Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap"

Transkript

1 Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 211 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

2

3 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme Møteseddel / fullmakt Undertegnede er hjemmelshaver til andel nr. i Bjølsen borettslag og møter selv. gir herved fullmakt til å møte og stemme på mine vegne i alle saker som skal behandles av generalforsamlingen den 11. mai 211. Oslo, den 211 Signatur Fylles ut og medbringes på generalforsamlingen. OBS! Ingen kan stille med mer enn 1 fullmakt.

4

5 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 211 I henhold til borettslagets vedtekter innkalles det med dette til ordinær generalforsamling. Tidspunkt: Onsdag 11. mai 211 kl. 18: Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben), Mor Go hjertas vei 22. (Mellom Bjølsendumpa barnehage og Mor Go hjertas barnehage, helt nede ved elven. Finner du/dere ikke veien, ring et av styrets medlemmer!) Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering. a) Valg av ordstyrer. b) Valg av protokollfører. c) Valg av to til å underskrive protokollen. 3. Styrets årsberetning for Årsregnskap for Forslag til budsjett for Styrets honorar. a) Foreslås økt med 2 % fra kr 12,- til kr 14 4,-. 7. a-m Saker til behandling Se vedlegg 8. Valg a) Valgkomiteens innstilling vil bli delt ut på generalforsamlingen b) Valg av styre c) Valg av valgkomité d) Valg av hagekomité 9. Opplesing og godkjenning av protokoll Oslo den Bjølsen Borettslag Styret

6 BJØLSEN BORETTSLAG ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Morten Trosterud Frode Larsen Tarik Fanuel Ogbamichael Christina Sandhaug Lars Erik Lørdal VARAMEDLEMMER TIL STYRET: 1. Varamedlem: Hanne Hvidsten 2. Varamedlem: Gunnar Lysaker 3. Varamedlem: Sondre Ressem 4. Varamedlem: Anette Ruud 5. Varamedlem: Elisabeth Strand VALGKOMITÉ: Dag Kristen Bjørge Carina Lorentzen Holtmon Tonje Elisabeth Kristiansen HAGEKOMITÉ: Tonny Egeland Elisabeth Strand Mona Christin Lindborg Tonje Elisabeth Kristiansen Hanne Caroline Hvidsten 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS i henhold til kontrakt. Revisjonen er utført av Hedemark Revisjonsbyrå as.

7 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer , ligger i bydel Sagene i Oslo og har postadresse: Bjølsen BRL, c/o Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, postboks 431 Nydalen, 42 Oslo. Borettslaget benytter elektronisk fakturabehandling og fakturaadressen er: Bjølsen BRL, c/o Fakturamottak OBF AS, Postboks 4385, 868 Mo i Rana. Adresse Gnr / Bnr Adresse Gnr / Bnr Bergensgata / 32 Stavangergata / 174 " 18 B 222 / 33 " / 175 " / 34 " / 176 " / 37 " / 177 Stavangergata / 172 " / 179 " / 173 " / 181 Borettslaget består av 12 andelsleiligheter, fordelt på 5 lavblokker. I tillegg kommer en utleierbolig som tilhører borettslaget. Innskuddet av utleiesum pr. dags dato er kr. 1,-. Det vil si totalt 13 leiligheter. Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut leiligheter i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. STYRET Styret kan treffes på: E-post: Telefon: Se oppslag i oppgangene. VAKTMESTERTJENESTE/PORTNER Borettslaget har egen portner/vaktmester. Portnerens navn er John Roger Holthe, som er å treffe på telefon: Portneren skal ivareta oppgavene knyttet til rydding, plenklipping, snømåking, løpende vedlikehold samt andre forefallende oppgaver i henhold til portnerinstruks.

8 KABEL-TV Borettslaget har nylig skrevet ny avtale med GET som nå leverer kabeltv tjenester, bredbånd, telefoni og digital-tv. Kabel-tv leverandør har servicetelefon 2123, og er betjent mandag til og med fredag mellom kl. 9 og 22. Videre er servicetelefonen betjent lørdag, søndag og helligdager mellom kl 12 og 2. Besøksadresse og vareuthenting: Maridalsveien 323, 872 Oslo HJEMMESIDE Styret har opprettet en egen hjemmeside som nå er i drift. Adressen er: Her kan beboere oppdatere seg på dugnader, få informasjon om hva styret jobber med og fremtidige planer. Det vil også bli lagt ut vedtekter, ordensregler, utbyggingskontrakter og trinn for trinn hvordan man går frem for å søke styret om utbygging. Det er også mulighet for å registrere seg i nyhetsbrev, og få oppdateringer sendt direkte til sin egen mail. Det vil også finnes krisenummer og mye annen nyttig informasjon om Bjølsen borettslag. PARKERING Parkering i gater. Innkjørsel, plener og gårdsrom skal IKKE brukes som parkeringsplass. Det kan også hindre utrykningskjøretøy å komme frem. TENNING AV JULEGRAN I fjor som årene før ble det avholdt tenning av julegran med servering av gløgg og pepperkaker. Etter sang rundt juletreet kom nissen med julegodt til barna. NØKLER Nøkler til inngangsdør bestilles skriftlig pr. epost til: NAVN PÅ POSTKASSE OG CALLING ANLEGG Bestilles skriftlig pr. epost til:

9 UTLEIE Fremleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av fremleietaker. Ulovlig utleie anses som vesentlig mislighold. Søknadsskjema for utleie kan du få ved henvendelse til Styret eller OBF på telefon UTBYGGING Det pågår for tiden 1 utbygging i Stavangergata 33 mot loft. Videre følger i løpet av dette året 3 utbygginger mot kjeller og 2 utbygginger mot loft. Følgende Utbygginger er gjort i borettslaget, totalt 19 stk: ADRESSE: MOT LOFT: MOT KJELLER: Bergensgata 18 X 1 X 1 Bergensgata 18 B X 2 Bergensgata 2 X 1 X 1 Bergensgata 24 B X 1 Stavangergata 29 X 1 Stavangergata 31 X 1 X 1 Stavangergata 35 X 2 X 1 Stavangergata 37 X 2 Stavangergata 39 X 2 X 1 Stavangergata 43 X 1 VASKERI Borettslaget har eget fellesvaskeri som er lokalisert i Stavangergata 37. Dette kan benyttes i henhold til oppsatte regler. Vaskekort kan kjøpes hos Christina Sandhaug i Stavangergata 39. Telefon nummer står på Oppslag i gangen. BRANNSIKRINGSUTSTYR I forhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn er det vedtatt at alle boliger skal ha minst en godkjent seriekoblet røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Styret har inngått samarbeid med Brannservice Østlandet AS, som har utført en komplett og grundig utskifting av pulverapparater i hele borettslaget. Om du mangler pulverapparat i din leilighet, ta kontakt med styret på mail

10 Det ble også i 21 inngått kontraktsavtale med Elektriker firma Totaltek, som utførte installasjonen av det seriekoblede brannalarmanlegget. Anlegget er IKKE koblet opp mot brannvesenets utrykkningstjeneste. Men varsler ALLE beboere i oppgangen ved en eventuell brann. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 21 Utskifting av lamper i oppganger til sparepærer 21 Utskifting av postkasseanlegg 21 Oppussing av portner-/ vaktmesterboligen for utleie 21 Montert varmekabler i takrenner (HMS arbeider) 21 Montering av nytt callinganlegg 21 Utskifting av dører til hovedinngang 29 Installasjon av seriekoblet brannvarslingsanlegg (HMS arbeider) 27 Bytte av kjellevinduer 26 Brannsikring 25 Fasadevaske samt maling av vinduer ferdigstilt. 24 Maling av vinduer. 22 Brannsikring, dører 21 El-kontroll 2 Piper, el-anlegg 1999 Sokler 1998 Fasade SKADEDYRKONTROLL Borettslaget har avtale med Pelias for forebyggende skadedyrkontroll. Det er satt ut feller og kontroller gjennomføres jevnlig. HMS INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. Res. 6 desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølgning av gjeldende krav fastsatt i: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven Forurensningsloven Arbeidsmiljøloven

11 For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha minst internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i boligene. Følgende er gjort og pågår i Bjølsen Borettslag: Det er utarbeidet HMS-plan for borettslaget, denne jobbes det fortløpende med for å forbedre. Det jobbes mye med å få på plass en oppdatert vedlikeholdsplan Det jobbes mye med å få på plass en brannplan og en Intern kontroll for oppfølging av HMS arbeider 4. FORSIKRINGER Sameiets eiendom er forsikret i Nemi Skadeforsikring ASA med polisenummer Ved skade, forsøk å begrense skadeomfanget mest mulig og forsøk å kartlegge hva som er årsak til skaden. Kontakt skademottak hos Crawford and Company AS på telefon (hele døgnet) og opplys om skaden. Kontakt deretter Styreleder. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre, da borettslagets forsikring ikke dekker dette. 5. OVERDRAGELSER Det ble i 21 gjennomført 1 overdragelser av andeler. 6. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 9 styremøter. Styret har arbeidet med følgende større saker i perioden: Kontroll og filming av pipeløp (krav fra Brann- og redningsetaten) Opprettet egen hjemmeside, blir lansert i Februar. Installert trådløst brannvarslingsanlegg Installert nytt callinganlegg Portnerboligen er pusset opp for utleie muligheter. Utskifting av postkasser Mulig oppussing av oppganger Ingått avtale med GET på levering av Digital-tv,Bredbånd,Telefoni.

12 Montert nye energisparelamper i alle oppganger Fått på plass varmekabler i takrenner Holdt på med Lofts- og kjellerutbygging Reforhandlet avtale med Skadedyrkontroll Påbegynt utredning av ny søppelløsning (nedgravd anlegg) Oppføring av ny utstyrsbod, grunnet dårlig plass. Oppføring av nytt lekeanlegg Ansettelse av ny portner Igangsetting av arbeid med utskifting av elektrisk inntak Utarbeidet langsiktige planer for oppgradering av gårdsrom Utarbeidet HMS-plan med kartlegging av risikofaktorer Skiftet ut ISS som leverandør av vasketjenester 7. BORETTSLAGETS UTFORDRINGER Styret forutser allerede nå at det i fremtiden vil være utfordringer hva møtet med vedlikeholdsbehovet basert på dagens inntektsnivå og gjeldssituasjon angår. Vi ser behovet for, og er forpliktet til, å utarbeide en langsiktig vedlikeholdsplan med et tidsperspektiv på minimum 5 år. Enkelte punkter som styre må se på i årene fremover: Kummer i bakgården har setningsskader og må utbedres ASAP. Pipeløp må utbedres, innvendig og over tak. Oppstart juni 211. Oppganger må vurderes oppgradert, da maling og puss flasser av. Antydning til fukt i kjeller i stavangergata 29 må utbedres. Oppgradering av det elektriske anlegget (høyt prioritert/brannfarlig) Taket og loftsvinduer må inspiseres for eventuelle skader/mangler. Taknedløp og takrenner må inspiseres og vurderes. Taksikring mot snøras må vurderes der folk ferdes. 8. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 21 Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små og mellomstore foretak og basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift for borettslag, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Inntektene var totalt på kr ,- Utgiftene var totalt på kr ,-

13 Resultatet av driften for 21 ga et negativt årsresultat på kr ,- og en reduksjon av borettslagets disponible midler med kr ,-, etter avdrag på lån. Styret foreslår at årets resultat dekkes av opptjent egenkapital. 9. KOSTNADSUTVIKLING FOR 211 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i 211. Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet negativt årsresultat på kr ,- og en reduksjon av disponible midler med kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på grunn av de planer for 211 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt i tidligere årsberetninger.

14

15 Årsregnskap 21 - Resultat Note Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett 211 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte Sum felleskostnader Diverse inntekter 3 Ekstraordinære inntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Forretningsførsel og revisjon 5 Lønn og honorarer 6 Vedlikehold 7 Andre tjenester 8 Kabel-tv Forsikring 9 Kommunale avgifter Festeavgifter Brensel og strøm 1 Drift maskiner 11 Andre driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt- og kostnad Aksjeutbytte fra OBF 5 Renteinntekter 13 Rentekostnad Resultat av finansinntekt- og kostnad Årsresultat Budsjettmessige poster Avdrag lån 16 Opptak lån Andre endringer i disponible midler Endring i disponible midler BJØLSEN BORETTSLAG

16 Årsregnskap 21 - Balanse Note Regnskap 21 Regnskap 29 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler 18 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Til gode av forretningsfører Forskuddsbetalte kostnader 19 Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto Innestående på særvilkår Sum omløpsmidler SUM EIENDELER BJØLSEN BORETTSLAG

17

18 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note - Regnskapsprinsipper Årsoppgjøret er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 1 - Felleskostnader Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Inntekter felleskostnader Renter og avdrag Sum Note 2 - Felleskostnader, spesifiserte Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Inntekt trappevask Dugnadsbidrag Etterfakturerte felleskostnader Sum Note 3 - Diverse inntekter Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Andre inntekter Inntekt vaskeri Sum Note 4 - Ekstraordinære inntekter Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Salg av fellesareal Sum Note 5 - Forvaltning og revisjon Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett 211 Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Aksjeutbytte fra OBF Annen regnskapsførsel Sum Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon. Boligselskapet eier aksjer i forretningsføreren, OBF AS og mottar utbytte fra driften. Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

19 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 6 - Styrehonorar og personalkostnader Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett 211 Styrehonorar Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring 2 5 Sum Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden Borettslaget har deltidsansatt portner med fri bolig. Note 7 - Vedlikehold Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Vedlikehold piper Vedlikehold fasade Vedlikehold vinduer Vedlikehold dører Vedlikehold vann og avløp Vedlikehold el-anlegg Vedlikehold porttelefon Vedlikehold bygningsmessig Vedlikehold uteområder Vedlikehold vaskeri Vedlikehold leilighet Vedlikehold postkasser Vedlikehold ventilasjon Egenandel forsikringsskader Høytrykkspyling Brannsikring Kontroll skadedyr Diverse vedlikehold Overført til/fra vedlikeholdsavsetning -9 Sum Note 8 - Andre tjenester Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Fakturerte tjenester Juridisk rådgivning Teknisk rådgivning Renholdstjenester Snørydding, salt og sand Ekstra renovasjon Andre konsulenttjenester 75 5 Sum Note 9 - Forsikring Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett 211 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

20 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett 211 Note 9 - Forsikring 75 Forsikring bygninger Sum Note 1 - Brensel og strøm Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Elektrisk energi/strøm Strøm vaskeri Sum Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

21 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 11 - Drift maskiner Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Leie Maskiner Vedlikehold maskiner Sum Note 12 - Andre driftsutgifter Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Leiekostnader lokaler 1 65 Verktøy og redskaper Innkjøp driftsmaskiner Inventar Driftsmaterialer Andre driftsmaterialer Spesialrekvisita (styreportal skanning) Skjema ligningsoppgaver Kopiering Telekommunikasjon Kostnader Internett Porto Leie av Tele/data/internett-utstyr Kontingent HL Møtekostnader Kurs for tillitsvalgte Bank- og betalingsgebyr Lønnskjøringsgebyr OBF Gebyrer og garantier Andre bomiljøkostnader Andre driftskostnader Nøkler,låser og skilt Sum Note 13 - Renteinntekter Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Renterinntekt driftskonto Renteinntekt særvilkår Renteinntekt felleskostnader Sum Note 14 - Rentekostnader Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Lånenr Andre rentekostnader Sum Note 15 - Disponible midler Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

22 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 15 - Disponible midler A. Disponible midler pr 1.1 B. Endringer disponible midler Årets resultat Avdrag langsiktig lån Innskudd/uttak øremerkede midler B. Årets endring i disponible midler C. Disponible midler Note 16 - Pantegjeld Kreditor: Formål: Lånenummer: Lånetype: Opptaksår: Rentesats: Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo 1.1: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: DnB NOR Bank ASA Rehabiliteringslån Serie % Note 17 - Gårds og bruksnummer Gårdsnummer Bruksnummer Gnr , 33, 34, 37, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 181 Note 18 - Aksjer og andeler Regnskap 21 Regnskap Investeringer i OBF REGNSKAP AS Andel i OBF BBL 1 Sum 2 6 Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler er vurdert til opprinnelig kostpris med mindre varig verdinedgang er konstatert Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

23 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 19 - Forskuddsbetalte kostnader 173 Forskuddsbetalte kostnader 1742 Forskuddsbetalt forsikring Sum Regnskap Regnskap Note 2 - Andre fordringer 153 Fordringer beboere 155 Forskuttert purregebyr Sum Regnskap Regnskap Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

24

25 Vedlegg til innkalling 7. SAKER TIL BEHANDLING a) Utbedring av kummene i bakgården. Det er blitt utført en dokumentert befaring med bilder av alle våre kummer i bakgården Som dere sikkert har sett så er asfalt blitt borte og kumlokk ringer er i ferd med å gå i oppløsning. Samt at kummene ikke står i riktig høyde med asfalt, slik at man får samlinger med vann og is på vinterstid. Dette har også ført til at betongringene under bakkenivå er i ferd med å gå i oppløsning, og falle sammen. Styret ser på dette som en prioritet en innen HMS sikkerhet, og har bestilt arbeidene utført En gang etter 17. mai. 211 Arbeidene er budsjettert til kr. 1,- inkl. mva b) Etter at vi nå fikk på plass varmekabling i takrenner har det vært nesten isfritt fra takene på de utsatte stedene over våre inngangspartier og ved gateplan hvor folk ferdes.. Det var i vinter enkelte punkter hvor det fortsatt dannet seg istapper, dette skyltes i Stor hovedsak at det er hull og sprekker i dagens takrenner og taknedløp. Styret vil se nærmere på saken i sommer og eventuelt bytte ut enkelt deler av takrennene Som er skadet, slik at vi kan få ett isfritt tak. Det er enkelte tak som også må få påmontert snøsikring. Dette arbeidet vil bli tatt samtidig. Avsatt budsjett til denne jobben kr. 5,- c) Til Info: Portnerleiligheten er nå ferdig pusset opp og blitt leid ut. De nye leietagerne er installert i leiligheten og ser ut til å trives med det. Utleieavtalen er gjort mellom Bjølsen Borettslage og Utleierbolig.no All korrespondanse skjer igjennom Utleierbolig, med mindre det gjelder mindre feil og Som vi i styret selv kan få vår vaktmester til å utføre, på lik linje som de øvrige beboere. Leieinntektene fra boligen går til borettslagets felleskasse. Og vil bidra til økt beholdning fremover i årene som kommer. d) Oppussing av oppganger settes på HOLD inntil videre grunnet saken i punkt (e).. e) Restaurering av piper. 31.Mars 211 i år fikk vi av Brann og redningsetaten full fyringsforbud. Vi får ikke ta i bruk våre Peiser før dokumentert utbedring foreligger Brann og redningsetaten. Styret har tatt saken alvorlig og innhentet tilbud og løsninger på hva som kan gjøres fra flere utførende innenfor fagområdet. Kostnaden rundt denne rehabiliteringen vil være langt over hva vi har på bok i dag, og styret har besluttet at dette er en så viktig sak innenfor HMS og sikkerhet at vi blir nødt til å utføre denne jobben i 211 med umiddelbar igangsetting og må da ta opp ett lån som tilsvarer kostnaden rundt denne utbedringen. Antatt kostnad for denne jobben er budsjettert til ca. kr. 3.5.,- inkl. mva. Forsiktig antatt økning i husleie pr. boenhet (avhengig av størrelsen på leiligheten) ved å ta opp ett lån på denne summen vil være rundt kr 2,- i mnd. Tillagt husleien. Arbeidene går ut på å dra fòringsrør igjennom hele pipens lengde i alle piper. Det er antatt og være totalt 61 pipeløp i vårt borettslag. (dokumentert etter pipefilmingen) Men etter gjentatte møter og befaringer med fagfolk så bruker 2 av disse pipeløp og kunne

26 Stenges helt. Det vil si at kostnad vil synke dramatisk jo flere piper vi kan stenge som IKKE er i bruk. Da dagens boenheter vanligvis kun har 1-2 ildsteder, i motsetning til tidligere hvor man gjerne hadde opp til 4 ildsteder i en leilighet. For at vi skal få fyre igjen til vinteren kommer må disse arbeidene settes i gang omgående.. og en avgjørelse på hvem som får jobben er allerede valgt når GF holdes. Arbeidene vil ta 4-5 mnd. Og ved oppstart i Juni vil arbeidene være ferdig ett sted rundt September / Oktober.. Arbeidene vil pågå i hovedsak fra loft, kjeller og tak. Men arbeiderne må også inn i ALLE leiligheter og gjøre en mindre murerjobb rundt hvert Enkelt ildsted. Tidsforbruk i hver enkelt leilighet vil være rund 2-4 timer avhengig av hva slas ildsted man har. Ett skriv om oppstart av arbeidene og hvordan man skal forholde seg til videre fremdrift, Vedr. levering av nøkler m.m. vil Styret levere ut når tiden nærmer seg og en entreprenør Er valg til jobben. f) Fukt i kjeller i Stavangergata 29. Denne saken var oppe på GF i 21.. Styret har jobbet med å finne ut årsak til problemet. Behøver vi å grave ut rundt ringmur eller kan man gjøre jobben inne i fra kjelleren. Etter flere befaringer med fagfolk, så kan det hende vi nå har funnet løsningen som kan fungere, og som samtidig er økonomisk for borettslaget. Jobben vil være å pigge opp deler av kjellergulvet, og lokalisere taknedløpet som går under gulvet, Om feil eller skader oppdages utbedres dette på stedet. Det vil også bli utført en spyling og filming av rørene innvendig. Budsjett kr 5,- inkl. mva. g) Godkjenning av utbyggerplaner h) I 21 var det på GF tatt opp dette med nedgraving av søppel containere. Dette for å minske støy, lukt sjenanse og for å øke trivsel samt, få brukt Plassen til dagens søppelcontainere til noe annet.. Muligens ett sykkel- / barnevogn skur Styret har hentet inn tilbud på utførelse av denne jobben og arbeidene kan utføres på 2-3 uker. Budsjettert til kr ,- inkl. mva. i) På GF i 21 ble det tatt opp utskifting av Hovedstrøm inn i bygget. Styret har jobbet kontinuerlig med Totaltek og Hafslund om denne jobben. Hvem skal ta kostnad, søknadspapirer m.m. Det kan nå se ut til at vi har kommet til en løsning og arbeidene kan om mulig påbegynnes nå til sommeren 211. Dette forutsetter enighet med Hafslund om hva som skal byttes ut og hvem som skal ta hvilken kostnader. Forsiktig antatt budsjett ligger fortsatt på kr. 2.,- inkl.mva.

27 j) Det er utarbeidet en plantegning på utomhus området i vårt borettslag i samsvar med Hindhamar Arkitekter. Planen er laget for å få en forståelse av hva vi kan gjøre bedre med vår planløsning og bruk av vår bakgård. - Styret ønsker å fremme forslag om fjerning av søppeldunker som i dag fremstår som ett illeluktende mareritt midt i borettslaget, til alle besøkende og beboeres sjenanse. - Plassering av nytt skur for parkering av barnevogner ute under tak og bak låst dør. - Plassering av nytt skur for sykler ute under tak og bak låst dør. - Ved å dra vogner og sykler inn og ut, og opp og ned av kjelleren ødelegges både dører og bygningsmasse for flere tusen kroner i året. Samt at det blir fort skittent og stygge sår. - Ny plassering av tørkestativer. Mulig skur som gjør bakgården ryddig og ren. - Stramme opp linjer med nye kantstener rundt gressplener og blomsterbedd - Redusere overvokste bedd med busker, og heller plante mindre stauder og blomster. - Plassere ut flere lyspunkter langs de interne veien i borettslaget for å skape trivsel og trygghet Alle disse punktene er tegnet ned i planen for arbeider videre i Bjølsen Borettslag. Dette er en langsiktig plan som styret vil jobbe med å få stønad for. Det er i flere tilfeller gitt stønad for slike prosjekter i borettslag med opp til 8 kr og mer. k) Låsbare porter. Styret jobber med å få på plass en låsemekanisme som holder, og som er god å bruke på Våre porter, slik at disse kan mest mulig holdes lukket for gjennomferdsel av uønsket trafikk. Men også for at våre kjære barn skal holde seg på riktig side av inngjerdingen. l) Det gamle tregjerdet som skiller Bergensgata fra Stavangergata begynner å bli i såpass dårlig stand, at det kan være greit å få dette gjerdet frisket opp. Enten i form av ett helt nytt gjerde, eller at det kun bytter ut de gamle plankene med nye friske bord. Styret tar stilling til dette i samråd med vår portner. m) Det er fremmet ett ønske om å bytte ut de gamle tunge slitte sittegruppene som nå benyttes ute i bakgården. Det er ønske om at dette byttes ut med lettere møbler som man kan flytte rundt, men som også må tåle å stå ute i regn, og som ikke synker ned i gresset. Disse møblene kan da være så lette, at man kan forvare de trygt under tak i lysthuset på vinterstid. Avsatt kostnad og utseende må diskuteres. Men styret håper en avgjørelse kan bli besluttet På årets GF.. Slik at vi kan nyte godt av nye møbler i sommer.

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 22 Generalforsamling i BJØLSEN BORETTSLAG avholdes tirsdag 8. mai 22 kl. 8: på Akerselva Sykehjem TIL BEHANDLING FORELIGGER:. KONSTITUERING A Valg av

Detaljer

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2010 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2010 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 21 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008 Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2008 1. Tillitsvalgte Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styreleder: Ketil Heyerdahl Styremedlem: Stine Ørbeck Styremedlem: Magnus Wessel-Aas

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2011 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Marte Martinsen Styremedlem: Lars Gauden-Kolbeinstveit

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR 2010 1. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Line Bøhmer Løkken Styremedlem Maryann Falknor

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 1. TILLITSVALGTE Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Magnus Wessel-Aas Karianne Øysted Jon

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Tirsdag 23. april kl. 18:00 Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben) Mor Go`hjertas vei 22 REGISTRERINGSBLANKETT FOR GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 21 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes torsdag 9. september 21 kl. 18: i menighetssalen i 2.etg. i Grønland

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes torsdag 21. mars 2013 kl. 18:00 i 2.etg over Kafé Asylet, adresse Grønland 28 TIL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2009

Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2009 Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15 for 2009 1. Tillitsvalgte Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styreleder: Ketil Heyerdahl Styremedlem: Stine Ørbeck Styremedlem: Nina Framnes

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2011

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2011 BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 211 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes torsdag 5. mai 211 kl. 18: i bydelshuset i Grønland 28, 2.etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR Søndre Langerud Tomteselskap AS Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Søndre Langerud Tomteselskap AS. Møtet vil finne sted den 3.3.2015 kl.

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Perioderapport pr august 2012

Perioderapport pr august 2012 Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie v/ Roar Flydal Draugen 157 916 TROMSØ Tromsø, 13.9.212. Vår ref.: KATRO Perioderapport pr august 212 Vedlagt følger perioderapport for Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie.

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Generalforsamling Hammergata 7. Arbeiderbyggecompagni III 09.04.15

Generalforsamling Hammergata 7. Arbeiderbyggecompagni III 09.04.15 Generalforsamling Hammergata 7 Arbeiderbyggecompagni III 09.04.15 Sak 1 Arbeid i sammenheng med Dreneringsprosjektet Informasjon om prosjektet og fremgang fra Styret Forslag fra Liv Gundersen (vedlegg

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

AS ST. HALVARDSGATE 25 A-C ÅRSBERETNING 2008

AS ST. HALVARDSGATE 25 A-C ÅRSBERETNING 2008 AS ST. HALVARDSGATE 25 A-C ÅRSBERETNING 2008 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet er drift av boligeiendommen med adresse St. Halvardsgate 25A herunder utleie i forhold til vedtektene som forutsetter

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer