Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn"

Transkript

1 Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av antall stemmeberettigede. 2. Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning for Regnskap for 2007 med revisjonsberetning 5. Budsjett for Kontingent for Innsendte forslag 8. Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomitè, revisor, vararevisor, samt representanter til NRKs generalforsamling. 1. Årsmøtet åpnes av Ola Lien Zetlitz Innkalling, dagsorden og forretningsorden er godkjent Antall fremmøtte stemmeberettigede: Valg av dirigent: Siv Sandø Valg av sekretær: Ulla Eriksen Tellekorps: Idar Reinås og Jan Petter Juberg Underskrift av protokoll: Trond Pettersen og Morten Dalaker. Forretningsorden Avstemninger, inkludert valg foregår skriftlig dersom noen forlanger det. Ved valg der det er flere kandidater enn plasser, rangeres kandidatene etter stemmetall. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Dirigenten har anledning til å innføre begrenset taletid, og til å sette strek for en debatt. Stemmerett Stemmerett ved årsmøtet har alle som har betalt kontingent for 2008, til Norsk Kennel Klub og Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn. Ta med kvittering, hvis du har betalt kort tid før årsmøtet. Sak 3. Årsberetning 2007

2 NRK avd. Trondheim og omegn Styret Ola Lien Zetlitz Leder Nestleder Einar Osnes Kasserer Ulla Eriksen Sekretær Marianne Hafting Fyhn Styremedlem Kirsti Forseth Varamedlem Børge Wahl Varamedlem GF representanter Ola Lien Zetlitz, Siv Sandø og Varerepresentanter Einar Osnes, Marianne Fyhn og Kari Skjetne Utstillingskomiteen: Oddbjørn Aune, Mona Stjørdal, Arve Giseth og Robert Olsen Jaktomiteen: Rolf Baarholm,, Bjørg Tørres Lindstad, Heidi Moe og Britt Sandstøm Sporkomiteen: Johnny Berg, Ulla Eriksen, Signe Eggen, Berit Harlie og Trine Gabrielsen Kurs og Dressurkomiteen: Solfrid Buvik og Trude Nicolaysen Ringkjøpkomiteen: Jan Petter Juberg Valgkomiteen: Morten Dyndahl, Bente Fjeldseter, Jan Petter Juberg og May-Britt Kjelsås Retrievernytt/Web Ola Lien Zetlitz Kontaktperson: Karin Fagerås er kontaktperson mellom styret i NRK og NRK avd. Trondheim. Møter Det har vært avholdt 11 styremøter i perioden. Den 21. mars og den 31. oktober ble det avholdt kontakt møter mellom styret og komiteene. Medlemsmøter I løpet av året har det vært arrangert 4 medlemsmøter. Det første var den 25. april og temaet var klickertrenning, Morten Dyndahl stod for innlegget. Den 6. juni var det utemøte på Glenset, Jaktkomiteen stod for arrangementet og avholdte klubbmesterskap i jakt samme kvelden. Den 10. oktober var det medlemsmøte i Freidig sitt klubbhus, her var det innlegg fra komiteene som fortalte om deres arbeide. Årets siste medlemsmøte, julemøtet ble avholdt de 28. november. Offisielle arrangementer september: Anlegg- og blodsporprøve på Hovin 23. juni: Utstilling på Dronning Mauds minne 8.-9 september: Dobbelt ordinær jaktprøve, Frigård i Stjørdal 28. oktober: Bevegelig jaktprøve, Ertstjønna i Malvik Bemerkning; Det var Avd Fosen som var Offsiell arrangør

3 Uoffisielle arrangementer 3. juni: Sporkomiteen har avholdt klubbmesterskap i anlegg- og blodspor i Vassfjellet. 6.juni: jaktkomiteen avholdt klubbmesterskap i forbindelse med utemøtet på Glenset Kurs/treninger Sporkomiteen: Har avholdt 2 helgekurs, et på våren og et på høsten. Har i tillegg hatt noen treningskvelder på våren. Jaktkomiteen: Arrangerte jakt/apporteringskurs på våren, dette gikk over 6 kvelder. Jaktkomiteen har i tillegg avholdt treningskvelder gjennom hele sesongen, på vinteren på Ringkjøp og ellers ved treningsområdet ved Jonsvannet. Ringkjøp har hatt treninger hver onsdag hele året. Utstilingskomiteen har arrangert ringtreningskurs og klippekurs for Golden og Flat Coated i forkant av utstillingen i juni. Dressur-og kurskomiteen: Har avholdt 1valpe og 1grunnkurs på våren, med interne instruktører og 1 valpekurs og 3 grunnkurs på høsten med både interne og instruktører uten til fra. Representasjon Kontaktmøte.. Generalforsamlingen sentralt: Siv Sandø og Medlemstall Det har vært en liten økning i medlemstallet fra 285 i 2006, til 293 i 2007 Hjemmesider Komiteene er ansvarlige for å sende inn opplysninger om deres aktiviteter og resultater til Einar Osnes, som i sin orden har lagt dem ut på klubbens hjemmesider. Konklusjon 2007 har vært preget av en generell økende aktivitet innen alle områder. Det har vært fokusert på nye medlemmer, noe som ser ut til å gi resultater. Ola Lien Zetlitz og Einar Osnes har utarbeidet en klubbfolder som sendes ut til alle nye medlemmer og i tillegg har det kommet 2 infoskriv, vår og høst som skal fungere som tillegg til hjemmesidene. Skrivet har blitt godt mottatt, så på tross av at det koster en del penger er det noe klubben vil fortsette med. Aktiviteten på hjemmesiden har også økt og de fleste finner de opplysninger de ønsker her. Jaktkomiteen har hatt ukentlig treningskvelder som starter i januar på Ringkjøp og fortsatte på våren på treningsområdet ved Jonsvannet, med et kort opphold i juli. Her har det vært varierende oppmøte men med størst deltakelse på vinteren/våren. I tillegg til kurs og de offisielle prøver har aktiviteten og deltakelsen økt slik det lot seg gjøre å stille med 2 lag i NLM (Norsk Lagmesterskap). Resultatmessig kom begge lagene på den nederste halvdel, men det har nok gitt økt inspirasjonen og interesse, slik flere ønsker å trene mot nye mål. Det ble også arrangert opplæring for dommere til kvalifiseringsprøver og følgende lokale dommere ble godkjent; Bente Fjeldsæter, Einar Osnes, Brit Sandstrøm, Jan-Petter Juberg og Helge Growe. Idar Reinås, som er jaktprøvedommer fra før, deltok også. Dressur- og kurskomiteen er vel den komiteen som har strevet mest de siste år. Men her ser det også ut til at det begynner å fungere. I år har det vært arrangert til sammen 6 kurs på valpe og grunnkursnivå. Utstillingskomiteen har arrangert 1 offisiell utstilling, Generell kan man si at de siste år er deltakerantall er synkende. Om det er en tendens landet over innen retrieverrasene, eller om det er et lokalt fenomen, bør man kanskje få undersøkt og evt. ta som en utfordring. Sporkomiteen har arrangert 2 blodspor kurs, på vår og høst. I tillegg ble det forsøkt med ukentlig treningskvelder,

4 her var det varierende oppmøte, men er en aktivitet som det nok bør satses på også i I juni ble det avholdt klubbmesterskap, med litt labert deltakerantall. Ringkjøp treningen er nok den mest stabile og populære aktivitet. Her er det stabilt oppmøte hver onsdag og er en fin møteplass for både nye og gamle medlemmer, En stor applaus til Jan Petter Juberg. Kommentar: 3. Årsberetningen for 2007 ble enstemmig godkjent Sak 4. Regnskap for 2007 med revisjonsberetning. Sak 5. Budsjett for 2008 Driftsinntekter Budsjett 07 Regnskap 07 Avvik Budsjett 08 Administrasjon m.m. kr kr kr Kontingent kr Medlemsmøter kr Julebord kr Andre arrangement kr Jaktkurs Fosen kr Annet Salgsinntekter kr Jaktkomiteen kr kr kr Klubbmesterskap 500 kr Jaktkurs kr Jaktprøve ordinær kr Jaktprøve bevegelig kr Jaktprøve praktisk kr Kval. prøve 500 kr 500 Utstillingskomiteen kr kr kr Klippekurs kr Utstilling kr Valpeskue(hvis eget arr.) Sporkomiteen kr kr kr Sporkurs kr Sporprøve kr Klubbmesterskap Dressurkomiteen kr kr kr Valpekurs kr Grunnkurs kr Ringkjøbkomiteen kr kr Sum driftsinntekter kr kr kr Driftsutgifter Budsjett 07 Regnskap 07 Avvik Budsjett 08 Administrasjon m.m. kr kr kr Kontorrekvisita,porto med mer kr 2 000

5 Medlemsmøter kr Julebord kr kontaktmøtet kr GF kr NLM kr Annet kr Jaktkurs Fosen kr Jaktkomiteen kr kr kr Klubbmesterskap 500 kr 400 Jaktkurs kr Jaktprøve ordinær kr Jaktprøve bevegelig kr Jaktprøve praktisk kr Kval. prøve kr - Utstillingskomiteen kr kr kr Klippekurs kr Utstilling kr Valpeskue Sporkomiteen kr kr kr Sporkurs kr Sporprøve kr Klubbmesterskap Dressurkomiteen kr kr kr Valpekurs 8000 kr Grunnkurs 8000 kr Ringkjøbkomiteen kr kr Beholdningsendring varer 2000 kr kr Bankgebyrer kr kr Sum driftsutgifterutgifter kr kr ,63 kr kr Driftsresultat kr kr (29 797) kr kr Finansinntekter kr Finansutgifter Årets resultat kr kr (23 248) kr kr Balanse pr Eiendeler Omløpsmidler Varebeholdning, premier 5182,25 Varebeholdning salgsvarer 2490,00 Forskuddsbetaling leverandør 5455,00 Forskuddsbetaling arrangement 1600,00 Kasse 1673,50 Dnb 69174,60 BN-bank ,00 Sum eiendeler ,35 Gjeld og egenkapital Egenkapital pr ,64 Resultat ,29 Leverandørgjeld 8949,00 Forskuddsbet. Kontingent -5570,00 Sum gjeld og egenkapital ,35

6 Sak 4: Regnskap Kommentar: Det har blitt bruk en del penger på bla Lagmesterskap i Jakt. Det ble også med et etterslepp fra Dette gjør at årets regnskap gikk ut med underskudd i stedet for forventet overskudd. Vedtak: Regnskapet for 2007 er enstemmig godkjent Sak 5: Budsjett Kommentar. Jaktkurset er på Fosen er lagt under administrasjon, da jaktkomiteen ikke har noe med dette kurs å gjøre. I tillegg er Norsk Lag mesterskap i Jakt lagt under administrasjon Klubben må gå til innkjøp av PC og program. Pris kr 10000,00 som ikke er ført på budsjettet for Resultatet vil derfor bli redusert til kr 7700,00 Vedtak: Budsjettet for 2008 er enstemmig godkjent. Sak 6. Kontingent for 2009 Styret foreslår at kontinentet forblir uendret for 2009 Kommentar: Vedtak: Forslaget er enstemmig godkjent. Sak 7. Innsendte forslag Ingen innsendte forslag. Sak 8. Valg Stemmeseddel leveres ut på årsmøtet. Stemmeseddel Leder: Nyvalg for 1 år Styret styremedlem Ola L. Zetlitz, styremedlem Einar Osnes styremedlem Rolf Baarholm styremedlem Trond Pettersen varamedlem Sidsel Nielsen varamedlem Kirsti Forseth Nyvalg for 1 år Ikke på valg Nyvalg for 2 år Nyvalg for 2 år Nyvalg for 2 år Ikke på valg

7 Revisor Arne Nordborg Vararevisor Helge Growe Valgkomite Trude Nicolaisen Jannicke Holm Morten Dyndahl Robert Olsen Representanter til NRK s generalforsamling 2008 Kirsti Forseth, Ola L. Zetlitz Vararep. til NRK s generalforsamling 2008 Bjørg T. Lindstad Robert Olsen Kari Schjetne Delegater til NKK region Trøndelags Årsmøte i 2009 Einar Osnes Kari Schjetne Varadelegater til NKK region Trøndelags årsmøte i 2009 Bjørg T. Lindstad Robert Olsen Kommentar: Ingen kommentarer Vedtak: Leder og styremedlemmer ble valgt ved akklamasjon Revisor og vararevisor ble valgt ved akklamasjon Valgkomite og GF representanter ble valgt ved akklamasjon Delegater til NKK regions Årsmøte i 2009 ble valgt ved akklamasjon Den formelle delen av årsmøtet ble avsluttet kl Ref: Ulla Eriksen Trond Pettersen Morten Dalaker

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett

dirigent Valg av sekretærr Regnskap Valg Innkomne forslag Budsjett ÅRSBERETNING 2007 ÅRSMØTE 19.01.2008 Sveum, Brumunddal ÅRSMØTE BRUMUNDDAL ATLET TKLUBB Lørdag 19.01. 2008 Sveum, Brumunddal DAGSORDEN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Åpning Valg av dirigent Valg

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer