BRA FOR INNBYGGERNE, MEDARBEIDERNE, OG ORGANISASJONEN EN HELSEFREMMENDE OG LANGTIDSFRISK ORGANISASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRA FOR INNBYGGERNE, MEDARBEIDERNE, OG ORGANISASJONEN EN HELSEFREMMENDE OG LANGTIDSFRISK ORGANISASJON"

Transkript

1 BRA FOR INNBYGGERNE, MEDARBEIDERNE, OG ORGANISASJONEN EN HELSEFREMMENDE OG LANGTIDSFRISK ORGANISASJON

2

3 Fakta om Bodø BODØ Fylkessenter for nordlendinger Regionsenter for saltværinger i 9 kommuner Ca innbyggere km2 ( ): en grønn kommune, nordlandsk kystlandskap / foreslått nasjonalpark Bosetting i år - bystatus fra bombet 27. mai 1940 By og land; mennesker i byen, resten spredt, bl.a på Givær Ansatte i kommunen : ca 3300

4 Mens det legemeldte sykefraværet i Nordland viser en svak økning fra 6,7 til 6,8 prosent fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 kan Bodø Kommune rapportere et redusert sykefravær med 17 % fra 8,6% til 7,1% i samme periode. Helse- og sosialavdelingen skiller seg svært positivt ut med en nedgang fra 10% til 7%; en nedgang på 30% i det legemeldte fraværet! - Dette viser at Bodø kommune har jobbet svært godt og systematisk med forebygging og oppfølging av sykefravær, sier leder ved NAV Arbeidslivssenter Nordland Cathrine Stavnes.

5 STRATEGIEN ER BASERT PÅ : Langtidsfrisk det fremmende prinsippet Aaron Antonovsky : salutogenese helsesyn mestringsteori Et humanistisk verdigrunnlag humanistisk lederskap

6

7 SYKEFRAVÆR Hva handler det om? Sykdom der vi ikke kan komme på jobb?? Skulk (eller en litt lav arbeidsmoral?) Sykefravær er ikke (bare) et spørsmål om å være syk eller frisk, men et aktivt valg om hvor vi skal være når vi har fysiske, psykiske elle sosiale begrensninger Magnar Kleiven Arbeidsmedisiner

8 Frisk Helse Syk Ikke syk Ikke frisk FRISKFAKTORER I ARBEIDSOPPGAVENE, ARBEIDSGRUPPEN OG ORGANISASJONEN GENERELLE FRISKFAKTORER

9 Hva skal til for at vi (vil og kan) komme på jobb når vi kan? Frisk Helse Ikke frisk Ikke syk Dimensjonert ut fra at vi ikke alltid er 100% Syk

10 RESULTATET : Gjør det beste av deg selv dine kollegaer dine medarbeidere din leder din arbeidsplass Fokus på tjenesten : kvalitet og effektivitet

11 LANGTIDSFRISK Andelen langtidsfriske er et mål på organisasjonen Ansatt i minst 3 år, ingen sykefraværsdager de 2 siste årene

12 DEN LANGTIDSFRISKE ORGANISASJONEN : Bevisst organisasjon verdigrunnlag og mål : kjent og akseptert Kreativt miljø / åpent arbeidsklima Basert på tillit og respekt _ man duger som den man er Høyt under taket Godfotteorien Det er lov å gjøre feil Fremmende lederskap Medarbeiderne er sett, hørt og behøvd Og gitt de beste forutsetninger Fremmende medarbeiderskap Gitt / tatt myndighet og ansvar

13 VÅR STRATEGI FREMMENDE ARBEID FOREBYGGENDE ARBEID REAGERENDE ARBEID

14 ORGANISERING AV ARBEIDET Lederansvar PO-sjef / Leder friskvernteamet PO og Leder BHT jobber med strategien og er pådrivere PO-kontorets friskvernteam (3 årsverk) Intern BHT 5,2 årsverk Kvalitetskommuneprogrammet ga oss 3-partsamarbeidet 12 prosessledere er utdannet flere kommer 2 HTV Andre sentrale støttespillere

15 UTVIKLE FELLESSKAPSKULTUR Omdømmebygging Fest for alle i Spektrum høsten 2007 Seminarer : Humor Arbeidsglede 3- og 7-toppsturen Bodø kommune til topps

16 STRATEGISK ARBEID Langtidsfrisk Johnny Johnsson vår mentor Medlem i Møteplassen langtidsfrisk Samarbeid med fastlegene Alternativ til sykmelding Kopi av oppfølgingsplanene til fastlegen Samarbeid med NAV Overordnet strategisk nivå Utøvende nivå Måle andelen langtidsfriske Gode måltall, bl.a på fravær Hva virker? måle effekt

17 FREMMENDE ARBEID Spre / bruke det fremmende prinsippet Arbeide med de 4 kritiske faktorene Lederutviklingsprogrammet tar nå opp humanistisk lederskap Prosjekter i virksomheter : 4 langtidsfriske barnehager

18 FOLKEHELSEARBEID Sunnere kantiner; sunne alternativer Treningsavtale Bruk av Bodømarka Samarbeid med Nasjonalforeningen om røykesluttkurs Samarbeid med Folkehelsekoordinatoren De fleste av våre medarbeidere er også våre innbyggere

19 FOREBYGGENDE ARBEID SYSTEAMTISK HMS-ARBEID Nytt datasystem KS / HMS skal kjøpes inn og tas i bruk Forebygging av konflikter Dyktiggjøre ledere Økt intern mobilitet prosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet

20 Prosjekt gravide: jordmor i 20 % stilling basseng Forflytningskultur i sykehjem Vold / trusler om vold Prosjekt støy

21 REAGERENDE ARBEID Tett oppfølging av sykmeldte Lederansvar støtte fra PO / BHT Samtale med dem som har hyppig korttidsfravær Spørsmål på egenmeldingsskjemaet : er fraværet arbeidsrelatert Bassengtilbud for sykmeldte med muskel- og skjelettplager

22 Konfliktløsning Dyktiggjøre ledere Meglere Mestringsgrupper KID Muskel- og skjelettplager

23 MESTRING Resultatformelen utledet av Antonovskys mestringsteori RESULTAT = RESSURSER 1 KOMPETANSE 2 KOMMUNIKASJON 3 MOTIVASJON 4 MENING 5 x x x x