Kvartalsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 3-2010"

Transkript

1 PRE I Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

2 PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ). CNEI I har så langt investert i ti selskaper, og gjenstående investeringsramme er i overkant av USD 10 millioner. Forvalter er i forhandlinger med flere interessante investeringsmuligheter. Denne rapporten går nærmere inn på den finansielle situasjonen til hvert av selskapene i porteføljen. Forvalters rapport Den økonomiske veksten i Kina fortsatte å avta i årets tredje kvartal, mens kinesisk inflasjon opplevde en kraftig økning mot slutten av kvartalet og var ca. 4 % p.a., det høyeste nivået på to år. Landets bruttonasjonalprodukt ( BNP ) steg 9,6 % i løpet av 3. kvartal sammenlignet med den samme perioden i fjor. Den reduserte veksten i BNP er et resultat av den kinesiske regjeringens forsøk på å få en myk landing for økonomien etter flere år med kraftig vekst. Regjeringen har implementert flere tiltak i løpet av 3. kvartal, hvorav innstramningen av bankenes utlånsaktiviteter til eiendomsinvesteringer har hatt størst innstramningseffekt. Konsumprisindeksen steg 3,6 % i september sammenlignet med samme måned i 2009, opp fra 3,5 % i august og 3,3 % i juli, og overskred dermed regjeringens målsetning om et øvre tak på 3 % for hele En økende konsumprisindeks i kombinasjon med den årlige spareraten på 2,25 % skaper negative realrenter, som resulterer i at flere kinesere nå plasserer pengene sine i eiendom. Dette har igjen ført til en kraftig prisøkning på eiendom i Kinas største byer som nå er på rekordhøye nivåer, og bidrar til at styresmaktenes målsetning om en myk landing for økonomien blir vanskeligere å oppnå. Den kinesiske regjeringen er således under et press på å få kontroll over de eskalerende eiendomsprisene. Regjeringens viktigste hjelpemiddel så langt har vært å øke prosentandelen av pengereserver som bankene er pålagt å plassere rentefritt hos sentralbanken. Tiltaket har ført til redusert likviditeten i markedet, men har ingen innvirkning på den negative realrenten. Forvalter forventer derfor at den kinesiske sentralbanken vil øke rentenivået i løpet av de neste 3 til 6 månedene. Investeringer gjort før 2010 Aiyingshi (Detaljist av produkter til mor og spedbarn) % 5,6 4,9 114 % 30 % 126 % % 10,9 9,3 117 % 28 % 169 % Aiyingshi fortsatte å levere sterke resultater i 3. kvartal. Resultatet oversteg budsjetterte tall med 14 % og hadde en økning på 126 % sammenlignet med 3. kvartal Bedre prisbetingelser hos flere leverandører, et insentivsystem som belønner ansatte ved salg av høymarginsprodukter, samt en videreføring av selskapets strenge kontroll av driftskostnader har ført til forbedrede marginer. Det kvartalsvise salget økte med 30 % sammenlignet med 3. kvartal Årsaken til dette var en betydelig salgsøkning per kvadratmeter. Totale inntekter var derimot lavere enn budsjettert primært på grunn av nye butikklanseringer som gikk langsommere enn opprinnelig planlagt. Hard konkurranse fra internett- og katalogbaserte konkurrenter, spesielt i markedene utenfor Shanghai, hadde en negativ innvirkning på Aiyingshis salg i disse salgskanalene. Selskapet forventer fortsatt stigende resultatvekst i 4. kvartal, og resultatet for hele 2010 forventes å overstige budsjettet med minimum 20 %. Aiyingshi har påbegynt forberedelsene til en innenlandsk børsnotering i andre halvdel av Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

3 Jiangnan (rensing av svovel i gassutslipp) % 7, % -11 % -43 % Qinbao Beef (produsent av høykvalitetskjøtt) % 13,2 9,6 138 % 50 % 109 % % 4, % -8 % -76 % Jiangnans forretningsaktiviteter opplevde en kraftig oppsving i 3. kvartal. Driften, som er prosjektbasert, har derimot totalt sett så langt i år blitt negativt påvirket av forsinkelser i offentlige prosjekter. I tillegg forårsaket regjeringens mandat til reduksjon av karbondioksidutslipp flere påtvungne forsinkelser i utbyggingen av nye kraftanlegg. Mandatet førte også til at flere kraftanlegg ble stengt ned i sommermånedene, som igjen førte til forsinkelser i mange av Jiangnan sine svovelrensingsprosjekter. Jiangnan startet ekspansjonen av selskapets svovelrensingteknologi til stålproduksjon- og kraftproduksjonsindustrien for flere år siden, og i september i år mottok de et teknologipatent på sin rensingsapplikasjon innen stålproduksjonsindustri. Selskapet vant også anbudsrundene og har signert kontrakter på tre prosjekter innen petrokjemi- og stålproduksjonsindustrien i løpet av kvartalet. Prosjektene har en samlet verdi på RMB 110 millioner eller omtrent NOK 102,5 millioner. Chery Corporation (bilprodusent) Chery solgte biler i løpet av årets 3. kvartal, en økning på 14 % fra 2. kvartal og en økning på 30 % sammenlignet med 3. kvartal i fjor. I tillegg eksporterte selskapet biler, en økning på 39 % fra 2. kvartal. I løpet av årets ni første måneder ble det eksportert hele biler, noe som gjør Chery til den største eksportøren blant de kinesiske bilprodusentene % 28 23,1 121 % 46 % 90 % Qinbao oversteg det budsjetterte kvartalsresultatet med 38 % i 3. kvartal i år, og hadde samtidig en 109 % resultatøkning i forhold til 3. kvartal Økningen i kvartalsresultatet skyldes hovedsakelig salget av 500 høykvalitets hybridkveg. Selskapet startet salget av denne type biff i oktober i fjor, og slaktet totalt 500 kyr i løpet av Produsenten planlegger å slakte og selge rundt kyr i Fra og med 2011 vil produsentens høykvalitetsbiff, med et dekningsbidrag på 40 %, gradvis erstatte salget av biff fra vanlig kveg (med et dekningsbidrag på mindre enn 20 %). For å understøtte selskapets vekststrategi er Qinbao i gang med utbyggingen av et moderne foringsanlegg med 20 storfeinnhegninger som rommer samtlige av selskapets høykvalitetskveg. Innhegningene har plass til totalt kyr, og anlegget okkuperer et areal på 0,67 kvadratkilometer. De lokale myndighetene har gått med på å subsidiere leieutgiftene i sin helhet i 30 år fremover, og Qinbao tok i bruk de første 10 innhegningene i august. Selskapet har påbegynt forberedelsene til en innenlandsk børsnotering, og både revisor, advokater og investeringsbanken som skal fungere som den primære tilretteleggeren er igang med due diligence. Det forventes av Qinbao omgjøres til et allminnelig aksjeselskap i løpet av 1. kvartal 2011, med søknad om børsnotering i løpet av 3. kvartal samme år. Totalt ble 9 Chery-bilmodeller sertifisert etter den kinesiske regjeringens energibesparelsesstandard i løpet av 3. kvartal. Sertifiseringen virker salgsfremmende for Chery idet regjeringen tilbyr kjøpsrabatter til forbrukere som kjøper energibesparende biler. Totalt har produsenten 29 bilmodeller som opprettholder denne sertifiserte standarden. Chery har fremdeles ikke kunngjort et planlagt tidspunkt for børsnotering av selskapet. Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 3

4 CBS (elektronisk skatteberegnings- og innrapporteringssystem) % 11,6 21,6 54 % 29 % 39 % % 28,9 40,5 71 % 5 % -3 % CBS kunne vise til en salgsøkning på 29 % i årets tredje kvartal sammenlignet med 3. kvartal Selskapet har ekspandert salget av sin førstegenerasjon programvare til flere kinesiske provinser, men mange regionale skatteetater har valgt å vente med implementeringen av programvaren i påvente av selskapets nye programvareversjon før de treffer en endelig kjøpsbeslutning. CBS fortsetter å kjøre tester av annengenerasjonsprogramvaren i Guangxi provinsen. I tillegg har de igangsatt et samarbeid med skatteetater i Shenzhen og Tianjin som et ledd i forberedelsene til introduksjonen av programvaren i 1. kvartal I motsetning til førstegenerasjonsprogramvaren som var utviklet kun til innrapportering av lokale skatter innen konstruksjons- og eiendomsindustrien, kan annengenerasjonsprogramvaren benyttes av bedrifter innen alle industrier og for alle typer skatter. Programmet gjør det mulig for restauranter, dagligvarebutikker og supermarkeder å skrive ut skattekvitteringer ved bruk av datamaskin eller mobiltelefon, for deretter å videresende dette til et lokalt skattekontor via internett eller mobilt nettverk. Bedrifter vil ha muligheten til gratis å laste ned CBS sitt software, men blir nødt til å betale China Mobile et månedlig gebyr for å kunne benytte seg av mobilnettverket. Inntektene fra gebyrene deles mellom CBS og mobiloperatøren. Annengenerasjonsprogramvaren har blitt godt mottatt av både bedriftene og skattekontorene som har deltatt i prøveprosjektet. Produktets kommersielle suksess er derimot avhengig av selskapets evne til å gjennomføre en større utrulling i flere provinser. Forvalter forventer tydeligere å kunne vurdere produktets kommersielle potensiale i løpet av første halvdel av Liyuan (produksjon av aluminiumsprofiler) % 22,1 21,2 104 % 23 % 21 % % 55,1 50,6 109 % 31 % 31 % Liyuan fortsatte å prestere i 3. kvartal, og oversteg budsjettert resultat med 4 %. Sammenlignet med 3. kvartal 2009 var kvartalsresultatet 21 % høyere. Hovedårsaken til salgsveksten var ordrer for aluminiumsskallet til Apple s MacBook Pro-maskiner og komponenter til bilindustrien. Den 13. september mottok selskapet godkjennelse fra Kinas verdipapirkommisjon (China Securities Regulatory Commision) for børsnotering på Shenzhen-børsens Small & Medium Enterprise Board. Børsnoteringen ble fullført 17. november gjennom en emisjon til en pris per aksje på RMB 35 eller omtrent NOK 32,6, og tilførte Liyuan RMB 826 millioner som skal benyttes til to aluminiumsproduksjonsprosjekter. Emisjonen ble 138 ganger overtegnet, og aksjene handles per idag for omtrent 9x opprinnelig investering. Totalt antall aksjer etter børsnoteringen er 93,6 millioner hvor CNEI I eier 11,27 millioner aksjer. Børsnoteringen er CNEI I s første kapitalrealisering. CNEI I investerte USD 7,5 millioner for 16,1 % av selskapet, og etter dagens aksjekurs er den samme eierandelen nå priset til omlag USD 67,5 millioner (før kostnader). Markedene er imidlertid volatile og man må forvente seg svingninger og varierende grad av likviditet i aksjen. Yida (snacksprodusent) % 2,7 5,1 52 % 0 % -11 % % 8,8 13,3 66 % -2 % -3 % Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 4

5 Yida hadde et nytt svakt kvartal, og oppnådde kun 71 % av budsjettert salg og 52 % av resultatmålsetningen. Den skuffende utviklingen skyldes hovedsakelig en svak ledelse med mangel på innovative idéer når det gjelder utvidelse av salgskanaler og introduksjon av nye produkter. Forvalter har samarbeidet med rekrutteringsbyråer for å finne en passende kandidat til stillingen som daglig leder for Yida. Man befinner seg derimot i en vanskelig rekrutteringssituasjon idet den årlige bonussesongen i februar er like om hjørnet. Selskapets to hovedprodukter er hermetisk mat og kinesisk haw snacks, som er snacks laget av nyper. Sistnevnte står for 65 % av selskapets totale salg, og oppnådde en salgsvekst på 4 % i løpet av årets ni første måneder sammenlignet med den samme perioden i fjor. Salget av hermetikk falt 9 % grunnet hard konkurranse fra store kinesiske hermetikkprodusenter. 3. kvartalsresultatet falt med 11 % sammenlignet med 3. kvartal 2009 grunnet inflasjon i råvarepriser. Blant annet har prisen på sukker, som er en av hovedingrediensene i Yidas produktsortiment, mer enn doblet seg fra i fjor. Selskapet utnytter økt inflasjon ved å øke utsalgsprisene i 4. kvartal, og viderefører således de økte råvareprisene til sine kunder. Feida (varmvalsing av stålplater) % -29,1 39,5 N/A -33 % -360 % % -30,1 52,4 N/A -22 % -21 % Markedet for alminnelige stålplater var svakt i 3. kvartal. Fall i utsalgspriser i kombinasjon med den kinesiske regjeringens kansellering av rabatter på eksportskatt hadde en betydelig negativ innvirkning på Feidas innenlands- og eksportsalg. I tillegg har økte priser på jernmalm forårsaket at innkjøpsprisene på behandlingsklart stål har steget i pris, noe som bidrar til ytterligere negativt press på selskapets driftsmarginer. Som et resultat av dette har Feida måttet rapportere et nettotap på RMB 29,1 millioner i 3. kvartal. For å forbedre markedsposisjonen gjennom uavbrutt forsyning av behandlingsklart stål til lavere priser har Feida i januar etablert et prosjektsamarbeid ( Joint Venture ) med et større statlig eid selskap som involverer produksjon av behandlingsklart stål ved hjelp av elektriske smelteovner. Feida Group, morselskapet til Feida, eier 65 % av prosjektsamarbeidet mens det statlig eide selskapet og andre investorer har eierandeler på henholdsvis 20 % og 15 %. Prosjektsamarbeidets produksjonsanlegg holder til kun 2 kilometer fra Feida, og utbyggingen av anlegget forventes ferdigstilt i løpet av 2. kvartal Prosjektets første fase vil ha en 220-tonns elektrisk smelteovn med en årlig produksjonskapasitet på 1,2 millioner tonn behandlingsklart stål. Installasjonen av ovnen forventes ferdig i mai 2011, og det er planlagt å igangsette testproduksjon i august 2011 med påfølgende fullstilt produksjon i oktober samme år. Prosjektet skal primært produsere alminnelig behandlingsklart stål, men etterhvert som anlegget og de ansatte opparbeider seg bedre kjennskap til teknologien og blir mer effektive ser selskapet for seg at man skal kunne produsere spesialtilpasset behandlingsklart stål etter 12 til 18 måneder. Ytterligere én ny elektrisk smelteovn skal etter planen ferdigstilles i prosjektets andre fase i Prosjektsamarbeidet har til hensikt å produsere behandlingsklart stål til både Feida og andre kjøpere, med Feida som hovedkunde. Ved å benytte prosjektsamarbeidets nærtliggende anlegg vil Feida kunne spare i gjennomsnitt RMB 120 per tonn behandlingsklart stål i transportkostnader, med målsetning om totale besparelser på RMB 200 per tonn. Ved å få levert spesialtilpasset stål vil Feida få muligheten til å ekspandere produksjonen til også å inkludere stålplater med høyere salgsmarginer. Som et resultat av at Feida ikke var i stand til å innfri resultatgarantien som ble stilt av selskapets hovedaksjonær, har CNEI I og Feida signert en restruktureringsavtale som innebærer at CNEI I får overført samtlige av selskapets aksjer, og blir således sittende som eneeier av Feida. For å holde gründeren motivert gjør avtalen det mulig for ledelsen i Feida og tjene tilbake en betydelig del av selskapet ved å innfri definerte prestasjonsmål frem til og med På en normalisert inntjeningsbasis er CNEI I s inngangsverdi av Feida veldig attraktiv med et multipel på under 2x netto resultat. IAT Auto (bildesign) % 5,2 25,4 21 % 17 % 13 % % 15,2 43,4 35 % 116 % 84 % 5 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

6 IAT kunne vise til et kvartalsresultat på RMB 5,2 millioner i 3. kvartal, opp 13 % sammenlignet med den samme perioden i fjor. Selskapet signerte derimot kontrakter til en verdi av RMB 55,7 millioner, som er RMB 42 millioner mindre enn budsjettert. Reduksjonen i nye kontraktinngåelser skyldes forsinkelser i selskapets elbil-prosjekt samt at kundene Beijing Auto og Shaanxi Auto endret prosjektplanene sine fra 3. kvartal 2010 til 1. kvartal Elbil-prosjektet har en vesentlig høyere bruttoresultatmargin enn selskapets tradisjonelle designprosjekter. Forsinkelsene i elbil-prosjektet har forårsaket en kraftig reduksjon i IATs marginer idet selskapet bokførte betydelige F&U-utgifter i løpet av kvartalet uten å innkassere inntekter. Selskapet har et betydelig antall prosjekter i pipeline, og forventer en vesentlig resultatøkning i årets 4. kvartal og utover i Investeringer gjort i 2010 Orchard Farmer (brandede snacksprodukter) Forvalter ferdigstilte investerings-due diligence i juli, signerte investeringsavtale med selskapet i august og fullførte transaksjonen i september. Videre har selskapet gitt forvalter resultatgarantier for både 2010 og I løpet av årets ni første måneder har selskapet rapportert RMB 181 millioner i salg og et resultat på RMB 22,5 millioner, og har således innfridd salgsmålene og oversteget resultatmålet med 18 %. Øvrige investeringsaktiviteter Forvalter har signert eksklusive avtalevilkår for en potensiell investering på USD 10 millioner i et selskap innen sektoren for tilsetningsstoffer/biovitenskap. Dersom investeringen gjennomføres vil dette være CNEI I s siste investering. Team CNEI har i løpet av kvartalet styrket sitt investeringsteam ved ansettelsen av en ny medarbeider. Rui Zhang startet i CNEI i august som en Associate. Rui var tidligere tilknyttet farmasøytkonsernet Novartis i Boston innen medisinsk forskning på onkologi og smittsomme sykdommer. Rui har en B.S. i kjemi fra Jilin University og en MBA fra Columbia Business School. I tillegg har Rui deltatt på Ph.D. kursing i medisinsk kjemi ved State University of New York. Ved spørsmål om investeringene, vennligst ta kontakt med Johannes Schoeter på engelsk Vennlig hilsen GENERAL INVESTOR OF THE FUND FOR AND ON BEHALF OF: NEW ENTERPRISE GI (MAURITIUS) LTD JOHANNES SCHOETER Verdiutvikling Den vellykkede børsnoteringen av Liyuan i november har resultert i en høyere verdivurdering av selskapet, som igjen gir økt verdijustert egenkapital (VEK) for PRE Chinas aksjonærer. VEK per er beregnet til NOK 15,76 per aksje. VEK per var NOK 13,96 per aksje. Det påpekes at forvalter er pålagt 12 måneders handelforbud før eierandelen i Liyuan kan selges i markedet, og at verdien av den endelige realiseringen avhenger av både utviklingen i selskapets aksjekurs og vekslings-forholdet USD/NOK. Ovenstående VEK er interne beregninger og baserer seg på Liyuans aksjekurs og USD/NOK vekslingsforholdet per Orchard Farmer IAT Auto Feida * Yida Liyuan CBS Qinbao Chery Aiyingshi Jiangnan $10,8 mill. CNEI I's eierandel i porteføljeselskaper $5 mill. $7,52 mill. $3,1 mill. $5,16 mill. $9,2 mill. $6 mill. $4,99 mill. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % * På grunn av restruktureringsavtalen inngått mellom Feidas ledelse og CNEI, vil CNEI I's eierandel i Feida avhenge av selskapets fremtidige prestasjoner, og vil ligge et sted mellom 20 % og 40 %. $8,21 mill. $20 mill. Design og produksjon: PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas pl Oslo

Halvårsrapport 1-2010

Halvårsrapport 1-2010 PRE I Halvårsrapport 1-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formal å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ). CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2011

Kvartalsrapport 1-2011 PRE II Kvartalsrapport 1-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 PRE I Årsrapport 2007 Kvartalsrapport 3-2008 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 07 PRE Private Equity China I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2011

Kvartalsrapport 2-2011 PRE I Kvartalsrapport 2-2011 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2010

Kvartalsrapport 4-2010 PRE I Kvartalsrapport 4-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Halvårsrapport 1-2008

Halvårsrapport 1-2008 PRE I Halvårsrapport 1-2008 PRE China Private Equity I AS Private Equity er en aktivaklasse som historisk sett har vært forbeholdt investorer med betydelig kapital. Gjennom PRE China Private Equity I AS

Detaljer

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS PRE I Kvartalsrapport 4-2008 PRE China Private Equity I AS Investeringer i aktiva Investeringer i anleggsmidler Investeringer i eiendom PRE China Private Equity I AS har som formål å investere alle sine

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2011

Kvartalsrapport 3-2011 PRE II Kvartalsrapport 3-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Halvårsrapport 1-2008

Halvårsrapport 1-2008 PRE II Halvårsrapport 1-2008 PRE China Private Equity II AS Private Equity er en aktivaklasse som historisk sett har vært forbeholdt investorer med betydelig kapital. Gjennom PRE China Private Equity II

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2012

Kvartalsrapport 4-2012 PRE I Kvartalsrapport 4-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012

Kvartalsrapport 2-2012 PRE II Kvartalsrapport 2-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2012

Kvartalsrapport 1-2012 PRE II Kvartalsrapport 1-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Årsrapport 2014 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 14 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2014 6 Regnskap og balanse 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer PRE II Årsrapport 2012 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 12 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2012 5 Regnskap og balanse 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE I Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE II Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 RESULTAT 1. HALVÅR 2006 (MNOK) 30.06.2006 30.06.2005 2.KV.2006 2.KV.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 48 32 29 5 262 DRIFTSKOSTNADER (5) (4) (1) (2) (12)

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2012

Kvartalsrapport 4-2012 PRE II Kvartalsrapport 4-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning 2010 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer PRE I 12 Årsrapport 2012 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2012 5 Regnskap 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

PRE I. Årsrapport PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer

PRE I. Årsrapport PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer PRE I Årsrapport 2007 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 07 Innhold Forvalters rapport 3 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2007 8 Regnskap 9 Noter 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 12 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Om Sveits EiendomsInvest AS Sveits EiendomsInvest AS har

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer 990 794 537

Årsrapport 2014 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer 990 794 537 PRE I 14 Årsrapport 2014 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2014 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer