Organisasjonskart NATTHJEMMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonskart NATTHJEMMET"

Transkript

1 Årsmelding 2009

2 Innledning Året 2008 ble historisk det ble vedtatt en lov som forbyr kjøp av sex. I nærmere 150 år har prostitusjonsmarkedet her i landet, den delen som innebar avtale om kjøp og salg av sex mellom to voksne personer, fått regulere seg selv. Loven om forbud mot kjøp av sex trådte i kraft Etter loven om forbud mot kjøp av sex ser vi at Natthjemmet fyller rommet hvor kvinnene kan dele erfaringer fra prostitusjonsjobbing i et ikke moraliserende miljø. Kvinnene på Natthjemmet har i løpet av 2009 også funnet nye arenaer for kjøp og salg av sex. Det er mer aktiv bruk av mobilteleforn og faste nye steder. Mange av kvinne forteller at kundene er mer stresset grunnet frykten for å bli tatt. Det medfører at kvinnene presses til å inngå raskere avtaler og de kommer oftere opp i farlige situasjoner. Kvinnene rapporterer om mer kontroll fra politi. Noen kvinner har utalt at tidligere var politiet sett som en trygghetsfaktor, så er det ikke alltid lenger. Kvinnenes handlingsalternativ er ytterligere blitt begrenset. Tross dette viser kvinnene en selvstendighet i sin livssituasjon, selv om den utenfra kan virke hjelpesløs. De fleste kvinner som besøker oss er heroinavhengige. De fleste kvinner som besøker oss sier; at dersom rusavhengigheten forsvinner vil prostitusjonsjobbingen helt eller delvis opphøre. Natthjemmet oppleves for mange av kvinnene som sitt andre hjem. I tråd med hjem tankegangen har Natthjemmet hatt et nært samarbeid med ByBo gjennom satsning på bolig for kvinnene som bruker Natthjemmet. For å få enklere tilgang på tjenester er bolig en nødvendighet. Da blir livet mer forutsigbart og man lever ikke lenger et så omstreifende liv. Det å ha sin egen bolig gjør mye med selvfølelsen. Boligen er et hjem. Et sted for rekreasjon, hvile og et sted som kan være en sosial arena. Kirsten Frigstad sluttet som daglig leder av Natthjemmet 1.mars Hun sluttet etter 19 års lederjobb ved Natthjemmet. Natthjemmet er evig takknemmelig for at hun har kjempet kampen for Natthjemmet, men først og fremst kampen for og med kvinnene som besøker oss. Gudmund Johnsen Wisløff ble ny daglig leder og er med på å bære målsetningen videre, at kvinnene som besøker oss skal få økt kontroll i egne liv. Årsmeldingen presenterer videre fakta og tall fra året Bak dette ligger det en enorm innsats fra en gjeng flotte og idealistiske medarbeidere. Bak disse tørre fakta, ligger også møter preget av gråt, latter, sinne og frustrasjon. Dette gjelder møter både oss kolleger i mellom og møter med mennesker våre oppdrag medfører. Gudmund Johnsen Wisløff Januar

3 Organisasjonskart Natthjemmet Leder: Gudmund Johnsen Wisløff Miljøterapeuter: Einar Langseth, Elisabeth Vegge Naustvik, Hilde Petrine Henriksen, Tanja McKee, Tori Anne Myrheim, Catrin Haugestad og May Liss Nilsen, Sigmund Brennskar Nåløyet Tiltaksleder/ Oppfølger Gudmund Johnsen Wisløff Feltpleie Feltsykepleier Merete Groll NATTHJEMMET Natthjemmet er et krise/akutt overnattingstilbud til kvinner med tilhørighet i rus- og gateprostitusjonsmiljøet. Natthjemmet har i 2009 utarbeidet en serviceerklæring som nå brukes til informasjon: Serviceerklæring: 1. Akutt overnattingstilbud til kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet. 2. Åpner kl alle dager. 3. Mulighet for dusj, vasking av klær, mat og en seng å sove i. 4. Kjerneverdier: brukermedvirkning, respekt, solidaritet, omsorg og felleskap 5. Tilknyttet feltpleien. 6. Månedlige husmøter. 7. Hjelp til å knytte kontakt til øvrig hjelpe- og tjenesteapparat. Natthjemmet har fra 2007, ved hjelp av midler fra Stiftelsen Helse- og Rehabilitering, igangsatt en unik oppfølgingstjeneste gjennom tiltaket Nåløyet. Tiltaket blir nærmere beskrevet på side 11. Natthjemmet har en egen feltpleiestasjon integrert i virksomheten, denne finansieres og drives i samarbeid med Rusmiddeletaten, Oslo Kommune. Se rapport fra dette tiltaket på side 11. 3

4 Faste vikarer Natthjemmet har en stabil og flott vikarstab som sørger for at vi aldri mangler folk på jobb. De fyller en viktig rolle for virksomheten vår. I 2009 har følgene vært våre medarbeidere: Catrin Haugestad, May Liss Nilsen, Sigmund Brennskar, Nina Steffensen, Anna Nikolaisen og Jon Hovde Brennekåsa. Frivillige To frivillige har sluttet i 2009, av praktiske årsaker. Kontaktpersonen for frivillige Morten og daglig leder har vært i dialog og i møte med St.Hanshaugen og Stovner frivillighetssentral. Målet i 2009 var å få 8 frivillige og at to av de 8 hadde ikke vestlig kulturbakgrunn. Det har vist seg at det å rekruttere frivillige tar tid. Vi har ikke lykkes å få to frivillige med ikke vestlig bakgrunn. Frivillige styrker i stor grad kvaliteten på miljøarbeidet på huset. Alle frivillige gir et unikt bidrag og er et løft for helgene både for brukere og ansatte. I 2009 har følgene bidratt: Vibeke Hollekim, Arne Berdal, Morten Persen (kontaktperson), og Margit Hjelmervik MYRSNIPA Myrsnipa ble overflyttet til virksomhet Forus i avdeling Mangfold og Oppvekst 1. mai Kompetanse og kvalitet Natthjemmet har vært et tilbud til kvinner med tilhørighet til rus- og gateprostitusjonsmiljøet i Oslo gjennom 18 år. Vi har opparbeidet oss en spesiell erfaring og kunnskap, ikke minst fordi Natthjemmet som tilbud når fram til en stor gruppe kvinner i en ekstremt vanskelig livssituasjon. Natthjemmet har som målsetting å bidra til at kvinnene får større kontroll over egne liv. Dette er en målsetting vi kan måle kvalitativt fra dag til dag. Det er også dette kvalitativt målbare som bidrar til at vi har en stabil personalgruppe, noe som betyr mye nettopp for den gjensidige kontakten, relasjonen og tilliten vi møter hos kvinnene. Relasjonen handler om å ta utgangspunkt i der kvinnen er, og vi ser alltid på kvinnen som aktør i eget liv. Vi lytter og arbeider ut i fra den kvinnen kommer med. Dette anser vi som en del av vår metodikk. Kvalitet krever at vi er tett på både kvinnenes situasjon og utviklingstrekk i samfunnet som påvirker det miljøet kvinnene er en del av. Det krever også at vi som personalgruppe sørger for å utvikle vår kompetanse i forhold til de utfordringene vi møter. I utgangspunktet er vi en gruppe med både ulik livserfaring (realkompetanse) og ulik fagkompetanse. Dette mangfoldet er viktig for å møte også kvinnenes mangfoldighet og livssituasjoner. Fagutvikling, evaluering og dokumentasjon Natthjemmet mottar månedlig veiledning fra ekstern fagperson. Natthjemmet har hatt en fast veileder gjennom flere år, psykologspesialist Torhild Araldsen. Leder har deltatt på årets ledersamling. Leder ved Natthjemmet deltar også på Avd. Helse- og Sosials månedlige lederforum. Daglig leder fikk coatching fra Hartmark sammen med ledere på H7, Møtestedet, Aktivitetshuset Prindsen og BPR Leder har deltatt på økonomidager i regi av SKBO. To ansatte var på samling i Nordisk prostitusjonsnettverk våren 2009 i Tøyenkirken Oslo. En ansatt og daglig leder har væt på turnusplanlegging kurs fire dager arrangert av HSH Leder gjennomførte medarbeidersamtaler med alle ansatte høsten Leder hadde medarbeidersamtale med direktør for avd. Helse- og Sosial høst

5 Leder har ansvaret for personalmøter ved natthjemmet. Personalmøter er to ganger i måneden. Våren 2008 hadde vi student (Guro Buseth) fra Institutt for Kriminologi til stede på huset noen kvelder og noen formiddager. Hun kom tilbake hit høsten 2009 for avsluttende intervjuer. Studenten skriver masteroppgave i forbindelse med forberedelse av sexkjøpsloven, og vi ser fram til hennes resultater. Resultatet er presentert masteroppgaven Ute av syne ute av sinn? et innblikk i livet til ti norske kvinner med erfaring fra gateprostitusjonen i Oslo. Oppgaven finnes ved institutt for kriminologi og rettssosiologo- Det juridiske fakultet- Universitetet i Oslo. Vi har i dag et eget samarbeid med Tako-sentret for noen av kvinnene på Natthjemmet. Takosentret er en spesielt tilrettelagt tannlegetjeneste for mennesker med rusavhengighet og dårlig psykisk helse. Vi henviser også kvinner til tannlegevakta Oslo kommune. Personalsamlinger Våren 2009 i juni, deltok samtlige ansatte ved alle avdelingene på et eksternseminar over to dager på Tjøme. I desember hadde vi en heldagsseminar Tøyenkirken i Oslo. Vi har hatt to møter med SKBO sentralt for å kartlegge et ønske om å ha et fagseminar for Oslo angående Natthjemmet 20 års jubileum. Videreutdanning En ansatt ved Natthjemmet tar rettssosiologi ved siden av 80 prosent stilling. Prosentandel budsjett brukt til personalutvikling Av Natthjemmets totale kostnader er det brukt 1,17 prosent til personalutvikling Undervisningsoppdrag/mediekontakt/møter med politikere. Daglig leder hadde en undervisningsdag for mastergradstudenter ved Diakonhjemmets høgskolesenter og ved Lovisenberg sykepleierhøgskole Daglig leder deltar også i SKBOs diakoniforum da han er utdannet diakon. Høringsuttalelser Leder har gitt bidrag til Stoltenbergutvalget, intervjuet i =Oslo og i Østlandsendingen. Brukermedvirkning Det vært gjennomført husmøter for brukerne ca. en gang pr. mnd. Personalpolitikk Inkluderende Arbeidsliv(IA) og Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Det ble ansatte ny feltsykepleier august På Natthjemmet utgjør de fast ansatte 7 kvinner og 3 menn alle med norsk etnisk bakgrunn. På bakgrunn av langtidssykemeldinger ar daglig leder vært i kontakt med vår IA-kontakt. Sykefravær Natthjemmet har hatt to langtidssykmeldte i løpet av året. Sykmeldingen relaterer seg ikke til arbeidsmiljø. Vi har i samarbeid med IA- kontakten hatt oppfølging av de sykmeldte. Kvinner Natthjemmets totale sykefravær (totale prosent av korttid og langtid) i 2009 for kvinner var 7,4 prosent Av dette var 5.8 prosent langtidsfravær, det vil si 17 dager eller mer. Korttidsfravær det vil si 16 dager eller mindre var det 1,6 prosent 5

6 Menn Natthjemmets totale sykefravær (totale prosent av korttid og langtid) i 2009 for menn var 2 prosent. Av dette var 0 prosent langtidsfravær, det vil si 17 dager eller mer. Korttidsfravær det vil si 16 dager eller mindre var det 2 prosent. Totalt sykefravær, korttid og langtid, for Natthjemmet er 9,4 prosent Det totale sykefraværet i 2008 var 14 prosent. Permisjon En ansatt hadde 50 prosent permisjon fra sin fulle stilling. HMS Omfanget av skademeldinger på Natthjemmet er liten. Skademeldinger relaterer seg, nesten uten unntak, til ansattes stikk fra sprøyter som våre brukere ikke har sikret godt nok. Det er godt innarbeidede rutiner både for å forebygge sprøytestikk og for å ivareta den uheldige i etterkant. I 2009 har det vært to skademeldinger. En knyttet til sprøytestikk og en knyttet til voldsbruk fra bruker mot ansatt. Det avholdes personalmøter kun hver 14 dag fordi det er vanskelig å få til hyppigere, faste møtetidspunkt med kolleger som jobber natturnus. Personalmøtene skal sikre informasjonsflyt og oppfølging av manglende rutiner. Personalmøtet er også spesielt viktig med henblikk på hvordan huset er for de besøkende. Brukermøter skal være med på å sikre at de som bor her skal oppleve Natthjemmet som sitt. Arbeidstilsynet besøkte Natthjemmet 9.desember for å se på våre rutiner rundt forebygging, håndtering og oppfølging vedrørende vold og trusler på arbeidsplassen. Tilbakemeldingen var god, og vi tilfredsstilte arbeidstilsynets forventninger om forebygging, håndtering og oppfølging vedrørende vold og trusler på Natthjemmet. Til stede var verneombud og daglig leder. Våre beboere røyker. Vi har avtrekksvifter installert både i stue og på kjøkken, men det er en utfordring, spesielt om vinteren, å få til god nok utlufting. Det har blitt gjennomført brann- og førstehjelpskurs. SAMARBEIDSPARTNERE OG DRIFTSBUDSJETT Natthjemmet har ikke et oppdrag, det vil si at tiltaket er igangsatt på initiativ fra SKBO og Natthjemmet. Imidlertid er Natthjemmet formelt underlagt Storbyavdelingen, St.Hanshaugen Bydel, som formidler et årlig økonomisk bidrag fra Oslo Kommune. Dette bidraget utgjør omlag 2/3 av Natthjemmets totale driftsstøtte. Den resterende tredjedelen mottas fra Helse- og Omsorgsdepartementet på bakgrunn av årlige søknader. Natthjemmets totale kostnader for 2009 var på kr Andre sentrale samarbeidspartnere for Natthjemmet er Kvinnetiltakene i RME, Thereses hus og Oscars Hus og Feltpleietiltakene i RME. Nære samarbeidspartnere er også Nadheim og Pro-sentret. Vi har et spesielt tett samarbeid med ByBo. ByBo er Bymisjons boligsatsning. Natthjemmet drev prosjekt Nåløyet. Det siste halve året ble en ansatt fra ByBo leid inn for å slutt føre prosjektet. Samarbeidet fungerte godt og vi ser flere samarbeidsmuligheter for

7 STATISTIKK - NATTHJEMMET Natthjemmet har vært gjennom sitt 19 driftsår. Statistikken forteller at det er lite endringer fra år til år. Det er fortsatt mange som bruker Natthjemmet som en akutt overnattingssted når livet blir vanskelig på en eller annen måte. Våre besøkende er i kortere eller lengre perioder avhengig av overnatting på Natthjemmet. De skyldes mange forhold. Oslo besøkes av hele landet. Natthjemmet mener vi, er en helt nødvendig del av både det kommunale og den statlige, ruspolitiske satsingen. Vi ser også at eldre brukere kommer hit når ting blir vanskelig i eget liv. Statistikken forteller at Natthjemmet fyller en viktig funksjon i en storby som Oslo. Oslo oppsøkes av mange og veien tilbake til hjemmstedskommunen kan for mange virke uoverkommelig i øyeblikket. Natthjemmet rommer dette øyeblikket og forhindrer at kvinner mer utsatt for nedverdigende forhold. Menge kvinner som tilhører Oslo finner seg av og til ikke til rette med sin livssituasjon. Da oppsøkes Natthjemmet for både en prat og det å få slappe litt av. Det er vanskelig å tolke statistikken og det er mange forhold som må tas med. Vi kan si at sexkjøpsloven har vanskeliggjort jobbingen for kvinnene og at det er en økt boligsatsning i ulike bydeler eller internt i bymisjonen. Samtidig er det viktig å ha øye for at det også er mange tilfeldigheter som gjør at Natthjemmet besøkes noe ulikt fra år til år. Det kan også være forhold i gatelivet som kan endre seg fra år til år og at nedgang i belegg skyldes krefter utenfor tjenesteapparatets satsningsområder. Vi ser at det kvinnene ønsker av oss kan kortfattes slik: Få et trygt sted å være. Natthjemmet de beskjedne ønskenes sted Fremdeles er det svar som: sove, trygt sted, slappe av, noen å prate med, et sted å være med likesinnede, spise, dusje, få vasket klær, Hvile, er veldig sliten, Overnatte når hun er i Oslo, Slippe å gå ute i natt, Sove uten sexpress og respekt, mat og seng og noen få hjelp til å komme videre er stort sett de ønskene kvinnene har til Natthjemmet. I gjennomgangen av hva kvinnene har svart hva de ønsker å bruke Natthjemmet til, er det en overvekt som sier at de vil sove på Natthjemmet. Dette har ikke endret seg i løpet av de siste tjue årene. Den sist registrerte kvinnen nå i august 2009, svarte nettopp å sove på spørsmålet; Hva trenger du Natthjemmet aller mest til? Natthjemmet rommer ikke bare forskjellige kvinneliv. De er altså i tillegg til tider meget vanskelige kvinneliv. Som et akutt overnattingsplass fyller vi basale behov, når det er det som trengs. Det var like gyldig i 1990 som i Fattigdom og sosial ekskludering er fortsatt gjeldene i dag, og er med på å fastholde mennesker i kompliserte livssituasjoner. Natthjemmet vil fortsatt være en sentral aktør i å avdekke og påvirke samfunnsstrukturer som er destruktive og å forebygge at de oppstår eller hindre forverring. På Nattevakter har vi mottatt 69 telefoner fra samarbeidspartnere, 28 telefoner fra pårørende og 188 telefoner fra kvinnlige brukere. Daglig leder har også fått mange telefoner da spesielt fra samarbeidspartnere. Vi prøver hele tiden å legge forholdene til rette for bruker og ulike bydeler for å ha møter på Natthjemmet. Det gjør vi for å få i gang dialogen mellom bydel og bruker av natthjemmet. 7

8 Det var totalt 2757 overnattinger fordelt på 167 forskjellige kvinner i Totale overnattinger ; ; ; ; ; ; ; ; ; Belegg fra måned til måned. Det er gjevt belegg hele året utom juni. 12 Gjennomsnittlig overnatting pr.måned 11, , ,89 8,9 8,52 7,83 7,61 7,54 7,41 6,77 5,67 9,76 8,63 7,8 6,54 8,06 9,83 9,38 9,09 8,86 8,58 8,5 8,53 8,06 8,09 8,19 7,29 7,29 7,7 7,06 5,77 9,66 9,67 9,22 7,93 7,

9 Gjennomsnittsbelegget er noe laver i 2009 en de to foregående år. Men variasjonen er lav. Gjennomsnittsbelegg 9 8,8 2007; 8,79 8,6 8,4 2008; 8,39 8,2 8 7,8 7,6 2009; 7,55 7,4 7,2 7 6,8 Antall nyregistrerte. Det er det laveste antall registrerte på de ni siste år. Antall nyregistrerte pr.år ; ; ; ; ; ; ; ; ;

10 Tabellen viser at de fleste kvinnene bruker Natthjemmet som et akutt/krise overnattingstilbud. De kvinnene som er her over tid har hyppig dropp-out fra institusjoner eller har vanskelig med å bo i midletidige eller egen bolig. Antall kvinner fordelt på antall overnattinger i (1-10); (11-20); 20 (21-30); 11 (51-60); 2 (71-80); 1 (31-40); ; ; ; 3 (41-50); 2 (61-70); 1 (81-90); 0 1 I alt 114 av 167 kvinner som oppsøkte Natthjemmet i 2009, er ikke Oslo-tilhørende. Den største gruppen utenbys er kvinner registrert i Akershus. Fylkesfordeling/Unike overnattinger. Totalt Oslo; Akershus; A.Agder; 2 Annet; Buskerud; 7 8 Hedmark; 2 Hordaland; 9 M.og R.dal; 4 Nordland; 5 N.Tr.lag; 1 Oppland; 3 1 S.Tr.lag; 8 Vestfold; 11Østfold; 11 Troms; 2 Rogaland; 4 V.Agder; 5 Telemark; 3 10

11 Natthjemmet har pr hatt 2757 overnattinger totalt. Av disse er 38,5 % Oslotilhørende og 61,5 % utenbys. Av disse 61,5 % er andelen 14,5 % fra Akershus. I år har det vært 3,5 % nedgang i Oslotilhørende fra Men vi ser at 53 % av de besøkende er fra Oslo og nærkommunen Akershus, i Av de 2757 er det 167 unike personer fordelt på ulike fylker. Her er prosenter i fordelt på helseregioner: Helseregion Sørøst: 72 % Helseregion Vest: 7 % Helseregion Midt-Norge: 7 % Helseregion Nord: 4 % Annet: 8 % Annet er utenlandske kvinner eller de som ønsker å være anonyme. Gjennomsnittalderen i 2009: 37,5 år. Som i 2008 Overnattingsplasser: 14 Ansatte på vakt, natt: 2 Gjennomsnittsbelegg i 2009: 7,55 personer i døgnet. Dette beleggstallet er 9 % lavere enn i Noe av nedgangen skyldes at Natthjemmet har drevet et 3 årlig prosjekt fra 2007 på midler fra Helse-Rehab, som handler om å hjelpe kvinnene som besøker Natthjemmet inn i boliger. Flere kvinner har fått den muligheten gjennom satsing på relasjon og koordinering til egen bolig. Natthjemmet besøkes av hele landet. Hovedbesøkende er fra Oslo og Akershus samt fra helseregion Sørøst. Det er ingen spesielle avvik i forhold til tidligere år. NÅLØYET Livene våre handler ikke om at vi er forskjellig, men at vi lever forskjellig. Livet er noe vi har, og vi lever det etter vår beste evne. Det jeg beskriver er de liv som leves i komplekse livssituasjoner og som ikke innordner seg på en slik måte de aller fleste av oss lever. Etter min menig blir vi ofte vurdert etter prestasjoner, mer enn det mennesket vi er på godt og vondt. Vi har alle våre utfordringer og vi ønsker å bli sett. Vi trenger bekreftelse for å overleve. Mennesker i komplekse livssituasjoner opplever mange ganger å bli avbekreftet og usynliggjort. De blir frarøvet sin identitet og ender opp som de synlige usynlige. Med dette mener jeg at vi ikke orker å se nøden til den enkelte. Nøden er synelig, men personen er usynlig. Dermed handler vi på nøden, fordi nøden helst ikke skal være en del av vårt hverdagsbilde eller gatebilde. Da oppstår det mange av kvinnene sier; ingen ser meg. De mest hjelpetrengende ser vi alle i bybildet. Gjerne utenfor OsloS eller i nedre del av Karl- Johan. Gruppen er synelig, men enkeltindividet er usynlig. Den første utfordringen handler om å inkludere mennesket som en del av samfunnet og ikke som en byrde. Deres synlighet er åpenbart ikke noe vi ønsker og holdningene blir overført til gruppen og til den enkelte. Deres problematikk blir ikke usynliggjort, og utsettes stadig for politisk debatt og i media. Mye av fokuset handler om at vi må gjøre noe. Debatten handler om hva vi tenker er til det beste for den andre, uten å faktisk ha spurt den det gjelder. Så spørsmålet er hvem er det som spør om hva den enkelte trenger, og hvem er det som faktisk svarer? Hvem tilpasser vi de ulike tilbud til? 11

12 Natthjemmet så at kvinnene opplevde hjelpe- og bistandsapparatet som et nåløye. Kvinnene falt ut igjen og igjen av behandling og rehabilitering. Målsetningen var å få satt i gang oppfølging som hadde tre mål. Det handlet om langsiktig relasjonsarbeid, koordinering av tjenester mot permanent bolig som en trygg base for sitt liv. Gjennomføringen var å være tilgjengelig der kvinnen var. Gjennom dette fokuset fikk 14 kvinner en permanent bolig, noe som de elles ville hatt problemer med. Ingen av kvinnene har i dag mistet sin bolig. Ved prosjektets slutt var målet å tilby bydeler oppfølgingsarbeid til kvinner som falt utenfor, og at bydelene ville stille med økonomiske resurser. Veien videre ble ikke som tiltenkt, da bydeler ikke hadde økonomisk grunnlag for dette og at de ville satse på egne ressurser. Nåløyet ble drevet av 3 årlig prosjektmidler fra Helse-og Rehabilitering. Stuttrapporteringen kan fås ved henvendelse til Natthjemmet eller til Helse- og Rehabilitering. Henvisning er nevnt nedenfor: Rehabilitering 2006/3/0474 Nåløyet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo FELTPLEIEN Natthjemmets feltpleiestasjon er et samarbeid mellom Rusmiddeletaten (REM) og Kirkens Bymisjon avdeling Natthjemmet. Feltpleiestasjonen er finansiert av REM og de er også faglig ansvarlig for feltpleien. Feltpleien er organisert under seksjon for skadereduksjon, og det finnes 9 feltpleiestasjoner i Oslo. Natthjemmets feltpleiestasjon er bemannet i en 75 % feltsykepleierstilling og sykepleieren er ansatt i Bymisjonen. Åse Havn Gilleberg var ansatt som feltsykepleier første del av Hun var også ansatt i en 25 % stilling som miljøterapeut på Natthjemmet, da på nattvakter. Så praktisk sett var det sykepleier på huset i 100 % stilling. I august 2009 overtok Merete Groll stillingen som feltsykepleier. De 75 % ble fordelt på en natt og to dager per uke. Det at feltsykepleier også har sin tjeneste om natten handler om å etablere relasjoner, og at tjenesten blir mer tilgjengelig i en elles travel hverdag. Høsten 2009 kom jeg til Natthjemmet som feltsykepleier. Forventningsfull til møte med en gruppe damer jeg ikke har jobbet så tett på tidligere. Det har vært mange gripende, fine og lærerike møter. Første runde med svineinfluensa vaksinasjon ble gjennomført. Men som flere av damene så forutseende bemerket; hvor skal vi være om vi blir syk av vaksinen? Dette var nok en vesentlig grunn til å så få av damene takket nei til vaksinen tiltross for at de befinner seg i risikogruppen. Feltpleien på Natthjemmet fikk også i oppdrag å vaksinere beboerne i Bybo og H7. Natthjemmet erfaring var at de som hadde bolig ønsket vaksinen mer velkommen. Det har nok med at de har en bolig hvor de kan oppholde seg om de skulle bli dårlige. Feltsykepleieren har deltatt på fagmøter på feltpleien i Tollbugt.3, veiledning og personalmøter på Natthjemmet. Hospitert på sprøyterommet, Feltpleien i Tollbugt.3., Møteplassen på Nadheims kvinnekveld og Gatehospitalet. Deltatt på samarbeids møter med Nattergalen, Nadheim og Prosenteret. Samt vært med på RVTS temadag Tørre å spørre om selvmordsproblematikk. Noe tid har gått med til å følge brukerne av Natthjemmet til avgiftnings institusjoner og kontakt med institusjonene. 12

13 Grafen viser konsultasjoner totalt fordelt på ulike måneder. Av disse konsultasjonene er smittevern, sårstell, utdeling av smertestillende medikamenter og ulike former for samtale rundt helsespørsmål hovedarbeidet. Samtale om helsespørsmål henger i stor grad sammen med klargjøring av behovet av bruk av samarbeidstjenester som; psykiatrien, fastlege, legevakta og kontakt med andre behandlingsinstitusjoner. 250 Januar 200 Februar Mars April 150 Mai Juni 100 Juli August September 50 Oktober November 0 Konsultasjoner Sårstell Smitte Medikament Fastlege Tannbehandling Formidling Sosialen Sykehusinnleggelse Følge av klient Samtale/telefon Psykisk helse Oppsøkende arbeid Annet Desember Blir antall konsultasjoner fra 2008 og 2009 sammenliknet på likt grunnlag er det en nedgang på 80 konsultasjoner fra 2008 til I 2009 var antall konsultasjoner 1727, i 2008 var antallet Denne nedgangen kan muligens forklares med at feltpleien kun har vært åpen 75 % siste halvdel av 2009 i motsetning til 100 % i hele Natthjemmets erfaring er at helseforebyggende arbeid er viktig for kvinnene som besøker oss. For kvinnene gir dette mulighet for å få raskt tilgang på helsetjenester slik at situasjonen ikke blir ytterligere forverret. Feltpleietjenesten er på kvinnenes premisser. DRIFT, BYGG OG VEDLIKEHOLD Natthjemmet holder til i en stor og praktfull villa på beste vestkant. Huset er fra begynnelsen av 1900-tallet. Da vår brannsentral kollapset fikk vi skiftet ut til en ny brannsentral, som var mer moderne. Vi har en liten, flott bakhage og gård. Vi sørger for å stelle både roser og blomsterbed til glede for våre gode naboer. AVSLUTNING Året 2009 var spesielt da Kirsten Frigstad sluttet. Men Natthjemmet er fortsatt et sted der maksimum relasjon står i sentrum og minimum kontroll. Kontrollen er festet til vår målsettning: Natthjemmet har som målsettning å bidra til at kvinnene får større kontroll over egne liv. 13

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Prosjekt 24SJU Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Hjalmar Söderberg Man vil bli älskad I brist derpå beundrad I brist derpå fruktad I brist derpå avskydd och föraktad Man vil inge människor

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret i Hønefoss Kart Kontaktinformasjon Hov Allè 32, 3515 Hønefoss Postboks 1193, 3503 Hønefoss Telefon: 32 17 06 90 Fax: 32 17 06 98 Hjemmeside: www.krisesenteret.info Mail: post@krisesenteret.info

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

ByBo Boligsosialt arbeid

ByBo Boligsosialt arbeid ByBo Boligsosialt arbeid Alle kan bo - etablering og drifting av ulike boligtiltak Marit Nybø, 3. sept. 2010 En portal til tilhørigheten "- Det er viktig at det finnes alternativer til store og dårlige

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

RISK ER RUSTJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNES HELSE- OG SOSIALETAT

RISK ER RUSTJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNES HELSE- OG SOSIALETAT Boliger for RISK ER RUSTJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNES HELSE- OG SOSIALETAT RISK består av: Ambulerende boteam Rustjenesten Forebyggende team Lavterskel boliger Nattpatruljen Prosjekt livsglede Ansatte:

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år)

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år) Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya (tilpasset respondenter over og under 18 år) 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen etterlatte etter omkomne på Utøya til å delta i

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

24SJU Delmålsetninger hjelp og øyeblikksomsorg når behovet er der Bidra til bedret helsetilstand, psykisk og fysisk Bidra til økt sosial integrering,

24SJU Delmålsetninger hjelp og øyeblikksomsorg når behovet er der Bidra til bedret helsetilstand, psykisk og fysisk Bidra til økt sosial integrering, MÅLGRUPPE De mest utsatte rusavhengige som ikke i tilstrekkelig grad nås gjennom det ordinære hjelpeapparat Tilgjengelighet: Hele døgnet året rundt Mest utsatt: Rus og alvorlig psykisk lidelse Uten bostedstilhørighet

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

FUNKISHUSET et helse- og omsorgstilbud i Sandnes. Sandnes kommune 10.04.13 1

FUNKISHUSET et helse- og omsorgstilbud i Sandnes. Sandnes kommune 10.04.13 1 FUNKISHUSET et helse- og omsorgstilbud i Sandnes Sandnes kommune 10.04.13 1 Innhold Målsetting og målgruppe Ulike tjenester Fokusområder Rusprofil Statistikk 2012 Samarbeid Spør underveis Sandnes kommune

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3018-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig?

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig? som samarbeidspartner. Er det mulig? HMS-konferansen 2006 "Den viktigste møteplassen for HMS- og HR - engasjerte ledere og medarbeidere på Sør - Vestlandet" Direktør Ingrid Finboe Svendsen som samarbeidspartner

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Trondheim kommune Omsorgstrappa Hjemmetjenester 4 bydeler Helsehus

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Med og uten maskesyke.

Med og uten maskesyke. Med og uten maskesyke. Helene Gabrielsen og Anne Bratland Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser. Psykiatrisk avdeling. Vestre Viken HF En historie om livet med og uten psykose, før,

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 Hvorfor gi tilretteleggingsgarantien? Tilretteleggingsgaranti: service-erklæring som gir økt tilgang til jobber og tiltak springer ut av IA-arbeidet TG skal styrke samarbeidet

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 21.11.14. KFU- møte område C. Bryn skole 20.11.2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 21.11.14. KFU- møte område C. Bryn skole 20.11.2014 KFU- møte område C Bryn skole 20.11.2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeE 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UHordringer og satsinger i område C Målet er at Oslostandarden

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003)

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003) Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Stig Berge Matthiesen professor Universitetet i Bergen E-mail: stig@uib.no Web: organisasjonspsykologi.no Kvalitetskommuneprogrammet Leangkollen, Asker 17-4-2007 Definisjon

Detaljer

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn I 2007 bodde nesten 1 800 personer på krisesentrene, som er 5 prosent færre enn i 2006. Alle var kvinner, med unntak av syv menn der tre var under 18

Detaljer

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE»

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» 24SJU MÅLGRUPPE De mest utsatte rusavhengige som ikke i tilstrekkelig grad nås gjennom det ordinære hjelpeapparat Tilgjengelighet: Hele døgnet

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme

Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme Henrik von Kirchbach Enhetsleder, døgnenheten Kort om selve ordningen Brukeren vurderer selv behov for innleggelse. Brukerne slipper

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-215 Sist oppdatert 27.1.16 1 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Samhandling. Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark

Samhandling. Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark Samhandling Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark Bakgrunn I juni 2009 la regjeringen fram samhandlingsreformen som en stortingsmelding. Vedtatt 27. april 2010 med sitat; Norge bruker

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Senter for rusforebygging

Senter for rusforebygging Senter for rusforebygging Målsetting: Gi et faglig godt tilbud til målgruppen i alle avdelingene. Utvikle tilbudet i tråd med utviklingen i samfunnet og endringer i rusmiljøene. Senter for rusforebygging

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-216 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte ved NAV-kontor som blir

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Omsorgskonferansen «Fri og Villig»

Omsorgskonferansen «Fri og Villig» Omsorgskonferansen «Fri og Villig» De frivillige er bunnplanken i Vår Frue åpen kirke 185 frivillige Kirkeverter Tar imot, ønsker velkommen, byr på noe å spise og drikke, gir rom for samtaler om stort

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Yrkesetikk. Fagskolen i kommunehelsetjenester 3.mars 2011 Heid Aasgaard/Arild Stegen

Yrkesetikk. Fagskolen i kommunehelsetjenester 3.mars 2011 Heid Aasgaard/Arild Stegen Yrkesetikk Fagskolen i kommunehelsetjenester 3.mars 2011 Heid Aasgaard/Arild Stegen Etikkodeksen For å sikre at man har et felles verdigrunnlag å arbeide ut fra i helse- og sosialsektoren, har de fleste

Detaljer

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Alkoholloven møter virkeligheten Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Dagens tema Streng alkohollov, liberal drikkekultur Kommunenes forvaltning av alkoholloven Hva påvirker overskjenking? Bartendere Skjenkekontrollører

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer