Organisasjonskart NATTHJEMMET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonskart NATTHJEMMET"

Transkript

1 Årsmelding 2009

2 Innledning Året 2008 ble historisk det ble vedtatt en lov som forbyr kjøp av sex. I nærmere 150 år har prostitusjonsmarkedet her i landet, den delen som innebar avtale om kjøp og salg av sex mellom to voksne personer, fått regulere seg selv. Loven om forbud mot kjøp av sex trådte i kraft Etter loven om forbud mot kjøp av sex ser vi at Natthjemmet fyller rommet hvor kvinnene kan dele erfaringer fra prostitusjonsjobbing i et ikke moraliserende miljø. Kvinnene på Natthjemmet har i løpet av 2009 også funnet nye arenaer for kjøp og salg av sex. Det er mer aktiv bruk av mobilteleforn og faste nye steder. Mange av kvinne forteller at kundene er mer stresset grunnet frykten for å bli tatt. Det medfører at kvinnene presses til å inngå raskere avtaler og de kommer oftere opp i farlige situasjoner. Kvinnene rapporterer om mer kontroll fra politi. Noen kvinner har utalt at tidligere var politiet sett som en trygghetsfaktor, så er det ikke alltid lenger. Kvinnenes handlingsalternativ er ytterligere blitt begrenset. Tross dette viser kvinnene en selvstendighet i sin livssituasjon, selv om den utenfra kan virke hjelpesløs. De fleste kvinner som besøker oss er heroinavhengige. De fleste kvinner som besøker oss sier; at dersom rusavhengigheten forsvinner vil prostitusjonsjobbingen helt eller delvis opphøre. Natthjemmet oppleves for mange av kvinnene som sitt andre hjem. I tråd med hjem tankegangen har Natthjemmet hatt et nært samarbeid med ByBo gjennom satsning på bolig for kvinnene som bruker Natthjemmet. For å få enklere tilgang på tjenester er bolig en nødvendighet. Da blir livet mer forutsigbart og man lever ikke lenger et så omstreifende liv. Det å ha sin egen bolig gjør mye med selvfølelsen. Boligen er et hjem. Et sted for rekreasjon, hvile og et sted som kan være en sosial arena. Kirsten Frigstad sluttet som daglig leder av Natthjemmet 1.mars Hun sluttet etter 19 års lederjobb ved Natthjemmet. Natthjemmet er evig takknemmelig for at hun har kjempet kampen for Natthjemmet, men først og fremst kampen for og med kvinnene som besøker oss. Gudmund Johnsen Wisløff ble ny daglig leder og er med på å bære målsetningen videre, at kvinnene som besøker oss skal få økt kontroll i egne liv. Årsmeldingen presenterer videre fakta og tall fra året Bak dette ligger det en enorm innsats fra en gjeng flotte og idealistiske medarbeidere. Bak disse tørre fakta, ligger også møter preget av gråt, latter, sinne og frustrasjon. Dette gjelder møter både oss kolleger i mellom og møter med mennesker våre oppdrag medfører. Gudmund Johnsen Wisløff Januar

3 Organisasjonskart Natthjemmet Leder: Gudmund Johnsen Wisløff Miljøterapeuter: Einar Langseth, Elisabeth Vegge Naustvik, Hilde Petrine Henriksen, Tanja McKee, Tori Anne Myrheim, Catrin Haugestad og May Liss Nilsen, Sigmund Brennskar Nåløyet Tiltaksleder/ Oppfølger Gudmund Johnsen Wisløff Feltpleie Feltsykepleier Merete Groll NATTHJEMMET Natthjemmet er et krise/akutt overnattingstilbud til kvinner med tilhørighet i rus- og gateprostitusjonsmiljøet. Natthjemmet har i 2009 utarbeidet en serviceerklæring som nå brukes til informasjon: Serviceerklæring: 1. Akutt overnattingstilbud til kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet. 2. Åpner kl alle dager. 3. Mulighet for dusj, vasking av klær, mat og en seng å sove i. 4. Kjerneverdier: brukermedvirkning, respekt, solidaritet, omsorg og felleskap 5. Tilknyttet feltpleien. 6. Månedlige husmøter. 7. Hjelp til å knytte kontakt til øvrig hjelpe- og tjenesteapparat. Natthjemmet har fra 2007, ved hjelp av midler fra Stiftelsen Helse- og Rehabilitering, igangsatt en unik oppfølgingstjeneste gjennom tiltaket Nåløyet. Tiltaket blir nærmere beskrevet på side 11. Natthjemmet har en egen feltpleiestasjon integrert i virksomheten, denne finansieres og drives i samarbeid med Rusmiddeletaten, Oslo Kommune. Se rapport fra dette tiltaket på side 11. 3

4 Faste vikarer Natthjemmet har en stabil og flott vikarstab som sørger for at vi aldri mangler folk på jobb. De fyller en viktig rolle for virksomheten vår. I 2009 har følgene vært våre medarbeidere: Catrin Haugestad, May Liss Nilsen, Sigmund Brennskar, Nina Steffensen, Anna Nikolaisen og Jon Hovde Brennekåsa. Frivillige To frivillige har sluttet i 2009, av praktiske årsaker. Kontaktpersonen for frivillige Morten og daglig leder har vært i dialog og i møte med St.Hanshaugen og Stovner frivillighetssentral. Målet i 2009 var å få 8 frivillige og at to av de 8 hadde ikke vestlig kulturbakgrunn. Det har vist seg at det å rekruttere frivillige tar tid. Vi har ikke lykkes å få to frivillige med ikke vestlig bakgrunn. Frivillige styrker i stor grad kvaliteten på miljøarbeidet på huset. Alle frivillige gir et unikt bidrag og er et løft for helgene både for brukere og ansatte. I 2009 har følgene bidratt: Vibeke Hollekim, Arne Berdal, Morten Persen (kontaktperson), og Margit Hjelmervik MYRSNIPA Myrsnipa ble overflyttet til virksomhet Forus i avdeling Mangfold og Oppvekst 1. mai Kompetanse og kvalitet Natthjemmet har vært et tilbud til kvinner med tilhørighet til rus- og gateprostitusjonsmiljøet i Oslo gjennom 18 år. Vi har opparbeidet oss en spesiell erfaring og kunnskap, ikke minst fordi Natthjemmet som tilbud når fram til en stor gruppe kvinner i en ekstremt vanskelig livssituasjon. Natthjemmet har som målsetting å bidra til at kvinnene får større kontroll over egne liv. Dette er en målsetting vi kan måle kvalitativt fra dag til dag. Det er også dette kvalitativt målbare som bidrar til at vi har en stabil personalgruppe, noe som betyr mye nettopp for den gjensidige kontakten, relasjonen og tilliten vi møter hos kvinnene. Relasjonen handler om å ta utgangspunkt i der kvinnen er, og vi ser alltid på kvinnen som aktør i eget liv. Vi lytter og arbeider ut i fra den kvinnen kommer med. Dette anser vi som en del av vår metodikk. Kvalitet krever at vi er tett på både kvinnenes situasjon og utviklingstrekk i samfunnet som påvirker det miljøet kvinnene er en del av. Det krever også at vi som personalgruppe sørger for å utvikle vår kompetanse i forhold til de utfordringene vi møter. I utgangspunktet er vi en gruppe med både ulik livserfaring (realkompetanse) og ulik fagkompetanse. Dette mangfoldet er viktig for å møte også kvinnenes mangfoldighet og livssituasjoner. Fagutvikling, evaluering og dokumentasjon Natthjemmet mottar månedlig veiledning fra ekstern fagperson. Natthjemmet har hatt en fast veileder gjennom flere år, psykologspesialist Torhild Araldsen. Leder har deltatt på årets ledersamling. Leder ved Natthjemmet deltar også på Avd. Helse- og Sosials månedlige lederforum. Daglig leder fikk coatching fra Hartmark sammen med ledere på H7, Møtestedet, Aktivitetshuset Prindsen og BPR Leder har deltatt på økonomidager i regi av SKBO. To ansatte var på samling i Nordisk prostitusjonsnettverk våren 2009 i Tøyenkirken Oslo. En ansatt og daglig leder har væt på turnusplanlegging kurs fire dager arrangert av HSH Leder gjennomførte medarbeidersamtaler med alle ansatte høsten Leder hadde medarbeidersamtale med direktør for avd. Helse- og Sosial høst

5 Leder har ansvaret for personalmøter ved natthjemmet. Personalmøter er to ganger i måneden. Våren 2008 hadde vi student (Guro Buseth) fra Institutt for Kriminologi til stede på huset noen kvelder og noen formiddager. Hun kom tilbake hit høsten 2009 for avsluttende intervjuer. Studenten skriver masteroppgave i forbindelse med forberedelse av sexkjøpsloven, og vi ser fram til hennes resultater. Resultatet er presentert masteroppgaven Ute av syne ute av sinn? et innblikk i livet til ti norske kvinner med erfaring fra gateprostitusjonen i Oslo. Oppgaven finnes ved institutt for kriminologi og rettssosiologo- Det juridiske fakultet- Universitetet i Oslo. Vi har i dag et eget samarbeid med Tako-sentret for noen av kvinnene på Natthjemmet. Takosentret er en spesielt tilrettelagt tannlegetjeneste for mennesker med rusavhengighet og dårlig psykisk helse. Vi henviser også kvinner til tannlegevakta Oslo kommune. Personalsamlinger Våren 2009 i juni, deltok samtlige ansatte ved alle avdelingene på et eksternseminar over to dager på Tjøme. I desember hadde vi en heldagsseminar Tøyenkirken i Oslo. Vi har hatt to møter med SKBO sentralt for å kartlegge et ønske om å ha et fagseminar for Oslo angående Natthjemmet 20 års jubileum. Videreutdanning En ansatt ved Natthjemmet tar rettssosiologi ved siden av 80 prosent stilling. Prosentandel budsjett brukt til personalutvikling Av Natthjemmets totale kostnader er det brukt 1,17 prosent til personalutvikling Undervisningsoppdrag/mediekontakt/møter med politikere. Daglig leder hadde en undervisningsdag for mastergradstudenter ved Diakonhjemmets høgskolesenter og ved Lovisenberg sykepleierhøgskole Daglig leder deltar også i SKBOs diakoniforum da han er utdannet diakon. Høringsuttalelser Leder har gitt bidrag til Stoltenbergutvalget, intervjuet i =Oslo og i Østlandsendingen. Brukermedvirkning Det vært gjennomført husmøter for brukerne ca. en gang pr. mnd. Personalpolitikk Inkluderende Arbeidsliv(IA) og Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Det ble ansatte ny feltsykepleier august På Natthjemmet utgjør de fast ansatte 7 kvinner og 3 menn alle med norsk etnisk bakgrunn. På bakgrunn av langtidssykemeldinger ar daglig leder vært i kontakt med vår IA-kontakt. Sykefravær Natthjemmet har hatt to langtidssykmeldte i løpet av året. Sykmeldingen relaterer seg ikke til arbeidsmiljø. Vi har i samarbeid med IA- kontakten hatt oppfølging av de sykmeldte. Kvinner Natthjemmets totale sykefravær (totale prosent av korttid og langtid) i 2009 for kvinner var 7,4 prosent Av dette var 5.8 prosent langtidsfravær, det vil si 17 dager eller mer. Korttidsfravær det vil si 16 dager eller mindre var det 1,6 prosent 5

6 Menn Natthjemmets totale sykefravær (totale prosent av korttid og langtid) i 2009 for menn var 2 prosent. Av dette var 0 prosent langtidsfravær, det vil si 17 dager eller mer. Korttidsfravær det vil si 16 dager eller mindre var det 2 prosent. Totalt sykefravær, korttid og langtid, for Natthjemmet er 9,4 prosent Det totale sykefraværet i 2008 var 14 prosent. Permisjon En ansatt hadde 50 prosent permisjon fra sin fulle stilling. HMS Omfanget av skademeldinger på Natthjemmet er liten. Skademeldinger relaterer seg, nesten uten unntak, til ansattes stikk fra sprøyter som våre brukere ikke har sikret godt nok. Det er godt innarbeidede rutiner både for å forebygge sprøytestikk og for å ivareta den uheldige i etterkant. I 2009 har det vært to skademeldinger. En knyttet til sprøytestikk og en knyttet til voldsbruk fra bruker mot ansatt. Det avholdes personalmøter kun hver 14 dag fordi det er vanskelig å få til hyppigere, faste møtetidspunkt med kolleger som jobber natturnus. Personalmøtene skal sikre informasjonsflyt og oppfølging av manglende rutiner. Personalmøtet er også spesielt viktig med henblikk på hvordan huset er for de besøkende. Brukermøter skal være med på å sikre at de som bor her skal oppleve Natthjemmet som sitt. Arbeidstilsynet besøkte Natthjemmet 9.desember for å se på våre rutiner rundt forebygging, håndtering og oppfølging vedrørende vold og trusler på arbeidsplassen. Tilbakemeldingen var god, og vi tilfredsstilte arbeidstilsynets forventninger om forebygging, håndtering og oppfølging vedrørende vold og trusler på Natthjemmet. Til stede var verneombud og daglig leder. Våre beboere røyker. Vi har avtrekksvifter installert både i stue og på kjøkken, men det er en utfordring, spesielt om vinteren, å få til god nok utlufting. Det har blitt gjennomført brann- og førstehjelpskurs. SAMARBEIDSPARTNERE OG DRIFTSBUDSJETT Natthjemmet har ikke et oppdrag, det vil si at tiltaket er igangsatt på initiativ fra SKBO og Natthjemmet. Imidlertid er Natthjemmet formelt underlagt Storbyavdelingen, St.Hanshaugen Bydel, som formidler et årlig økonomisk bidrag fra Oslo Kommune. Dette bidraget utgjør omlag 2/3 av Natthjemmets totale driftsstøtte. Den resterende tredjedelen mottas fra Helse- og Omsorgsdepartementet på bakgrunn av årlige søknader. Natthjemmets totale kostnader for 2009 var på kr Andre sentrale samarbeidspartnere for Natthjemmet er Kvinnetiltakene i RME, Thereses hus og Oscars Hus og Feltpleietiltakene i RME. Nære samarbeidspartnere er også Nadheim og Pro-sentret. Vi har et spesielt tett samarbeid med ByBo. ByBo er Bymisjons boligsatsning. Natthjemmet drev prosjekt Nåløyet. Det siste halve året ble en ansatt fra ByBo leid inn for å slutt føre prosjektet. Samarbeidet fungerte godt og vi ser flere samarbeidsmuligheter for

7 STATISTIKK - NATTHJEMMET Natthjemmet har vært gjennom sitt 19 driftsår. Statistikken forteller at det er lite endringer fra år til år. Det er fortsatt mange som bruker Natthjemmet som en akutt overnattingssted når livet blir vanskelig på en eller annen måte. Våre besøkende er i kortere eller lengre perioder avhengig av overnatting på Natthjemmet. De skyldes mange forhold. Oslo besøkes av hele landet. Natthjemmet mener vi, er en helt nødvendig del av både det kommunale og den statlige, ruspolitiske satsingen. Vi ser også at eldre brukere kommer hit når ting blir vanskelig i eget liv. Statistikken forteller at Natthjemmet fyller en viktig funksjon i en storby som Oslo. Oslo oppsøkes av mange og veien tilbake til hjemmstedskommunen kan for mange virke uoverkommelig i øyeblikket. Natthjemmet rommer dette øyeblikket og forhindrer at kvinner mer utsatt for nedverdigende forhold. Menge kvinner som tilhører Oslo finner seg av og til ikke til rette med sin livssituasjon. Da oppsøkes Natthjemmet for både en prat og det å få slappe litt av. Det er vanskelig å tolke statistikken og det er mange forhold som må tas med. Vi kan si at sexkjøpsloven har vanskeliggjort jobbingen for kvinnene og at det er en økt boligsatsning i ulike bydeler eller internt i bymisjonen. Samtidig er det viktig å ha øye for at det også er mange tilfeldigheter som gjør at Natthjemmet besøkes noe ulikt fra år til år. Det kan også være forhold i gatelivet som kan endre seg fra år til år og at nedgang i belegg skyldes krefter utenfor tjenesteapparatets satsningsområder. Vi ser at det kvinnene ønsker av oss kan kortfattes slik: Få et trygt sted å være. Natthjemmet de beskjedne ønskenes sted Fremdeles er det svar som: sove, trygt sted, slappe av, noen å prate med, et sted å være med likesinnede, spise, dusje, få vasket klær, Hvile, er veldig sliten, Overnatte når hun er i Oslo, Slippe å gå ute i natt, Sove uten sexpress og respekt, mat og seng og noen få hjelp til å komme videre er stort sett de ønskene kvinnene har til Natthjemmet. I gjennomgangen av hva kvinnene har svart hva de ønsker å bruke Natthjemmet til, er det en overvekt som sier at de vil sove på Natthjemmet. Dette har ikke endret seg i løpet av de siste tjue årene. Den sist registrerte kvinnen nå i august 2009, svarte nettopp å sove på spørsmålet; Hva trenger du Natthjemmet aller mest til? Natthjemmet rommer ikke bare forskjellige kvinneliv. De er altså i tillegg til tider meget vanskelige kvinneliv. Som et akutt overnattingsplass fyller vi basale behov, når det er det som trengs. Det var like gyldig i 1990 som i Fattigdom og sosial ekskludering er fortsatt gjeldene i dag, og er med på å fastholde mennesker i kompliserte livssituasjoner. Natthjemmet vil fortsatt være en sentral aktør i å avdekke og påvirke samfunnsstrukturer som er destruktive og å forebygge at de oppstår eller hindre forverring. På Nattevakter har vi mottatt 69 telefoner fra samarbeidspartnere, 28 telefoner fra pårørende og 188 telefoner fra kvinnlige brukere. Daglig leder har også fått mange telefoner da spesielt fra samarbeidspartnere. Vi prøver hele tiden å legge forholdene til rette for bruker og ulike bydeler for å ha møter på Natthjemmet. Det gjør vi for å få i gang dialogen mellom bydel og bruker av natthjemmet. 7

8 Det var totalt 2757 overnattinger fordelt på 167 forskjellige kvinner i Totale overnattinger ; ; ; ; ; ; ; ; ; Belegg fra måned til måned. Det er gjevt belegg hele året utom juni. 12 Gjennomsnittlig overnatting pr.måned 11, , ,89 8,9 8,52 7,83 7,61 7,54 7,41 6,77 5,67 9,76 8,63 7,8 6,54 8,06 9,83 9,38 9,09 8,86 8,58 8,5 8,53 8,06 8,09 8,19 7,29 7,29 7,7 7,06 5,77 9,66 9,67 9,22 7,93 7,

9 Gjennomsnittsbelegget er noe laver i 2009 en de to foregående år. Men variasjonen er lav. Gjennomsnittsbelegg 9 8,8 2007; 8,79 8,6 8,4 2008; 8,39 8,2 8 7,8 7,6 2009; 7,55 7,4 7,2 7 6,8 Antall nyregistrerte. Det er det laveste antall registrerte på de ni siste år. Antall nyregistrerte pr.år ; ; ; ; ; ; ; ; ;

10 Tabellen viser at de fleste kvinnene bruker Natthjemmet som et akutt/krise overnattingstilbud. De kvinnene som er her over tid har hyppig dropp-out fra institusjoner eller har vanskelig med å bo i midletidige eller egen bolig. Antall kvinner fordelt på antall overnattinger i (1-10); (11-20); 20 (21-30); 11 (51-60); 2 (71-80); 1 (31-40); ; ; ; 3 (41-50); 2 (61-70); 1 (81-90); 0 1 I alt 114 av 167 kvinner som oppsøkte Natthjemmet i 2009, er ikke Oslo-tilhørende. Den største gruppen utenbys er kvinner registrert i Akershus. Fylkesfordeling/Unike overnattinger. Totalt Oslo; Akershus; A.Agder; 2 Annet; Buskerud; 7 8 Hedmark; 2 Hordaland; 9 M.og R.dal; 4 Nordland; 5 N.Tr.lag; 1 Oppland; 3 1 S.Tr.lag; 8 Vestfold; 11Østfold; 11 Troms; 2 Rogaland; 4 V.Agder; 5 Telemark; 3 10

11 Natthjemmet har pr hatt 2757 overnattinger totalt. Av disse er 38,5 % Oslotilhørende og 61,5 % utenbys. Av disse 61,5 % er andelen 14,5 % fra Akershus. I år har det vært 3,5 % nedgang i Oslotilhørende fra Men vi ser at 53 % av de besøkende er fra Oslo og nærkommunen Akershus, i Av de 2757 er det 167 unike personer fordelt på ulike fylker. Her er prosenter i fordelt på helseregioner: Helseregion Sørøst: 72 % Helseregion Vest: 7 % Helseregion Midt-Norge: 7 % Helseregion Nord: 4 % Annet: 8 % Annet er utenlandske kvinner eller de som ønsker å være anonyme. Gjennomsnittalderen i 2009: 37,5 år. Som i 2008 Overnattingsplasser: 14 Ansatte på vakt, natt: 2 Gjennomsnittsbelegg i 2009: 7,55 personer i døgnet. Dette beleggstallet er 9 % lavere enn i Noe av nedgangen skyldes at Natthjemmet har drevet et 3 årlig prosjekt fra 2007 på midler fra Helse-Rehab, som handler om å hjelpe kvinnene som besøker Natthjemmet inn i boliger. Flere kvinner har fått den muligheten gjennom satsing på relasjon og koordinering til egen bolig. Natthjemmet besøkes av hele landet. Hovedbesøkende er fra Oslo og Akershus samt fra helseregion Sørøst. Det er ingen spesielle avvik i forhold til tidligere år. NÅLØYET Livene våre handler ikke om at vi er forskjellig, men at vi lever forskjellig. Livet er noe vi har, og vi lever det etter vår beste evne. Det jeg beskriver er de liv som leves i komplekse livssituasjoner og som ikke innordner seg på en slik måte de aller fleste av oss lever. Etter min menig blir vi ofte vurdert etter prestasjoner, mer enn det mennesket vi er på godt og vondt. Vi har alle våre utfordringer og vi ønsker å bli sett. Vi trenger bekreftelse for å overleve. Mennesker i komplekse livssituasjoner opplever mange ganger å bli avbekreftet og usynliggjort. De blir frarøvet sin identitet og ender opp som de synlige usynlige. Med dette mener jeg at vi ikke orker å se nøden til den enkelte. Nøden er synelig, men personen er usynlig. Dermed handler vi på nøden, fordi nøden helst ikke skal være en del av vårt hverdagsbilde eller gatebilde. Da oppstår det mange av kvinnene sier; ingen ser meg. De mest hjelpetrengende ser vi alle i bybildet. Gjerne utenfor OsloS eller i nedre del av Karl- Johan. Gruppen er synelig, men enkeltindividet er usynlig. Den første utfordringen handler om å inkludere mennesket som en del av samfunnet og ikke som en byrde. Deres synlighet er åpenbart ikke noe vi ønsker og holdningene blir overført til gruppen og til den enkelte. Deres problematikk blir ikke usynliggjort, og utsettes stadig for politisk debatt og i media. Mye av fokuset handler om at vi må gjøre noe. Debatten handler om hva vi tenker er til det beste for den andre, uten å faktisk ha spurt den det gjelder. Så spørsmålet er hvem er det som spør om hva den enkelte trenger, og hvem er det som faktisk svarer? Hvem tilpasser vi de ulike tilbud til? 11

12 Natthjemmet så at kvinnene opplevde hjelpe- og bistandsapparatet som et nåløye. Kvinnene falt ut igjen og igjen av behandling og rehabilitering. Målsetningen var å få satt i gang oppfølging som hadde tre mål. Det handlet om langsiktig relasjonsarbeid, koordinering av tjenester mot permanent bolig som en trygg base for sitt liv. Gjennomføringen var å være tilgjengelig der kvinnen var. Gjennom dette fokuset fikk 14 kvinner en permanent bolig, noe som de elles ville hatt problemer med. Ingen av kvinnene har i dag mistet sin bolig. Ved prosjektets slutt var målet å tilby bydeler oppfølgingsarbeid til kvinner som falt utenfor, og at bydelene ville stille med økonomiske resurser. Veien videre ble ikke som tiltenkt, da bydeler ikke hadde økonomisk grunnlag for dette og at de ville satse på egne ressurser. Nåløyet ble drevet av 3 årlig prosjektmidler fra Helse-og Rehabilitering. Stuttrapporteringen kan fås ved henvendelse til Natthjemmet eller til Helse- og Rehabilitering. Henvisning er nevnt nedenfor: Rehabilitering 2006/3/0474 Nåløyet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo FELTPLEIEN Natthjemmets feltpleiestasjon er et samarbeid mellom Rusmiddeletaten (REM) og Kirkens Bymisjon avdeling Natthjemmet. Feltpleiestasjonen er finansiert av REM og de er også faglig ansvarlig for feltpleien. Feltpleien er organisert under seksjon for skadereduksjon, og det finnes 9 feltpleiestasjoner i Oslo. Natthjemmets feltpleiestasjon er bemannet i en 75 % feltsykepleierstilling og sykepleieren er ansatt i Bymisjonen. Åse Havn Gilleberg var ansatt som feltsykepleier første del av Hun var også ansatt i en 25 % stilling som miljøterapeut på Natthjemmet, da på nattvakter. Så praktisk sett var det sykepleier på huset i 100 % stilling. I august 2009 overtok Merete Groll stillingen som feltsykepleier. De 75 % ble fordelt på en natt og to dager per uke. Det at feltsykepleier også har sin tjeneste om natten handler om å etablere relasjoner, og at tjenesten blir mer tilgjengelig i en elles travel hverdag. Høsten 2009 kom jeg til Natthjemmet som feltsykepleier. Forventningsfull til møte med en gruppe damer jeg ikke har jobbet så tett på tidligere. Det har vært mange gripende, fine og lærerike møter. Første runde med svineinfluensa vaksinasjon ble gjennomført. Men som flere av damene så forutseende bemerket; hvor skal vi være om vi blir syk av vaksinen? Dette var nok en vesentlig grunn til å så få av damene takket nei til vaksinen tiltross for at de befinner seg i risikogruppen. Feltpleien på Natthjemmet fikk også i oppdrag å vaksinere beboerne i Bybo og H7. Natthjemmet erfaring var at de som hadde bolig ønsket vaksinen mer velkommen. Det har nok med at de har en bolig hvor de kan oppholde seg om de skulle bli dårlige. Feltsykepleieren har deltatt på fagmøter på feltpleien i Tollbugt.3, veiledning og personalmøter på Natthjemmet. Hospitert på sprøyterommet, Feltpleien i Tollbugt.3., Møteplassen på Nadheims kvinnekveld og Gatehospitalet. Deltatt på samarbeids møter med Nattergalen, Nadheim og Prosenteret. Samt vært med på RVTS temadag Tørre å spørre om selvmordsproblematikk. Noe tid har gått med til å følge brukerne av Natthjemmet til avgiftnings institusjoner og kontakt med institusjonene. 12

13 Grafen viser konsultasjoner totalt fordelt på ulike måneder. Av disse konsultasjonene er smittevern, sårstell, utdeling av smertestillende medikamenter og ulike former for samtale rundt helsespørsmål hovedarbeidet. Samtale om helsespørsmål henger i stor grad sammen med klargjøring av behovet av bruk av samarbeidstjenester som; psykiatrien, fastlege, legevakta og kontakt med andre behandlingsinstitusjoner. 250 Januar 200 Februar Mars April 150 Mai Juni 100 Juli August September 50 Oktober November 0 Konsultasjoner Sårstell Smitte Medikament Fastlege Tannbehandling Formidling Sosialen Sykehusinnleggelse Følge av klient Samtale/telefon Psykisk helse Oppsøkende arbeid Annet Desember Blir antall konsultasjoner fra 2008 og 2009 sammenliknet på likt grunnlag er det en nedgang på 80 konsultasjoner fra 2008 til I 2009 var antall konsultasjoner 1727, i 2008 var antallet Denne nedgangen kan muligens forklares med at feltpleien kun har vært åpen 75 % siste halvdel av 2009 i motsetning til 100 % i hele Natthjemmets erfaring er at helseforebyggende arbeid er viktig for kvinnene som besøker oss. For kvinnene gir dette mulighet for å få raskt tilgang på helsetjenester slik at situasjonen ikke blir ytterligere forverret. Feltpleietjenesten er på kvinnenes premisser. DRIFT, BYGG OG VEDLIKEHOLD Natthjemmet holder til i en stor og praktfull villa på beste vestkant. Huset er fra begynnelsen av 1900-tallet. Da vår brannsentral kollapset fikk vi skiftet ut til en ny brannsentral, som var mer moderne. Vi har en liten, flott bakhage og gård. Vi sørger for å stelle både roser og blomsterbed til glede for våre gode naboer. AVSLUTNING Året 2009 var spesielt da Kirsten Frigstad sluttet. Men Natthjemmet er fortsatt et sted der maksimum relasjon står i sentrum og minimum kontroll. Kontrollen er festet til vår målsettning: Natthjemmet har som målsettning å bidra til at kvinnene får større kontroll over egne liv. 13

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo 1.09.2009 Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting & Hilgunn Olsen Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo

Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo Siv Øverås Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo Foto: Annelise Jackbo Tekstbidrag: Marit Mathiesen Siv Øverås Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim 1 Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

KIRKENS BYMISJON LANGE AKTIKKLER OSLO

KIRKENS BYMISJON LANGE AKTIKKLER OSLO KIRKENS BYMISJON LANGE AKTIKKLER OSLO Årsmelding 2013 ROM FOR ALLE «Kirkens Bymisjon vil i alt vårt arbeid søke ressurser og muligheter, og bidra til å utløse livsmot og mestringsevne.» Kirkens Bymisjons

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer