Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg"

Transkript

1 Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

2 2

3 Vi byr på pizza før årsmøtet! Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent 3. Valg av to referenter 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 5. Valg av tellekorps 6. Godkjenning av innkallingen 7. Årsberetning for Revidert regnskap for 2013 og budsjett for Saker til Generalforsamlingen i NRK 10. Valg i henhold til vedtektenes paragraf 5 Leder for ett år Tre styremedlemmer for to år To varamedlemmer, ett medlem for ett år, ett for to år Revisor Vararevisor Tre medlemmer til valgkomiteen Ett varamedlem til valgkomiteen 11 representanter og vararepresentanter til NRKs generalforsamling 25. mai 2014 og delegater til NKKs regionsårsmøte. På årsmøtet deler vi ut avdelingens platter som heder for oppnådde resultater i Bilder: Per-Ove Breivold side 2 og 8. Steinar Sværen side 9. Brit Haarklou Mathisen side 11 og 12. Sarita Winsevik side 13 og 14. 3

4 Sak 7 - Årsberetning Styrets arbeid i 2013 Styret har holdt ti styremøter i løpet av kalenderåret. Avdelingen har relativt stø medlemsmasse og har totalt 1115 medlemmer pr. 31. desember Dette er en nedgang på vel fem prosent i medlemstallet fra årsskiftet Oslo og omegn er den største avdelingen i Norsk Retrieverklubb. Medlemmer pr.: Hovedmedlemmer Husstandsmedlem Hoved + Avd 9 9 Husstandsmedlem Æresmedlemmer Klubbmedl. vervet oppdretter Klubbmedl. vervet avdeling Klubbmedlem-Tilleggsavd Avdelingsstemmer ved GF: På grunn av god økonomistyring og jevnlige statusrapporter har vi trygget en god økonomi i perioden. Dette vil bidra til at klubben kan videreføre sitt høye aktivitetsnivå i året som kommer. Avdelingens utstilling ble i år som de foregående år arrangert i juni. Vi har bekostet utstillingstreninger innendørs i Ekeberghallen og utstillingskomiteen har gjort et stort praktisk arbeid med dette. Besøket har vært formidabelt. Dessverre har vi mistet dette tilbudet på grunn av Ekeberghallens endrete prioriteringer med lokalene. Jaktkomiteen har vært aktiv på mange områder. De har arrangert fellestreninger og jaktkurs på ulike nivåer både vår og høst, og bevegelig jaktprøve i vårhalvåret. Årets ordinære prøve ble avholdt på Bogstad med god deltagelse og ble som vanlig godt gjennomført. Avdelingen vår bisto NRK avd. Østfold med å arrangere Norsk Lagmesterskap. I et tildels øsende regnvær, fikk vi til et flott arrangement ved Bogstad juni. 4

5 Det første klubbmesterskapet i jakt på mange år ble holdt i flotte omgivelser og terreng i Nes kommune i Akershus. Det ble også arbeidet med et klubbmesterskap i lydighet i 2013, men vi fikk ikke til å arrangere det før i mai Kurskomiteen har opprettholdt sitt gode kurstilbud fra året før. I tillegg til ordinære valpekurs og grunnkurs, er det også arrangert agility-, spor- og diverse andre kurs. Samarbeidet med eksterne kursholdere er meget godt. Klubbhytta er et godt og yndet samlingspunkt for kurs og andre aktiviteter. Avdelingen betaler for måking av plassen utenfor hytta om vinteren, slik at området kan benyttes til trening og kurs for våre medlemmer og andre. Det er de siste årene drenert noe foran hytta, og vi tar sikte på dette arbeidet skal avsluttes i Under NKKs største årlige arrangement Dogs4All gjennomførte flere av avdelingens flotte ekvipasjer en meget vellykket jaktdemonstrasjon. Her kan du se demoen. Trykk på linken her. Styret har deltatt i møter i regi av NKK, region Oslo og Akershus. Styret har bidratt aktivt til høringer og innspill fra NKK og NRK. Bogstad Gård har gitt et betydelig bidrag til våre jaktaktiviteter ved å stille parkområdene ved godset til disposisjon for oss. Stor takk rettes til ledelsen der. Styret vil også takke Bymiljøetaten, Oslo Kommune som tilrettelegger for aktivitetene i området Styggedalen. Vi ser at det flotte engasjementet fra medlemmene vedvarer og det høye aktivitetsnivået fortsettes inn i Uten arbeidet som legges til grunn i komiteer, utvalg, arbeidsgrupper og enkeltpersoner, hadde det ikke vært mulig å drive en så stor avdeling som vår! Styret ønsker å takke alle som har gjort en så stor og god innsats for medlemmene våre i

6 Styret i 2013 Leder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Tormod Ruud Rolf Bruce Gøril Rogne Per-Ove Breivold Kari Bakos Kristin Vigdisdatter Berg Steinar Sværen Styret ble valgt på årsmøtet i mars Valgkomiteen : May Wettre Holthe Gudny Sperrud Lasse Heier Andre Alfredsen (vara) I avdelingen inngår: Jaktkomité Kurskomité Utstillingskomité Revisor: Vararevisor: Webmaster: Håvard Heier Øivind Tesaker Anders Torp Avdelingens hjemmeside: 6

7 Kurskomiteen 2013 Komiteen har bestått av følgende medlemmer: Medlemmer og funksjoner virkeperiode Hilde Bryhn, leder Hele perioden Liv Heier, påmeldingsansvarlig Hele perioden Anders Torp, vevansvarlig Hele perioden Marianne Hansen Hele perioden Simen Rudi Første halvår Ane Christophersen, instruktørkontakt Hele perioden Steinar Sværen har vært styrets kontaktperson og har deltatt på komitemøtene. Kursvirksomhet Komiteen har arrangert 17 kurs i For alle kursene er det søkt om og innvilga voksenopplæringsmidler på til sammen kr gjennom Studieforbundet natur og miljø. Kurstype antall kurs Valpekurs 3 Apporteringsforberedende valpekurs 1 Grunnkurs / Hverdagslydighet 3 Bronsemerke 3 Konkurranselydighet 2 Blodspor 2 Agility 2 Rallylydighet 1 Bronsemerkekursene ble avsluttet med bronsemerkeprøve som også var åpne for andre enn kursdeltakerne. Som et tilbud til deltakerne på valpe - og grunnkursene har vi arrangert to førstehjelpskurs og en aktivitetskveld. Til sammen har vi hatt 92 deltakere på kurs i Til sammenligning var det 166 deltakere på kurs i 2010, 116 i 2011 og 119 i

8 Fellestreninger lydighet Treningene arrangeres ved hytta i Sørkedalen onsdager gjennom hele skoleåret. Oppmøtet har variert noe, men medlemmene som møter opp, har satt stor pris på tilbudet. Møtevirksomhet Det har vært avholdt sju møter i komiteen i løpet av året. Kurskomiteen vil med dette benytte anledning til å takke alle instruktører, kursdeltakere og alle andre som er med på å skape miljø og opprettholde kurs- og treningsaktiviteten i klubben. Hønsecupen Hønsecupen er en uhøytidelig lydighetscup som ble arrangert vinteren og våren 2013 fordelt med seks ulike poster for tre klasser. Til sammen 36 hunder deltok i cupen, samt fem i barne- og ungdomscupen. Øvelsene omfatter blant annet lineføring/fri ved fot, innkalling, fellesdekk/sitt med tannvisning, hopp over hinder, avstandskommandering, samt stå/dekk under marsj. 8

9 Det var god stemning på øvelsene, klassevinnere ble: labradoren Cava goldenen Hermann og tolleren Cosmo Komiteen vil takke alle deltakerne som var med og vil spesielt takke dommere som stilte opp og bidro til at det ble et lærerikt og positivt arrangement. Utstillingskomiteen Komiteen har bestått av Roger Pettersson (leder) Anne Sofie Kollevold Kate Tangnes Cathrine Thaulow Jonna Vassbotn (fra høsten 2013) Osloutstillingen ble arrangert 2. juni på Øvrevoll galoppbane i varierende vær. Vi hadde over 140 påmeldte hunder, omtrent samme antall som året før. Utstilling i 2014 blir 31. mai. Dommere: Golden : Berit Bondal (N) Flat : Harry Tast (F) Toller, Lab, Chess, Curly: Hannie Warendorf (NL) Vi har hatt innendørs utstillingstrening i Ekeberghallen og utendørs på Ekeberg i løpet av året, oppmøtet har vært stort. Styrets kontaktperson har vært Kari Bakos. 9

10 Jaktkomiteen Komiteen har bestått av: Brit Haarklou Mathisen (leder) Vibeke Birkeli (ny) May Wettre Holthe Annette Helk (ny) Marit Winge (ny) Mette Fevang (ny) Styrets representant for Jaktkomiteen i 2013 har vært Per-Ove Breivold. Komiteen har avholdt fem møter i løpet av året, i tillegg til flittig korrespondanse på e-post, og oppfølging av komiteens arbeid elektronisk. Kurs Det har gjennom 2013 vært avholdt mange og varierte tilbud av kurs på ulike nivå. Vi har mottatt tilbakemeldinger som tyder på at kursene har vært godt mottatt. På våren ble det tradisjonelle «introduksjonskurset» med Tone Høyland og Rita Tesaker som instruktører avholdt, i tillegg til ett kurs for de som har bestått kvalifiseringsprøven med Steen Dalsager og May Wettre Holthe som instruktører, for de som hadde planer om å starte i BK. Det ble også holdt et helgekurs i april med Øivind Veel som instruktør, for de som siktet mot start i AK. På høsten ble det avholdt et nytt kurs for de som hadde planer om å starte i BK, med Kenneth Ryland som instruktør. Dette kurset ble ikke fullført i 2013 fordi det ble for mørkt, og kursdag blir derfor våren Åse Tøfte holdt et vanndirigeringskurs for de litt viderekommende. Jaktcup Jaktcup ble også avholdt i 2013, med tidligere års cuper som mal. Det 10

11 konkurreres i tre klasser ut i fra ferdighetsnivå, med sju poster, hvorav fem resultater var tellende. Dette ble også i 2013 en suksess, mye takket være klubbens erfarne medlemmer som velvilllig stiller som dommere. Og igjen bidro frivillige og deltagere som medhjelpere, slik at postene ble gjennomført godt og effektivt. Det var 58 påmeldte, og den største klassen var også i 2013 «Jordbærklassen». Cupen fungerer fortsatt godt som en arena for å gi klubbens medlemmer på alle nivåer en følelse av retrieverjakt, og er en flott anledning til bli kjent med miljøet for øvrig. Jaktcupen fortsetter derfor som arrangement i Fellestreninger Det ble også i 2013 avholdt fellestreninger, på våren ved Klubbhytta og på høsten ved Østmarksetra. Det var varierende fremmøte. Jaktprøver Årets ordinære jaktprøve ble avholdt på Bogstad den 5. og 6. oktober Dommere var Ann-Turid og Arnulf Hustad, og fra Danmark; Lars Nordenhof og Kaj Falk Andreasen. Det var et 80 påmeldte ekvipasjer. Det ble noe frafall før prøven, slik at antall deltagere endte på 64. Disse var fordelt på følgende måte: 27 i BK, 19 i AK og 18 i EK. 11

12 Vi arrangerte også bevegelig prøve i tidsrommet 15. mai 15. august. Det ble i alt avholdt tre prøver på hverdager, og alle prøver ble avholdt i parken på Bogstad Gård. Jaktkomiteen takker administrasjonen på Bogstad for velvillighet i denne forbindelse. Det ble satt en begrensning på seks ekvipasjer pr. gang, og totalt deltok 17 ekvipasjer. Jan Foss dømte alle gangene, og vi takker han for at han alltid stiller opp for avdelingen. Praktisk prøve ble som tidligere år avholdt hos Erich Mathiesen på Sætre Bruk, igjen med Jan Foss som dommer. Takk til begge. Det viste seg mulig å bare avholde en prøvedag, med tre deltakere. En besto prøven. Veien videre planer for 2014 Jaktkomiteen er i god gang med planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for 2014, herunder blant annet jaktcup og det populære Introkurset som begge har oppstart i mars. Det blir arranget BK-kurs og kurs i vanndirigering også i 2014, og vi håper også på å få til noen mer temabaserte kurs. Jaktprøver vil bli arrangert, både bevegelige BK-prøver og den ordinære Oslo-prøven, og vi håper også i år å kunne arrangere praktisk prøve. Videre har avdelingen blitt tildelt bevegelig EK-prøve, som vil finne sted til høsten. Året er følgelig fylt med utfordrende og spennende arrangementer som Jaktkomiteen vil ha ansvar for, eller for øvrig bistå med å gjennomføre på beste måte for alle klubbens medlemmer. Vi håper alle vil fortsette med jakttrening og utvikle jaktgleden enda videre slik at det fine engasjementet vi finner hos klubbens medlemmer fortsetter også i Vi vil også takke alle som stiller opp som dommere, medhjelpere og andre frivillige. Uten dere hadde vi ikke klart å gjennomføre disse aktivitetene! 12

13 Klubbmesterskap i jakt Jaktkomiteen ønsker å takke medhjelpere, prøveleder og dommere for all hjelp og innsats i forbindelse med avviklingen av årets Klubbmesterskap i jakt - The best klubbmesterskap ever! Mesterskapet ble arrangert 10. november som en Working Test for BK og AK, og i EK var det Mock Trial som sto på programmet. I BK og AK var postene lagt opp etter inspirasjon fra det danske unghundmesterskapet 2013 og IWT i Tyskland. Det var totalt 43 startende ekvipasjer, som fikk en flott dag på Greni gård i nydelig høstsol. Prøveleder og ansvarlig for opplegget var Bjarne Holm. Dommere: Heidi Kvan, Torunn Sørbye og Magnus Ånsløkken. 13

14 Klubbmestere i jakt 2013: EK: Tone Høyland med Nacho AK: Åse Tøfte med Boy BK: Tormod Ruud med Cora BK: Nr 1: Tormod Ruud med Cora (flat) Nr 2: Per-Ove Breivold med Cava (labrador) Nr 3: Brit H. Mathisen med Kanutten (toller) AK: Nr 1: Åse Tøfte med Boy (labrador) Nr 2: Gudny Sperrud med Molly (flat) Nr 3: Lennart Sjøgren med Mira (flat) 104 poeng 102 poeng 101 poeng 114 poeng 107 poeng 101 poeng EK: Nr 1: Tone Høyland med Nacho (flat) Nr 2: Rønnaug Lunaas med Sofi (labrador) Nr 3: André Alfredsen med Rypa (golden) 14

15 Ny medlemsfordel - gratis utlån av flybur Avdelingen har kjøpt inn IATA-godkjente bur for reise med fly. Medlemmer i avdeling Oslo og omegn kan låne burene gratis (mot et depositum). Mer info om reservasjon av burene kommer på avdelingens hjemmeside. IATAs krav til transportburet: Hunden skal ha plass til å stå oppreist, snu seg, sitte oppreist og ligge naturlig. Aksepterte materialer er hardplast, glassfiber, tre, finér og metall. Bur som i sin helhet er laget av metallnetting aksepteres ikke. IATA krever ikke at buret er av et bestemt merke, laget av en bestemt produsent eller i et spesielt design. Gulv skal være fast og det skal ikke være mulighet for lekkasje fra buret. Taket skal også være fast, men kan ha ventilasjonshull. Bur som er i samsvar med de skrevne retningslinjene, men ser litt annerledes ut enn illustrasjonen i IATAs burillustrasjon, er godtatt. Selv om IATA-reglene gir et utgangspunkt har SAS, Norwegian og Widerøe litt forskjellige praktisering av reglene, så det kan være lurt å sjekke med flyselskapet før du reiser. Andre IATA- regler og anbefalinger IATA anbefaler ikke å dope hunden før flyreisen Fôr hunden kun med et lett måltid og litt vann cirka to timer før du sender den avgårde. Luft hunden rett før avreise. Man anbefaler ikke høyløpske tisper å fly Diende tisper eller tisper med valper som ikke er avvente, vil ikke bli akseptert som frakt. Avvente valper under åtte uker må ikke fraktes i fly, da det er risiko for at de kan bli dehydrert. Maksimum tre valper fra samme kull kan reise sammen i ett bur. Antall valper i samme bur avgjøres av størrelsen på buret og hvor godt rustet det enkelte dyret er. Det hjelper å legge ved en kjent gjenstand til hunden i buret for å berolige den. 15

16 Sak 8: Resultat NRK Oslo og omegn 2013/Budsjett 2014 Budsjett 2014 Resultat 2013 Budsjett 2013 Resultat 2012 Resultat Kontingenter , , Kurs- og påmeldingsavgifter , , Påmelding prøve/utstilling , , Salg arrangement , , Salg av vilt og utstyr , , Salg av effekter , , Parkeringsavgift , , Offentlig støtte , , Momskompensasjon , , Bidrag fra sponsor 1 154, , Leieinntekt klubbhytta ,00 Sum driftsinntekter , , Kostnader Budsjett 2014 Resultat 2013 Budsjett 2013 Resultat 2012 Resultat Møter, komitéer , , , Varekjøp , , , Kjøp av vilt og utstyr , , Instruktørhonorar , , , Styrehonorarer , , , Komittéhonorarer , , , Forsikring , , , Godtgjørelse utdanning , Godtgjørelse reisekostnad Avskriving inv. og utstyr , , , NLM tilskudd , , , Premier , , , Styggedalen drift , , , Leie lokaler , , , Lager Bogstad , , , Rekvisita , , , Oppussing Styggedalen , , Honorar revisjon og lignende , , , Dommerutgifter , , , Ringsekretærutgifter , , Skriverutgifter , , Trykksaker , ,00 938, Møter, kurs, oppdatering , , , Messer Programvare , , , Webside/redaktør , , , Porto , , , Bilgodtgjørelse , , , Reisekostnad , , Ekstern reisekostnad , Diettkostnad , , Hotell/Logi , ,00 16

17 Kostnader Budsjett 2014 Resultat 2013 Budsjett 2013 Resultat 2012 Resultat Reklame, annonser , , , Representasjon , , Gave , , , Medlemsavgift NRK , , , Aktivitetsavgift NKK , , , Gebyr bank , , , Diverse kostnader , , ,50 Sum kostnader , , ,86 Resultat før finansposter , , , Renteinntekt , , , Annen finansintekt 562,62 Resultat før avsetninger , , ,27 Avsetninger 2041 Godtgjørelse utdanning ,00 Sum avsetninger ,00 Resultat efter avsetninger ,04 Balanse NRK Oslo og omegn EIENDELER EGEN KAPITAL & GJELD Varige driftsmedler Kortfristig gjeld Agilitybane ,00 Leverandørgjeld 4 417,00 Inventarier/utstyr 0 0 Påløpte honorarer , , ,00 Annen korsiktig gjeld ,25 Sum kortsiktig gjeld , ,25 Bankinskudd, kasse Egenkapital & fonder Kasse 4 572, ,00 Fond utdanning Postbanken ,85 DNB Hovedkonto 1 555, ,99 Sum fonder DNB Jaktkonto , ,51 DNB Kurskonto , ,57 Egenkapital , ,16 DNB Utstillingskonto , ,12 DNB Sparekonto , ,37 Ikke fordelt overskudd ,04 Sum bank/kasse , ,41 Sum egenkapital & fonder , ,16 Summa eiendeler , ,41 Summa egenkapital & gjeld , ,41 Oslo 19. februar 2014 Tormod Ruud styreleder (sign.) Gøril Rogne (sign.) Rolf Bruce Per-Ove Breivold Kari Bakos (sign.) (sign.) (sign.) 17

18 Resultater komiteene 2013 Kurskomiteen Intäkter Kurs-/påmeldingsavgift , ,00 Påmelding prøve 3 750,00 100,00 Salgsarragement 234,00 Loddsalg 220,00 Offentlig støtte , ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Instruktörshonorar , ,00 Kjøregodtgørelse 4 016,20 Premier ,43 Lokaler leie 600,00 Rekvisita 941,60 851,80 Dommerutgifter 2 566,70 Porto, brev 1 180,00 Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktigt 3 862, ,58 Dietkkostnad, ikke oppgavepliktig 1 537,00 Diverse kostnader 0,60 Summa kostnader , ,38 Resultat , ,62 Jaktkommittén Intäkter Kurs-/påmeldingsavgift , ,00 Påmelding prøve/utstlilling , ,00 Salgsarrangement 260, ,00 Salg av effekter 1 400,00 Salg av vilt og utstyr , ,00 Offentlig støtte 6 040, ,00 Bidrag fra sponsor 1 142,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Møter, kommittéer 1 126,00 Varekjøp innenlands 1 660, ,60 Kjøp av vilt & utstyr ,73 Instruktørhonorar , ,00 NLM Tilskudd 8 000, ,00 Premier 4 004, ,75 Lokaler leie 5 800, ,00 Rekvisita 1 698,00 Dommerutgifter , ,21 Møte, kurs oppdatering 609,00 Porto 528,00 Bilgodtgjørøelse , ,45 18

19 Kostnader Reisekonstnad 5 483, ,75 Diettkostnad 4 995, ,68 Hotellkostnad/Logi 2 820, ,00 Annonser 1 800,00 Representation 2 920, ,00 Gave 6 645,00 Aktivitetsavgift NKK 3 580, ,00 Gebyr bank 163,00 Summa kostnader , ,17 Resultat ,62 968,83 Utstillingskommittén Intäkter Påmelding prøve/utstilling , ,00 Salgsarrangement 600,00 Salg av effekter 2 129,00 Parkerinsavgift 3 350, ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Varekjøp innenlands 417,50 Premier 7 646, ,00 Lokaler leie 1 228, ,00 Rekvisita 74,00 Dommerutgifter 2 880, ,00 Ringsekreterer 1 200, ,00 Skriverutgifter 1 400,00 900,00 Trykksaker 600, ,50 Porto,brev 300,00 200,00 Bilgodtgjørelse 8 566, ,00 Reisekostnad , ,00 Diettkostnad 3 987, ,00 Hotell/Logi 2 970, ,00 Representation 7 266, ,00 Gave 447,00 Aktivitetsavgift NKK 6 587,00 Diverse kostnader 120,00 Summa kostnader , ,50 Resultat , ,50 Forslag til vedtak: Av årets resultat på ,04 föreslår styrelsen att det avsättes till en fond för godtgjørelse for utdanning, och att det resterande beloppet ,06 - skall överföras till egenkapitalet på ,16. Budsjett for 2014 godkjennes. 19

20

21 Valg Valgkomiteen har innstilt nedenstående personer til å stå på valg for styret, revisjon og valgkomiteen for NRK avd. Oslo og omegn i Styret: Steinar Sværen - ny leder (1 år) Per-Ove Breivold - gjenvalg til styret Kari Bakos - gjenvalg til styret Anita Galtung Nilsen (ny) Randi Varberg (ny) Lill Fischer (ny) Rolf Bruce er ikke på valg. Det skal velges tre styremedlemmer for to år, ett varamedlem for to år og ett varamedlem for ett år. Revisor: Håvard Heier gjenvalg som revisor (1 år) Øivind Tesaker gjenvalg som vararevisor (1 år) Valgkomiteen: Gudny Sperrud (gjenvalg) Gøril Rogne (ny) Tormod Ruud (ny) Andre Alfredsen (vara) Valgkomiteen i NRK avd. Oslo og omegn Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket "Forhåndsstemme". Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til: Norsk retrieverklubb avd. Oslo og omegn v/tormod Ruud, Moltke Moes vei 10, 0851 Oslo. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av tellekorpset.

22 Valg av delegater til generalforsamling i Norsk Retrieverklubb, 25. mai 2014 Steinar Sværen Kari Bakos Anita Galtung Nilsen Randi Varberg Gøril Rogne Tormod Ruud May Wettre Holthe Gudny Sperrud Lennart Sjøgren Anette Helk Kate Iren Tangnes Anders H. Torp Brit Haarklou Mathisen Avdelingen kan møte med 11 representanter for å benytte alle avdelingsstemmene. Sett inntil 11 kryss. Oslo, 2. mars 2014 Lasse Heier May Wettre Holthe Gudny Sperrud (sign.) (sign.) (sign.) Andre Alfredsen (vara) (sign.)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 19.mars

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 4-2012 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Anne Mette Sletthaug, Preståsveien

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer