Kontakter. Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter. Brukermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontakter. Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter. Brukermanual"

Transkript

1 Kontakter Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter Brukermanual Utviklet av Jamar IKT AS Kiserødveien SANDEFJORD tlf

2 Innholdsfortegnelse Formål... 3 Overordnet struktur... 3 Pålogging/Identifisering... 3 Hovedvinduet... 3 Bruk av adresseregisteret... 4 Søk i adresseregisteret... 5 Hurtigsøk... 5 Avansert søk... 5 Opprette nye kontakter og redigere eksisterende... 6 Virksomheter... 6 Privatpersoner... 6 Andre forhold ved adresseregisteret... 7 Fjerning av kontakter og overføring til inaktive registre... 7 Forholdet mellom virksomheter og ansatte... 7 Utsending av brev... 8 E-post- og papirversjon... 8 Masseutsending av lagrede versus ulagrede brev... 8 Utsending av individuelle brev... 8 E-postutsendinger... 9 Opprette og redigere en e-post... 9 Distribusjonsliste for e-post-utsendinger Sende E-post Papirbaserte brev til vinduskonvolutter Hvordan systemet er bygget opp Opprette og redigere tekst-dokumentet Distribusjonsliste for papirbaserte brev Utskrift av papirbaserte brev Rettigheter og andre egenskaper for brev Utsendingslogger Logg for lastet brev Logg for alle brev Administratoroppgaver Programinnstillinger Brukerkonti Sikkerhetskopi

3 Formål Programmet har to hovedformål. Det ene er å tilby et smidig register over kontakter som inkluderer både privatpersoner og virksomheter. Privatpersoner kan registreres som uavhengige kontakter eller som ansatte i en virksomhet. Det kan gjøres ulike utvalg i adresseregisteret og det kan opprettes underordnede kontaktlister hvor man kan registrere et utvalg av kontakter. Adresseregisteret og kontaktlister lagres i en sentral database slik at alle som er tilknyttet systemet har tilgang til, og kan redigere de samme kontaktene. Det andre formålet med programmet er å sørge for en enkel og effektiv måte å sende ut informasjon til hele eller deler av adresseregisteret. Utsendinger kan gjøres som epost eller som utskrift av brev til vinduskonvolutter. Utsendinger kan loggføres slik at man holder oversikt over hva som er sendt til ulike kontakter. Overordnet struktur Etter å ha identifisert seg når programmet starter, lastes programmets hovedvindu. Hovedvinduet består av tre skilleark: Adresseregister, Utsending av brev og Vedlikehold og systemverktøy. Vanlige brukere vil benytte skillearket for visning/redigering av adresseregister og skillearket for utsending av brev. Èn eller noen få personer vil ha administrator-funksjoner og kan gjøre systemendringer i skillearket for vedlikehold og systemverktøy. Alle funksjoner i programmet har sitt utspring i ett av de tre skillearkene i hovedvinduet. Pålogging/Identifisering Merk av deg selv i listen. Dersom du ikke står i listen, kan du ta kontakt med systemansvarlig, så vil han/hun kunne hjelpe deg med å få registrert en brukerkonto Hovedvinduet Hovedvinduet lastes etter at du har logget deg på. Dette viser de tre skillearkene for Adresseregister, Utsending av brev og Vedlikehold og systemverktøy 3

4 Bruk av adresseregisteret All søking, visning og redigering av kontakter i adresseregisteret foregår med utgangspunkt i adresseregister-skillearket i hovedvinduet. Her vises en liste over alle eller et utvalg av kontaktene som er registrert i programmet I denne nedtrekkslisten kan du velge om listen skal vise Alle kontakter eller en egendefinert kontaktliste (hvis det er opprettet slike). Her kan du opprette og gi navn til en ny kontaktliste som du deretter kan tilordne medlemmer til. Du kan selv velge hvilke opplysninger (kolonner) som skal tas med i listen over kontakter. Dette kan du gjøre gjennom å velge egendefinert visning og merke de aktuelle opplysningene du vil ha med. Har man behov for å oppdatere informasjon om en kontakt, kan man merke vedkommende i listen og klikke knappen Rediger kontakt. Et nytt vindu for redigering av denne kontakten vil bli åpnet. Man kan legge til nye kontakter med Ny kontakt -knappen. Disse alternativ-boksene kan du benytte til å avgrense hvilke kontakter som skal vises, og hvordan de skal sorteres. Dersom en egendefinert kontaktliste er valgt øverst i vinduet, kan man legge til eller fjerne medlemmer med disse knappene I dette feltet kan du søke etter en kontakt ved å skrive inne hele eller deler av navnet eller epostadressen. Disse knappene kan benyttes til å lage en utskrift av adresselisten, eller til å eksportere dem til Excel (Det er også tilgjengelig et mer avansert søkesystem hvor man bl.a. kan søke på postnummer) 4

5 Søk i adresseregisteret Det er laget to ulike søkefunksjoner for adresseregisteret. Den ene funksjonen er et hurtig-søk som er tilstrekkelig for de fleste formål. Dersom man kommer til kort med denne, har man mulighet til å gjennomføre et mer avansert søk. Hurtigsøk Hurtigsøket er tilgjengelig på ulike steder i programmet bl.a. i skillearket for adresseregister i hovedvinduet. Hurtigsøket omfatter kun navn og epostadresser. Skriv inn søkeordet ditt i søkefeltet, og klikk Søk-knappen Du vil få treff på alle kontakter der søkeordet ditt inngår i navnet eller e-postadressen. Eventuelle treff vil vises slik som i vinduet under. I dette tilfellet er det søkt på ordet senter. Dersom du fant kontakten du lette etter, kan du merke den i listen og klikke Ok. Du vil komme tilbake til forrige vindu og den aktuelle kontakten vil bli valgt eller merket. Avansert søk Dersom du har behov for å søke etter andre kriterier enn navn og e-postadresse, kan du benytte programmets mer avanserte søkemetode. Skriv inn søkeordet ditt på samme måte som i hurtigsøk-funksjonen og klikk Kjør søk -knappen. Angi søkealternativene din i feltene på venstre side. Eventuelle treff vil bli vist i listen. Dersom kontakten du lette etter er blant treffene, kan du merke vedkommende i listen og klikk Ok. Søkevinduet vil bli lukket, og du kommer tilbake til forrige vindu hvor den aktuelle kontakten vil bli merket eller valgt. 5

6 Opprette nye kontakter og redigere eksisterende Etter å ha klikket Ny kontakt eller Rediger kontakt, lastes et nytt vindu for redigering av personopplysninger eller virksomhetsopplysninger avhengig av om det er en person eller virksomhet som skal opprettes eller redigeres. Virksomheter Disse feltene benyttes til å fylle inn Navn, adresse, telefonnumre etc. Hvis man ikke kjenner den riktige adressen, må man fjerne haken for Adresse OK Hvis en kontakt skal fjernes fra systemet, kan man tilordne den til et inaktivt arkiv (f.eks. Utdaterte kontakter ). Klikk knappen med tre prikker. Her kan man sende epost til vedkommende, lage brev til vinduskonvolutt, og se en oversikt over tidligere forsendelser til denne kontakten. Liste over ansatte i virksomheten. Du kan føye til og fjerne ansatte ved å benytte knappene til høyre for listen. Hvis kontakten er ført opp i noen kontaktlister, vises disse her Kontakten kan legges til eller fjernes fra kontaktlister med disse knappene Eventuelle andre opplysninger om kontakten kan skrives inn i dette feltet. Privatpersoner I hovedtrekk er opplysningene som registreres for privatpersoner de samme som for virksomheter. Figuren under viser noen unntak. Hvis en privatperson er registrert som ansatt hos en virksomhet, kan vedkommende arve arbeidsstedets adresse. Her vises eventuell informasjon om arbeidssted. Merk at du ikke kan skrive noe i feltet. Du må tilordne arbeidssted gjennom å søke i registeret over virksomheter, eller opprette en ny. (Se knappene på høyre side.) I tillegg til å angi hva slags stilling vedkommende har, kan man også angi vedkommende som Administrativ- eller faglig representant. Ved masseutsending av brev i vinduskonvolutter, kan man angi at brevet skal stiles til virksomhetens administrative- eller faglige representant. 6

7 Andre forhold ved adresseregisteret Fjerning av kontakter og overføring til inaktive registre Det finnes ingen funksjoner for å slette en kontakt fullstendig fra systemet når den først er registrert. En slik funksjon ville medføre at man mistet historiske opplysninger først og fremst oversikten over brev som har blitt sendt ut. Av og til har man likevel behov for å fjerne personer og virksomheter fra systemet. Det kan være at en kontakt ved en feil er blitt ført opp to ganger, en virksomhet kan av ulike grunner ha blitt uinteressant som samarbeidspartner, privatpersoner kan dø eller gå av med pensjon o.s.v. Fremgangsmåten for å fjerne en kontakt fra systemet er å overføre den til ett av flere inaktive arkiver: Utdaterte kontakter, Avviklede virksomheter, Duplikater, Døde eller Pensjonerte. (Det finnes også et register for brukerkonti hvor man kan registrere ansatte i egen virksomhet dersom de ikke skal vises i det vanlige adresseregisteret.) Flytting av en kontakt fra ett arkiv til et annet kan gjøres fra vinduet for redigering av personeller adresseinformasjon. Forholdet mellom virksomheter og ansatte Som beskrevet over er det ikke slik at man kan skrive inn navnet på en privatperson sitt arbeidssted i vinduet hvor man redigerer navn og adresseopplysninger. Systemet med ansettelser er derimot basert på at det opprettes en kobling mellom arbeidsstedet og privatpersonen i adresseregisteret. Dette har flere implikasjoner: a.) Når man redigerer opplysninger om et arbeidssted, oppdateres dette automatisk for alle de ansatte f.eks. dersom de ansatte arver arbeidsstedets adresse, b.) I lister over kontakter kan de ansatte vises sammen og underordnet arbeidsstedet, og c.) Hvis en virksomhet fjernes fra det aktive registeret, så slettes arbeidsstedet for alle personer som har vært registrert som ansatte i denne virksomheten. 7

8 Utsending av brev E-post- og papirversjon I et stort adresseregister vil det ofte være slik at man ikke kjenner både e-postadresse og fysisk adresse til alle kontakter. Programmet er derfor laget slik at det kan håndtere brev både i form av e-post og i form av utskrifter til vinduskonvolutter. Den logiske strukturen i programmet på dette området er slik at hvert brev som lagres i systemt kan ha to versjoner; èn versjon for e-post og èn versjon for fysiske brev. Uansett hvilken versjon som sendes, loggføres det at det samme brevet er sendt. Masseutsending av lagrede versus ulagrede brev Ved utsending av massebrev legger programmet i utgangspunktet opp til at man først definerer og lagrer èn e-postversjon og èn papirbasert versjon av brevet, at man deretter oppretter en distribusjonsliste for hver av versjonene, for til slutt å sende/skrive det ut. Etter utsending vil utsendingsloggen vise hvilke kontakter som har mottatt brevet og hvilken versjon de har mottatt. Selv om det i utgangspunktet er lagt opp til at man oppretter og lagrer et brev med et entydig navn, er det imidlertid mulig å sende ut massebrev i form av e-post uten å lagre det i systemet. Vær imidlertid oppmerksom på at utsendingsloggen i slike tilfeller vil mangle angivelse av hvilket brev som er sendt. Loggen vil i slike tilfeller ikke ha den samme oversiktligheten. Funksjonen for utskrift av fysiske brev til vinduskonvolutt er bare tilgjengelig for lagrede brev. Utsending av individuelle brev Dersom man har behov for å sende ut et brev til èn kontakt, er det tungvint å benytte løsningen for massebrev, selv om det naturligvis ikke er noe til hinder for å lage en distribusjonsliste med bare èn kontakt. I slike tilfeller vil det være enklere å benytte en funksjon for å sende brev direkte fra vinduet hvor man redigerer personalia- og adresseopplysninger. Knappen med brev-ikon i dette vinduet gir anleding til å åpne et nytt word-dokument med ferdig utfylt navn-og adresse til vinduskonvolutt, eller sende en individuelle epostmelding til den aktuelle kontakten. 8

9 E-postutsendinger Funksjonene for masseutsending av brev finner du i skilleark nr 2 i hovedvinduet. Du kan benytte disse knappene til å laget et nytt tomt brev, lagre et brev, åpne et tidligere lagret brev, eller kopiere et brev. Her vises navnet på brevet som er lastet nå. I dette tilfellet vises et ulagret brev. Skilleark som inneholder funksjoner for redigering av innholdet i brevet, samt utsendingsloggen og eventuelle rettighetsbegrensninger. Opprette og redigere en e-post Skriv inn Emne/Tittel og meldingstekst slik du er vant til fra andre E-post-programmer Når du er klar til å sende ut e-post-meldingene, klikker du denne knappen. Det vil bli lastet et nytt vindu hvor du kan angi hvem som skal stå som avsender. Som en kontroll av at E-postversjonen av brevet ser grei ut, kan du sende den som en test til din egen e- postadresse I listen vises vedlegg som skal tas med i e-postutsendingene. Benytt knappene for å legge til, fjerne og vise vedleggene. NB! Programmet er laget for å kjøres på datamaskiner i et datanettverk. Dersom en e-post skal sendes fra en annen datamaskin enn den brevet ble laget på, vil systemet være avhengig av at eventuelle vedlegg ligger på et område som er tilgjengelig for alle, og som har samme adresse sett fra alle maskiner. (Hvis alle har nettverkets fellesområde som f.eks. stasjon K:\, og man bare tilordner vedlegg fra dette området, vil problemet være løst.) 9

10 Distribusjonsliste for e-post-utsendinger I vanlige e-post-programmer kan man skrive inn adressen til mottakeren eller velge èn eller flere mottakere fra e-postprogrammets adressebok. Disse vises vanligvis i et Til-felt i tilknytning til meldingen. Ettersom dette programmet er tiltenkt masse-utsendinger, er det ikke laget noe til-felt som viser mottakerne. Til-feltet er erstattet av et tall som indikerer hvor mange mottakere som er valgt. Klikk knappen Opprett/rediger liste hvis du vil opprette, kontrollere eller redigere distribusjonslisten for e-postmeldingen. Vinduet som er vist under vil bli lastet. Vinduet til venstre viser en tom liste. Knappen Føy til mottakere lar deg tilordne mottakere fra et nytt vindu Klikk Ok-knappen for å bekrefte distribusjonslisten. Dette vinduet lar deg velge kontakter som skal legges til i distribusjonslisten. Legg merke til utvalgsmulighetene øverst og i midten av vinduet. Du kan bl.a. skjule de kontaktene som har fått dette brevet i papirversjon fra tidligere. Du kan også angi at kun kontakter med e-postadresse eller kontakter med riktig postadresse skal vises. Merk de kontaktene du vil føye til og klikk Ok. 10

11 Sende E-post Når du klikker knappen Send E-post vil et nytt vindu bli lastet. I dette vinduet kan du angi hvem som skal stå som avsender, og hvordan e-posten skal signeres. Du kan også angi om det skal sendes til hele distribusjonslisten i èn operasjon, eller om du vil sende til noen av de valgte kontaktene. Hvis du ikke vil sende ut til hele distribusjonslisten i èn operasjon, kan du angi et maks-antall utsendinger til gjeldende sendeoperasjon. Etter å ha angitt avsender og eventuelle andre valg, klikker du Ok -knappen, og et vindu som viser sendestatus lastes. Merk deg at sendingene ikke starter umiddelbart etter å klikket Ok - knappen. Du må starte sendingene fra status-vinduet. Du kan velge avsender i nedtrekkslisten. (Alternativene er begrenset til de brukerne som har registrert en e-postadresse i systemet.) Du kan også velge hvordan meldingen skal underskrives. Denne knappen starter den faktiske utsendingen av e-postmeldingene Utsendingene vil starte fra toppen av listen. Du kan avbryte underveis slik at de som ikke er sendt ennå blir stoppet. Listen viser status for de enkelte e- postutsendingene etter hvert som programmet sender dem. Dersom èn eller flere utsendinger mislykkes (f.eks. hvis det er problemer med internettforbindelsen), vil dette vises. Det er bare bekreftede utsendinger som blir loggført. (Merk: At en melding er bekreftet sendt er ikke en garanti for at den har nådd mottakeren. Hvis e- postadressen er ugyldig, vil ikke dette nødvendigvis fanges opp ved utsending. ) 11

12 Papirbaserte brev til vinduskonvolutter Hvordan systemet er bygget opp De papirbaserte brevene benytter funksjoner i Word, og krever av den grunn at Word er installert på datamaskinen. Ved utskrift av et brev vil tre komponenter sammen utgjøre brevet: a.) En forhåndsdefinert brev-mal med f.eks. firmalogo, b.) Et Word-dokument som inneholder selve brev-teksten og c.) Navn- og adresseinformasjon fra adresseregisteret. Før systemet kan tas i bruk må systemansvarlig tilordne en standard brev-mal til systemet. Opprette og redigere tekst-dokumentet Som beskrevet tidligere i manualen kan bare lagrede brev ha en papirbasert versjon. Før man kan sette opp tekst-dokumentet som skal inngå i brevet, må man altså lagre brevoppsettet. Det er kun lagrede brev som kan ha en papirbasert versjon. Før man kan lage tekst-dokumentet som skal inngå i brevet, må man altså lagre brevoppsettet. Benytt lagreknappen med diskett-symbol øverst i vinduet. Etter at brevet har blitt lagret, vil alle senere endringer bli lagret automatisk. Etter å ha lagret brev-oppsettet og dermed også gitt det et navn, vil knappen Opprett tekstdokument bli aktivert. Denne knappen vil starte Word og opprette et dokument hvor du kan skrive brevteksten. Når teksten er ferdig, kan du lukke Word. Bekreft at du vil lagre endringene. Du kan når som helst åpne dokumentet igjenog redigere videre på teksten. Når du har laget tekstdokumentet, kan du forhåndsvise et eksempel-brev. 12

13 Distribusjonsliste for papirbaserte brev Distribusjonslisten for papirbaserte brev vises i hovedvinduet for brevet. I dette tilfellet er listen tom. På samme måte som for e-postutsendingene benytter du disse knappene for å redigere distribusjonslisten Utskrift av papirbaserte brev Knappen Skriv ut brev i hovedvinduet åpner et nytt vindu hvor man kan angi ulike alternativer for utskriftene Hvor mange brev vil du skrive ut av gangen? Angi dette her. Hvem skal stå som avsender, og skal vedkommende undertegne med både stilling, avdeling og navnet på virksomheten? Velg hvilken skriver du vil benytte, og angi hvorvidt utsendingene skal loggføres. Klikk Ok -knappen for å starte utskriftene En ansatt i en virksomhet kan være registrert som administrativ eller faglig representant. Skal brevet i slike tilfeller stiles til en slik representant? 13

14 Rettigheter og andre egenskaper for brev I tillegg til utformingen av en e-postversjon og en Word-versjon av et brev, har man også mulighet til å endre en del andre egenskaper ved brevet slik som vist i figuren under. Når det opprettes et nytt brev, vil standardverdiene for de enkelte egenskapene bli tilordnet. I de fleste tilfeller er det ingen grunn til å endre disse, men i enkelte tilfeller kan det være ønskelig å legge begrensninger f.eks. på hvem som kan sende ut et brev. I disse alternativboksene kan du angi begrensinger i hvem som skal ha anledning til å redigere eller sende ut et brev, og hvem man kan sende brevet på vegne av. 14

15 Utsendingslogger Som beskrevet tidligere vil alle utsendinger bli registrert i en utsendingslogg (med mindre det er spesielt angitt at de ikke skal loggføres). Utsendingsloggen er tilgjengelig fra ulike steder i programmet. Logg for lastet brev Når et lagret brev er aktivt, slik som vist i figuren under, vil det i brev-vinduet være tilgjengelig en egen loggvisning som bare tar for seg dette brevet. Hvis et lagret brev er aktivt, vil dette vises med navnet på brevet, samt når det ble opprettet, og hvem som står som eier av det. I denne listen vises alle utsendingene av dette brevet både e-post og papirbaserte utsendinger. Av plasshensyn vises ikke all informasjon i listen. Knappen Vis detaljer åpner et nytt vindu der du får se alle opplysningene om den enkelte utsending. I noen tilfeller kan det være ønskelig å slette oppføringer i utsendingsloggen. Det kan f.eks. være at det skjedde en feil i forbindelse med utskrift. Knappen Slett loggelementer åpner et vindu hvor du kan velge om et eller flere merkede elementer skal slettes, eller om de skal slettes og legges tilbake i distribusjonslisten slik at de kan sendes/skrives ut på nytt. 15

16 Logg for alle brev Hovedloggen som tar for seg alle utsendinger kan åpnes både fra Brev-vinduet og fra vinduene til redigering av person- eller virksomhetsopplysninger. På venstre side av vinduet kan du angi om du bare vil vise et utvalg av utsendingene, og du kan sorter listen på ulike måter. Når loggen åpnes fra vinduet for redigering av person- eller virksomhetsopplysninger, vil standardinnstillingene være at kun brev sendt til den aktuelle kontakten vil vises. Listen gir en oversikt over utsendinger i henhold til utvalgsinnstillingene. Du kan åpne et eget vindu som viser alle detaljer for èn utsending 16

17 Administratoroppgaver I tillegg til selve administrator-kontoen kan èn eller flere brukere ha administratorrettigheter. Disse brukerne har tilgang til skillearket for Vedlikehold og systemverktøy hvor man kan angi overordnede innstillinger og redigere og tilordne nye brukere i programmet. Her kan man opprette, redigere og slette kontaktlister. Merk at funksjoner for å opprette og redigere listene også er tilgjengelig fra skillearket for Adresseregister. Sletting av lister kan bare gjøres av en bruker med administratorrettigheter. Administratorer har tilgang til å vedlikeholde de ulike registerne aktive og inaktive. I Programinnstillingene angis alle overordnede innstillinger, slik som lisensnøkkel, adresse til Word-mal, Adresse til E-postserver o.s.v. Se beskrivelse av dette vinduet under. Brukere -knappen åpner et vindu der man kan redigere, slette og opprette brukere. Se beskrivelse lenger bak i manualen. Knappen Sentralbordinnstillinger gir tilgang til å angi standardinnstillinger for skillearket Adresseregister Registerne for Stillinger og Land er også tilgjengelig fra vinduene hvor man redigerer personalia- og virksomhetsopplysnin ger. 17

18 Programinnstillinger Lisensnøkkel fås fra JAMAR IKT AS. Denne må samsvare med navnet på lisens-eier. I motsatt tilfelle vil ikke programmet kunne startes. Hvis det er behov for å endre navnet på lisenseieren, må også lisensnøkkelen endres. Et administratorpassord må oppgis, men det er valgfritt om en gjeste-konto skal benyttes. Nåværende versjon av programmet har ikke støtte for bruk av passord for brukerkonti. (Unntatt admininstrator-kontoen) Lisenseierens navn- og adresseopplysninger skrives her. (Merk deg at dette ikke har noe å gjøre med underskrifter i brev eller avsenderadresse i e-postmeldinger) Adressen til SMTPserveren fås fra leverandøren av internettforbindelsen til nettverket som programmet installeres på. Rotmappe for filvedlegg må (hvis man skal unngå problemer) være en mappe på fellesområdet på nettverket slik fra alle maskiner som har programmet installert. Påse også at alle har fellesområdet tilordnet den samme stasjonsbokstaven. Dette er viktige innstillinger som må være angitt riktig for at Word-brevene skal bli fungere uten problemer. 18

19 Brukerkonti En person det skal opprettes en brukerkonto for, må være oppført i adresseregisteret. Det er imidlertid ikke nødvendig at vedkommende er registrert i det aktive arkivet. Det finnes et eget arkiv med navn Brukerkonti hvor man kan plassere personer som skal ha en brukerkonto, men som ikke skal vises i adresseregisteret. Operasjonen med å legge inn personen i adresseregisteret kan gjøres samtidig med opprettelsen av brukerkontoen. Her vises en liste over eksisterende brukerkonti. Her kan du føye til, angi egenskaper og fjerne brukerkonti. Her kan du tilordne/endre passord til Administrator-kontoen og gjestekontoen, og du kan angi hvorvidt gjestekontoen skal være i bruk eller ikke. Dette er vinduet hvor du angir egenskapene for en brukerkonto. Nåværende versjon har ikke støtte for brukernavn og passord for brukerkontiene. Disse opplysningene benyttes til Word-brevene. Signaturen til hver og èn bruker må skannes inn og lagres på et egnet sted på nettverkets fellesområde. Adressen legger du inn i feltet Signatur-fil E-postadressen til en brukerkonto angis som for andre privatpersoner i adresseregisteret. Sikkerhetskopi Programmet inneholder ingen funksjoner for sikkerhetskopiering. Ettersom databasen er filbasert (MS Access), vil den imidlertid kunne inngå i nettverkets vanlige sikkerhetskopirutiner. I de fleste tilfeller kjøres slik sikkerhetskopiering på natten. Det er en god forholdsregel at alle brukere slår av programmet ved arbeidsdagens slutt ettersom åpne filer normalt ignoreres av sikkerhetskopieringsprogrammer. 19

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere)

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere) 1. Hva er SvarUT? SvarUT er en løsning for kommuner til formidling av digital post. Som saksbehandler i WebSak kan du gjennom SvarUT sende digital post til innbyggere, næringsliv og offentlige organ. NB!

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler Logg Det er nå mulig å flytte mottatte loggførte rapporter fra en hendelse til en annen Oppgaver Utførte oppgaver vil nå automatisk flyttes til arkiv Standardinnstillingen

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KOM I GANG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Navigatoren... 1 Søkemuligheter i SuperOffice Sales & Marketing... 2 Generelle knapper... 6 Konfigurere kolonner... 6 Preferanser... 8 Navigatoren Du flytter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER Microsoft Outlook INNHOLDSFORTEGNELSE: Oppgaver: Legge inn oppgaver man må huske på. Oppgaveforespørsler: Gi oppgaver til kollegaer / elever. Oppgaver: Omgjøre e-poster

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Innhold. Epostprogrammer og webmail.

Innhold. Epostprogrammer og webmail. Innhold Epostprogrammer og webmail 1 Microsoft Outlook 2003 2 Microsoft Outlook 2007 6 Microsoft Outlook 2008 10 Windows Live Mail (Vista/Windows 7) 15 Outlook Express (98/2000/2003/XP) 17 Mac Mail 22

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT TM GROUPWISE 5.2 HURTIGREFERANSE GroupWise er programvaren som dekker alle dine behov når det gjelder meldinger, planlegging og kalenderfunksjoner. Nedenfor

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer