1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av antall stemmeberettigede.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av antall stemmeberettigede."

Transkript

1 Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn ÅRSMØTE onsdag den 13. april 2011 Årsmøte 2011 ble annonsert i Retrievernytt nr 6/2010. Det er vedtatt i Norsk Retrieverklubb at Årsmøteinnkallingen blir lagt ut på avdelingens hjemmeside. Ønskes saksdokumentene i papirform eller e-post, sendes en e-post til eller ring tlf Skriftlig innkallelse skal være bekjentgjort minst 2 uker før årsmøtet. Slik bekjentgjøring kan skje via hjemmesiden. Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av antall stemmeberettigede. 2. Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning for Regnskap for 2010 med revisjonsberetning 5. Budsjett for Kontingent for Innsendte forslag 8. Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomitè, revisor, vararevisor, samt representanter til NRKs generalforsamling. Forretningsorden Avstemninger, inkludert valg foregår skriftlig dersom noen forlanger det. Ved valg der det er flere kandidater enn plasser, rangeres kandidatene etter stemmetall. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Dirigenten har anledning til å innføre begrenset taletid, og til å sette strek for en debatt. Stemmerett Stemmerett ved årsmøtet har alle som har betalt kontingent for 2011, til Norsk Kennel Klub og Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn. Ta med kvittering, hvis du har betalt kort tid før årsmøtet. Sak 3. Årsberetning 2010 NRK avd. Trondheim og omegn Årsberetning Styret i 2010 har bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Ragnhild Lien Ola Lien Zetlitz Jan Petter Juberg Rolf Baarholm Sidsel Myhr Erik Stølshaug Stig Tore Antonsen

2 Utstillingskomiteen: Jakt- og sporkomiteen: Kurskomiteen: Ringkjøpkomiteen: Valgkomiteen: Retrievernytt: Sentral kontaktperson: Sidsel Myhr, Siv Sandø, Inger Sjøvold Morten Dalaker, Elisabeth Stene, Judith Taksgård, Frank Sindre Thoresen og Henrik Jensen Siv Sandø Jan-Petter Juberg Ragnhild Lien, Ola Lien Zetlitz, Jan Petter Juberg og Rolf Baarholm (vara) Ola Lien Zetlitz Stig Brathaug er kontaktperson mellom styret i NRK og NRK avd. Trondheim. Styret har oppnevnt følgende komiteer for 2011: Jakt- og sporkomiteen: Utstillingskomiteen: Kurskomiteen: Ringkjøbkomiteen: Morten Dalaker, Elisabeth Stene, Henrik Jensen, Frank Sindre Thoresen, Judith Taksgård Siv Sandø, Sidsel Myhr, Inger Sjøvold Tove Wichström Jan Petter Juberg Møter Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden. Det ble det avholdt ett kontaktmøte mellom styret og komiteene våren Medlemsmøter: I løpet av 2010 har det vært arrangert 6 medlemsmøter og Årsmøte. Sommermøte 15.juni ble arrangert på Jonsvannet hos styremedlem Jan Petter Juberg. Offisielle arrangementer 4. juli: Utstilling på Dronning Mauds minne. Dommere: Pia Razera Brulin (Se) og Siv Sandø. 15. aug: NM blodspor med Kongepokal, Norsk Retrieverklubb og Norsk Dachshundklubb. Vår avdeling var lokal medarrangør. Dommere: Det var totalt 10 prøvedommere, en av disse var vår avdelings Helge Growe august: Dobbelt ordinær jaktprøve, Lånke, Stjørdal. Dommere: Jenny Hamring (Se) og Trond Gjøtterud. Bevegelig jaktprøve våren 2010: 4 deltagere, dommer Idar Reinås Bevegelig sporprøve juni 2010: 6 deltagere, dommere Guri Eggen og Marvin Røstadli Bevegelig jaktprøve våren 2010: 4 deltagere, dommer Idar Reinås Bevegelig jaktprøve høsten 2010: 3 deltagere, dommer Idar Reinås Dobbelprøve helgen 21. Og 22. August: 30 deltagere over to dager, dommere Jenny Hamring (Se) og Trond Gjøtterud Praktisk A-prøve i samarbeid med avd. Fosen, sept 2010: 2 deltagere, dommer Idar Reinås Uoffisielle arrangementer: Det er ikke avholdt klubbmesterskap i jakt eller spor i Kurs/treninger Avdelingens medlemmer i tollermiljøet var sterkt delaktige i det tekniske arrangementet, da Trøndertollerne arrangerte Tollerlagkampen på Lundamo i Jakt- og sporkomiteen: Kvalifiseringsprøvekurs våren ekvipasjer deltok. Instruktør Einar Osnes

3 Jakt- og sporkomiteen: Kurs i jaktlydighet mars ekvipasjer deltok. Instruktør Vegard Nordby Jakt- og sporkomiteen: Sporkurs over 30 timer våren ekvipasjer deltok. Instruktører Andrea Tangen ogf John-Ketil Rogneslien (Total Hund) Jakt- og sporkomiteen har i løpet av våren 2010 vært avholdt ukentlige apporteringstreninger og i løpet av sommeren og høsten ukentlige jakttreninger ved Svarttjønna. Jakt- og sporkomiteen har lenge arbeidet med å finne et velegnet treningsterreng for jakttrening. Vi har nå avtale med grunneier slik at vi kan trene i området rundt Svarttjønna i Tillermarka. Miljøtreningen på Ringkjøb har hatt treninger hver onsdag hele året untatt fellesferien og juleferien. Det møter opp mellom 5-20 ekvipasjer på hver trening. Noen har deltatt gjennom flere år, noen nye dukker jevnt opp. Dressur- og kurskomiteen: Har avholdt 3 stk dressurkurs, 1 kurs i utstillingsteknikk og 2 valpekurs. Tilskudd fra Studieforbundet Natur og miljø har blitt gitt til alle kursene. Startet forsøk med dagskurs (noen timer en helgedag) med konkret aktivitet uten krav til påmelding. Klubben arrangerte et nybegynnerkurs i agillity i Orkanger med instruktør Arne Dahl. Representasjon Kontaktmøte 2010: Helge Growe Generalforsamlingen sentralt: Ragnhild Lien, Ola Lien Zetlitz og Erik Stølhaug, Jan Petter Juberg (Vara) (*) (*) De valgte representantene til GF ble forhindret til å delta på grunn av vulkanutbrudd(!). Askeskyen over Europa på grunn av utbruddet til Eyjafjallajøkull på Island fikk konsekvenser for flytrafikken i store deler av Europa. Norske myndigheter valgte å stenge all flytrafikk i Sør-Norge kvelden før GF, og da var for seint å ordne med alternativ transport. Medlemstall: Medlemstallet viser en liten økning fra 284 i 2009 og 293 i Medlemmer i sentrale posisjoner: Siv Sandø ble valgt som leder i Norsk Kennel Klub, første kvinnelige leder i NKK s historie! Sentral sporkomite NRK: Geir Kojedal, Henrik Jensen, Helge Growe Valgkomiteen NRK: Jan Petter Juberg (vara) NRKs kontor: Bente Fjeldsæter (ansatt kontorleder) Retrievernytt: Ola Lien Zetlitz, redaktør To av klubbens æresmedlemmer døde i Æresmedlem Kirsten Weidemann døde 17. juni 2010, 90 år gammel. Bisatt 25. juni. Æresmedlem Odd Lekang døde 1. september 2010, 90 år gammel. Bisatt 9. september. Avdelingen var representert ved bisettelsene. I begge tilfellene markerte vi med bårebukett til bisettelsene. Konklusjon: Jubileumsåret 2010 har vært et år med stor aktivitet. Som jubileumspremie ved alle klubbens arrangement i jubileumsåret, ga klubben ei flaske vin med vinetiket med avdelingens logo. Utstillingskomiteen har arrangert avdelingens årlige utstilling, på den vanlige plassen Dronning Mauds Minne på Dalen i juli. Oppslutningen rundt utstillingen var omtrent på samme nivå som de siste åra, med et hyggelig overskudd. Vi har greid å avvikle utstilling med kun 3 medlemmer i komiteen, men vurderer nå å ta inn et ekstra medlem for å lette avviklinga. Vi har stort sett fått positive tilbakemeldinger fra utstillinga vår, noen skjønnhetsfeil var det med treg start fra morgenen av og noen problemer med å finne fram for enkelte. Vi fikk forfall fra en dommer i siste liten, og måtte improvisere ved at utstillingskomiteens Siv Sandø steppet inn som dommer i siste liten. NM - BLODSPOR 2010 ble arrangert i Trondheim 14. august. Norsk Retrieverklubb var sammen med Norsk Dachundklubb medarrangør av årets NM i blodspor, med de respektive lokalavdelingene som teknisk arrangør. Ekstra stas var det at det ble delt ut Kongepokal til Norgesmesteren. Kongepokal, som egentlig heter Hans Majestet Kongens Pokal, er et norsk trofé utdelt under norske mesterskap i en rekke idretter. Det er 30 av de best kvalifiserte hundene i landet som møtes til NM-blodspor. Norgesmester og Kongepokalvinner ble Kari Krogstad, Selbu med sin hvite gjeterhund. Elisabeth Stene i vår avdeling og hennes tollertispe Arbetsviljans Björklöv fikk 1. premie med HP og ble beste retriever NM Konklusjonen etter arrangementet var at det var meget vellykket. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger.

4 NRK avd Trondheim og omegn arrangerte dobbel jaktprøve for alle klasser på Lånke den 21. og 22. August. Som tidligere år var det også i 2010 mange påmeldte fra Sverige. Disse oppnådde meget gode resultater på prøvene, med bl.a. 2 NJCH som utløste Nord JCH som følge av det norske championatet. Også flere av klubbens egne medlemmer markerte seg med meget gode resultater. Jaktprøvemiddag ble arrangert på Vikhammer hotell. Jaktprøven var meget vellykket. Vi fikk mye positiv tilbakemelding. Miljøtreningene/ Ringkjøptreningene er et meget populært tiltak i klubben. Treningen er uforpliktende, man møter når det passer, det foregår på en fast plass til et fast tidspunkt, og treningen er billig. Det er en fin inngang til klubben for nye medlemmer å bli med på trening, og mange får her en mulighet for å miljøtrene hunden sin på en måte som de ellers ikke ville hatt. Det er stor etterspørsel etter kurs som dressurkurs, valpekurs o.l. Begrensningen ligger i instruktører. Instruktørhonorar ble økt i Klubben bør legge en strategi og plan for hvordan man skal skaffe instruktører for å dekke etterspørselen. Mange av våre medlemmer har fått til mange gode prestasjoner med hundene sine i Les om dette på våre hjemmesider Nordisk spormesterskap 2010 ble arrangert på Fosen. Det norske laget med bl.a. Henrik Jensen, tok sølvmedalje. Jubileumsfesten ble desverre avlyst grunnet dårlig oppmøte, 21 påmeldte hvorav 8 var forskjellige gratisgjester. Styret fant det uansvarlig å bruke så mye penger for så få deltakere Sak 4. Regnskap for 2010 med revisjonsberetning. Se vedlegg for regnskap for 2010 Sak 5. Budsjett for 2011 Se vedlegg for budsjett for 2011 Sak 6. Kontingent for 2011 Styret foreslår å holde kontingenten uendret Sak 7. Innsendte forslag Det er ingen innsendte forslag Sak 8. Valg Se vedlegg stemmeseddel for valg for 2011

5 Vedlegg: Regnskap for 2010 og Budsjett for 2011 Driftsinntekter Budsjett 2011 Resultat 10 Administrasjon Kontingent Medlemsmøter 400 Julebord 0 Andre arrangement 0 Annet Salgsinntekter Jaktkomiteen Klubbmesterskap 0 Apportkurs Jaktkurs Fosen 0 Jaktprøve ordinær Jaktprøve bevegelig Jaktpr. Prakt Kval.prøvekurs Utstillingskomiteen Klippekurs 0 Utstilling Valpeskue(hvis eget arr.) 0 Sporkomiteen Sporkurs Sporprøve Klubbmesterskap 0 Dressurkomiteen Valpekurs Grunnkurs Ringkjøbkomiteen Sum drifstinntekter kr kr Administrasjon Kontorrekv. Porto med mer Medlemsmøter Julebord Kontaktmøtet GF NLM Annet Innkjøp varer for videresalg Jaktkomiteen Klubbmesterskap Apportkurs Jaktkurs Fosen 0 Jaktprøve ordinær Jaktprøve bevegelig Jaktpr. Prakt Kval.prøve Utstillingskomiteen Klippekurs 650 Utstilling Valpeskue(hvis eget arr.) 0 Sporkomiteen Sporkurs Sporprøve Klubbmesterskap 0 Dressurkomiteen Valpekurs Grunnkurs Ringkjøbkomiteen Beholdningsendring varer 0 Verdiendring inventar Bankgebyrer Sum driftsutgifter kr kr Driftsresultat Finansinntekter Finansiutgifter 0 Årets resultat kr kr

6 Vedlegg: Stemmeseddel Stemmeseddel ved årsmøtet i 2011: Styret: Leder: Sidsel Myhr, gjenvalg for 1 år Styremedlemmer: Inger Dalaker, velges for 2 år Inger Sjøvold, velges for 2 år Rolf Baarholm, Tove Wickstrøm, ikke på valg velges for 1 år Alf Berglann, velges for 1 år Erik Stølhaug Ikke på valg Revisor: Vararevisor: Einar Osnes, velges for 1 år Johnny Berg, velges for 1 år Valgkomite: Ola Lien Zetlitz Jan Petter Juberg Ragnhild Lien Vara: Rolf Baardsholm Representanter til NRK s generalforsamling 2011 Sidsel Myhr Inger Dalaker Vararep. til NRK s generalforsamling 2011 Erik Stølhaug Delegater til NKK region Trøndelags årsmøte i 2011 Sidsel Myhr Varadelegater til NKK region Trøndelags årsmøte i 2012: Kari Schjetne