Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunstens autonomi og kunstens økonomi"

Transkript

1 Pensjonskurs

2 Kunstens autonomi og kunstens økonomi KUD iverksa,e en utredning februar 2014 om kunstnerøkonomien. Rapport ble overlevert 28. januar Se h,ps://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/ utredning_om_kunstnerokonomi_kunstens_autonomi_og_kunstens_ okonomi/id /

3 Sentrale funn: Realnedgang i kunstnerisk inntekt fra 2006 Jl 2013 for kunstnergruppene samlet; 15, 3 %, mot en realøkning i kunstnerisk inntekt i perioden i Musikere, sangere og komponister: kr (- 17, 8 %) Scenekunstnere: kr (- 8, 1 %) 60 % av alle kunstnere er hovedsakelig selvstendig næringsdrivende, inntekt sunket med 11, 6 % siden % hovedsakelig fast ansa,e. Høyest inntekt

4 Scenekunstnere Gruppe Kunstnerisk inntekt Totalinntekt Skuespillere Dansere

5 Musikere, sangere, dirigenter, komponister Gruppe Kunstnerisk inntekt Total inntekt Klassisk Populær

6 Næringsaspektet Komplisert regelverk Ska, inntekt regnskapsføring; forenklinger Sosiale stønader fra NAV Sosiale stønader vil o]e relateres Jl utøverens personinntekt (overskudd i foretak) eller lønnsinntekt dersom ansa, i eget A/S. En utøver som driver virksomhet med lav ska,bar inntekt vil ha reduserte muligheter for Jlgang Jl en del stønadsordninger Næringsbegrepet; hva er næring?

7 Ansa? vs næringsdrivende Følgende vilkår må være oppfylt for at en virksomhet skal kunne regnes som næringsvirksomhet: Virksomhet må skje for utøverens egen regning og risiko Virksomheten må være egnet Jl å gi økonomisk overskudd. Virksomheten må innebære akjvitet

8 Momenter som trekker i retning av selvstendig næringsvirksomhet, vil være at oppdragstakeren: har regelmessig flere oppdragsgivere, samjdig eller e,er hverandre har eget kontor eller produksjonslokale holder egne materialer har egne dri]smidler, som for eksempel maskiner og egne transportmidler mo,ar avregning i fast beløp og ikke per Jdsenhet kan sjlle med andre enn seg selv, for eksempel bruke egne ansa,e skal ubøre et bestemt oppdrag som ikke bare er avgrenset i Jd har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver har ikke krav på vederlag når oppdrag ikke ubøres.

9 Andre momenter som trekker i samme retning av selvstendig næringsvirksomhet, vil være at oppdragsgiveren: betaler for hele oppdraget samlet, og betaler ikke særskilt for delkostnader Jl materialer, dri] og lignende kan reklamere på arbeidsresultatet har ikke faglig instruksjonsmyndighet har ikke administrajv instruksjonsmyndighet

10 Momenter som taler for at det er et arbeidstakerforhold En arbeidstaker sjller sin personlige arbeidskra] Jl rådighet og kan ikke bruke medhjelper for egen regning. En arbeidstaker har plikt Jl å underordne seg arbeids- eller oppdragsgiverens administrajve og faglige kontroll av arbeidet. Arbeidstaker får betalt for å sjlle sin arbeidskra] Jl rådighet, arbeids eller oppdragsgiveren dekker det meste av kostnadene. Arbeids- eller oppdragsgiveren sjller Jl rådighet arbeidsrom, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler. Arbeids- eller oppdragsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet.

11 Ska?eetaten Se h,p://www.ska,eetaten.no/no/bedri]- og- organisasjon/starte- bedri]/jeg- vil- i- gang/starte- egen- bedri]1/arbeidstaker- eller- naringsdrivende/

12 Anbefalinger fra rapporten Digitalisering, opphavsre, og åndsverksloven SJpend og vederlag Næringsaspektet Ska,eordninger og ska,eincenjver Velferdsordninger og sosiale reegheter

13 Både frilansere og selvstendige næringsdrivende faller som hovedregel utenfor arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, ferieloven, lønnsgaranjloven, permi,eringslønnsloven, lov om offentlig tjenestepensjon og yrkesskadeforsikringsloven. I Jllegg faller disse gruppene utenfor folketrygdlovens bestemmelser om særfordeler ved yrkesskade, med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd. En ordinær arbeidstaker vil imidlerjd ha reegheter e,er disse lovene.

14 Næringsdrivendes mangel på re, Jl minstefradrag i sin næringsinntekt har ved flere anledninger vært drø]et som et Jltak for å bedre den næringsdrivendes økonomi. Det bør derfor på ny, vurderes å innføre minstefradrag i næringsinntekt med samme beløpsstørrelse som for arbeidstakere, men som borballer dersom fradragsførbare kostnader oversjger minstefradragsbeløpet For å styrke næringsdrivendes re, Jl sykepenger bør frilansere og næringsdrivende behandles likt ved at næringsdrivende gis re, Jl 100 prosent dekning av sykepenger fra 17. dag uten å tegne Jlleggstrygdeordninger.

15 Muligheten Jl frivillig sykepengeforsikring i NAV bør markedsføres bedre, og det bør vurderes Jltak som kan redusere premien for slik sykeforsikring. Det bør iverkse,es en større helhetlig utredning for å se på mulighetene Jl å styrke kunstnerens sosiale reegheter, som for eksempel gjennom egne forsikringsordninger for pensjon og sykepenger, og hvor det vurderes hvordan kunstnere med stor variasjon i Jlknytningsform kan sikres en sømløs opptjening av reegheter uavhengig av Jlknytningsformen.

16 Diverse informasjon h,p://www.musikerorg.no/text.cfm/0_1700/pensjon- i- enkeltpersonforetak h,p://www.musikerorg.no/text.cfm/0_753/frivillig- sykepengeforsikring h,p://www.musikerorg.no/_upl/ _beregning_av_honorar_i_naering.pdf h,p://www.musikerorg.no/s.cfm/ /lenker- for- nxringsdrivende

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Høringssvar til kunstnerøkonomiutredningen "Kunstens autonomi og kunstens økonomi"

Høringssvar til kunstnerøkonomiutredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no Oslo, 10. april 2015 Høringssvar til kunstnerøkonomiutredningen "Kunstens autonomi og kunstens økonomi" Kunstnernettverket vil takke for en grundig og omfattende

Detaljer

Agentnytt. Agentrett. Kan en agent blir ansett for å være ansatt hos hovedmannen? 1/2011

Agentnytt. Agentrett. Kan en agent blir ansett for å være ansatt hos hovedmannen? 1/2011 Agentnytt Nyhetsbrev fra Agentseksjonen HSH 1/2011 Agentrett Kan en agent blir ansett for å være ansatt hos hovedmannen? Av advokat Henrik Renner Fredriksen, HSH Vanligvis er det uproblematisk å konstatere

Detaljer

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009 Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart Tor Borgar Hansen (med betydelig gjeld til Servicekontoret for næringslivet i Oslo kommune) Dagen i dag Organisering og ledelse Praktiske aspekter ved

Detaljer

Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Kunstens autonomi og kunstens økonomi Kunstens autonomi og kunstens økonomi Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet igangsatte i mars 2014 en utredning om kunstnerøkonomien. Det skulle utarbeides en rapport som skulle beskrive aktuelle

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter:

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter: KUD Vigdis Moe Skarstein Oslo, 15.08.2014 Vi viser til departements brev av 16. mai 2014, ref 14/2284. Takk for muligheten til å komme med innspill til denne viktige utredningen, og for godt møte 20.06.

Detaljer

Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet

Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet v/arnstein Tveito Agenda Ofte stilte spørsmål Jordbruksfradrag? Bruk av egen bolig Valg av foretaksform Enkeltpersonforetak, Aksjeselskap

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER

RETTIGHETER OG PLIKTER RETTIGHETER OG PLIKTER Referat fra seminarene Dine rettigheter som freelancer: heldagsseminar for kunstnere og produsenter, med Etablerersenteret og NAV (arrangert av Brak, Proscen og VISP) og Rettigheter

Detaljer

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 1 Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende - LØNN eller NÆRING 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 2 Definisjoner: Tjeneste: I økonomiske betegnelser er en tjeneste den ikke-fysiske ytelsen

Detaljer

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 20.6.2012 Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 1 Formål og anvendelsesområde Disse vilkårene gjelder for utførelse av oppdrag i Den kulturelle skolesekken når oppdragene utføres av midlertidig

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet

Retningslinjer. Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet Retningslinjer Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet MOBILITETSORDNINGER INNENFOR DET STATLIGE TARIFFOMRÅDET Forord Dette dokumentet beskriver retningslinjene

Detaljer

Kunstnerundersøkelsen 2013

Kunstnerundersøkelsen 2013 Kunstnerundersøkelsen 2013 Kunstnernes inntekter Revidert utgave MARI TORVIK HEIAN, KNUT LØYLAND OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 350 2015 Tittel: Kunstnerundersøkelsen 2013 Undertittel: Kunstnernes inntekter

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

Ny lov om arbeidsskadeforsikring

Ny lov om arbeidsskadeforsikring NFT 1/2004 Ny lov om arbeidsskadeforsikring av Asbjørn Kjønstad Asbjørn Kjønstad Ved kongelig resolusjon 29. juni 2001 ble det oppnevnt et utvalg til å utrede hvordan yrkesskadesystemet burde organiseres

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs. Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012

Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs. Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012 Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012 DAGENS HEADING: Greit å vite Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Litt om skatt, regnskap, mva Forretningsplanlegging,

Detaljer

Innst. 43 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 43 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 43 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:114 S (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva.

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva. VEILEDNING 2014 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR REISEKOSTNADER VED SAMVÆR Barn som har foreldre som bor langt fra hverandre, må ut å reise for å ha samvær. Reglene om reisekostnader ved samvær finnes i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven)

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer