Årsrapport Kvartalsrapport PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537"

Transkript

1 PRE I Årsrapport 2007 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer

2 PRE Private Equity China I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI ). Gjennom tre emisjoner i 2007 ble det hentet inn brutto emisjonsproveny NOK 150 millioner. CNEI har hentet inn totalt USD 113 millioner fra norske og andre internasjonale investorer, og omtrent USD 80 millioner av dette er innbetalt per PRE China har kommitert USD 25 millioner i CNEI, og per var omtrent 75 % av dette innbetalt. CNEI har kommunisert at det vil bli kalt inn ytterligere kapital i den nærmeste fremtid for å kunne gjennomføre ferdigforhandlede investeringer. Investeringsporteføljen Så langt i år har CNEI vurdert over 180 investeringsmuligheter. Det ble investert i fem av disse, og porteføljen består nå av åtte selskaper. Aiyingshi (AYS) Produsent av babyprodukter På grunn av en priskrig på melkepulver har Aiyingshis marginer vært under press siden mai I motsetning til de største konkurrentene har Aiyingshi valgt å følge planene om organisk vekst, og selskapet er nå den eneste store aktøren som ikke taper penger på salg av melkepulver. Utbyggingen av butikkutsalgene går som planlagt. I første halvår ble det åpnet åtte butikker, og med to nye i tredje kvartal er AYS nå oppe i totalt 27 utsalgssteder. Selskapet planlegger å åpne to til tre nye butikker i fjerde kvartal. Butikknettverket er en viktig del av vekststrategien og bidrar til at AYS kan ta ut større marginer enn konkurrenter som baserer seg på fjernsalg. Driftskostnadene har økt betydelig i løpet av Hovedårsakene til dette er økte lønnsutgifter i forbindelse med at kinesiske myndigheter godkjente en ny arbeidsmiljølov, og større driftsutgifter i butikknettverket enn forventet. I tillegg har selskapet valgt å sette inn større ressurser på markedsføringstiltak på grunn av økt konkurranse. Ett av disse tiltakene er å forbedre postordrekatalogen, noe som gir høyere trykkekostnader. I tredje kvartal ble det funnet skadelige mengder av stoffet melamin i flere av melkeproduktene til noen kinesiske produsenter. AYS importerer produkter av høy kvalitet fra utlandet, og krisen i segmentet for melkeprodukter får derfor ingen finansielle eller ryktemessige følger for selskapet. AYS nådde budsjettmålene for omsetningen, men den pågående priskrigen og økte driftskostnader bidro til at resultatet ble lavere enn forventet. Forvalter mener likevel at selskapet følger en fornuftig vekststrategi, og at fremtidsutsiktene er positive. Børsnoteringen av AYS er i forberedelsesfasen, og etter planen skal selskapet børsnoteres mot slutten av 2009 eller tidlig i Aiyingshi Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 302,7 303,7 112,7 103,2 41 % Resultat 7,5 14,2 1,2 4,9-55 % Jiangnan (JN) Rensing av svovel i gassutslipp I andre og tredje kvartal var fremdriften i pågående prosjekter noe langsommere enn planlagt. Fire av syv prosjekter som skulle vært ferdig innen september, har blitt utsatt til fjerde kvartal. Utsettelsene er midlertidige og er delvis forårsaket av at myndighetene satte en fire måneders byggestopp for alle byggeprosjekter i Beijing og omegn i forbindelse med gjennomføringen av OL. JNs inntekter er basert på ferdigstilte prosjekter, og deler av 2008-inntektene er derfor budsjettert til I løpet av kvartalet signerte JN nye kontrakter til en verdi av til sammen RMB 65 millioner. Ledelsen i selskapet mener de kan signere enda to nye kontrakter før året er omme. Så langt har JN vært underlagt gunstige lokale skatteregler. Når selskapet nå børsnoteres, må det imidlertid si fra seg disse rettighetene med tilbakevirkende kraft. Bortfallet av denne skattefordelen vil ha betydning for resultatet for 2007 og 2

3 fremover. I 2007 betalte JN 7,9 % skatt, men dette blir nå endret til 33 %. Kinesiske myndigheter har innført nye skatteregler i forbindelse med finanskrisen, og fra 2008 er tilsvarende skatt 25 %. På grunn av midlertidige prosjektforsinkelser, høyere råvarekostnader enn forventet og økt næringsskatt ble kvartals resultatet svakere enn forventet. Som en følge av denne utviklingen har forvalter nedjustert budsjettene for Opprinnelig hadde selskapet budsjettert med inntekter for RMB millioner og resultat på RMB millioner for Forvalters oppdaterte budsjett er på henholdsvis RMB 250 millioner og RMB 36 millioner. Selv om justerte inntekter og resultat er lavere enn opprinnelig budsjettert, er den årsjusterte økningen likevel på henholdsvis 123 % og 216 %. UBS, som er tilrettelegger i forbindelse med børsnoteringen, mener JN kan få en meget god børsnotering på grunn av en sterk ledergruppe i selskapet, egenutviklet teknologi og gode vekstutsikter i sektoren. Jiangnan Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 156,8 192,0 80,1 108,0 301 % Resultat 26,7 41,6 13,6 23,4 502 % Chery Corporation (Chery) Bilprodusent De endelige kvartalstallene for Chery for de tre første kvartalene er ikke tilgjengelige ettersom CNEI er en passiv investor. Ifølge eksterne kilder har salget av personbiler falt med 8,7 %, fra biler i de tre første kvartalene i 2007, til i de tre første kvartalene i Dette kommer av Cherys nye modellutvalg, der flere modeller med lave marginer går ut og blir erstattet med biler med høyere marginer. Inntektene har derfor sunket med 10 % i de første syv månedene (tall for august og september er ikke tilgjengelige), mens resultatet steg med 60 % i den samme perioden. I første halvår av 2008 gikk bilsalget i hjemmemarkedet tregere enn normalt, mens eksporten økte med hele 57 % til omtrent biler sammenliknet med samme periode i fjor. Analytikere forventer at Chery er den største eksportøren av personbiler i Kina de neste fem årene. Selskapet bygger nå ut modellutvalget for å sørge for fremtidig vekst. På grunn av et svakt kapitalmarked har Chery utsatt den planlagte børsnoteringen. Ledelsen i selskapet vil utarbeide en fremdriftsplan for børsnoteringen basert på fortløpende informasjon om aksjemarkedet. Qinbao Beef (Qinbao) Produsent av høykvalitets kjøtt I løpet av tredje kvartal kom kjøtt fra omtrent 200 spesialoppdrettede kyr, såkalte Wagyu-hybrider, på markedet. Etterspørselen etter kjøtt fra slike kyr har vokst raskt i det kinesiske markedet. I tredje kvartal åpnet Qinbao også sin andre selvdrevne restaurant og flere franchiserestauranter, alle i Shaanxi-provinsen. Qinbao ble nylig tildelt status som National Leading Enterprise of Agricultural Industrialization (NLEAI). Selskaper som har denne statusen, nyter godt av flere fordeler, blant annet prioritering ved søknad om statlig økonomisk støtte, enklere tilgang på kreditt og godkjenning av nye prosjekter. I tillegg er selskaper med NLEAI-status tilgodesett med en raskere saksbehandling ved innenlands børsnotering. I løpet av de første ni månedene var inntektene i samsvar med budsjettmål, mens resultatet var høyere enn forventet. Etter tre kvartaler hadde Qinbao nesten oppnådd årsbudsjettet på RMB 11 millioner. Resultatveksten er en direkte følge av høyere marginer på nysatsingen på kjøtt fra Wagyu-kyrne. Qinbao Beef Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 112,0 107,7 39,5 35,9 67 % Resultat 10,9 8,3 3,6 2,8 25 % CBS Elektronisk skatteberegnings- og innrapporteringssystem I løpet av tredje kvartal skrev CBS under to nye kontrakter med enerett på å levere skatteberegnings- og innrapporteringssystemer for byggebransjen og eiendomsselskaper i Guangxi- og Sichuan-provinsene. Selskapet leverer nå systemet til fem provinser, etter å ha signert liknende avtaler i Gansu, Xinjiang og Henan. Selskapet forventer å sikre seg de samme rettighetene i Jiangxi-provinsen i løpet av fjerde kvartal i år, og det har også vært snakk om leveranse til indre Mongolia 3

4 og Hubei-provinsen. I løpet av kvartalet har selskapet i tillegg ferdigstilt en nettjeneste for skatterådgivning. Tjenesten tilbyr informasjon til næringsdrivende direkte fra skattekontorene. Denne plattformen vil bli lansert i løpet av fjerde kvartal 2008 og vil generere inntekter gjennom løpende abonnementer. Selskapets revisjonsselskap, PWC, har anbefalt å endre inntektsrapporteringen. Heretter skal ikke salgskommisjoner til selskapets distributører føres som inntekter, og budsjetterte inntekter er derfor redusert fra RMB 96 millioner til RMB 60 millioner. Resultatet på RMB 50 millioner forblir uendret. Selv om CBS så langt leverer bedre kvartalsresultater enn forventet, må selskapet også levere gode resultater neste kvartal for å nå budsjettmålene for Inntektene i fjerde kvartal skal være RMB 33 millioner og resultatet på RMB 25 millioner. Ledelsen i selskapet er fortrolige med disse budsjettmålene og argumenterer med at lokale skattemyndigheter vil bidra til å sørge for rask implementering av CBS elektroniske systemer. Selskapet har garantert forvalteren at netto resultat blir på RMB 50 millioner. Hvis dette målet ikke nås, blir CNEI kompensert med en større aksjeandel for å sikre at forholdet mellom kjøpspris og resultat er det samme som ved kjøpstidspunktet. Dette gir god nedsidebeskyttelse for investorene. CBS Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 26,7 24,0 10,5 12,0 211 % Resultat 24,3 20,0 10,1 10,0 314 % Liyuan Produksjon av aluminiumsprofiler I juni i år kjøpte CNEI 16,1 % av Liyuan for omtrent USD 7,5 millioner. Verdien av selskapet ble vurdert til 4,4 ganger netto resultat for 2008, og ledelsen i selskapet garanterer for dette resultatet ved å gi CNEI flere aksjer for å kompensere for en eventuell negativ differanse. Liyuan er en av de største produsentene av høykvalitets aluminiumsprofiler i Nordøst-Kina. I løpet av året har selskapet økt andelen industrielle kunder fra 25 % til 40 % for å være mindre avhengig av kunder innenfor byggeindustrien. For eksempel skal Liyuan levere aluminiumsprofiler for RMB 100 millioner til en japansk produsent av datakabinett som skal produsere kabinett for datamaskinprodusenten Apple. Andre eksempler er leveranser av deler til containere for havtransport og deler til bilindustrien. Både driftsinntekter og -resultat var i tråd med budsjettmålene, og selskapet rapporterer om noe økte marginer. Ledelsen tror etterspørselen fra byggeindustrien vil reduseres i løpet av 2009, og varsler at det kan bli en utfordring å nå budsjett erte mål for neste år. Utvidelsen av kundebasen kan imidlertid bidra til at avviket blir mindre enn forventet, og ledelsen reduserer nå kredittperioden for nye fordringer og fokuserer på å drive inn utestående fordringer. Forberedelsene til børsnotering av Liyuan går etter planen, og selskapet skal gå på børs i løpet av første halvdel av Liyuan Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 474,20 475,0 270,2 250,0 277 % Resultat 34,60 29,9 16,6 15,0 325 % Yida Snacksprodusent Yida er Kinas største og mest lønnsomme merkevareprodusent av snacks basert på hagtorn, som er en frukt med lange tradisjoner i Kina. Yida produserer også andre fruktbaserte matvarer. Markedsføring og salg av produktene skjer gjennom et bredt nettverk av 500 uavhengige forhandlere over hele Kina, for eksempel gjennom butikkjedene Wal-Mart og Carrefour. Selskapet er en betydelig aktør i lokalsamfunnet. Yida skaper inntekter for omtrent femti tusen bønder, og er en av de største skattebetalerne. Lokale myndigheter støtter derfor selskapet på de områdene det lar seg gjøre. I likhet med Qinbao Beef har Yida fått status som NLEAI, noe som blant annet gir mulighet for en raskere godkjenningsprosess ved børsnotering. CNEI investerte USD 5 millioner for 25 % av selskapet i september i år. Investeringen ble gjort på gunstige inngangsvilkår med et pris resultat-forhold (P/E ratio) på 6,2 ganger budsjettert resultat for 2008, og 4,9 ganger forventet resultat for Et sammenliknbart børsnotert selskap på Shanghai-børsen ble i oktober i år handlet med et pris resultat-forhold på 4

5 omtrent 37 ganger. Ledelsen i Yida har garantert for budsjettmålene i 2008 og 2009, og vil gi CNEI aksjer for å kompens ere for et eventuelt avvik. Selskapet bruker nylig innskutt kapital til å kjøpe mer råvarer fra årets avlinger og til å bygge et nytt varelager for hurtigkjøling. Deler av den innskutte kapitalen skal også brukes til nye markedsføringstiltak og promotering av produktene. Kvartalstallene for tredje kvartal er i tråd med budsjettene, og CNEI forventer at selskapet når omsetningsmålene for 2008 og overstiger budsjetterte inntekter. Ledelsen i Yida tar sikte på en kinesisk børsnotering, men utenlandske børser og et innenlands oppkjøp eller sammenslåing er også interessante alternativer. Yida Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 96,0 101,3 30,0 33,8 - Resultat 11,0 11,3 3,6 3,8 - Feida Varmvalsing av stålplater Feida ble etablert i 2003 og er en ledende privateid stålplateprodusent. Selskapet har spesialisert seg på varmvalsing av medium og tykke stålplater og skal nå bygge ut kapasiteten fra 1,2 til 2,2 millioner tonn p.a. ved å investere i en ny produksjonslinje. Med den nye linjen er Feida den største uavhengige produsenten av varmvalsede stålplater med medium tykkelse. Selskapet fokuserer på å produsere standard stålplater i karbonstål til en rekke sektorer, for eksempel bygg- og anleggsbransjen, skipsbygging, maskiner og annet produksjonsutstyr og anlegg for utnyttelse av energi- og natur ressurser. Feida blir ansett som en av de to beste produsentene av stålplater av høy kvalitet i Kina. Selskapet har dessuten lavest kostnadsbase av alle produsentene i segmentet på grunn av at det eier en egen havn på Yangtze-elven som gir lave transportkostnader, svært kostnadseffektiv produksjonsteknikk og gunstige vilkår ved innkjøp av produksjonslinjene. CNEI investerte USD 20 millioner for 16,7 % av selskapet i september i år. Avtalen ble forhandlet til svært gunstige vilkår med en selskapsverdi på 2,42 ganger gjennomsnittet av resultatet for 2008 og I oktober hadde sammenliknbare selskaper på Shanghai-børsen en selskapsverdi på omtrent 9,5 ganger netto resultat. Omsetningstallene for årets ni første måneder var under budsjettmålet (RMB millioner mot budsjettert RMB millioner), mens resultatet i den samme perioden var som forventet (RMB 132,1 millioner mot budsjetterte RMB 130,0 millioner). Årsaken til denne utviklingen er at Feida har fokusert mer på å produsere varer med høyere marginer enn ledelsen planla med i budsjettrundene. Avslutningsvis kan det nevnes at Feida har økt eksportandelen, spesielt til Midt- Østen, og i årets ni første måneder sto eksporten for 25 % av den totale omsetningen. Feida Hittil i år 3. kvartal 2008 Vekst mot forrige år Omsetning 2 450, ,0 876, ,0 71 % Resultat 132,1 130,0 79,4 93,0 406 % Flere spennende investeringer I tillegg til å fullføre investeringsprosessen i disse åtte selskapene har CNEI gjennomført due diligence på Tian Xi Auto Parts Group Co., Ltd. og datterselskapet Chengdu Zhengheng Automobile Parts Co., Ltd. (Zhengheng). Zhengheng ble etablert i 1997 i byen Chengdu i Sichuan-provinsen og produserer motorblokker til både bilindustrien og til anleggs- og produksjonsmaskiner. CNEI skal investere USD 7,8 millioner for 30,1 % av selskapet. For å redusere risikoen blir invest eringen gjennomført i to transjer. Forvalter antar at avtalen blir signert innen utgangen av året. CNEI ser også på nye prosjekter, og flere spennende investeringsmuligheter er i vurderings- og due diligence-fasen. Undertegnede besvarer gjerne spørsmål om investeringene på e-postadressen Vær vennlig å ta kontakt på engelsk. Vennlig hilsen GENERAL INVESTOR OF THE FUND FOR AND ON BEHALF OF: NEW ENTERPRISE GI (MAURITIUS) LTD YU XIAOYANG 5

6 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas pl Oslo Design og produksjon:

Kvartalsrapport 4-2010

Kvartalsrapport 4-2010 PRE I Kvartalsrapport 4-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE I Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL 4. KVARTAL PRE II Kvartalsrapport har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Derfor omhandler denne rapporten PRE II. PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport delt mellom papir og nett Hoveddelen av Ferds årsrapport for 2008 foreligger både i denne trykte versjonen og i pdf-format,

Detaljer

Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet

Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet Page 1 of 8 Investeringer i det kinesiske aksjemarkedet Temaartikkel 3 Kina er i ferd med å bli en av verdens største økonomier. Likevel er kun en ubetydelig del av Petroleumsfondet plassert i kinesiske

Detaljer

Integrert rapport 2014

Integrert rapport 2014 Integrert rapport 2014 Dette PDF-dokumentet har samlet alt innhold på Cermaqs integrerte rapport 2014 som er tilgjengelig på www.rapport2014.cermaq.com Cermaq group AS integrert rapport 2014 1 Innhold

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. SEPTEMBER 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Eiendomsfondet eies av

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

NORSKE SKOG 2003. Rapport 2. kvartal. Svake, men stabile markeder. Improvement 2003 har gitt en effekt på 320 millioner. Tidenes laveste H-verdi

NORSKE SKOG 2003. Rapport 2. kvartal. Svake, men stabile markeder. Improvement 2003 har gitt en effekt på 320 millioner. Tidenes laveste H-verdi NORSKE SKOG 2003 Rapport 2. kvartal Svake, men stabile markeder Improvement 2003 har gitt en effekt på 320 millioner Tidenes laveste H-verdi Fortsatt svake markeder for trykkpapir Driftsresultatet i 2.

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA

ÅRSRAPPORT 2009 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA ÅRSRAPPORT 2009 RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA REC STYRET 2009 DAG OPEDAL (1959) Styreleder i Renewable Energy Corporation ASA siden juni 2009. For tiden konsernsjef i Orkla ASA. Styremedlem i Jotun

Detaljer

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2010 Årsrapport Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Inntekter opp 11 % og risikojustert resultat opp 22 % i. Netto renteinntekter og netto gevinst

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Renewable Energy Corporation ASA Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Markedshøyskolen Campus Kristiania Bacheloroppgave i internasjonal markedsføring BAC3100 2012 Studentnummer:

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Jotun og regnskapene for 2011 Utdrag fra årsregnskapene for 2011

Jotun og regnskapene for 2011 Utdrag fra årsregnskapene for 2011 Jotun i 2011 Jotun og regnskapene for 2011 Utdrag fra årsregnskapene for 2011 Overgang til nytt regnskapsspråk, IFRS Jotun har gjennom årene utviklet seg til å bli et internasjonalt konsern, og ved fjorårets

Detaljer