Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet"

Transkript

1 Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet v/arnstein Tveito Agenda Ofte stilte spørsmål Jordbruksfradrag? Bruk av egen bolig Valg av foretaksform Enkeltpersonforetak, Aksjeselskap eller Ansvarlig selskap Merverdiavgift Regler for sykepenger i landbruk/bygdenæringer 1

2 Jordbruksfradrag Generelt krav: En må ha produsert jordbruksvarer av et ikke ubetydelig omfang i minst halve inntektsåret En må være bosatt på eiendommen Inn på tunet virksomhet regnes ikke som jordbruksvirksomhet dermed heller ikke rett på jordbruksfradrag Kun i de tilfeller at omsetning er lavere enn kr (binæring) vil dette kunne være aktuelt Bruk av egen bolig i næring Bolighus der eieren benytter mer enn 50 % som egen bolig skal fritakslignes En kan ikke beregne reell leie fra privat til egen næringsvirksomhet For den del som kun benyttes i virksomheten kan en velge mellom standardfradrag på kr eller fradrag for faktiske kostnader Ved kombinert bruk kan en trekke fra et lite beløp etter standardsatser fastsatt i takseringsreglene

3 Valg av virksomhet - EPF Ett enkeltpersonforetak flere næringer Fordel når: Liten økonomisk risiko Få eiendeler og lav gjeld Lav kontantstrøm I oppstartsfase Liten formue Andre momenter Dårligere sosiale rettigheter enn i AS Kan ikke beregne leie mellom virksomheter i samme foretak 5 Valg av virksomhet - AS Når starte eget AS? Fordel når: Store overskudd Flere ansatte Store verdier Høy belåning Høy omsetning og høy risiko Andre momenter: Bedre sosiale rettigheter enn i EPF/ANS Må betale arbeidsgiveravgift på egen lønn (også for eier) Lavt minstekrav til aksjekapital, og kan slippe revisjonsplikt Er eget skattesubjekt og kan dermed beregne leie 6 3

4 Valg av virksomhet - ANS Når starte ANS? Fordel når: Liten økonomisk risiko Få eiendeler og lav gjeld Lav kontantstrøm I oppstartsfase Liten formue Andre momenter: Må være minst to deltakere Dårligere sosiale rettigheter enn i AS Er eget regnskapssubjekt kan dermed beregne leie 7 Merverdiavgift Helsetjenester, sosiale tjenester og undervisningstjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven Dette omfatter også andre tjenester og varer som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av disse tjenestene Kommuner og fylkeskommuner samt private eller ideelle virksomheter som leverer helsetjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen/fylkeskommunen er lovpålagt å utføre, gis i hovedregel kompensasjon for all inngående merverdiavgift 5 4

5 Kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Hjemmel: Lov om kompensasjon av merverdiavgift av 12. desember 2003, i kraft 1. januar 2004 Mål: hindre konkurransevridene effekt, slik at det ikke blir dyrere for kommunen å kjøpe varer og tjenester fra private 9 Kompensasjonsordningen Innebærer: kompensasjon for merverdiavgift, selv om man i utgangspunktet faller utenfor merverdiavgiftssystemet Vilkår for private eller ideelle virksomheter: Tilbyr helse-, undervisnings-, eller sosiale tjenester Kommunen eller fylkeskommunen må være pålagt ved lov å utføre de samme type tjenester 10 5

6 Hva gis det kompensasjon for? Utgangspunkt: anskaffelser til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten; Løpende drift Investeringer Eksempler: Undervisningstjenester Tilrettelagt tilbud for barn med spesielle behov eller funksjonshemming Skolefritidsordning Sosiale tjenester Omsorgs- og behandlingstjenester for rusmisbrukere Avlastnings- og støttetiltak for barn Eldre og andre personer 11 Hva gis det ikke kompensasjon for? I de tilfeller det foreligger ordinær rett til fradrag for inngående merverdiavgift Kostnader som ikke er fradragsberettiget etter merverdiavgiftsloven, jf. mval. 8-3 (bl.a. oppførelse av bygg/anlegg for salg/utleie) og 8-4 (personkjøretøy) Utførelse av statlige oppgaver, for eksempel barnevern Familiebarnehager Dagmammavirksomhet og kortidspass av barn 12 6

7 Kompensasjonsoppgave For å få kompensasjon: Levere egen kompensasjonsoppgave elektronisk Må ha oversteget kr i merverdiavgiftskostnader i løpet av kalenderåret Oppgaven kontrolleres og attesteres av registrert eller autorisert revisor 13 Sykepenger for næringsdrivende Skal erstatte inntekt som faller bort på grunn av sykdom eller skade Hovedregel grunnlag: Gjennomsnittet av personinntekten de tre sist kjente år Sist kjente år = ferdig behandlet og utlagt ligning Egne regler ved nystartet virksomhet skjønn 25 % - regelen ved inntektsendring 20 % - regelen i jordbruket Forsikring for sykepenger 7

8 Inngangsbillett - ½ G Retten til sykepenger er knyttet til en minimumsinntekt Minimumsinntekten er ½ x grunnbeløpet på sykmeldingstidspunktet (kr ) For næringsdrivende snittet av de tre sist kjente år Skjønn skal benyttes for nystartede Dekningsgrad 65 % av grunnlaget for næringsdrivende 100 % for jordbrukere på grunn av den kollektive avtalen gjennom jordbruksavtalen Karenstid på 16 dager Avløserordningen dekker karenstiden i jordbruket for de som kommer inn under ordningen Muligheter for å tegne forsikring for sykepenger 3 varianter For de første 16 dagene For økning fra 65 % til 100 % (enten fra 1 dag eller fra 17 dag) 8

9 20% - regelen Dersom en kommer inn under den kollektive ordningen for jordbrukere gjennom jordbruksavtalen er en også dekket for all annen næringsinntekt dersom: Inntekten fra jordbruket utgjør minimum 20 % av den totale inntekten og Jordbruksinntekten utgjør mer enn kr Næringsinntekt eller personinntekt? Maksimal stønad = 6 x G Maksimal stønad for næringsdrivende = 6 G Kombinasjon næring/lønn = 6 G NAV dekker maksimalt opp til 6 G Sykepenger ut over 6 G for enkelte beror på avtale med arbeidsgiver 6 x G = kr (jordbrukere %) Annen næring 65 % - maks kr

10 10

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

11.11.2013. Økonomi / Regnskapskurs. Tema på kurset. Regnskap. Selskapsformer. Merverdiavgift. Skatt

11.11.2013. Økonomi / Regnskapskurs. Tema på kurset. Regnskap. Selskapsformer. Merverdiavgift. Skatt Økonomi / Regnskapskurs For Gramart og MØST 11.11.2013 v/ Ida Sørås Lægreid Tema på kurset Regnskap Selskapsformer Merverdiavgift Skatt 1 Hvorfor regnskap: Plikt etter lov og regler Innsyn Kontroll Styringsverktøy

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Agenda Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Forretningsplan planlegg for suksess! Hva gjør Servicekontoret Gir gratis informasjon

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Nyttig info for nye næringsdrivende

Nyttig info for nye næringsdrivende Nyttig info for nye næringsdrivende Innføring i skatt og mva for enkeltmannsforetak og DA http://www.skatteetaten.no/no/alt-om/starte-egen-bedrift/ Vi anbefaler at du melder deg på skattetatens orienteringskurs

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen.

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen. BASIL veiledning 1. Innledning 1.1 Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Økonomikurs for VISP. Hotel Neptun 19. november 2014

Økonomikurs for VISP. Hotel Neptun 19. november 2014 Økonomikurs for VISP Hotel Neptun 19. november 2014 Tema på kurset Regnskap/lover og regler Selskapsformer Kort om skatt Kort om merverdiavgift Kontoplan og regnskap 2 Hvorfor regnskap: Plikt etter lov

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer