Kvartalsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 3-2012"

Transkript

1 PRE II Kvartalsrapport PRE China Private Equity II AS

2 PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI II ). CNEI II har så langt investert i fem selskaper. CNEI II er et oppfølgerfond til Private Equity-fondet China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ), som ble lukket i august CNEI II ble lukket i februar 2010 og har en kommitert kapital på USD 225 millioner. Per har fondet investert i fem selskaper til et samlet investeringsbeløp på USD 67,6 millioner. PRE China II har kommitert til sammen USD 62,5 millioner til CNEI II. Av dette er omlag USD 32,8 millioner innbetalt. Forvalters rapport Vekstnedgangen i den kinesiske økonomien vedvarte også i årets tredje kvartal. Landets kvartalsvise bruttonasjonalprodukt ( BNP ) var opp 7,4 % sammenlignet med den samme perioden i fjor, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra årets andre kvartal. Dette markerer den sjette sammenhengende, kvartalsvise vekstnedgangen på rad. Hovedårsaken til vekstnedgangen var svakere industriproduksjon. Nedgangen ble dog delvis oppveid av en moderat oppgang innen landbruks- og servicesektoren. Rundt halvparten av CNEI IIs porteføljeselskaper merker følgene av den økonomiske utviklingen og vekstnedgangen de siste 18 månedene. Kinesiske forbrukere avstår i økende grad fra å kjøpe ikke-essensielle forbruksvarer, og velger oftere enn før rimeligere alternativer. Forvalter mener den kinesiske økonomien har nådd et bunnivå, men forventer ikke at man vil se tydelige signaler til økt vekst i løpet av de neste 6-9 månedene. Feida (varmvalsing av stålplater) Dato for investering: September 2008 USD 30 mill. Verdivurdering per USD 30 mill. Preferanseaksjer Forvalters representanter i styret: 4 av 7 styreplasser Primæreierskap: 60 % Eierskap etter utvanning: 60 % Med en kapasitet på to millioner tonn er Feida Kinas største uavhengige varmvalsingsverk. Selskapet produserer middels tykke og tykke stålplater som hovedsakelig anvendes i maskinproduksjon, infrastrukturprosjekter, skipsverft og innen byggenæringen. Et raskt voksende utviklingsland med en stor og diversifisert økonomi opplever vanligvis stigende etterspørsel etter stålplater. Finanskrisen i 2008 har imidlertid rammet mange kjøpere hardt, spesielt innen skipsbygging og maskinindustri. Ved utgangen av 2010 hadde etterspørselen enda ikke tatt seg opp til 2007-nivåer, noe som resulterte i en vedvarende overkapasitet. Samtidig gikk kapasitetsutnyttelsen ned i de integrerte stålverkene som førte med seg mindre tilgjengelighet på behandlingsklart stål, et materiale Feida kjøper fra disse verkene. Som et resultat har Feida vært igjennom et utfordrende år med en kombinasjon av overkapasitet og smale marginer mellom behandlingsklart stål og stålplater. Økt etterspørsel etter stålplater og høyere kapasitetsutnyttelse i stålverk, som igjen vil føre til økt etterspørsel etter behandlingsklart stål og lavere priser i forhold til øvrige stålprodukter, vil derimot forbedre marginene. Feida har lave administrative kostnader og ingen langsiktig gjeld, og grunnleggeren er erfaren og i stand til å lede selskapet gjennom denne vanskelige perioden. Konstruksjonen av Kinas største elektriske smelteovn, som Feida og med-investor China Metallurgical Group igangsatte i 2010, ble ferdigstilt i 1. kvartal kvartal har gått med til testproduksjon av legerte plater, og produksjonen trappes gradvis opp. Feida % -50 % 5 % N/A % -31 % N/A N/A % -89 % 5 % N/A % -84 % N/A N/A 2 Kvartalsrapport PRE China Private Equity II AS

3 Prosessen består av flere moduler, herunder en elektrisk smelteovn, en støpeskjeovn, avstøpning, et oksygenanlegg, en vannstasjon og en krafttransformeringsstasjon. Produksjonsopptrappingen ved det smelteverket ble avbrutt i 3. kvartal da det under stresstester ble oppdaget at den kinesiske leverandøren av avstøpningsanlegget hadde tatt i bruk materialer av lavere kvalitet til flere kritiske komponenter. Leverandøren erstattet komponentene med importerte substitutter. Leveringstiden på de nye komponentene forskjøv opptrappingsprosessen med om lag to måneder. Per november er kommersiell produksjon igangsatt, og smelteverket opererer på om lag 40 % produksjonskapasitet. Dette er på linje med hva forvalter estimerte av salg i det nåværende, svake stålmarkedet. Stålindustrien opplevde en betydelig nedgang i 3. kvartal. Samtlige kinesiske stålprodusenter rapporterte om operasjonelle tap for kvartalet, og prisen på stålprodukter falt kraftig. Feida rullet tonn med stålplater i løpet av kvartalet, hovedsakelig grunnet forsinkelsene hos det elektriske smelteverket. Selskapet avsto fra å kjøpe inn behandlingsklart stål fra tredjeparter for på den måten å unngå risiko for negative prisavvik fra bestilling til levering. Idet ledelsen hos Feida forventer at det elektriske smelteverket vil øke produksjonen av behandlingsklart stål i 4. kvartal har selskapet igangsatt salgs- og markedsføringstiltak for salg av lavlegerte stålplater. To varehus er etablert i Wuxi og Jiangying for direktesalg til sluttforbrukere, og Feida har i tillegg igangsatt en sertifiseringsprosess for kokeplater og stål brukt til containere. Ved ferdigsstillelse av sertifiseringsprosessen vil selskapet kunne selge stål til produsenter av spesialmaskiner og kjemiske containere, produkter som gir en høyere margin enn vanlig karbon- og lavlegerte stålplater. Feida Group, selskapet til gründeren bak Feida, har i løpet av 3. kvartal utstedt en treårig obligasjon på RMB 800 millioner (om lag USD 128 millioner), hovedsakelig for å styrke egenkapitalen hos Feidas stålverk. Obligasjonen setter Feida Group i en komfortabel likviditetssituasjon. Feida har ikke måttet garantere for obligasjonsbeløpet og bærer ingen forpliktelser, men vil kunne dra nytte av Feida Groups styrkede arbeidskapital. IAT Auto ( IAT - bildesign) Dato for investering: September 2009 USD 5 mill. Verdivurdering per USD 3,9 mill. Preferanseaksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 6 styreplasser Primæreierskap: 9,26 % Eierskap etter utvanning: 8,655 % IAT er Kinas største uavhengige design- og ingeniørselskap innen bilindustrien. Selskapet tilbyr et fullstendig spekter av produksjonsforberedende tjenester til bilprodusenter og er det eneste kinesiske selskapet som kan designe bilmotorer. IAT har et omfattende kundegrunnlag bestående av flere av de største innenlandske bilprodusentene. I tillegg arbeider selskapet med utenlandske produsenter etablert i Kina som Volkswagen og Hyundai. Veksten innenfor bildesign i Kina er hovedsakelig drevet av veksten i bilindustrien. Denne forventes å ligge på rundt 10 % på mellomlang og lang sikt. I tillegg drives veksten av et økende krav fra kinesiske forbrukere om å tilpasse utenlandsk design etter lokal smak. Markedet for produksjonsforberedende tjenester til bilindustrien utgjør om lag USD 1 milliard og har en årlig forventet vekst på om lag 15 % de neste fem årene. IAT Auto % 31 % 33 % N/A 6,5 17,6 37 % -18 % N/A -2 % % 32 % 33 % N/A 10,5 28,6 37 % 5 % N/A -30 % Kvartalsrapport PRE China Private Equity II AS 3

4 IAT rapporterte om en omsetning på RMB 61,9 millioner og et resultat på RMB 6,5 millioner i 3. kvartal. Budsjettert omsetning og resultat var på henholdsvis RMB 115 millioner og RMB 17,6 millioner. Selskapets bruttomargin endte 2 prosentpoeng under budsjett. De skuffende tallene skyldes to sentrale faktorer. For det første utsetter bilfabrikanter ordrer til tredjeparter grunnet et svakere økonomisk klima. IAT signerte nye kontrakter til en verdi av RMB 17 millioner i 3. kvartal, tilsvarende 20 % av budsjetterte kontrakter. Signerte kontrakter så langt i år beløper seg på RMB 117,8 millioner, om lag halvparten av budsjetterte kontraktinngåelser for For det andre har selskapets resultat falt som en følge av lavere salg og fordi ledelsen ikke var i stand til å kontrollere operasjonelle kostnader og utgifter. Forvalter arbeider med selskapet for å forbedre priselastisiteten i IATs kostnadsstruktur. IAT presterte dårligere også sammenlignet med 3. kvartal Omsetningen falt med 18 % og resultatet med 2 %. Selskapets drift og salg påvirkes også av den politiske uroen mellom Kina og Japan gjennom 3. kvartal Blant annet ble en kontrakt verdt RMB 40 millioner med Nissan i Kina satt på vent, og et nytt prosjekt med Honda er utsatt. IAT har grunnet svake regnskapstall utsatt den planlagte børsnoteringsprosessen. Forvalter har følgelig også nedjustert verdivurderingen av CNEI IIs aksjebeholdning i IAT med 46 %, hovedsakelig grunnet selskapets nedjustering av resultatbudsjettet for 2012 med 45 %. Handson (produsent av LED-lysteknologi) Dato for investering: April 2011 USD 10,2 mill. Verdivurdering per USD 9,8 mill. Preferanseaksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 16,67 % Eierskap etter utvanning: 15,83 % Nanjing Hanson er en ledende produsent av LED-lysprodukter og større LED-lysdisplays i det kinesiske markedet. Selskapet fokuserer hovedsakelig på innendørs belysning og spesialisert industriell opplysning, for eksempel eksplosjonsresistent belysning. Handsons store inntektsdriver vil være LED-produkter. Det er også disse produktene som vil gjøre at selskapet vokser de neste tre til fem årene. Majoriteten av produktene til innendørs bruk eksporteres til større forhandlere i Japan, Europa og Latin-Amerika, hvoretter importørene selger produktene under eget merkenavn (såkalte OEMprodukter ). Handson arbeider med å få på plass produksjonsavtaler med flere større bedrifter, blant dem General Electric ( GE ) og Osram. Selskapet har et eget forskningsog utviklingsteam som arbeider med teknikker for kontrollering av varmespredning, optisk design, elektronisk ingeniørvitenskap samt produkttesting og -forbedring. Handson omsatte for RMB 16,6 millioner og oppnådde et underskudd på RMB 8,8 millioner i 3. kvartal. Dette sammenlignet med en omsetning på RMB 26 millioner og et underskudd på RMB 4,5 millioner i den samme perioden i fjor. Etterspørselen etter selskapets OEM-produkter fra Japan er svekket, og omsetningssvikten er delvis forårsaket av selskapets endrede forretningsmodell fra OEM til en bedrift Handson % 17 % 30 % N/A -9 1 N/A -35 % N/A N/A % 17 % 30 % N/A N/A -28 % N/A N/A 4 Kvartalsrapport PRE China Private Equity II AS

5 med fokus på egne produkter. En annen avgjørende faktor for det beskjedne 3. kvartalsresultatet er utfordringer med selskapets ledelse. Forvalter har arbeidet tett med Handson for å optimalisere ledelsesgruppen, blant annet gjennom flere nyansettelser i 2. kvartal. Omstruktureringen har fortsatt i 3. kvartal, der selskapet i samarbeid med forvalter blant annet har ansatt ny teknisk sjef og salgssjef samt ny ansvarlig leder for kvalitetssikring av produkter. Direktøren for selskapets utenlandssalg samt Handsons HR-sjef har blitt avskjediget, og ny HR-sjef er ansatt. Også innen den operasjonelle driften har det foregått utskiftninger og forbedringer. En produktledelsesgruppe er etablert, og på salgssiden har selskapet hyret inn en egen gruppe ansvarlig for førsalg og markedsføring. Selskapet har også styrket sitt innenlandske salgsteam. Fremdriften i selskapet lever dog ikke opp til forventningene, og forvalter følger aktivt opp både gründer og daglig leder for å sikre fortgang i omstruktureringsprosessen. Forvalter har nedjustert budsjettert resultat for 2012 grunnet Handsons prestasjoner de siste to kvartalene. Men s Life (utvikler av hudpleieprodukter for menn) Dato for investering: November 2011 USD 9,5 mill. Verdivurdering per USD 9,5 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 3 styreplasser Primæreierskap: 37,5 % Eierskap etter utvanning: 37,5 % Det kinesiske markedet for mannlige hudpleieprodukter er på et tidlig utviklingsstadie. Som en følge av forbedrede levevilkår, økt personlig inntekt og større fokus på utseende blant kinesiske forbrukere har hudpleiemarkedet vokst hurtig de siste årene. Fra 2011 til 2015 forventes det en markedsvekst på om lag 20 % p.a. Men s Life, beliggende i Guangzhou i Guangdong provinsen, er en ledende aktør innen utvikling og markedsføring av hudpleieprodukter for menn. Selskapet eier to produkt-serier; Menplus og Unilife, hvor målgruppen er menn i alderen år og år. Begge produktseriene posisjonerer seg i det midterste segmentet av maskuline hudpleieprodukter i Kina, og samtlige produkter selges i fastlands-kina. Selskapets produkter markedsføres gjennom tre forskjellige distribusjonskanaler; større grossister, mindre distributører og salg over internett. Større grossister inkluderer senterkjeder som Watson s, Walmart, RT-Mart og Auchuan. Men s Life arbeider aktivt med å videreutvikle distributørnettverket i Kina for å få tilgang til regionale varehus, kjøpesenter-kjeder og mindre spesialforretninger innen hudpleie. Når det gjelder salg over internett har selskapet opprettet en egen konseptbutikk på Taobao, Kinas svar på den internettbaserte markedsplassen ebay. I tillegg distribueres Men s Life-produktene gjennom et betydelig antall mindre nettsider på Taobao og andre nettbutikker. Men s Life leverte regnskapstall vesentlig under budsjett for 3. kvartal. Hovedårsakene var vekstnedgang i omsetning fra større grossister, der 3. kvartal historisk sett er et kvartal med færre salg, samt unormalt høye utgifter forårsaket av mangel på effektivitet innen selskapets detaljvareledelse etter den kraftige ekspansjonen i 2. kvartal. Selskapets omsetning fra større grossister endte på RMB 19 millioner i 3. kvartal og utgjorde således 54 % av budsjetterte verdier. Salg til Watson s, Walmart og Men s Life % 71 % 75 % N/A % 153 % N/A -67 % % 69 % 75 % N/A % 185 % N/A 0 % Kvartalsrapport PRE China Private Equity II AS 5

6 RT-Mart så en jevn forbedring gjennom kvartalet, men en svak omsetning fra regionale grossister satte en demper på det totale grossistsalget. Forvalter har arbeidet med ledelsen for å adressere følgende problemer: i) lav produktivitet innen detaljvaresalgsavdelingen, ii) ineffektiv detaljvareledelse, og iii) saktegående utvikling i etableringen av nye regionale grossister. Ledelsen har svart med å implementere et nytt KPI-prestasjonssystem med økt vekt på effektivitet og inntjening. Systemet har resultert i flere avskjedigelser av salgsmedarbeidere og -ledere. Ledelsen hos Men s Life forventer at tiltakene vil bidra positivt til både profitabilitet og kontantstrømmer allerede i 4. kvartal. Omsetning fra regionale distributører endte på RMB 14 millioner eller 49 % av budsjetterte tall i 3. kvartal. Selskapet har lagt ned mye ressurser på å bistå distributører med å utvikle egne kundenettverket gjennom kvartalet, men utviklingen var svakere enn forventet da hudpleieprodukter for menn er et relativt nytt konsept hos enkelte kosmetikkforretninger i Kina. Ledelsen vil i 4. kvartal fokusere på promotering av detaljvaresalg hos utvalgte spesialforretninger ved å tilby veiledning til butikkeiere. 4. kvartal er høysesong for salg av kosmetikk, og ledelsen mener tiltaket vil gi økt interesse for Men s Life-produkter fra butikkeierne. Det er forventet at omsetningen fra distributører vil forbedres betraktelig i 4. kvartal. Men s Lifes nettsalg bidro med RMB 5 millioner i omsetning i 3. kvartal. I forhold til budsjetterte tall leverte også denne distribusjonskanalen en lavere faktisk omsetning, om lag 36 % av budsjettert salg. Selskapet utsatte bevisst ekspansjonsplanene innen nettsalg for å unngå konflikter mellom nettdistributører og detaljvaredistributører i årets tre første kvartaler. Forvalter har benyttet seg av opsjonen om å investere ytterligere RMB 10 millioner i Men s Life i løpet av 3. kvartal. CNEI IIs kjøpspris og eierskap i Men s Life er således økt. Dadi Chemicals ( Dadi produsent av alkalikloridprodukter) Dato for investering: Desember 2011 USD 13,8 mill. Verdivurdering per USD 13,8 mill. Preferanseaksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 11,25 % Eierskap etter utvanning: 9,69 % Dadi Chemical Limited (Cayman) er gjennom datterselskapet i Weifang i Shandong-provinsen en ledende utvikler av produkter innen alkaliklorider og andre saltbaserte kjemikalier i Nord-Kina. Selskapet produserer mer enn 50 kjemiske produkter som er hyppig brukt i metaller, papirproduksjon, kjemiske prosesser, samt i bygg- og anleggs-, plast og landbruksindustrien. Selskapet er Kinas fjerde største industrielle saltprodusent i følge rangeringer gjennomført av industriorganisasjoner, og selskapets produksjonskapasitet innen alkaliklorider rangeres som nummer seks i Shandong. Dadi planlegger i tillegg å øke produksjonskapasiteten på sodiumhydroksid fra tonn til tonn innen utgangen av 2012, og til tonn innen utgangen av Selskapets produksjon av klorin, hydrogen og hydroklorgass vil følgelig øke proporsjonalt. Selskapet har som målsetning å være blant Kinas fem største produsenter av alkaliklorider og saltbaserte kjemikalier innen utgangen av Dadi % 38 % 36 % N/A % -11 % N/A 34 % % 29 % 31 % N/A % 9 % N/A 37 % 6 Kvartalsrapport PRE China Private Equity II AS

7 Dadi er en lavkostaktør blant Kinas alkalikloridprodusenter, i en industri verdsatt til om lag RMB 70 milliarder og med en årlig vekstrate på 10 %. Selskapets lavkostfortrinn stammer primært fra Dadis selvproduserte industrisalt (et råmateriale i produksjonen av alkalikloridprodukter), egenkontrollerte kraftverk (elektrisitet utgjør om lag 60 % av produksjonskostnadene), nærheten til kundene (alkaliklorider er farlige kjemikalier uegnet for transport over lengre distanser), samt en erfaren ledelse. Selskapet besitter rettighetene til et større reservoar av bergsalt med en økonomisk levetid på over år. Dadis 3. kvartalsomsetning endte noe under budsjetterte tall, men kvartalsresultatet var på linje med budsjettet. Omsetningsnedgangen skyldtes gjennomsnittlige klorpriser på RMB 50 per tonn mot budsjettert RMB 500 per tonn. Grunnet salg av salt som lå 30 % over forventede volumer (og med en bruttomargin på 68 %) samt 25 % lavere kullkostnader enn hva Dadi hadde budsjettert (kull representerer 60 % av selskapets totale kostnader) var Dadi dog i stand til å levere en bruttomargin over budsjetterte verdier. En annen sentral faktor bak selskapets 3. kvartalstall var kapasitetutnyttelse. I løpet av 2. kvartal og tidlig 3. kvartal produserte Dadi på kun 65 % av full kapasitet, men etter at ledelsen implementerte ulike tiltak for å adressere det svake klorsalget i juli økte kapasitetutnyttelsen til mer normale % i august og september. Dette førte igjen til at produksjonsvolumer på alkaliklorid samt elektrisitetsproduksjonen møtte sine budsjettmål for 3. kvartal. Øvrige investeringsaktiviteter Forvalter venter fremdeles på de siste signaturer fra kinesiske myndigheter vedrørende godkjennelsen av investeringen i legemiddelselskapet Fudan Zhangjiang. CNEI II ønsker å kjøpe 22,1 % av selskapet fra to statligeide aksjonærer. Videre har forvalter signert en bindende avtale om kjøp av 12,13 % av aksjene i Juxin Leasing for USD 20 millioner. Juxin Leasing spesialiserer seg på utleie av utstyr til utdannings- og helsesektoren. Per besto forvalter av 5 partnere og 8 profesjonelle medarbeidere. Ved spørsmål om investeringene, vennligst ta kontakt med Johannes Schoeter på engelsk Vennlig hilsen GENERAL INVESTOR OF THE FUND FOR AND ON BEHALF OF: NEW ENTERPRISE GI (MAURITIUS) LTD JOHANNES SCHOETER Prisene på sodiumhydroksid forholdt seg stabile gjennom 3. kvartal på omtrent RMB 820 per tonn. Klorprisene var som nevnt meget lave, men tok seg opp igjen mot slutten av september til om lag RMB 300 per tonn. Kullpriser fortsatte i en nedadgående trend fra om lag RMB 800 per tonn i 1. halvår 2012 til om lag RMB 745 per tonn i 3. kvartal. Prisene på alkaliklorider er fremdeles volatile også inn i 4. kvartal, men Dadi forventer at prisen på kull vil stabilisere seg og potensielt også hente seg opp igjen i de kommende månedene. Ytterligere besparelser forårsaket av lave kullpriser er således ikke å forvente. Selskapets hovedfokus for 4. kvartal er å fullføre oppføringen av et tonns produksjonsanlegg av alkaliklorider, samt å følge fremdriftsplanen for det planlagte produksjonsanlegget for ADC-skum. Kvartalsrapport PRE China Private Equity II AS 7

8 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas pl Oslo Design og produksjon:

Kvartalsrapport 1-2011

Kvartalsrapport 1-2011 PRE II Kvartalsrapport 1-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2012

Kvartalsrapport 1-2012 PRE II Kvartalsrapport 1-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2011

Kvartalsrapport 3-2011 PRE II Kvartalsrapport 3-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012

Kvartalsrapport 2-2012 PRE II Kvartalsrapport 2-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2012

Kvartalsrapport 4-2012 PRE II Kvartalsrapport 4-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012

Kvartalsrapport 2-2012 PRE I Kvartalsrapport 2-2012 PRE China & Asia Private Equity AS PRE China & Asia Private Equity AS ( PRE C&A ) har som formål å etablere en portefølje bestående av utvalgte private equity-fond i Kina og

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE III Kvartalsrapport 3-2012 PRE China & Asia Private Equity AS PRE China & Asia Private Equity AS ( PRE C&A ) har som formål å etablere en portefølje bestående av utvalgte private equity-fond i Kina

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE I Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Halvårsrapport 1-2010

Halvårsrapport 1-2010 PRE I Halvårsrapport 1-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formal å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ). CNEI

Detaljer

P RE. Kvartalsrapport 4-2012. PRE China & Asia Private Equity AS

P RE. Kvartalsrapport 4-2012. PRE China & Asia Private Equity AS P RE Kvartalsrapport 4-2012 PRE China & Asia Private Equity AS PRE China & Asia Private Equity AS ( PRE C&A ) har som formål å etablere en portefølje bestående av utvalgte private equity-fond i Kina og

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2012

Kvartalsrapport 4-2012 PRE I Kvartalsrapport 4-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2010

Kvartalsrapport 4-2010 PRE I Kvartalsrapport 4-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2011

Kvartalsrapport 2-2011 PRE I Kvartalsrapport 2-2011 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 PRE I Årsrapport 2007 Kvartalsrapport 3-2008 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 07 PRE Private Equity China I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 1-2014 EiendomsInvest Tyskland II AS EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Årsrapport 2014 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 14 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2014 6 Regnskap og balanse 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 1-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Nye Norske Skog Desember 2017

Nye Norske Skog Desember 2017 Nye Desember 2017 Driften fortsetter som normalt Nye ( AS) en ledende europeisk og australasiatisk publikasjonspapir produsent Nye oversikt Konsernet har følgende produksjonskapasiteter Avispapir 1.8m

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2010

Kvartalsrapport 3-2010 PRE I Kvartalsrapport 3-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2014 SR EiendomsInvest Tyskland II AS SR EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer PRE II Årsrapport 2012 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 12 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2012 5 Regnskap og balanse 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer PRE I 12 Årsrapport 2012 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2012 5 Regnskap 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2012 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og nærings- eiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

Halvårsrapport 1-2008

Halvårsrapport 1-2008 PRE II Halvårsrapport 1-2008 PRE China Private Equity II AS Private Equity er en aktivaklasse som historisk sett har vært forbeholdt investorer med betydelig kapital. Gjennom PRE China Private Equity II

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 2-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2012 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 12 Årsrapport 2012 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 4 Årsberetning 2012 5 Resultat og balanse 6

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport PRE I Kvartalsrapport 1-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Kvartalsrapport SR EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport SR EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 1-2012 SR EiendomsInvest Tyskland II AS SR EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning 2010 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS PRE I Kvartalsrapport 4-2008 PRE China Private Equity I AS Investeringer i aktiva Investeringer i anleggsmidler Investeringer i eiendom PRE China Private Equity I AS har som formål å investere alle sine

Detaljer

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 3-2013 Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS Optimum EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Kvartalsrapport PRE EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport PRE EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 3-2013 PRE EiendomsInvest Tyskland AS PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv beliggenhet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Norsk oljeøkonomi i en verden i endring Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Ubalanser i verdenshandelen Driftsbalansen. Prosent av verdens BNP. 1,,5 Vestlige økonomier Fremvoksende økonomier

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014 Skofaghandelen 2013 Rapport mars 2014 Virke Mote og Fritid - skofaghandelen Etter finanskrisen har omsetningen i skofaghandelen nærmest stått stille. Også 2013 ble et vanskelig år for bransjen. Med en

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Drifts-inntektene fordeler seg som følger: Automotive produkter NOK 32.9 millioner, Capto NOK 64.1 millioner og andre inntekter på NOK 2.

Drifts-inntektene fordeler seg som følger: Automotive produkter NOK 32.9 millioner, Capto NOK 64.1 millioner og andre inntekter på NOK 2. 2001 året kontraktene kom: SensoNor ASA foreløpig resultat 2001. HORTEN, 28. FEBRUAR 2002: SensoNor ASA sikret seg gjennom 2001 komitterte leveranseavtaler med sine kunder på minimum 1.5 milliarder kroner,

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2013 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 13 Årsrapport 2013 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2013 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 1. kvartal 2012 1 Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2012 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene falt sterkt, fra +27 i 4. kvartal til +5 i

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer 990 794 537

Årsrapport 2014 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer 990 794 537 PRE I 14 Årsrapport 2014 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2014 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Investorrapport H1 2013

Investorrapport H1 2013 Investorrapport H1 2013 Dubai Real Development Holding AS Siden sist Positiv markedsutvikling i Dubai, noe tegn til bedring i Abu Dhabi I boligmarkedet i Dubai steg prisene med 16% i løpet av 2012, mens

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer