Årsrapport Kvartalsrapport PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537"

Transkript

1 PRE I Årsrapport 2007 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer

2 PRE Private Equity China I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI ). Gjennom tre emisjoner i 2007 ble det hentet inn brutto emisjonsproveny NOK 150 millioner. CNEI har hentet inn totalt USD 113 millioner fra norske og andre internasjonale investorer, og omtrent USD 80 millioner av dette er innbetalt per PRE China har kommitert USD 25 millioner i CNEI, og per var omtrent 75 % av dette innbetalt. CNEI har kommunisert at det vil bli kalt inn ytterligere kapital i den nærmeste fremtid for å kunne gjennomføre ferdigforhandlede investeringer. Investeringsporteføljen Så langt i år har CNEI vurdert over 180 investeringsmuligheter. Det ble investert i fem av disse, og porteføljen består nå av åtte selskaper. Aiyingshi (AYS) Produsent av babyprodukter På grunn av en priskrig på melkepulver har Aiyingshis marginer vært under press siden mai I motsetning til de største konkurrentene har Aiyingshi valgt å følge planene om organisk vekst, og selskapet er nå den eneste store aktøren som ikke taper penger på salg av melkepulver. Utbyggingen av butikkutsalgene går som planlagt. I første halvår ble det åpnet åtte butikker, og med to nye i tredje kvartal er AYS nå oppe i totalt 27 utsalgssteder. Selskapet planlegger å åpne to til tre nye butikker i fjerde kvartal. Butikknettverket er en viktig del av vekststrategien og bidrar til at AYS kan ta ut større marginer enn konkurrenter som baserer seg på fjernsalg. Driftskostnadene har økt betydelig i løpet av Hovedårsakene til dette er økte lønnsutgifter i forbindelse med at kinesiske myndigheter godkjente en ny arbeidsmiljølov, og større driftsutgifter i butikknettverket enn forventet. I tillegg har selskapet valgt å sette inn større ressurser på markedsføringstiltak på grunn av økt konkurranse. Ett av disse tiltakene er å forbedre postordrekatalogen, noe som gir høyere trykkekostnader. I tredje kvartal ble det funnet skadelige mengder av stoffet melamin i flere av melkeproduktene til noen kinesiske produsenter. AYS importerer produkter av høy kvalitet fra utlandet, og krisen i segmentet for melkeprodukter får derfor ingen finansielle eller ryktemessige følger for selskapet. AYS nådde budsjettmålene for omsetningen, men den pågående priskrigen og økte driftskostnader bidro til at resultatet ble lavere enn forventet. Forvalter mener likevel at selskapet følger en fornuftig vekststrategi, og at fremtidsutsiktene er positive. Børsnoteringen av AYS er i forberedelsesfasen, og etter planen skal selskapet børsnoteres mot slutten av 2009 eller tidlig i Aiyingshi Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 302,7 303,7 112,7 103,2 41 % Resultat 7,5 14,2 1,2 4,9-55 % Jiangnan (JN) Rensing av svovel i gassutslipp I andre og tredje kvartal var fremdriften i pågående prosjekter noe langsommere enn planlagt. Fire av syv prosjekter som skulle vært ferdig innen september, har blitt utsatt til fjerde kvartal. Utsettelsene er midlertidige og er delvis forårsaket av at myndighetene satte en fire måneders byggestopp for alle byggeprosjekter i Beijing og omegn i forbindelse med gjennomføringen av OL. JNs inntekter er basert på ferdigstilte prosjekter, og deler av 2008-inntektene er derfor budsjettert til I løpet av kvartalet signerte JN nye kontrakter til en verdi av til sammen RMB 65 millioner. Ledelsen i selskapet mener de kan signere enda to nye kontrakter før året er omme. Så langt har JN vært underlagt gunstige lokale skatteregler. Når selskapet nå børsnoteres, må det imidlertid si fra seg disse rettighetene med tilbakevirkende kraft. Bortfallet av denne skattefordelen vil ha betydning for resultatet for 2007 og 2

3 fremover. I 2007 betalte JN 7,9 % skatt, men dette blir nå endret til 33 %. Kinesiske myndigheter har innført nye skatteregler i forbindelse med finanskrisen, og fra 2008 er tilsvarende skatt 25 %. På grunn av midlertidige prosjektforsinkelser, høyere råvarekostnader enn forventet og økt næringsskatt ble kvartals resultatet svakere enn forventet. Som en følge av denne utviklingen har forvalter nedjustert budsjettene for Opprinnelig hadde selskapet budsjettert med inntekter for RMB millioner og resultat på RMB millioner for Forvalters oppdaterte budsjett er på henholdsvis RMB 250 millioner og RMB 36 millioner. Selv om justerte inntekter og resultat er lavere enn opprinnelig budsjettert, er den årsjusterte økningen likevel på henholdsvis 123 % og 216 %. UBS, som er tilrettelegger i forbindelse med børsnoteringen, mener JN kan få en meget god børsnotering på grunn av en sterk ledergruppe i selskapet, egenutviklet teknologi og gode vekstutsikter i sektoren. Jiangnan Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 156,8 192,0 80,1 108,0 301 % Resultat 26,7 41,6 13,6 23,4 502 % Chery Corporation (Chery) Bilprodusent De endelige kvartalstallene for Chery for de tre første kvartalene er ikke tilgjengelige ettersom CNEI er en passiv investor. Ifølge eksterne kilder har salget av personbiler falt med 8,7 %, fra biler i de tre første kvartalene i 2007, til i de tre første kvartalene i Dette kommer av Cherys nye modellutvalg, der flere modeller med lave marginer går ut og blir erstattet med biler med høyere marginer. Inntektene har derfor sunket med 10 % i de første syv månedene (tall for august og september er ikke tilgjengelige), mens resultatet steg med 60 % i den samme perioden. I første halvår av 2008 gikk bilsalget i hjemmemarkedet tregere enn normalt, mens eksporten økte med hele 57 % til omtrent biler sammenliknet med samme periode i fjor. Analytikere forventer at Chery er den største eksportøren av personbiler i Kina de neste fem årene. Selskapet bygger nå ut modellutvalget for å sørge for fremtidig vekst. På grunn av et svakt kapitalmarked har Chery utsatt den planlagte børsnoteringen. Ledelsen i selskapet vil utarbeide en fremdriftsplan for børsnoteringen basert på fortløpende informasjon om aksjemarkedet. Qinbao Beef (Qinbao) Produsent av høykvalitets kjøtt I løpet av tredje kvartal kom kjøtt fra omtrent 200 spesialoppdrettede kyr, såkalte Wagyu-hybrider, på markedet. Etterspørselen etter kjøtt fra slike kyr har vokst raskt i det kinesiske markedet. I tredje kvartal åpnet Qinbao også sin andre selvdrevne restaurant og flere franchiserestauranter, alle i Shaanxi-provinsen. Qinbao ble nylig tildelt status som National Leading Enterprise of Agricultural Industrialization (NLEAI). Selskaper som har denne statusen, nyter godt av flere fordeler, blant annet prioritering ved søknad om statlig økonomisk støtte, enklere tilgang på kreditt og godkjenning av nye prosjekter. I tillegg er selskaper med NLEAI-status tilgodesett med en raskere saksbehandling ved innenlands børsnotering. I løpet av de første ni månedene var inntektene i samsvar med budsjettmål, mens resultatet var høyere enn forventet. Etter tre kvartaler hadde Qinbao nesten oppnådd årsbudsjettet på RMB 11 millioner. Resultatveksten er en direkte følge av høyere marginer på nysatsingen på kjøtt fra Wagyu-kyrne. Qinbao Beef Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 112,0 107,7 39,5 35,9 67 % Resultat 10,9 8,3 3,6 2,8 25 % CBS Elektronisk skatteberegnings- og innrapporteringssystem I løpet av tredje kvartal skrev CBS under to nye kontrakter med enerett på å levere skatteberegnings- og innrapporteringssystemer for byggebransjen og eiendomsselskaper i Guangxi- og Sichuan-provinsene. Selskapet leverer nå systemet til fem provinser, etter å ha signert liknende avtaler i Gansu, Xinjiang og Henan. Selskapet forventer å sikre seg de samme rettighetene i Jiangxi-provinsen i løpet av fjerde kvartal i år, og det har også vært snakk om leveranse til indre Mongolia 3

4 og Hubei-provinsen. I løpet av kvartalet har selskapet i tillegg ferdigstilt en nettjeneste for skatterådgivning. Tjenesten tilbyr informasjon til næringsdrivende direkte fra skattekontorene. Denne plattformen vil bli lansert i løpet av fjerde kvartal 2008 og vil generere inntekter gjennom løpende abonnementer. Selskapets revisjonsselskap, PWC, har anbefalt å endre inntektsrapporteringen. Heretter skal ikke salgskommisjoner til selskapets distributører føres som inntekter, og budsjetterte inntekter er derfor redusert fra RMB 96 millioner til RMB 60 millioner. Resultatet på RMB 50 millioner forblir uendret. Selv om CBS så langt leverer bedre kvartalsresultater enn forventet, må selskapet også levere gode resultater neste kvartal for å nå budsjettmålene for Inntektene i fjerde kvartal skal være RMB 33 millioner og resultatet på RMB 25 millioner. Ledelsen i selskapet er fortrolige med disse budsjettmålene og argumenterer med at lokale skattemyndigheter vil bidra til å sørge for rask implementering av CBS elektroniske systemer. Selskapet har garantert forvalteren at netto resultat blir på RMB 50 millioner. Hvis dette målet ikke nås, blir CNEI kompensert med en større aksjeandel for å sikre at forholdet mellom kjøpspris og resultat er det samme som ved kjøpstidspunktet. Dette gir god nedsidebeskyttelse for investorene. CBS Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 26,7 24,0 10,5 12,0 211 % Resultat 24,3 20,0 10,1 10,0 314 % Liyuan Produksjon av aluminiumsprofiler I juni i år kjøpte CNEI 16,1 % av Liyuan for omtrent USD 7,5 millioner. Verdien av selskapet ble vurdert til 4,4 ganger netto resultat for 2008, og ledelsen i selskapet garanterer for dette resultatet ved å gi CNEI flere aksjer for å kompensere for en eventuell negativ differanse. Liyuan er en av de største produsentene av høykvalitets aluminiumsprofiler i Nordøst-Kina. I løpet av året har selskapet økt andelen industrielle kunder fra 25 % til 40 % for å være mindre avhengig av kunder innenfor byggeindustrien. For eksempel skal Liyuan levere aluminiumsprofiler for RMB 100 millioner til en japansk produsent av datakabinett som skal produsere kabinett for datamaskinprodusenten Apple. Andre eksempler er leveranser av deler til containere for havtransport og deler til bilindustrien. Både driftsinntekter og -resultat var i tråd med budsjettmålene, og selskapet rapporterer om noe økte marginer. Ledelsen tror etterspørselen fra byggeindustrien vil reduseres i løpet av 2009, og varsler at det kan bli en utfordring å nå budsjett erte mål for neste år. Utvidelsen av kundebasen kan imidlertid bidra til at avviket blir mindre enn forventet, og ledelsen reduserer nå kredittperioden for nye fordringer og fokuserer på å drive inn utestående fordringer. Forberedelsene til børsnotering av Liyuan går etter planen, og selskapet skal gå på børs i løpet av første halvdel av Liyuan Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 474,20 475,0 270,2 250,0 277 % Resultat 34,60 29,9 16,6 15,0 325 % Yida Snacksprodusent Yida er Kinas største og mest lønnsomme merkevareprodusent av snacks basert på hagtorn, som er en frukt med lange tradisjoner i Kina. Yida produserer også andre fruktbaserte matvarer. Markedsføring og salg av produktene skjer gjennom et bredt nettverk av 500 uavhengige forhandlere over hele Kina, for eksempel gjennom butikkjedene Wal-Mart og Carrefour. Selskapet er en betydelig aktør i lokalsamfunnet. Yida skaper inntekter for omtrent femti tusen bønder, og er en av de største skattebetalerne. Lokale myndigheter støtter derfor selskapet på de områdene det lar seg gjøre. I likhet med Qinbao Beef har Yida fått status som NLEAI, noe som blant annet gir mulighet for en raskere godkjenningsprosess ved børsnotering. CNEI investerte USD 5 millioner for 25 % av selskapet i september i år. Investeringen ble gjort på gunstige inngangsvilkår med et pris resultat-forhold (P/E ratio) på 6,2 ganger budsjettert resultat for 2008, og 4,9 ganger forventet resultat for Et sammenliknbart børsnotert selskap på Shanghai-børsen ble i oktober i år handlet med et pris resultat-forhold på 4

5 omtrent 37 ganger. Ledelsen i Yida har garantert for budsjettmålene i 2008 og 2009, og vil gi CNEI aksjer for å kompens ere for et eventuelt avvik. Selskapet bruker nylig innskutt kapital til å kjøpe mer råvarer fra årets avlinger og til å bygge et nytt varelager for hurtigkjøling. Deler av den innskutte kapitalen skal også brukes til nye markedsføringstiltak og promotering av produktene. Kvartalstallene for tredje kvartal er i tråd med budsjettene, og CNEI forventer at selskapet når omsetningsmålene for 2008 og overstiger budsjetterte inntekter. Ledelsen i Yida tar sikte på en kinesisk børsnotering, men utenlandske børser og et innenlands oppkjøp eller sammenslåing er også interessante alternativer. Yida Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 96,0 101,3 30,0 33,8 - Resultat 11,0 11,3 3,6 3,8 - Feida Varmvalsing av stålplater Feida ble etablert i 2003 og er en ledende privateid stålplateprodusent. Selskapet har spesialisert seg på varmvalsing av medium og tykke stålplater og skal nå bygge ut kapasiteten fra 1,2 til 2,2 millioner tonn p.a. ved å investere i en ny produksjonslinje. Med den nye linjen er Feida den største uavhengige produsenten av varmvalsede stålplater med medium tykkelse. Selskapet fokuserer på å produsere standard stålplater i karbonstål til en rekke sektorer, for eksempel bygg- og anleggsbransjen, skipsbygging, maskiner og annet produksjonsutstyr og anlegg for utnyttelse av energi- og natur ressurser. Feida blir ansett som en av de to beste produsentene av stålplater av høy kvalitet i Kina. Selskapet har dessuten lavest kostnadsbase av alle produsentene i segmentet på grunn av at det eier en egen havn på Yangtze-elven som gir lave transportkostnader, svært kostnadseffektiv produksjonsteknikk og gunstige vilkår ved innkjøp av produksjonslinjene. CNEI investerte USD 20 millioner for 16,7 % av selskapet i september i år. Avtalen ble forhandlet til svært gunstige vilkår med en selskapsverdi på 2,42 ganger gjennomsnittet av resultatet for 2008 og I oktober hadde sammenliknbare selskaper på Shanghai-børsen en selskapsverdi på omtrent 9,5 ganger netto resultat. Omsetningstallene for årets ni første måneder var under budsjettmålet (RMB millioner mot budsjettert RMB millioner), mens resultatet i den samme perioden var som forventet (RMB 132,1 millioner mot budsjetterte RMB 130,0 millioner). Årsaken til denne utviklingen er at Feida har fokusert mer på å produsere varer med høyere marginer enn ledelsen planla med i budsjettrundene. Avslutningsvis kan det nevnes at Feida har økt eksportandelen, spesielt til Midt- Østen, og i årets ni første måneder sto eksporten for 25 % av den totale omsetningen. Feida Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 2 450, ,0 876, ,0 71 % Resultat 132,1 130,0 79,4 93,0 406 % Flere spennende investeringer I tillegg til å fullføre investeringsprosessen i disse åtte selskapene har CNEI gjennomført due diligence på Tian Xi Auto Parts Group Co., Ltd. og datterselskapet Chengdu Zhengheng Automobile Parts Co., Ltd. (Zhengheng). Zhengheng ble etablert i 1997 i byen Chengdu i Sichuan-provinsen og produserer motorblokker til både bilindustrien og til anleggs- og produksjonsmaskiner. CNEI skal investere USD 7,8 millioner for 30,1 % av selskapet. For å redusere risikoen blir invest eringen gjennomført i to transjer. Forvalter antar at avtalen blir signert innen utgangen av året. CNEI ser også på nye prosjekter, og flere spennende investeringsmuligheter er i vurderings- og due diligence-fasen. Undertegnede besvarer gjerne spørsmål om investeringene på e-postadressen Vær vennlig å ta kontakt på engelsk. Vennlig hilsen GENERAL INVESTOR OF THE FUND FOR AND ON BEHALF OF: NEW ENTERPRISE GI (MAURITIUS) LTD YU XIAOYANG 5

6 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas pl Oslo Design og produksjon:

Halvårsrapport 1-2010

Halvårsrapport 1-2010 PRE I Halvårsrapport 1-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formal å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ). CNEI

Detaljer

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS PRE I Kvartalsrapport 4-2008 PRE China Private Equity I AS Investeringer i aktiva Investeringer i anleggsmidler Investeringer i eiendom PRE China Private Equity I AS har som formål å investere alle sine

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2011

Kvartalsrapport 1-2011 PRE II Kvartalsrapport 1-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2010

Kvartalsrapport 3-2010 PRE I Kvartalsrapport 3-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Halvårsrapport 1-2008

Halvårsrapport 1-2008 PRE I Halvårsrapport 1-2008 PRE China Private Equity I AS Private Equity er en aktivaklasse som historisk sett har vært forbeholdt investorer med betydelig kapital. Gjennom PRE China Private Equity I AS

Detaljer

Halvårsrapport 1-2008

Halvårsrapport 1-2008 PRE II Halvårsrapport 1-2008 PRE China Private Equity II AS Private Equity er en aktivaklasse som historisk sett har vært forbeholdt investorer med betydelig kapital. Gjennom PRE China Private Equity II

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning 2010 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2011

Kvartalsrapport 2-2011 PRE I Kvartalsrapport 2-2011 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2012

Kvartalsrapport 1-2012 PRE II Kvartalsrapport 1-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2010

Kvartalsrapport 4-2010 PRE I Kvartalsrapport 4-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

PRE I. Årsrapport PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer

PRE I. Årsrapport PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer PRE I Årsrapport 2007 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 07 Innhold Forvalters rapport 3 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2007 8 Regnskap 9 Noter 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE I Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Årsrapport 2014 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 14 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2014 6 Regnskap og balanse 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2012

Kvartalsrapport 4-2012 PRE I Kvartalsrapport 4-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE II Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2011

Kvartalsrapport 3-2011 PRE II Kvartalsrapport 3-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 12 Årsrapport 2012 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 4 Årsberetning 2012 5 Resultat og balanse 6

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012

Kvartalsrapport 2-2012 PRE II Kvartalsrapport 2-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 13 Årsrapport 2013 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2013 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 216 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer 990 794 537

Årsrapport 2014 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer 990 794 537 PRE I 14 Årsrapport 2014 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2014 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport PRE I Kvartalsrapport 1-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT JUNI

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 1-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 1-2014 EiendomsInvest Tyskland II AS EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer