BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1"

Transkript

1 BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Marte Martinsen Styremedlem: Lars Gauden-Kolbeinstveit Styremedlem: Mikko Inkari Styremedlem: Daniel Korsrud Styremedlem: Tom Arne Nyhus VARAMEDLEMMER TIL STYRET: 1. Varamedlem: Steve Gulbrandsen 2. Varamedlem: Veronica Lüthcke 3. Varamedlem: Solveig Dramstad Et styremedlem på valg i ANDRE KOMITEER/UTVALG: VELFERDSKOMITÉ: 1. Anna Moland 2. Veronica Lüthcke 3. Liv Irene Siksjø FLAGGANSVARLIG: 1. Kristian Hernes VASKERIANSVARLIG: 1. Maryann Falknor 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning i henhold til kontrakt. Revisjonen er utført av Hedemark Revisjonsbyrå as 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer ligger i bydel Sagene/Torshov i Oslo og har adresse: Adresse: Gårds/bruksnummer: Brettevillesgt. 18,20,22,24 224/0091, 224/0094, 224/0096, 224/0098 Kyrre Greppsgt. 2,4,6 224/0236, 224/0237, 224/0238 Borger Withsgt. 11,13,15,17 224/0076, 224/0078, 224/0079, 224/0080 Borettslaget består av 77 andelsleiligheter, fordelt på ovennevnte eiendommer. Borettslaget eier i tillegg 1 næringslokale. Tomtens areal er kvm. Tomten er festet og avtalen løper i 70 år fra 1/ Side 1 av 5

2 Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut leiligheter i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. STYRET Henvendelser til styret sendes; Styret, Borettslaget Nordre Åsen KV 1, Borger Withsgt.11, 0482 Oslo eller e-post VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har engasjert Bygårdsvaktmesteren A/S. Vaktmester skal ivareta oppgavene knyttet til rydding, plenklipping, snømåking, strøing, mindre vedlikehold, lys og lignende. Feil og mangler kan meldes til vaktmesteren på skjema opphengt i oppgangen. TRAPPEVASK Borettslaget har hatt avtale om rengjøringstjeneste med Fokus Renhold AS. Rengjøringen skjer hver uke i oppganger. Beboerne er selv ansvarlig for fellesarealene. KABEL-TV Borettslaget har avtale med Get som leverer kabel-tv tjenester. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep på borettslagets kabelnett eller sette opp private parabolantenner. PARKERING Parkering i offentlig gate. NØKLER/SKILT Nøkler til inngangsdør, kjeller, vaskeri og skilt til ringeklokke bestilles hos styret. Postkasseskilt ordnes privat. FREMLEIE Med godkjenning fra styret kan en andelseier overlate bruken av hele boligen til andre for inntil tre år, dersom andelseieren har bodd i boligen i minst et av de to siste årene. Gjør framleier oppmerksom på at husordensreglene er en del av framleieavtalen. Meld fra til styret dersom leiligheten din blir stående tom over lengre tid. VASKERI Borettslaget har eget fellesvaskeri som er lokalisert i Borger Withsgt 15. Dette kan benyttes i henhold til oppsatte regler. Om vaskeriet ikke er tatt i bruk innen 30 min etter reserveringstidens begynnelse kan vaskerommet benyttes av andre. En vask koster 2 x 10 kr. BRANNSIKRINGSUTSTYR I forhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn er det vedtatt at alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseier som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt meldes dette skriftlig til styret. Brannslokkingsapparat og røykvarsler skal følge med leiligheten ved salg. Side 2 av 5

3 REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD Område Tidsrom Tak, (takstein, lekter, papp) 1995 Fasade - Ute - Oppgang Vann/avløp - Nedløp - Soil EL - Oppgang - Loft - Jording av soilrør - Lys over inngangsdører - Nytt sikringsskap i Kloden - Nye panelovner i Kloden Drenering Piper / luftekanaler - Rens av luftekanaler Utbedring loft KG Rehabilitert pipeløp 2011 Vinduer - Leilighet/oppgang - Kjeller Dører - Leilighet - Oppgang utv - Kjeller utv - Kjeller Innvendig - Loft - Porttelefoner Bakgård - Asfalt - Gress - Utforming - Porter - Avfallsbrønner - Låsbare porter Brannsikring - Etterfylling og nyinnkjøp av pulveraparater - Utdeling av nye røyvarslere Alle takrenner renset i 2006 Rep. av takrenne mellom nr. 11 og nr. 13 Soilrør er skiftet ut ved rehabilitering av våtrom. Lys skiftet 2001 Lys skiftet 2001/nye bryter Delvis Delvis 2007 / 80`tallet 2008 Side 3 av 5

4 HMS Styret er i ferd med å utarbeide rutiner for gjennomføring av internkontroll (HMS) for borettslaget. VENTILASJON Lufteluker og luftekanaler skal ikke fjernes eller tettes igjen. For å unngå sopp- og råteskader er det viktig at ventilene over vinduene holdes åpne hele året. Ingen rom må stå helt uten oppvarming i den kaldeste tid av året. Luft jevnlig gjennom vinduene i rom uten ventiler (for å unngå soppskade i yttervegg). DUGNAD OG ANDRE SOSIALE AKTIVITETER I regi av velferdskomiteen avholder borettslaget dugnad to ganger i året, vår og høst. Møt opp og bidra etter evne. Til dugnaden blir det leid inn konteinere slik at andelseiere får ryddet loft og kjellerboder. Velferdskomiteen arrangerer også sommerfest og julegrantenning for alle andelseiere. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i forsikringsselskapet NEMI Forsikring ASA med polisenummer Egenandel ved utbedring av skaden belastes andelseier. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Skader skal meldes OBF på telefon OVERDRAGELSER Det ble i 2011 gjennomført 5 overdragelser av andeler. FORKJØPSRETT Andelseiere i borettslaget har forkjøpsrett ved salg av andeler. Om det er flere andelseiere som melder sin interesse vil den med lengst ansiennitet få tilslaget. 6. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 10 møter, 5 ekstraordinære møter og behandlet 83 styresaker hvor av de viktigste sakene er: Rehabiltering av piper Ny utleiekontrakt for Kloden Vannskader / forsikringssaker Utbygginger Vedlikeholdsplan Beboersaker BORETTSLAGETS UTFORDRINGER se vedlagt vedlikeholdsplan HUSLEIE Det er ikke foretatt økning av husleien siden GF i Sist økning var i med 15%. Omfanget av piperehabiliteringen og fremtidig vedlikehold tilsier at økning av husleien er nødvendig i løpet av BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Side 4 av 5

5 Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små og mellomstore foretak og basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift for borettslag, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Resultatet av driften for 2011, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir et underskudd på kr ,- Disponible midler ,- ( ,-) 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2012 INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Inntektene og kostnadene for 2012 vil være avhengig av generalforsamlingens godkjenning av styrets forslag til budsjett. Budsjett 2012 er basert på stabil drift. BORETTSLAGETS LÅN: Borettslaget har lån i Handelsbanken med en rente p.t. på 4,4 %. Restgjeld pr : kr ,- FORSIKRING Grunnet mange skadetilfeller og generell prisøkning på byggevarer og entreprenør/håndverkstjenester økte bygningsforsikringen med 25 % fra regnskap 2010 til Det er ikke beregnet store økninger til 2012 Oslo, den I styret for BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV. 1 Marte Martinsen Lars Gauden-Kolbeinstveit Mikko Inkari Daniel Korsrud Tom Arne Nyhus Side 5 av 5

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 22 Generalforsamling i BJØLSEN BORETTSLAG avholdes tirsdag 8. mai 22 kl. 8: på Akerselva Sykehjem TIL BEHANDLING FORELIGGER:. KONSTITUERING A Valg av

Detaljer

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer