BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012"

Transkript

1 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 22 Generalforsamling i BJØLSEN BORETTSLAG avholdes tirsdag 8. mai 22 kl. 8: på Akerselva Sykehjem TIL BEHANDLING FORELIGGER:. KONSTITUERING A Valg av møteleder B Opptak av navnefortegnelse C Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D Godkjennelse av innkallingen og den oppsatte dagsorden 2. ÅRSBERETNING FOR 2 3. ÅRSREGNSKAP 2 OG BUDSJETT 22 A Årsregnskapet for 2 B Revisjonsberetning C Budsjett for GODTGJØRELSER A Styret kr 2,- 5. VALG AV TILLITSVALGTE A Valg av styreleder for 2 år B Valg av to styremedlemmer for 2 år C Valg av tre varamedlemmer for år D Valg av valgkomitè E Valg av hagekomitè 6. FORSLAG A - F Saker til behandling, se vedlegg 7. GODKJENNING AV PROTOKOLL Oslo, 25. april 22 I styret for BJØLSEN BORETTSLAG Frode Larsen Morten Trosterud Sondre Ressem Tarik Fanuel Ogbamichael Hanne Caroline Hvidsten

2 BJØLSEN BORETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2. TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Morten Trosterud Frode Larsen Tarik Fanuel Ogbamichael Sondre Ressem Hanne Caroline Hvidsten VARAMEDLEMMER TIL STYRET:. Varamedlem: Anette Ruud 2. Varamedlem: Elisabeth Strand 3. Varamedlem: Britt Loe VALGKOMITÉ: Lars Erik Lørdahl Christina Sandhaug Tonje Elisabeth Kristiansen HAGEKOMITÉ: Frida Lennby Elisabeth Strand Britt Loe 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS i henhold til kontrakt. Revisjonen er utført av Hedemark Revisjonsbyrå as. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer , ligger i bydel Sagene i Oslo og har postadresse: Bjølsen BRL, c/o Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, postboks 43 Nydalen,

3 42 Oslo. Borettslaget benytter elektronisk fakturabehandling og fakturaadressen er: Bjølsen BRL, c/o Fakturamottak OBF AS, Postboks 4385, 868 Mo i Rana. Adresse Gnr / Bnr Adresse Gnr / Bnr Bergensgata / 32 Stavangergata / 74 " 8 B 222 / 33 " / 75 " / 34 " / 76 " / 37 " / 77 Stavangergata / 72 " / 79 " / 73 " / 8 Borettslaget består av 2 andelsleiligheter, fordelt på 5 lavblokker. I tillegg kommer en utleierbolig som tilhører borettslaget. Utleiesum er p.t. kr.,-/mnd. Det vil si totalt 3 leiligheter. Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut leiligheter i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. STYRET Styret kan treffes på: E-post: Telefon: Se oppslag i oppgangene. VAKTMESTERTJENESTE/PORTNER Borettslaget har egen portner/vaktmester. Portnerens navn er John Roger Holthe, som er å treffe på telefon: Portneren skal ivareta oppgavene knyttet til rydding, plenklipping, snømåking, løpende vedlikehold samt andre forefallende oppgaver i henhold til portnerinstruks. KABEL-TV Borettslaget har avtale med GET som levererandør av kabel-tv tjenester, bredbånd, telefoni og digital-tv. Kabel-tv leverandøren har servicetelefon 223, og er betjent mandag til og med fredag mellom kl.

4 9 og 22. Videre er servicetelefonen betjent lørdag, søndag og helligdager mellom kl 2 og 2. Besøksadresse og vareuthenting: Maridalsveien 323, 872 Oslo HJEMMESIDE Styret har opprettet en egen hjemmeside som nå er i drift. Adressen er: Her kan beboere oppdatere seg på dugnader, få informasjon om hva styret jobber med og fremtidige planer. Det vil også bli lagt ut vedtekter, ordensregler, utbyggingskontrakter og trinn for trinn hvordan man går frem for å søke styret om utbygging. Det er også mulighet for å registrere seg i nyhetsbrev, og få oppdateringer sendt direkte til sin egen mail. Det vil også finnes krisenummer og mye annen nyttig informasjon om Bjølsen borettslag. PARKERING Parkering i gater. Innkjørsel, plener og gårdsrom skal IKKE brukes som parkeringsplass. Det kan også hindre utrykningskjøretøy å komme frem. TENNING AV JULEGRAN I fjor som årene før ble det avholdt tenning av julegran med servering av gløgg og pepperkaker. Etter sang rundt juletreet kom nissen med julegodt til barna. NØKLER Nøkler til inngangsdør bestilles skriftlig pr. epost til: NAVN PÅ POSTKASSE OG CALLING ANLEGG Bestilles skriftlig pr. epost til: UTLEIE Fremleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av fremleietaker. Ulovlig utleie anses som vesentlig mislighold. Søknadsskjema for utleie kan du få ved henvendelse til Styret eller OBF på telefon

5 UTBYGGING Det pågår for tiden utbygging i Bergensgata mot kjeller. Videre følger i løpet av dette året 2 utbygginger mot kjeller og utbygging mot loft. Følgende Utbygginger er gjort i borettslaget, totalt 23 stk: ADRESSE: MOT LOFT: MOT KJELLER: Bergensgata 8 X X Bergensgata 8 B X 2 Bergensgata 2 X X Bergensgata 24 B X Bergensgata 24 A X Stavangergata 29 X Stavangergata 3 X X Stavangergata 33 X X Stavangergata 35 X 2 X 2 Stavangergata 37 X 2 Stavangergata 39 X 2 X Stavangergata 43 X VASKERI Borettslaget har eget fellesvaskeri som er lokalisert i Stavangergata 37. Dette kan benyttes i henhold til oppsatte regler. Vaskekort kan kjøpes hos - Mikkel Moe, Stavangergata 39, H. - Tarik Fanuel Ogbamichael, Bergensgata 24 C, H3 Telefon nummer står på Oppslag i gangen. BRANNSIKRINGSUTSTYR I forhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn er det vedtatt at alle boliger skal ha minst en godkjent seriekoblet røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Om du mangler pulverapparat i din leilighet, ta kontakt med styret på mail : Seriekoblet Brannalarmanlgg: Elektriker firma Totaltek er leverandør av brannalarmanlegget, som Anlegget er IKKE koblet opp mot brannvesenets utrykkningstjeneste. Men varsler ALLE beboere i oppgangen ved en eventuell brann. Info og brukerveiledning henger oppe ved hver sentral.

6 SKORSTEIN OG PEISUTSKIFTING OBS Borettslaget har utført en omfattende piperehabilitering og pipeløpene er nå trukket innvendig med ett metall rør. Skal man skifte ut sin peis MÅ man kontakte styret, slik at fagkyndige kan utføre tilsluttnigen av røykerøret på riktig fagmessig måte. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 2 Piperehabilitering utført av PEWI 2 Nye hovedstrøminntak fra 3 Amp til 26 Amp 2 Nye kummer i bakgårdene 2 Ny tørketrommel i vaskerommet 2 Utskifting av lamper i oppganger til sparepærer 2 Utskifting av postkasseanlegg 2 Oppussing av portner-/ vaktmesterboligen for utleie 2 Montert varmekabler i takrenner (HMS arbeider) 2 Montering av nytt callinganlegg 2 Utskifting av dører til hovedinngang 29 Installasjon av seriekoblet brannvarslingsanlegg (HMS arbeider) 27 Bytte av kjellevinduer 26 Brannsikring 25 Fasadevaske samt maling av vinduer ferdigstilt. 24 Maling av vinduer. 22 Brannsikring, dører 2 El-kontroll 2 Piper, el-anlegg 999 Sokler 998 Fasade SKADEDYRKONTROLL Borettslaget har avtale med Pelias for forebyggende skadedyrkontroll. Det er satt ut feller og kontroller gjennomføres jevnlig. HMS INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. Res. 6 desember 996 med virkning fra. januar 997. Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølgning av gjeldende krav fastsatt i:

7 Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven Forurensningsloven Arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha minst internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i boligene. Følgende er gjort og pågår i Bjølsen Borettslag: Det er utarbeidet HMS-plan for borettslaget, denne jobbes det fortløpende med å forbedre. Det jobbes mye med å få på plass en oppdatert vedlikeholdsplan Det jobbes mye med å få på plass en brannplan og en Intern kontroll for oppfølging av HMS arbeider 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendom er forsikret i W.R.Berkley Insurance Norway NUF med polisenummer 22.. Ved skade, forsøk å begrense skadeomfanget mest mulig og forsøk å kartlegge hva som er årsak til skaden. Kontakt skademottak hos Crawford and Company AS på telefon (hele døgnet) og opplys om skaden. Kontakt deretter styreleder. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre, da borettslagets forsikring ikke dekker dette. 5. OVERDRAGELSER Det ble i 2 gjennomført 6 overdragelser av andeler. 6. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt styremøter. Styret har arbeidet med følgende større saker i perioden: Piperehabilitering. (krav fra Brann- og redningsetaten) Ny Hjemmeside ble lansert Februar 2. Holdt på med Lofts- og kjellerutbygging Påbegynt utredning av ny avfallsordning (nedgravd anlegg)

8 Utskifting av elektrisk inntak fra 3 Amp til 26 Amp Utarbeidet langsiktige planer for oppgradering av gårdsrom Utarbeidet HMS og vedlikeholdsplan med kartlegging av risikofaktorer for bygget og personer Innhenting av div. anbud vedr. videre strømføringer opp til hver enkelt leilighet i forbindelse med hovedoppgraderingen. Innhentet tilbud vedr. utvendig drenering rundt borettslaget, ventilasjon, vann og avløp. Oppgradering av kummer i bakgårdene. Montert ekstra stikkontakter og lyspunkter i borettslaget Montert Spotter i lysthuset. Ser nå på løsninger med beskyttelses duk mot vært og vind. Styret har sett på ny ute møbler og oppgradering av disse. Styret har sett på muligheter for bedre låsesystem på portene. 7. BORETTSLAGETS UTFORDRINGER Styret forutser allerede nå at det i fremtiden vil være utfordringer hva møtet med vedlikeholdsbehovet basert på dagens inntektsnivå og gjeldssituasjon angår. Vi ser behovet for, og er forpliktet til, å utarbeide en langsiktig vedlikeholdsplan med et tidsperspektiv på minimum 5 år. Enkelte punkter som styre må se på i årene fremover: -3 år frem i tid: - Nedgraving av avfallscontainere (Øke trivsel, minske brannfare) - Antydning til fukt i kjeller i stavangergata 29 må utbedres. - Loftsvinduer bør byttes ut. - Taknedløp og takrenner må utbedres der hvor det er skader. - Taksikring mot snøras må monteres der folk ferdes. - Gårdsrommet bør oppgraderes 3-5 år frem i tid - Vann og avløp bør utbedres - Ventilasjon bør utbedres / renses - Oppganger bør rehabiliteres og males om. - Vinduer bør vurderes byttet ut i hele borettslaget. 5- år frem i tid - Tak bør inspiseres og vurderes. - Utvendig fasade bør inspiseres og vurderes. Mulig utvendig isolasjon, med påfølgende fasade rehabiliteringsjobb.

9 8. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2 Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små og mellomstore foretak og basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift for borettslag, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Inntektene var totalt på kr ,- Utgiftene var totalt på kr ,- Resultatet av driften for 2 ga et negativt årsresultat på kr ,- og en reduksjon av borettslagets disponible midler med kr 47 77,- etter avdrag på lån. Borettslaget har i 2 tatt opp et lån på kr. 3 5,-. Styret foreslår at årets resultat delvis dekkes av opptjent egenkapital og det overskytende fremføres som udekket tap. 9. KOSTNADSUTVIKLING FOR 22 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i 22. Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet negativt årsresultat på kr ,- og en reduksjon av disponible midler med kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på grunn av de planer for 22 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt i tidligere årsberetninger.

10

11 Årsregnskap 2 - Resultat Note Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett 22 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Sum felleskostnader Utleieinntekter Diverse inntekter Ekstraordinære inntekter Sum andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Forretningsførsel og revisjon Lønn og honorarer Vedlikehold Andre tjenester Kabel-tv Forsikring Kommunale avgifter Festeavgifter Brensel og strøm Drift maskiner Drift tekniske installasjoner Andre driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt- og kostnad Aksjeutbytte fra OBF Renteinntekter Rentekostnad Resultat av finansinntekt- og kostnad Årsresultat Budsjettmessige poster Avdrag lån Opptak lån Endring i disponible midler BJØLSEN BORETTSLAG

12 Årsregnskap 2 - Balanse Note Regnskap 2 Regnskap 2 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Andre leierestanser 88 Til gode av forretningsfører Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Innestående på driftskonto Innestående på særvilkår Sum omløpsmidler SUM EIENDELER BJØLSEN BORETTSLAG

13

14 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note - Regnskapsprinsipper Årsoppgjøret er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note - Felleskostnader Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Inntekter felleskostnader Sum Note 2 - Felleskostnader, spesifiserte Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Renter og avdrag Inntekt trappevask Dugnadsbidrag Etterfakturerte felleskostnader Sum Note 3 - Utleieinntekter Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Leieinntekt Utleieleilighet Sum Note 4 - Diverse inntekter Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Salg av nøkler Andre inntekter Inntekt vaskeri Sum Note 5 - Ekstraordinære inntekter Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Salg av fellesareal Sum Salg av fellesareal Note 6 - Forvaltning og revisjon Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett 22 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

15 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett 22 Note 6 - Forvaltning og revisjon Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Aksjeutbytte fra OBF Annen regnskapsførsel Sum Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon. Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

16 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Boligselskapet eier aksjer i forretningsføreren, OBF AS og mottar utbytte fra driften. Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

17 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 7 - Styrehonorar og personalkostnader Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett 22 Styrehonorar Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Sum Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden 2-2 Borettslaget har deltidsansatt portner med fri bolig. Note 8 - Vedlikehold Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Vedlikehold piper Vedlikehold vinduer Vedlikehold dører Vedlikehold oppganger Vedlikehold vann og avløp Vedlikehold el-anlegg Vedlikehold porttelefon Vedlikehold bygningsmessig Vedlikehold uteområder Vedlikehold vaskeri Vedlikehold leilighet Vedlikehold postkasser Vedlikehold ventilasjon Egenandel forsikringsskader Høytrykkspyling Brannsikring Vedlikehold låssystem Kontroll skadedyr Diverse vedlikehold 24 5 Sum Note 9 - Andre tjenester Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Fakturerte tjenester Teknisk rådgivning Renholdstjenester Snørydding, salt og sand Ekstra renovasjon Andre konsulenttjenester 75 Sum Note - Forsikring Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Forsikring bygninger Sum Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

18 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note - Forsikring Note - Brensel og strøm Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Elektrisk energi/strøm Strøm vaskeri Sum Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

19 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 2 - Drift maskiner Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Leie Maskiner Vedlikehold maskiner Sum Note 3 - Drift tekniske installasjoner Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Drift brannvarslingsanlegg Sum Note 4 - Andre driftsutgifter Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Leiekostnader lokaler 65 Verktøy og redskaper Innkjøp driftsmaskiner Inventar Driftsmaterialer Andre driftsmaterialer Kontorrekvisita Skjema ligningsoppgaver Kopiering Kurs, oppdatering, videreutdanning Telekommunikasjon Kostnader Internett Porto Leie av Tele/data/internett-utstyr Gaver og blomster Kontingent HL Møtekostnader Bank- og betalingsgebyr Lønnskjøringsgebyr OBF Gebyrer og garantier Andre bomiljøkostnader Andre driftskostnader Nøkler,låser og skilt Malervarer Purregebyr/Inkassosalær 5 Sum Note 5 - Renteinntekter Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Renterinntekt driftskonto Renteinntekt særvilkår Renteinntekt felleskostnader Sum Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

20 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 6 - Rentekostnader Regnskap 2 Regnskap 2 Budsjett 2 Budsjett Renter gjeldsbrevlån Lånenr Andre rentekostnader Sum Note 7 - Disponible midler 2 2 A. Disponible midler pr B. Endringer disponible midler Årets resultat Opptak av langsiktig lån 4 24 Avdrag langsiktig lån B. Årets endring i disponible midler C. Disponible midler Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

21 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 8 - Pantegjeld Kreditor: Formål: DNB Bank ASA DNB Bank ASA Rehabiliteringslån Lånenummer: Lånetype: Opptaksår: 2 22 Rentesats: 3.8 % 3.55 % Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo.: Avdrag i perioden: Opptak i perioden: 4 24 Lånesaldo 3.2: 4 87 Serie Serie Pantegjeld Ant. andeler Andel gjeld 3.2 Sum fellesgjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

22 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Pantegjeld Note 9 - Gårds og bruksnummer Gårdsnummer Bruksnummer Gnr , 33, 34, 37, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 8 Note 2 - Aksjer og andeler Regnskap 2 Regnskap 2 3 Investeringer i OBF AS Andel i OBF BBL Sum Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler er vurdert til opprinnelig kostpris med mindre varig verdinedgang er konstatert. Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

23 Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Note 2 - Forskuddsbetalte kostnader Regnskap 2 Regnskap 2 73 Forskuddsbetalte kostnader Forskuddsbetalt forsikring Sum Note 22 - Andre fordringer Regnskap 2 Regnskap 2 53 Fordringer beboere Forskutterte inkassogebyr Forskuttert purregebyr 538 Sum Egenkapital Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av gjelden. Dette skyldes at regnskapsloven forutsetter at verdiene skal fastsettes på basis av historisk kost. Konsekvensen av dette er at den balanseførte verdien i dette borettslaget ikke gjenspeiler den reelle verdi av eiendelene. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Styret vurderer dermed den reelle egenkapitalen som positiv. Noter 3 BJØLSEN BORETTSLAG Orgnr:

24

25 6. SAKER TIL BEHANDLING I GF a. Godkjenning av utbygging: Stavangergata 37, H, søknad om utbygging mot kjeller. Se vedlagt tegningsskisse fra Yngvar Ånensen og Nina Winge. b. Godkjenning av utbygging: Stavangergata 43, H2, Søknad om utbygging mot loft. Denne gården er ikke vurdert i helhetsplanen. Styret må befare loftet før godkjenning gis. Se vedlagt tegningsskisse fra Astrid Krahn. c. Opplysning om utbygging: Stavangergata 4, H3, Søknad om utbygging mot loft Loftet er godkjent ihht helhetsplanen vedtatt 22. Punktet er kun tatt med for å opplyse borettslaget om fremtidig oppstart av utbygging. Søknad ligger inne hos PBE, forventet oppstart i 22. Se vedlagt tegningsskisse fra Vegard Sætrenes. d. Opplysning om utbygging: Bergensgata 8 B, H, Søknad ligger inne hos PBE for godkjenning, forventet oppstart i 22. Se vedlagt tegningsskisse fra Tonny Egeland. e. Opplysning om utbygging: Bergensgata 24 C, H, Mottatt igangsettelsestillatelse. Oppstart for utbygging fra april 22 Se vedlagt tegningsskisse f. HUSLEIE: Det er ønske om at vi tar opp muligheten for å endre borettslagets fordelingsnøkkel for husleien. Dagens fordelingsnøkkel er beregnet etter størrelsen på andelen. Det ønskes at fordelingen endres til å gjelde 5 % fordelingsnøkkel slik den er i dag og 5 % flatt fordelt. Slik at ved en høy vedlikeholdskostnad så fordeles summen likt mellom alle andeler, enten den er 5m2 eller m2 stor. Saken tas opp på GF 22. For at gjeldende fordelingsnøkkel skal kunne endres må det være enstemmighet blant andelseierne.

26 /? (S o <v ft r» 5 ^ <* -5 $- * ^ CAJ) 5 ft Mr* 3 *W "^ d? 5 & : "S ^

27

28

29

30

31

32

33

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015

AS SIGURDSGATE 20 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 ORG.NR: 933 365 212 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. MARS 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling i AS Sigurdsgate 20, 2015 Ordinær generalforsamling avholdes 26.03.15 kl 18:00 i personalrommet på Tøyen

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer