Kvartalsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2-2011"

Transkript

1 PRE I Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

2 PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ). CNEI I har så langt investert i ti selskaper, og gjenstående investeringsramme er i overkant av USD 6 millioner. Forvalter er i forhandlinger med flere interessante investeringsmuligheter. Denne rapporten går nærmere inn på den finansielle situasjonen til hvert av selskapene i porteføljen. Forvalters rapport Kinas bruttonasjonalprodukt ( BNP ) opplevde en marginal avtagende vekst i årets andre kvartal til 9,5 %. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal og noe høyere enn økonomiske prognoser. Den moderate nedgangen har bidratt til å redusere bekymringene for større fall i BNP og en hard landing for Kinas økonomi etter flere år med kraftig vekst. Kinesisk inflasjon endte opp 6,4 % i 2. kvartal, 0,2 prosentpoeng over gjennomsnittlige prognoser. Det er derimot sterke indikasjoner på at den kinesiske sentralbankens pengepolitiske innstramminger har begynt å gi uttelling, og økonomiske prognoser tilsier nedadgående inflasjon fra og med 3. kvartal. Bakgrunnen er at inflasjonsraten i 2. kvartal blir stående uendret dersom man ekskluderer matvarepriser, en sentral faktor i kalkuleringen av kinesisk inflasjon. En prisøkning på matvarer vekter for eksempel tre ganger mer i den kinesiske inflasjonskalkylen enn i Tysklands inflasjonsutregning, og utslagene blir naturlig nok derfor kraftigere. Dyrere svinekjøtt var den største bidragsyteren til stigende matvarepriser i 2. kvartal. Kinesiske bønder har allerede begynt å avle et stort antall grisunger i håp om å kunne kapitalisere på prisveksten. Større mengder svinekjøtt vil derimot reversere prisveksten på råvaren, som igjen vil ha en negativ innvirkning på inflasjonsraten. I tillegg til forventninger om lavere priser på etterspurte matvarer avslører en nylig gjennomført spørreundersøkelse at en stor andel av kinesiske husholdninger forventer lavere inflasjon i tiden fremover. Aiyingshi ( AYS Detaljist av produkter til mor og spedbarn ) Dato for investering: Juni/juli 2007 USD 5,2 mill. Verdivurdering per USD 16,6 mill. Forvalters representanter i styret: 2 av 7 styreplasser Primæreierskap: 22 % Eierskap etter utvanning: 20,9 % AYS er et ledende flerkanals detaljhandelsselskap som spesialiserer seg på produkter for babyer, små barn og vordende mødre. Selskapet selger mer enn ulike varetyper gjennom egne utsalg, postordre og internett. Selskapet er markedsleder i det østlige Kina med sentrum i Shanghai. Frem til 2007 var AYS utelukkende et postordreselskap, men ved utgangen av 2010 hadde selskapet åpnet 55 egne butikkutsalg som idag står for mer enn 70 % av totale inntekter. Størrelsen på det kinesiske markedet for spedbarnsprodukter var USD 12 milliarder i Årlig vekst er på over 10 %, hovedsakelig drevet av økt privat forbruk og demografi: årlige fødsler vil øke fra 15 millioner i 2007 til om lag 20 millioner i AYS har et sterkt fokus på marginforbedring, og arbeider kontinuerlig med å redusere salg av forbruksvarer med lave marginer (for eksempel melkepulver og bleier) til fordel for høymarginsprodukter. Lanseringen av diverse tilleggstjenester i butikkene bidrar til en større og større del av selskapets resultat. Blant annet har AYS hatt stor suksess med butikklanseringen av fotostudioer og spa for spedbarn. AYS ble etablert i 1997 av fem venner som per idag fortsatt er en sentral del av ledelsesgruppen. Aiyingshi % 17 % 14 % N/A % 24 % N/A 100 % % 16 % 14 % N/A % 28 % N/A 160 % 2 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

3 Et økt antall butikker og kontinuerlig forbedret salg per kvadratmeter har bidratt til en betydelig salgsvekst i 2. kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal 2010 økte salget med 24,5 % til RMB 178,7 millioner. Resultatet økte nesten 100 %, fra RMB 4,1 millioner i 2. kvartal 2010 til RMB 8,1 millioner i 2. kvartal Butikksalget for kvartalet økte med 76,4 %, mens katalogsalg falt 18,9 %. Den forbedrede nettomarginen på 1,8 prosentpoeng fra 2. kvartal 2010 skyldes hovedsakelig økt forhandlingskraft fra stordriftsfordeler og forbedret kostnadskontroll. I tillegg vil nye produkt- og prisstrategier samt tjenester tilbudt i butikkene gi ytterligere salgs- og resultatforbedringer. AYS kjøpte i løpet av 2. kvartal 40 % av byen Nantongs største forhandler av spedbarnsprodukter. Oppkjøpet gir AYS tilgang til 20 nye utsalgssteder i byen. I tillegg vil selskapet få tilgang på nye markeder i den nordlige delen av provinsen Jiangsu. Jiangnan ( JN rensing av svovel i gassutslipp) Dato for investering: September 2007 USD 3,1 mill. Verdivurdering per USD 11,19 mill. Forvalters representanter i styret: 1 av 9 styreplasser Primæreierskap: 16 % Eierskap etter utvanning: 15,2 % JN er et ingeniørselskap som leverer svovelrenseanlegg, hovedsakelig til kullfyrte varmekraftverk. Kina bygger mellom 50 og 100 kullfyrte kraftverk samt et større antall bedriftseide anlegg hvert år. Kraftverk får ikke driftstillatelse med mindre det er installert et fungerende renseanlegg for utslipp av svovel. Sentrale myndigheter har igjen lagt vekt på at bedre miljøtiltak er et hovedmål for inneværende tiår. I tillegg til lovpålagt fjerning av SO 2 vil myndighetene gradvis fase inn krav om fjerning av NOx fra utslipp. Kundene omfatter selskaper i petrokjemisk og karbonkjemisk industri, kraftprodusenter, gjødselprodusenter og stålindustrien. JN benytter ammoniakk og vann til å fjerne svovelstøv. Ammoniakk og svovel reagerer med hverandre og danner ammoniakksulfat, og produktet fra renseprosessen blir kunstgjødsel. Ammoniakkprosessen har i tillegg den fordelen at den fjerner en del av utslippet av NOx, og fjerning av NOx står i sentrum for JNs forsknings- og utviklingsaktiviteter. Selskapets målsetning er en NOxfjerningsgrad på 70 % innen På verdensbasis finnes det kun tre selskaper som har mestret ammoniakkbasert svovelfjerningsteknologi, og av disse har JN gjennomført det langt høyeste antallet av prosjekter. Selskapet har 25 patenter på egen og beslektet teknologi. JN har sikret seg 11 kjøpskontrakter. Av disse var samtlige i design- eller konstruksjonsfasen i 2. kvartal. Dette ga en omsetning på RMB 82 millioner og et resultat på RMB 10 millioner, en økning på 116 % sammenlignet med 2. kvartal JN hadde mot slutten av kvartalet kontrakter verdt RMB 300 millioner, inntekter som bokføres ved ferdigstillelse i 2011 og I tillegg forbereder selskapet bud på nye kontrakter innen både energi- og kjemikaliesektoren, og det forventes at selskapet vil sikre flere kontrakter innen utgangen av Majoriteten av bedriftens salg og overskudd oppstår i årets siste to kvartaler, og ledelsen har tiltro på å treffe budsjettmålsetningen på RMB 40 millioner for regnskapsåret Selskapet har også signert en teknologioverføringsavtale med en ledende italiensk tilbyder av mijøteknologi. Avtalen innebærer at JN tildeles eksklusiv anvendelse av tilbyderens De-NOx teknologi i Kina. Den italienske teknologien vil komplimentere JNs egenutviklede De- NOx løsning. Selskapet har også sikret seg en strategisk teknologiutviklingsavtale med et ledende kinesisk universitet vedrørende videre akademisk og vitenskapelig forskning på ammoniakk-basert De-SOx og De-NOx teknologi. Jiangnan % 31 % 25 % N/A % 116 % N/A 567 % % 35 % 28 % N/A % 103 % N/A N/A Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 3

4 Chery Corporation ( Chery - bilprodusent) Dato for investering: November 2007 USD 10,7 mill. Verdivurdering per USD 12,4 mill. Konvertibelt lån Forvalters representanter i styret: Ingen styreplasser Primæreierskap: 0,50 % Eierskap etter utvanning: 0,41 % Chery er Kinas ledende uavhengige produsent av personbiler. Det kinesiske bilmarkedet er dominert av Joint Ventures ( JV - prosjektsamarbeid) med utenlandske bilprodusenter, men Chery vokser raskt idet de er i stand til å tilby et godt produkt til en lavere pris enn konkurrentene tilbyr. Selskapet er idag Kinas sjette største bilprodusent. De produserer hovedsakelig små og mellomstore biler, og introduserte for kort tid siden sin første bil i det øvre mellomklassesegmentet. Chery er betydelig større enn sine lokale konkurrenter, og vokser raskere. Fremtidsutsiktene er gode, og årlig vekst innen sektorene for bilproduksjon forventes å være på over 10 %. I tillegg til utviklingen av posisjonen på hjemmemarkedet er Chery Kinas største bileksportør. Selskapet leverer til 50 utviklingsland, og er i ferd med å bygge opp monteringsanlegg i viktige markeder som Russland, Ukraina og Brasil. Frem til 2009 var Chery primært fokusert på utvidelser og merkevarebygging. Dette til tross for at strategien tæret på selskapets lønnsomhet. I 2010 ble fokuset rettet mot en hurtig forbedring av lønnsomheten, først og fremst ved å redusere antall utsalgsteder og å opparbeide stordriftsfordeler. Kinas regjering har utpekt Chery til en av åtte flaggbærere innen bilindustrien, og selskapet nyter dermed godt av statlig støtte. Kinesisk bilsalg økte med 3,35 % i første halvår 2011 sammenlignet med den samme perioden i fjor. Dette var mer beskjedent enn 1. kvartalsveksten på 8 %. Salg av passasjerbiler (ekskludert mini vans) steg 10 %. Målt i volumer fikk kinesiske bilprodusenter den største andelen av denne veksten, men produsentenes salgsvekst var fortsatt mindre enn 10 %. Chery solgte biler på verdensbasis i 2. kvartal, en nedgang fra tidligere kvartal. Totalt salg i første halvår 2011 var biler. Årsaken er direkte tilknyttet en fallende innenlandsk etterspørsel etter biler. Antall eksporterte biler i årets første seks måneder var derimot , en økning på hele 88,5 % sammenlignet med den samme perioden i fjor. Bilprodusentens nye forsknings- og utviklingssenter i Shanghai, dedikert til biler drevet av alternativ energi, ble påbegynt i 2. kvartal. Konstruksjonens første fase har kostet RMB 112 millioner, og forventes ferdigstilt innen utgangen av Den totale investeringen beløper seg på i overkant av RMB 1 milliard. Det ble i juni annonsert at Chery planlegger opprettelsen av en ny fabrikk i Brasil med det Sør-Amerikanske markedet som målgruppe. Investeringens første fase vil ha en årlig produksjonskapasitet på biler. Chery har fra før 12 fabrikker utenfor Kina. Chery er et hovedsakelig statseid selskap som ikke offentliggjør sine resultater. Som en passiv minoritetsinvestor har Forvalter således ikke tilgang til selskapets regnskaper. Qinbao Beef ( Qinbao produsent av høykvalitetskjøtt) Dato for investering: April 2008 og juni 2010 USD 8,20 mill. Verdivurdering per USD 51,2 mill. Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 36,55 % Eierskap etter utvanning: 36,55 % Qinbao Beef % 34 % 32 % N/A % 30 % N/A 100 % % 33 % 32 % N/A % 38 % N/A 100 % 4 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

5 Qinbao, som ligger i Shaanxi-provinsen nær den gamle hovedstaden Xi an, er en ledende produsent av storfekjøtt med et sterkt merkenavn. Selskapet kontrollerer hele verdikjeden, fra kunstig inseminasjon, avl og fôring frem til slakt. Selskapets høykvalitetskjøtt oppnår wagyustandard og omsettes med en bruttomargin på 40 %. Vanlige storfekjøttprodukter selges til sammenligning med marginer på kun 20 %. Produksjon av storfekjøtt er en næring på USD 23 milliarder og er dét segmentet som vokser raskest på Kinas kjøttmarket. Dynamikken i tilbud og etterspørsel er særdeles attraktiv. Etterspørselen etter storfekjøtt av høy kvalitet øker med 15 % årlig, mens den lokale produksjonen øker med kun 6 %. Markedstilgangen begrenses av høy kapitalintensitet. For eksempel tar det 30 måneder å produsere storfekjøtt av toppkvalitet, og i tillegg kreves det en betydelig fagkunnskap. Resultatene til Qinbao ligger jevnlig over budsjettet og selskapet ser ut til å ha mange år med sterk vekst foran seg. Kvartalsresultatene var bedre enn forventet. Resultatet endte på RMB 16 millioner, en fordobling sammenlignet med 2. kvartal Hovedårsakene er som i 1. kvartal: en sterk markedsposisjon som tillater Qinbao å holde fast ved egen prissetting, og den vedvarende veksten i slakt av høykvalitetskyr som i 2. kvartal økte fra 450 til 700 kyr. Kvartalsomsetningen på RMB 70 millioner var RMB 3 millioner under budsjetterte tall. Resultatet på RMB 16 millioner var derimot høyere enn antatt grunnet lavere kostnader tilknyttet administrasjon og markedsføring. Selskapet startet i 2010 utbyggingen av et nytt stallog fôringsanlegg som vil kunne romme storfe. Dette vil gi selskapet et kraftig produksjonsløft av høykvalitetskjøtt. Anleggets fase 1, som utgjør 50 % av produksjonskapasiteten, ble ferdigstilt i Fase 2 forventes ferdig mot slutten av Videre forventes det at selskapet vil klare å slakte kyr i 2011, en økning på kyr fra Qinbao sendte inn søknad om børsnotering til det kinesiske finanstilsynet i slutten av juni. Tilretteleggeren som har blitt engasjert i forbindelse med børsnoteringen forventer at finanstilsynet har nådd det endelige beslutningsstadiet i 2. kvartal Antagelsen betinger at Qinbao er i stand til hurtig å adressere eventuelle kommentarer fra finanstilsynet. CBS (elektronisk skatteberegnings- og innrapporteringssystem) Dato for investering: Juni 2008 USD 6 mill. Verdivurdering per USD 8,4 mill. Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 35 % Eierskap etter utvanning: 35 % CBS utvikler og markedsfører programvare for elektronisk skatteregistrering. Profesjonalisering av tjenester, inkludert kontakt med offentlige myndigheter ( e government ) er et stort vekstområde i Kina. CBS dro nytte av denne trenden og utviklet en programløsning for elektronisk registrering av en lokal avgift på kjøp av tjenester, kalt bedriftsskatt. Sentrale skattemyndigheter har tidligere gått ut og anbefalt bruk av enten CBS programløsning eller et konkurrerende alternativ for å gjøre registreringen mer systematisk. I områdene der programmet var installert økte inntektene fra bedriftsskatten med %. Sent på fjoråret kom det imidlertid frem at kinesiske myndigheter planlegger å avskaffe bedriftsskatten for å legge til rette for hurtigere vekst i tjenesteytende næringer, og i stedet øke de lokale myndighetenes andel av inntektene fra merverdiavgiften. Markedet for programmet til CBS falt dermed bort, og mange av systemene som ble solgt i 2010 ble returnert før årets slutt. CBS aksepterte returene for å beholde sitt gode forhold til kundene og skattemyndighetene. I 2010 startet CBS utviklingen av sin andre produktgenerasjon ( Gen II ) som muliggjør registrering av data CBS % 90 % 90 % N/A -0,01 0,9 N/A -86 % N/A N/A % 90 % 90 % N/A 0,2 1,2 17 % -82 % N/A -99 % Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 5

6 og bekreftelse av fakturainformasjon mellom bedrifter og skattekontorer direkte og i sanntid. Produktet kan benyttes til ulike avgiftstyper og har dermed et potensielt stort marked. På den andre siden vil ikke den nye programvaren kunne utnytte den delvis beskyttede statusen som førstegenerasjonsprogramvaren hadde, og står dermed overfor full konkurranse i markedet. Ledelsen i CBS arbeider aktivt mot en kommersialisering av Gen II. I løpet av 1. kvartal 2011 ble det signert kjøpskontrakter med skatteetaten i provinsen Guangxi samt med flere lokale telekom-operatører. Etter planen skulle produktet også testes i provinsens hovedstad Nanning i løpet av 2. kvartal. Grunnet endringer i den lokale skatteetatens arbeidsplan har man derimot måttet utsette prøveutrullingen til 3. kvartal. Fremdriftsplanen er nå å skulle dekke om lag skattepliktige bedrifter innen utgangen av Endringene i Nannings arbeidsplan forårsaker ytterligere forsinkelser med kommersialiseringen av Gen II. Forvalter vil følge nøye med på denne utviklingen i tiden fremover. CNEI Is investeringsavtale med CBS ga Forvalter rett til å kreve investeringsbeløpet samt en internrente på 15 % tilbakebetalt dersom CBS ikke gikk på børs innen utgangen av CNEI I signerte innløsningskontrakten med selskapet i februar CNEI I har rett til å heve avtalen på et hvilket som helst tidspunkt før det totale investeringsbeløpet er tilbakebetalt gitt at Gen II ikke lykkes kommersielt. Ifølge avtalen skal CBS og selskapets gründer tilbakebetale 20 % av CNEI Is investeringsbeløp hver måned fra og med mars Ved ufullstendig månedlig nedbetaling skal selskapets gründer overføre 2,5 % av egne CBS-aksjer til CNEI I. CNEI I har per slutten av 2. kvartal ikke mottatt noen månedlige nedbetalinger idet gründeren plasserer all fri kapital tilbake i selskapet for å holde likviditeten oppe. CNEI Is eierandeler i CBS har således steget fra 25 % til 35 %. Liyuan (produksjon av aluminiumsprofiler) Dato for investering: Juni 2008 USD 7,5 mill. Verdivurdering per USD 35,7 mill. Forvalters representanter i styret: 1 av 9 styreplasser Primæreierskap: 16,1 % Eierskap etter utvanning: 12 % Liyuan er en ledende produsent av aluminiumsprofiler av høy kvalitet som anvendes i utstrakt bruk innen elektronikkindustrien, produksjon av togsett, bilproduksjon, byggenæring og byggvareproduksjon. Selskapet produserer bl.a. deksler til Apples MacBook og ipad. Det innenlandske markedet for aluminiumsprofiler har en samlet størrelse på USD 33 milliarder og vokser med 13 % i året. Liyuan har et landsomfattende salgsnettverk og har fra starten av investert i miljøvennlig smelteteknikk og vannrenseanlegg. Grunnet en faglig dyktig og dedikerte ledelse er selskapet en ledende aktør på kvalitet og kostnadsstyring i sin sektor. Liyuans resultat var over budsjetterte tall i 2. kvartal. Totalt var resultatet for første halvår RMB 70 millioner, 23 % over budsjettet og på linje med den budsjetterte økningen i årsresultat på RMB 140 millioner. Jordskjelvet i Japan i mars førte til store produksjonsforsinkelser fra japanske fabrikker også i 2. kvartal, og flere kinesiske produsenter, deriblant Liyuan, ble indirekte påvirket. For eksempel falt selskapets ordreinngang på aluminiumskomponenter fra IT-giganten Apple grunnet mangelen på andre delkomponenter fra japanske leverandører. Videre førte usikkerhetene i Libya til at ordre til en samlet verdi av RMB 5 millioner ble kansellert. Liyuan var i stand til å imøtegå fallende ordreinngang med nye ordre fra sin omfattende kundebase. I tillegg arbeider selskapet med videreutviklingen av flere avdelinger nedover i produksjonskjeden. Liyuan er godt på vei mot etableringen av 50 nye produksjonsavdelinger innen 2011, deriblant Liyuan % 22 % 19 % N/A % 17 % N/A 91 % % 21 % 18 % N/A % 19 % N/A 59 % 6 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

7 bore- og beskjæringsmaskiner. Målsetningen er å kunne sende 25 % av selskapets produksjon av aluminiumsprofiler til viderebehandling internt i bedriften. Ordreinngangen fra Apple forventes å ta seg opp igjen i løpet av andre halvår Metallpressene med kapasitet på henholdsvis og tonn, som Liyuan bestilte for provenyet fra fjorårets børsnotering, forventes levert og installert innen utgangen av De to pressene skal kunne øke Liyuans resultat til årlige RMB 200 millioner. I forbindelse med aksjesplitten den 3. mai i år ble det utbetalt dividende på RMB 0,3 per aksje til selskapets aksjonærer. Forvalter har satt i gang prosessen med å videreformidle utbyttet pro rata til CNEI Is aksjonærer. Yida (snacksprodusent) Dato for investering: September 2008 USD 5 mill. Verdivurdering per USD 9,7 mill. Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 27,63 % Eierskap etter utvanning: 27,63 % Yida er Kinas ledende merkenavn for snacksprodukter laget av nyper. I Kina er nypesnacks et tradisjonelt produkt som har vært populært i flere århundrer. Salg av nypesnacks utgjør 65 % av Yidas inntekter. De resterende 35 % kommer fra salg av ulike typer hermetisk frukt. Selskapet er plassert i Kinas viktigste nypeproduserende region nord for Beijing, og har blitt tildelt status som en ledende nasjonal jordbruksbedrift av myndighetene. Statusen har blant annet ført med seg avgiftslettelser og rask behandling av søknad om børsnotering. Et selskap med et velkjent merkenavn for et tradisjonelt produkt har en potensielt høy verdi. Yidas grunnlegger og ledelse har imidlertid så langt ikke vært i stand til å videreutvikle selskapets fordelaktige posisjon. CNEI I samarbeider tett med grunnlegger for å finne en administrerende direktør som kan innføre og lede de strukturene som trengs for å skape økt og bærekraftig vekst. Grunnlegger har sagt seg prinsipielt villig til å tre ut av sin daglige lederrolle ( CEO ) og fortsette som styreformann. Selskapet har gradvis kunnet øke utsalgspriser, noe som har styrket bruttomarginen fra 25 % i 1. kvartal til 28 % i 2. kvartal. Halvårsresultatet var RMB 8,04 millioner, en økning på 64 % fra den samme perioden i Innenlandsprisene på sukker, som utgjør 30 % av Yidas råvareforbruk, forholdt seg stabile i 2. kvartal. Prisene har derimot fortsatt å stige i 3. kvartal, og Forvalter tror dette vil ha negative innvirkninger på selskapets bruttoprofittmargin i 3. kvartal. Yidas salgsvolum i årets første seks måneder har hatt en svak nedgang på 3 % som følge av selskapets gjentatte prisøkninger. Resultatet var derimot på linje med budsjettet, og omsetningsveksten økte 9 % sammenlignet med første halvår Selskapet er i ferd med å lansere nye markedsføringskampanjer og utvikle nye produkter for igjen å øke salgsvolum. I løpet av 2. kvartal kjøpte Yida et landområde til dyrking og utvikling av nypeprodukter. Prosjektets første fase forventes ferdigstilt i begynnelsen av 4. kvartal, og skal kunne løse problemet med manglende produksjonskapasitet. Samarbeidet med tyske Metro Groups spesialiserte konsulentselskap har pågått siden 1. kvartal. Yidas ledelse planlegger å sluttføre prosessen i løpet av 3. kvartal, hvorpå Yida får innpass som produktleverandør til Metro Group. Yida % 28 % 25 % N/A 4,5 4,9 92 % 16 % N/A 50 % % 27 % 25 % N/A 8 8,3 96 % 10 % N/A 67 % Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 7

8 Feida (varmvalsing av stålplater) Dato for investering: September 2008 USD 20 mill. Verdivurdering per USD 20 mill. Preferanseaksjer Forvalters representanter i styret: 4 av 7 styreplasser Primæreierskap: 40 % Eierskap etter utvanning: 40 % Med en kapasitet på to millioner tonn er Feida Kinas største uavhengige varmvalsingsverk. Selskapet produserer middels tykke og tykke stålplater som hovedsakelig anvendes i maskinproduksjon, infrastrukturprosjekter, skipsverft og innen byggenæringen. Et raskt voksende utviklingsland med en stor og diversifisert økonomi opplever vanligvis stigende etterspørsel etter stålplater. Finanskrisen i 2008 har imidlertid rammet mange kjøpere hardt, spesielt innen skipsbygging og maskinindustri. Ved utgangen av 2010 hadde etterspørselen enda ikke tatt seg opp til 2007-nivåer, noe som resulterte i en vedvarende overkapasitet. Samtidig gikk kapasitetsutnyttelsen ned i de integrerte stålverkene som førte med seg mindre tilgjengelighet på behandlingsklart stål, et materiale Feida kjøper fra disse verkene. Som et resultat har Feida vært igjennom et utfordrende år med en kombinasjon av overkapasitet og smale marginer mellom behandlingsklart stål og stålplater. Økt etterspørsel etter stålplater og høyere kapasitetsutnyttelse i stålverk, som igjen vil føre til økt etterspørsel etter behandlingsklart stål og lavere priser i forhold til øvrige stålprodukter, vil derimot forbedre marginene. Feida har lave administrative kostnader og ingen langsiktig gjeld, og grunnleggeren er erfaren og i stand til å lede selskapet gjennom denne vanskelige perioden. For å forbedre Feidas markedsposisjon med tanke på en stabil forsyning av behandlingsklart stål til lavere priser har grunnleggeren inngått et prosjektsamarbeid med en stor statseid bedrift. Målsetningen har vært å bygge Asias største stålverk med elektriske smelteovner til produksjon av behandlingsklart stål i umiddelbar nærhet av Feida. Prosjektet er i ferd med å bli realisert, og prøvedrift er planlagt å starte i september Full kommersiell produksjon ventes å begynne i fjerde kvartal Feida vil ha førsterett på kjøp av behandlingsklart stålslush fra verket, og forventer å spare omlag RMB per tonn stål på grunn av lavere transport- og gjenoppvarmingskostnader. Tilgjengelighet på stål fra de elektriske smelteovnene vil ha en klar positiv virkning på selskapets nettoinntekter. Feida har i løpet av første halvår 2011 valset tonn med stålplater. Av dette utgjør tonn ordre der kunden selv står for råvareinnkjøpet. Selskapet omsatte for RMB 295 millioner og satt igjen med et nettounderskudd på RMB 19 millioner. De svake resultatene skyldes i all hovedsak mangel på behandlingsklart stål til priser som produsentene kan leve med. Tilbudet av hensiktsmessig priset behandlingsklart stål har vært meget begrenset siden starten av 2011, selv fra masseproduksjonsland som Ukraina og India. Uten forbedringer fra tilbudssiden vil Feida få problemer med å drive lønnsomt. For å løse problemet og forbedre driftsmarginene har selskapet gått aktivt ut i markedet på utkikk etter oppdrag der kunden selv fremskaffer det behandlingsklare stålet. I 2. kvartal utgjorde slike ordre omlag 69 % av den totale produksjonen, og Feida arbeider aktivt for å styrke denne type ordreinngang ytterligere. Selskapet ble i løpet av 2. kvartal en sertifisert leverandør av stålplater til skipsbygging fra Germanische Lloyd. Sertifiseringen gjelder også ovenfor organisasjonens samarbeidspartnere i Norge og Italia. Feida har sendt søknader om leverandørsertifisering til flere nasjoner, og forventer ytterligere sertifiseringsbekreftelser i løpet av andre halvår I 2010 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Feida og den statseide bedriften China Metallurgical Group om utbyggingen av en elektrisk smelteovn. Ovnen forventes ferdigstilt innen utgangen av 2011, hvorpå Feida forventer å kunne løse problemet med høye råvarepriser på behandlingsklart stål. Feida % -0,7 % 4 % N/A % 48 % N/A N/A % -3 % 4 % N/A % 4 % N/A N/A 8 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

9 IAT Auto ( IAT - bildesign ) Dato for investering: September 2009 USD 5 mill. Verdivurdering per USD 7,3 mill. Preferanseaksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 6 styreplasser Primæreierskap: 9,26 % Eierskap etter utvanning: 9,26 % IAT er Kinas største uavhengige design- og ingeniørselskap innen bilindustrien. Selskapet tilbyr et fullstendig spekter av produksjonsforberedende tjenester til bilprodusenter og er det eneste kinesiske selskapet som kan designe bilmotorer. IAT har et omfattende kundegrunnlag bestående av flere av de største innenlandske bilprodusenter. I tillegg arbeider selskapet med utenlandske produsenter etablert i Kina som Volkswagen og Hyundai. begynnelsen av Initiativet vil være fullt implementert i løpet av andre halvår, hvorpå Forvalter forventer ytterligere marginforbedringer. IATs drift er sesongbetont, og 2. kvartal har historisk sett bidratt med 20 % av den årlige omsetningen. Selskapet budsjetterer med et årsresultat på RMB 44 millioner, en målsetning som hovedsakelig avhenger av om IATs kunder ønsker å fortsette med sine designprosjekter i 3. kvartal. Forvalters prognoser tilsier en nedsiderisiko på % i forhold til IATs budsjettmål for 2011 dersom bilprodusentene fortsetter å utsette nye prosjekter. Forvalter har assistert IAT med rekrutteringen av en ny økonomidirektør med erfaring fra kinesiske børsnoteringer. Den nyansatte skal arbeide med selskapets økonomiske rådgiver, Minsheng Securities, og regnskapsfører mot den planlagte børsnoteringen på Shenzhen-børsen i løpet av første halvår Veksten innenfor bildesign i Kina er hovedsakelig drevet av veksten i bilindustrien. Denne forventes å ligge på rundt 10 % på mellomlang og lang sikt. I tillegg drives veksten av et økende krav fra kinesiske forbrukere om å tilpasse utenlandsk design etter lokal smak. Markedet for produksjonsforberedende tjenester til bilindustrien utgjør omlag USD 1 milliard og har en årlig forventet vekst på omlag 15 % de neste fem årene. Regnskapstall for 2. kvartal og første halvår 2011 stemmer overens med budsjettet. Omsetningen i 2. kvartal falt 26 % sammenlignet med 2. kvartal 2010, men resultatet økte til gjengjeld med 115 %. Hovedårsaken til den reduserte omsetningen er en generell nedgang i det kinesiske bilmarkedet. Dette fører igjen til at flere bilprodusenter utsetter nye konsepter og utviklingsprosjekter. IATs marginer og resultat har derimot utviklet seg positivt takket være et effektivitetsforbedringsprogram igangsatt av Forvalter i IAT Auto % 46 % 40 % N/A 19,8 8,3 239 % -26 % N/A 115 % % 40 % 37 % N/A 10,2 10,3 99 % -42 % N/A 2 % Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 9

10 Orchard Farmer ( OF - brandede snacksprodukter) Dato for investering: Oktober 2010 USD 9,2 mill. Verdivurdering per USD 9,2 mill. Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 25 % Eierskap etter utvanning: 24 % Omsetningsveksten i 2. kvartal skyldes et stort antall utsalgssteder samt gode markeder utenfor Beijing, et økende satsningsområde for OF. I mai signerte bedriften en avtale med den landsdekkende apotekkjeden Watsons vedrørende distribusjon av OFs produktsortiment i de nordlige delene av Kina. Selskapet ble i juni også tildelt tittelen Beijing Famous Brand. OF har i tillegg søkt om å bli vurdert til tittelen National Agricultural Industrialization Leading Enterprise. OF er markedsleder i Beijing samt i deler av Nord-Kina innenfor produksjon, merkevarebygging og distribusjon av sunne snacksprodukter, hovedsakelig i form av et bredt utvalg av behandlede nøtter og tørket frukt. På landsbasis utgjør markedet for behandlede nøtter og tørket frukt rundt USD 3,5 milliarder med en årlig vekst på omlag 20 %. Markedet i Beijing alene utgjør rundt USD 200 millioner. Tradisjonelt har OF distribuert sine produkter gjennom supermarkeder, kjøpesentre og bedriftsrettet salg, men bruttomarginen ved salg gjennom egne detaljutsalg er betydelig høyere. Mot slutten av 2009 begynte selskapet å åpne egne butikker. Ved utgangen av 2010 hadde selskapet 30 egne detaljutsalgsteder, og det planlegges opprettelse av ytterligere 60 butikker i løpet av OF skal opprettholde høy vekst i omsetning og nettooverskudd gjennom utviklingen av nye produkter, forbedret emballasje og ved å utvide salgsnettverket. Sistnevnte inkluderer også oppkjøp av lokale distributørselskaper. Forvalter har fått resultatgarantier for 2010 og Omsetningen i 2. kvartal oversteg budsjettet med 15 %, hovedsakelig grunnet økt salg av egenproduserte produkter. Resultatet var beskjedne 48 % av budsjetterte tall idet enkelte salgskostnader fra 1. kvartal først ble bokført i 2. kvartal. Dette førte til oppblåste resultater i 1. kvartal med påfølgende reduserte resultater for 2. kvartal. Sammenlagt omsetning og resultat for første halvår er derimot på linje med budsjettet. Orchard Farmer % 36 % 33 % N/A 2,8 5,8 48 % 27 % N/A -53 % % 36 % 34 % N/A 19,6 19,7 99 % 31 % N/A 13 % 10 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

11 Øvrige investeringsaktiviteter Forvalter har tidligere signert eksklusive avtalevilkår med to selskaper med investeringspotensiale. Under due diligence-prosessen kom det derimot frem at selskapene ser ut til å ville svindle Forvalter, og det ble derfor besluttet å avslutte den videre prosessen med umiddelbar virkning. Forvalter har p.t. inngått flere eksklusive avtalevilkår og har igangsatt due diligence på samtlige potensielle porteføljeselskaper. Selskapene opererer innen et bredt spekter av industrier; fra saltbaserte kjemikalier, hudprodukter for menn og organiske frokostblandinger til løsninger for transport og lagring av energi. Verdiutvikling Verdijustert egenkapital (VEK) per for PRE China I er beregnet til NOK 15,83 per aksje. Per var VEK beregnet til NOK 16,02 per aksje. Porteføljeselskapene har opplevd en verdivekst sammenlignet med verdivurderingen ved årsskiftet. Kursnedgangen skyldes et fallende vekslingsforhold mellom USD og NOK, som per var USD/NOK 5,3882. Per var kursen USD/NOK 5,8564. Per besto Forvalter av 3 partnere og 9 profesjonelle medarbeidere. Ved spørsmål om investeringene, vennligst ta kontakt med Johannes Schoeter på engelsk Vennlig hilsen GENERAL INVESTOR OF THE FUND FOR AND ON BEHALF OF: NEW ENTERPRISE GI (MAURITIUS) LTD JOHANNES SCHOETER Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 11

12 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas pl Oslo Design og produksjon:

Kvartalsrapport 1-2011

Kvartalsrapport 1-2011 PRE II Kvartalsrapport 1-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2010

Kvartalsrapport 4-2010 PRE I Kvartalsrapport 4-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Halvårsrapport 1-2010

Halvårsrapport 1-2010 PRE I Halvårsrapport 1-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formal å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ). CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2010

Kvartalsrapport 3-2010 PRE I Kvartalsrapport 3-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2012

Kvartalsrapport 4-2012 PRE I Kvartalsrapport 4-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2011

Kvartalsrapport 3-2011 PRE II Kvartalsrapport 3-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 PRE I Årsrapport 2007 Kvartalsrapport 3-2008 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 07 PRE Private Equity China I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE I Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2012

Kvartalsrapport 1-2012 PRE II Kvartalsrapport 1-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE II Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012

Kvartalsrapport 2-2012 PRE II Kvartalsrapport 2-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS PRE I Kvartalsrapport 4-2008 PRE China Private Equity I AS Investeringer i aktiva Investeringer i anleggsmidler Investeringer i eiendom PRE China Private Equity I AS har som formål å investere alle sine

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport PRE I Kvartalsrapport 1-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2012

Kvartalsrapport 4-2012 PRE II Kvartalsrapport 4-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Halvårsrapport 1-2008

Halvårsrapport 1-2008 PRE I Halvårsrapport 1-2008 PRE China Private Equity I AS Private Equity er en aktivaklasse som historisk sett har vært forbeholdt investorer med betydelig kapital. Gjennom PRE China Private Equity I AS

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Nye Norske Skog Desember 2017

Nye Norske Skog Desember 2017 Nye Desember 2017 Driften fortsetter som normalt Nye ( AS) en ledende europeisk og australasiatisk publikasjonspapir produsent Nye oversikt Konsernet har følgende produksjonskapasiteter Avispapir 1.8m

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning I andre kvartal 21

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 2-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 1-2014 EiendomsInvest Tyskland II AS EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2012 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og nærings- eiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Halvårsrapport 1-2008

Halvårsrapport 1-2008 PRE II Halvårsrapport 1-2008 PRE China Private Equity II AS Private Equity er en aktivaklasse som historisk sett har vært forbeholdt investorer med betydelig kapital. Gjennom PRE China Private Equity II

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 1-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Investorrapport H1 2013

Investorrapport H1 2013 Investorrapport H1 2013 Dubai Real Development Holding AS Siden sist Positiv markedsutvikling i Dubai, noe tegn til bedring i Abu Dhabi I boligmarkedet i Dubai steg prisene med 16% i løpet av 2012, mens

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 RESULTAT 1. HALVÅR 2006 (MNOK) 30.06.2006 30.06.2005 2.KV.2006 2.KV.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 48 32 29 5 262 DRIFTSKOSTNADER (5) (4) (1) (2) (12)

Detaljer

Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond

Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Innlegg ved konferanse i Narvik om Ovf og vedlikehold av kirker 30.april 2004 ved Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond Utgangspunktet for bruk av Opplysningsvesenets fonds avkastning er

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Årsrapport 2014 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 14 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2014 6 Regnskap og balanse 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2014 SR EiendomsInvest Tyskland II AS SR EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer