Organisasjonskart NATTHJEMMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonskart NATTHJEMMET"

Transkript

1 Årsmelding 2009

2 Innledning Året 2008 ble historisk det ble vedtatt en lov som forbyr kjøp av sex. I nærmere 150 år har prostitusjonsmarkedet her i landet, den delen som innebar avtale om kjøp og salg av sex mellom to voksne personer, fått regulere seg selv. Loven om forbud mot kjøp av sex trådte i kraft Etter loven om forbud mot kjøp av sex ser vi at Natthjemmet fyller rommet hvor kvinnene kan dele erfaringer fra prostitusjonsjobbing i et ikke moraliserende miljø. Kvinnene på Natthjemmet har i løpet av 2009 også funnet nye arenaer for kjøp og salg av sex. Det er mer aktiv bruk av mobilteleforn og faste nye steder. Mange av kvinne forteller at kundene er mer stresset grunnet frykten for å bli tatt. Det medfører at kvinnene presses til å inngå raskere avtaler og de kommer oftere opp i farlige situasjoner. Kvinnene rapporterer om mer kontroll fra politi. Noen kvinner har utalt at tidligere var politiet sett som en trygghetsfaktor, så er det ikke alltid lenger. Kvinnenes handlingsalternativ er ytterligere blitt begrenset. Tross dette viser kvinnene en selvstendighet i sin livssituasjon, selv om den utenfra kan virke hjelpesløs. De fleste kvinner som besøker oss er heroinavhengige. De fleste kvinner som besøker oss sier; at dersom rusavhengigheten forsvinner vil prostitusjonsjobbingen helt eller delvis opphøre. Natthjemmet oppleves for mange av kvinnene som sitt andre hjem. I tråd med hjem tankegangen har Natthjemmet hatt et nært samarbeid med ByBo gjennom satsning på bolig for kvinnene som bruker Natthjemmet. For å få enklere tilgang på tjenester er bolig en nødvendighet. Da blir livet mer forutsigbart og man lever ikke lenger et så omstreifende liv. Det å ha sin egen bolig gjør mye med selvfølelsen. Boligen er et hjem. Et sted for rekreasjon, hvile og et sted som kan være en sosial arena. Kirsten Frigstad sluttet som daglig leder av Natthjemmet 1.mars Hun sluttet etter 19 års lederjobb ved Natthjemmet. Natthjemmet er evig takknemmelig for at hun har kjempet kampen for Natthjemmet, men først og fremst kampen for og med kvinnene som besøker oss. Gudmund Johnsen Wisløff ble ny daglig leder og er med på å bære målsetningen videre, at kvinnene som besøker oss skal få økt kontroll i egne liv. Årsmeldingen presenterer videre fakta og tall fra året Bak dette ligger det en enorm innsats fra en gjeng flotte og idealistiske medarbeidere. Bak disse tørre fakta, ligger også møter preget av gråt, latter, sinne og frustrasjon. Dette gjelder møter både oss kolleger i mellom og møter med mennesker våre oppdrag medfører. Gudmund Johnsen Wisløff Januar

3 Organisasjonskart Natthjemmet Leder: Gudmund Johnsen Wisløff Miljøterapeuter: Einar Langseth, Elisabeth Vegge Naustvik, Hilde Petrine Henriksen, Tanja McKee, Tori Anne Myrheim, Catrin Haugestad og May Liss Nilsen, Sigmund Brennskar Nåløyet Tiltaksleder/ Oppfølger Gudmund Johnsen Wisløff Feltpleie Feltsykepleier Merete Groll NATTHJEMMET Natthjemmet er et krise/akutt overnattingstilbud til kvinner med tilhørighet i rus- og gateprostitusjonsmiljøet. Natthjemmet har i 2009 utarbeidet en serviceerklæring som nå brukes til informasjon: Serviceerklæring: 1. Akutt overnattingstilbud til kvinner i rus- og prostitusjonsmiljøet. 2. Åpner kl alle dager. 3. Mulighet for dusj, vasking av klær, mat og en seng å sove i. 4. Kjerneverdier: brukermedvirkning, respekt, solidaritet, omsorg og felleskap 5. Tilknyttet feltpleien. 6. Månedlige husmøter. 7. Hjelp til å knytte kontakt til øvrig hjelpe- og tjenesteapparat. Natthjemmet har fra 2007, ved hjelp av midler fra Stiftelsen Helse- og Rehabilitering, igangsatt en unik oppfølgingstjeneste gjennom tiltaket Nåløyet. Tiltaket blir nærmere beskrevet på side 11. Natthjemmet har en egen feltpleiestasjon integrert i virksomheten, denne finansieres og drives i samarbeid med Rusmiddeletaten, Oslo Kommune. Se rapport fra dette tiltaket på side 11. 3

4 Faste vikarer Natthjemmet har en stabil og flott vikarstab som sørger for at vi aldri mangler folk på jobb. De fyller en viktig rolle for virksomheten vår. I 2009 har følgene vært våre medarbeidere: Catrin Haugestad, May Liss Nilsen, Sigmund Brennskar, Nina Steffensen, Anna Nikolaisen og Jon Hovde Brennekåsa. Frivillige To frivillige har sluttet i 2009, av praktiske årsaker. Kontaktpersonen for frivillige Morten og daglig leder har vært i dialog og i møte med St.Hanshaugen og Stovner frivillighetssentral. Målet i 2009 var å få 8 frivillige og at to av de 8 hadde ikke vestlig kulturbakgrunn. Det har vist seg at det å rekruttere frivillige tar tid. Vi har ikke lykkes å få to frivillige med ikke vestlig bakgrunn. Frivillige styrker i stor grad kvaliteten på miljøarbeidet på huset. Alle frivillige gir et unikt bidrag og er et løft for helgene både for brukere og ansatte. I 2009 har følgene bidratt: Vibeke Hollekim, Arne Berdal, Morten Persen (kontaktperson), og Margit Hjelmervik MYRSNIPA Myrsnipa ble overflyttet til virksomhet Forus i avdeling Mangfold og Oppvekst 1. mai Kompetanse og kvalitet Natthjemmet har vært et tilbud til kvinner med tilhørighet til rus- og gateprostitusjonsmiljøet i Oslo gjennom 18 år. Vi har opparbeidet oss en spesiell erfaring og kunnskap, ikke minst fordi Natthjemmet som tilbud når fram til en stor gruppe kvinner i en ekstremt vanskelig livssituasjon. Natthjemmet har som målsetting å bidra til at kvinnene får større kontroll over egne liv. Dette er en målsetting vi kan måle kvalitativt fra dag til dag. Det er også dette kvalitativt målbare som bidrar til at vi har en stabil personalgruppe, noe som betyr mye nettopp for den gjensidige kontakten, relasjonen og tilliten vi møter hos kvinnene. Relasjonen handler om å ta utgangspunkt i der kvinnen er, og vi ser alltid på kvinnen som aktør i eget liv. Vi lytter og arbeider ut i fra den kvinnen kommer med. Dette anser vi som en del av vår metodikk. Kvalitet krever at vi er tett på både kvinnenes situasjon og utviklingstrekk i samfunnet som påvirker det miljøet kvinnene er en del av. Det krever også at vi som personalgruppe sørger for å utvikle vår kompetanse i forhold til de utfordringene vi møter. I utgangspunktet er vi en gruppe med både ulik livserfaring (realkompetanse) og ulik fagkompetanse. Dette mangfoldet er viktig for å møte også kvinnenes mangfoldighet og livssituasjoner. Fagutvikling, evaluering og dokumentasjon Natthjemmet mottar månedlig veiledning fra ekstern fagperson. Natthjemmet har hatt en fast veileder gjennom flere år, psykologspesialist Torhild Araldsen. Leder har deltatt på årets ledersamling. Leder ved Natthjemmet deltar også på Avd. Helse- og Sosials månedlige lederforum. Daglig leder fikk coatching fra Hartmark sammen med ledere på H7, Møtestedet, Aktivitetshuset Prindsen og BPR Leder har deltatt på økonomidager i regi av SKBO. To ansatte var på samling i Nordisk prostitusjonsnettverk våren 2009 i Tøyenkirken Oslo. En ansatt og daglig leder har væt på turnusplanlegging kurs fire dager arrangert av HSH Leder gjennomførte medarbeidersamtaler med alle ansatte høsten Leder hadde medarbeidersamtale med direktør for avd. Helse- og Sosial høst

5 Leder har ansvaret for personalmøter ved natthjemmet. Personalmøter er to ganger i måneden. Våren 2008 hadde vi student (Guro Buseth) fra Institutt for Kriminologi til stede på huset noen kvelder og noen formiddager. Hun kom tilbake hit høsten 2009 for avsluttende intervjuer. Studenten skriver masteroppgave i forbindelse med forberedelse av sexkjøpsloven, og vi ser fram til hennes resultater. Resultatet er presentert masteroppgaven Ute av syne ute av sinn? et innblikk i livet til ti norske kvinner med erfaring fra gateprostitusjonen i Oslo. Oppgaven finnes ved institutt for kriminologi og rettssosiologo- Det juridiske fakultet- Universitetet i Oslo. Vi har i dag et eget samarbeid med Tako-sentret for noen av kvinnene på Natthjemmet. Takosentret er en spesielt tilrettelagt tannlegetjeneste for mennesker med rusavhengighet og dårlig psykisk helse. Vi henviser også kvinner til tannlegevakta Oslo kommune. Personalsamlinger Våren 2009 i juni, deltok samtlige ansatte ved alle avdelingene på et eksternseminar over to dager på Tjøme. I desember hadde vi en heldagsseminar Tøyenkirken i Oslo. Vi har hatt to møter med SKBO sentralt for å kartlegge et ønske om å ha et fagseminar for Oslo angående Natthjemmet 20 års jubileum. Videreutdanning En ansatt ved Natthjemmet tar rettssosiologi ved siden av 80 prosent stilling. Prosentandel budsjett brukt til personalutvikling Av Natthjemmets totale kostnader er det brukt 1,17 prosent til personalutvikling Undervisningsoppdrag/mediekontakt/møter med politikere. Daglig leder hadde en undervisningsdag for mastergradstudenter ved Diakonhjemmets høgskolesenter og ved Lovisenberg sykepleierhøgskole Daglig leder deltar også i SKBOs diakoniforum da han er utdannet diakon. Høringsuttalelser Leder har gitt bidrag til Stoltenbergutvalget, intervjuet i =Oslo og i Østlandsendingen. Brukermedvirkning Det vært gjennomført husmøter for brukerne ca. en gang pr. mnd. Personalpolitikk Inkluderende Arbeidsliv(IA) og Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Det ble ansatte ny feltsykepleier august På Natthjemmet utgjør de fast ansatte 7 kvinner og 3 menn alle med norsk etnisk bakgrunn. På bakgrunn av langtidssykemeldinger ar daglig leder vært i kontakt med vår IA-kontakt. Sykefravær Natthjemmet har hatt to langtidssykmeldte i løpet av året. Sykmeldingen relaterer seg ikke til arbeidsmiljø. Vi har i samarbeid med IA- kontakten hatt oppfølging av de sykmeldte. Kvinner Natthjemmets totale sykefravær (totale prosent av korttid og langtid) i 2009 for kvinner var 7,4 prosent Av dette var 5.8 prosent langtidsfravær, det vil si 17 dager eller mer. Korttidsfravær det vil si 16 dager eller mindre var det 1,6 prosent 5

6 Menn Natthjemmets totale sykefravær (totale prosent av korttid og langtid) i 2009 for menn var 2 prosent. Av dette var 0 prosent langtidsfravær, det vil si 17 dager eller mer. Korttidsfravær det vil si 16 dager eller mindre var det 2 prosent. Totalt sykefravær, korttid og langtid, for Natthjemmet er 9,4 prosent Det totale sykefraværet i 2008 var 14 prosent. Permisjon En ansatt hadde 50 prosent permisjon fra sin fulle stilling. HMS Omfanget av skademeldinger på Natthjemmet er liten. Skademeldinger relaterer seg, nesten uten unntak, til ansattes stikk fra sprøyter som våre brukere ikke har sikret godt nok. Det er godt innarbeidede rutiner både for å forebygge sprøytestikk og for å ivareta den uheldige i etterkant. I 2009 har det vært to skademeldinger. En knyttet til sprøytestikk og en knyttet til voldsbruk fra bruker mot ansatt. Det avholdes personalmøter kun hver 14 dag fordi det er vanskelig å få til hyppigere, faste møtetidspunkt med kolleger som jobber natturnus. Personalmøtene skal sikre informasjonsflyt og oppfølging av manglende rutiner. Personalmøtet er også spesielt viktig med henblikk på hvordan huset er for de besøkende. Brukermøter skal være med på å sikre at de som bor her skal oppleve Natthjemmet som sitt. Arbeidstilsynet besøkte Natthjemmet 9.desember for å se på våre rutiner rundt forebygging, håndtering og oppfølging vedrørende vold og trusler på arbeidsplassen. Tilbakemeldingen var god, og vi tilfredsstilte arbeidstilsynets forventninger om forebygging, håndtering og oppfølging vedrørende vold og trusler på Natthjemmet. Til stede var verneombud og daglig leder. Våre beboere røyker. Vi har avtrekksvifter installert både i stue og på kjøkken, men det er en utfordring, spesielt om vinteren, å få til god nok utlufting. Det har blitt gjennomført brann- og førstehjelpskurs. SAMARBEIDSPARTNERE OG DRIFTSBUDSJETT Natthjemmet har ikke et oppdrag, det vil si at tiltaket er igangsatt på initiativ fra SKBO og Natthjemmet. Imidlertid er Natthjemmet formelt underlagt Storbyavdelingen, St.Hanshaugen Bydel, som formidler et årlig økonomisk bidrag fra Oslo Kommune. Dette bidraget utgjør omlag 2/3 av Natthjemmets totale driftsstøtte. Den resterende tredjedelen mottas fra Helse- og Omsorgsdepartementet på bakgrunn av årlige søknader. Natthjemmets totale kostnader for 2009 var på kr Andre sentrale samarbeidspartnere for Natthjemmet er Kvinnetiltakene i RME, Thereses hus og Oscars Hus og Feltpleietiltakene i RME. Nære samarbeidspartnere er også Nadheim og Pro-sentret. Vi har et spesielt tett samarbeid med ByBo. ByBo er Bymisjons boligsatsning. Natthjemmet drev prosjekt Nåløyet. Det siste halve året ble en ansatt fra ByBo leid inn for å slutt føre prosjektet. Samarbeidet fungerte godt og vi ser flere samarbeidsmuligheter for

7 STATISTIKK - NATTHJEMMET Natthjemmet har vært gjennom sitt 19 driftsår. Statistikken forteller at det er lite endringer fra år til år. Det er fortsatt mange som bruker Natthjemmet som en akutt overnattingssted når livet blir vanskelig på en eller annen måte. Våre besøkende er i kortere eller lengre perioder avhengig av overnatting på Natthjemmet. De skyldes mange forhold. Oslo besøkes av hele landet. Natthjemmet mener vi, er en helt nødvendig del av både det kommunale og den statlige, ruspolitiske satsingen. Vi ser også at eldre brukere kommer hit når ting blir vanskelig i eget liv. Statistikken forteller at Natthjemmet fyller en viktig funksjon i en storby som Oslo. Oslo oppsøkes av mange og veien tilbake til hjemmstedskommunen kan for mange virke uoverkommelig i øyeblikket. Natthjemmet rommer dette øyeblikket og forhindrer at kvinner mer utsatt for nedverdigende forhold. Menge kvinner som tilhører Oslo finner seg av og til ikke til rette med sin livssituasjon. Da oppsøkes Natthjemmet for både en prat og det å få slappe litt av. Det er vanskelig å tolke statistikken og det er mange forhold som må tas med. Vi kan si at sexkjøpsloven har vanskeliggjort jobbingen for kvinnene og at det er en økt boligsatsning i ulike bydeler eller internt i bymisjonen. Samtidig er det viktig å ha øye for at det også er mange tilfeldigheter som gjør at Natthjemmet besøkes noe ulikt fra år til år. Det kan også være forhold i gatelivet som kan endre seg fra år til år og at nedgang i belegg skyldes krefter utenfor tjenesteapparatets satsningsområder. Vi ser at det kvinnene ønsker av oss kan kortfattes slik: Få et trygt sted å være. Natthjemmet de beskjedne ønskenes sted Fremdeles er det svar som: sove, trygt sted, slappe av, noen å prate med, et sted å være med likesinnede, spise, dusje, få vasket klær, Hvile, er veldig sliten, Overnatte når hun er i Oslo, Slippe å gå ute i natt, Sove uten sexpress og respekt, mat og seng og noen få hjelp til å komme videre er stort sett de ønskene kvinnene har til Natthjemmet. I gjennomgangen av hva kvinnene har svart hva de ønsker å bruke Natthjemmet til, er det en overvekt som sier at de vil sove på Natthjemmet. Dette har ikke endret seg i løpet av de siste tjue årene. Den sist registrerte kvinnen nå i august 2009, svarte nettopp å sove på spørsmålet; Hva trenger du Natthjemmet aller mest til? Natthjemmet rommer ikke bare forskjellige kvinneliv. De er altså i tillegg til tider meget vanskelige kvinneliv. Som et akutt overnattingsplass fyller vi basale behov, når det er det som trengs. Det var like gyldig i 1990 som i Fattigdom og sosial ekskludering er fortsatt gjeldene i dag, og er med på å fastholde mennesker i kompliserte livssituasjoner. Natthjemmet vil fortsatt være en sentral aktør i å avdekke og påvirke samfunnsstrukturer som er destruktive og å forebygge at de oppstår eller hindre forverring. På Nattevakter har vi mottatt 69 telefoner fra samarbeidspartnere, 28 telefoner fra pårørende og 188 telefoner fra kvinnlige brukere. Daglig leder har også fått mange telefoner da spesielt fra samarbeidspartnere. Vi prøver hele tiden å legge forholdene til rette for bruker og ulike bydeler for å ha møter på Natthjemmet. Det gjør vi for å få i gang dialogen mellom bydel og bruker av natthjemmet. 7

8 Det var totalt 2757 overnattinger fordelt på 167 forskjellige kvinner i Totale overnattinger ; ; ; ; ; ; ; ; ; Belegg fra måned til måned. Det er gjevt belegg hele året utom juni. 12 Gjennomsnittlig overnatting pr.måned 11, , ,89 8,9 8,52 7,83 7,61 7,54 7,41 6,77 5,67 9,76 8,63 7,8 6,54 8,06 9,83 9,38 9,09 8,86 8,58 8,5 8,53 8,06 8,09 8,19 7,29 7,29 7,7 7,06 5,77 9,66 9,67 9,22 7,93 7,

9 Gjennomsnittsbelegget er noe laver i 2009 en de to foregående år. Men variasjonen er lav. Gjennomsnittsbelegg 9 8,8 2007; 8,79 8,6 8,4 2008; 8,39 8,2 8 7,8 7,6 2009; 7,55 7,4 7,2 7 6,8 Antall nyregistrerte. Det er det laveste antall registrerte på de ni siste år. Antall nyregistrerte pr.år ; ; ; ; ; ; ; ; ;

10 Tabellen viser at de fleste kvinnene bruker Natthjemmet som et akutt/krise overnattingstilbud. De kvinnene som er her over tid har hyppig dropp-out fra institusjoner eller har vanskelig med å bo i midletidige eller egen bolig. Antall kvinner fordelt på antall overnattinger i (1-10); (11-20); 20 (21-30); 11 (51-60); 2 (71-80); 1 (31-40); ; ; ; 3 (41-50); 2 (61-70); 1 (81-90); 0 1 I alt 114 av 167 kvinner som oppsøkte Natthjemmet i 2009, er ikke Oslo-tilhørende. Den største gruppen utenbys er kvinner registrert i Akershus. Fylkesfordeling/Unike overnattinger. Totalt Oslo; Akershus; A.Agder; 2 Annet; Buskerud; 7 8 Hedmark; 2 Hordaland; 9 M.og R.dal; 4 Nordland; 5 N.Tr.lag; 1 Oppland; 3 1 S.Tr.lag; 8 Vestfold; 11Østfold; 11 Troms; 2 Rogaland; 4 V.Agder; 5 Telemark; 3 10

11 Natthjemmet har pr hatt 2757 overnattinger totalt. Av disse er 38,5 % Oslotilhørende og 61,5 % utenbys. Av disse 61,5 % er andelen 14,5 % fra Akershus. I år har det vært 3,5 % nedgang i Oslotilhørende fra Men vi ser at 53 % av de besøkende er fra Oslo og nærkommunen Akershus, i Av de 2757 er det 167 unike personer fordelt på ulike fylker. Her er prosenter i fordelt på helseregioner: Helseregion Sørøst: 72 % Helseregion Vest: 7 % Helseregion Midt-Norge: 7 % Helseregion Nord: 4 % Annet: 8 % Annet er utenlandske kvinner eller de som ønsker å være anonyme. Gjennomsnittalderen i 2009: 37,5 år. Som i 2008 Overnattingsplasser: 14 Ansatte på vakt, natt: 2 Gjennomsnittsbelegg i 2009: 7,55 personer i døgnet. Dette beleggstallet er 9 % lavere enn i Noe av nedgangen skyldes at Natthjemmet har drevet et 3 årlig prosjekt fra 2007 på midler fra Helse-Rehab, som handler om å hjelpe kvinnene som besøker Natthjemmet inn i boliger. Flere kvinner har fått den muligheten gjennom satsing på relasjon og koordinering til egen bolig. Natthjemmet besøkes av hele landet. Hovedbesøkende er fra Oslo og Akershus samt fra helseregion Sørøst. Det er ingen spesielle avvik i forhold til tidligere år. NÅLØYET Livene våre handler ikke om at vi er forskjellig, men at vi lever forskjellig. Livet er noe vi har, og vi lever det etter vår beste evne. Det jeg beskriver er de liv som leves i komplekse livssituasjoner og som ikke innordner seg på en slik måte de aller fleste av oss lever. Etter min menig blir vi ofte vurdert etter prestasjoner, mer enn det mennesket vi er på godt og vondt. Vi har alle våre utfordringer og vi ønsker å bli sett. Vi trenger bekreftelse for å overleve. Mennesker i komplekse livssituasjoner opplever mange ganger å bli avbekreftet og usynliggjort. De blir frarøvet sin identitet og ender opp som de synlige usynlige. Med dette mener jeg at vi ikke orker å se nøden til den enkelte. Nøden er synelig, men personen er usynlig. Dermed handler vi på nøden, fordi nøden helst ikke skal være en del av vårt hverdagsbilde eller gatebilde. Da oppstår det mange av kvinnene sier; ingen ser meg. De mest hjelpetrengende ser vi alle i bybildet. Gjerne utenfor OsloS eller i nedre del av Karl- Johan. Gruppen er synelig, men enkeltindividet er usynlig. Den første utfordringen handler om å inkludere mennesket som en del av samfunnet og ikke som en byrde. Deres synlighet er åpenbart ikke noe vi ønsker og holdningene blir overført til gruppen og til den enkelte. Deres problematikk blir ikke usynliggjort, og utsettes stadig for politisk debatt og i media. Mye av fokuset handler om at vi må gjøre noe. Debatten handler om hva vi tenker er til det beste for den andre, uten å faktisk ha spurt den det gjelder. Så spørsmålet er hvem er det som spør om hva den enkelte trenger, og hvem er det som faktisk svarer? Hvem tilpasser vi de ulike tilbud til? 11

12 Natthjemmet så at kvinnene opplevde hjelpe- og bistandsapparatet som et nåløye. Kvinnene falt ut igjen og igjen av behandling og rehabilitering. Målsetningen var å få satt i gang oppfølging som hadde tre mål. Det handlet om langsiktig relasjonsarbeid, koordinering av tjenester mot permanent bolig som en trygg base for sitt liv. Gjennomføringen var å være tilgjengelig der kvinnen var. Gjennom dette fokuset fikk 14 kvinner en permanent bolig, noe som de elles ville hatt problemer med. Ingen av kvinnene har i dag mistet sin bolig. Ved prosjektets slutt var målet å tilby bydeler oppfølgingsarbeid til kvinner som falt utenfor, og at bydelene ville stille med økonomiske resurser. Veien videre ble ikke som tiltenkt, da bydeler ikke hadde økonomisk grunnlag for dette og at de ville satse på egne ressurser. Nåløyet ble drevet av 3 årlig prosjektmidler fra Helse-og Rehabilitering. Stuttrapporteringen kan fås ved henvendelse til Natthjemmet eller til Helse- og Rehabilitering. Henvisning er nevnt nedenfor: Rehabilitering 2006/3/0474 Nåløyet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo FELTPLEIEN Natthjemmets feltpleiestasjon er et samarbeid mellom Rusmiddeletaten (REM) og Kirkens Bymisjon avdeling Natthjemmet. Feltpleiestasjonen er finansiert av REM og de er også faglig ansvarlig for feltpleien. Feltpleien er organisert under seksjon for skadereduksjon, og det finnes 9 feltpleiestasjoner i Oslo. Natthjemmets feltpleiestasjon er bemannet i en 75 % feltsykepleierstilling og sykepleieren er ansatt i Bymisjonen. Åse Havn Gilleberg var ansatt som feltsykepleier første del av Hun var også ansatt i en 25 % stilling som miljøterapeut på Natthjemmet, da på nattvakter. Så praktisk sett var det sykepleier på huset i 100 % stilling. I august 2009 overtok Merete Groll stillingen som feltsykepleier. De 75 % ble fordelt på en natt og to dager per uke. Det at feltsykepleier også har sin tjeneste om natten handler om å etablere relasjoner, og at tjenesten blir mer tilgjengelig i en elles travel hverdag. Høsten 2009 kom jeg til Natthjemmet som feltsykepleier. Forventningsfull til møte med en gruppe damer jeg ikke har jobbet så tett på tidligere. Det har vært mange gripende, fine og lærerike møter. Første runde med svineinfluensa vaksinasjon ble gjennomført. Men som flere av damene så forutseende bemerket; hvor skal vi være om vi blir syk av vaksinen? Dette var nok en vesentlig grunn til å så få av damene takket nei til vaksinen tiltross for at de befinner seg i risikogruppen. Feltpleien på Natthjemmet fikk også i oppdrag å vaksinere beboerne i Bybo og H7. Natthjemmet erfaring var at de som hadde bolig ønsket vaksinen mer velkommen. Det har nok med at de har en bolig hvor de kan oppholde seg om de skulle bli dårlige. Feltsykepleieren har deltatt på fagmøter på feltpleien i Tollbugt.3, veiledning og personalmøter på Natthjemmet. Hospitert på sprøyterommet, Feltpleien i Tollbugt.3., Møteplassen på Nadheims kvinnekveld og Gatehospitalet. Deltatt på samarbeids møter med Nattergalen, Nadheim og Prosenteret. Samt vært med på RVTS temadag Tørre å spørre om selvmordsproblematikk. Noe tid har gått med til å følge brukerne av Natthjemmet til avgiftnings institusjoner og kontakt med institusjonene. 12

13 Grafen viser konsultasjoner totalt fordelt på ulike måneder. Av disse konsultasjonene er smittevern, sårstell, utdeling av smertestillende medikamenter og ulike former for samtale rundt helsespørsmål hovedarbeidet. Samtale om helsespørsmål henger i stor grad sammen med klargjøring av behovet av bruk av samarbeidstjenester som; psykiatrien, fastlege, legevakta og kontakt med andre behandlingsinstitusjoner. 250 Januar 200 Februar Mars April 150 Mai Juni 100 Juli August September 50 Oktober November 0 Konsultasjoner Sårstell Smitte Medikament Fastlege Tannbehandling Formidling Sosialen Sykehusinnleggelse Følge av klient Samtale/telefon Psykisk helse Oppsøkende arbeid Annet Desember Blir antall konsultasjoner fra 2008 og 2009 sammenliknet på likt grunnlag er det en nedgang på 80 konsultasjoner fra 2008 til I 2009 var antall konsultasjoner 1727, i 2008 var antallet Denne nedgangen kan muligens forklares med at feltpleien kun har vært åpen 75 % siste halvdel av 2009 i motsetning til 100 % i hele Natthjemmets erfaring er at helseforebyggende arbeid er viktig for kvinnene som besøker oss. For kvinnene gir dette mulighet for å få raskt tilgang på helsetjenester slik at situasjonen ikke blir ytterligere forverret. Feltpleietjenesten er på kvinnenes premisser. DRIFT, BYGG OG VEDLIKEHOLD Natthjemmet holder til i en stor og praktfull villa på beste vestkant. Huset er fra begynnelsen av 1900-tallet. Da vår brannsentral kollapset fikk vi skiftet ut til en ny brannsentral, som var mer moderne. Vi har en liten, flott bakhage og gård. Vi sørger for å stelle både roser og blomsterbed til glede for våre gode naboer. AVSLUTNING Året 2009 var spesielt da Kirsten Frigstad sluttet. Men Natthjemmet er fortsatt et sted der maksimum relasjon står i sentrum og minimum kontroll. Kontrollen er festet til vår målsettning: Natthjemmet har som målsettning å bidra til at kvinnene får større kontroll over egne liv. 13

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011

Prosjekt 24SJU. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Prosjekt 24SJU Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo oktober 2011 Hjalmar Söderberg Man vil bli älskad I brist derpå beundrad I brist derpå fruktad I brist derpå avskydd och föraktad Man vil inge människor

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

ByBo Boligsosialt arbeid

ByBo Boligsosialt arbeid ByBo Boligsosialt arbeid Alle kan bo - etablering og drifting av ulike boligtiltak Marit Nybø, 3. sept. 2010 En portal til tilhørigheten "- Det er viktig at det finnes alternativer til store og dårlige

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Med og uten maskesyke.

Med og uten maskesyke. Med og uten maskesyke. Helene Gabrielsen og Anne Bratland Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser. Psykiatrisk avdeling. Vestre Viken HF En historie om livet med og uten psykose, før,

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE I E E T IKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅ D E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPL E REFLEKSJON REFLEKSJON T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE E I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e i e e t ikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk Rå d e t for sykepleieetikk Rådet for sykepl e REFLEKSJON REFLEKSJON t for sykepleieetikk Rådet for sykeple e i e e tikk Rådet for sykepleieetikk

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Ambulerende tjenester botiltak rus Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Ambulerende tjenester botiltak rus Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Ambulerende tjenester botiltak rus Arkivsaksnr.: 08/35228 Forslag til vedtak: 1. Enhet for botiltak rus skal i hovedsak organisere tjenestetilbudet i form av ambulante team slik at brukere/

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

Evalueringen av 24SJU. Marit Edland-Gryt, SIRUS

Evalueringen av 24SJU. Marit Edland-Gryt, SIRUS Evalueringen av 24SJU Marit Edland-Gryt, SIRUS 18.10.12 Hva skal jeg snakke om? Utgangspunktet for prosjektet 24SJU Litt om 24SJU Evalueringsoppdraget Metode og data Funnene i evalueringen Oppsummerende

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

24SJU Delmålsetninger hjelp og øyeblikksomsorg når behovet er der Bidra til bedret helsetilstand, psykisk og fysisk Bidra til økt sosial integrering,

24SJU Delmålsetninger hjelp og øyeblikksomsorg når behovet er der Bidra til bedret helsetilstand, psykisk og fysisk Bidra til økt sosial integrering, MÅLGRUPPE De mest utsatte rusavhengige som ikke i tilstrekkelig grad nås gjennom det ordinære hjelpeapparat Tilgjengelighet: Hele døgnet året rundt Mest utsatt: Rus og alvorlig psykisk lidelse Uten bostedstilhørighet

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune

Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager. Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Villa Fredrikke sammen skaper vi gode dager Arbeidet ved Villa Fredrikke aktivitetshus Av Beate Magerholm, Drammen kommune Dette er Villa Fredrikke aktivitetshus Et aktivitets- og informasjonstilbud for

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret i Hønefoss Kart Kontaktinformasjon Hov Allè 32, 3515 Hønefoss Postboks 1193, 3503 Hønefoss Telefon: 32 17 06 90 Fax: 32 17 06 98 Hjemmeside: www.krisesenteret.info Mail: post@krisesenteret.info

Detaljer

Schandorffs gate 4. Gode hus for skjeve liv

Schandorffs gate 4. Gode hus for skjeve liv Schandorffs gate 4 Gode hus for skjeve liv Bakgrunn St.prp. 1(2004-2005)..Opptrappingsplanen.. klarer ikke å fange opp en gruppe av de sykeste og mest svakstilte som bor i til dels svært dårlige boliger..

Detaljer

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Kommunebarometeret Februar 2013 Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge.

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Time kommune. «Trygg og framtidsretta»

Time kommune. «Trygg og framtidsretta» Time kommune «Trygg og framtidsretta» Faglig argumentasjon for gode tjenester med en politisk snert Hva er gode tjenester? Recoveryorientert Hva er viktig for deg? Diagnose eller funksjonsnivå? Politisk

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Trondheim kommune Omsorgstrappa Hjemmetjenester 4 bydeler Helsehus

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser)

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser) SØKNAD OM TILSKUDD 2015 Kommunalt rusarbeid Kap 0765 post 62 1. INFORMASJON OM SØKER Kommune: Rissa Postadresse: Rådhusvegen 13 Organisasjonsnummer: 944305483 Postnr/sted: 7100 Kontonummer: 42130510021

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Rusmestringsenheten Trondheim fengsel, Leira avdeling Presentasjonen vil inneholde Hvilke utfordringer har vi Hva har vi lykkes med Hvilket tilbud

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år)

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år) Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya (tilpasset respondenter over og under 18 år) 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen etterlatte etter omkomne på Utøya til å delta i

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS JAG Assistanse AS BPA-ordninger i JAG Assistanse innbyggere med kognitiv funksjonsnedsettelse

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Side 1 Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svart Avvist Ufullstendig

Detaljer

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD Innhold 5 Hva er et familieråd 7 Når kan familieråd brukes 9 Spørsmål til familierådet 11

Detaljer

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 Den nødvendige samtalen - med barn 27.01.2016 Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 KoRus_2_PPTmal_lys.pot -MEN HVEM SNAKKER MED JESPER..? Ca 50 % samtaler ikke med barn når de er bekymret 27.01.2016

Detaljer

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE 20. - 21. OKTOBER Hva fungerer i det boligsosiale arbeidet Eksempler fra Kristiansand Hva er utfordringene?

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Brukermedvirkning Noen eksempler fra pleie- og omsorg

Brukermedvirkning Noen eksempler fra pleie- og omsorg Brukermedvirkning Noen eksempler fra pleie- og omsorg Nordre Aker bydel Kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten Økt brukeropplevd kvalitet Møtet mellom bruker og tjenesteyter Kompetanseheving Brukermedvirkning

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Mødre med innvandrerbakgrunn

Mødre med innvandrerbakgrunn Mødre med innvandrerbakgrunn NYFØDT INTENSIV, ST.OLAVS HOSPITAL Ca. 4000 fødsler pr. år Ca. 500 innleggelser ved Nyfødt Intensiv pr.år Årsak: Preeklampsi, infeksjon, misdannelser med mer Gjennomsnittlig

Detaljer

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn I 2007 bodde nesten 1 800 personer på krisesentrene, som er 5 prosent færre enn i 2006. Alle var kvinner, med unntak av syv menn der tre var under 18

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

RISK ER RUSTJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNES HELSE- OG SOSIALETAT

RISK ER RUSTJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNES HELSE- OG SOSIALETAT Boliger for RISK ER RUSTJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNES HELSE- OG SOSIALETAT RISK består av: Ambulerende boteam Rustjenesten Forebyggende team Lavterskel boliger Nattpatruljen Prosjekt livsglede Ansatte:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Å rsrapport for 2016 ungrus.no en interaktiv nettside om rus for barn og unge

Å rsrapport for 2016 ungrus.no en interaktiv nettside om rus for barn og unge Å rsrapport for 2016 ungrus.no en interaktiv nettside om rus for barn og unge Kristiansand kommune Helse og sosial Virksomhet oppfølging ungrus.no Om ungrus.no Ungrus.no er en interaktiv nettside der man

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3018-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Fra valp til førerhund

Fra valp til førerhund Fra valp til førerhund Førerhundskole siden 1971 Norges Blindeforbund etablerte i 1971 førerhundskole i Vestby (Østfold). Siden 1985 har skolen ligget på Bestum i Oslo. Her trener vi opp inntil 30 førerhunder

Detaljer