Kvartalsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 3-2012"

Transkript

1 PRE I Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

2

3 PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ). CNEI I består av elleve porteføljeselskaper og var per fullinvestert. Denne rapporten går nærmere inn på den finansielle situasjonen til hvert av selskapene i porteføljen. Forvalters rapport Vekstnedgangen i den kinesiske økonomien vedvarte også i årets tredje kvartal. Landets kvartalsvise bruttonasjonalprodukt ( BNP ) var opp 7,4 % sammenlignet med den samme perioden i fjor, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra årets andre kvartal. Dette markerer den sjette sammenhengende, kvartalsvise vekstnedgangen på rad. Hovedårsaken til vekstnedgangen var svakere industriproduksjon. Nedgangen ble dog delvis oppveid av en moderat oppgang innen landbruks- og servicesektoren. Rundt halvparten av CNEI Is porteføljeselskaper merker følgene av den økonomiske utviklingen og vekstnedgangen de siste 18 månedene. Kinesiske forbrukere avstår i økende grad fra å kjøpe ikke-essensielle forbruksvarer, og velger oftere enn før rimeligere alternativer. Forvalter mener den kinesiske økonomien har nådd et bunnivå, men forventer ikke at man vil se tydelige signaler på økt vekst i løpet av de neste 6-9 månedene. Aiyingshi ( AYS Detaljist av produkter til mor og spedbarn) Dato for investering: Juni/juli 2007 USD 5,2 mill. Verdivurdering per USD 21,2 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 7 styreplasser Primæreierskap: 22 % Eierskap etter utvanning: 20,9 % AYS er et ledende flerkanals detaljhandelsselskap som spesialiserer seg på produkter for babyer, små barn og vordende mødre. Selskapet selger mer enn ulike varetyper gjennom egne utsalg, postordre og internett. Selskapet er markedsleder i det østlige Kina med sentrum i Shanghai. Frem til 2007 var AYS utelukkende et postordre selskap, men ved utgangen av juni 2012 hadde selskapet åpnet 108 egne butikkutsalg som i dag står for mer enn 70 % av totale inntekter. Størrelsen på det kinesiske markedet for spedbarnsprodukter var USD 15 milliarder i Årlig vekst er på over 10 %, hovedsakelig drevet av økt privat forbruk og demografi: årlige fødsler vil øke fra 15 millioner i 2007 til om lag 20 millioner i AYS har et sterkt fokus på marginforbedring, og arbeider kontinuerlig med å redusere salg av forbruksvarer med lave marginer (for eksempel melkepulver og bleier) til fordel for høymarginsprodukter. Lanseringen av diverse tilleggstjenester i butikkene bidrar til en større og større del av selskapets resultat. Blant annet har AYS hatt stor suksess med butikklanseringen av fotostudioer og spa for spedbarn. AYS ble etablert i 1997 av fem venner som per i dag fortsatt er en sentral del av ledelsesgruppen. Til tross for den økonomiske vekstnedgangen og et utfordrende markedsklima har AYS klart å opprettholde selskapets vekst både når det gjelder omsetning og resultat i 3. kvartal. Omsetningen endte på RMB 246,6 millioner, en økning på 34 % sammenlignet med 3. kvartal Kvartalsresultatet steg 25 % fra 3. kvartal 2011 til RMB 9,8 millioner i 3. kvartal Den svake kinesiske makroøkonomien i 2012 har hatt en betydelig innvirkning på omsetning og resultater hos kinesiske spesialforretninger, varehus og elektronikkbutikker. I et forsøk på å forbedre salget har enkelte nettbutikker lansert aggressive markedsføringskampanjer gjennom blant annet priskriger. Slike tiltak har, til tross for at AYS er et detaljhandelsselskap med omsetning fra flere salgskanaler, påvirket selskapet negativt. Dette er spesielt gjeldende for produkter som melkepulver og trillevogner. Aiyingshi % 17 % 17 % N/A % 34 % N/A 25 % % 16 % 15 % N/A % 27 % N/A 48 % Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 3

4 For å sikre markedsposisjonen lanserte AYS flere initiativer for å forbedre butikkenes utseende, produktportefølje samt selskapets operasjonelle effektivitet. Tiltakene ga et gjennomsnittlig salg per kvadratmeter per måned på RMB 56,82 i 3. kvartal, opp 27 % sammenlignet med den samme perioden i fjor. Salget av bomullsprodukter (klær og forbruksvarer) forbedret seg betydelig gjennom kvartalet, og bruttoresultatet fra den samme produktgruppen var det nesthøyeste (etter melkepulver) av samtlige produktkategorier for første gang i selskapets historie. Ledelsen hos AYS satte i tillegg i gang et nytt butikkledelsessystem hvor selskapets utsalgssteder innredes og utstyres etter et tre-rangssystem. Systemet baserer seg på inntekter, eiendomspriser og kjøpekraft hos kundene som besøker de individuelle AYSbutikkene. Ledelsen mener systemet vil betjene kunder på en mer hensiktsmessig måte enn tidligere, noe som igjen vil føre til økt omsetning. AYS åpnet fire nye butikker i årets tredje kvartal, og driftet totalt 112 butikker mot slutten av september. Forvalter har redusert verdivurderingen av CNEI Is aksjebeholdning i AYS hovedsakelig grunnet lavere transaksjonsmultipler hos sammenlignbare, børsnoterte selskaper. AYS sendte inn søknad om børsnotering i juni som den første spedbarnsproduktkjeden i Kina. Jiangnan ( JN rensing av svovel i gassutslipp) Dato for investering: September 2007 USD 3,1 mill. Verdivurdering per USD 16,4 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 9 styreplasser Primæreierskap: 16 % Eierskap etter utvanning: 15,2 % JN er et ingeniørselskap som leverer svovelrenseanlegg, hovedsakelig til kullfyrte varmekraftverk. Kina bygger mellom 50 og 100 kullfyrte kraftverk samt et større antall bedriftseide anlegg hvert år. Kraftverk får ikke driftstillatelse med mindre det er installert et fungerende renseanlegg for utslipp av svovel. Sentrale myndigheter har igjen lagt vekt på at bedre miljøtiltak er et hovedmål for inneværende tiår. I tillegg til lovpålagt fjerning av SO 2 vil myndighetene gradvis fase inn krav om fjerning av NOx fra utslipp. Kundene omfatter selskaper i petrokjemisk og karbonkjemisk industri, kraftprodusenter, gjødselprodusenter og stålindustrien. JN benytter ammoniakk og vann til å fjerne svovelstøv. Ammoniakk og svovel reagerer med hverandre og danner ammoniakksulfat, og produktet fra renseprosessen blir kunstgjødsel. Ammoniakkprosessen har i tillegg den fordelen at den fjerner en del av utslippet av NOx, og fjerning av NOx står i sentrum for JNs forsknings- og utviklingsaktiviteter. Selskapets målsetning er en NOxfjerningsgrad på 70 % innen På verdensbasis finnes det kun tre selskaper som har mestret ammoniakkbasert svovelfjerningsteknologi, og av disse har JN gjennomført det langt høyeste antallet av prosjekter. Selskapet har 25 patenter på egen og beslektet teknologi. Selskapets positive momentum fra 2. kvartal vedvarte også i 3. kvartal. Selskapet signerte kontrakter for tre nye svovelrenseanlegg til en total verdi av RMB 281 millioner. Én av de tre kontraktene omhandler konstruksjonen av verdens største svovelrenseanlegg til bruk på en massiv kullfyrt smeltekjele. Oppdraget beviser at JNs ammoniakkog vannbaserte renseteknologi er akseptert hos selskaper innen kjemisk og petrokjemisk sektor som en respektert leverandør. JN hadde ved utgangen av september sikret seg 23 kontrakter for design eller konstruksjon av svovelrenseanlegg. Kontraktene vil gi selskapet inntekter på om lag RMB 911 millioner fordelt på regnskapsårene 2012 og Jiangnan % 30 % 25 % N/A % 64 % N/A 80 % % 30 % 30 % N/A 39 31,3 125 % 62 % N/A 77 % 4 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

5 Selskapet leverte en omsetning på RMB 156,7 millioner og et resultat på RMB 18 millioner i 3. kvartal. Forvalter har oppjustert verdivurderingen av CNEI Is aksjebeholdning i selskapet grunnet høyere transaksjonsmultipler hos sammenlignbare, børsnoterte selskaper. JN sendte inn søknad om børsnotering i mai Chery Corporation ( Chery - bilprodusent) Dato for investering: November 2007 USD 10,7 mill. Verdivurdering per USD 12,6 mill. Konvertibelt lån Forvalters representanter i styret: Ingen styreplasser Primæreierskap: 0,50 % Eierskap etter utvanning: 0,41 % Chery er Kinas ledende uavhengige produsent av personbiler. Det kinesiske bilmarkedet er dominert av Joint Ventures ( JV - prosjektsamarbeid) med utenlandske bilprodusenter, men Chery vokser raskt idet de er i stand til å tilby et godt produkt til en lavere pris enn konkurrentene tilbyr. Selskapet er i dag Kinas sjette største bilprodusent. De produserer hovedsakelig små og mellomstore biler, og introduserte for kort tid siden sin første bil i det øvre mellomklassesegmentet. Chery er betydelig større enn sine lokale konkurrenter, og vokser raskere. Fremtidsutsiktene er gode, og årlig vekst innen sektorene for bilproduksjon forventes å være på over 10 %. I tillegg til utviklingen av posisjonen på hjemmemarkedet er Chery Kinas største bileksportør. Selskapet leverer til 50 utviklingsland, og er i ferd med å bygge opp monteringsanlegg i viktige markeder som Russland, Ukraina og Brasil. Frem til 2009 var Chery primært fokusert på utvidelser og merkevarebygging. Dette til tross for at strategien tæret på selskapets lønnsomhet. I 2010 ble fokuset rettet mot en hurtig forbedring av lønnsomheten, først og fremst ved å redusere antall utsalgssteder og å opparbeide stordriftsfordeler. Kinas regjering har utpekt Chery til én av åtte flaggbærere innen bilindustrien, og selskapet nyter dermed godt av statlig støtte. 3,7 millioner personbiler ble solgt i Kina i 3. kvartal, ned 5 % fra foregående kvartal men opp 7 % sammenlignet med 3. kvartal Kinesiske bilmerker solgte 1,4 millioner biler og hadde dermed en markedsandel på 37,8 %, en nedgang på 7,8 prosentpoeng fra 2. kvartal. Nedgangen tilsvarer et 1,2 % markedsandelstap mot utenlandske bilprodusenter. Årsaken er at utenlandske produsenter har redusert utsalgsprisene slik at de nå kan tilby biler av høyere kvalitet til en lavere premium enn tidligere. Salget av utenlandske biler har således sett en marginal vekst i 3. kvartal, men lavere priser har satt selskapenes marginer under stort press. At kinesiske bilprodusenter taper markedsandeler til fordel for utenlandske aktører har vært en pågående trend siden slutten av Kinesiske produsenter har svart med å øke eget salg i det internasjonale bilmarkedet. Kina eksporterte biler i 3. kvartal, en økning på 26 % sammenlignet med den samme perioden i fjor. Chery solgte biler i 3. kvartal, tilsvarende en nedgang på 8,8 % fra 2. kvartal og 15,8 % siden 3. kvartal Salg til utlandet utgjorde biler, opp 1,7 % fra 2. kvartal og en økning på 15,6 % siden 3. kvartal Selskapet besitter fremdeles tittelen som Kinas største bileksportør med 20 % av landets totale bileksport. Cherys innenlandssalg var derimot skuffende biler ble solgt gjennom 3. kvartal, en nedgang på 16 % fra 2. kvartal og ned 32 % sammenlignet med den samme perioden i fjor. Selskapets markedsandel i det kinesiske bilmarkedet, basert på salgsvolum, falt til 1,9 %. Chery er blant de kinesiske bilprodusentene som har blitt truffet hardest av den generelle salgsnedgangen. Årsaken er at selskapet tidligere var altfor avhengige av kompaktbilen QQ, en produktserie i den rimelige enden av prissjiktet som opplever fallende etterspørsel blant kinesiske forbrukere. Chery har likeledes, med unntak av kompakt- SUVen Tiggo, ikke vært i stand til å treffe markedsinteressen med biler av høyere kvalitet med dertil høyere prislapp. Til tross for en nedgang på 10 % i løpet av de tre første kvartalene av 2012 utgjør QQ fremdeles 25 % av Cherys totale salgsvolum. Den fundamentale bristen i Cherys strategi bunnet i at selskapet arbeidet med for mange bilmerker og modeller, og mistet fokus på samtlige. Selskapets ledelse har Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 5

6 identifisert problemet og er i gang med å omgjøre Chery til en strømlinjeformet organisasjon med færre bilmodeller i porteføljen. Selskapets forsknings- og utviklingsavdelinger ( F&U ) er slått sammen fra tidligere fem separate grupper, og fokus er flyttet fra modell til modul. Prosessen har vært tidkrevende og smertefull, og forvalter tror det vil ta tid før sammenslåingen av F&U-avdelingene gir positiv avkastning. Forvalter har den siste tiden sett flere tegn til økt gjennomføringsvilje hos Chery. Blant annet ble det i august annonsert at selskapet ønsker å kvitte seg med Riich og Rely, to angivelig luksuriøse, men mislykkede, bilmerker eid av Chery. Selskapets daglige leder, Mr. Yin, gikk også offentlig ut og innrømmet at selskapet hadde gjort feil i å følge en strategi med utallige bilmerker og -modeller. Chery skal i fremtiden sette fokus på forbrukeren og dennes preferanser, og avvikle unødvendige avdelinger/ plattformer. Forvalter mener den offentlige erkjennelsen av problemene viser at ledelsen er innstilt på å gjennomføre den planlagte omstruktureringen. Med et igjen begrenset produktutvalg og fallende salg av QQ-serien vil 2013 kunne by på utfordringer for Chery. Videre eksportekspansjon vil antageligvis ikke veie opp for innenlandsk omsetningsfall. På den positive siden har selskapet mottatt stor støtte fra kinesiske myndigheter samt finansinstitusjoner tilknyttet myndighetene. Totalt RMB 6 milliader, nok til å dekke kapitalbehovet til både operasjonell drift og investeringer, ble utbetalt i lån fra staten i første halvår Fremtidige prestasjoner avhenger dog av implementeringen av, og effektiviteten rundt, nevnte omstruktureringsprosess. Qinbao Beef ( Qinbao produsent av høykvalitetskjøtt) Dato for investering: April 2008 og juni 2010 USD 8,2 mill. Verdivurdering per USD 56,5 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 36,55 % Eierskap etter utvanning: 36,55 % Qinbao, som ligger i Shaanxi-provinsen nær den gamle hovedstaden Xi an, er en ledende produsent av storfekjøtt med et sterkt merkenavn. Selskapet kontrollerer hele verdikjeden, fra kunstig inseminasjon, avl og fôring frem til slakt. Selskapets høykvalitetskjøtt oppnår wagyu-standard og omsettes med en bruttomargin på 40 %. Vanlige storfekjøttprodukter selges til sammenligning med marginer på kun 20 %. Produksjon av storfekjøtt er en næring på USD 23 milliarder og er dét segmentet som vokser raskest på Kinas kjøttmarked. Dynamikken i tilbud og etterspørsel er særdeles attraktiv. Etterspørselen etter storfekjøtt av høy kvalitet øker med 15 % årlig, mens den lokale produksjonen øker med kun 6 %. Markedstilgangen begrenses av høy kapitalintensitet. For eksempel tar det 30 måneder å produsere storfekjøtt av toppkvalitet, og i tillegg kreves det en betydelig fagkunnskap. Qinbao fikk føle ringvirkningene av den økonomiske vekstnedgangen i 3. kvartal. Svakere etterspørselsvekst i høykvalitetbiffsegmentet og en bølge av smuglet kvalitetsbiff fra Australia førte til at selskapet mått senke prisene på høykvalitetskjøtt med hele %. I tillegg hadde innkjøpsprisen på både kalver av lavere kvalitet samt premium hybridkvalver økt med % gjennom kvartalet. Qinbao Beef % 34 % 30 % N/A % 26 % N/A -6 % % 34 % 29 % N/A % 28 % N/A 11 % * Resultatet for første halvår 2012 ble etter revisjon justert opp fra RMB 31 millioner til RMB 36 millioner. Reviderte tall for første halvår ble sendt til det kinesiske finanstilsynet i løpet av 3. kvartal. 6 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

7 En annen vesentlig faktor var fallende tilgjengelighet på nye kalver gjennom 3. kvartal, noe som i mange tilfeller førte til at biffprodusenter måtte forhåndsbetale bønder for å sikre seg dyr. For å håndtere prisnedgangen på høykvalitetsbiff satte Qinbao økt fokus på salg av gavepakker til bedriftskunder og sluttforbrukere. Videre økte selskapet prisen på produkter i midtsegmentet, som består av kjøttstykker fra mindre etterspurte områder på dyret. Prisen på lavkvalitetskjøtt ble også oppjustert med om lag 10 %. I tillegg ble det kjøpt inn nye Angus-kyr. For å finansiere forhåndsbetaling på kalver (om lag RMB 30 millioner) og nye Angus-kyr (om lag RMB 90 millioner) har Qinbao økt totale selskapslån fra RMB 220 millioner mot slutten av 2. kvartal til RMB 300 millioner mot slutten av 3. kvartal. Qinbao leverte noe under budsjetterte tall i 3. kvartal. Selskapets resultat var ned 6 % fra 3. kvartal 2011 og endte på RMB 15 millioner. Både omsetning og bruttomargin var forbedret i forhold til den samme perioden i fjor, hovedsakelig grunnet økt produksjon av høykvalitetsbiff fra 800 til kyr, men økte lånekostnader fra større lån i 3. kvartal påvirket resultatet negativt. Lånekostnader var spesielt høye i 3. kvartal også fordi Qinbao bokførte kostnader på om lag RMB 4 millioner, tilknyttet rabatter i forbindelse med obligasjonsutstedelsen tidligere i år, i 3. kvartal istedenfor å avskrive kostnaden over fire kvartaler. Grunnet prispress på høykvalitetsbiff samt økte kostnader tror forvalter at Qinbao vil levere en bruttomargin for regnskapsåret 2012 på linje med marginen oppnådd over kvartal. Med andre ord forventes ingen ytterligere vekst i 2012, og selskapet må mest sannsynlig også forberede seg på et utfordrende Qinbaos noteringssøknad ble godkjent av det kinesiske finanstilsynet ( CSRC ) den 18. juli. En svakere kinesisk økonomi har derimot ført til at CSRC bremser utviklingen i antall børsnoteringer ved å utsette godkjennelsen av noteringstillatelser. Få børsklare selskaper som har søkt om notering etter utgangen av 1. kvartal har fått innvilget noteringstillatelse. Forvalter antar således at det kan ta nye tre-fire måneder før Qinbao mottar tillatelse til å igangsette emisjonsprosessen. Dette under forutsetning av at den kinesiske økonomien ikke opplever ytterligere nedgang. CBS (elektronisk skatteberegningsog innrapporteringssystem) Dato for investering: Juni 2008 USD 6 mill. Verdivurdering per USD 8,4 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 49 % Eierskap etter utvanning: 49 % CBS utvikler og markedsfører programvare for elektronisk skatteregistrering. Profesjonalisering av tjenester, inkludert kontakt med offentlige myndigheter ( e government ) er et stort vekstområde i Kina. CBS dro nytte av denne trenden og utviklet en programløsning for elektronisk registrering av en lokal avgift på kjøp av tjenester, kalt bedriftsskatt. Sentrale skattemyndigheter har tidligere gått ut og anbefalt bruk av enten CBS programløsning eller et konkurrerende alternativ for å gjøre registreringen mer systematisk. I områdene der programmet var installert økte inntektene fra bedriftsskatten med %. Mot slutten av 2010 kom det imidlertid frem at kinesiske myndigheter planlegger å avskaffe bedriftsskatten for å legge til rette for hurtigere vekst i tjenesteytende næringer, og i stedet øke de lokale myndighetenes andel av CBS 0,5 0,5 100 % 70 % 70 % N/A -0,14-0, % -29 % N/A N/A 1,3 1,3 100 % 70 % 70 % 100 % -0,51-0, % -74 % N/A N/A Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 7

8 inntektene fra merverdiavgiften. Markedet for programmet til CBS falt dermed bort, og mange av systemene som ble solgt i 2010 ble returnert før årets slutt. CBS aksepterte returene for å beholde sitt gode forhold til kundene og skattemyndighetene. I 2010 startet CBS utviklingen av sin andre produktgenerasjon ( Gen II ) som muliggjør registrering av data og bekreftelse av fakturainformasjon mellom bedrifter og skattekontorer direkte og i sanntid. Produktet kan benyttes til ulike avgiftstyper og har dermed et potensielt stort marked. På den andre siden vil ikke den nye programvaren kunne utnytte den delvis beskyttede statusen som førstegenerasjonsprogramvaren hadde, og står dermed overfor full konkurranse i markedet. CBS fortsatte arbeidet mot en kommersiell utrulling av Gen II i 3. kvartal, men prosessen er mer tidkrevende enn hva ledelsen forventet. I provinsen Guangxi, der CBS har avholdt en rekke seminarer og kurs, har lokale skattemyndigheter enda ikke innført obligatorisk elektronisk skatterapportering. Dette har videre ført til betydelige forsinkelser for CBS og selskapets planlagte markedspenetrering i Guangxi. I Shenzhen har CBS signert en trepartskontrakt med det kommunale skattekontoret og China Telecom. CBS forventer å kunne igangsette programvareopplæring innen kort tid. Ledelsen hos CBS har i tillegg oppsøkt skattemyndigheter i velstående kystprovinser som Jiangsu og Zhejiang, provinser som huser et betydelig høyere antall bedrifter ( bedrifter i Jiangsu mot bedrifter i Guangxi) med mer avanserte IT-systemer. I følge innløsningsavtalen inngått mellom CNEI I og CBS har forvalter rett til å kreve investeringsbeløpet tilbakebetalt. Flere kinesiske venture capital-fond ( VC-fond ) følger aktivt med på CBS grunnet selskapets forretningsmodell og den potensielle kundebasen. Styreformannen i CBS mener selskapet vil være forberedt for samtaler med VC-fondene i løpet av 1. halvår Liyuan (produksjon av aluminiumsprofiler) Dato for investering: Juni 2008 USD 7,5 mill. Verdivurdering per USD 25,7 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 9 styreplasser Primæreierskap: 16,1 % Eierskap etter utvanning og salg: 6,1 % Liyuan er en ledende produsent av aluminiumsprofiler av høy kvalitet som anvendes i utstrakt bruk innen elektronikkindustrien, produksjon av togsett, bilproduksjon, byggenæring og byggvareproduksjon. Selskapet produserer blant annet deksler til Apples MacBook og ipad. Det innenlandske markedet for aluminiumsprofiler har en samlet størrelse på USD 33 milliarder og vokser med 13 % i året. Liyuan har et landsomfattende salgsnettverk og har fra starten av investert i miljøvennlig smelteteknikk og vannrenseanlegg. Grunnet en faglig dyktig og dedikert ledelse er selskapet en ledende aktør på kvalitet og kostnadsstyring i sin sektor. Liyuan hadde en resultatvekst på 23 % i 3. kvartal sammenlignet med det samme kvartalet i fjor. Selskapets resultat gjennom de ni første månedene i 2012 er opp 41 % sammenlignet med den samme perioden i kvartalsresultatet var derimot lavere enn budsjetterte verdier grunnet lånekostnader som endte RMB 9 millioner over budsjett. Dette var igjen forårsaket av nye låneopptak, som økte Liyuans totale lån fra RMB 0,9 milliarder i 2011 til RMB 1,5 milliarder mot slutten av 3. kvartal Liyuan % 27 % 23 % N/A % 2 % N/A 23 % % 25 % 23 % N/A % 24 % N/A 41 % 8 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

9 Selskapet hadde opprinnelig planlagt å gjennomføre en oppfølgingsemisjon til om lag RMB 1 milliard i 3. eller 4. kvartal, men grunnet svakere økonomisk klima har CSRC besluttet å bremse godkjennelsesprosessen rundt emisjonen. Avgjørelsen fra CSRC førte til at Liyuan måtte ty til banklån for å finansiere selskapets økte kapitalutgifter. Forvalter mener resultatpresset hos Liyuan er midlertidig, og at selskapet vil levere i tråd med budsjettert resultat så snart oppfølgingsemisjonen gjennomføres. Foreløpig antatt tid for gjennomføring er 1. kvartal En annen positiv nyhet er Liyuans bruttomargin, som i 3. kvartal nådde 27 %. Dette sammenlignet med budsjetterte 23 % og en bruttomargin på 21 % for den samme perioden i fjor. Marginforbedringen er et direkte resultat av selskapets pågående arbeid med å tilby flere verdiskapende internprosesser. CNEI I solgte ytterligere 1,78 millioner av fondets aksjebeholdning i Liyuan i løpet av 3. kvartal. Bruttoprovenyet fra salget utgjorde om lag RMB 35 millioner (USD 5,6 millioner) eller omtrent 9.4x CNEI Is kjøpspris. CNEI I vil fortsette å selge aksjer når aksjekursen ligger på RMB 19,50 20,00 per aksje. Det er derimot viktig å påpeke at daglige handelsvolumer er en vesentlig påvirkende faktor i det videre nedsalgsarbeidet. Handelen av Liyuan-aksjen på Shenzhen-børsen har historisk sett ligget på om lag 3 millioner aksjer per dag, men det nåværende økonomiske klimaet svekker handelen. På dager med lave transaksjonsvolumer er det meget vanskelig å selge unna et større antall aksjer uten samtidig å skape negativt prispress på aksjekursen. Forvalter og aksjemeglerne engasjert av CNEI I har til nå solgt aksjer kun på dager hvor både pris og volum holdt seg på hensiktsmessige nivåer. Yida (snacksprodusent) Dato for investering: September 2008 USD 5 mill. Verdivurdering per USD 1,7 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 27,63 % Eierskap etter utvanning: 27,63 % Yida er Kinas ledende merkenavn for snacksprodukter laget av nyper. I Kina er nypesnacks et tradisjonelt produkt som har vært populært i flere århundrer. Salg av nypesnacks utgjør 65 % av Yidas inntekter. De resterende 35 % kommer fra salg av ulike typer hermetisk frukt. Selskapet er plassert i Kinas viktigste nypeproduserende region nord for Beijing, og har blitt tildelt status som en ledende nasjonal jordbruksbedrift av myndighetene. Selskapets ledelse har derimot, til tross for et velkjent merkenavn, ikke klart å utvikle Yidas potensiale. Forvalter har således besluttet å selge seg ut av Yida. Selv om selskapet fortsatte å skuffe i 3. kvartal og leverte under budsjetterte tall, kunne man se visse tegn til forbedringer i operasjonen. Markedsføringstiltakene gjort i 1. halvår ga et positivt bidrag til salget i 3. kvartal, og økt salg av nypeprodukter kompenserte for salgsnedgangen blant enkelte hermetiske produkter. Selskapets bruttomargin steg i takt med økt salg av nypeprodukter, som har høyere marginer. Yida forventer at den positive trenden vil vedvare også i 4. kvartal. Som følge av fraværende inntektsvekst og selskapets manglende evne til å øke salg og/eller kontrollere utgifter, samt grunnleggerens motvilje til å frasi seg operasjonell kontroll, anser forvalter det som mer utfordrende for Yida å Yida % 30 % 31 % N/A % 0 % N/A 0 % % 26 % 31 % N/A % -6 % N/A -67 % Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 9

10 realisere sitt betydelige potensiale og å kvalifisere for en kinesisk børsnotering. Grunnleggeren og forvalter har således kommet til enighet om en avtale der et investeringsselskap kontrollert av grunnleggeren kjøper tilbake CNEI Is aksjer i Yida til om lag 2x CNEI Is kjøpspris. Overdragelsen skal skje gradvis gjennom Forvalter har per utgangen av 3. kvartal mottatt RMB 22 millioner, om lag 2/3 av CNEI Is investeringsbeløp og om lag 1/3 av den avtalte totalutbetalingen. Tilbakekjøpsavtalen sikrer at CNEI I ikke er forpliktet til å overføre aksjene til grunnleggeren før hele kjøpesummen er overført til CNEI I. Feida (varmvalsing av stålplater) Dato for investering: September 2008 USD 20 mill. Verdivurdering per USD 20 mill. Preferanseaksjer Forvalters representanter i styret: 4 av 7 styreplasser Primæreierskap: 40 % Eierskap etter utvanning: 40 % Med en kapasitet på to millioner tonn er Feida Kinas største uavhengige varmvalsingsverk. Selskapet produserer middels tykke og tykke stålplater som hovedsakelig anvendes i maskinproduksjon, infrastrukturprosjekter, skipsverft og innen byggenæringen. Et raskt voksende utviklingsland med en stor og diversifisert økonomi opplever vanligvis stigende etterspørsel etter stålplater. Finanskrisen i 2008 har imidlertid rammet mange kjøpere hardt, spesielt innen skipsbygging og maskinindustri. Ved utgangen av 2010 hadde etterspørselen enda ikke tatt seg opp til 2007-nivåer, noe som resulterte i en vedvarende overkapasitet. Samtidig gikk kapasitetsutnyttelsen ned i de integrerte stålverkene som førte med seg mindre tilgjengelighet på behandlingsklart stål, et materiale Feida kjøper fra disse verkene. Som et resultat har Feida vært igjennom et utfordrende år med en kombinasjon av overkapasitet og smale marginer mellom behandlingsklart stål og stålplater. Økt etterspørsel etter stålplater og høyere kapasitetsutnyttelse i stålverk, som igjen vil føre til økt etterspørsel etter behandlingsklart stål og lavere priser i forhold til øvrige stålprodukter, vil derimot forbedre marginene. Feida har lave administrative kostnader og ingen langsiktig gjeld, og grunnleggeren er erfaren og i stand til å lede selskapet gjennom denne vanskelige perioden. Konstruksjonen av Kinas største elektriske smelteovn, som Feida og med-investor China Metallurgical Group igangsatte i 2010, ble ferdigstilt i 1. kvartal kvartal har gått med til testproduksjon av legerte plater, og produksjonen trappes gradvis opp. Prosessen består av flere moduler, herunder en elektrisk smelteovn, en støpeskjeovn, avstøpning, et oksygenanlegg, en vannstasjon og en krafttransformeringsstasjon. Produksjonsopptrappingen ved smelteverket ble avbrutt i 3. kvartal da det under stresstester ble oppdaget at den kinesiske leverandøren av avstøpningsanlegget hadde tatt i bruk materialer av lavere kvalitet til flere kritiske komponenter. Leverandøren erstattet komponentene med importerte substitutter. Leveringstiden på de nye komponentene forskjøv opptrappingsprosessen med om lag to måneder. Per november er kommersiell produksjon igangsatt, og smelteverket opererer på om lag 40 % produksjonskapasitet. Dette er på linje med hva forvalter estimerte av salg i det nåværende, svake stålmarkedet. Stålindustrien opplevde en betydelig nedgang i 3. kvartal. Samtlige kinesiske stålprodusenter rapporterte om operasjonelle tap for kvartalet, og prisen på stålprodukter falt kraftig. Feida % -50 % 5 % N/A % -31 % N/A N/A % -89 % 5 % N/A % -84 % N/A N/A 10 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

11 Feida rullet tonn med stålplater i løpet av kvartalet, hovedsakelig grunnet forsinkelsene hos det elektriske smelteverket. Selskapet avsto fra å kjøpe inn behandlingsklart stål fra tredjeparter for på den måten å unngå risiko for negative prisavvik fra bestilling til levering. Idet ledelsen hos Feida forventer at det elektriske smelteverket vil øke produksjonen av behandlingsklart stål i 4. kvartal har selskapet igangsatt salgs- og markedsføringstiltak for salg av lavlegerte stålplater. To varehus er etablert i Wuxi og Jiangying for direktesalg til sluttforbrukere, og Feida har i tillegg igangsatt en sertifiseringsprosess for kokeplater og stål brukt til containere. Ved ferdigsstillelse av sertifiseringsprosessen vil selskapet kunne selge stål til produsenter av spesialmaskiner og kjemiske containere, produkter som gir en høyere margin enn vanlig karbon- og lavlegerte stålplater. Feida Group, selskapet til gründeren bak Feida, har i løpet av 3. kvartal utstedt en treårig obligasjon på RMB 800 millioner (om lag USD 128 millioner), hovedsakelig for å styrke egenkapitalen hos Feidas stålverk. Obligasjonen setter Feida Group i en komfortabel likviditetssituasjon. Feida har ikke måttet garantere for obligasjonsbeløpet og bærer ingen forpliktelser, men vil kunne dra nytte av Feida Groups styrkede arbeidskapital. IAT Auto ( IAT - bildesign) Dato for investering: September 2009 USD 5 mill. Verdivurdering per USD 3,9 mill. Preferanseaksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 6 styreplasser Primæreierskap: 9,26 % Eierskap etter utvanning: 8,655 % IAT er Kinas største uavhengige design- og ingeniørselskap innen bilindustrien. Selskapet tilbyr et fullstendig spekter av produksjonsforberedende tjenester til bilprodusenter og er det eneste kinesiske selskapet som kan designe bilmotorer. IAT har et omfattende kundegrunnlag bestående av flere av de største innenlandske bilprodusentene. I tillegg arbeider selskapet med utenlandske produsenter etablert i Kina som Volkswagen og Hyundai. Veksten innenfor bildesign i Kina er hovedsakelig drevet av veksten i bilindustrien. Denne forventes å ligge på rundt 10 % på mellomlang og lang sikt. I tillegg drives veksten av et økende krav fra kinesiske forbrukere om å tilpasse utenlandsk design etter lokal smak. Markedet for produksjonsforberedende tjenester til bilindustrien utgjør om lag USD 1 milliard og har en årlig forventet vekst på om lag 15 % de neste fem årene. IAT rapporterte om en omsetning på RMB 61,9 millioner og et resultat på RMB 6,5 millioner i 3. kvartal. Budsjettert omsetning og resultat var på henholdsvis RMB 115 millioner og RMB 17,6 millioner. Selskapets bruttomargin endte 2 prosentpoeng under budsjett. De skuffende tallene skyldes to sentrale faktorer. For det første utsetter bilfabrikanter ordrer til tredjeparter grunnet et svakere økonomisk klima. IAT signerte nye kontrakter til en verdi av RMB 17 millioner i 3. kvartal, tilsvarende 20 % av budsjetterte kontrakter. Signerte kontrakter så langt i år beløper seg på RMB 117,8 millioner, om lag halvparten av budsjetterte kontraktinngåelser for For det andre har selskapets resultat falt som en følge av lavere salg og fordi ledelsen ikke var i stand til å kontrollere operasjonelle kostnader og utgifter. Forvalter arbeider med selskapet for å forbedre priselastisiteten i IATs kostnadsstruktur. IAT presterte dårligere også sammenlignet med 3. kvartal Omsetningen falt med 18 % og resultatet med 2 %. IAT Auto % 31 % 33 % N/A 6,5 17,6 37 % -18 % N/A -2 % % 32 % 33 % N/A 10,5 28,6 37 % 5 % N/A -30 % Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 11

12 Selskapets drift og salg påvirkes også av den politiske uroen mellom Kina og Japan gjennom 3. kvartal Blant annet ble en kontrakt verdt RMB 40 millioner med Nissan i Kina satt på vent, og et nytt prosjekt med Honda er utsatt. IAT har grunnet svake regnskapstall utsatt den planlagte børsnoteringsprosessen. Forvalter har følgelig også nedjustert verdivurderingen av CNEI Is aksjebeholdning i IAT med 46 %, hovedsakelig grunnet selskapets nedjustering av resultatbudsjettet for 2012 med 45 %. Orchard Farmer ( OF - brandede snacksprodukter) Dato for investering: Oktober 2010 USD 9,2 mill. Verdivurdering per USD 19,6 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 25 % Eierskap etter utvanning: 24 % OF er markedsleder i Beijing samt i deler av Nord-Kina innenfor produksjon, merkevarebygging og distribusjon av sunne snacksprodukter, hovedsakelig i form av et bredt utvalg av behandlede nøtter og tørket frukt. På landsbasis utgjør markedet for behandlede nøtter og tørket frukt rundt USD 3,5 milliarder med en årlig vekst på om lag 20 %. Markedet i Beijing alene utgjør rundt USD 200 millioner. Tradisjonelt har OF distribuert sine produkter gjennom supermarkeder, kjøpesentre og bedriftsrettet salg, men bruttomarginen ved salg gjennom egne detaljutsalg er betydelig høyere. Mot slutten av 2009 begynte selskapet å åpne egne butikker. Ved utgangen av juni 2012 hadde selskapet 100 egne detaljutsalgssteder. OF skal opprettholde høy vekst i omsetning og netto overskudd gjennom utviklingen av nye produkter, forbedret emballasje og ved å utvide salgsnettverket. Sistnevnte inkluderer også oppkjøp av lokale distributørselskaper. OF har møtt forvalters resultatgarantier både for 2010 og OF nådde ikke opp til budsjetterte regnskapstall i 3. kvartal. Omsetning og resultat var henholdsvis 10 % og 50 % under budsjett. Detaljvaresektoren rapporterte om labert salg gjennom hele kvartalet, og OF hadde færre ordrer fra både supermarkeder og privateide bedrifter. To kinesiske høytider fant sted i 3. kvartal; Månefestivalen (i 2012 avholdt 30. september) og den kinesiske nasjonaldagen (1. oktober hvert år), som begge involverer overrekkelse av gaver. Som forventet bidro dette positivt på OFs kvartalsomsetning, men da dato for Månefestivalen i år kom tett innpå den kinesiske nasjonaldagen var omsetningen lavere sammenlignet med et normalt tredje kvartal hvor de to høytidene inntreffer med om lag to ukers mellomrom. Utviklingen innenfor OFs tre distribusjonskanaler er beskrevet i mer detalj nedenfor. Omsetning fra supermarkeder overgikk budsjettet med 8 % i 3. kvartal, og bruttoresultatet endte på linje med budsjetterte tall til tross for to skuffende nyheter. Den første gjaldt supermarkedkjeden Carrefour som sa opp sin faste ordre av månekaker. Ordren ville hatt et tilskudd på RMB 5 millioner i omsetning og RMB 0,6 millioner i resultat i 3. kvartal. OF valgte ikke å gå aktivt inn og kjempe for ordren i frykt for å skade selskapets forhold til Carrefour. Det faktum at en høytsittende Carrefour-ansatt mistenkes for å ha arbeidet for en favorisering av én av OFs konkurrenter var en avgjørende faktor for ikke å skape for mye negativt oppstyr rundt den kansellerte ordren. Den andre skuffende nyheten gjaldt OFs datterselskap Xi an, som ikke leverte som forventet under Månefestivalen. Dette skyldtes igjen utilstrekkelig logistikkplanlegging med supermarked-kunder. OF har gått aktivt inn for å adressere den sviktende planleggingen. Orchard Farmer % 35 % 37 % N/A 3,5 * 7 50 % 31 % N/A 46 % % 35 % 36 % N/A 30,3 * % 25 % N/A 39 % * Ekskludert enkelte subsidier ville OF s resultat i 3. kvartal endt 59 % lavere enn budsjetterte tall, og sammenlagt resultat fra 1. til 3. kvartal ville ha endt på 7,6 % under budsjett. 12 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

13 Selskapet klarte derimot å opprettholde en tosiftet vekstrate innenfor salg til supermarkeder sammenlignet med 3. kvartal I følge ledelsen har flere av OFs konkurrenter hatt en flat utvikling over den samme perioden. Ledelsen hadde videre budsjettert med en bruttomarginvekst på 2 % i 3. kvartal, og hadde implementert en rekke tiltak for å nå denne målsetningen. Et svakt detaljvaremarked førte dog til at den planlagte marginøkningen uteble. Premiumet på OF-produkter sammenlignet med konkurrerende produkter falt gjennom kvartalet, og OF klarte heller ikke unngå returvarer fra kjøpesentre. I tillegg ble det sent i 3. kvartal rapportert om et lavere enn forventet ordreetterslep fra kjøpesentre, en mulig indikasjon på svakere 4. kvartalsomsetning. Omsetning og resultat fra bedriftsrettet salg var henholdsvis 16 % og 18 % under budsjetterte tall i 3. kvartal. Årsaken var svake ordretall på medarbeidergaver fra privateide selskaper samt nevnte feilbedømmelse av etterspørselen etter gavepakkeprodukter under Månefestivalen. OF gikk tom for gavepakkeprodukter ti dager før Månefestivalen, og gikk således glipp av inntjeningspotensialet i uken før festivalen der salget erfaringsmessig er størst. Ledelsen arbeider nå med bedriftsavdelingen for å forbedre rutinene rundt fremtidige salgsprognoser. Selskapets egne detaljutsalg leverte en omsetning på kun 45 % av budsjetterte verdier, og bruttoresultatet endte på 46 % av budsjett. Forklaringen ligger i OFs beslutning om ikke å åpne flere utsalgssteder i 3. kvartal, men å fokusere på forbedrede prestasjoner hos eksisterende butikker. Både omsetning og resultat fra detaljutsalg har hatt en nullvekst i perioden mai til august, men opplevde en dobling i september. Årsaken var delvis i) forbedringsinitiativer implementert fra og med slutten av juni, heriblant å øke antall butikkbesøkende og samkjøre butikkmedarbeidernes incentiver med butikkens inntjening og resultat, og delvis ii) salg i forbindelse med Månefestivalen og nasjonaldagen. Om salgsveksten vedvarer i 4. kvartal gjenstår å se. OFs 3. kvartalskostnader endte marginalt under budsjett grunnet utsettelsen av selskapets butikkekspansjon. Gitt den nåværende makroøkonomiske situasjonen forventer ledelsen at det vil være utfordrende å møte budsjettmålene for 4. kvartal. Detaljutsalgene vil mest sannsynlig ikke levere i henhold til budsjett for 2012 grunnet færre nye butikkåpninger enn opprinnelig planlagt. Selskapets øvrige to distribusjonskanaler vil antageligvis ikke overgå budsjettet da 4. kvartal ikke inneholder høytider eller annet som vil kunne gi betydelig salgsøkning. Ledelsen har således nedjustert budsjettert årsresultat fra tidligere RMB 37 millioner til RMB millioner (ekskludert inntekter fra datterselskaper). Forvalter har nedjustert verdivurderingen av CNEI Is aksjebeholdning i OF grunnet lavere P/E-multipler hos sammenlignbare, børsnoterte selskaper. Dadi Chemicals ( Dadi produsent av alkalikloridprodukter) Dato for investering: Desember 2011 USD 9,2 mill. Verdivurdering per USD 9,2 mill. Preferanseaksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 7,5 % Eierskap etter utvanning: 6,46 % Dadi Chemical Limited (Cayman) er gjennom datterselskapet i Weifang i Shandong-provinsen en ledende utvikler av produkter innen alkaliklorider og andre saltbaserte kjemikalier i Nord-Kina. Selskapet produserer mer Dadi % 38 % 36 % N/A % -11 % N/A 34 % % 29 % 31 % N/A % 9 % N/A 37 % Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 13

14 enn 50 kjemiske produkter som er hyppig brukt i metaller, papirproduksjon, kjemiske prosesser, samt i bygg- og anleggs-, plast og landbruksindustrien. Selskapet er Kinas fjerde største industrielle saltprodusent i følge rangeringer gjennomført av industriorganisasjoner, og selskapets produksjonskapasitet innen alkaliklorider rangeres som nummer seks i Shandong. Dadi planlegger i tillegg å øke produksjonskapasiteten på sodiumhydroksid fra tonn til tonn innen utgangen av 2012, og til tonn innen utgangen av Selskapets produksjon av klorin, hydrogen og hydroklorgass vil følgelig øke proporsjonalt. Selskapet har som målsetning å være blant Kinas fem største produsenter av alkaliklorider og saltbaserte kjemikalier innen utgangen av Dadi er en lavkostaktør blant Kinas alkalikloridprodusenter, i en industri verdsatt til om lag RMB 70 milliarder og med en årlig vekstrate på 10 %. Selskapets lavkostfortrinn stammer primært fra Dadis selvproduserte industrisalt (et råmateriale i produksjonen av alkalikloridprodukter), egenkontrollerte kraftverk (elektrisitet utgjør om lag 60 % av produksjonskostnadene), nærheten til kundene (alkaliklorider er farlige kjemikalier uegnet for transport over lengre distanser), samt en erfaren ledelse. Selskapet besitter rettighetene til et større reservoar av bergsalt med en økonomisk levetid på over år. Dadis 3. kvartalsomsetning endte noe under budsjetterte tall, men kvartalsresultatet var på linje med budsjettet. Omsetningsnedgangen skyldtes gjennomsnittlige klorpriser på RMB 50 per tonn mot budsjettert RMB 500 per tonn. Grunnet salg av salt som lå 30 % over forventede volumer (og med en bruttomargin på 68 %) samt 25 % lavere kullkostnader enn hva Dadi hadde budsjettert (kull representerer 60 % av selskapets totale kostnader) var Dadi dog i stand til å levere en bruttomargin over budsjetterte verdier. En annen sentral faktor bak selskapets 3. kvartalstall var kapasitetutnyttelse. I løpet av 2. kvartal og tidlig 3. kvartal produserte Dadi på kun 65 % av full kapasitet, men etter at ledelsen implementerte ulike tiltak for å adressere det svake klorsalget i juli økte kapasitetutnyttelsen til mer normale % i august og september. Dette førte igjen til at produksjonsvolumer på alkaliklorid samt elektrisitetsproduksjonen møtte sine budsjettmål for 3. kvartal. Prisene på sodiumhydroksid forholdt seg stabile gjennom 3. kvartal på omtrent RMB 820 per tonn. Klorprisene var som nevnt meget lave, men tok seg opp igjen mot slutten av september til om lag RMB 300 per tonn. Kullpriser fortsatte i en nedadgående trend fra om lag RMB 800 per tonn i 1. halvår 2012 til om lag RMB 745 per tonn i 3. kvartal. Prisene på alkaliklorider er fremdeles volatile også inn i 4. kvartal, men Dadi forventer at prisen på kull vil stabilisere seg og potensielt også hente seg opp igjen i de kommende månedene. Ytterligere besparelser forårsaket av lave kullpriser er således ikke å forvente. Selskapets hovedfokus for 4. kvartal er å fullføre oppføringen av et tonns produksjonsanlegg av alkaliklorider, samt å følge fremdriftsplanen for det planlagte produksjonsanlegget for ADC-skum. Øvrig oppdateringer Forvalter i løpet av 3. kvartal sluttført forhandlingene med kinesiske skattemyndigheter vedrørende beskatning av kapitalgevinster fra Liyuan. Dersom mottaker av slike gevinster er et foretak, slik som PRE China I, har skattemyndighetene besluttet å ilegge en skattesats på 10 % av kapitalgevinsten (nettoproveny fra salg av aksjer fratrukket aksjenes kjøpspris). Per besto forvalter av 5 partnere og 8 profesjonelle medarbeidere. Ved spørsmål om investeringene, vennligst ta kontakt med Johannes Schoeter på engelsk Vennlig hilsen GENERAL INVESTOR OF THE FUND FOR AND ON BEHALF OF: NEW ENTERPRISE GI (MAURITIUS) LTD JOHANNES SCHOETER 14 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

15

16 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas pl Oslo Design og produksjon:

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE II Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2011

Kvartalsrapport 1-2011 PRE II Kvartalsrapport 1-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2011

Kvartalsrapport 2-2011 PRE I Kvartalsrapport 2-2011 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2010

Kvartalsrapport 4-2010 PRE I Kvartalsrapport 4-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2012

Kvartalsrapport 4-2012 PRE I Kvartalsrapport 4-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Halvårsrapport 1-2010

Halvårsrapport 1-2010 PRE I Halvårsrapport 1-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formal å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ). CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2012

Kvartalsrapport 1-2012 PRE II Kvartalsrapport 1-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2011

Kvartalsrapport 3-2011 PRE II Kvartalsrapport 3-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2010

Kvartalsrapport 3-2010 PRE I Kvartalsrapport 3-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012

Kvartalsrapport 2-2012 PRE II Kvartalsrapport 2-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 PRE I Årsrapport 2007 Kvartalsrapport 3-2008 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 07 PRE Private Equity China I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2012

Kvartalsrapport 4-2012 PRE II Kvartalsrapport 4-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport PRE I Kvartalsrapport 1-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012

Kvartalsrapport 2-2012 PRE I Kvartalsrapport 2-2012 PRE China & Asia Private Equity AS PRE China & Asia Private Equity AS ( PRE C&A ) har som formål å etablere en portefølje bestående av utvalgte private equity-fond i Kina og

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS PRE I Kvartalsrapport 4-2008 PRE China Private Equity I AS Investeringer i aktiva Investeringer i anleggsmidler Investeringer i eiendom PRE China Private Equity I AS har som formål å investere alle sine

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE III Kvartalsrapport 3-2012 PRE China & Asia Private Equity AS PRE China & Asia Private Equity AS ( PRE C&A ) har som formål å etablere en portefølje bestående av utvalgte private equity-fond i Kina

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 1-2014 EiendomsInvest Tyskland II AS EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 1-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

P RE. Kvartalsrapport 4-2012. PRE China & Asia Private Equity AS

P RE. Kvartalsrapport 4-2012. PRE China & Asia Private Equity AS P RE Kvartalsrapport 4-2012 PRE China & Asia Private Equity AS PRE China & Asia Private Equity AS ( PRE C&A ) har som formål å etablere en portefølje bestående av utvalgte private equity-fond i Kina og

Detaljer

Halvårsrapport 1-2008

Halvårsrapport 1-2008 PRE I Halvårsrapport 1-2008 PRE China Private Equity I AS Private Equity er en aktivaklasse som historisk sett har vært forbeholdt investorer med betydelig kapital. Gjennom PRE China Private Equity I AS

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen DATO:

Boliglånsundersøkelsen DATO: Boliglånsundersøkelsen 2016 DATO: 21.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 6 4 Nedbetalingslån 7 4.1 Belåningsgrad 7 4.2 Låntakers betjeningsevne 10 4.3 Gjeldsgrad

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 216 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Nye Norske Skog Desember 2017

Nye Norske Skog Desember 2017 Nye Desember 2017 Driften fortsetter som normalt Nye ( AS) en ledende europeisk og australasiatisk publikasjonspapir produsent Nye oversikt Konsernet har følgende produksjonskapasiteter Avispapir 1.8m

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 2-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8 Side 1 av 8 Dette dokument er skrevet for bruk i seminarene arrangert av FinanceCube. Dokumentet må ikke kopieres uten godkjennelse av FinanceCube. CopyRight FinanceCube 2004. Innnhold. Makro Økonomi...2

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Dermed blir min tidligere overskrift Wall Street skal ned i januar gjort til skamme. Jeg tok feil på tid og bullmarkedet

Dermed blir min tidligere overskrift Wall Street skal ned i januar gjort til skamme. Jeg tok feil på tid og bullmarkedet Bull-investorene seiret i forrige uke, og indeksen brøt opp og tok ut 2300. Kan markedet stige videre til 2350 eller 2400? Selvfølgelig kan markedet gjøre dette, men jeg tror ikke det blir i denne runden.

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Asset Management. Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016

Asset Management. Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016 Asset Management Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016 2 En kapitalforvalters aksjetips des. 05 okt. 06 aug. 07 jun. 08 apr. 09 feb. 10 des. 10 okt. 11 aug. 12 jun. 13 apr. 14 feb. 15 des. 15 Sparebank1

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Årsrapport 2014 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 14 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2014 6 Regnskap og balanse 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen:

Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen: Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen: 10 % oppgang eller mer 5 10 % oppgang Stabil 5 10 % nedgang 10 % nedgang eller mer 4% Omløpshastighet 35% 50% 1% 4% Margin 35% 49% 11% 1% 3%

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2014 SR EiendomsInvest Tyskland II AS SR EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer