kl 18:30 20:15 (Hos Tine) Neste møte: Ekstraordinær generalforsamling 30.10.2013 kl 19:00 (I Holmsåsen Barnehage)

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag 1 Teisenløkka Borettslag Til beboerne i Teisenløkka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Informasjonsskriv 1/2015

Informasjonsskriv 1/2015 Trondheim 24.02.2015 Informasjonsskriv 1/2015 Vi i styret ønsker med dette infoskrivet å orientere om hva som blir behandlet i styret, og hva vi som tillitsvalgte i beboerforeningen jobber med. Dette har

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000. Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli I Beliggenhet og virksomhet Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne og forvalte eiendommen.

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Utgave 1 1. mars 2015

Utgave 1 1. mars 2015 Sameiet Nordraaks gate 3 FVD-håndbok - Del 1 Forvaltning side 1 Utgave 1 1. mars 2015 Sameiet Nordraaks gate 3 FDV- håndbok Del 1 - Forvaltning Sameiet Nordraaks gate 3 FVD-håndbok - Del 1 Forvaltning

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015 SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015 SKITUNET BOLIGSAMEIE INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SKITUNET BOLIGSAMEIE Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Skitunet Boligsameie Onsdag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2014) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA på hotell Scandic Nidelven

INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2014) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA på hotell Scandic Nidelven SAMEIET BASSENGTOMTEN Rev.dato 170315 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2014) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA på hotell Scandic Nidelven Onsdag 29.april 2015 kl 1800 Beboerforeningen er et utvalg underlagt Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34

Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34 1 Sameiet Badebakken 2-34 Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning, regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Inkludert i sameiets

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer