Årsrapport Kvartalsrapport PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537"

Transkript

1 PRE I Årsrapport 2007 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer

2 PRE Private Equity China I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI ). Gjennom tre emisjoner i 2007 ble det hentet inn brutto emisjonsproveny NOK 150 millioner. CNEI har hentet inn totalt USD 113 millioner fra norske og andre internasjonale investorer, og omtrent USD 80 millioner av dette er innbetalt per PRE China har kommitert USD 25 millioner i CNEI, og per var omtrent 75 % av dette innbetalt. CNEI har kommunisert at det vil bli kalt inn ytterligere kapital i den nærmeste fremtid for å kunne gjennomføre ferdigforhandlede investeringer. Investeringsporteføljen Så langt i år har CNEI vurdert over 180 investeringsmuligheter. Det ble investert i fem av disse, og porteføljen består nå av åtte selskaper. Aiyingshi (AYS) Produsent av babyprodukter På grunn av en priskrig på melkepulver har Aiyingshis marginer vært under press siden mai I motsetning til de største konkurrentene har Aiyingshi valgt å følge planene om organisk vekst, og selskapet er nå den eneste store aktøren som ikke taper penger på salg av melkepulver. Utbyggingen av butikkutsalgene går som planlagt. I første halvår ble det åpnet åtte butikker, og med to nye i tredje kvartal er AYS nå oppe i totalt 27 utsalgssteder. Selskapet planlegger å åpne to til tre nye butikker i fjerde kvartal. Butikknettverket er en viktig del av vekststrategien og bidrar til at AYS kan ta ut større marginer enn konkurrenter som baserer seg på fjernsalg. Driftskostnadene har økt betydelig i løpet av Hovedårsakene til dette er økte lønnsutgifter i forbindelse med at kinesiske myndigheter godkjente en ny arbeidsmiljølov, og større driftsutgifter i butikknettverket enn forventet. I tillegg har selskapet valgt å sette inn større ressurser på markedsføringstiltak på grunn av økt konkurranse. Ett av disse tiltakene er å forbedre postordrekatalogen, noe som gir høyere trykkekostnader. I tredje kvartal ble det funnet skadelige mengder av stoffet melamin i flere av melkeproduktene til noen kinesiske produsenter. AYS importerer produkter av høy kvalitet fra utlandet, og krisen i segmentet for melkeprodukter får derfor ingen finansielle eller ryktemessige følger for selskapet. AYS nådde budsjettmålene for omsetningen, men den pågående priskrigen og økte driftskostnader bidro til at resultatet ble lavere enn forventet. Forvalter mener likevel at selskapet følger en fornuftig vekststrategi, og at fremtidsutsiktene er positive. Børsnoteringen av AYS er i forberedelsesfasen, og etter planen skal selskapet børsnoteres mot slutten av 2009 eller tidlig i Aiyingshi Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 302,7 303,7 112,7 103,2 41 % Resultat 7,5 14,2 1,2 4,9-55 % Jiangnan (JN) Rensing av svovel i gassutslipp I andre og tredje kvartal var fremdriften i pågående prosjekter noe langsommere enn planlagt. Fire av syv prosjekter som skulle vært ferdig innen september, har blitt utsatt til fjerde kvartal. Utsettelsene er midlertidige og er delvis forårsaket av at myndighetene satte en fire måneders byggestopp for alle byggeprosjekter i Beijing og omegn i forbindelse med gjennomføringen av OL. JNs inntekter er basert på ferdigstilte prosjekter, og deler av 2008-inntektene er derfor budsjettert til I løpet av kvartalet signerte JN nye kontrakter til en verdi av til sammen RMB 65 millioner. Ledelsen i selskapet mener de kan signere enda to nye kontrakter før året er omme. Så langt har JN vært underlagt gunstige lokale skatteregler. Når selskapet nå børsnoteres, må det imidlertid si fra seg disse rettighetene med tilbakevirkende kraft. Bortfallet av denne skattefordelen vil ha betydning for resultatet for 2007 og 2

3 fremover. I 2007 betalte JN 7,9 % skatt, men dette blir nå endret til 33 %. Kinesiske myndigheter har innført nye skatteregler i forbindelse med finanskrisen, og fra 2008 er tilsvarende skatt 25 %. På grunn av midlertidige prosjektforsinkelser, høyere råvarekostnader enn forventet og økt næringsskatt ble kvartals resultatet svakere enn forventet. Som en følge av denne utviklingen har forvalter nedjustert budsjettene for Opprinnelig hadde selskapet budsjettert med inntekter for RMB millioner og resultat på RMB millioner for Forvalters oppdaterte budsjett er på henholdsvis RMB 250 millioner og RMB 36 millioner. Selv om justerte inntekter og resultat er lavere enn opprinnelig budsjettert, er den årsjusterte økningen likevel på henholdsvis 123 % og 216 %. UBS, som er tilrettelegger i forbindelse med børsnoteringen, mener JN kan få en meget god børsnotering på grunn av en sterk ledergruppe i selskapet, egenutviklet teknologi og gode vekstutsikter i sektoren. Jiangnan Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 156,8 192,0 80,1 108,0 301 % Resultat 26,7 41,6 13,6 23,4 502 % Chery Corporation (Chery) Bilprodusent De endelige kvartalstallene for Chery for de tre første kvartalene er ikke tilgjengelige ettersom CNEI er en passiv investor. Ifølge eksterne kilder har salget av personbiler falt med 8,7 %, fra biler i de tre første kvartalene i 2007, til i de tre første kvartalene i Dette kommer av Cherys nye modellutvalg, der flere modeller med lave marginer går ut og blir erstattet med biler med høyere marginer. Inntektene har derfor sunket med 10 % i de første syv månedene (tall for august og september er ikke tilgjengelige), mens resultatet steg med 60 % i den samme perioden. I første halvår av 2008 gikk bilsalget i hjemmemarkedet tregere enn normalt, mens eksporten økte med hele 57 % til omtrent biler sammenliknet med samme periode i fjor. Analytikere forventer at Chery er den største eksportøren av personbiler i Kina de neste fem årene. Selskapet bygger nå ut modellutvalget for å sørge for fremtidig vekst. På grunn av et svakt kapitalmarked har Chery utsatt den planlagte børsnoteringen. Ledelsen i selskapet vil utarbeide en fremdriftsplan for børsnoteringen basert på fortløpende informasjon om aksjemarkedet. Qinbao Beef (Qinbao) Produsent av høykvalitets kjøtt I løpet av tredje kvartal kom kjøtt fra omtrent 200 spesialoppdrettede kyr, såkalte Wagyu-hybrider, på markedet. Etterspørselen etter kjøtt fra slike kyr har vokst raskt i det kinesiske markedet. I tredje kvartal åpnet Qinbao også sin andre selvdrevne restaurant og flere franchiserestauranter, alle i Shaanxi-provinsen. Qinbao ble nylig tildelt status som National Leading Enterprise of Agricultural Industrialization (NLEAI). Selskaper som har denne statusen, nyter godt av flere fordeler, blant annet prioritering ved søknad om statlig økonomisk støtte, enklere tilgang på kreditt og godkjenning av nye prosjekter. I tillegg er selskaper med NLEAI-status tilgodesett med en raskere saksbehandling ved innenlands børsnotering. I løpet av de første ni månedene var inntektene i samsvar med budsjettmål, mens resultatet var høyere enn forventet. Etter tre kvartaler hadde Qinbao nesten oppnådd årsbudsjettet på RMB 11 millioner. Resultatveksten er en direkte følge av høyere marginer på nysatsingen på kjøtt fra Wagyu-kyrne. Qinbao Beef Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 112,0 107,7 39,5 35,9 67 % Resultat 10,9 8,3 3,6 2,8 25 % CBS Elektronisk skatteberegnings- og innrapporteringssystem I løpet av tredje kvartal skrev CBS under to nye kontrakter med enerett på å levere skatteberegnings- og innrapporteringssystemer for byggebransjen og eiendomsselskaper i Guangxi- og Sichuan-provinsene. Selskapet leverer nå systemet til fem provinser, etter å ha signert liknende avtaler i Gansu, Xinjiang og Henan. Selskapet forventer å sikre seg de samme rettighetene i Jiangxi-provinsen i løpet av fjerde kvartal i år, og det har også vært snakk om leveranse til indre Mongolia 3

4 og Hubei-provinsen. I løpet av kvartalet har selskapet i tillegg ferdigstilt en nettjeneste for skatterådgivning. Tjenesten tilbyr informasjon til næringsdrivende direkte fra skattekontorene. Denne plattformen vil bli lansert i løpet av fjerde kvartal 2008 og vil generere inntekter gjennom løpende abonnementer. Selskapets revisjonsselskap, PWC, har anbefalt å endre inntektsrapporteringen. Heretter skal ikke salgskommisjoner til selskapets distributører føres som inntekter, og budsjetterte inntekter er derfor redusert fra RMB 96 millioner til RMB 60 millioner. Resultatet på RMB 50 millioner forblir uendret. Selv om CBS så langt leverer bedre kvartalsresultater enn forventet, må selskapet også levere gode resultater neste kvartal for å nå budsjettmålene for Inntektene i fjerde kvartal skal være RMB 33 millioner og resultatet på RMB 25 millioner. Ledelsen i selskapet er fortrolige med disse budsjettmålene og argumenterer med at lokale skattemyndigheter vil bidra til å sørge for rask implementering av CBS elektroniske systemer. Selskapet har garantert forvalteren at netto resultat blir på RMB 50 millioner. Hvis dette målet ikke nås, blir CNEI kompensert med en større aksjeandel for å sikre at forholdet mellom kjøpspris og resultat er det samme som ved kjøpstidspunktet. Dette gir god nedsidebeskyttelse for investorene. CBS Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 26,7 24,0 10,5 12,0 211 % Resultat 24,3 20,0 10,1 10,0 314 % Liyuan Produksjon av aluminiumsprofiler I juni i år kjøpte CNEI 16,1 % av Liyuan for omtrent USD 7,5 millioner. Verdien av selskapet ble vurdert til 4,4 ganger netto resultat for 2008, og ledelsen i selskapet garanterer for dette resultatet ved å gi CNEI flere aksjer for å kompensere for en eventuell negativ differanse. Liyuan er en av de største produsentene av høykvalitets aluminiumsprofiler i Nordøst-Kina. I løpet av året har selskapet økt andelen industrielle kunder fra 25 % til 40 % for å være mindre avhengig av kunder innenfor byggeindustrien. For eksempel skal Liyuan levere aluminiumsprofiler for RMB 100 millioner til en japansk produsent av datakabinett som skal produsere kabinett for datamaskinprodusenten Apple. Andre eksempler er leveranser av deler til containere for havtransport og deler til bilindustrien. Både driftsinntekter og -resultat var i tråd med budsjettmålene, og selskapet rapporterer om noe økte marginer. Ledelsen tror etterspørselen fra byggeindustrien vil reduseres i løpet av 2009, og varsler at det kan bli en utfordring å nå budsjett erte mål for neste år. Utvidelsen av kundebasen kan imidlertid bidra til at avviket blir mindre enn forventet, og ledelsen reduserer nå kredittperioden for nye fordringer og fokuserer på å drive inn utestående fordringer. Forberedelsene til børsnotering av Liyuan går etter planen, og selskapet skal gå på børs i løpet av første halvdel av Liyuan Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 474,20 475,0 270,2 250,0 277 % Resultat 34,60 29,9 16,6 15,0 325 % Yida Snacksprodusent Yida er Kinas største og mest lønnsomme merkevareprodusent av snacks basert på hagtorn, som er en frukt med lange tradisjoner i Kina. Yida produserer også andre fruktbaserte matvarer. Markedsføring og salg av produktene skjer gjennom et bredt nettverk av 500 uavhengige forhandlere over hele Kina, for eksempel gjennom butikkjedene Wal-Mart og Carrefour. Selskapet er en betydelig aktør i lokalsamfunnet. Yida skaper inntekter for omtrent femti tusen bønder, og er en av de største skattebetalerne. Lokale myndigheter støtter derfor selskapet på de områdene det lar seg gjøre. I likhet med Qinbao Beef har Yida fått status som NLEAI, noe som blant annet gir mulighet for en raskere godkjenningsprosess ved børsnotering. CNEI investerte USD 5 millioner for 25 % av selskapet i september i år. Investeringen ble gjort på gunstige inngangsvilkår med et pris resultat-forhold (P/E ratio) på 6,2 ganger budsjettert resultat for 2008, og 4,9 ganger forventet resultat for Et sammenliknbart børsnotert selskap på Shanghai-børsen ble i oktober i år handlet med et pris resultat-forhold på 4

5 omtrent 37 ganger. Ledelsen i Yida har garantert for budsjettmålene i 2008 og 2009, og vil gi CNEI aksjer for å kompens ere for et eventuelt avvik. Selskapet bruker nylig innskutt kapital til å kjøpe mer råvarer fra årets avlinger og til å bygge et nytt varelager for hurtigkjøling. Deler av den innskutte kapitalen skal også brukes til nye markedsføringstiltak og promotering av produktene. Kvartalstallene for tredje kvartal er i tråd med budsjettene, og CNEI forventer at selskapet når omsetningsmålene for 2008 og overstiger budsjetterte inntekter. Ledelsen i Yida tar sikte på en kinesisk børsnotering, men utenlandske børser og et innenlands oppkjøp eller sammenslåing er også interessante alternativer. Yida Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 96,0 101,3 30,0 33,8 - Resultat 11,0 11,3 3,6 3,8 - Feida Varmvalsing av stålplater Feida ble etablert i 2003 og er en ledende privateid stålplateprodusent. Selskapet har spesialisert seg på varmvalsing av medium og tykke stålplater og skal nå bygge ut kapasiteten fra 1,2 til 2,2 millioner tonn p.a. ved å investere i en ny produksjonslinje. Med den nye linjen er Feida den største uavhengige produsenten av varmvalsede stålplater med medium tykkelse. Selskapet fokuserer på å produsere standard stålplater i karbonstål til en rekke sektorer, for eksempel bygg- og anleggsbransjen, skipsbygging, maskiner og annet produksjonsutstyr og anlegg for utnyttelse av energi- og natur ressurser. Feida blir ansett som en av de to beste produsentene av stålplater av høy kvalitet i Kina. Selskapet har dessuten lavest kostnadsbase av alle produsentene i segmentet på grunn av at det eier en egen havn på Yangtze-elven som gir lave transportkostnader, svært kostnadseffektiv produksjonsteknikk og gunstige vilkår ved innkjøp av produksjonslinjene. CNEI investerte USD 20 millioner for 16,7 % av selskapet i september i år. Avtalen ble forhandlet til svært gunstige vilkår med en selskapsverdi på 2,42 ganger gjennomsnittet av resultatet for 2008 og I oktober hadde sammenliknbare selskaper på Shanghai-børsen en selskapsverdi på omtrent 9,5 ganger netto resultat. Omsetningstallene for årets ni første måneder var under budsjettmålet (RMB millioner mot budsjettert RMB millioner), mens resultatet i den samme perioden var som forventet (RMB 132,1 millioner mot budsjetterte RMB 130,0 millioner). Årsaken til denne utviklingen er at Feida har fokusert mer på å produsere varer med høyere marginer enn ledelsen planla med i budsjettrundene. Avslutningsvis kan det nevnes at Feida har økt eksportandelen, spesielt til Midt- Østen, og i årets ni første måneder sto eksporten for 25 % av den totale omsetningen. Feida Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 2 450, ,0 876, ,0 71 % Resultat 132,1 130,0 79,4 93,0 406 % Flere spennende investeringer I tillegg til å fullføre investeringsprosessen i disse åtte selskapene har CNEI gjennomført due diligence på Tian Xi Auto Parts Group Co., Ltd. og datterselskapet Chengdu Zhengheng Automobile Parts Co., Ltd. (Zhengheng). Zhengheng ble etablert i 1997 i byen Chengdu i Sichuan-provinsen og produserer motorblokker til både bilindustrien og til anleggs- og produksjonsmaskiner. CNEI skal investere USD 7,8 millioner for 30,1 % av selskapet. For å redusere risikoen blir invest eringen gjennomført i to transjer. Forvalter antar at avtalen blir signert innen utgangen av året. CNEI ser også på nye prosjekter, og flere spennende investeringsmuligheter er i vurderings- og due diligence-fasen. Undertegnede besvarer gjerne spørsmål om investeringene på e-postadressen Vær vennlig å ta kontakt på engelsk. Vennlig hilsen GENERAL INVESTOR OF THE FUND FOR AND ON BEHALF OF: NEW ENTERPRISE GI (MAURITIUS) LTD YU XIAOYANG 5

6 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas pl Oslo Design og produksjon:

Halvårsrapport 1-2010

Halvårsrapport 1-2010 PRE I Halvårsrapport 1-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formal å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ). CNEI

Detaljer

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS PRE I Kvartalsrapport 4-2008 PRE China Private Equity I AS Investeringer i aktiva Investeringer i anleggsmidler Investeringer i eiendom PRE China Private Equity I AS har som formål å investere alle sine

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2011

Kvartalsrapport 1-2011 PRE II Kvartalsrapport 1-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2010

Kvartalsrapport 3-2010 PRE I Kvartalsrapport 3-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Halvårsrapport 1-2008

Halvårsrapport 1-2008 PRE I Halvårsrapport 1-2008 PRE China Private Equity I AS Private Equity er en aktivaklasse som historisk sett har vært forbeholdt investorer med betydelig kapital. Gjennom PRE China Private Equity I AS

Detaljer

Halvårsrapport 1-2008

Halvårsrapport 1-2008 PRE II Halvårsrapport 1-2008 PRE China Private Equity II AS Private Equity er en aktivaklasse som historisk sett har vært forbeholdt investorer med betydelig kapital. Gjennom PRE China Private Equity II

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning 2010 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2010

Kvartalsrapport 4-2010 PRE I Kvartalsrapport 4-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

PRE I. Årsrapport PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer

PRE I. Årsrapport PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer PRE I Årsrapport 2007 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 07 Innhold Forvalters rapport 3 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2007 8 Regnskap 9 Noter 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2012

Kvartalsrapport 1-2012 PRE II Kvartalsrapport 1-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2011

Kvartalsrapport 2-2011 PRE I Kvartalsrapport 2-2011 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2012

Kvartalsrapport 4-2012 PRE I Kvartalsrapport 4-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE I Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Årsrapport 2014 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 14 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2014 6 Regnskap og balanse 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE II Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2011

Kvartalsrapport 3-2011 PRE II Kvartalsrapport 3-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 12 Årsrapport 2012 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 4 Årsberetning 2012 5 Resultat og balanse 6

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer PRE I 12 Årsrapport 2012 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2012 5 Regnskap 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Aksjesparekonto - ASK. Den Store Selskapskvelden Petter B. Hermansen

Aksjesparekonto - ASK. Den Store Selskapskvelden Petter B. Hermansen Aksjesparekonto - ASK Den Store Selskapskvelden 06.06.2017 Petter B. Hermansen Hva er Aksjesparekonto (ASK)? Skattegunstig ordning for personlige skatteytere Ordningen gjelder både enkeltaksjer og aksjefond

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning I andre kvartal 21

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer PRE II Årsrapport 2012 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 12 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2012 5 Regnskap og balanse 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012

Kvartalsrapport 2-2012 PRE II Kvartalsrapport 2-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 13 Årsrapport 2013 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2013 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010 NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Oslo 26. august 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon andre kvartal 2010 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010 NEAS ASA

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer 990 794 537

Årsrapport 2014 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer 990 794 537 PRE I 14 Årsrapport 2014 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2014 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport PRE I Kvartalsrapport 1-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer