Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap"

Transkript

1 Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 211 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

2

3 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme Møteseddel / fullmakt Undertegnede er hjemmelshaver til andel nr. i Bjølsen borettslag og møter selv. gir herved fullmakt til å møte og stemme på mine vegne i alle saker som skal behandles av generalforsamlingen den 11. mai 211. Oslo, den 211 Signatur Fylles ut og medbringes på generalforsamlingen. OBS! Ingen kan stille med mer enn 1 fullmakt.

4

5 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 211 I henhold til borettslagets vedtekter innkalles det med dette til ordinær generalforsamling. Tidspunkt: Onsdag 11. mai 211 kl. 18: Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben), Mor Go hjertas vei 22. (Mellom Bjølsendumpa barnehage og Mor Go hjertas barnehage, helt nede ved elven. Finner du/dere ikke veien, ring et av styrets medlemmer!) Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering. a) Valg av ordstyrer. b) Valg av protokollfører. c) Valg av to til å underskrive protokollen. 3. Styrets årsberetning for Årsregnskap for Forslag til budsjett for Styrets honorar. a) Foreslås økt med 2 % fra kr 12,- til kr 14 4,-. 7. a-m Saker til behandling Se vedlegg 8. Valg a) Valgkomiteens innstilling vil bli delt ut på generalforsamlingen b) Valg av styre c) Valg av valgkomité d) Valg av hagekomité 9. Opplesing og godkjenning av protokoll Oslo den Bjølsen Borettslag Styret

6 BJØLSEN BORETTSLAG ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Morten Trosterud Frode Larsen Tarik Fanuel Ogbamichael Christina Sandhaug Lars Erik Lørdal VARAMEDLEMMER TIL STYRET: 1. Varamedlem: Hanne Hvidsten 2. Varamedlem: Gunnar Lysaker 3. Varamedlem: Sondre Ressem 4. Varamedlem: Anette Ruud 5. Varamedlem: Elisabeth Strand VALGKOMITÉ: Dag Kristen Bjørge Carina Lorentzen Holtmon Tonje Elisabeth Kristiansen HAGEKOMITÉ: Tonny Egeland Elisabeth Strand Mona Christin Lindborg Tonje Elisabeth Kristiansen Hanne Caroline Hvidsten 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS i henhold til kontrakt. Revisjonen er utført av Hedemark Revisjonsbyrå as.

7 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer , ligger i bydel Sagene i Oslo og har postadresse: Bjølsen BRL, c/o Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, postboks 431 Nydalen, 42 Oslo. Borettslaget benytter elektronisk fakturabehandling og fakturaadressen er: Bjølsen BRL, c/o Fakturamottak OBF AS, Postboks 4385, 868 Mo i Rana. Adresse Gnr / Bnr Adresse Gnr / Bnr Bergensgata / 32 Stavangergata / 174 " 18 B 222 / 33 " / 175 " / 34 " / 176 " / 37 " / 177 Stavangergata / 172 " / 179 " / 173 " / 181 Borettslaget består av 12 andelsleiligheter, fordelt på 5 lavblokker. I tillegg kommer en utleierbolig som tilhører borettslaget. Innskuddet av utleiesum pr. dags dato er kr. 1,-. Det vil si totalt 13 leiligheter. Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut leiligheter i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. STYRET Styret kan treffes på: E-post: Telefon: Se oppslag i oppgangene. VAKTMESTERTJENESTE/PORTNER Borettslaget har egen portner/vaktmester. Portnerens navn er John Roger Holthe, som er å treffe på telefon: Portneren skal ivareta oppgavene knyttet til rydding, plenklipping, snømåking, løpende vedlikehold samt andre forefallende oppgaver i henhold til portnerinstruks.

8 KABEL-TV Borettslaget har nylig skrevet ny avtale med GET som nå leverer kabeltv tjenester, bredbånd, telefoni og digital-tv. Kabel-tv leverandør har servicetelefon 2123, og er betjent mandag til og med fredag mellom kl. 9 og 22. Videre er servicetelefonen betjent lørdag, søndag og helligdager mellom kl 12 og 2. Besøksadresse og vareuthenting: Maridalsveien 323, 872 Oslo HJEMMESIDE Styret har opprettet en egen hjemmeside som nå er i drift. Adressen er: Her kan beboere oppdatere seg på dugnader, få informasjon om hva styret jobber med og fremtidige planer. Det vil også bli lagt ut vedtekter, ordensregler, utbyggingskontrakter og trinn for trinn hvordan man går frem for å søke styret om utbygging. Det er også mulighet for å registrere seg i nyhetsbrev, og få oppdateringer sendt direkte til sin egen mail. Det vil også finnes krisenummer og mye annen nyttig informasjon om Bjølsen borettslag. PARKERING Parkering i gater. Innkjørsel, plener og gårdsrom skal IKKE brukes som parkeringsplass. Det kan også hindre utrykningskjøretøy å komme frem. TENNING AV JULEGRAN I fjor som årene før ble det avholdt tenning av julegran med servering av gløgg og pepperkaker. Etter sang rundt juletreet kom nissen med julegodt til barna. NØKLER Nøkler til inngangsdør bestilles skriftlig pr. epost til: NAVN PÅ POSTKASSE OG CALLING ANLEGG Bestilles skriftlig pr. epost til:

9 UTLEIE Fremleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av fremleietaker. Ulovlig utleie anses som vesentlig mislighold. Søknadsskjema for utleie kan du få ved henvendelse til Styret eller OBF på telefon UTBYGGING Det pågår for tiden 1 utbygging i Stavangergata 33 mot loft. Videre følger i løpet av dette året 3 utbygginger mot kjeller og 2 utbygginger mot loft. Følgende Utbygginger er gjort i borettslaget, totalt 19 stk: ADRESSE: MOT LOFT: MOT KJELLER: Bergensgata 18 X 1 X 1 Bergensgata 18 B X 2 Bergensgata 2 X 1 X 1 Bergensgata 24 B X 1 Stavangergata 29 X 1 Stavangergata 31 X 1 X 1 Stavangergata 35 X 2 X 1 Stavangergata 37 X 2 Stavangergata 39 X 2 X 1 Stavangergata 43 X 1 VASKERI Borettslaget har eget fellesvaskeri som er lokalisert i Stavangergata 37. Dette kan benyttes i henhold til oppsatte regler. Vaskekort kan kjøpes hos Christina Sandhaug i Stavangergata 39. Telefon nummer står på Oppslag i gangen. BRANNSIKRINGSUTSTYR I forhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn er det vedtatt at alle boliger skal ha minst en godkjent seriekoblet røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Styret har inngått samarbeid med Brannservice Østlandet AS, som har utført en komplett og grundig utskifting av pulverapparater i hele borettslaget. Om du mangler pulverapparat i din leilighet, ta kontakt med styret på mail

10 Det ble også i 21 inngått kontraktsavtale med Elektriker firma Totaltek, som utførte installasjonen av det seriekoblede brannalarmanlegget. Anlegget er IKKE koblet opp mot brannvesenets utrykkningstjeneste. Men varsler ALLE beboere i oppgangen ved en eventuell brann. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 21 Utskifting av lamper i oppganger til sparepærer 21 Utskifting av postkasseanlegg 21 Oppussing av portner-/ vaktmesterboligen for utleie 21 Montert varmekabler i takrenner (HMS arbeider) 21 Montering av nytt callinganlegg 21 Utskifting av dører til hovedinngang 29 Installasjon av seriekoblet brannvarslingsanlegg (HMS arbeider) 27 Bytte av kjellevinduer 26 Brannsikring 25 Fasadevaske samt maling av vinduer ferdigstilt. 24 Maling av vinduer. 22 Brannsikring, dører 21 El-kontroll 2 Piper, el-anlegg 1999 Sokler 1998 Fasade SKADEDYRKONTROLL Borettslaget har avtale med Pelias for forebyggende skadedyrkontroll. Det er satt ut feller og kontroller gjennomføres jevnlig. HMS INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. Res. 6 desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølgning av gjeldende krav fastsatt i: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven Forurensningsloven Arbeidsmiljøloven

11 For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha minst internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i boligene. Følgende er gjort og pågår i Bjølsen Borettslag: Det er utarbeidet HMS-plan for borettslaget, denne jobbes det fortløpende med for å forbedre. Det jobbes mye med å få på plass en oppdatert vedlikeholdsplan Det jobbes mye med å få på plass en brannplan og en Intern kontroll for oppfølging av HMS arbeider 4. FORSIKRINGER Sameiets eiendom er forsikret i Nemi Skadeforsikring ASA med polisenummer Ved skade, forsøk å begrense skadeomfanget mest mulig og forsøk å kartlegge hva som er årsak til skaden. Kontakt skademottak hos Crawford and Company AS på telefon (hele døgnet) og opplys om skaden. Kontakt deretter Styreleder. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre, da borettslagets forsikring ikke dekker dette. 5. OVERDRAGELSER Det ble i 21 gjennomført 1 overdragelser av andeler. 6. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 9 styremøter. Styret har arbeidet med følgende større saker i perioden: Kontroll og filming av pipeløp (krav fra Brann- og redningsetaten) Opprettet egen hjemmeside, blir lansert i Februar. Installert trådløst brannvarslingsanlegg Installert nytt callinganlegg Portnerboligen er pusset opp for utleie muligheter. Utskifting av postkasser Mulig oppussing av oppganger Ingått avtale med GET på levering av Digital-tv,Bredbånd,Telefoni.

12 Montert nye energisparelamper i alle oppganger Fått på plass varmekabler i takrenner Holdt på med Lofts- og kjellerutbygging Reforhandlet avtale med Skadedyrkontroll Påbegynt utredning av ny søppelløsning (nedgravd anlegg) Oppføring av ny utstyrsbod, grunnet dårlig plass. Oppføring av nytt lekeanlegg Ansettelse av ny portner Igangsetting av arbeid med utskifting av elektrisk inntak Utarbeidet langsiktige planer for oppgradering av gårdsrom Utarbeidet HMS-plan med kartlegging av risikofaktorer Skiftet ut ISS som leverandør av vasketjenester 7. BORETTSLAGETS UTFORDRINGER Styret forutser allerede nå at det i fremtiden vil være utfordringer hva møtet med vedlikeholdsbehovet basert på dagens inntektsnivå og gjeldssituasjon angår. Vi ser behovet for, og er forpliktet til, å utarbeide en langsiktig vedlikeholdsplan med et tidsperspektiv på minimum 5 år. Enkelte punkter som styre må se på i årene fremover: Kummer i bakgården har setningsskader og må utbedres ASAP. Pipeløp må utbedres, innvendig og over tak. Oppstart juni 211. Oppganger må vurderes oppgradert, da maling og puss flasser av. Antydning til fukt i kjeller i stavangergata 29 må utbedres. Oppgradering av det elektriske anlegget (høyt prioritert/brannfarlig) Taket og loftsvinduer må inspiseres for eventuelle skader/mangler. Taknedløp og takrenner må inspiseres og vurderes. Taksikring mot snøras må vurderes der folk ferdes. 8. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 21 Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små og mellomstore foretak og basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift for borettslag, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Inntektene var totalt på kr ,- Utgiftene var totalt på kr ,-

13 Resultatet av driften for 21 ga et negativt årsresultat på kr ,- og en reduksjon av borettslagets disponible midler med kr ,-, etter avdrag på lån. Styret foreslår at årets resultat dekkes av opptjent egenkapital. 9. KOSTNADSUTVIKLING FOR 211 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i 211. Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet negativt årsresultat på kr ,- og en reduksjon av disponible midler med kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på grunn av de planer for 211 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt i tidligere årsberetninger.

14

15 Årsregnskap 21 - Resultat Note Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett 211 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte Sum felleskostnader Diverse inntekter 3 Ekstraordinære inntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Forretningsførsel og revisjon 5 Lønn og honorarer 6 Vedlikehold 7 Andre tjenester 8 Kabel-tv Forsikring 9 Kommunale avgifter Festeavgifter Brensel og strøm 1 Drift maskiner 11 Andre driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt- og kostnad Aksjeutbytte fra OBF 5 Renteinntekter 13 Rentekostnad Resultat av finansinntekt- og kostnad Årsresultat Budsjettmessige poster Avdrag lån 16 Opptak lån Andre endringer i disponible midler Endring i disponible midler BJØLSEN BORETTSLAG

16 Årsregnskap 21 - Balanse Note Regnskap 21 Regnskap 29 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler 18 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Til gode av forretningsfører Forskuddsbetalte kostnader 19 Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto Innestående på særvilkår Sum omløpsmidler SUM EIENDELER BJØLSEN BORETTSLAG

17

18 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note - Regnskapsprinsipper Årsoppgjøret er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 1 - Felleskostnader Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Inntekter felleskostnader Renter og avdrag Sum Note 2 - Felleskostnader, spesifiserte Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Inntekt trappevask Dugnadsbidrag Etterfakturerte felleskostnader Sum Note 3 - Diverse inntekter Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Andre inntekter Inntekt vaskeri Sum Note 4 - Ekstraordinære inntekter Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Salg av fellesareal Sum Note 5 - Forvaltning og revisjon Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett 211 Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Aksjeutbytte fra OBF Annen regnskapsførsel Sum Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon. Boligselskapet eier aksjer i forretningsføreren, OBF AS og mottar utbytte fra driften. Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

19 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 6 - Styrehonorar og personalkostnader Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett 211 Styrehonorar Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring 2 5 Sum Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden Borettslaget har deltidsansatt portner med fri bolig. Note 7 - Vedlikehold Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Vedlikehold piper Vedlikehold fasade Vedlikehold vinduer Vedlikehold dører Vedlikehold vann og avløp Vedlikehold el-anlegg Vedlikehold porttelefon Vedlikehold bygningsmessig Vedlikehold uteområder Vedlikehold vaskeri Vedlikehold leilighet Vedlikehold postkasser Vedlikehold ventilasjon Egenandel forsikringsskader Høytrykkspyling Brannsikring Kontroll skadedyr Diverse vedlikehold Overført til/fra vedlikeholdsavsetning -9 Sum Note 8 - Andre tjenester Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Fakturerte tjenester Juridisk rådgivning Teknisk rådgivning Renholdstjenester Snørydding, salt og sand Ekstra renovasjon Andre konsulenttjenester 75 5 Sum Note 9 - Forsikring Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett 211 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

20 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett 211 Note 9 - Forsikring 75 Forsikring bygninger Sum Note 1 - Brensel og strøm Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Elektrisk energi/strøm Strøm vaskeri Sum Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

21 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 11 - Drift maskiner Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Leie Maskiner Vedlikehold maskiner Sum Note 12 - Andre driftsutgifter Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Leiekostnader lokaler 1 65 Verktøy og redskaper Innkjøp driftsmaskiner Inventar Driftsmaterialer Andre driftsmaterialer Spesialrekvisita (styreportal skanning) Skjema ligningsoppgaver Kopiering Telekommunikasjon Kostnader Internett Porto Leie av Tele/data/internett-utstyr Kontingent HL Møtekostnader Kurs for tillitsvalgte Bank- og betalingsgebyr Lønnskjøringsgebyr OBF Gebyrer og garantier Andre bomiljøkostnader Andre driftskostnader Nøkler,låser og skilt Sum Note 13 - Renteinntekter Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Renterinntekt driftskonto Renteinntekt særvilkår Renteinntekt felleskostnader Sum Note 14 - Rentekostnader Regnskap 21 Regnskap 29 Budsjett 21 Budsjett Lånenr Andre rentekostnader Sum Note 15 - Disponible midler Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

22 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 15 - Disponible midler A. Disponible midler pr 1.1 B. Endringer disponible midler Årets resultat Avdrag langsiktig lån Innskudd/uttak øremerkede midler B. Årets endring i disponible midler C. Disponible midler Note 16 - Pantegjeld Kreditor: Formål: Lånenummer: Lånetype: Opptaksår: Rentesats: Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo 1.1: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: DnB NOR Bank ASA Rehabiliteringslån Serie % Note 17 - Gårds og bruksnummer Gårdsnummer Bruksnummer Gnr , 33, 34, 37, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 181 Note 18 - Aksjer og andeler Regnskap 21 Regnskap Investeringer i OBF REGNSKAP AS Andel i OBF BBL 1 Sum 2 6 Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler er vurdert til opprinnelig kostpris med mindre varig verdinedgang er konstatert Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

23 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 19 - Forskuddsbetalte kostnader 173 Forskuddsbetalte kostnader 1742 Forskuddsbetalt forsikring Sum Regnskap Regnskap Note 2 - Andre fordringer 153 Fordringer beboere 155 Forskuttert purregebyr Sum Regnskap Regnskap Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

24

25 Vedlegg til innkalling 7. SAKER TIL BEHANDLING a) Utbedring av kummene i bakgården. Det er blitt utført en dokumentert befaring med bilder av alle våre kummer i bakgården Som dere sikkert har sett så er asfalt blitt borte og kumlokk ringer er i ferd med å gå i oppløsning. Samt at kummene ikke står i riktig høyde med asfalt, slik at man får samlinger med vann og is på vinterstid. Dette har også ført til at betongringene under bakkenivå er i ferd med å gå i oppløsning, og falle sammen. Styret ser på dette som en prioritet en innen HMS sikkerhet, og har bestilt arbeidene utført En gang etter 17. mai. 211 Arbeidene er budsjettert til kr. 1,- inkl. mva b) Etter at vi nå fikk på plass varmekabling i takrenner har det vært nesten isfritt fra takene på de utsatte stedene over våre inngangspartier og ved gateplan hvor folk ferdes.. Det var i vinter enkelte punkter hvor det fortsatt dannet seg istapper, dette skyltes i Stor hovedsak at det er hull og sprekker i dagens takrenner og taknedløp. Styret vil se nærmere på saken i sommer og eventuelt bytte ut enkelt deler av takrennene Som er skadet, slik at vi kan få ett isfritt tak. Det er enkelte tak som også må få påmontert snøsikring. Dette arbeidet vil bli tatt samtidig. Avsatt budsjett til denne jobben kr. 5,- c) Til Info: Portnerleiligheten er nå ferdig pusset opp og blitt leid ut. De nye leietagerne er installert i leiligheten og ser ut til å trives med det. Utleieavtalen er gjort mellom Bjølsen Borettslage og Utleierbolig.no All korrespondanse skjer igjennom Utleierbolig, med mindre det gjelder mindre feil og Som vi i styret selv kan få vår vaktmester til å utføre, på lik linje som de øvrige beboere. Leieinntektene fra boligen går til borettslagets felleskasse. Og vil bidra til økt beholdning fremover i årene som kommer. d) Oppussing av oppganger settes på HOLD inntil videre grunnet saken i punkt (e).. e) Restaurering av piper. 31.Mars 211 i år fikk vi av Brann og redningsetaten full fyringsforbud. Vi får ikke ta i bruk våre Peiser før dokumentert utbedring foreligger Brann og redningsetaten. Styret har tatt saken alvorlig og innhentet tilbud og løsninger på hva som kan gjøres fra flere utførende innenfor fagområdet. Kostnaden rundt denne rehabiliteringen vil være langt over hva vi har på bok i dag, og styret har besluttet at dette er en så viktig sak innenfor HMS og sikkerhet at vi blir nødt til å utføre denne jobben i 211 med umiddelbar igangsetting og må da ta opp ett lån som tilsvarer kostnaden rundt denne utbedringen. Antatt kostnad for denne jobben er budsjettert til ca. kr. 3.5.,- inkl. mva. Forsiktig antatt økning i husleie pr. boenhet (avhengig av størrelsen på leiligheten) ved å ta opp ett lån på denne summen vil være rundt kr 2,- i mnd. Tillagt husleien. Arbeidene går ut på å dra fòringsrør igjennom hele pipens lengde i alle piper. Det er antatt og være totalt 61 pipeløp i vårt borettslag. (dokumentert etter pipefilmingen) Men etter gjentatte møter og befaringer med fagfolk så bruker 2 av disse pipeløp og kunne

26 Stenges helt. Det vil si at kostnad vil synke dramatisk jo flere piper vi kan stenge som IKKE er i bruk. Da dagens boenheter vanligvis kun har 1-2 ildsteder, i motsetning til tidligere hvor man gjerne hadde opp til 4 ildsteder i en leilighet. For at vi skal få fyre igjen til vinteren kommer må disse arbeidene settes i gang omgående.. og en avgjørelse på hvem som får jobben er allerede valgt når GF holdes. Arbeidene vil ta 4-5 mnd. Og ved oppstart i Juni vil arbeidene være ferdig ett sted rundt September / Oktober.. Arbeidene vil pågå i hovedsak fra loft, kjeller og tak. Men arbeiderne må også inn i ALLE leiligheter og gjøre en mindre murerjobb rundt hvert Enkelt ildsted. Tidsforbruk i hver enkelt leilighet vil være rund 2-4 timer avhengig av hva slas ildsted man har. Ett skriv om oppstart av arbeidene og hvordan man skal forholde seg til videre fremdrift, Vedr. levering av nøkler m.m. vil Styret levere ut når tiden nærmer seg og en entreprenør Er valg til jobben. f) Fukt i kjeller i Stavangergata 29. Denne saken var oppe på GF i 21.. Styret har jobbet med å finne ut årsak til problemet. Behøver vi å grave ut rundt ringmur eller kan man gjøre jobben inne i fra kjelleren. Etter flere befaringer med fagfolk, så kan det hende vi nå har funnet løsningen som kan fungere, og som samtidig er økonomisk for borettslaget. Jobben vil være å pigge opp deler av kjellergulvet, og lokalisere taknedløpet som går under gulvet, Om feil eller skader oppdages utbedres dette på stedet. Det vil også bli utført en spyling og filming av rørene innvendig. Budsjett kr 5,- inkl. mva. g) Godkjenning av utbyggerplaner h) I 21 var det på GF tatt opp dette med nedgraving av søppel containere. Dette for å minske støy, lukt sjenanse og for å øke trivsel samt, få brukt Plassen til dagens søppelcontainere til noe annet.. Muligens ett sykkel- / barnevogn skur Styret har hentet inn tilbud på utførelse av denne jobben og arbeidene kan utføres på 2-3 uker. Budsjettert til kr ,- inkl. mva. i) På GF i 21 ble det tatt opp utskifting av Hovedstrøm inn i bygget. Styret har jobbet kontinuerlig med Totaltek og Hafslund om denne jobben. Hvem skal ta kostnad, søknadspapirer m.m. Det kan nå se ut til at vi har kommet til en løsning og arbeidene kan om mulig påbegynnes nå til sommeren 211. Dette forutsetter enighet med Hafslund om hva som skal byttes ut og hvem som skal ta hvilken kostnader. Forsiktig antatt budsjett ligger fortsatt på kr. 2.,- inkl.mva.

27 j) Det er utarbeidet en plantegning på utomhus området i vårt borettslag i samsvar med Hindhamar Arkitekter. Planen er laget for å få en forståelse av hva vi kan gjøre bedre med vår planløsning og bruk av vår bakgård. - Styret ønsker å fremme forslag om fjerning av søppeldunker som i dag fremstår som ett illeluktende mareritt midt i borettslaget, til alle besøkende og beboeres sjenanse. - Plassering av nytt skur for parkering av barnevogner ute under tak og bak låst dør. - Plassering av nytt skur for sykler ute under tak og bak låst dør. - Ved å dra vogner og sykler inn og ut, og opp og ned av kjelleren ødelegges både dører og bygningsmasse for flere tusen kroner i året. Samt at det blir fort skittent og stygge sår. - Ny plassering av tørkestativer. Mulig skur som gjør bakgården ryddig og ren. - Stramme opp linjer med nye kantstener rundt gressplener og blomsterbedd - Redusere overvokste bedd med busker, og heller plante mindre stauder og blomster. - Plassere ut flere lyspunkter langs de interne veien i borettslaget for å skape trivsel og trygghet Alle disse punktene er tegnet ned i planen for arbeider videre i Bjølsen Borettslag. Dette er en langsiktig plan som styret vil jobbe med å få stønad for. Det er i flere tilfeller gitt stønad for slike prosjekter i borettslag med opp til 8 kr og mer. k) Låsbare porter. Styret jobber med å få på plass en låsemekanisme som holder, og som er god å bruke på Våre porter, slik at disse kan mest mulig holdes lukket for gjennomferdsel av uønsket trafikk. Men også for at våre kjære barn skal holde seg på riktig side av inngjerdingen. l) Det gamle tregjerdet som skiller Bergensgata fra Stavangergata begynner å bli i såpass dårlig stand, at det kan være greit å få dette gjerdet frisket opp. Enten i form av ett helt nytt gjerde, eller at det kun bytter ut de gamle plankene med nye friske bord. Styret tar stilling til dette i samråd med vår portner. m) Det er fremmet ett ønske om å bytte ut de gamle tunge slitte sittegruppene som nå benyttes ute i bakgården. Det er ønske om at dette byttes ut med lettere møbler som man kan flytte rundt, men som også må tåle å stå ute i regn, og som ikke synker ned i gresset. Disse møblene kan da være så lette, at man kan forvare de trygt under tak i lysthuset på vinterstid. Avsatt kostnad og utseende må diskuteres. Men styret håper en avgjørelse kan bli besluttet På årets GF.. Slik at vi kan nyte godt av nye møbler i sommer.

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 22 Generalforsamling i BJØLSEN BORETTSLAG avholdes tirsdag 8. mai 22 kl. 8: på Akerselva Sykehjem TIL BEHANDLING FORELIGGER:. KONSTITUERING A Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer