Frokostseminar Bedriftsidretten og Bergen Næringsråd 06 juni Helsefremmende arbeid ved Oslo Lufthavn. Lønner det seg?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frokostseminar Bedriftsidretten og Bergen Næringsråd 06 juni 2013. Helsefremmende arbeid ved Oslo Lufthavn. Lønner det seg?"

Transkript

1 Frokostseminar Bedriftsidretten og Bergen Næringsråd 06 juni 2013 Helsefremmende arbeid ved Oslo Lufthavn Lønner det seg? Vidar Howlid Wærp

2 Helsefremmende politikk i OSL Hvorfor Hvordan Lønner det seg?

3 Oslo Lufthavns mission (kortversjon) Å tilrettelegge for avgang og landing Viktige kunder derfor: Flyselskaper og passasjerer

4 Facts: OSL : Et heleiet aksjeselskap av AVINOR Over halvparten jobber skift/turnus Gj sn alder 46 år Nær 25 % er kvinner

5 Antall ansatte I OSL AS: 550 I AVINOR totalt: 3000 AVINOR har 46 lufthavner

6 Antall passasjerer årlig (2012) Kastrup 23 mill OSL 22 Arlanda 19.5 Vanta, Helsinki 15 Flesland 5.8 Sola 4.5 Værnes 4 Rygge 1.7 Torp 1.7

7 På Oslo Lufthavn ansatte 200 selskaper/virksomheter Utfordring:

8 Viktig utfordring Samhandling Raskt Sikkert

9 Samordning - utfordring 200 arbeidsgivere Tydelige myndighetskrav, men utfordrende å utføre i praksis T2 Komplekst Mange involverte Mange byggesaker Mange HVO

10 VERDIER Effektiv Hyggelig Trygg Nyskapende

11 Yrkesgrupper Brann/Redning -responstid Plass tjeneste /brøytemannskap -brøytetid Flygeledere Teknisk infrastruktur Kommersielle grupper En rekke ingeniører, økonomer, jurister, arkitekter Regnskap, Sikkerhet, Vakt, Renhold, Adm funksjoner

12 Helse og arbeidsmiljø Høy trivsel På målinger 90% Liten turnover

13 Hvorfor satse på helsefremmende arbeidsplasser Bakgrunn

14 Helsefremmende arbeid: Hvorfor 1. Fysiske og psykiske belastninger og arbeidspress 2. Hver ansatt tar ikke nok vare på sin egen helse - Den norske befolkning er inaktiv! 3. Arbeidsmiljø: En konkurransefaktor 4. Bedre å forebygge enn å reparere 5. Lavere sykefravær 6. Lavere sykenærvær 7. Kunne mestre bedre

15 Vi er inaktive Sammenheng fysisk inaktivitet og Overvekt/fedme Høyt blodtrykk Diabetes, type 2 Hjerte- og karsykdommer Fører til: Dårligere form. Lavere prestasjon/yteevne og sykefravær

16 Sykenærvær Sykefravær koster, men sykenærvær koster mer = Redusert arbeidskapasitet/prestasjon pga en helsevariabel (Overvekt, høyt blodtrykk, diabetes, hjerte-trøbbel). Dårlig fysisk form, som ofte skyldes: Inaktivitet

17 Bedriftens skjulte ressurser De 3 mest avgjørende faktorer for svekkelse av arbeidsevne: For lite anerkjennelse og respekt (ref MU) Redusert fysisk aktivitet Mindre trivsel i arbeidsmiljøet Kilde: Ilmarinen, Finnish Institute of Occupational Health

18 God helse (ref Peter Hjorth) Kjenner seg opplagt Kjenner seg glad, optimistisk Kjenner seg rolig og avslappet Sover godt Har lett for å konsentrere seg Er idérik, kreativ Besluttsom Lett for å vise følelser Fungerer bra i kontakt med andre Opplever at kroppen fungerer bra Følelsen av å mestre

19 Vårt ønske Gjøre våre ansatte bedre i stand til å mestre! Bygge opp en kultur med sunn helse- og treningsprofil i bedriften/konsernet Gjøre det mulig for seniorer å stå lengst mulig i arbeid

20 Helsefremmende arbeid Vi ønsker: å sette våre ansatte i stand til å få økt kontroll over de faktorer som bestemmer helsen, og således bedre sin helse.

21 Hvilke faktorer er det KRAM faktorene

22 KRAM Anspore til sunnere kosthold K Tilbud om røykekutt R God rusmiddelpolitikk i teori og praksis A Anspore til minst ½ t fysisk aktivitet daglig M

23 Rusmidler Ny rusmiddelpolitikk Dilemmadiskusjon med alle ansatte Roller

24 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid Helse Helsefremmende Sykdom Sykdomsforebyggende arbeid behandling

25 Satsningsområdet Helse Bevisstgjøre om sammenheng livsstil og helse Bevisstgjøre om ansvar for egen helse Motivere til sunn helseadferd og livsstilvaner Avdekke og forebygge eventuelle sammenhenger arbeidsmiljø og helseproblemer

26 Tiltak helse For turnuspersonell: Livsstiltest utvidet helsetest med trenings- og kostholdsveiledning Måle fysisk kapasitet Egenvurdering av kosthold Tilbakemelding og råd om/mål for fysisk aktivitet og kosthold

27 Livstiltest 4 poster: Tar 60 minutter Stasjon 1: Webbasert spørreskjema om egen livsstil Stasjon 2: Måling/registrering av kolesterol (det gode, dårlige, total og ratio) blodtrykk, blodsukker, vekt Stasjon 3: UKK test (2 km på tredemølle) Stasjon 4: Tilbakemelding, rådgivende samtale med gjennomgang av sine resultater. Alle får printet ut sin helseprofil. Individuell veiledning om f.a. og ernæring

28 For alle ansatte Motivere for fysisk aktivitet og riktig ernæring

29 Tiltak helse: Energipauser mot muskel- og skjelettplager Målrettet treningsprogram utviklet spesielt mot muskel-/ skjelettplager for arbeidstakere med stillesittende arbeid og/eller høyt arbeidspress 12 min energipause pr uke Foregår på 9 steder i OSL Før oppstart energipauser: Orientering om hvorfor!

30 Tiltak helse: Ernæringsforedrag For samtlige ansatte: Betydning av riktig ernæring hva gir overskudd og bedre arbeidskapasitet Hvordan forholder vi oss til mat Hva er sunn mat Viktige fettkilder Råd om riktig ernæring Hva fremmer helse

31 Tiltak helse Fruktordning Innført etter ernæringsforedrag Ca ½ kg frukt pr ansatt pr uke Leverandør: En vernet bedrift i lokalmiljøet

32 Tiltak helse: Grønn kantine Ny kantineleverandør fra sommeren 2010 Lagt om ernæringsprofilen Subsidierer grønne produkter med mer vekt på salat

33 Frukt og grønn -kantine Hvorfor: o Rikelig med frukt og grønt kan redusere kolesterol og forebygge sykdom

34 Psykisk helse o Arbeidets betydning for den psykiske helse o De vanligste psykiske helseplagene o Tilrettelegging for medarbeidere med psykiske helseproblemer o Roller og ansvar o Den nødvendige, gode men vanskelige samtale o Hvordan skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø o NAVs virkemidler

35 Kollegastøtteordning Yte hjelp og støtte for å mestre stress og fysiske/psykiske påkjenninger etter kritiske hendelser som har med arbeidssituasjonen og vanskelige situasjoner å gjøre.

36 Kollegastøtteordning Reduserer sykefravær Øker nærværet

37 Frisk med OSL: Kjennetegn: Medarbeidere med høyt engasjement og entusiasme Relasjoner som fremmer engasjement og trivsel (MU) Juniorer lærer av seniorer og vice versa

38 Kost- nytte Hva har effekt

39 Tiltak med fysisk aktivitet Tiltak med fysisk aktivitet alene gir ikke best kost-nytte resultater Best resultat: (iflg nyere forskning) Omfattende helsefremmende tiltak (OHT) (Comprehensive health promotion)

40 Omfattende helsefremmende tiltak (OHT) Innledende helseprofilbedømming Incentiver for deltagelse og livsstilendring Bredt tilbud om helsefremmende aktiviteter Sosial støtte (individuell og lagvis konkurranser) Oppfølging og hjelp til adferdsendring har vist kost-nytte iflg nyere forskning (US)

41 Helsefremmende tiltak i OSL Ny BHT leverandør, Synergi Helse fra 2007 Økt satsning på Helseforebygging og helsefremming

42 Helsefremmende tiltak i OSL i Ganglaget sammen med Landsforeningen for Hjerteog lungesyke (LHL) Gikk til Nordkapp med skritteller Fra januar 2009: Formstigen 2010 Fra januar 2011: Formstigen 2012 Fra januar 2013: Formstigen 2014

43 Formstigen 2010, 2012, 2014 Lavterskelaktivitet Samarbeid med: Norges Bedriftsidrettsforbund (Aktiv Bedrift) Den Norske Turistforening Egen BHT (Synergi Helse)

44 Formstigen 2010 Startet januar 2009 Alle fikk tilbud om formtest (ref forskning: Innledende helseprofilbedømming ) Gåtest (UKK) 2 km på tredemølle eller i egen 2 km lunchløype Individuell tilbakemelding (fra Synergi Helse) og råd om fysisk aktivitet og motivasjon til å måle fremgang

45 Formstigen 2010 Oppretter en nettside: Aktiv Bedrift hvor alle fysiske aktiviteter logges, individuelle og lagkonkurranse(ref sosial støtte ) Helgeturer og ettermiddagsturer til markene omkring oss (Nordmarka, Østmarka, Romeriksåsen, Eidsvoll) i samarbeid med Turistforeningen. (ref incentiver og sosial støtte ) Adm dir deltar alltid

46 Formstigen Samarbeid med Norges Bedriftsidrettsforbund Lavterskel Individuell og lagkonkurranse 1 poeng for ½ time fysisk aktivitet 2 poeng for ¾ t 3 poeng max pr dg for 1 time fysisk aktivivitet Men: 3 poeng : Aktiv med kollega (sosial støtte) Kampanjeperioder ca 2 mnd Premieutdeling og lunch med adm.dir.

47 Formstigen 2010 og 2012 Avslutningstur høsten 2010 og høst 2012 Base Haugastøl Rallarvegen Brevandring

48 Nytt i Formstigen 2012 Registrerer kosthold/ernæring i tillegg dvs 5 om dagen 1 poeng for 1 om dagen 2 poeng for 3 om dagen 3 poeng for 5 om dagen Lagvis og individuell konkurranse Premie til de beste lagene og lunch med adm dir

49 Hvorfor kosthold i Formstigen Kostholdets sammensetning påvirker risikoen for en rekke av de store folkesykdommene: diabetes hjerte- karlidelser visse kreftformer Nordmenn spiser ikke 5 om dagen!

50 Formstigen kampanjeperioder (a 2-3 mnd varighet) kampanjeperiode våren 2014 Test av kondisjon i lunchløypa i juni 2013 og 2014 Avslutter på Haugastøl (Rallarvegen/Hardanger-jøkulen sept 2014).

51 Tiltak vi gjennomfører (ref forskning: bredt tilbud ) Energipauser Ganglaget Formstigen Ravineturer Fjellturer Foredrag Røykeavvenningskurs Refusjon av startkontingent Lunsjløype Stavgangsaktivitet Pilatestrening UKK-test kondisjonsmåling Dametrim Seniortrim Styrketrening Trening i arbeidstiden for utsatte grupper Utvidet helsetest og individuell oppfølging av alle røykdykkere over 50 år Aktiv sykefraværsoppfølging Kollegastøtteordning AKAN Fruktordning Seniorpolitikk/livsfaseprosjekt Stressmestringstiltak Samarbeid med: Norges Bedriftsidrettsforbund DnT Synergi Helse Aktivt bedriftsidrettslag

52 Regelmessig fysisk aktivitet hjelper mot det meste Og fører til større overskudd, mer velvære og bedre mestring Triple win

53 Formstigen Resultater

54 Årlig kondisjonstest UKK i lunchløypa: Kondisjonsfremgang: : 6% : 7% : 5%

55 Resultater 2/3 oppnådd kondisjonsfremgang 25% >10% kondisjonsfremgang Færre overvektige Færre røykere Lavere kolesterol

56 Resultater Større interesse for helse og livsstil Bedre samarbeid på tvers i organisasjonen

57 Resutater Lavere kostnader til sykefravær Færre medisinske underkjente, lavere kostnader Faktisk pensjonsalder økt -beholder verdifull seniorkompetanse lengre -mer bevisst erfaringsoverføring

58 Konklusjon Helsefremmende arbeid lønner seg!

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

HMS-økonomi. Oslo, 27. mars Christian H. Rafn og Chris Ottesen. Sunne organisasjoner as

HMS-økonomi. Oslo, 27. mars Christian H. Rafn og Chris Ottesen. Sunne organisasjoner as HMS-økonomi Oslo, 27. mars Christian H. Rafn og Chris Ottesen 1 Hva kan vi bidra med? Forstå hvordan økonomiske betraktningsmåter kan bidra til mer helhetlig og effektivt HMS-arbeid Begrunne og synliggjøre

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs interessepolitiske program 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgiver: LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Første opplag: 2 000 Foto: Christopher Olssøn,

Detaljer

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1).

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1). Helse og Livsstil Seksjon Engelsvoll hadde i perioden 2009-2012 et Helse og Livsstilsprosjekt som ledd i: Livsstil og somatisk helse - Kvalitetssatsingen for Helse Vest RHF. Prosjektskissen under, hvor

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER Bokmål INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIEPROGRAM: Bachelor i Samfunnsernæring EMNEKODE OG EMNENAVN: SERN 3910 KULL/KLASSE: 2011 INNLEVERINGSDATO

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Trivsel og helse. Det er din helse og ditt liv det handler om. tiltakshefte 4

Trivsel og helse. Det er din helse og ditt liv det handler om. tiltakshefte 4 Trivsel og helse Det er din helse og ditt liv det handler om tiltakshefte 4 1991 2001 11 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften i bransjen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok

Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok Liv og Røre metodebok 1 Innledning Målet med denne metodeboken er å bidra med råd og veiledning til helsepersonell som ønsker å iverksette forebyggende tiltak for barn med overvekt eller fedme. Parallelt

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Arbeidstakeren en komplisert vare

Arbeidstakeren en komplisert vare Arbeidstakeren en komplisert vare Nettverkssamling for helseinstitusjoner Knut Eldjarn, Samfunnsmedisinsk rådgiver KLP Forsikring Innledning: Norsk arbeidsliv i et uføre Et brutalisert arbeidsliv eller

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012

Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Fysisk trening i arbeidstiden for renholdere i Modum kommune 2010 2012 Sluttrapport Mars 2013 0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Hovedkonklusjoner... 2 3 Mål og målgruppe... 3 3.1 Hovedmål... 3

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

IS-1670 Tipshefte. Helsedirektoratet Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.

IS-1670 Tipshefte. Helsedirektoratet Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet. Helsedirektoratet Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no IS-1670 Tipshefte FYSISK AKTIVITET OG PSYKISK HELSE - et tipshefte for helsepersonell om

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer