Ferjefri E39 spennende utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ferjefri E39 spennende utfordringer"

Transkript

1 «Store utbyggingsprosjekter» 23. oktober 2014 Ferjefri E39 spennende utfordringer Fjordkryssingene Noen nøkkeltall (bredde, dybde) Halsafjorden, 2 km, m Moldefjorden, 13 km undersjøisk tunnel m + 1,6 km bru, m Storfjorden/Sulafjorden, 4-6 km, 500m Voldafjorden, 2,5 km, 600 m Nordfjorden, 1,7 km, m Sognefjorden, 3,7 km, 1250 m Bjørnafjorden, 5 km, m Boknafjorden, Rogfast undersjøiske tunneler, 27 km, m E39 har 8 av 11 ferjesamband på riksvegnettet

2 Ferjefri E39 Konseptvalgutredningene Regjeringen har avklart alle KVU-ene Olav Ellevset, Prosjektleder Ferjefri E39, Vegdirektoratet Samfunn E39 Kristiansand-Trondheim - et stort økonomisk system årsverk pr år (tilsv. antall sysselsatte i Haugesund) 20 mrd i kjøre- og tidskostnader pr år Reisetid fra 20 timer til 13 timer 1 krone investert gir 1,20-2,40 kroner tilbake, forrentning på % over 40 år BI: Økt produktivitet og verdiskapning i næringslivet mellom Stavanger-Bergen mrd pr år

3 Fjordkryssingene Hovedkonseptene Sognefjorden 1300 m dyp Bruseksjonen i Vegdirektoratet Reinertsen Olav Olsen & Others Consortium Linker til videoanimasjoner: Norsk, kort (02:30) og lang (06:21) Engelsk (06:20) ish/film Aas Jacobsen/Johs Holt/Cowi/NGI/Skanska Group Fjordkryssingene Grunnere fjorder som Bjørnafjorden m dyp

4 Fjordkryssingene Med å kombinere teknologi kan vi teknisk sett krysse fjordlandskapene hvor som helst Kombinasjon av flytebru og rørbru forankret i kunstig sjøbunn Fjordkryssingene Teknisk optimalisering Vi er sikre på at det er teknisk mulig, men hvordan gjøre det smartest mulig? Byggemetodene Utnytte nye og «gamle» materialer best mulig Automatisering og robotassistert framstilling Kjetil Strand, Olav Ellevset, Statens vegvesen

5 Ferjefri E39-prosjektet Bidrag til å nå klimamålene? Flyter for flytebro Potensialene ser større ut enn det vi har sett for oss! Project 11 The E39 as a renewable European electricity hub NPRA ELIN long term investments EPOD hourly dispatch CHALMERS

6 Kan «kortreiste» materialer tilføres verdi? Store overskudd av masser med ulik kvalitet Hvordan kan de gjøres gode nok for ulike formål? Metoder for å kunne forutse langtidsegenskaper Kan redusere utslipp og skåne miljøet 11 Research into Concrete Technology Current design methods and requirements are not verified for large scale structures or long service life, and data are lacking for binder types used today. Three work packages to meet the needs for an improved design basis for large scale reinforced concrete structures. 12 Foto SINTEF

7 Tid for nye begreper? Passivveger eller Plussveger? «Passivveger»? Veger hvor det totale energibehovet til en veg er ca. 25 % av energibehovet av en vanlig veg. Betegnelsen passivveg kan brukes når man tar i bruk mest mulig passive tiltak for å redusere energibehovet «Plussveger»? Veger som produserer like mye eller mer energi enn det de forbruker. Primært menes veger som er energipositive i hele sin totale levetid - fra produksjon av materialene, drift og vedlikehold gjennom hele brukstiden, til riving og resirkulering. Spørsmålet er om det energibruket som vegens funksjon, dvs trafikkens energibehov over levetiden også skal dekkes inn. Gjennomføring Noen spørsmål vi anser som relevante Store volum framover effektivitet og kapasitet i bransjen klarer bransjen å framskaffe kapasitet til alt? eller, hvilke kontrakter ønsker bransjen å være med på? Må utnytte felles fagkompetanse og kapasitet totalt i verdikjeden av byggherre, konsulenter, entreprenører Konsortier konkurranseprega dialog (anskaffelsesprosedyre) hvem danner kjernen i konsortiet? Hvordan korte inn gjennomføringstid?

8 Brev av fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket og Statens vegvesen om kostnadsreduksjoner i utbyggingsprosjekter Ekstern kvalitetssikring KS1 og KS2 KS1 Sikre reell politisk styring av konseptvalget av store statlige investeringsprosjekter Av konseptvalgutredninger (KVU) for prosjekter med forventet kostnad over 750 mill kroner KS2 Forventet prosjektkostnad over 750 mill kroner Kvalitetssikre kostnadsoverslag og styringsgrunnlag før investeringsbeslutning i Stortinget Basert på detaljert plan usikkerhet kostnader +/- 10% Grunnlaget for kostnadsoverslaget har vært detaljert reguleringsplan det betyr at kontrahering av entreprenør kommer sent, og medfører «låste» løsninger, lite involvering og utvikling av prosjektet

9 Ekstern kvalitetssikring Kan KS2 flyttes fram? Forslag i Ferjefri E39-utredningen: KS2 kan baseres på en grovere områdereguleringsplan Kan bety at entreprenør kan kontraheres langt tidligere Samme krav til medvirkning og rettssikkerhet FOU kan legges inn i både dialogfasen kontraktene Gjennomføringsstrategier og kontrakter Størrelse på kontrakter < 1 til 10 mrd kroner inntil 100 kilometer omfang og varighet som muliggjør innovasjon, FOU og industrialisering hos entreprenørkonsortiet for de større kontraktene Omfattende bruk av konkurranseprega dialog som kontraheringsprosedyre betydelig innhold av dialog for å finne optimal løsning, risikofordeling og spilleregler Entrepriseform avpassa det vi ønsker oppnå, for å kunne ta i bruk felles kompetanse mellom byggherre, rådgivere og entreprenør der dette er hensiktsmessig Kombinasjoner mellom utførelsesentrepriser og totalentrepriser ved å utnytte kompetanse og kapasitet i bransjen

10 Hva kreves av Statens vegvesen som bestiller? Kompetanse og kapasitet supplering eksternt byggherrens årsverk organisering Tilpasse kontraheringsform og kontraktstype Effektiv gjennomføring kostnader, ned, livsløpskostnader Plansystemet, lengre strekninger Inndeling i kontraktsstrekninger Ferjefri E39 Hvordan møte markedet? Forutsigbarhet krever at byggherren har rammebetingelser for det Økonomisk risiko mekanismer og fordeling forutsigbar risiko Gjøre bransjen trygg på anskaffelsesmetodene Leverandørutvikling også utvikling av små og mellomstore Invitere til tidlig involvering Unngå bruk av parallell kapasitet Er NS-kontraktene gode nok, behov for forenkling?

11 Ferjefri E39 Hva forventes av leverandørene? Matcher programmet og forbereder konsortier for bygging Positive til nye måter å jobbe på, tidlig involvering og FOU Bidra som diskusjonspartnere i å utvikle kontraktstyperne Internasjonalisering Ferjefri E39 Årsverk for bygging 150 mrd 20 år Tall fra entreprisedriften (MEF) i Statens vegvesen årsverk med omsetning på 24 mrd Dvs ca 1,4 mill pr årsverk (høyt internasjonalt) Ca årsverk over 20 år årsverk pr år i gjennomsnitt Kan trolig reduseres med stordrift i store kontrakter og rutine med nye kontraktsregimer

12 SSB 2012 Strukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, næring bedrifter omsatte mill kroner med sysselsatte 1,95 mill kroner/sysselsatt Næring 42 Anleggsvirksomhet 1012 bedrifter omsatte mill kroner med sysselsatte 2,67 mill kroner/sysselsatt Samfunn Netto innen- og utenlands flyttestrømmer 2000 Kilde: SSB

13 Samfunn Netto innen- og utenlands flyttestrømmer 2011 Fjordkryssinger Stålmengder på de store E39-bruene Dersom vi antar: m 20 km 10 tonn stål/m tonn stål 10 mrd kroner ved 50 kr/kg bearbeidet stål

14 Ferjefri E39 Et par spørsmål Er det mulig å ta noe av produksjonen av stål tilbake til Norge? Er det noe vi kan bidra med? Automatisering Robotisering Standardisering av tverrsnitt Skreddersøm har alltid kostet Kleven Maritime Ulsteinvik Sveiseroboter Lavere kostnad Bedre og jevnere kvalitet Mindre kontrollapparat Mindre utslipp til frakt av ferdige konstruksjoner

15 Standardisering og automatisering Har Kina bedre granitt enn oss? Bedre stål enn oss? Vi må ta det igjen ved å være smarte, med kompetanse BIM bidrar (Building Information Modeling) Hva kreves for å kunne utvikle og forenkle byggemetodene videre? Mulighetene er mange!

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

«Fremtidens byggenæring krever økt industrialisering»

«Fremtidens byggenæring krever økt industrialisering» «Fremtidens byggenæring krever økt industrialisering» Rune Johnsen, Kjeldstad Holding AS Skog og tre 28. mai 2015 Agenda! Kort om Kjeldstad-konsernet! Industrialisering i byggenæringen! Utfordringer og

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

Usikkerhetsanalyse - Kontekst og grunnlag

Usikkerhetsanalyse - Kontekst og grunnlag Kjell Austeng, Jon Terje Midtbø, Ingemund Jordanger, Ole Morten Magnussen og Olav Torp Usikkerhetsanalyse - Kontekst og grunnlag Concept rapport Nr 10 Concept Concept-programmet 2005 Concept rapport nr.

Detaljer

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET?

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 1 HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 2 VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER Om veilederen Næringsmiddelprodusentene, dagligvarehandelen og forbrukerne

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Programbeskrivelse - Området for industri og energi

Programbeskrivelse - Området for industri og energi Programbeskrivelse - Området for industri og energi (QHUJL0LOM %\JJRJDQOHJJ %DNJUXQQ Kunnskap innenfor energi, miljø, bygg og anlegg representerer grunnlaget for bygging, forvaltning og utvikling av vår

Detaljer

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK

SKOG22. Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK SKOG22 Rapport: BYGG SKOG22. RAPPORT: ARBEIDSGRUPPE BYGG BYGGEVARER TREMEKANISK Innhold I. VISJON... 2 II. NÆRINGSMULIGHETER, UTFORDRINGER,INNOVASJONS- OG FoU-BEHOV... 3 III. TEMAER... 4 1. Rammebetingelser

Detaljer

Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt

Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt Ola Lædre Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt Doktoravhandling for graden doktor ingeniør Trondheim, juli 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG Innhold 1. Sikker bil er ikke luksus 4 2. Nyere biler gir lavere utslipp 5 3. Omregistreringsavgift bør gjenspeile reelle kostnader 8 4. Hestekrefter

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord I FORORD Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), institutt for matematiske realfag og teknologi har gitt faglig

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG. Biri, 18. mai. 2015 OPPSUMMERING

Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG. Biri, 18. mai. 2015 OPPSUMMERING Biri, 18. mai. 2015 Direktorat for byggkvalitet Mariboesgate 13 0183 Oslo 15/1311 - HØRING NYE ENERGIKRAV TIL BYGG OPPSUMMERING Regjeringen, snakker varmt om det grønne skifte. I høringsnotatet om nye

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk Masteroppgave Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer