Rapport fra besøk ved 9 nye sykehusprosjekt våren 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra besøk ved 9 nye sykehusprosjekt våren 2001"

Transkript

1 7DUDOG5RKGH 5DSSRUWIUDEHV NYHGQ\HV\NHKXVSURVMHNW YnUHQ Side 1

2 3DSDJHRUJLRXKRVSLWDO±7KHVVDORQLNL+HOODV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6\NHKXVHWSODVVLODQGHWVKHOVHSURJUDPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RUWEHVNULYHOVHDYVW UUHOVHRJLQQKROG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $NWLYLWHWVWDOO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'ULIWV NRQRPL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2UJDQLVHULQJDYE\JJHSURVMHNWHWRJIUDPGULIW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Endringer underveis og etter flytting 10 RVWQDGVELOGHWLODQGHWVDPPHQOLJQHWPHG1RUJH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,QYHVWHULQJVNRVWQDGHURJNYDGUDWPHWHU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8WVW\U BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kostnader 11 Antallet større utstyrsenheter 11 9XUGHULQJDYNYDOLWHWHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Arealstandard 11 Håndverk 12 Spesialområder 12 Teknisk kapasitet og kvalitet 13 $GHODLGHDQG0HDWK+RVSLWDO±'XEOLQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6\NHKXVHWSODVVLODQGHWVKHOVHSURJUDPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RUWEHVNULYHOVHDYVW UUHOVHRJLQQKROG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $NWLYLWHWVWDOO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'ULIWV NRQRPL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2UJDQLVHULQJDYE\JJHSURVMHNWHWRJIUDPGULIW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Endringer underveis og etter innflytting 18 RVWQDGVELOGHWLODQGHWVDPPHQOLJQHWPHG1RUJH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,QYHVWHULQJVNRVWQDGHURJNYDGUDWPHWHU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8WVW\U BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kostnader 18 Antallet større utstyrsenheter 18 9XUGHULQJDYNYDOLWHWHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Arealstandard 19 Håndverk 19 Spesialområder 20 Teknisk kapasitet og kvalitet 20 'XUKDPFRPPXQLW\KRVSLWDO±'XUKDP(QJODQG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6\NHKXVHWSODVVLODQGHWVKHOVHSURJUDPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RUWEHVNULYHOVHDYVW UUHOVHRJLQQKROG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $NWLYLWHWVWDOO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'ULIWV NRQRPL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Arbeidsområde 24 2UJDQLVHULQJDYE\JJHSURVMHNWHWRJIUDPGULIW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB NHS sin databank for sykehusbygg 25 Endringer underveis og etter flytting 25 Side 2

3 RVWQDGVELOGHWLODQGHWVDPPHQOLJQHWPHG1RUJH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,QYHVWHULQJVNRVWQDGHURJNYDGUDWPHWHU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8WVW\U BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kostnader 26 Antallet større utstyrsenheter 26 9XUGHULQJDYNYDOLWHWHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Arealstandard 27 Håndverk 27 Spesialområder 27 Teknisk kapasitet og kvalitet 27, (0±3UDKD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6\NHKXVHWSODVVLODQGHWVKHOVHSURJUDPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RUWEHVNULYHOVHDYVW UUHOVHRJLQQKROG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $NWLYLWHWVWDOO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'ULIWV NRQRPL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2UJDQLVHULQJDYE\JJHSURVMHNWHWRJIUDPGULIW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Endringer underveis og etter flytting 31 RVWQDGVELOGHWLODQGHWVDPPHQOLJQHWPHG1RUJH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,QYHVWHULQJVNRVWQDGHURJNYDGUDWPHWHU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8WVW\U BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kostnader 31 Antallet større utstyrsenheter 32 9XUGHULQJDYNYDOLWHWHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Arealstandard 32 Håndverk 32 Spesialområder 33 Teknisk kapasitet og kvalitet 33 /HLGHQ8QLYHUVLW\0HGLFDO&HQWHU±/HLGHQ1HGHUODQG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6\NHKXVHWSODVVLODQGHWVKHOVHSURJUDPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RUWEHVNULYHOVHDYVW UUHOVHRJLQQKROG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $NWLYLWHWVWDOO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'ULIWV NRQRPL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2UJDQLVHULQJDYE\JJHSURVMHNWHWRJIUDPGULIW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Endringer underveis og etter flytting 38 RVWQDGVELOGHWLODQGHWVDPPHQOLJQHWPHG1RUJH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,QYHVWHULQJVNRVWQDGHURJNYDGUDWPHWHU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8WVW\U BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kostnader 38 Antallet større utstyrsenheter 38 9XUGHULQJDYNYDOLWHWHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Arealstandard 39 Håndverk 39 Spesialområder 39 Teknisk kapasitet og kvalitet 39 /H+RVSLWDO$OLFDQWH±$OLFDQWH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Side 3

4 6\NHKXVHWSODVVLODQGHWVKHOVHSURJUDPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RUWEHVNULYHOVHDYVW UUHOVHRJLQQKROG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $NWLYLWHWVWDOO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'ULIWV NRQRPL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2UJDQLVHULQJDYE\JJHSURVMHNWHWRJIUDPGULIW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Endringer underveis og etter flytting 44 RVWQDGVELOGHWLODQGHWVDPPHQOLJQHWPHG1RUJH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,QYHVWHULQJVNRVWQDGHURJNYDGUDWPHWHU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8WVW\U BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kostnader 44 Antallet større utstyrsenheter 45 9XUGHULQJDYNYDOLWHWHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Arealstandard 45 Håndverk 45 Spesialområder 46 Teknisk kapasitet og kvalitet 46 6XQGHUE\±/XOHn BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6\NHKXVHWSODVVLODQGHWVKHOVHSURJUDPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RUWEHVNULYHOVHDYVW UUHOVHRJLQQKROG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $NWLYLWHWVWDOO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'ULIWV NRQRPL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2UJDQLVHULQJDYE\JJHSURVMHNWHWRJIUDPGULIW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Endringer underveis og etter flytting 52 RVWQDGVELOGHWLODQGHWVDPPHQOLJQHWPHG1RUJH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,QYHVWHULQJVNRVWQDGHURJNYDGUDWPHWHU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8WVW\U BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kostnader 52 Antallet større utstyrsenheter 52 9XUGHULQJDYNYDOLWHWHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Arealstandard 53 Håndverk 53 Spesialområder 53 Teknisk kapasitet og kvalitet 54 /DULVVD8QLYHUVLW\+RVSLWDO±/DULVVD+HOODV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6\NHKXVHWSODVVLODQGHWVKHOVHSURJUDPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RUWEHVNULYHOVHDYVW UUHOVHRJLQQKROG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $NWLYLWHWVWDOO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'ULIWV NRQRPL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2UJDQLVHULQJDYE\JJHSURVMHNWHWRJIUDPGULIW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Endringer underveis og etter flytting 58 RVWQDGVELOGHWLODQGHWVDPPHQOLJQHWPHG1RUJH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,QYHVWHULQJVNRVWQDGHURJNYDGUDWPHWHU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8WVW\U BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Side 4

5 Kostnader 59 Antallet større utstyrsenheter 59 9XUGHULQJDYNYDOLWHWHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Arealstandard 59 Håndverk 60 Spesialområder 60 Teknisk kapasitet og kvalitet 60 +{SLWDO(XURSpHQ*HRUJHV3RPSLGRX±3DULV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 6\NHKXVHWSODVVLODQGHWVKHOVHSURJUDPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RUWEHVNULYHOVHDYVW UUHOVHRJLQQKROG BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $NWLYLWHWVWDOO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'ULIWV NRQRPL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2UJDQLVHULQJDYE\JJHSURVMHNWHWRJIUDPGULIW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Endringer underveis og etter flytting 65 RVWQDGVELOGHWLODQGHWVDPPHQOLJQHWPHG1RUJH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,QYHVWHULQJVNRVWQDGHURJNYDGUDWPHWHU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 8WVW\U BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kostnader 65 Antallet større utstyrsenheter 66 9XUGHULQJDYNYDOLWHWHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Arealstandard 66 Håndverk 66 Spesialområder 67 Teknisk kapasitet og kvalitet 67 Side 5

6 ,QQOHGQLQJ Avslutningen av nytt Rikshospital har ført til en diskusjon om hvilke kvaliteter et nytt sykehusbygg i Norge bør inneha, hva det skal koste og hvor lang tid det bør ta å bygge det. En samarbeidende gruppe firmaer har fått oppdraget med å evaluere den nylig avsluttede planleggings- og byggeprosessen. De nye prosjektene RiT-2000 og nye SiA har ikke våget å legge seg på et kostnadsnivå under det nytt Rikshospital er sluttet på. I stedet virker det som de vil øke både arealnormene og kostnadene sammenlignet med nytt Rikshospital. Som et ledd i denne evalueringsprosessen er det foretatt en reise til 9 nye sykehusprosjekt i 8 forskjellige land i Europa. Det eldste sykehuset ble tatt i bruk i Et skal tas i bruk i april i år og to venter på midler for å ferdigstille sitt andre byggetrinn. Sykehusene ligger i Europeiske land med noe ulik kulturell bakgrunn. For norsk sykehusplanlegging har det vært mest vanlig å sammenligne seg med det øvrige Skandinavia og USA. Denne rapporten bringer inn øvrige sentraleuropeiske og søreuropeiske land for sammenligning. Arbeidet med å finne nye sykehusprosjekt viste at det ikke er mange store sykehusprosjekt på gang i Europa. De fleste investeringer er ulike tilbygg og rehabiliteringer. Danmark har for eksempel ikke gjennomført noe nytt prosjekt siden Skjeby, og det eneste nye i Sverige slik det er definert for denne rapporten er Sunderby i Luleå. Sykehuset vi besøkte i Durham er ett av 2-3 slike prosjekt i Storbritannia, og Pompidou sykehuset i Frankrike er også det eneste nye som er avsluttet i det nærmeste tiåret, som har en viss størrelse. I Tyskland har det ikke vært mulig å finne annet enn utbedringsprosjekter av eldre sykehus. Side 6

7 3DSDJHRUJLRXKRVSLWDO±7KHVVDORQLNL+HOODV 6\NHKXVHWVSODVVLODQGHWVKHOVHSURJUDP Planleggingen av sykehuset startet høsten 1991 og man startet med å ta det i bruk i andre halvår Det er et helt nytt sykehus som ikke tar utgangspunkt i tidligere sykehus. Initiativet til byggingen kom fra Nikolaos Papageorgiou som har bygd seg opp en formue ved oppdrag gjennom det greske Forsvarsdepartementet. Han bidro med omlag 30-35% av byggekostnadene fra sine private fonds. Alle sykehus i Hellas er innenfor et offentlig system. Papageorgiou ble betegnet regionsykehus og i deres region er det for øvrig 3 andre sykehus, og alle 4 er oppfattet som likeverdige. I tillegg har regionen ett militærhospital. Landet er delt opp i 11 regioner med omlag 1 million innbyggere i hver. Regionen har en løsning som er spesiell i forhold til norske forhold. Sykehuset har en akuttfunksjon, men bare 2 dager i uka. De andre dagene er det et av de andre sykehusene som har dette ansvaret. Bemanningen som kreves disse dagene benyttes til dagpasienter de øvrige dager. Driften betales med et tilskudd for hver behandlet pasient. Dette dekker ikke utgiftene, og resten dekkes over statsbudsjettet ved en egen bevilgning. I gjennomsnitt koster en pasient drakmer, mens trygdesystemet betaler drakmer. Papageorgiou sykehuset har foreløpig en midlertidig avtale med staten om å inngå i deres årlige budsjetter. De arbeider for å bli en fast del av helseplanen og for å få økte midler til å sette hele sykehuset i drift. Denne midlertidige avtalen med staten fører også til at de ansatte ved sykehuset har tidsbegrensede avtaler. Det kunne synes som dette var noe man også ville fortsette med i framtida, uansett om sykehuset ble en fast del av helseplanen. Side 7

8 7DEHOO1 NNHOWDOO±VDPPHQOLJQLQJPHOORP1RUJHRJ+HOODV Hellas Norge Barnedødelighet pr levende fødte, 1998 Mødredødlighet pr levende fødte, 1986 Innleggelser pr innbyggere, 1995 Utgifter til helse, andel av brutto nasjonalprodukt, 1998 Utgifter til helse pr. innbygger, levestandardskorrigert, ecus, 1998 Utgifter til innlagte pr. innbygger, levestandardskorrigert, ecus, 1994 Investeringer i helsesektoren pr. innbygger, levestandardskorrigert, ecus, 1994 RUWEHVNULYHOVHDYVW UUHOVHRJLQQKROG Sykehuset er kvm og har 750 senger. Normalt vil et sykehus i Hellas få kvm pr. seng, mens dette da har 96 kvm. Til sammenligning er de Nederlandske normene for ikke akademiske sykehus 93 kvm, mens de for akademiske sykehus er 156 kvm. Rikshospitalet har 229 kvm pr. seng eksklusive PK3 og Sykehotellet og 183 kvm pr. seng om universitetsarealet også trekkes fra. Sykehuset er ikke et universitetssykehus, men lå ellers på et godt faglig nivå. Det hadde 14 operasjonssaler for inneliggende og 2-3 for dagkirurgi. De hadde 1 MR, 1 angiomaskin, og 1 CT og 2 lineære akselleratorer for stråleterapi. Kapasiteten på intensiv var 22 intensivsenger og 12 oppvåkningssenger. Foreløpig var bare 11 av intensivsengene i drift. Hjertemedisinsk overvåkning hadde 10 egne senger. De har 16 dialysesenger. De har både klinisk kjemisk, patologisk, immunologisk og mikrobiologisk laboratorium, men på et ordinært nivå tenkt for direkte støtte av den kliniske virksomhetens pasientbehandling. En psykiatrisk enhet og en stråleterapienhet inngår. Det er bygget en brannskadeenhet som ikke er tatt i bruk. Sykehuset hadde 700 parkeringsplasser. En videre utbygging kunne skje på taket for deler av sykehuset eller som frittstående bygg på området rundt dagens bygninger. $NWLYLWHWVWDOO Sykehuset er ennå ikke i full drift. De er i dag 800 ansatte, men vil være når hele bygget er i drift. På besøkstidspunktet var 8 av 18 klinikker i drift. 5 nye skulle tas i drift i løpet av juni. Siden sykehuset ikke er fullt og helt i drift hadde de ennå ikke relevante oppgaver over behandlede pasienter. Belegget i sengene var 70% og gjennomsnittlig liggetid varierte fra 5-7 dager. I intensivenheten var liggetida 12,7 dager. De beskrev situasjonen ved gamle greske sykehus med at det var vanlig med kraftige overbelegg. Ved enkelte avdelinger med 45 sengers poster kunne det midt på dagen være 90 pasienter til stede, slik at det ikke bare var snakk om korridorsenger, men også korridor stoler der pasientene ble plassert. Papageorgiou var innstilt på å unngå slike driftsforhold. 18 senger var satt av til dagbehandling, og var belagt med i gjennomsnitt 3 pasienter hver dag. Side 8

9 Poliklinisk virksomhet kommer i tillegg til dagbehandlingen. Det er 60 undersøkelsesrom i poliklinikken. Her konsulteres og behandles 600 hver dag. Det er 60-70% av maksimal kapasitet. 2 kvelder har sykehuset kveldspoliklinikk. De dagene sykehuset har akuttfunksjon tas det i tillegg hand om 550 pasienter i løpet av døgnet. Akuttområdet har 9 undersøkelsesrom, 1 rom for stabilisering av pasienter og 3 intensivsenger som en buffer om intensivenheten skulle være fullt belagt. Av 14 operasjonsstuer var foreløpig 4-6 i drift. I tillegg til disse var det 3 rom for fødsler. Det gjøres 14 operasjonser hver dag, et gjennomsnitt på 3-4 på hver stue. 'ULIWV NRQRPL Sykehuset har i dag 800 stillinger fordelt med 197 leger, 303 offentlig godkjente sykepleiere, 8 i IT-avdelingen, 79 ved laboratoriene, 26 i tekniske avdeling som inkluderte medisinsk teknisk utstyr, 8 ved apoteket. 23 arbeidet med økonomi og regnskap og 80 arbeidet med administrativt arbeide inklusive kontortjenesten. Det benyttes 12 pleiere inklusive leder på 34 normale senger, 2 av dem er hjelpepleiere. Det benyttes 24 sykepleiere på 10 intensivsenger. Når alle enheter var tatt i bruk, skulle sykehuset ha stillinger. 2UJDQLVHULQJDYE\JJHSURVMHNWHWRJIUDPGULIW Papageorgiou samlet en gruppe som både skulle planlegge bygget og den kommende driften. Denne gruppa besto av 5 personer. En arkitekt ble engasjert for å lage Generalplanen for sykehuset. Med det som utgangspunkt ble det engasjert et arkitektfirma til å tegne sykehuset og det ble forhandlet med 200 ulike entreprenører om de ulike kontraktene. Styringen av denne prosessen ble gjort av den etablerte sentrale gruppa. I Hellas er det en sentral sykehusmyndighet som vanligvis får ansvaret for slike byggeprosjekt. De engasjerer en hovedentreprenør som overleverer bygget med nøkkelen i til brukerne, uten at de har vært mye involvert underveis. Det ble lagt vekt på at Papageorgiou var en god forhandler, og at de alltid hadde likvider til å betale entreprenørene med. I Hellas var dette viktig og det ga bedre priser for kjøper. Brukermedvirkning ble løst ved at kommende ansatte nøkkelpersoner ble engasjert i utformingene av sine områder. Blant annet snakket vi en del med legen som ledet intensivavdelingen og som hadde vært sentral i denne prosessen. De første prosjektstudiene startet i september Utgraving av tomta startet i januar Overleveringen av bygget ble utført fram til mars Ferdig bygg var planlagt til 1998, men man fikk en forsinkelse på 2 år. Dette ble begrunnet med problemer med offentlig godkjenning og finansiering. Den offentlige delen av finansieringen ble for en stor del overført fra EU. Deretter begynte en oppbygging av organisasjonen. Side 9

10 Hver enkelt ansatt har en helt spesiell avtale og det ble vist til at de brukte tid for å få riktige personer på plass. Det ble gjort vesentlige endringer i kirurgisk intensiv etter første ferdigstillelse. Det ble ikke gitt uttrykk for at man hadde foretatt store ombygginger etter innflytting. Oppmerksomheten var først og fremst knyttet til å få tilstrekkelig driftsmidler slik at hele sykehuset kunne tas i bruk. (QGULQJHUXQGHUYHLVRJHWWHUIO\WWLQJ Dokumenterte ikke noen viktige ombygginger i innflyttingsfasen og like etter. RVWQDGVELOGHWLODQGHWVDPPHQOLJQHWPHG1RUJH 100 drakmer koster 2,41 norske kroner. I følge OECD sine vurderinger av levestandard i sine medlemsland, ligger det generelle kostnadsbilde 40 % lavere i Hellas enn i Norge. Det skulle tilsi at når greske kostnader omregnes til norske kroner må det legges på 40% for å se hva det reelt har kostet av ressurser, sammenlignet med Norge. Bildet er imidlertid enda mer komplisert. Hellas produserer lite utenom mat, fisk og egenproduserte klær og tjenester. For eksempel vil de måtte betale omtrent like mye for medisinsk utstyr som vi må i Norge. Bygging og drift av sykehus er imidlertid i stor grad basert på egen arbeidskraft. Vi fikk vite at en bygningsarbeider tjener drakmer på en dag. Det er 527 NOK. Omregnet til et lavere kostnadsnivå tilsvarer det 740 NOK. En ufaglært tjener drakmer eller tilsvarende 540 NOK, sammenlignet med norske forhold. Månedsfortjenesten for en norsk bygningsarbeider var høsten NOK, noe som tilsvarer noe over 1000 NOK pr. dag. En sykepleier tjener i Hellas drakmer i måneden, etter skatt og inklusive feriepenger. Omregnet til norsk kostnadsnivå som for bygningsarbeidere, tilsvarer dette NOK i måneden. Med et slikt inntektsnivå betaler man 33% i skatt i Norge, og utbetalingen ville tilsvare det en månedlig brutto lønnsutbetaling på NOK. Høsten 1999 tjente helsearbeidere med 4 års høgskoleutdanning NOK i måneden. Det kan derfor tenkes at byggekostnadene for et gresk sykehus må plusses på 75-80% for at det skal gi en riktig sammenligning med norske forhold. Driftsutgiftene for sykehuset må kanskje dobles for å få en sammenligning der ressursbruken i form av benyttede timer skal være sammenligningsgrunnlaget.,qyhvwhulqjvnrvwqdghurjnydgudwphwhu Byggekostnadene for Papageorgiou hospital var euro. Det tilsvarer NOK før ytterligere korrigeringer er gjort, og utgjør NOK/kvm. Korrigert for kostnadsnivå øker dette til NOK/kvm. Korrigeres det ytterligere for lavere lønninger øker kostnaden til NOK/kvm. Byggekostnaden for sykehus i Hellas lå 25% over byggekostnaden for vanlige hus. Nytt Rikshospital kostet for bygget aleine NOK/kvm. Side 10

11 8WVW\U RVWQDGHU Utstyrskostnadene for Papageorgiou hospital var euro. Dette tilsvarer NOK, og utgjør NOK/kvm. Det meste av utstyret vil være kjøpt fra utlandet og det er usikkert om det er rimelig å korrigere dette beløpet med forskjellen i levekostnader. Gjøres det øker denne kostnaden til NOK/kvm. Nytt Rikshospital har kjøpt inn utstyr for NOK/kvm. Sammenligningen viser at utstyrsinnkjøpet var vel så kostbart for Papageorgiou som for nytt Rikshospital, mens selve byggutgiftene lå på 28% av Rikshospitalets utgifter. $QWDOOHWVW UUHXWVW\UVHQKHWHU Papageorgiou hospital har 1 CT, 1, angiomaskin, 1 MR, 1 gammakamera og 2 linære akselleratorer. Det er 14 operasjonssaler for inneliggende og 3 for dagkirurgi, 22 kirurgiske intensivsenger og 10 hjertemedisinske intensivsenger. Rikshospitalet har 4 MR, 2 CT, 7 angiomaskiner i radiologisk avdeling, 1 angiomaskin i Intervensjonssenteret, 1 kateteriseringsmaskin ved hjerteintensiv og 1 i hjertemedisinsk laboratorium, 4 faste og 1 mobilt gammakamera. Det er 28 operasjonssaler og 8 skiftestuer for inneliggende og 4 operasjonsstuer og 4 skiftestuer for dagkirurgi/poliklinikk. Det er 44 kirurgiske intensivsenger og 9 hjertemedisinske intensivsenger. 9XUGHULQJDYNYDOLWHWHQ $UHDOVWDQGDUG Ser vi bort fra universitetsarealet ved nytt Rikshospital er antallet kvadratmeter pr. seng 183, mens det tilsvarende tallet for Papageorgiou er 96. Vi har ikke noen egen oppstilling av alle arealer ved Papageorgiou, men det var en del areal de ikke hadde som Rikshospitalet har. Antallet kontorer var vesentlig lavere. Det var bare avdelingsoverlegen som hadde eget kontor. Det var ikke noe spesielt ønske om å utvide sykehuset på dette området, men de ønsket å bygge en fløy der legene som arbeidet om natta kunne sove. I dag hadde de ikke vaktrom eller overnattingsmuligheter for disse. Hver enkelt sengepost var på 34 senger. Plassen til administrasjonen var vesentlig mindre enn det lavere antallet ansatte skulle tilsi, sammenlignet med Rikshospitalet. Operasjonsstuene var uten innledningsrom og avviklingsrom. Området for inntransportering av pasienter var stort og inkluderte en komplisert og litt kort Dräger anordning som flyttet pasienten inn i operasjonsområdet. Antallet støtterom rundt hovedfunksjoner som skyllerom, avfallsrom, utstyrslager, postkjøkken, medisinrom, rent lager og tøylager var færre og mindre utstyrt enn hva som er vanlig på nye norske sykehus. Side 11

12 De enkelte behandlingsrom virket å være av omtrent samme størrelsen som ved Rikshospitalet. +nqgyhun Fendringen var utført i plastmateriell som ikke var massiv. Selve utførelsen ellers virket ordentlig, men enkel. Trappene opp til overvåkningsenheten i kirurgisk intensiv var allerede slitt slik at vi så metallkonstruksjonen. Dører var svært tunge og det fantes ingen automatiske åpningsmekanismer. Heller ikke i operasjonsområdet. Bygget var forsøkt vendt slik at sola i minst mulig grad skulle skinne rett på vinduer. Man hadde ikke hatt midler til å lage utspring over de fleste vinduer for å skjerme for sollys og det var i liten grad satt opp persienner. Flere steder var det da hengt opp papir innvendig, foran vinduene. Bortsett fra på sengerom og kontor var det i liten grad hengt opp gardiner. Bygget var ikke utsmykket på noen måte. 6SHVLDORPUnGHU,VROHULQJVPXOLJKHWHU Det var bare 1 isolat for immunsupprimerte og for tuberkuløse. Dette var lagt til kirurgisk intensivenhet. Det var antagelig ikke noen egen kanal for avkastluft fra dette rommet og heller ikke undertrykk. Intensivpasientene ble i 3 dager behandlet som de var smittet. Det ble tatt prøver av alle pasientene ved innskriving i enheten. I løpet av 9 måneders virksomhet hadde de ikke hatt noen slike pasienter. Intensivenheten var delt opp i avlukker, og lederen av avdelingen hadde ønsket en vask i hvert avlukke. Det ble hevdet å være overtrykk i intensivenheten, i seksjonen for hjerteintensiv, i fødeområdet og i neonatal området. 5HQKHWLRSHUDVMRQVRPUnGHW Det skal være overtrykk i operasjonssalene, men vi fikk ikke oppgitt nivået på dette. Under besøk i området sto døra til operasjonssalen åpen under pågående operasjon. Døra ledet ut i en hovedkorridor der kirurgisk håndvask befant seg. Det var lagt opp til 16 luftskift pr. time i operasjonsstuene. 6SHVLDOODERUDWRULHU Det var ingen spesiallaboratorier bortsett fra et hot laboratorium. Dette var et sikkerhetsskap med eget avtrekk. Sykehuset har totalt 3 LAF benker knyttet til ventilasjonssystemet. Rikshospitalet har over 130 LAF benker og omkring 76 av disse er knyttet til ventilasjonssystemet. I tillegg er det et 40 talls vanlige avtrekksskap. Side 12

13 7HNQLVNNDSDVLWHWRJNYDOLWHW *DVV Det var sentral levering av de aktuelle gassene, med direkte rør fra utenforliggende sentral til de aktuelle rom. Det var ikke lagt opp til noe ringledningssystem. Operasjonsavdelingen hadde lokale flaskesentraler. Oksygen, nitrogen, medisinsk luft og trykkluft ble distribuert fra sentral. De har 3 gasskompressorer og 2 sentrale vakuumpumper. Det var ikke gassuttak på sengerommene, her ble gass tilført med lokale flasker. 9DUPHRJNM OLQJ Det var 3 oljekjeler med 2,5 MW hver. 3 kjøleturbiner med ca kw hver og 1 egen kjøleturbin for varmeveksling på ca. 900 kw. De brenner sitt eget avfall og kan hente varme fra denne prosessen. Innetemperaturen om sommeren er grader C og grader om vinteren. Kjølingen skal kunne handtere en utetemperatur på 36 grader C. 9HQWLODVMRQ 30% av ventilasjonen hentes fra uteluft som ligger i skyggen, resten tas utelukkende fra aircondition anlegget. De har et eget varmesystem med vannbåren varme som styres manuelt og uavhengig av air-condition anlegget. 'DPS Sykehuset har 2 dampgeneratorer med 2500 kcal/h. Det er sterilsentralen og et kjøkkenet som skal ha damp. (OHNWULVLWHWVIRUV\QLQJ Har kapasitet til 3 MW og benytter 2 MW. Kan øke dette til 5 MW. 'DWDNUDIWIRUGHOLQJVW\ULQJVV\VWHP Det arbeides nå med et PACS system. Det er forholdsvis få datauttak omkring på huset. De hadde et problem med uttak da innkjøpt medisinsk teknisk utstyr skulle installeres. De har 8 LAN og et av dem benyttes til lysstyring. De har 7000 punkter inn mot SD systemet. SD systemet registrerer, men styrer ikke. Det må langt på vei gjøres manuelt. 6DQLW UV\VWHP De har reservetanker for vann på 700 kbm i 2 tanker. Vannmålere av turbintypen benyttes for å overvåke vannforbruket. Det er 5 sentrale filtre som skiftes hver 2dre måned. Forbruksvannet har gjennomsnittlige ph-verdier på 6-7. Side 13

14 $GHODLGHDQG0HDWK+RVSLWDO±'XEOLQ 6\NHKXVHWVSODVVLODQGHWVKHOVHSURJUDP Prosjektering og bygging av sykehuset var det største byggeprosjekt i Irland på svært lang tid. Åpningen var søndag 21. juni pasienter ble flyttet av i alt 12 ambulanser. Sykehuset ligger utenfor Dublin i et område som var uten reell sykehusdekning. Området heter Tallaght. Byggingen innebar en nedlegging og sammenflytting av tre eksisterende sykehus hvorav 2 var katolske og ett protestantisk. Sykehusene het henholdsvis Adelaide, Meath og The National Children s hospital. Adelaide ble grunnlagt av kong Vilhelm den fjerde og var den protestantiske enheten. Området sykehuset ligger i har et større antall sosiale boliger. Sykehuset inneholder de fleste spesialiteter innen somatisk virksomhet og har også en psykiatrisk enhet. Området har ingen fødeenhet. De ønsket en slik, men det ble ikke imøtekommet av helsedepartementet. Området utgjør den østre helseregionen. Dublin har 1,3-1,5 millioner innbyggere og 6 sykehus. Hver av dem har ansvar for en befolkning på omlag Som for en del engelske offentlige sykehus har de private senger. Disse er plassert i siste byggetrinn i en egen fløy. Sykehuset er offentlig drevet og bygd og inngår i helseplanen. Som i England har legene egen avtale med sykehuset, og de kan ha avtale med flere sykehus. Pasientene er derfor sykehusets ansvar hva pleie, mat og transport angår, men for det rent medisinske er pasienten knyttet til en bestemt lege som da er spesialist. RUWEHVNULYHOVHDYVW UUHOVHRJLQQKROG Sykehuset har 589 normale senger, hvorav 30 er lagt til en privat seksjon. Det er kvm. Det utgjør 95 kvm. pr. seng, og ligger da hårfint under Papageorgiou hospital. Til sammenligning er de Nederlandske normene for ikke akademiske sykehus 93 kvm, mens de for akademiske sykehus er 156 kvm. Rikshospitalet har 229 kvm pr. seng eksklusive PK3 og Sykehotellet og 183 kvm pr. seng om universitetsarealet også trekkes fra. Side 14

15 Sykehuset er ikke et universitetssykehus, men har et eget undervisningssenter som i første rekke var rettet inn mot ikke-medisinske faggrupper. Det hadde 12 operasjonssaler for inneliggende, men benytter bare 8-9 av disse på grunn av for lite personale. De hadde 1 MR, 2 angiomaskiner hvorav en var knyttet til hjertemedisinsk seksjon og 1 CT. Det var 8 intensivsenger. Oppvåkningen var redusert med 2 senger for å lage en ny intensivenhet, slik at antall intensivsenger ville øke til 20. Hjertemedisinsk intensiv hadde ca. 10 egne senger. Sykehuset har 20 senger knyttet til oppvåkning og hvile for dagpasienter og dagkirurgi. De hadde 69 inneliggende og 600 polikliniske pasienter til dialyse i løpet av en måned. Sykehuset har alle medisinske spesialiteter bortsett fra obstetrikk. De har en enhet som heter elektiv ortopedi og en enhet for traumer. Hvordan fordelingen er mellom dem vites ikke. Sykehuset har en egen regional dialyseenhet. Sykehuset har et eget parkeringshus. Mulighetene for videre utbygging er begrenset. Det kan ikke bygges i høyden på grunn av en nærliggende flyplass, og området rundt har til en viss grad ledig areal, men det er privat eid og lagt ut for industri. Denne trangheten forklarer blant annet et ganske trangt adkomstparti. Arkitekten savnet en utviklingsplan for sykehuset videre. 7DEHOO1 NNHOWDOO±VDPPHQOLJQLQJPHOORP1RUJHRJ,UODQG Irland Norge Barnedødelighet pr levende fødte, 1998 Mødredødlighet pr levende fødte, 1994 Innleggelser pr innbyggere, 1995 Utgifter til helse, andel av brutto nasjonalprodukt, 1998 Utgifter til helse pr. innbygger, levestandardskorrigert, ecus, 1998 Utgifter til innlagte pr. innbygger, levestandardskorrigert, ecus, 1985 Investeringer i helsesektoren pr. innbygger, levestandardskorrigert, ecus, 1995 $NWLYLWHWVWDOO Sykehuset har ansatte. Selv om sykehuset åpnet høsten 1998, tok det tid å komme i full drift. Driftsstatistikken for 2000 viser en beleggsprosent for voksne pasienter i januar på 95,93 og i desember på 93,40, men antallet inneliggende voksne pasienter i samme periode økte fra 826 til Gjennomsnittlig antall liggedager sank i samme periode fra 13,40 til 9,61. Psykiatrien er inkludert i disse tallene. For barn var de tilsvarende tallene 82,55 og 86,93, 359 og 416 og 3,78 og 3,41. Med en drift som under høsten 2000 vil da sykehuset behandle noe over inneliggende pasienter, beleggsprosenten vil være 91,6 og gjennomsnittlig liggetid være 8 dager. Antall liggedager vil være Antall polikliniske konsultasjoner er , hvorav var 1ste gangs konsultasjoner. Antallet dagpasienter var Akuttmottaket tok i mot pasienter, hvorav 93% var 1ste gangs besøkende. Side 15

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20 Nytt rikshospital erfaringer fra Gaustad Postadresse: 0027 Oslo Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.no Rikshospitalet 2004 Foto: Jiri Havran, Stig M. Weston Tekst:

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 26. mars Årsmøtedokumenter Bærum Sykehus 90 år. 1/2014 VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 1 - februar 2014 - Årgang 22 Ansvarlig

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Temanotat Kosovo: Helsevesenet

Temanotat Kosovo: Helsevesenet Temanotat Kosovo: Helsevesenet LANDINFO 14. AUGUST 2014 1 Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og analysere informasjon om samfunnsforhold

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005. Omdømme under lupen. Side 20 23

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005. Omdømme under lupen. Side 20 23 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005 Omdømme under lupen Side 20 23 Flytteplaner? Ring oss i dag og bestill gratis MeglerTakst Namsos: 74 22 69 71 / Levanger 74 02 88 00 MeglerTakst

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport Forprosjektrapport KHR arkitekter, pka ARKITEKTER, Rambøll, COWI og SWECO Bergen 8.juni 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 0 Rapportens struktur... 1 1 Sammendrag og konklusjoner...

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer