Xledger Forskning og Utvikling. Oslo og Colorado Springs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Xledger Forskning og Utvikling. Oslo og Colorado Springs"

Transkript

1 Jarle Sky

2 Xledger Forskning og Utvikling Oslo og Colorado Springs

3 To lokasjoner Felles fokus Økt tilgang på kompetente ressurser Nærhet til flere markeder 2 tidssoner -> 2 skift per dag Optimalisert bruk av nøkkelpersonell USA er også et stort marked for Xledger

4 Release 2012/R3 til 2013/R2 2012/R3 release 20. oktober /R4 release 15. desember /R1 release 16. mars /R2 release 16. juni 2013

5 Brukergrensesnitt Menystruktur Fjernet undermeny Mouseover gir undermeny Undermenyer som bølger Forsider som egne menypunkt Klikk på hovedmeny ut ekspanderer under menyer Ide gjøre systemet touch vennlig Fargekode på viktige kommando knapper Layout generelt Understreking for link fjernet (illustreres med peker i stedet) Linjemarkering/grid fjernet fra tabellfelt Mine innstillinger som link i hode Prosesserings symbol når søk pågår Layout datagrunnlag Vesentlig gjennomarbeiding rundt søkefelt og Vis sjekkbokser

6 Favoritter Brukerdefinerte favoritter Individuell gruppering av favoritter Brukerjustert sortering, farge og størrelse Automatisk visning fra menylinjen på favoritt hoved menyen

7 Hjem Dynamisk layout på blokker (flytende basert på skjerm oppløsning/størrelse) Collapse/Expand på blokker Personalisering av hjem sidene Hvilke blokker skal vises Default Collapse/Expand Blokker Nøkkeltallsgraf med link til Vis graf Pareto grafer Vis hierarki graf Kakediagrammer (salgsbasert) Pivotert spørring firmadefinert 12 måneders resultat oppsett Firmadefinert oppsett for balanserapport Link til meldingsregisteret når ingen meldinger er aktive per i dag Reskontroaktivtet med link til periodisert aktivitet inneværende år

8 Xledger Prosessflyt Skjema Prosess og dataflyt Link Skjermbilder Rapporter Tilhørende prosessflytskjema Dataflyt bilag Utestående oppgaver per prosessnivå

9 Regnskap OCR tolken Økt treffsikkerhet inngående faktura Bla bruk av webadresse, epost, orgnr. EHF Faktura Bilag Automatisk oppretting av leverandør Utvidet vedleggsstøtte for PDF-vedlegg og standard bildeformater (GIF, PNG, JPEG, TIFF) Prereg forbedret algoritmer for dato, utvidet støtte validering av Kid Smarthjelp forbedret og utvidet Oppstart Anlegg fra bilagsregistrering Manuell betaling - holdes utenfor Forfallslisten Bilagshode - Tilgang til Kunde-/Leverandørtransaksjoner og Bilagsversjoner Arbeidsflyt Videresending av bilag Retur av bilag til forrige attestant/utfører Historisk tilgang til arbeidsflyt logg Automatisk reevaluering av arbeidsflyt ved endring av kontering

10 Økonomi Nøkkeltallsgrafer Sammenstilling nøkkeltall, siste 13 kvartaler DuPont Modell DuPont og Hierarkirapporter - skalering og nedlasting til fil Faktisk mot budsjett 1 og 2 (skjermbilde og rapport) Linker Link til reiseregning fra hovedboken Link til salgsordre forbedret Link til innkjøpsordre fra anlegg Forenklet registrering av nye kunder/leverandører og firma Automatisk opprettelse av selskap innenfor EU basert på VAT-kode Adresser - Automatisk oppslag mot postnummer registre (NO, UK, US)

11 Bank Sikker betaling Illustrering og kvalifisering av sikker betaling Betalingsvalidering - utvidet valideringsregler Bankavstemming Ensidig En til mange Overførsel åpne poster til nytt år Oppdaterte bank avtaler

12 Fakturering Forsidegrafer for salgsstatistikk Utbedret søkefelt og sorteringer (hierarki spørring, eier, mm) Aggregert mot hovedbok Linker Link til hovedbokstransaksjoner bilag, link til hovedboksgrunnlag for aktuell salgsordre Link fra hovedbok til salgsordre Periodisering på fakturalinje nivå Ordre funksjonalitet Signaturpad for digital signering og lagring på ordre Ny funksjon for generering av dokument «Finansielt forskudd» Utvidet støtte for vedlegg Standard vedleggstype, validering, utvidet støtte for PDF, GIF, PNG, JPEG, TIFF Fakturamal med standard vedlegg (i.e. for massefakturering)

13 Fakturering (fort.) Fakturautskrift Utbedret fakturalyout på side 2 og utover QR-koder for link til kampanjer eller annen kommunikasjon Datametrixkode på faktura og innkrevingsdokumenter Elektronisk faktura (EHF) Støtte for vedlegg Skjermbildet efaktura åpnes med fakturavisning. Tidligere ble XML-filen åpnet XML eksport av fakturafiler (f.eks til DNB Finans) Provisjons og royalty avregning Oppsett og beregning Provisjonsavregningsbrev

14 Innkjøp EAN/GTIN varenummer på produkt for strekkodelesing Prisoppsett Innkjøpspris per produsent Rabattmatriser per produsent Standard lager og lokasjon Vedlegg på innkjøpsordre

15 Prosjekt Forside utvidet med Pareto grafer Timeforbruk per prosjekt Ressursforbruk per ansatt Visning timeinntekt/timekostnad Timepris i rapportene for Timeliste per prosjekt og Timerapport per ansatt Oppsettsfelt visning av timeinntekt og timekost for ansatt rollen Prosjektutlegg Bilde for registrering av prosjektutlegg (registeret Fakturagrunnlag) Kontering avledes fra prosjektregisteret

16 Lønn Ny prosess for lønnskjøring Lønnsforslag genereres per lønnskjøringsoppsett og per ansatt Oppsettsfelt for standard sum kolonner på lønnsforslag per bunt og per ansatt Rekjøring enkelte ansatte eller hele bunten Personalansvarlig tilgang til godkjenning av lønn for egne ansatte Aggregering av lønnstransaksjoner Aggregering på tvers av ansatte Automatgenerering av Netto lønnart Saldotabell for lønnstransaksjoner Kryptering og passord beskyttelse av lønnsslipper distribuert via e-post Fraværsstatistikk - oppsett av fravær som reduserer tilgjengelig tid Sverige Terminoppgaver (skattedeklaration) LTO (kontrolluppgift)

17 Reise Periodisering av reisedetaljer Alternative bankkonti for utbetaling Opplasting av vedlegg direkte i Reise Utleggsgrunnlag Hurtig registrering av utlegg Utleggsgrunnlag hentes opp på reiseregning Kredittkorttransaksjoner (utleggsgrunnlag) Standard utgiftstype Import av Merchant Group og kilde Valuta og valutakurs på varekjøp/belastninger Sletting/Stenging av private transaksjoner Link fra hovedbok til reiseregning

18 XRM Forside Oppdatert forside med utvalgt informasjon om salg og kunder Oppgaveliste gruppert per område Aksjonsliste Knapp for avsluttet i aksjoner Diverse justeringer tilknyttet søkefelt for aksjonsordregruppe Omplassering av felter i fanene Oppfølging Utvidet søkefelt Datobegrensning /utplukk styrt av status (åpne/historiske)

19 Forsystem/Integrasjoner E-post fakturaimport Xledger firma spesfikk e-post adresse Registrering av autoriserte sendere Dra og slipp funksjonalitet for filopplasting Importformater SO01P Fakturagrunnlag med oppslag mot produktpriser MT940 Internasjonalt SWIFT format for kontoinformasjon Nye webservices Get Timesheet Entries Get Project Summary Get Timesheet Summary Get General Ledger Profit and Loss Get General Ledger Balance Get General Ledger Get Suppliers Get Object Values Customers Get Object Values Suppliers

20 Xledger Release 2013-R3 12. oktober 2013

21 Login favoritter og siste pålogginger

22 Rapport maler

23 Organisering standard menyer

24 Kolonne separator for økt lesbarhet

25 Prosjekt før og etter Utvidet innhold Felthjelp Ansatt før og etter

26 Flerfelts visning i blokker

27 Strømlinjeformede søkefelt og Vis sjekkbokser

28 Betalingsbekreftelse til mottaker via e-post

29 Adresseforenklinger

30 Zoom/linker fra forside og budsjett (fortegn mm)

31 Budsjett med snudd fortegn og nytt avvik

32 Spørring og Analyse Objekt Gruppering i XCUBE spørring Gruppering av selskaper ved konsolidert spørring i egendefinerte kategorier f.eks Geografi, virksomhetsområder mm Gruppering av konteringsobjekt f.eks avdeling/prosjekt til divisjonsstrukturer Utekspandert XGL Ny budsjett Nytt spørrebilde mot budsjett Periodisk budsjettbalanse Budsjett per periode Pivotert budsjettbalanse Pivotert budsjett XCUBE budsjett Zoom fra forside Brukerdefinerte intervaller for reskontro aldersfordeling

33 XCube utvidelser - forbedret pivotering

34 Bank Betalingslogg/Sporing av betalinger

35 XRM - Brukervennlighet Kampanjer Oppgaver og Aksjoner

36 Organisasjoner (Non-Profit)

37 Xledger Veien videre!

38 Lønn/Reise/Personal Stillingsregister og stillingsoppfølging Lønnstrinn og opprykk Lønnsjustering og etterberegning Sluttavregning EDAG Arbeidsflyt Reise Fravær Sykdomsoppfølging Kompetanse Personal oppfølging

39 Prosjekt Forsider Prosjektleder godkjenning av timer Saldotabell og transaksjonsregister Faktuereringsmodeller (akonto, Work in Progress, mm) Timeregistrering Flexitid/Timebank Godkjennelse/Arbeidsflyt Budsjettering

40 Økonomi/Regnskap Anlegg Forsider Avskrivninger Oppfølging Nøkkeltall Utvideleser brukertilpasninger Statistikk registrering Grafer og analyser Utvidet bruk av arbeidsflyt (flere områder)

41 Salg/Abonnement/Lager/Innkjøp Prisjusteringer Etablere flere grafer/oppfølging Datostyrt abonnementsrader Arbeidsflyt ordre-/salgsordre administrasjon Komponent register produksjon Innkjøp generert fra Ordre Arbeidsordre Innkjøps/Salgsordre sum i selskapsvaluta (samt konsern valuta) Integrasjon mot grossister

42 Brukergrensesnitt Forenkling Forsider, grafer, analyser Smarthjelp med egne favoritter Firma/bruker tilpasning Blokkbasert visning implementerte/brukte felt Lagre Spørre/Rapportmaler Mobil/Nettbrett tilpassete bilder Selvbetjeningsfunksjoner (kunder, ansatte, leverandør, givere mm) Prosessflyt og Dataflyt komplettering

43

44

45 Mobilløsning Forenklet innlogging fra mobil (kun Pinkode) Første funksjoner tilgjenglig fra 2013/R3 Timeregistrering Ansattoversikt Utleggsregistrering Likviditet Oversikt pr bankkontotype / bankkonto Detaljer pr bankkonto Dagens utbetalinger Dagens innbetalinger Godkjente utbetalinger Reskontroaktivitet Forfallsliste Resultat oversikt Denne period Hittil i år Oppgaveliste

46 Xledger Touch Live Demo

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service AGRESSO BUSINESS WORLD Rapportering i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Pålogging til Agresso Web Portal 3 Menyruten 4 Mine oppgaver... 4 Rapporter... 4 Tid og utlegg...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, oktober 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER...

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Systemskisse... 5 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... 7 2.1 Ressursregisteret... 7 2.2 Prosjektregister...

Detaljer

Visma Enterprise. Økonomi/Fakturering

Visma Enterprise. Økonomi/Fakturering Visma Enterprise Økonomi/Fakturering Nyheter og endringer ved overgang fra E3X til Enterprise 2012 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Advisor versjonshistorikk

Advisor versjonshistorikk Advisor versjonshistorikk Under menyvalget Hjelp > Om Advisor i Advisor kan du finne hvilken versjon du benytter. VERSJON FUNKSJON BESKRIVELSE 4.4.1059.0 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer.

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Definisjoner i Visma Severa

Definisjoner i Visma Severa Definisjoner i Visma Severa Adgangsgrupper og adgangsrettigheter Adgangsrettigheter styrer brukertilgang til informasjon i Visma Severa. Hver bruker knyttes til en adgangsgruppe når ny bruker opprettes

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 12.03.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

PRODUKTGUIDE 2008. Det riktige valget for små og mellomstore virksomheter, selvstendig næringsdrivende, foreninger og privatpersoner

PRODUKTGUIDE 2008. Det riktige valget for små og mellomstore virksomheter, selvstendig næringsdrivende, foreninger og privatpersoner PRODUKTGUIDE 2008 Det riktige valget for små og mellomstore virksomheter, selvstendig næringsdrivende, foreninger og privatpersoner Norges mestselgende økonomi-, CRM- og Internettløsninger! 2007 Beste

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.30

Nyheter og forbedringer 5.30 Nyheter og forbedringer 5.30 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.30...5 Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer