Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg"

Transkript

1 Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

2 2

3 Vi byr på pizza før årsmøtet! Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent 3. Valg av to referenter 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 5. Valg av tellekorps 6. Godkjenning av innkallingen 7. Årsberetning for Revidert regnskap for 2013 og budsjett for Saker til Generalforsamlingen i NRK 10. Valg i henhold til vedtektenes paragraf 5 Leder for ett år Tre styremedlemmer for to år To varamedlemmer, ett medlem for ett år, ett for to år Revisor Vararevisor Tre medlemmer til valgkomiteen Ett varamedlem til valgkomiteen 11 representanter og vararepresentanter til NRKs generalforsamling 25. mai 2014 og delegater til NKKs regionsårsmøte. På årsmøtet deler vi ut avdelingens platter som heder for oppnådde resultater i Bilder: Per-Ove Breivold side 2 og 8. Steinar Sværen side 9. Brit Haarklou Mathisen side 11 og 12. Sarita Winsevik side 13 og 14. 3

4 Sak 7 - Årsberetning Styrets arbeid i 2013 Styret har holdt ti styremøter i løpet av kalenderåret. Avdelingen har relativt stø medlemsmasse og har totalt 1115 medlemmer pr. 31. desember Dette er en nedgang på vel fem prosent i medlemstallet fra årsskiftet Oslo og omegn er den største avdelingen i Norsk Retrieverklubb. Medlemmer pr.: Hovedmedlemmer Husstandsmedlem Hoved + Avd 9 9 Husstandsmedlem Æresmedlemmer Klubbmedl. vervet oppdretter Klubbmedl. vervet avdeling Klubbmedlem-Tilleggsavd Avdelingsstemmer ved GF: På grunn av god økonomistyring og jevnlige statusrapporter har vi trygget en god økonomi i perioden. Dette vil bidra til at klubben kan videreføre sitt høye aktivitetsnivå i året som kommer. Avdelingens utstilling ble i år som de foregående år arrangert i juni. Vi har bekostet utstillingstreninger innendørs i Ekeberghallen og utstillingskomiteen har gjort et stort praktisk arbeid med dette. Besøket har vært formidabelt. Dessverre har vi mistet dette tilbudet på grunn av Ekeberghallens endrete prioriteringer med lokalene. Jaktkomiteen har vært aktiv på mange områder. De har arrangert fellestreninger og jaktkurs på ulike nivåer både vår og høst, og bevegelig jaktprøve i vårhalvåret. Årets ordinære prøve ble avholdt på Bogstad med god deltagelse og ble som vanlig godt gjennomført. Avdelingen vår bisto NRK avd. Østfold med å arrangere Norsk Lagmesterskap. I et tildels øsende regnvær, fikk vi til et flott arrangement ved Bogstad juni. 4

5 Det første klubbmesterskapet i jakt på mange år ble holdt i flotte omgivelser og terreng i Nes kommune i Akershus. Det ble også arbeidet med et klubbmesterskap i lydighet i 2013, men vi fikk ikke til å arrangere det før i mai Kurskomiteen har opprettholdt sitt gode kurstilbud fra året før. I tillegg til ordinære valpekurs og grunnkurs, er det også arrangert agility-, spor- og diverse andre kurs. Samarbeidet med eksterne kursholdere er meget godt. Klubbhytta er et godt og yndet samlingspunkt for kurs og andre aktiviteter. Avdelingen betaler for måking av plassen utenfor hytta om vinteren, slik at området kan benyttes til trening og kurs for våre medlemmer og andre. Det er de siste årene drenert noe foran hytta, og vi tar sikte på dette arbeidet skal avsluttes i Under NKKs største årlige arrangement Dogs4All gjennomførte flere av avdelingens flotte ekvipasjer en meget vellykket jaktdemonstrasjon. Her kan du se demoen. Trykk på linken her. Styret har deltatt i møter i regi av NKK, region Oslo og Akershus. Styret har bidratt aktivt til høringer og innspill fra NKK og NRK. Bogstad Gård har gitt et betydelig bidrag til våre jaktaktiviteter ved å stille parkområdene ved godset til disposisjon for oss. Stor takk rettes til ledelsen der. Styret vil også takke Bymiljøetaten, Oslo Kommune som tilrettelegger for aktivitetene i området Styggedalen. Vi ser at det flotte engasjementet fra medlemmene vedvarer og det høye aktivitetsnivået fortsettes inn i Uten arbeidet som legges til grunn i komiteer, utvalg, arbeidsgrupper og enkeltpersoner, hadde det ikke vært mulig å drive en så stor avdeling som vår! Styret ønsker å takke alle som har gjort en så stor og god innsats for medlemmene våre i

6 Styret i 2013 Leder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Tormod Ruud Rolf Bruce Gøril Rogne Per-Ove Breivold Kari Bakos Kristin Vigdisdatter Berg Steinar Sværen Styret ble valgt på årsmøtet i mars Valgkomiteen : May Wettre Holthe Gudny Sperrud Lasse Heier Andre Alfredsen (vara) I avdelingen inngår: Jaktkomité Kurskomité Utstillingskomité Revisor: Vararevisor: Webmaster: Håvard Heier Øivind Tesaker Anders Torp Avdelingens hjemmeside: 6

7 Kurskomiteen 2013 Komiteen har bestått av følgende medlemmer: Medlemmer og funksjoner virkeperiode Hilde Bryhn, leder Hele perioden Liv Heier, påmeldingsansvarlig Hele perioden Anders Torp, vevansvarlig Hele perioden Marianne Hansen Hele perioden Simen Rudi Første halvår Ane Christophersen, instruktørkontakt Hele perioden Steinar Sværen har vært styrets kontaktperson og har deltatt på komitemøtene. Kursvirksomhet Komiteen har arrangert 17 kurs i For alle kursene er det søkt om og innvilga voksenopplæringsmidler på til sammen kr gjennom Studieforbundet natur og miljø. Kurstype antall kurs Valpekurs 3 Apporteringsforberedende valpekurs 1 Grunnkurs / Hverdagslydighet 3 Bronsemerke 3 Konkurranselydighet 2 Blodspor 2 Agility 2 Rallylydighet 1 Bronsemerkekursene ble avsluttet med bronsemerkeprøve som også var åpne for andre enn kursdeltakerne. Som et tilbud til deltakerne på valpe - og grunnkursene har vi arrangert to førstehjelpskurs og en aktivitetskveld. Til sammen har vi hatt 92 deltakere på kurs i Til sammenligning var det 166 deltakere på kurs i 2010, 116 i 2011 og 119 i

8 Fellestreninger lydighet Treningene arrangeres ved hytta i Sørkedalen onsdager gjennom hele skoleåret. Oppmøtet har variert noe, men medlemmene som møter opp, har satt stor pris på tilbudet. Møtevirksomhet Det har vært avholdt sju møter i komiteen i løpet av året. Kurskomiteen vil med dette benytte anledning til å takke alle instruktører, kursdeltakere og alle andre som er med på å skape miljø og opprettholde kurs- og treningsaktiviteten i klubben. Hønsecupen Hønsecupen er en uhøytidelig lydighetscup som ble arrangert vinteren og våren 2013 fordelt med seks ulike poster for tre klasser. Til sammen 36 hunder deltok i cupen, samt fem i barne- og ungdomscupen. Øvelsene omfatter blant annet lineføring/fri ved fot, innkalling, fellesdekk/sitt med tannvisning, hopp over hinder, avstandskommandering, samt stå/dekk under marsj. 8

9 Det var god stemning på øvelsene, klassevinnere ble: labradoren Cava goldenen Hermann og tolleren Cosmo Komiteen vil takke alle deltakerne som var med og vil spesielt takke dommere som stilte opp og bidro til at det ble et lærerikt og positivt arrangement. Utstillingskomiteen Komiteen har bestått av Roger Pettersson (leder) Anne Sofie Kollevold Kate Tangnes Cathrine Thaulow Jonna Vassbotn (fra høsten 2013) Osloutstillingen ble arrangert 2. juni på Øvrevoll galoppbane i varierende vær. Vi hadde over 140 påmeldte hunder, omtrent samme antall som året før. Utstilling i 2014 blir 31. mai. Dommere: Golden : Berit Bondal (N) Flat : Harry Tast (F) Toller, Lab, Chess, Curly: Hannie Warendorf (NL) Vi har hatt innendørs utstillingstrening i Ekeberghallen og utendørs på Ekeberg i løpet av året, oppmøtet har vært stort. Styrets kontaktperson har vært Kari Bakos. 9

10 Jaktkomiteen Komiteen har bestått av: Brit Haarklou Mathisen (leder) Vibeke Birkeli (ny) May Wettre Holthe Annette Helk (ny) Marit Winge (ny) Mette Fevang (ny) Styrets representant for Jaktkomiteen i 2013 har vært Per-Ove Breivold. Komiteen har avholdt fem møter i løpet av året, i tillegg til flittig korrespondanse på e-post, og oppfølging av komiteens arbeid elektronisk. Kurs Det har gjennom 2013 vært avholdt mange og varierte tilbud av kurs på ulike nivå. Vi har mottatt tilbakemeldinger som tyder på at kursene har vært godt mottatt. På våren ble det tradisjonelle «introduksjonskurset» med Tone Høyland og Rita Tesaker som instruktører avholdt, i tillegg til ett kurs for de som har bestått kvalifiseringsprøven med Steen Dalsager og May Wettre Holthe som instruktører, for de som hadde planer om å starte i BK. Det ble også holdt et helgekurs i april med Øivind Veel som instruktør, for de som siktet mot start i AK. På høsten ble det avholdt et nytt kurs for de som hadde planer om å starte i BK, med Kenneth Ryland som instruktør. Dette kurset ble ikke fullført i 2013 fordi det ble for mørkt, og kursdag blir derfor våren Åse Tøfte holdt et vanndirigeringskurs for de litt viderekommende. Jaktcup Jaktcup ble også avholdt i 2013, med tidligere års cuper som mal. Det 10

11 konkurreres i tre klasser ut i fra ferdighetsnivå, med sju poster, hvorav fem resultater var tellende. Dette ble også i 2013 en suksess, mye takket være klubbens erfarne medlemmer som velvilllig stiller som dommere. Og igjen bidro frivillige og deltagere som medhjelpere, slik at postene ble gjennomført godt og effektivt. Det var 58 påmeldte, og den største klassen var også i 2013 «Jordbærklassen». Cupen fungerer fortsatt godt som en arena for å gi klubbens medlemmer på alle nivåer en følelse av retrieverjakt, og er en flott anledning til bli kjent med miljøet for øvrig. Jaktcupen fortsetter derfor som arrangement i Fellestreninger Det ble også i 2013 avholdt fellestreninger, på våren ved Klubbhytta og på høsten ved Østmarksetra. Det var varierende fremmøte. Jaktprøver Årets ordinære jaktprøve ble avholdt på Bogstad den 5. og 6. oktober Dommere var Ann-Turid og Arnulf Hustad, og fra Danmark; Lars Nordenhof og Kaj Falk Andreasen. Det var et 80 påmeldte ekvipasjer. Det ble noe frafall før prøven, slik at antall deltagere endte på 64. Disse var fordelt på følgende måte: 27 i BK, 19 i AK og 18 i EK. 11

12 Vi arrangerte også bevegelig prøve i tidsrommet 15. mai 15. august. Det ble i alt avholdt tre prøver på hverdager, og alle prøver ble avholdt i parken på Bogstad Gård. Jaktkomiteen takker administrasjonen på Bogstad for velvillighet i denne forbindelse. Det ble satt en begrensning på seks ekvipasjer pr. gang, og totalt deltok 17 ekvipasjer. Jan Foss dømte alle gangene, og vi takker han for at han alltid stiller opp for avdelingen. Praktisk prøve ble som tidligere år avholdt hos Erich Mathiesen på Sætre Bruk, igjen med Jan Foss som dommer. Takk til begge. Det viste seg mulig å bare avholde en prøvedag, med tre deltakere. En besto prøven. Veien videre planer for 2014 Jaktkomiteen er i god gang med planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for 2014, herunder blant annet jaktcup og det populære Introkurset som begge har oppstart i mars. Det blir arranget BK-kurs og kurs i vanndirigering også i 2014, og vi håper også på å få til noen mer temabaserte kurs. Jaktprøver vil bli arrangert, både bevegelige BK-prøver og den ordinære Oslo-prøven, og vi håper også i år å kunne arrangere praktisk prøve. Videre har avdelingen blitt tildelt bevegelig EK-prøve, som vil finne sted til høsten. Året er følgelig fylt med utfordrende og spennende arrangementer som Jaktkomiteen vil ha ansvar for, eller for øvrig bistå med å gjennomføre på beste måte for alle klubbens medlemmer. Vi håper alle vil fortsette med jakttrening og utvikle jaktgleden enda videre slik at det fine engasjementet vi finner hos klubbens medlemmer fortsetter også i Vi vil også takke alle som stiller opp som dommere, medhjelpere og andre frivillige. Uten dere hadde vi ikke klart å gjennomføre disse aktivitetene! 12

13 Klubbmesterskap i jakt Jaktkomiteen ønsker å takke medhjelpere, prøveleder og dommere for all hjelp og innsats i forbindelse med avviklingen av årets Klubbmesterskap i jakt - The best klubbmesterskap ever! Mesterskapet ble arrangert 10. november som en Working Test for BK og AK, og i EK var det Mock Trial som sto på programmet. I BK og AK var postene lagt opp etter inspirasjon fra det danske unghundmesterskapet 2013 og IWT i Tyskland. Det var totalt 43 startende ekvipasjer, som fikk en flott dag på Greni gård i nydelig høstsol. Prøveleder og ansvarlig for opplegget var Bjarne Holm. Dommere: Heidi Kvan, Torunn Sørbye og Magnus Ånsløkken. 13

14 Klubbmestere i jakt 2013: EK: Tone Høyland med Nacho AK: Åse Tøfte med Boy BK: Tormod Ruud med Cora BK: Nr 1: Tormod Ruud med Cora (flat) Nr 2: Per-Ove Breivold med Cava (labrador) Nr 3: Brit H. Mathisen med Kanutten (toller) AK: Nr 1: Åse Tøfte med Boy (labrador) Nr 2: Gudny Sperrud med Molly (flat) Nr 3: Lennart Sjøgren med Mira (flat) 104 poeng 102 poeng 101 poeng 114 poeng 107 poeng 101 poeng EK: Nr 1: Tone Høyland med Nacho (flat) Nr 2: Rønnaug Lunaas med Sofi (labrador) Nr 3: André Alfredsen med Rypa (golden) 14

15 Ny medlemsfordel - gratis utlån av flybur Avdelingen har kjøpt inn IATA-godkjente bur for reise med fly. Medlemmer i avdeling Oslo og omegn kan låne burene gratis (mot et depositum). Mer info om reservasjon av burene kommer på avdelingens hjemmeside. IATAs krav til transportburet: Hunden skal ha plass til å stå oppreist, snu seg, sitte oppreist og ligge naturlig. Aksepterte materialer er hardplast, glassfiber, tre, finér og metall. Bur som i sin helhet er laget av metallnetting aksepteres ikke. IATA krever ikke at buret er av et bestemt merke, laget av en bestemt produsent eller i et spesielt design. Gulv skal være fast og det skal ikke være mulighet for lekkasje fra buret. Taket skal også være fast, men kan ha ventilasjonshull. Bur som er i samsvar med de skrevne retningslinjene, men ser litt annerledes ut enn illustrasjonen i IATAs burillustrasjon, er godtatt. Selv om IATA-reglene gir et utgangspunkt har SAS, Norwegian og Widerøe litt forskjellige praktisering av reglene, så det kan være lurt å sjekke med flyselskapet før du reiser. Andre IATA- regler og anbefalinger IATA anbefaler ikke å dope hunden før flyreisen Fôr hunden kun med et lett måltid og litt vann cirka to timer før du sender den avgårde. Luft hunden rett før avreise. Man anbefaler ikke høyløpske tisper å fly Diende tisper eller tisper med valper som ikke er avvente, vil ikke bli akseptert som frakt. Avvente valper under åtte uker må ikke fraktes i fly, da det er risiko for at de kan bli dehydrert. Maksimum tre valper fra samme kull kan reise sammen i ett bur. Antall valper i samme bur avgjøres av størrelsen på buret og hvor godt rustet det enkelte dyret er. Det hjelper å legge ved en kjent gjenstand til hunden i buret for å berolige den. 15

16 Sak 8: Resultat NRK Oslo og omegn 2013/Budsjett 2014 Budsjett 2014 Resultat 2013 Budsjett 2013 Resultat 2012 Resultat Kontingenter , , Kurs- og påmeldingsavgifter , , Påmelding prøve/utstilling , , Salg arrangement , , Salg av vilt og utstyr , , Salg av effekter , , Parkeringsavgift , , Offentlig støtte , , Momskompensasjon , , Bidrag fra sponsor 1 154, , Leieinntekt klubbhytta ,00 Sum driftsinntekter , , Kostnader Budsjett 2014 Resultat 2013 Budsjett 2013 Resultat 2012 Resultat Møter, komitéer , , , Varekjøp , , , Kjøp av vilt og utstyr , , Instruktørhonorar , , , Styrehonorarer , , , Komittéhonorarer , , , Forsikring , , , Godtgjørelse utdanning , Godtgjørelse reisekostnad Avskriving inv. og utstyr , , , NLM tilskudd , , , Premier , , , Styggedalen drift , , , Leie lokaler , , , Lager Bogstad , , , Rekvisita , , , Oppussing Styggedalen , , Honorar revisjon og lignende , , , Dommerutgifter , , , Ringsekretærutgifter , , Skriverutgifter , , Trykksaker , ,00 938, Møter, kurs, oppdatering , , , Messer Programvare , , , Webside/redaktør , , , Porto , , , Bilgodtgjørelse , , , Reisekostnad , , Ekstern reisekostnad , Diettkostnad , , Hotell/Logi , ,00 16

17 Kostnader Budsjett 2014 Resultat 2013 Budsjett 2013 Resultat 2012 Resultat Reklame, annonser , , , Representasjon , , Gave , , , Medlemsavgift NRK , , , Aktivitetsavgift NKK , , , Gebyr bank , , , Diverse kostnader , , ,50 Sum kostnader , , ,86 Resultat før finansposter , , , Renteinntekt , , , Annen finansintekt 562,62 Resultat før avsetninger , , ,27 Avsetninger 2041 Godtgjørelse utdanning ,00 Sum avsetninger ,00 Resultat efter avsetninger ,04 Balanse NRK Oslo og omegn EIENDELER EGEN KAPITAL & GJELD Varige driftsmedler Kortfristig gjeld Agilitybane ,00 Leverandørgjeld 4 417,00 Inventarier/utstyr 0 0 Påløpte honorarer , , ,00 Annen korsiktig gjeld ,25 Sum kortsiktig gjeld , ,25 Bankinskudd, kasse Egenkapital & fonder Kasse 4 572, ,00 Fond utdanning Postbanken ,85 DNB Hovedkonto 1 555, ,99 Sum fonder DNB Jaktkonto , ,51 DNB Kurskonto , ,57 Egenkapital , ,16 DNB Utstillingskonto , ,12 DNB Sparekonto , ,37 Ikke fordelt overskudd ,04 Sum bank/kasse , ,41 Sum egenkapital & fonder , ,16 Summa eiendeler , ,41 Summa egenkapital & gjeld , ,41 Oslo 19. februar 2014 Tormod Ruud styreleder (sign.) Gøril Rogne (sign.) Rolf Bruce Per-Ove Breivold Kari Bakos (sign.) (sign.) (sign.) 17

18 Resultater komiteene 2013 Kurskomiteen Intäkter Kurs-/påmeldingsavgift , ,00 Påmelding prøve 3 750,00 100,00 Salgsarragement 234,00 Loddsalg 220,00 Offentlig støtte , ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Instruktörshonorar , ,00 Kjøregodtgørelse 4 016,20 Premier ,43 Lokaler leie 600,00 Rekvisita 941,60 851,80 Dommerutgifter 2 566,70 Porto, brev 1 180,00 Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktigt 3 862, ,58 Dietkkostnad, ikke oppgavepliktig 1 537,00 Diverse kostnader 0,60 Summa kostnader , ,38 Resultat , ,62 Jaktkommittén Intäkter Kurs-/påmeldingsavgift , ,00 Påmelding prøve/utstlilling , ,00 Salgsarrangement 260, ,00 Salg av effekter 1 400,00 Salg av vilt og utstyr , ,00 Offentlig støtte 6 040, ,00 Bidrag fra sponsor 1 142,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Møter, kommittéer 1 126,00 Varekjøp innenlands 1 660, ,60 Kjøp av vilt & utstyr ,73 Instruktørhonorar , ,00 NLM Tilskudd 8 000, ,00 Premier 4 004, ,75 Lokaler leie 5 800, ,00 Rekvisita 1 698,00 Dommerutgifter , ,21 Møte, kurs oppdatering 609,00 Porto 528,00 Bilgodtgjørøelse , ,45 18

19 Kostnader Reisekonstnad 5 483, ,75 Diettkostnad 4 995, ,68 Hotellkostnad/Logi 2 820, ,00 Annonser 1 800,00 Representation 2 920, ,00 Gave 6 645,00 Aktivitetsavgift NKK 3 580, ,00 Gebyr bank 163,00 Summa kostnader , ,17 Resultat ,62 968,83 Utstillingskommittén Intäkter Påmelding prøve/utstilling , ,00 Salgsarrangement 600,00 Salg av effekter 2 129,00 Parkerinsavgift 3 350, ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Varekjøp innenlands 417,50 Premier 7 646, ,00 Lokaler leie 1 228, ,00 Rekvisita 74,00 Dommerutgifter 2 880, ,00 Ringsekreterer 1 200, ,00 Skriverutgifter 1 400,00 900,00 Trykksaker 600, ,50 Porto,brev 300,00 200,00 Bilgodtgjørelse 8 566, ,00 Reisekostnad , ,00 Diettkostnad 3 987, ,00 Hotell/Logi 2 970, ,00 Representation 7 266, ,00 Gave 447,00 Aktivitetsavgift NKK 6 587,00 Diverse kostnader 120,00 Summa kostnader , ,50 Resultat , ,50 Forslag til vedtak: Av årets resultat på ,04 föreslår styrelsen att det avsättes till en fond för godtgjørelse for utdanning, och att det resterande beloppet ,06 - skall överföras till egenkapitalet på ,16. Budsjett for 2014 godkjennes. 19

20

21 Valg Valgkomiteen har innstilt nedenstående personer til å stå på valg for styret, revisjon og valgkomiteen for NRK avd. Oslo og omegn i Styret: Steinar Sværen - ny leder (1 år) Per-Ove Breivold - gjenvalg til styret Kari Bakos - gjenvalg til styret Anita Galtung Nilsen (ny) Randi Varberg (ny) Lill Fischer (ny) Rolf Bruce er ikke på valg. Det skal velges tre styremedlemmer for to år, ett varamedlem for to år og ett varamedlem for ett år. Revisor: Håvard Heier gjenvalg som revisor (1 år) Øivind Tesaker gjenvalg som vararevisor (1 år) Valgkomiteen: Gudny Sperrud (gjenvalg) Gøril Rogne (ny) Tormod Ruud (ny) Andre Alfredsen (vara) Valgkomiteen i NRK avd. Oslo og omegn Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket "Forhåndsstemme". Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til: Norsk retrieverklubb avd. Oslo og omegn v/tormod Ruud, Moltke Moes vei 10, 0851 Oslo. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av tellekorpset.

22 Valg av delegater til generalforsamling i Norsk Retrieverklubb, 25. mai 2014 Steinar Sværen Kari Bakos Anita Galtung Nilsen Randi Varberg Gøril Rogne Tormod Ruud May Wettre Holthe Gudny Sperrud Lennart Sjøgren Anette Helk Kate Iren Tangnes Anders H. Torp Brit Haarklou Mathisen Avdelingen kan møte med 11 representanter for å benytte alle avdelingsstemmene. Sett inntil 11 kryss. Oslo, 2. mars 2014 Lasse Heier May Wettre Holthe Gudny Sperrud (sign.) (sign.) (sign.) Andre Alfredsen (vara) (sign.)

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 18. mars 2013 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austli v. 4/Røa torg

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 18. mars 2013 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austli v. 4/Røa torg Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 18. mars 2013 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austli v. 4/Røa torg 2 Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg av dirigent Valg av

Detaljer

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 16. mars 2015 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 16. mars 2015 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 16. mars 2015 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg Anne-Lise Boge kommer på årsmøtet Osloavdelingens første leder, forfatter Anne-Lise Boge, kommer

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Årsmøte 2016 VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Ons 6. april 2014 kl. 1900 Sted: Lerstad Grendahus Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold

Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold Tirsdag 24 Februar 2015 kl 19.00 på Sandefjord Motorhotell, Foksrød Til behandling foreligger: 1. Åpning 2. a. Valg av dirigent, referenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE NRK avd. Vest-Finnmark innkaller alle medlemmene til årsmøte lørdag 20. februar 2016 kl. 1900 på Skaidi Hotell Vi inviterer til felles middag på Skaidikroa, senest kl. 1800. Meld

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 15. mars 2016 kl Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 15. mars 2016 kl Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 15. mars 2016 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent 3. Valg av to referenter 4.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. TIL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. TIL TIL NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. FOSEN Postboks 170 7129 Brekstad INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. Dato: 19. mars. Tid: Kl.19.00 Sted: SAVA Bakericafeen, Fjæraveien,

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre. Årsmøte 2015

Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre. Årsmøte 2015 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre NB: NY DATO Ons 8 april 2015 kl. 1900 Sted: Gamle Brusdal Skole Til behandling foreligger: 1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 20. mars 2013 Brusdal skole 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Onsdag 20. mars 2013 Tid: 19.00 Sted: Brusdal skole (sted

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Møtereferat Referent: Reidun Norstrand Møtedato: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gro Andersen Hans Ole Stenbro Reidun Nordstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Johannessen Janne Myrvang For komiteene til punkt

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent

Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent Ark10 Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent 43000 47650 48000 Offentlig tilskudd 17353 20000 Agility

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold

Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold Tirsdag 25 Februar 2014 kl 19.00 på Motorhotellet, Foksrød Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av

Detaljer

UTSATT ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. OSLO OG OMEGN

UTSATT ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. OSLO OG OMEGN UTSATT ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. OSLO OG OMEGN NKKs lokaler, Nils Hansensvei 20, Bryn MANDAG 11. APRIL KL. 19.00 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NRK AVD. OSLO OG OMEGN Mandag 11. april 2011 KL. 19.00

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre E k s t r a o r d i n æ r t Å r s m ø t e 2 0 1 4, a v d. S u n n m ø r e Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014

Detaljer

NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TROMSØ & OMEGN INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TROMSØ & OMEGN INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TROMSØ & OMEGN INNKALLING TIL ÅRSMØTE Torsdag 21. MARS 2013 KL 19.30 Pioner Kjøreskole, Småbåthamna i Tromsdalen Vi håper så mange som mulig kommer på årsmøtet. Vær med å påvirke

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 1 Åpning. Torstein Rudi ønsket velkommen. På grunn av aske etter vulkanutbrudd på Island ble

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN 11 APRIL Kl.18:00 Etter årsmøte ca kl.19.30 Temamøte om Norsk Retrieverklubb m/anne Mette Sletthaug leder Nrk med kaffe og kake Dyreklinikken Bergen Vest

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB. Karmøy, 26. mars 2011 Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Jakt Budsjett 2010 Kto Tekst SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3100 Påmeldingsavgift offisiell 24 000,00 3101 Inntekter kurs

Jakt Budsjett 2010 Kto Tekst SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3100 Påmeldingsavgift offisiell 24 000,00 3101 Inntekter kurs Jakt Budsjett 2010 Kto Tekst 3100 Påmeldingsavgift offisiell 24 000,00 3101 Inntekter kurs 14 000,00 900,00 3200 Salg utstyr 1 000,00 SUM 39 900,00 6300 Leie lokaler 1 000,00 6550 Vilt 2 300,00 6710 Honorar

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent til føring av protokoll 4. Valg av tellekorps 5. Godkjenning av møteinnkalling 6. Godkjenning

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett. Norsk Terrier Klub, Rasegruppen for Airedale Terrier Innkalling til årsmøte Onsdag 26. november 2014 kl. 19.00 Sted: NKKs møtelokale på Bryn Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo For veibeskrivelse, se hjemmesiden

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. TIL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. TIL TIL NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. FOSEN Postboks 170 7129 Brekstad INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. Dato: 15. mars Tid: Kl.19.00 Sted: SAVA Bakericafeen, Fjæraveien,

Detaljer

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre Ekstraordinært Årsmøte 2014, avd. Sunnmøre Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014 Tid: Mandag 11 august 2014

Detaljer

1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av antall stemmeberettigede.

1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av antall stemmeberettigede. Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn ÅRSMØTE onsdag den 13. april 2011 Årsmøte 2011 ble annonsert i Retrievernytt nr 6/2010. Det er vedtatt i Norsk Retrieverklubb at Årsmøteinnkallingen blir lagt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn ÅRSMØTEREFERAT. onsdag den 13. april 2011

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn ÅRSMØTEREFERAT. onsdag den 13. april 2011 Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn ÅRSMØTEREFERAT onsdag den 13. april 2011 Årsmøte 2011 ble annonsert i Retrievernytt nr 6/2010. Det er vedtatt i Norsk Retrieverklubb at Årsmøteinnkallingen

Detaljer

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ----------------------------------------------

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Tid: Lørdag 9. mars 2013 kl 17,00 Sted: NKK s lokaler i Oslo, Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Australske Gjeterhunder Norge(AGN)

Innkalling til årsmøte i Australske Gjeterhunder Norge(AGN) Innkalling til årsmøte i Australske Gjeterhunder Norge(AGN) Årsmøtet holdes 26/11, i NKKs lokaler på Bryn, kl. 18.30. Saksliste: 1) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte NSK avd. Oslo og Akershus innkaller med dette til årsmøte Onsdag 11.02.2015 kl 19:00 Møtet finner sted i NKK's lokaler i Nils Hansensvei 20 i Oslo Møteagenda: 1. Konstituering 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 14. MARS 2016 KL. 18.00 P Å KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1: GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2: VALG AV MØTELEDER 3: VALG AV REFERENT 4:

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Totalt antall stemmer: Totalt ant. Tilstede. Ant. Medl. Møtt

Totalt antall stemmer: Totalt ant. Tilstede. Ant. Medl. Møtt Norsk Retrieverklubbs Generalforsamling Søndag 25. mai 2014 kl. 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Referat 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg: Dirigent - Jan Eyolf Brustad Referenter

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT tirsdag 7. januar 2014 kl. 19.00 Sted: Rica Helsfyr Hotel Adresse: Strømsveien 108, 0602 Oslo Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2.

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen.

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen. Årsberetning 2010 Tillitsvalgte A: Styret Leder Nestleder Forretningsfører Knut Mathiesen Ingeborg Brekstad Sylvi Vasvik John Arne Brekstad Eli Borge Katharina Næss B: Valgkomiteen Ellinor Simonsen Hege

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 24. mars 2015 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN 28 MARS KL 19 Temamøte med info fra Klinikken kl 20 med kafe og kake Dyreklinikken Bergen Vest 2 eta. Lyderhornsveien 287 Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN 03 APRIL Kl.19:00 OSELVARNAUSTET, HAMNEVEGEN, 5200 OS Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent,referent,underskrivere protokollen,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsberetning og innkalling til årsmøte i NBFK avd. Hordaland Torsdag 21.Mars 2013 kl.18.00 på Myrbø

Årsberetning og innkalling til årsmøte i NBFK avd. Hordaland Torsdag 21.Mars 2013 kl.18.00 på Myrbø Årsberetning og innkalling til årsmøte i NBFK avd. Hordaland Torsdag 21.Mars 2013 kl.18.00 på Myrbø Dagsorden: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste ÅRSMØTE 2011 Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/11-2016 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE TIRSDAG 11. NOVEMBER 2014 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 26. januar 2013 kl 15.00

Referat fra Årsmøtet i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 26. januar 2013 kl 15.00 Referat fra Årsmøtet i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 26. januar 2013 kl 15.00 Til stede: Hege Fredriksen, Solveig Zetterstrøm, KariAnneOverskeid, Ylva Christensen, Lajla Lyseggen, Birthe Thoresen, Gro

Detaljer

Gruppe Sør Rogaland ÅRSMØTE

Gruppe Sør Rogaland ÅRSMØTE Gruppe Sør Rogaland Har innkalt Til ÅRSMØTE Søndag 10.01.2016 Kl 18:00 Sted: Gimra - treningslokale Innsending av saker til saksliste - > sendes til solfrid.otteraas@gmail.com innen 28.12.15. Saksliste

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg)

Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg) Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg) 1 Ventelister på jaktprøver Regler for jaktprøver for retrievere, punkt 4 Arrangøren kan begrense antall deltagere i utlysningen

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Årsmelding 2012. Årsmøte 2011. Styremøter. NSK's representantskap. Norsk Spaniel Klub Avdeling Oslo og Akershus

Årsmelding 2012. Årsmøte 2011. Styremøter. NSK's representantskap. Norsk Spaniel Klub Avdeling Oslo og Akershus Norsk Spaniel Klub Avdeling Oslo og Akershus Årsmelding 2012 Årsmøte 2011 Årsmøte ble avholdt på Årvoll skole 15.02.2012. Tilstede var 11 stemmeberettigede medlemmer samt en representant fra Hovedstyret.

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Nrsk Retrieverklubb Avdeling Østfld Møtereferat Referent: Reidun Nrstrand Møtedat: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gr Andersen Hans Ole Stenbr Reidun Nrdstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Jhannessen Janne

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK SCHÄFERHUND KLUB AVD. HELGELAND. 9. FEBRUAR 2017 Kl. 18:30 STED: KLUBBHUSET, MO I RANA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK SCHÄFERHUND KLUB AVD. HELGELAND. 9. FEBRUAR 2017 Kl. 18:30 STED: KLUBBHUSET, MO I RANA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK SCHÄFERHUND KLUB AVD. HELGELAND 9. FEBRUAR 2017 Kl. 18:30 STED: KLUBBHUSET, MO I RANA SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Valg av møtedirigent. 3. Valg av tellekomité. 4. Valg

Detaljer

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl Herved innkalles til Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl. 10.00 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Lokevegen 7, 2067 Jessheim DAGSORDEN: 1.

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Onsdag 11.februar 2015 kl. 19.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Bare medlemmer som har betalt medlemsavgift

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 30. ordinære årsmøte onsdag 25. februar 2015

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 30. ordinære årsmøte onsdag 25. februar 2015 NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 30. ordinære årsmøte onsdag 25. februar 2015 Sportellet, Moflatvegen 59, Skien MØTET STARTER KL 18.00 OBS! Pga. servering, ønsker styret at medlemmer som ønsker å delta

Detaljer

Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015. Retningslinjer for trening og kurs

Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015. Retningslinjer for trening og kurs Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015 Retningslinjer for trening og kurs Revidert av styret 12. januar 2015 1 Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015 Styrets ansvar og oppgaver

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer