TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014

2 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et vedtektsfestet ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner med myndigheter og beslutningstagere, og pådriver overfor de samme aktørene, både nasjonalt og lokalt. Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten, og skaper møteplasser. Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i alle fylker. Aktiviteten til våre distriktsledere koordineres med fylkesvise planer for trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Hovedmålene i strategiplanen er: Hovedmål 1: Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Hovedmål 2: Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. Hovedmål 3: Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. INNHOLD Aktiviteter s.3 Pådriver og kunnskapsformidler...s.8 Bindeledd og møteplass...s.11 Økonomi og finansiering...s.13 Omkomne i veitrafikken...s.14 Framtidige behov og muligheter...s.16 Trygg Trafikk i Rogaland... s.18 ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 REDAKTØR: Francis Hess DESIGN: October Design AS

3 AKTIVITETER 2014 TRYGG TRAFIKK ROGALAND KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKOPPLÆRING Det er viktig å se på trafikkopplæring som en livslang læringsprosess. Grunnlaget for bevisste og varige holdninger legges i de tidlige barneårene. Barn som har fått systematisk opplæring om trafikk har større forutsetninger for å kunne ferdes trygt i trafikken, ta riktige avgjørelser og minske risikoen for skader. Det er klare kompetansemål for trafikk i læreplanen og Trygg Trafikk bruker tid og ressurser til å minne om disse og veilede på hvordan god trafikkopplæring kan gjennomføres. BARNEHAGE Kartlegging Barnehage Det ble gjennomført en barnehagekartleggingen i noen utvalgte fylke, utført av TNS Gallup. Undersøkelsen skulle kartlegge trafikkopplæringens omfang og innhold i barnehagen i Formålet med denne undersøkelsen er å kartlegge i hvilken utstrekning temaet trafikk er nedfelt i barnehagenes rutiner og retningslinjer, på hvilken måte ansatte settes inn i rutiner og regler som gjelder barnas sikkerhet utenfor barnehagens område, om barnehagen samarbeider med foreldrene på en systematisk måte når det gjelder trafikksikkerhet, om og i hvilken utstrekning barnehagen bruker Trygg Trafikk sitt materiell i trafikk-opplæringen. I Rogaland viser hovedkonklusjonen at 40% prosent har nedfelt temaet trafikk i den enkelte avdelings periodeplaner/månedsplaner. 36 prosent har tatt inn temaet i internkontrollsystemet. Nesten alle barnehagene har utarbeidet skriftlige retningslinjer ved turer til fots og hvis uhell skjer. 64 prosent har skriftlige retningslinjer for bruk av offentlig transport. 59 prosent har retningslinjer ved kjøp av transporttjenester. Barnehagene i Rogaland har i noe større grad utarbeidet skriftlige retningslinjer enn barnehager på landsbasis. Ni av ti barnehager (88 prosent) mener trafikkopplæringen er viktigst i aldersgruppen 3-6 år. 69 prosent vektlegger eldste i barnehagen (5-6-åringene). I alt ble 3500 barnehager trukket tilfeldig til den nasjonale undersøkelsen. I tillegg ble alle øvrige barnehager trukket ut i Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder, Rogaland og Nordland, i alt 439 ekstra barnehager. 43 % av barnehagene har nedfelt tema trafikk i det enkelte avdelings periodeplaner/månedsplaner i Det nasjonale målet om 50% er altså nesten oppnådd. Videre viser undersøkelsen at 80% av barnehagene har utarbeidet skriftlige retningslinjer ved turer til fots, og hvis uhell skjer i Målet er at 90 % av barnehagene har utarbeidet skriftlige retningslinjer ved turer til fots, og hvis uhell skjer innen Kompetanseheving for barnehageansatte Trygg Trafikk Rogaland har hold 2 kurs for barnehage ansatte i 2014, med rundt 50 deltakere. Hovedhensikten med kursene er å motivere barnehagene til å sette trafikk på dagsorden, både i rutinene 3

4 TRAFIKK OG TRAFIKKOPPLÆRING PÅ SKOLER I ROGALAND Opplæringsmateriell Trygg Trafikks tilbyr nettressursen for grunnskolen og den videregående skole. Gjennom disse nettsidene ønsker vi å gi elever og lærere informasjon og gode interaktive oppgaver i temaer om og rundt trafikk. Nettsidene er gratis og reklamefrie, og er ment som et supplement til annen trafikkopplæring som elevene får. Trygg Trafikk Rogaland markedsfører opplæringsmateriellet organisasjonen produserer, til hjelp for skoler og barnehager til å nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet og rammeplanen for Barnehager. Trygg Trafikk sender ut informasjons- og nyhetsbrev til skoler og barnehager. Samtidig oppfordrer vi skole- og barnehageeier til å legge trafikksikkerhet inn i årsplaner og HMS-arbeidet på skolene og i barnehagene, og å bruke redskapet som ligger i konseptet «Trafikksikker kommune». for driften og som del av barnehagens innhold. Det er viktig at trafikk blir et tema på foreldremøtene. Grunnkurset tar for seg hvilke forutsetninger førskolebarn har for å kunne ferdes i trafikken og hvordan man kan jobbe med små barn om trafikkforståelse, samt hvilket ansvar man har for trafikksikkerhet som barnehage. Oppfølgingskurset er beregnet på de som har gjennomført trinn en. Her kommer vi nærmere inn på Trygg Trafikks opplæringsmateriell og på bruk av hånd-dukken Tarkus i barnehagen. Kurset er praktisk rettet og legger stor vekt på praktiske øvelser, involvering, dialog og gruppearbeid som kan resultere i ny handlingskompetanse. Barnas Trafikklubb Barnas Trafikklubb er en nettklubb, den er gratis og åpen for alle. Den inneholder spill og oppgaver for barn og god veiledning for foreldre og barnehager i hvordan de kan trene med barn i trafikken, og samtale med barn om trafikksikkerhet. Alle 6- åringene i Rogaland får tilbud om å bli medlem ved skolestart. Vi har nå rundt 4500 antall medlemmer fra Rogaland. Trygg Trafikk Rogaland har spredt informasjon om opplæringsmateriellet til Trygg Trafikk til barnehagene i Rogaland. Mange kjøper opplegget rundt Tarkus hånddukke. Vi har også lånt ut en Tarkusdrakt til barnehager og til organisasjoner og kommuner til ulike lokale arrangement. Tarkus går rundt og deler ut barnas trafikklubbkort, og reflekser. Trafikksikker barnehage Vi holdt møter med ledelse og foreldre i barnehager og informerte om «Trafikksikker barnehage». Vi deltok også med innlegg på foreldremøte i disse barnehagene. Kurs for lærer- og førskolelærerstudenter Det er et mål å holde kurs for førskolelærerstudenter og grunnskolelærerstudenter årlig. Det ble avholdt kurs for barnehagelærerstudentene ved Universitet i Stavanger 17. februar. Rundt 100 studenter deltok. Materiell til skolestartere Trygg Trafikk koordinerer utsendelse av førsteklassemateriell til skolene i Rogaland, for FTU. Tilbudet om å motta skolemappen, går ut til alle 1.klassene i Rogaland om lag barn. Kurs for lærere Det ble avholdt kurs for rundt 141 lærere i Sør Rogaland om hvordan sykkelopplæringen kan gjennomføres i skolen. Det gis informasjon om trafikksikkerhet, trafikkregler for BARNAS TRAFIKKLUBB Gratis Lett tilgjengelig Oppgaver for barn Barnehager kan bli medlem Tips til de voksne Bli med du også! TARKUS - barnas trafikkvenn - kosedyr VEILEDER SÆRLIG FARLIG ELLER VANSKELIG SKOLEVEI Informasjon til foreldre til skolestartere. SIKRING AV BARN I BIL W 4

5 Sykkelgården gir lærere og foreldre kunnskap, inspirasjon og trygghet. Og elevene får teori og praktisk trening og tips til videre øving hjemme og på skolen. «Vi erfarer at gå til skolen-kampanjer i skolene i samarbeid med FAU som gjennomføres med fokus over tid, gir resultat.» sykkel, krav til godkjent sykkel og om hvordan materiellet til Trygg Trafikk kan brukes. Tilbakemeldinger fra lærere har vist at de føler seg tryggere i undervisningssituasjonen med dette grunnlaget. Gå til skolen aksjon Beintøft, Klimaalliansen og RFK Det er stort fokus på at elever skal ha trygge skoleveier. Det er hvert år viktig å minne både foreldre og andre som kjører langs skoleveiene, at de må ta spesielt hensyn. Trygg Trafikk deltok i planleggingsmøter om gå til skole aksjon, i samarbeidet med Klimaalliansen og Rogaland Fylkeskommune. «Beintøft» er en nasjonal konkurranse som skal stimulere barna til å gå til skolen. Vi erfarer at gå til skolen-kampanjer i skolene i samarbeid med FAU som gjennomføres med fokus over tid, gir resultat. På skolene som deltar i konkurransen viser markant nedgang av antall elever som blir kjørt til skolen av foreldrene. Konkurransen har også ført til at skoler har grepet fatt i utfordringer på skoleveien i samarbeid med foreldre og kommune. I Rogaland var det 507 elever påmeldt i konkurransen. Sandnes sykkel og aktivitetsgård Trygg Trafikk koordinerer opplæringen ved Sandnes sykkel og aktivitetsgård. Et anlegg som ligge på Vibemyr eiet av Sandnes kommune. FTU støtter driften. I vår og høst 2014 var det 4060 elever på Sykkelgården, og 141 lærere på brukerkurs, og ca gruppeledere, som da var fortrinnsvis foreldre/besteforeldre og evt. andre lærere fra skolene. Besøket er et to timers opplegg, der elevene får praktiske øvelser på sykkel på vei, og noe teori. Trafikkregler for sykkel, ferdighetsøvelser og bruk av sikkerhetsutstyr er tema. Lærerne må delta på forkurs, der sykkelopplæring i skolen tas opp som tema. Det er engasjert opplæringskoordinator og veiledere som gjennomfører opplegget i samarbeid med lærere og foreldre. Det skrives egen årsrapport for Sykkelgården. Skoleambassadører Trygg Trafikk har etablert en ordning med Trygg Trafikk - skoleambassadører for å styrke trafikkopplæringen i skolen i tråd med hovedmålene i Trygg Trafikks Strategiplan Ambassadørene skal utarbeide lokale planer for trafikksikkerhet, formidle egne erfaringer, prøve ut og videreutvikle materiell og metoder, bistå i kursvirksomhet og være gode eksempler for andre. Ambassadørene skal bidra til å kvalitetssikre nye tiltak og aktuelle saker der det er hensiktsmessig. I Rogaland hadde vi i 2014 to ambassadører, en fra barneskoler og en fra ungdomsskolen. Ungdomstrinns ambassadøren var ferdig med 3. året til sommeren Ungdomsskolen I Nasjonal transportplan for trafikksikkerhet, er det høye ambisjoner om å redusere ungdomsulykkene. Trygg Trafikks 5

6 Ung på Hjul forestillingen for avgangselevene både i vg2 og vg3 i Rogaland. Elevene får høre om hva som skjer i ambulansen på veg til sykehuset, hvordan personalet på sykehuset forbereder seg til å ta imot skadde og pårørende fra en trafikkulykke, og appell fra russepresidenten. mål er at all ungdom får en bred opplæring i trafikksikkerhet, slik at god adferd styrkes gjennom den ordinære opplæringen. Opplæringen skal gi ungdom et godt grunnlag for å ta egne valg og utvikle risikoforståelse. Trygg Trafikk har utarbeidet læringsressurser til kompetansemålene i naturfag på ungdomstrinnet og service og samferdsel på videregående skole. Det er et mål at skolene skal legge trafikksikkerhet inn i egne planer. Trafikk som valgfag Valgfaget «Trafikk» ble innført i ungdomsskolen høsten 2013 for 9. trinn og kom i 2014 for 10. trinn. Trygg Trafikk ønsker at flest mulig lærere får nødvendig etterutdanne for å kunne gjennomføre valgfaget ved sin skole. Trygg Trafikk inviterte skolene i Rogaland til å delta på Høyskolen i Nord Trøndelag HINTs etterutdanning «Trafikalt grunnkurs for lærere» i Stavanger våren lærere fra 22 skoler gjennomførte kurset mai 2014 i Stavanger. Trafikk er det tredje mest populære valgfaget blant elevene på 10. trinn, og det er like attraktivt blant jenter og gutter. Valgfaget har en bred tilnærming til trafikksikkerhet og kan også inneholde trafikalt grunnkurs. I dag tilbyr 24,5 prosent av ungdomsskolene trafikk valgfag i Norge. Det nasjonale målet om at minst 25% av alle ungdomsskole skal tilby Trafikk som valgfag innen i utgangen av planperioden (2017) er altså nesten oppnådd allerede i Trygg Trafikk har ledet læreplanarbeidet og arbeidet med veiledning som ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. 32 skoler (fordelt på 13 av 26 kommuner) i Rogaland tilbyr Trafikk valgfag skoleåret (i alt 1003 elever). Det er 91 ungdomsskoler i fylket. Ikke tøft å være død Trygg Trafikk Rogaland koordinerer opplegget «Ikke tøft å være død». I samarbeid med politiet og en trafikkskadet, besøker vi 10. klasse i ungdomskolene i sørfylket med en forestilling der fart, mopedkjøring og rus er tema. Skolene oppfordres til å gjennomføre et for- og etterarbeid i klassene. Rundt 2500 elever deltok. VIDEREGÅENDE SKOLE/ UNGDOM Ung på hjul Trygg Trafikk koordinerer opplegget «Ung på hjul». Vi besøkte alle videregående skolene i Rogaland. Tema er fart, rus og det å våge å si ifra om sikker kjøring og hva «TØI rapport om effekter av endringen av trafikkopplæring for førerkort, viste at Trafikalt grunnkurs har hatt en positiv effekt på ulykkesutviklingen blant unge førere. Blant annet holdninger til fart er bedre enn de uten Trafikalt grunnkurs.» 6

7 skjer når ulykken er ute. Helsepersonell og trafikkskadet deltar, samtidig oppfordres leder for russen eller tillitselev til å delta med en appell. I Nordfylket deltar også sykehusprest og det gjennomføres en utedel, organisert av Røde kors og de ulike redningsetatene. Rundt 4000 elever deltar. Trafikksikker russebil Dette er et tilbud og en oppfordring til russen om å sjekke russebilen før de begir seg ut på lengre turer. Russen får tilbud om gratis sjekk av russebil hos Statens vegvesen. Trygg Trafikk opplyser om tilbudet ved våre besøk på de videregående skolene. Er du sikker? Trygg Trafikk Rogaland har delta i sentralt styrt prosjekt støttet av Finansnæringens hovedorganisasjon. Trygg Trafikk ønsker å påvirke unge mennesker til å kjenne til risikoen i trafikken, og til å ta gode valg. Vi vet også at ungdommer påvirker hverandre mye. Målet med konkurransen #Erdusikker var å få unge mennesker til å snakke med hverandre om temaer som har med trafikksikkerhet å gjøre, og å vise at de er engasjerte og tar reflekterte valg i hverdagen. #Er du sikker? er en konkurranse mellom 7 videregående skoler i Norge. Skolene konkurrerer om å vinne en gratiskonsert med Gabrielle. Fra Rogaland deltok Bergeland vgs, Bryne vgs og Sola vgs. Kampanjen er en del av et forskningsprosjekt der Trygg Trafikk skal teste effekten av holdningsskapende arbeid i skolen. Cirka 4600 elever deltar i gjennomføringen som testgruppe og 450 elever er i en kontrollgruppe. For å vinne må elevene gjennomføre forskjellige ukesoppdrag i seks uker. Konkurransen frontes av ambassadører på hver skole. De har fått opplæring fra Trygg Trafikk, og har som hovedoppgave å skape engasjement og aktivitet blant elevene på sin skole gjennom konkurranseperioden. Bryne vgs den største vgs i Rogaland vant konkurransen. Etter konkurransen er slutt ser vi at det er naturlig for en videregående skole å fokusere på trafikksikkerhet, konkurransen har vært positiv som en samlende aktivitet for skolens miljø. Innsatsen til ambassadørene og elevene underveis i konkurransen var stor. Ingen ungdom i alderen ble drept i rogalandstrafikken i Real Life Auto RLA Real Life Auto er en nettbasert opplæringsmodul i trafikksikkerhet. Den er utformet som et dataspill og inneholder filmer, mini-spill, quizer, dilemmaøvelser og faktaopplysninger. Spillet tar for seg temaene rus, fart, bilbelte, økonomi/forsikring, elektroniske hjelpemidler i bil og sikring av last. Alle som gjennomfører og ønsker det får en trafikksikkerhetsattest. Brukertallene fra 2014 for e-læringskurset Real Life Auto viser at Rogaland topper statistikken av gjennomførte kurs på nettet. Dette er et resultat av at elever på Bryne vgs samlet seg for å vinne konkurransen #Erdusikker? Over ungdommer er i målgruppa for et kurs om holdninger og adferd i trafikken i Norge. Pøbelprosjektet Trygg Trafikk har inngått en avtale med Pøbelprosjektet om at Spillet «Real Life Auto» skal inngå som en standard modul i kurset for pøblene. De har årlig mellom pøbler i landet som skal gjennomføre modulen. Ambassadører og tilretteleggere fra Rogaland, Vestfold og Oppland. #Erdusikker er et pilotprosjekt som testes ut for første gang høsten 2014.Målgruppen er ungdom på videregående skole, jenter og gutter. 7

8 PÅDRIVER OG KUNNSKAPSFORMIDLER Trygg Trafikk tilbyr råd og anbefalinger om sikker adferd og sikkerhetsutstyr i trafikken. Vi vil påvirke publikums syn på hva som er nødvendige tiltak og skape opinion og etterspørsel etter trafikksikkerhet. Vi formidler ny forskning, og status for ulykkesutvikling og statistikk om trafikksikkerhet. Trygg Trafikk utarbeider policysaker, kampanjer og yter service ovenfor media, og yter service gjennom våre nettsider og på sosiale medier. Et viktig innsatsområde er bruk av personlig sikkerhetsutstyr. Seminar Sikring av barn i bil for helsesøster Vi utveksler erfaringer og utfordringer i forhold til formidling om sikring av barn i bil til foreldre samarbeide med Time kommune o Randaberg kommune. Lunsj seminar for helsesøster torsdag 11. september på Time bibliotek hadde 16 deltakere. Lunsj seminar i Randaberg kommune hadde 8 deltakere. REFLEKS Bruk av refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med ca. 85%. Trygg Trafikk deler ut reflekser til skoler og veileder i forhold til opplegg som kan legges inn i undervisningen. Utdeling av reflekser i forbindelse med pedagogisk opplegg Trygg Trafikk Rogaland koordinerer utdeling av reflekser til skoler, barnehager og frivillige organisasjoner i løpet av høsten i forbindelse med at pedagogiske opplegg blir gjennomført, som f.eks. Refleksløyper, reflekskonkurranser, refleksaksjoner, refleks i undervisningen, gå til skolen aksjoner. FTU støtter innkjøp av refleks. landets fylker. Resultatet viser at 32 prosent av de voksne fotgjengerne bruker refleks på landsbasis. Refleksbruken har økt med tre prosentpoeng i Norge siden fjoråret. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane kom på nest best plass av alle regionene i Norge med 34 % refleksbruk. Reflekstelling Trygg Trafikk gjennomførte reflekstelling høsten Totalt voksne fotgjengere ble registrert i alle 8

9 oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 Målet med Refleksdagen er å øke bruken av refleks, og å få ned antall fotgjengerulykker. REFLEKSDAGEN 16. OKTOBER 2014 SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND Bli sett. Bruk refleks. Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet. Det kan redde livet ditt. DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA REFLEKSDAGEN SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND 16. OKTOBER 2014 Bli sett. Bruk refleks. DESIGN/AD: OCTOBER DESIGN FOTO: KAI MYHRE STYLING: ODDA Går du uten refleks i mørket vil en bilist i 50 km/t bare ha 2 sekunder på å Refleksens dag Trygg Trafikk arrangerer hvert år den nasjonale refleksdagen tredje torsdag i oktober. Kunstner Nicolay Aamodt, designet refleksdiamanter i ulike fasonger i I 2014 inviterte vi alle frivilligsentralen, folkehelsekoordinator og pensjonistforeninger til å rekruttere refleksambassadører. De organiserer markeringen slik det passer best lokalt. Det ble Morgenstunt i Stavanger sentrum Shine Bright like a Diamond. Vi inviterte pressen til morgenstunt ved fisketorget i Stavanger. Dresskledde gentlemen og Marilyn Monroe look a likes følger folk over gaten om morgenen med budskap om at de må bruke refleks i den mørke årstiden. Det rulles ut fotgjengerfelt i refleks, som lyses opp av lyskastere, mens musikk strømmer ut av høyttalerne, bl.a. Rihannas Diamonds. Samarbeidet i stuntet Stavanger kommune, FTU og ungdom fra Stavanger Katedralskole. Det ble direkte morgensending i hele landet på NRK Radio. Det er over 200 presseklipp fra denne dagen. Andre som markere dagen i samarbeid med Trygg Trafikk: Stavanger Universitetssykehus, Frivilligsentral, Folkehelsekoordinator samler frivillige refleksambassadører, kommuner i nord og sør fylket, barnehager, pensjonistlag, bedrifter. Det ble også utdeling av reflekser på Kolumbus kundesenter og til elever i videregående skoler. Museum i Stavanger markerte refleksdagen med stunt på nattåpen. Presseoppslag Det har vært mye medieomtale av reflekskampanjen og bruken av refleks i fylket. Det ble ellers godt oppslag rundt refleksdagen. Samarbeid med pensjonistforeninger De eldre er en risikogruppe som myk trafikant, og er derfor en viktig målgruppe. Trygg Trafikk Rogaland holdt innlegg på pensjonistforeninger, og sendte ut presentasjoner som pensjonistene selv kunne holde, samt foldere og rollups. Hjemmetjenesten i noen kommuner delte også ut reflekser. Sikring av barn i bil Flere småbarn sikres riktig i bil. Det viser en telling foretatt av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring våren Til sammen er 1647 barn i alderen 1 til og med 3 år registrert på landbasis. Rogaland er blant de seks fylker som har over 50 prosent bakovervendt sikring. En positiv utvikling. Trygg Trafikk lanserte i juni en utgaven av sikring av barn i animasjonen for større barn. TT Rogaland har bidratt med midler. Den er oversatt til engelsk, fransk, svensk og finsk. Spre kunnskap mot ulike målgrupper Trygg Trafikk får mange henvendelser rundt sikring av barn i bil, mye tid går med til å gi råd og veiledning til publikum. Det er både privatpersoner og ansatte i barnehager og skoler som søker informasjon. Det sendes ut brosjyrer til helsestasjoner og barnehager. Trygg Trafikk har deltatt på en rekke foreldremøter i barnehager for å informere om riktig sikring av barn i bil. Dette er et prioritert tema på våre kurs og motivasjonsforedrag. Sikring av barn i bil ble tatt opp i språkgrupper i frivilligsentraler, og på språkstasjoner for innvandrere og flyktninger. 9

10 KONFERANSE Førerkort- en menneskerett? Trafikksikkerhet i et samfunnsperspektiv Trygg Trafikk og FTU arrangerte Trafikksikkerhetskonferanse om bruk av paragraf 34 i Vegtrafikklovenom retten til førerkort. Rundt 140 deltakere kom fra kommunene, politiet, Vegvesenet, fastleger, kommuneleger, spesialisthelsetjenesten. Tema: Hvordan kan legen forebygge vegtrafikkulykker i et tverretatlig samarbeid mot ulike risikogrupper som kan være trafikkfarlige på veien? Går det å si fra seg retten til førerkort for kortere eller lengre perioder, med verdighet- gjennom god veiledning og praktiske tiltak? Konferansen fikk stor oppmerksomhet, og satt i gang prosesser for å se på flere forhold og rutiner ved bruk av paragrafen. Trafikksikker kommune seminar 10 juni om Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet Det ble holdt seminar for kommunene og andre aktører 10. juni 2014, om «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet ». Planen ble vedtatt 18. mars Gode eksempler, erfaringsutveksling og status for Trafikksikker kommunearbeidet, samt statistikk og ulykkesanalyse, ble også tema. Trafikksikker skolevei Trygg Trafikk får jevnlig henvendelser som gjelder skoleveier og skoletransport. I noen henvendelser deltar vi på befaringer sammen med vegeier for å påpeke risikopunkt og vi veileder foreldre og skoler i forhold til tiltak som kan iverksettes rettet mot trafikant. Mange foreldre føler seg utrygge i forbindelse med barnas skolevei. Samtidig er foreldrekjøring til skolene en av årsakene til at skoleveien oppleves som farlig. Trygg Trafikk mener at skoleplikten her i landet må forutsettes oppfulgt av retten til å komme trygt til og fra skolen. Dette krever betydelig innsats både fra bevilgende myndigheter, kommuner, skoler og foreldre. HMS og trafikksikkerhetskurs Trygg Trafikk holdt HMS/ trafikk kurs for ansatte i kommuner, frivillige organisasjoner, ansatte i skoler og for FAU, videre for ansatte i bedrifter. Trygg Trafikk mener at trafikksikkerhet skal legges inn som del av HMS arbeidet, det vil kunne redusere antall trafikkulykker og uhell. Kommuner som arbeider for «Trafikksikker kommune» blir prioriterte. Trygg Trafikks årlig nasjonale trafikksikkerhetskonferanse Trygg Trafikk Rogaland markedsførte Trygg Trafikk sin årlig nasjonale konferanse. Det ble en god oppslutning fra Rogaland på konferansen. Tema var myke trafikanter. Ulykkesstatistikken Trygg Trafikk fulgte med på ulykkesutviklingen i Rogaland og rapporterte dette til Tygg Trafikk sentralt. Vi får rapporter fra lokalt politi hver måned, og samordner jevnlig tall og opplysninger med Statistisk sentralbyrå, Statens vegvesen og sykehusprest. Trygg Trafikk sender ut pressemeldinger om lokal ulykkesstatistikk til media, og gir opplysninger om ulykkessituasjonen og siste forskningsrapporter til fylkeskommune, kommuner og publikum som viser interesse. 10

11 «Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.» TRYGG TRAFIKK SOM BINDELEDD OG MØTEPLASS Trygg Trafikk har fått tildelt rollen som bindeledd mellom de ulike trafikksikkerhetsaktørene. Vi holder kontakt og samarbeider med medlemsorganisasjonene, og tar del i aktuell nettverk, arrangerer konferanser, fagmøter og samarbeidsmøter. Vi ønsker å styrke trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikker kommune Kommunene er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. For å lykkes i dette arbeidet må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt ansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen. «Trafikksikker kommune» er et godkjenningssystem med kriterier og sjekklister som kommunen må jobbe etter. Det er ett hjelpemiddel for kommunene til å jobbe systematisk for et trygt lokalmiljø. I følge Rogaland fylkeskommune trafikksikkerhetsplan skal fylkeskommunen jobbe etter dette konseptet i den neste planperioden. Trygg Trafikk Rogaland er koordinator for «Trafikksikker kommune» satsingen i Rogaland. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU har satt av 1. mill årlig i stimuleringsmidler til fordeling til kommuner som arbeider for å oppnå status som «Trafikksikker kommune». Målet var at fire kommuner skulle vedta å arbeide for å oppnå status som Trafikksikker kommune Seks kommuner har vedta det. Trafikksikkerhetsplaner Alle kommunene i Rogaland har egne vedtatte trafikksikkerhetsplaner. Trygg Trafikk har på forespørsel bistått i rulleringsprosessen av planene. Vår oppgave er å sørge for at trafikkopplæring og forebyggende arbeid også får sin plass i planen. Samarbeid med FTU Trygg Trafikk deltok på Fylkestrafikksikkerhetsutvalget sine møter i Vi bidrar også inn som rådgiver i FTU sekretariatet, og utfører koordineringsoppgaver og tiltak for FTU, som Ung på Hjul, Ikke tøft å være død, Trafikkofrenes dag, samt organiserer konferanser og fagseminar. Trafikkofrenes dag Trygg Trafikk koordinerte gjennomføringen av Trafikkofrenes dag på vegne av Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland. I arbeidsgruppa deltok de som gjennomførte arrangementet; Statens vegvesen, NAF, Røde kors, Norsk folkehjelp, Trafikkskaddes forening, Brannvesenet, Politiet, Risa, og Biskopen i Stavanger Bispedømme, m.fl. Det deltok rundt 190 personer i fakkeltogene og minnegudstjenestene i Stavanger og Haugesund. Det ble markert med lys og kors på vei på Hillevåg i Stavanger, Karmsundsgata i Haugesund, på Bryne og i Egersund. Røde kors og Norsk folkehjelp deltok på stand utenfor Domkirken. Fylkesmannen Magnhild Meltveit Kleppa holdt hilsen i Stavanger Domkirken. Pressen gav omtale i forkant og i etterkant, og fra selve markeringen. Partnerskap for folkehelse avtale Trygg Trafikk er del av Fylkeskommunens «Partnerskap for folkehelse». Kommunene, friluftsorganisasjoner, helseforetaket, og frivillige organisasjoner inngår i Partnerskapet. Frivilligsentralene i Rogaland er også del av partnerskapet. Frivilligsentralene er bindeledd mellom de frivillige organisasjonene i kommunene, og iverksetter egne forebyggende helsetiltak i lokalsamfunnet. De fleste er kommunale, men noen er eid av organisasjoner. 11

12 De pårørende uttrykker takknemlighet over at de blir invitert av biskopen til minnegudstjeneste. Mange kommer igjen år etter år. Samarbeidspartnere i Trafikkofrenes dag bærer et lys for hver omkomne person fra Rogaland. Samarbeid med frivilligheten Trygg Trafikk avholdt samarbeidsmøte for de frivillige organisasjonene i Intensjon om at samarbeides videreføres ihht ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. Frivilligsentralene Trygg Trafikk inviterte Frivilligsentralene i Rogaland til samarbeid. Prøveordning i samarbeid med Sauda Frivilligsentral ble vellykket, og videreføres i samarbeid med Frivilligsentralene i Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Sandnes og Time, med mål at alle Frivilligsentralene legger inn Trafikksikkerhet som innsatsområde på en strukturert måte. Det ble holdt kurs for innvandrere i Hjelmeland, og for Sandnes frivilligsentral og flyktningkoordinator, og for Frivilligsentralen i Time, Klepp, Hå og Sauda. MC- Senior- førerutviklingskurs Trygg Trafikk koordinerte førerutviklingskurs for MCførere. Rogaland MC- senior gjennomførte kurset i Sørfylket våren Det ble gitt gode tilbakemeldinger fra deltakere, målet er å markedsføre kursene bredere til neste år. Rundt 110 deltakere. Rogaland Fotballkrets Trygg Trafikk Rogaland samarbeidet med Rogaland Fotballkrets om å legge trafikksikkerhet inn på systemnivå i organisasjonen. Et arbeid som er gått over flere år, med stadig utvikling i å innarbeide rutiner og gode system for at trafikksikkerheten ivaretas under aktiviteter og tiltak i Fotballkretsens regi. Bussvettkampanjer Trygg Trafikk har samarbeidet med flere busselskap om å spre informasjon til bussjåfører som kjører skolebuss om Tygg transport av skolebarn. Brosjyren Trygg Trafikk har utarbeidet «sikker skoleskyss» ble delt ut. Transportarbeidernes Landsforbund gjennomfører bussvettkampanje i Nordfylket. Medieservice Trygg Trafikk arbeider aktivt for å få oppmerksomhet om viktige saker, kampanjer og arbeidsområder. Kontakt og oppfølging av mediene er en viktig oppgave for Trygg Trafikk. Vi yter service til media som søker bakgrunnsinformasjon, fakta, ressurspersoner innen trafikksikkerhet. Vi sender ut pressemeldinger. Å svare pressen prioriteres høyt fra distriktslederen. FRIVILLIGSENTRALENE Frivilligsentralene utfører oppgaver som for eksempel: Kurs for trafikkambassadører, sprer informasjon om sikring av barn i bil- utlån av bilseter. Organiserer trafikkvakter på vei for skolebarn. Markering av refleksens dag, utdeling av reflekser, tar opp trafikksikkerhetstema i språkgrupper for innvandrere, reflekstellinger, være med på hjelmstand. 12

13 ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk sentralt. Reiseutgifter og drift av kontor/ kontorhold dekkes av Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU, Rogaland fylkeskommune. Trygg Trafikks tiltak i 2014 var i samsvar med Trygg Trafikks virksomhetsplan 2014 og Handlingsplanen for trafikksikkerhet for Rogaland. Tiltakene Trygg Trafikk har hatt ansvaret for, er i vesentlig grad finansiert av FTU. I enkeltprosjektet bidrar samarbeidsparter som FNO og andre med del-finansiering. Regnskapet blir ført av regnskapsfører i Trygg Trafikk og revidert av BDO AS. Mottatte tiltaksmidler fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2013: kr Overførte restmidler fra 2012: kr 0 Restmidler 2013, overført til 2014: kr 0 MEDLEMMER AV TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en ideell organisasjon. Fylkeskommune, kommuner, organisasjoner og bedrifter kan bli medlem av Trygg Trafikk. Som medlem av Trygg Trafikk, kan kommunen få hjelp og støtte til gjennomføring av kurs og opplæring innenfor skole og barnehage, bistand og råd til rullering og utarbeidelse av trafikksikkerhetsplaner og en viktig støttespiller i forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Potensialet for nye medlemmer i Rogaland er stort. I dag er 19 av 26 kommuner medlem av Trygg Trafikk. Vi fikk tre nye medlemmer i Disse er i dag medlem av Trygg Trafikk: Rogaland Fylkeskommune (FTU Rogaland) Trafikksikkerhetshallen i Rogaland Hå kommune Klepp kommune Time kommune Sola kommune Randaberg kommune Gjesdal kommune Strand kommune Eigersund kommune Hjelmeland kommune Haugesund kommune Suldal kommune Sauda kommune Tysvær kommune Bokn kommune Forsand kommune Sandnes kommune Stavanger kommune Bjerkreim kommune Sokndal kommune 13

14 OMKOMNE I VEGTRAFIKKEN Foreløpig oversikt fra politiet viser at 148 personer mistet livet på veien i Norge i 2014 mot 187 i Norge har opplevd en jevn nedgang i antall drepte i trafikken siden år Siden 2013 har antall trafikkdrepte gått ned med nesten 20 prosent. I 2014 omkom 9 personer på veiene i Rogaland. Vi har ingen drepte i trafikken i Dalane og Jæren region. Av ungdom i alderen år er det ingen som omkom i trafikken i Rogaland er et av to fylker som hadde den største reduksjon av antall drept i fjor. Det ble skadet rundt 550 personer på veiene i Rogaland i Vi er glad for at utviklingen går i riktig retning, og håper færre omkommer eller blir hardt skadet på veiene i

15 TABELL OVER DØDSULYKKER I ROGALAND Antall mennesker PERSONER DREPT ELLER SKADD I VEITRAFIKKULYKKER, ETTER SKADEGRAD, KJØNN OG TRAFIKANTGRUPPE. JANUAR-DESEMBER 2014 I ROGALAND Trafikantgruppe Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn I alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på lett motorsykkel Førere og passasjerer på annen motorsykkel Førere og passasjerer på moped Førere og passasjerer på sykkel Fotgjengere Personer på spark, kjelke og ski Andre

16 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER Befolkningsvekst, økt trafikk Rogaland er fylket med sterkest befolkningsvekst. Beregninger viser at antall innbyggere vil stige fra rundt til mellom i I regional- og kommunal planlegging legges det opp til at det skal bli enklere å velge sykkel og gange på de korte reisene. Mer gange og sykling gir bedre folkehelse, færre biler, mindre lokal forurensning og bedre utnyttelse av vegkapasiteten. Tilrettelegging for syklende og gående Trafikksikkerhetsarbeidet står dermed overfor store utfordringer. Økt befolkning gir økt trafikk. Det vil bli flere myke trafikanter på veiene som igjen kan føre til flere ulykker. Det vil kreve økt for å tilrettelegge for syklende og gående. Med målene om reduserte klimagassutslipp og mer gange og sykling som bakteppe har aktører med kunnskap og virkemidler i trafikksikkerhetsarbeidet sammen pekt ut viktige satsingsområder for trafikksikkerhetsarbeidet i Rogaland. Å følge opp det nasjonale etappemålet om reduksjon i antall drepte og hardt skadde vil i Rogaland innebære at gjennomsnittlig antall drepte og hardt skadde skal ikke overstige 52 i planperioden nivået lå på 56. Målet mot 2020 er 40. Et kvantifisert mål for ulykkes reduksjon i planperioden, tydeliggjør viktigheten av at samtlige aktører med ansvar for tiltak av betydning for trafikksikkerheten bidrar på sine respektive områder. Reduksjon av antall drepte og hardt skadde krever nye tiltak Hovedutfordringen i tiden fremover blir å oppnå en fortsatt reduksjon av antall drepte og hardt skadde i en periode der mange av de mest kostnadseffektive og mest virkningsfulle tiltakene allerede er tatt i bruk og langt på vei utnyttet. Skal ulykkene gå ytterligere ned må vi tørre å ta i bruk og prøve ut upopulære tiltak. Dette kan være tiltak som påbud om bruk av refleks. Restriksjoner på unge menneskers førerkort. Fartssperre på ungdomsbiler. 30 km/t i skolenære områder. Det vil ikke være etisk riktig å droppe tiltak som kan spare liv, bare fordi vi ikke vet hvordan vi skal klare å håndheve dem. Det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet må systematiseres og forsterkes. Trafikksikker kommune er en ny stor satsning for å få kommunene til å jobbe mer systematisk med trafikksikkerhet på alle kommunens områder. Fylkeskommunen har bevilget 1 mill. kr årlig i neste planperiode for å få dette konseptet på plass i kommunene. Trygg Trafikk skal være en pådriver for å få modellen Trafikksikker kommune på plass. Styrke innsats rettet mot trafikant Regjeringen legger til grunn at trafikkopplæring er en del av en livslang læringsprosess. Samferdselsdepartementet vil derfor styrke trafikkopplæring, føreropplæringen og holdningsskapende arbeid rettet inn mot ulike livsfaser, 16

17 trafikantgrupper og arenaer. Dette er helt i tråd med Trygg Trafikk sin strategi. Trygg Trafikks hovedsatsning er knyttet til trafikkopplæring og sikkerhetsutstyr. Trafikkopplæring er en livslang prosess og må starte tidlig. Det er derfor viktig at trafikkopplæring blir obligatorisk i barnehage og skole. En stor utfordring blir å motivere barnehager og skoler til å lage gode lokale trafikksikkerhetsplaner som følges opp. Ungdom Både nasjonale og lokale føringer sier at innsatsen mot ungdomsulykkene må styrkes. Høsten 2013 kom trafikk som eget valgfag på ungdomsskolen. Vår utfordring blir å motivere alle ungdomsskolene til å tilby dette valgfaget til sine elever. Det vil bety at alle ungdommer som velger dette faget vil få 57 timer med trafikk, holdninger og risikoforståelse. Når det gjelder trafikkopplæringen i skolen, må det vurderes om myndighetene bør justere målene for trafikkopplæringen i grunnskolen med flere resultatmål på de ulike trinnene, enn de som gjelder. Bruk av verneutstyr, fart og rus Bruk av verneutstyr i trafikken, bilbelte, hjelm og refleks har nasjonale måltall. De fire hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet har forpliktet seg til felles innsats for å nå målene. Det er også satt nasjonale tilstandsmål rettet mot trafikant i forhold til ruspåvirket kjøring og overholdelse av fartsgrenser. Opplæring, informasjon, kontroller og tellinger må til for å nå målene. Den store utfordringen blir hvordan vi alle kan samordne våre felles ressurser til det beste for trafikksikkerheten. Å være tilstede i mediene og pleie et godt samarbeid med disse er prioritert oppgave for å få satt viktige trafikksikkerhetssaker på dagsorden. «Både nasjonale og lokale føringer sier at innsatsen mot ungdomsulykkene må styrkes. Høsten 2013 kom trafikk som eget valgfag på ungdomsskolen. Vår utfordring blir å motivere alle ungdomsskolene til å tilby dette valgfaget til sine elever.» 17

18 OM TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet, og er en aktiv pådriver overfor myndigheter og næringsliv. Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 og har organisasjoner, bedrifter, kommuner og trafikksikkerhetsutvalg i fylkene som medlemmer. Trygg Trafikks arbeid finansieres hovedsakelig gjennom statlige tilskudd og prosjektkjøp fra Finansnæringens Fellesorganisasjon FNO, forsikringsselskaper og andre bedrifter. Lokale aktiviteter finansieres i stor grad gjennom fylkeskommunale tilskudd og prosjektmidler. I tillegg har organisasjonen medlems- og salgsinntekter. Trygg Trafikks strategiplan for bygger på Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei Trygg Trafikk skal være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og organisasjonen skal bidra til at alle barn og unge for en kontinuerlig og god trafikkopplæring. Trygg Trafikk skal påvirke trafikantene til sikker atferd, og sette trafikksikkerhet på dagsorden. For å nå målene skal Trygg Trafikk formidle kunnskap, bygge nettverk, påvirke beslutningstagere og skape etterspørsel etter trafikksikkerhet. Trygg Trafikk samarbeider med medlemsorganisasjonene, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører om prosjekter og trafikksikkerhetspolitiske utspill nasjonalt, regionalt og lokalt. Trygg Trafikk er et Kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge. Organisasjonen arbeider også som pådriver og kunnskapsformidler. TRYGG TRAFIKK I ROGALAND Trygg Trafikks arbeid i Rogaland er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av fylkets handlingsplan for trafikksikkerhet i Rogaland. Trygg Trafikk Rogaland ble opprettet i Distriktskontoret holder til lokaler hos Rogaland Fylkeskommune. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Rogaland fylkeskommune. Distriktsleder : Ingrid Lea Mæland Besøksadresse : Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4014 Stavanger Postadresse : Postboks 130, 4001 Stavanger Kontortelefon : Mobil : E-post : Distriktsansatt: : Francis Hess Mobil : E-post : Berit Enoksen Koordinator Sandnes sykkel og aktivitetsgård e-post: Trygg Trafikks skoleambassadører i Rogaland i 2014 kommer fra Håvåsen ungdomsskole i Haugesund og Sunde barneskole i Stavanger. 18

19 Samarbeidspartnere For å opprettholde aktiviteten i fylket er det å bygge nettverk og vedlikeholde gamle nettverk en viktig oppgave. På fylkesnivå er vi avhengig av et godt og nært samarbeid med mange aktører har ikke vært noe unntak. Arbeidsoppgavene har vært mange og varierte, noe som også gjenspeiler samarbeidspartene. Rogaland fylkeskommune Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland FTU Partnerskap for Folkehelse i Rogaland Kommunene Statens vegvesen Rogaland politidistrikt og lensmannskontorene UP De tre lokale NAF avdelingene i Rogaland KNA MA Rogaland fylkeskommune Klimaalliansen (Beintøft) Stavanger bispedømmekontor Pasientskadeforbundet LTN Viking Redningstjeneste, Falck Norsk folkehjelp Ambulansetjenesten Brannvesenet Pensjonistforeningene Røde kors Universitet i Stavanger (UiS) Forskjellige aktører fra næringslivet i Rogaland Idretten- Fotballkretsen Frivilligsentralene i Rogaland Senior MC avd. Rogaland Johannes Læringssenter Folkehelsekoordinatorer, helsestasjoner, barnehager, barne- og ungdomsskoler samt videregående skoler er viktige samarbeidspartnere. I tillegg samarbeider vi med andre organisasjoner og etater, alt etter hvilke oppgaver/prosjekter det jobbes med. 19

20 TRYGG TRAFIKK ROGALAND Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4014 Stavanger Postboks 130, 4001 Stavanger Tlf.: TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Trygg Trafikk Østfold har hatt et nært og godt samarbeid med følgende: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Østfold

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK TROMS Trygg Trafikks

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HORDALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 VEDTATT 21.11.2013 FORORD Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2015 INNHOLD Distriktsleder: Mette Magnussen Postboks 2004 3103 Tønsberg Telefon: 909 97 970 E-post: magnussen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Trygg Trafikks arbeid

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 Trygg Trafikk Sør-Trøndelag har i 2014 gjennomført et markant endringsarbeid. Det er ansatt ny distriktsleder, økt

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011 Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011 Tiltaksplan for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 er basert på Strategiplanen for trafikksikkerhet

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst - 62553632 2012/016477-016 13.04.2012 Vegavdeling Hedmark (HTU) - innkalling

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland Kartlegging av helsetilstanden i En orientering om kartleggingsprosjektet Ved Sven Haugberg, Asplan Viak Folkehelseloven Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 Nullvisjonen i Lister

ÅRSRAPPORT FOR 2014 Nullvisjonen i Lister ÅRSRAPPORT FOR 2014 Nullvisjonen i Lister Driften i 2014: 2013 var et svært aktivt år med etablering av flere informasjonstiltak og mye kursvirksomhet. 2014 ble et enda mer aktivt år da informasjonstiltakene

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Sluttrapport Beintøft ungdom

Sluttrapport Beintøft ungdom Sluttrapport Beintøft ungdom prosjektleder: Beate Fiszkal, Klimaalliansen prosjektperiode: 02.07.13 01.06.14 prosjektet ble støttet av Transnova 1 forside av nettsiden Beintoft-ung.no Den grafiske utviklingen

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING Lokal handlingsplan 2010 2013 Nullvisjonen. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en tenkt fremtid der vegtrafikken ikke medfører at mennesker

Detaljer

MC Forum Oppland. Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet. Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015

MC Forum Oppland. Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet. Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015 MC Forum Oppland Presentasjon for Lillehammer Motorsykkelklubbs årsmøte 21.01.2015 Tema: NMCU MC Forum Oppland Trafikksikkerhet Nils Ormvold Fylkessekretær NMCU Oppland Leder MC Forum Oppland Om NMCU Norsk

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2015 INNHOLD Distriktsleder: Erik Hartmann 6404 Molde Telefon: 905 39 377 Epost: hartmann@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK

Detaljer

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir deg billigere forsikring Målsetningen er å øke forståelsen

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Regjeringen presenterer i Nasjonal transportplan mål og viktige

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer