Kvartalsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 4-2012"

Transkript

1 PRE I Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

2 PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ). CNEI I består av elleve porteføljeselskaper og var ved utgangen av 2011 fullinvestert. Denne rapporten går nærmere inn på den finansielle situasjonen til hvert av selskapene i porteføljen. Forvalters rapport Kinesisk bruttonasjonalprodukt ( BNP ) for 4. kvartal endte opp 7,9 %, den første økningen i vekst etter seks sammenhengende kvartaler med fallende økonomisk vekst. Årlig BNP-vekst endte på 7,8 %, 0,3 prosentpoeng over myndighetenes målsetning på 7,5 %. Økningen i Veksten kom hovedsakelig som et resultat av solid utvikling innen servicesektoren, et område som spiller en stadig mer sentral rolle i Kinas overordnede økonomiske utvikling. Forvalter tror den kinesiske økonomien har gått over i en stabil og positiv fase, men ser til tross for dette ikke indikasjoner på kraftig økning i vekst i Økonomisk vekst vil på mellomlang og lang sikt avhenge av økonomiske reformer; lik behandling av private bedrifter, reduksjon i statlige monopoler, liberalisering og reformer av det kinesiske finansielle systemer, kamp mot korrupsjon, samt betydelig mindre innblanding fra statlig byråkrati. Aiyingshi ( AYS Detaljist av produkter til mor og spedbarn) Dato for investering: Juni/juli 2007 USD 5,2 mill. Verdivurdering per USD 19,6 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 7 styreplasser Primæreierskap: 22 % Eierskap etter utvanning: 20,9 % AYS er et ledende flerkanals detaljhandelsselskap som spesialiserer seg på produkter for babyer, små barn og vordende mødre. Selskapet selger mer enn ulike varetyper gjennom egne utsalg, postordre og internett. Selskapet er markedsleder i det østlige Kina med sentrum i Shanghai. Frem til 2007 var AYS utelukkende et postordreselskap, men ved utgangen av juni 2012 hadde selskapet åpnet 108 egne butikkutsalg som i dag står for mer enn 70 % av totale inntekter. Størrelsen på det kinesiske markedet for spedbarnsprodukter var USD 15 milliarder i Årlig vekst er på over 10 %, hovedsakelig drevet av økt privat forbruk og demografi: årlige fødsler vil øke fra 15 millioner i 2007 til om lag 20 millioner i AYS har et sterkt fokus på marginforbedring, og arbeider kontinuerlig med å redusere salg av forbruksvarer med lave marginer (for eksempel melkepulver og bleier) til fordel for høymarginsprodukter. Lanseringen av diverse tilleggstjenester i butikkene bidrar til en større og større del av selskapets resultat. Blant annet har AYS hatt stor suksess med butikklanseringen av fotostudioer og spa for spedbarn. AYS ble etablert i 1997 av fem venner som per i dag fortsatt er en sentral del av ledelsesgruppen. Selskapet opprettholdt det kraftige vekstmomentumet i 4. kvartal med en inntektsøkning på 19 % og en resultatvekst på 29 % sammenlignet med den samme perioden i fjor. På årsbasis var inntektene RMB 905 millioner, en vekst på 24 % eller RMB 178 millioner fra Årsresultatet endte på RMB 50 millioner, opp 39 % fra året før. Veksten stammer primært fra solid salgsvekst innen eksisterende butikker samt stabil ekspansjon i forhold til nyåpning av utsalgssteder. Salget fra førstnevnte kategori steg 22 % sammenlignet med 2011, hovedsakelig som følge av selskapets kundebehandlingstiltak. AYS har akkumulert en database på nærmere 2 millioner registrerte medlemmer, og en stor andel av salget fra eksisterende butikker stammer fra medlemskunder. Kundebehandlingssystemet henter inn og analyserer handelsdata fra medlemmene, og gir ledelsen i AYS muligheten til å skreddersy markedsføringsstrategier for individuelle butikker. Aiyingshi % 20 % 15 % N/A % 19 % N/A 27 % % 18 % 15 % N/A % 24 % N/A 39 % * Ureviderte tall 2 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

3 AYS åpnet 14 nye butikker i 2012 (inkludert omplassering av eksisterende butikker). Den totale porteføljen ved utgangen av året utgjorde således 112 butikker i Shanghai og naboprovinsene Jiangsu, Zhejiang og Fujian. De fleste nyåpningene fant sted i Shanghai, og bidrar således til å styrke selskapets ledende markedsposisjon i byen. AYS planlegger ytterligere 24 nyåpninger i 2013, herunder 11 nye utsalgssteder i Shanghai og 13 i Zhenjiang og Fujian. Selskapets nettomargin økte med 11,8 % fra 2011 til 2012, og gikk fra 5 % til 5,6 %. Forbedringene skyldes styrket forhandlingskraft med leverandører og en lavere kostnadtil-inntjeningsrate via stordriftsfordeler. Ledelsen forventer ytterligere marginvekst i Til tross for et betydelig forbedret resultat i 2012 har forvalter valgt å nedjustere verdivurderingen av AYS grunnet fallende multipler hos sammenlignbare selskaper både gjennom 4. kvartal og Jiangnan ( JN rensing av svovel i gassutslipp) Dato for investering: September 2007 USD 3,1 mill. Verdivurdering per USD 16,7 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 9 styreplasser Primæreierskap: 16 % Eierskap etter utvanning: 15,2 % JN er et ingeniørselskap som leverer svovelrenseanlegg, hovedsakelig til kullfyrte varmekraftverk. Kina bygger mellom 50 og 100 kullfyrte kraftverk samt et større antall bedriftseide anlegg hvert år. Kraftverk får ikke driftstillatelse med mindre det er installert et fungerende renseanlegg for utslipp av svovel. Sentrale myndigheter har igjen lagt vekt på at bedre miljøtiltak er et hovedmål for inneværende tiår. I tillegg til lovpålagt fjerning av SO 2 vil myndighetene gradvis fase inn krav om fjerning av NOx fra utslipp. Kundene omfatter selskaper i petrokjemisk og karbonkjemisk industri, kraftprodusenter, gjødselprodusenter og stålindustrien. JN benytter ammoniakk og vann til å fjerne svovelstøv. Ammoniakk og svovel reagerer med hverandre og danner ammoniakksulfat, og produktet fra renseprosessen blir kunstgjødsel. Ammoniakkprosessen har i tillegg den fordelen at den fjerner en del av utslippet av NOx, og fjerning av NOx står i sentrum for JNs forsknings- og utviklingsaktiviteter. Selskapets målsetning er en NOxfjerningsgrad på 70 % innen På verdensbasis finnes det kun tre selskaper som har mestret ammoniakkbasert svovelfjerningsteknologi, og av disse har JN gjennomført det langt høyeste antallet av prosjekter. Selskapet har 25 patenter på egen og beslektet teknologi. JN hadde inntekter og et resultat på henholdsvis RMB 437 millioner og RMB 53 millioner i Dette tilsvarer en årlig vekst på 42 % og 43 %. Regnskapstall for 4. kvartal endte lavere enn budsjetterte tall hovedsakelig grunnet konservativ bokføring av ferdigstillelsesgraden på igangsatte prosjekter ved årsslutt. Inntjeningsveksten skyldes primært en økt ordrebok. I 2012 arbeidet JN med 16 aktive svovelrense- og NOx-fjerningsprosjekter, herunder 12 nysignerte prosjekter og fire eksisterende. Til sammenligning besto selskapets ordrebok i 2011 av ni aktive prosjekter. Økt forurensning i de kinesiske provinser har forårsaket vekst i markedsetterspørselen etter svovel- og NOxrenseteknologi, og JN signerte blant annet sin første kontrakt med Shenhua Group, verdens største kullprodusent med stort behov for JNs teknologi. Forvalter forventer at ordreveksten vil vedvare også i Jiangnan % 30 % 30 % N/A % -11 % N/A -7 % % 30 % 30 % N/A % 42 % N/A 43 % * Ureviderte tall Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 3

4 I desember signerte JN en teknologiutvekslingsavtale med HFT Technology Co. for teknologi relatert til EuroClaus/ SuperClaus/SCOT svovelteknologi samt H2S renseteknologi. Avtalen lar JN dra nytte av sin eksisterende kundebase innen forurensningskontroll fra røykgass til ekspansjon inn i kjemiske og petrokjemiske produksjonsprosesser. Chery Corporation ( Chery - bilprodusent) Dato for investering: November 2007 USD 10,7 mill. Verdivurdering per USD 12,7 mill. Konvertibelt lån Forvalters representanter i styret: Ingen styreplasser Primæreierskap: 0,50 % Eierskap etter utvanning: 0,41 % Chery er en ledende uavhengig produsent av personbiler i mellomklassesegmentet og blant de ti største bilprodusentene i Kina. Foruten innenlandssalg eksporterer Chery til over 50 land, og eier i tillegg monteringsanlegg i sentrale eksportmarkeder som Russland, Ukraina og Brasil. Videre har Kinas regjering utpekt Chery til én av åtte flaggbærere innen bilindustrien, og selskapet nyter dermed godt av statlig støtte. Selskapet var velposisjonert i et voksende kinesisk bilmarked, var markedsledende blant kinesiske produsenter, og kunne vise til tosifret salgsvekst i perioden I 2011 sto derimot både Chery og det kinesiske bilmarkedet ovenfor stagnerende vekst, og selskapets markeds posisjon sank betydelig. I løpet av 2011 igangsatte Chery en rekke initiativer for å gjeninnhente selskapets markedsposisjon og forbedre drift og profitabilitet. Blant initiativene var etableringen av strategiske samarbeidsavtaler med anerkjente bilfabrikanter, integrering av selskapets ulike forskningsog utviklingsplattformer samt reduksjon av antall produksjonssegmenter og bilmodeller. Per i dag består Cherys produktportefølje av en rekke personbiler under Chery-merkenavnet samt et fåtall mini-vans under navnet Karry. 4,2 millioner personbiler ble solgt i Kina i 4. kvartal, opp 15 % fra foregående kvartal og en økning på 7 % fra 4. kvartal Av totalsalget var 1,9 millioner biler produsert av kinesiske bilfabrikanters, tilsvarende en markedandel på 45,2 %. Dette representerer en oppgang i markedsandeler mot utenlandske bilprodusenter på 6,5 % sammenlignet med 3. kvartal. Kina eksportere biler gjennom 4. kvartal, en nedgang på 5 % sammenlignet med 3. kvartal. Forvalter ser ingen entydig forklaring på hva som drev økningen i markedsandelen til kinesiske bilfabrikanter i 4. kvartal, men salgsveksten markerte slutten på en ni måneder lang periode der utenlandske produsenter tok en større og større markedsandel på det kinesiske bilmarkedet. Én mulig forklaring kan være en rekke antijapanske hendelser som fant sted i flere kinesiske byer i september, hendelser som resulterte i boikott av japanske bilmerker i 4. kvartal. Chery kunne vise til en kvartalsvis salgsvekst på 20 % sammenlignet med 3. kvartal. Den innenlandske salgsveksten var på hele 70 %, hovedsakelig som et resultat av selskapets strategiske omstrukturering mot et færre antall bilmodeller. Forvalter forventer at man vil måtte vente noen kvartaler før resultatet av omstruktureringen materialiserer seg for fullt. Grunnet Cherys relativt tidlige ekspansjon utenfor Kinas landegrenser besitter selskapet en markedsledende eksportposisjon blant kinesiske bilfabrikanter, men det utenlandske markedet står ovenfor økt konkurranse. Chery eksporterte biler i 4. kvartal, en årlig vekst på 16 % men tregere enn den totale eksportveksten fra Kinas bilprodusenter på årlige 30 % fra 4. kvartal Chery annonserte i november et nytt strategisk samarbeid med Guangzhou Automobile Co. ( GAC ). Den treårige avtalen fokuserer på forskning og utvikling ( F&U ), salg, produksjonsledelse og håndtering av bildeler. Chery og GAC overlapper hverandre når det kommer til F&U, noe som åpner for muligheter både hva gjelder kostnadsreduksjoner og forbedret F&U-effektivitet. 4 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

5 Qinbao Beef ( Qinbao produsent av høykvalitetskjøtt) Dato for investering: April 2008 og juni 2010 USD 8,2 mill. Verdivurdering per USD 52,3 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 36,55 % Eierskap etter utvanning: 36,55 % Qinbao, som ligger i Shaanxi-provinsen nær den gamle hovedstaden Xi an, er en ledende produsent av storfekjøtt med et sterkt merkenavn. Selskapet kontrollerer hele verdikjeden, fra kunstig inseminasjon, avl og fôring frem til slakt. Selskapets høykvalitetskjøtt oppnår wagyu-standard og omsettes med en bruttomargin på 40 %. Vanlige storfekjøttprodukter selges til sammenligning med marginer på kun 20 %. Produksjon av storfekjøtt er en næring på USD 23 milliarder og er dét segmentet som vokser raskest på Kinas kjøttmarked. Dynamikken i tilbud og etterspørsel er særdeles attraktiv. Etterspørselen etter storfekjøtt av høy kvalitet øker med 15 % årlig, mens den lokale produksjonen øker med kun 6 %. Markedstilgangen begrenses av høy kapitalintensitet. For eksempel tar det 30 måneder å produsere storfekjøtt av toppkvalitet, og i tillegg kreves det en betydelig fagkunnskap. Qinbao hadde inntekter og et resultat på henholdsvis 20 % og 30 % under budsjetterte tall i 4. kvartal. Regnskapstallene reflekterer det vedvarende prispresset på høykvalitetskjøtt samt økte innkjøpspriser på kyr i mellomklassesegmentet. På årsbasis slaktet Qinbao kyr. Dette sammenlignet med kyr i Resultatet er en forbedret bruttomargin på 35 % og et årsresultat på RMB 65 millioner (RMB 61 millioner uten statlige subsidier). Dette til tross for ugunstig prisutvikling og en betydelig høyere rentekostnad i Svakere etterspørselsvekst i høykvalitetbiffsegmentet og en bølge av smuglet kvalitetsbiff fra Australia førte til at selskapet mått senke prisene på høykvalitetskjøtt med hele % i 3. og 4. kvartal. For å håndtere prisnedgangen satte Qinbao økt fokus på salg av gavepakker til bedriftskunder og sluttforbrukere. Videre økte selskapet prisen på produkter i mellomklassesegmentet, som består av kjøttstykker fra mindre etterspurte deler av dyret. Prisen på lavkvalitetskjøtt ble også oppjustert med om lag 10 %. I tillegg ble det kjøpt inn nye Angus-kyr. For å finansiere forhåndsbetaling på kalver og nye Anguskyr har Qinbao økt totale selskapslån til RMB 300 millioner mot slutten av 2012, nesten det dobbelte av hva selskapet hadde av lån i Resultatet er økte rentekostnader på RMB 10 millioer i Qinbaos noteringssøknad ble godkjent av det kinesiske finanstilsynet i juli 2012, men grunnet et svakt børsmarked i Kina besluttet finanstilsynet i november å suspendere innenlandske børsnoteringer. I tillegg har tilsynet fremmet nye krav til noteringssøkere om tilleggsrevidering og ny due diligence-prosess på 2012-regnskapene utført av eksterne revisorer og investeringsbanker, og med innleveringsfrist ultimo mars Tilsynet har også meddelt at de vil gjennomføre stikkprøver på etterlevelsen av de nye kravene i perioden april til juni 2013, og noteringsprosessene forventes således ikke gjenopptatt før i juni/juli. Idet Qinbao har om lag 90 selskaper foran seg i børsnoteringskø forventer forvalter at selskapets børsnotering nå vil finne sted så sent som i 4. kvartal 2013 eller 1. kvartal Forvalter har nedjustert verdivurderingen av eierandelen i Qinbao med 7 % i 4. kvartal grunnet lavere transaksjonsmultipler hos sammenlignbare selskaper. Qinbao Beef % 36 % 30 % N/A % -10 % N/A 0 % % 35 % 29 % N/A % 17 % N/A 8 % * Ureviderte tall Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 5

6 CBS (elektronisk skatteberegnings- og innrapporteringssystem) Dato for investering: Juni 2008 USD 6 mill. Verdivurdering per USD 8,4 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 49 % Eierskap etter utvanning: 49 % CBS utvikler og markedsfører programvare for elektronisk skatteregistrering. Profesjonalisering av tjenester, inkludert kontakt med offentlige myndigheter ( e government ) er et stort vekstområde i Kina. CBS dro nytte av denne trenden og utviklet en programløsning for elektronisk registrering av en lokal avgift på kjøp av tjenester, kalt bedriftsskatt. Sentrale skattemyndigheter har tidligere gått ut og anbefalt bruk av enten CBS programløsning eller et konkurrerende alternativ for å gjøre registreringen mer systematisk. I områdene der programmet var installert økte inntektene fra bedriftsskatten med %. Mot slutten av 2010 kom det imidlertid frem at kinesiske myndigheter planlegger å avskaffe bedriftsskatten for å legge til rette for hurtigere vekst i tjenesteytende næringer, og i stedet øke de lokale myndighetenes andel av inntektene fra merverdiavgiften. Markedet for programmet til CBS falt dermed bort, og mange av systemene som ble solgt i 2010 ble returnert før årets slutt. CBS aksepterte returene for å beholde sitt gode forhold til kundene og skattemyndighetene. programvaren kunne utnytte den delvis beskyttede statusen som førstegenerasjonsprogramvaren hadde, og står dermed overfor full konkurranse i markedet. Den kommersielle utrullingen av Gen II var tregere i 4. kvartal enn forventet. En sentral faktor er forsinkelsen av et informasjonsskriv som etter planen skulle distribueres i Guangxi i løpet av andre halvår 2012, men som grunnet omrokkeringer hos skatteetaten i Guangxi enda ikke har blitt sirkulert. CBS har henvendt seg til skattemyndigheter i flere kystprovinser i 3. og 4. kvartal, og responsen har vært god. Provinsene har bedre IT-systemer og sterkere støtte fra lokale myndigheter, og potensiell markedsstørrelse er vesentlig større. For eksempel består provinsen Jiangsu av omtrent bedrifter, mens Guangxi kun huser om lag Forvalter er fremdeles ikke i en posisjon til å bedømme når CBS vil kunne penetrere de nye markedene. Ifølge innløsningsavtalen inngått mellom CNEI I og CBS har forvalter rett til å kreve investeringsbeløpet tilbakebetalt. Flere kinesiske venture capital-fond ( VC-fond ) følger aktivt med på CBS grunnet selskapets forretningsmodell og den potensielle kundebasen. Forvalter følger nøye med på den videre utviklingen i CBS, og vil etter planen fatte beslutning om den mest hensiktsmessige exiten i CBS senere i år. I 2010 startet CBS utviklingen av sin andre produktgenerasjon ( Gen II ) som muliggjør registrering av data og bekreftelse av fakturainformasjon mellom bedrifter og skattekontorer direkte og i sanntid. Produktet kan benyttes til ulike avgiftstyper og har dermed et potensielt stort marked. På den andre siden vil ikke den nye CBS 0,45 0, % 70 % 70 % N/A -0,2-0,2 100 % -44 % N/A N/A 1,75 1, % 70 % 70 % 100 % -0,7-0,7 100 % -70 % N/A N/A * Ureviderte tall 6 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

7 Liyuan (produksjon av aluminiumsprofiler) Dato for investering: Juni 2008 USD 7,5 mill. Verdivurdering per USD 25,4 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 9 styreplasser Primæreierskap: 16,1 % Eierskap etter utvanning og salg: 6,1 % Liyuan er en ledende produsent av aluminiumsprofiler av høy kvalitet som anvendes i utstrakt bruk innen elektronikkindustrien, produksjon av togsett, bilproduksjon, byggenæring og byggvareproduksjon. Selskapet produserer blant annet deksler til Apples MacBook og ipad. Det innenlandske markedet for aluminiumsprofiler har en samlet størrelse på USD 33 milliarder og vokser med 13 % i året. Liyuan har et landsomfattende salgsnettverk og har fra starten av investert i miljøvennlig smelteteknikk og vannrenseanlegg. Grunnet en faglig dyktig og dedikert ledelse er selskapet en ledende aktør på kvalitet og kostnadsstyring i sin sektor. Avgjørelsen førte til at Liyuan måtte ty til banklån for å finansiere selskapets økte kapitalutgifter og ved utgangen av 2012 hadde selskapet RMB 1,5 milliarder i selskapslån. Til sammenligning var totale selskapslån RMB 0,9 milliarder i Forvalter mener avviket mellom budsjetterte og faktiske resultater er midlertidig og tror på bedring så snart Liyuan gjennomfører oppfølgingsemisjonen og kan bruke deler av emisjonsprovenyet til nedbetaling av selskapslån. Emisjonsgodkjennelse fra finanstilsynet ble mottatt i februar CNEI I solgte ytterligere 7,6 millioner Liyuan-aksjer i 4. kvartal 2012 og 1. kvartal Bruttofortjenesten var RMB 166 millioner. CNEI Is gjenværende aksjepost i Liyuan er nå 2 % av opprinnelig beholdning, og forvalter vil arbeide videre med å avhende aksjer på handelsdager med gode transaksjonsvolumer og aksjekurs. Forvalter har også i løpet av 1. kvartal 2013 trukket seg fra styret i Liyuan for å kunne avhende resterende aksjer Liyuan fortsatte å levere omsetning og bruttomargin enten på linje med, eller over, budsjett. Selskapets 4. kvartalsresultat endte i likhet med 3. kvartal under budsjetterte tall grunnet høye rentekostnader. Selskapet hadde opprinnelig planlagt å sluttføre oppfølgingsemisjonen på rundt RMB 1 milliard i 3. eller 4. kvartal 2012, men grunnet svakere økonomisk klima har det kinesiske finanstilsynet besluttet å bremse godkjennelsesprosessen rundt emisjoner og børsnoteringer. Liyuan % 23 % 23 % N/A % 22 % N/A 48 % % 24 % 23 % N/A % 23 % N/A 42 % * Reviderte tall Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 7

8 Yida (snacksprodusent) Dato for investering: September 2008 USD 5 mill. Verdivurdering per USD 6,4 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 27,63 % Eierskap etter utvanning og salg: 27,63 % Yida er Kinas ledende merkenavn for snacksprodukter laget av nyper. I Kina er nypesnacks et tradisjonelt produkt som har vært populært i flere århundrer. Salg av nypesnacks utgjør 65 % av Yidas inntekter. De resterende 35 % kommer fra salg av ulike typer hermetisk frukt. Selskapet er plassert i Kinas viktigste nypeproduserende region nord for Beijing, og har blitt tildelt status som en ledende nasjonal jordbruksbedrift av myndighetene. Selskapets ledelse har derimot, til tross for et velkjent merkenavn, ikke klart å utvikle Yidas potensiale. Forvalter har således besluttet å selge seg ut av Yida. Som følge av fraværende inntektsvekst og selskapets manglende evne til å øke salg og/eller kontrollere utgifter, samt grunnleggerens motvilje til å frasi seg operasjonell kontroll, anser forvalter det som mer utfordrende for Yida å realisere sitt betydelige potensiale og å kvalifisere for en kinesisk børsnotering. Grunnleggeren og forvalter har således kommet til enighet om en avtale der et investeringsselskap kontrollert av grunnleggeren kjøper tilbake CNEI Is aksjer i Yida til om lag 2x CNEI Is kjøpspris. Overdragelsen skulle etter planen skje gradvis gjennom Forvalter har per utgangen av 4. kvartal mottatt RMB 35 millioner, om lag 112 % av CNEI Is opprinnelige investeringsbeløp og om lag 56 % av den avtalte totalutbetalingen. Tilbakekjøpsavtalen sikrer at CNEI I ikke er forpliktet til å overføre aksjene til grunnleggeren før hele kjøpesummen er overført til CNEI I. I følge avtalen skal grunnleggeren også betale forsinkelsesrenter av utestående tilbakekjøpsbeløp. Selskapet var heller ikke i 4. kvartal i stand til å prestere opp mot budsjett, men både kvartalsvis inntjening og resultat var det beste i 2012 målt på prosentuelt avvik mellom budsjett og faktiske tall. Markedsføringstiltakene gjort i første halvår ga et positivt bidrag til salget i årets andre halvdel, og selskapets bruttomargin har økt i 4. kvartal sammenlignet med årets tre øvrige kvartaler. Sistnevnte skyldes økt salg av nypeprodukter med høyere marginer, og selskapsledelsen forventer en vedvarende positiv trend inn i Yida % 30 % 31 % N/A % 24 % N/A N/A % 27 % 31 % N/A % 1 % N/A -44 % * Reviderte tall 8 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

9 Feida (varmvalsing av stålplater) Dato for investering: September 2008 USD 20 mill. Verdivurdering per USD 20 mill. Preferanseaksjer Forvalters representanter i styret: 4 av 7 styreplasser Primæreierskap: 40 % Eierskap etter utvanning: 40 % Med en kapasitet på to millioner tonn er Feida Kinas største uavhengige varmvalsingsverk. Selskapet produserer middels tykke og tykke stålplater som hovedsakelig anvendes i maskinproduksjon, infrastrukturprosjekter, skipsverft og innen byggenæringen. Et raskt voksende utviklingsland med en stor og diversifisert økonomi opplever vanligvis stigende etterspørsel etter stålplater. Finanskrisen i 2008 har imidlertid rammet mange kjøpere hardt, spesielt innen skipsbygging og maskinindustri. Ved utgangen av 2010 hadde etterspørselen enda ikke tatt seg opp til 2007-nivåer, noe som resulterte i en vedvarende overkapasitet. Samtidig gikk kapasitetsutnyttelsen ned i de integrerte stålverkene som førte med seg mindre tilgjengelighet på behandlingsklart stål, et materiale Feida kjøper fra disse verkene. Som et resultat har Feida vært igjennom et utfordrende år med en kombinasjon av overkapasitet og smale marginer mellom behandlingsklart stål og stålplater. Økt etterspørsel etter stålplater og høyere kapasitetsutnyttelse i stålverk, som igjen vil føre til økt etterspørsel etter behandlingsklart stål og lavere priser i forhold til øvrige stålprodukter, vil derimot forbedre marginene. Feida har lave administrative kostnader og ingen langsiktig gjeld, og grunnleggeren er erfaren og i stand til å lede selskapet gjennom denne vanskelige perioden. Konstruksjonen av Kinas største elektriske smelteovn, som Feida og med-investor China Metallurgical Group igangsatte i 2010, ble ferdigstilt i 1. kvartal Prosessen består av flere moduler, herunder en elektrisk smelteovn, en støpeskjeovn, avstøpning, et oksygenanlegg, en vannstasjon og en krafttransformeringsstasjon. Feida har i løpet av 4. kvartal arbeidet med en gradvis produksjonsopptrapping av behandlingsklart stål fra det elektriske smelteverket, og rullet til sammen tonn med stål i 4. kvartal. Kvartalsvise inntekter økte fra RMB 23 millioner i 3. kvartal til RMB 95 millioner i 4. kvartal, men kapasitetsutnyttelsen ligger fremdeles under 20 % endte med et resultat på RMB 12 millioner, men driftsresultatet er fortsatt negativt. Lav kapasitetsutnyttelse skyldes hovedsakelig at prosjektsamarbeidet leverte for lite behandlingsklart stål i forhold til avtalte mengder. Årsaken var et par produksjonsstopp som var nødvendig for å utbedre og fininnstille produksjonsprosessen. Mangelen på behandlingsklart stål fra smelteovnen forplantet seg videre i den øvrige produksjonen hos Feida, noe selskapet søkte kompensasjon for av prosjektsamarbeidet. Kompensasjon ble innvilget og i 4. kvartal mottok Feida RMB 60 millioner. Stålmarkedet i Kina så tegn til forbedringer i 4. kvartal etter et svakt 3. kvartal, og prisen på stålplater økte med 15 % fra midten av september. Prisveksten skyldes hovedsakelig økt tiltro og forventninger til kinesisk makroøkonomi etter regjeringsskiftet. Stållagrene hos kinesiske stålprodusenter har minsket siden juni, og nådde i midten av desember det laveste nivået på tre år. Et mer positivt makrobilde har dog ført til at flere produsenter har trappet opp stålproduksjonen, og varelagrene har igjen begynt å fylles opp. Det er usikkert om prisstigningen vil vedvare i det konsumet av stålplater fremdeles er lavt hos sluttbruker. Ledelsen i Feida planlegger å trappe opp produksjonen hos både prosjektsamarbeidet og i Feida gjennom første halvdel av Målsetningen er en kapasitetsutnyttelse på 60 % innen sommeren 2013, og det forventes et positivt driftsresultat for 2013 gitt vedvarende markedsforbedringer. Feida % 4 % 15 % N/A % 9 % N/A N/A % -32 % 5 % N/A % -56 % N/A N/A * Ureviderte tall Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 9

10 IAT Auto ( IAT - bildesign) Dato for investering: September 2009 USD 5 mill. Verdivurdering per USD 3,8 mill. Preferanseaksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 6 styreplasser Primæreierskap: 9,26 % Eierskap etter utvanning: 8,66 % IAT er Kinas største uavhengige design- og ingeniørselskap innen bilindustrien. Selskapet tilbyr et fullstendig spekter av produksjonsforberedende tjenester til bilprodusenter og er det eneste kinesiske selskapet som kan designe bilmotorer. IAT har et omfattende kundegrunnlag bestående av flere av de største innenlandske bilprodusentene. I tillegg arbeider selskapet med utenlandske produsenter etablert i Kina som Volkswagen og Hyundai. Veksten innenfor bildesign i Kina er hovedsakelig drevet av veksten i bilindustrien. Denne forventes å ligge på rundt 10 % på mellomlang og lang sikt. I tillegg drives veksten av et økende krav fra kinesiske forbrukere om å tilpasse utenlandsk design etter lokal smak. Markedet for produksjonsforberedende tjenester til bilindustrien utgjør om lag USD 1 milliard og har en årlig forventet vekst på om lag 15 % de neste fem årene. IAT leverte skuffende regnskapstall i 4. kvartal, primært forårsaket av to sentrale faktorer. For det første opplevde bilindustrien lav inntjening, noe som igjen førte til at mange bilprodusenter utsatte forsknings- og utviklingskontrakter med tredjeparter. For det andre mistet IAT to svært lukrative avtaler med japanske bilprodusenter etter at øy-krangelen mellom Kina og Japan førte til boikott av japanske produkter. IATs omsetning i 4. kvartal var lavere enn budsjettert grunnet flere uferdige prosjekter som ble satt på vent fra oppdragsgiver, men resultatet var på linje med budsjettet. På årsbasis endte omsetning og resultat på henholdsvis 35 % og 47 % av budsjetterte tall. Bruttomarginen økte fra 34 % i 2011 til 36 % i 2012, primært som følge av bedre marginer på designprosjektene samt nye kunder i form av kinesiske annenrangs bilprodusenter med lavere forhandlingskraft. Etter å ha vurdert IATs muligheter og utfordringer har CNEI I igangsatt flere tiltak. For det første ble selskapets økonomidirektør forfremmet til administrerende direktør, og erstatter den daværende administrerende direktøren som forvalter anså mer som en ingeniør enn en leder. For det andre har lederansvaret blitt mer strømlinjeformet, og antall divisjonsledere ble redusert fra 14 til 4. For det tredje lanserte forvalter og selskapet en ny salgsincentivplan rettet mot både salgspersonell og øvrige ansatte. For det fjerde er IATs kostnadskontrollmekanismer styrket for å redusere administrative kostnader med %. For det femte ble en ytelsesbasert og transparent avlønningsstruktur implementert slik at 20 % av ansattes lønninger nå avhenger av en månedlig vurdering. Et gunstigere makroøkonomisk klima kombinert med økt etterspørsel fra forbrukere og flere nye bilmodeller på markedet tilsier økt vekst i bilmarkedet i Videre har IATs viktigste kunder så smått begynt å igangsette tidligere utsatte prosjekter. Sammenlignet med 4. kvartal 2012 har forvalter nedjustert verdivurderingen av CNEI Is beholdning i IAT med 58 %. Årsaken er en kombinasjon av lavere resultater og et fall i multipler på 33 % hos sammenlignbare, børsnoterte aktører. IAT Auto % 55 % 34 % N/A 9,4 9,1 103 % -53 % N/A -59 % % 36 % 33 % N/A 20 37,7 53 % -27 % N/A -38 % * Ureviderte tall 10 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

11 Orchard Farmer ( OF - snacksprodukter) Dato for investering: Oktober 2010 USD 9,2 mill. Verdivurdering per USD 18,7 mill. Ordinære aksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 25 % Eierskap etter utvanning: 24 % OF er markedsleder i Beijing samt i deler av Nord-Kina innenfor produksjon, merkevarebygging og distribusjon av sunne snacksprodukter, hovedsakelig i form av et bredt utvalg av behandlede nøtter og tørket frukt. På landsbasis utgjør markedet for behandlede nøtter og tørket frukt rundt USD 3,5 milliarder med en årlig vekst på om lag 20 %. Markedet i Beijing alene utgjør rundt USD 200 millioner. OF distribuerer sine produkter gjennom tre salgsavdelinger; supermarkeder, bedriftsrettet salg ( B2B ) og egne detaljutsalg. Alle avdelingene står ansvarlig for drift av egne salgskanaler. Supermarkedavdelingen markedsfører og selger OF-produkter til supermarkedkjeder. B2Bavdelingen arbeider mot selskapskunder, spesialsalgskanaler samt salg til forhandlere og distributører som i sin tur distribuerer OFs produkter videre til supermarkeder utenfor Beijing. Selskapets egne detaljutsalg består av om lag 100 butikker i Beijing driftet under Orchard Farmermerkenavnet. OF har også etablert et datterselskap i Xi an i november 2011 samt et annet datterselskap i Chengdu i november 2012, og planlegger videre produktekspansjon samt ekspansjon av salgsnettverket (både geografisk og innenfor nye salgskanaler). Selskapet var ikke i stand til å levere i henhold til budsjetterte regnskapstall i 4. kvartal. Omsetning og resultat endte på henholdsvis 24 % og 17 % under budsjett, og samtlige tre salgsavdelinger underpresterte i forhold til budsjett. Årsaken var en relativt sett svak ordrebok fra 3. kvartal og vedvarende lav etterspørsel i detaljhandelmarkedet i 4. kvartal. Omsetningen fra supermarkedavdelingen endte 12 % under budsjett, og bruttoresultatet var 18 % lavere enn budsjetterte tall. B2B-avdelingen hadde en omsetning 23 % under budsjett og et bruttoresultat 21 % lavere enn budsjettert. OFs egne detaljutsalg oppnådde kun 37 % av budsjettert omsetning og bruttoresultat. De skuffende resultatene i supermarked- og B2B-avdeling reflekterer en generell svak markedsetterspørsel i detaljvaresegmentet. Budsjettavviket hos OF s egne butikker er også et resultat av selskapets strategiendringer som trådte i kraft i 2. kvartal, med fokus på forbedret drift i eksisterende butikker og nedtrapping av nyåpninger. OF åpnet kun fire egne butikker i 4. kvartal. Dette på et eksepsjonelt selektivt grunnlag. Samtidig la selskapet ned 12 utsalg på grunn av ugunstig beliggenhet. Ved utgangen av 2012 utgjorde OFs egne detaljvareutsalg 101 butikker. Salgskanalens totale omsetning og bruttofortjeneste forble uendret fra 3. kvartal, dog med noe bedre nettoresultater per utsalg. Utgiftene i 4. kvartal var RMB 10 millioner lavere enn budsjettert, delvis på grunn av lavere ekspansjonstakt for egne utsalg, og delvis som følge av selskapets beslutning om å kutte mindre effektiv markedsføring i supermarkedene. Sett bort fra offentlige subsidier hadde OF en omsetning 2 % under budsjett. Resultatet endte 13 % under budsjetterte tall. Den enkelte enhetens bidrag til omsetning og budsjettoppnåelse fremgår av tabell på neste side. Orchard Farmer % 35 % 37 % N/A 10 * % 4 % N/A 11 % % 35 % 36 % N/A 40 * % 25 % N/A 29 % * Ekskludert subsidier ville OF s resultat i 4. kvartal vært RMB 8,7 millioner og årsresultatet 2012 ville endt på RMB 32,5 millioner ** Reviderte tall Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 11

12 Supermarkedssalg B2B Egne detaljutsalg Budsjettoppnåelse 104 % 102 % 52 % Bidrag til omsetning 66 % 24 % 10 % Selskapets datterselskap i Xian sto for 6 % av den totale omsetningen i 2012, og hadde en liten nettofortjeneste på RMB Xian-datterselskapets finansielle resultat ble negativt påvirket av to faktorer. For det første var salgsteamet i Xian mindre erfarne og ikke like effektive som kollegene i Beijing, noe som medførte lavere salg enn forventet. I tillegg kom et tap på RMB forårsaket av dårlig samkjøring av varepromotering og lagerstyring. For det andre var datterselskapet inne i en prosess med rask ekspansjon, og måtte ut med store forskuddsbetalinger, deriblant strekkoder, for å komme inn hos hver enkelt supermarkedkjede. Kostnadene utgjorde RMB i I november opprettet OF et nytt datterselskap i Chengdu i provinsen Sichuan. Som et regionsentrum i Sørvest-Kina ble etterspørselen etter nøtter og snacks i Chengdu vurdert som høy. Konkurransen er mindre intens sammenlignet med Changjiang-området, men hardere enn i Xian. Selskapet tok en mer konservativ tilnærming i Chengdumarkedet de første månedene, og innen kinesisk nyttår i februar 2013 oppnådde datterselskapet i Chengdu en omsetning på RMB 3 millioner (inkl. mva) i detaljistleddet og med all lagerbeholdning i Chengdu utsolgt. I 1. kvartal 2013 kunngjorde OF dividendeutbetaling for regnskapsåret 2012 med påfølgende utbetaling på 35 % av utbetalbart nettoresultat. CNEI I mottok omtrent RMB 3 millioner i utbytte. PRE China vil besørge utbetaling til sine aksjonærer sammen med øvrig utbetaling fra nedsalg i Liyuan når ovenstående er videreført PRE Chinas norske bankkonto. OF hentet inn RMB 50 millioner i ny egenkapital i mars 2013, og verdsettes nå til RMB 600 millioner. Beløpet tilsvarer 130 % av verdivurderingen på tidspunktet for CNEI Is investering. Den nye aksjonæren er RMB-fondet Rich Land, og CNEI Is eierandel i OF vil etter kapitalinnhenting vannes ut fra 24 % til 22 %. Emisjonsprovenyet vil brukes til konstruksjon av et prosessanlegg i Beijing som etter planen skal anvendes til å foredle svisker og dadler til økte marginen. Anlegget vil også kunne brukes til foredling av andre produkter av et betydelige volum. Dadi Chemicals ( Dadi produsent av alkalikloridprodukter) Dato for investering: Desember 2011 USD 9,2 mill. Verdivurdering per USD 11,4 mill. Preferanseaksjer Forvalters representanter i styret: 1 av 5 styreplasser Primæreierskap: 7,5 % Eierskap etter utvanning: 6,46 % Dadi Chemical Limited (Cayman) er gjennom datterselskapet i Weifang i Shandong-provinsen en ledende utvikler av produkter innen alkaliklorider og andre saltbaserte kjemikalier i Nord-Kina. Selskapet produserer mer enn 50 kjemiske produkter som er hyppig brukt i metaller, papirproduksjon, kjemiske prosesser, samt i bygg- og anleggs-, plast- og landbruksindustrien. Selskapet er Kinas fjerde største industrielle saltprodusent i følge rangeringer gjennomført av industriorganisasjoner, og selskapets produksjonskapasitet innen alkaliklorider rangeres som nummer seks i Shandong. Dadi planlegger i Dadi % 39 % 35 % N/A % -6 % N/A 50 % % 34 % 31 % N/A % -1 % N/A 42 % * Ureviderte tall 12 Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS

13 tillegg å øke produksjonskapasiteten på sodiumhydroksid fra tonn i 2011 til tonn innen utgangen av Selskapets produksjon av klorin, hydrogen og hydroklorgass vil følgelig øke proporsjonalt. Selskapet har som målsetning å være blant Kinas fem største produsenter av alkaliklorider og saltbaserte kjemikalier innen utgangen av Dadi er en lavkostaktør blant Kinas alkalikloridprodusenter, i en industri verdsatt til om lag RMB 70 milliarder og med en årlig vekstrate på 10 %. Selskapets lavkostfortrinn stammer primært fra Dadis selvproduserte industrisalt (et råmateriale i produksjonen av alkaliklorid-produkter), egenkontrollerte kraftverk (elektrisitet utgjør om lag 60 % av produksjonskostnadene), nærheten til kundene (alkaliklorider er farlige kjemikalier uegnet for transport over lengre distanser), samt en erfaren ledelse. Selskapet besitter rettighetene til et større reservoar av bergsalt med en økonomisk levetid på over år. Dadis 4. kvartalsresultater bar preg av overbudsjetterte salgsvolumer og priser på kloralkaliprodukter. På den andre siden var innkjøpskostnader på kull lavere enn budsjettert, noe som resulterte i høyere bruttomarginer og lavere produksjonskostnader ved selskapets kraftverk. Omsetning og utsalgspris på selskapets sodiumhydroksid var om lag 10 % lavere enn budsjettert. Prisen på sodiumhydroksid falt i 4. kvartal fra om lag RMB 800 per tonn til rundt RMB 650 per tonn. Til sammenligning forholdt klorprisene seg forholdsvis stabile på mellom RMB per tonn. Kullforbruket endte rundt 20 % under budsjetterte tall som følge av mindre kloralkaliproduksjon samt mer effektivt kullforbruk. Innkjøpsprisen på kull snittet i tillegg 25 % under budsjetterte kostnader. Målt etter bruttoinntjeningsbidrag underpresterte salt- og kloralkalianleggene med henholdsvis RMB 4 millioner og RMB 16 millioner. Kraftverkets bidrag til bruttoinntjeningen var derimot RMB 27 millioner over budsjett. På et overordnet plan drar Dadi fremdeles god nytte av selskapets diversifiserte produktportefølje og vertikalt integrerte produksjon. Hovedfokus i 4. kvartal var ferdigstillelsen av det nye produksjonsanlegget for kloralkali med en kapasitet på tonn, samt videreføringen av det planlagte produksjonsanlegget for ADC-skum. Uvanlig kjølig temperatur i november/desember samt et relativt svakt kloralkalimarked fører derimot til at produksjonsstart i det nye kloralkalianlegget ikke igangsettes før tidlig 2. kvartal Det nye ADC-skumanlegget står ferdig, men ledelsen i Dadi forventer også her utsatt oppstart grunnet leveringsforinkelser på essensielle maskindeler fra Tyskland. Forvalter tror skumanlegget vil igangsette produksjon fra og med 2. halvår Forvalter har oppjustert verdivurderingen av eierposten i Dadi med 23 % i 4. kvartal ettersom porteføljeinvesteringen nå er holdt i mer enn ett år og forvalter da kan legge til grunn en markedsverdimetodikk ( fair value ) som verdivurdering. Øvrig oppdateringer Per besto forvalter av 5 partnere og 8 profesjonelle medarbeidere. Ved spørsmål om investeringene, vennligst ta kontakt med Johannes Schoeter på engelsk Vennlig hilsen GENERAL INVESTOR OF THE FUND FOR AND ON BEHALF OF: NEW ENTERPRISE GI (MAURITIUS) LTD JOHANNES SCHOETER Verdiutvikling Verdijustert egenkapital (VEK) per for PRE China er beregnet til NOK 20,37 per aksje. Per var VEK beregnet til NOK 18,98 per aksje. PRE Chinas dollardenominerte eierandel i CNEI I har sett en god verdivekst fra forrige VEK-rapportering, hovedsakelig grunnet positiv utvikling i Yida og Dadi. Et svekket vekslingsforhold mellom USD og NOK har dog påvirket VEK negativt. Per var denne vekslingskursen USD/NOK 5,5664, mot USD/NOK 5,9833 per Kvartalsrapport PRE China Private Equity I AS 13

14 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas pl Oslo Design og produksjon:

Kvartalsrapport 1-2011

Kvartalsrapport 1-2011 PRE II Kvartalsrapport 1-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2011

Kvartalsrapport 2-2011 PRE I Kvartalsrapport 2-2011 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Halvårsrapport 1-2010

Halvårsrapport 1-2010 PRE I Halvårsrapport 1-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formal å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ). CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE I Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2010

Kvartalsrapport 4-2010 PRE I Kvartalsrapport 4-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2012

Kvartalsrapport 4-2012 PRE II Kvartalsrapport 4-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2012

Kvartalsrapport 1-2012 PRE II Kvartalsrapport 1-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE II Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2010

Kvartalsrapport 3-2010 PRE I Kvartalsrapport 3-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012

Kvartalsrapport 2-2012 PRE II Kvartalsrapport 2-2012 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 PRE I Årsrapport 2007 Kvartalsrapport 3-2008 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 07 PRE Private Equity China I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2011

Kvartalsrapport 3-2011 PRE II Kvartalsrapport 3-2011 PRE China Private Equity II AS PRE China Private Equity II AS ( PRE China II ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Fund II ( CNEI

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport PRE I Kvartalsrapport 1-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012

Kvartalsrapport 2-2012 PRE I Kvartalsrapport 2-2012 PRE China & Asia Private Equity AS PRE China & Asia Private Equity AS ( PRE C&A ) har som formål å etablere en portefølje bestående av utvalgte private equity-fond i Kina og

Detaljer

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS PRE I Kvartalsrapport 4-2008 PRE China Private Equity I AS Investeringer i aktiva Investeringer i anleggsmidler Investeringer i eiendom PRE China Private Equity I AS har som formål å investere alle sine

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 2-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Halvårsrapport 1-2008

Halvårsrapport 1-2008 PRE I Halvårsrapport 1-2008 PRE China Private Equity I AS Private Equity er en aktivaklasse som historisk sett har vært forbeholdt investorer med betydelig kapital. Gjennom PRE China Private Equity I AS

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2014. SR EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2014 SR EiendomsInvest Tyskland II AS SR EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS

Kvartalsrapport 1-2014. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Kvartalsrapport 1-2014 SR EiendomsInvest Tyskland I AS SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 1-2014. EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 1-2014 EiendomsInvest Tyskland II AS EiendomsInvest Tyskland II AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681

Årsrapport 2014 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Årsrapport 2014 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 14 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2014 6 Regnskap og balanse 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

P RE. Kvartalsrapport 4-2012. PRE China & Asia Private Equity AS

P RE. Kvartalsrapport 4-2012. PRE China & Asia Private Equity AS P RE Kvartalsrapport 4-2012 PRE China & Asia Private Equity AS PRE China & Asia Private Equity AS ( PRE C&A ) har som formål å etablere en portefølje bestående av utvalgte private equity-fond i Kina og

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE III Kvartalsrapport 3-2012 PRE China & Asia Private Equity AS PRE China & Asia Private Equity AS ( PRE C&A ) har som formål å etablere en portefølje bestående av utvalgte private equity-fond i Kina

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS

Kvartalsrapport 2-2012. PRE EiendomsInvest Tyskland II AS Kvartalsrapport 2-2012 PRE EiendomsInvest Tyskland II AS PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ) har som formål å investere i tysk bolig- og nærings- eiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv

Detaljer

Nye Norske Skog Desember 2017

Nye Norske Skog Desember 2017 Nye Desember 2017 Driften fortsetter som normalt Nye ( AS) en ledende europeisk og australasiatisk publikasjonspapir produsent Nye oversikt Konsernet har følgende produksjonskapasiteter Avispapir 1.8m

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE II. PRE China Private Equity II AS. Organisasjonsnummer PRE II Årsrapport 2012 PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 12 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity II AS Årsberetning 2012 5 Regnskap og balanse 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer

Årsrapport 2012 PRE I. PRE China Private Equity I AS. Organisasjonsnummer PRE I 12 Årsrapport 2012 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China Private Equity I AS Årsberetning 2012 5 Regnskap 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 407477 Innsendt dato: 18.08.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Norway FL6 NW SMB ER, RESSURSEFFEKTIVITET OG GRØNNE MARKEDER SCR9 6 7 8 9

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen DATO:

Boliglånsundersøkelsen DATO: Boliglånsundersøkelsen 2016 DATO: 21.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 6 4 Nedbetalingslån 7 4.1 Belåningsgrad 7 4.2 Låntakers betjeningsevne 10 4.3 Gjeldsgrad

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 395692 Innsendt dato: 23.02.2016 07:01 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Marked og foredling av norsk hvitfisk i Kina. Ålesund Espen Hanson

Marked og foredling av norsk hvitfisk i Kina. Ålesund Espen Hanson Marked og foredling av norsk hvitfisk i Kina Ålesund 24.08.2017 Espen Hanson Nordic Group Bodø Boston Bergen Trondheim Hovedkontor: Nordic Group AS Dronningens Gate 15 7401 Trondheim Leverandører Nordic

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Drifts-inntektene fordeler seg som følger: Automotive produkter NOK 32.9 millioner, Capto NOK 64.1 millioner og andre inntekter på NOK 2.

Drifts-inntektene fordeler seg som følger: Automotive produkter NOK 32.9 millioner, Capto NOK 64.1 millioner og andre inntekter på NOK 2. 2001 året kontraktene kom: SensoNor ASA foreløpig resultat 2001. HORTEN, 28. FEBRUAR 2002: SensoNor ASA sikret seg gjennom 2001 komitterte leveranseavtaler med sine kunder på minimum 1.5 milliarder kroner,

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer