BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap"

Transkript

1 BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Tirsdag 23. april kl. 18:00 Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben) Mor Go`hjertas vei 22

2

3 REGISTRERINGSBLANKETT FOR GENERALFORSAMLINGEN Fyll ut og lever denne blanketten ved inngangen til møtelokalet Eierens navn: Eierens adresse: Andelsnummer: Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én fullmakt, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren kan bare uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Dersom De benytter Dem av denne retten, må både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut: FULLMAKT Eier av boligen gir herved fullmakt til: Fullmektigens navn: å møte og stemme på mine vegne i alle saker som skal behandles av generalforsamlingen i BJØLSEN BORETTSLAG den 23. april Eierens underskrift og dato:

4

5 Kjære andelseier! Du holder nå innkallingen til generalforsamlingen i BJØLSEN BORETTSLAG i hånden. Den inneholder blant annet styrets årsberetning og borettslagets årsregnskap for Vårt ønske er at du leser nøye igjennom innkallingen og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på borettslagets generalforsamling Tirsdag 23. april 2013, kl. 18:00 Møtelokalet er Akerselva Sykehjem og har adresse Mor Go`hjertas vei 22 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen, og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i tiden frem til neste generalforsamling. VELKOMMEN!

6 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2013 Generalforsamling i BJØLSEN BORETTSLAG avholdes tirsdag 23. april 2013 kl. 18:00 på Akerselva Sykehjem TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg av møteleder B Opptak av navnefortegnelse C Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D Godkjennelse av innkallingen og den oppsatte dagsorden 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP 2012 OG BUDSJETT 2013 A Årsregnskapet for 2012 B Revisjonsberetning C Budsjett for GODTGJØRELSER A Styret kr ,- 5. VALG AV TILLITSVALGTE A Valg av styreleder for 2 år B Valg av to styremedlemmer for 2 år C Valg av tre varamedlemmer for 1 år D Valg av valgkomitè for 1 år 3 medlemmer E Valg av hagekomitè for 1 år 3 medlemmer 6. FORSLAG A - C Saker til behandling, se vedlegg 7. GODKJENNING AV PROTOKOLL Oslo, 10. april 2013 I styret for BJØLSEN BORETTSLAG Frode Larsen Sondre Ressem Anders Koller Tufte Hanne Caroline Hvidsten

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 " "!!"!! #!! ""!" #! $#!"!# $"!% &% '# ( )*! (++!!,!"+ + # '! #!" "! " $#! "! "!"" %## '#)-., / / &##!"!!"" # '!0. 0 '!)+ '####(# """!! )*+','--+./

17 ''$'+'.# &!+,-!! %### '#! # " ",0#! / ' 1!!" ) '!,! #! " " 12''$'+'! )*+','--+./

18

19 )*+','--+./ ## 7!#" + +!!!! 6/! "! )++ +0!) 0 62!!++!!6 (!!! ) ; )+!)! +!!+6' ++"+6(!!!!!!#) 0)!6(!!#" 06:!!#!!!#6 '!!+ +!0 0 )!06/!!! +!!!!!6 $!!!#! "++ )"0 )!6$!!!#!+"!!6.+"+!!6 (!!#) "++ )"0 )!6 % 2!!!! %5## /!! 2! )!!!!"!" " 1## $!%! $#&# 9! " 2! '#6 # 9!!!! 9!!%&#&# /#% )*+','--+./,7

20 )*+','--+./!%&#&#!"% '#)-., * * '! "!" " /#% %%-#6 )*+','--+./,7

21 )*+','--+./,! #!".,'9!+ )- 6 "89 9-% $"!! ')!!?! "!!!" 9-%! +!6) %!#-*6,!% +)!6.,-4 $!%!!!0% ##6 :#9 &% &% &% &% &%" &%!! &%! " &%*!! &% &%)-!!+! &%+0 '% &% &%!% &% &% #!!,! &%"!! &%0-+ ( - % ""!""!. # 10!! /%# 9"-!! #! "! )*+','--+./,7

22 )*+','--+./ %##!)-!! "! "! )*+','--+./,7

23 )*+','--+./ 9"+! " $## $A &%+!! $### )!!! ".## &"-! + '+ ( 9#+!!! (! (!! 1++ # ( 2 5 3!)+ (!=$ A", *!)!!)- $"#"!!)-., 3)-!! ')+#" ' 4"0! A / / 0 / )*+','--+./,7

24 )*+','--+./!# " " /!#)0 $066 '! " " $##(#.;$##(#;,6!)+ 7.!!0 '!!!0 ;####(# "! * " * * """ <;$##(#; "! )*+','--+./,7

25 )*+','--+./ 4 3#7 $.. +=7 " $0-; 9. 0; / ; 6B,!; 66.!0)"; $0 6; '!; +=; 7 " 4.;.; '!#!+!#0 )*+','--+./,7

26 )*+','--+./ 4 /=( /= 3. 2!.,'9 '.,,,$!! '#! +!!+!++!!! 6 )*+','--+./,7

27 )*+','--+./ %( ) )!.# & ))!))!)- "" '#, 0!!! ) " ) "!#6 -! 0) %6( ) " )!!# 6!++!!%!+ #+ )!++%"-) "6 9-+! +6 )*+','--+./,7

28

29 6. SAKER TIL BEHANDLING I GF 23. APRIL 2013 a. Godkjenning av utbygging: Bergensgata 20, H0302, søknad om utbygging av råloft. Se vedlagte søknad og tegningsskisser fra Ole Erik Berget. b. Godkjenning av utbygging: Bergensgata 24 C, H0301, Søknad om utbygging mot loft. Se vedlagte tegningsskisse fra Tarik Fanuel Ogbamichael og Henok Kassathun. c. Endring av fordelingsnøkkel i henhold til brev datert 22.mars For at gjeldende fordelingsnøkkel skal kunne endres kreves enstemmighet blant alle andelseierne.

30 Ole Erik Berget Bergensgata Oslo 18. mars 2013 Bjølsen Borettslag Søknad om utbygging av råloft over andelsleilighet H0302 Jeg viser til mottatt brev angående GF og byggesaker for Bjølsen Borettslag. Min samboer og jeg bor i andelsleilighet H0302 i Bergensgata 20. Leiligheten er en hjørneleilighet på 48 m 2 BRA. På grunn av behov for større plass ønsker vi å søke om å bygge ut deler av råloftet for så å tilknytte dette arealet til den nåværende leilighet. Ønsket utbygget areal er 27,5 m 2 inkl. interntrapp. Arealet er målt opp iht. DiBK (Direktoratet for byggkvalitet) kapittel 6 Beregnings- og måleregler. Dette er forskriftene til bygningsdelen av plan- og bygningsloven. Dette vil gi et nytt bruksareal på 75,5 m 2. Råloftet per dags dato består av åtte klesboder, og et areal tiltenkt tørking av klær etc. Areal som ønskes utbygget, ny interntrapp, rømningsdør, og forslag til ny plassering av boder og tørkeareal er angitt på vedlegg 1. Ønsket utbygget areal er markert med skravert rosa. Bodene som er tegnet inn har et minimumsareal på 3 m 2 som er iht. vedtektene. Klesboden som tilhører andelsleiligheten våres (H0302) inngår i ønsket utbygget areal. Vedlegg 2 viser arealet av den nåværende leiligheten, samt plassering av ny interntrapp. Vedleggene har målestokk 1:50 ved A3 plott. Kravet til rømning ved brann eller andre nødstilfeller er vurdert på et overordnet nivå av branntekniske rådgivere hos Rambøll Norge AS. Med det tegningsgrunnlaget (vedlegg 1 og 2) grunnlaget de hadde, så er det vurdert dit hen at brannkravet er ivaretatt ved å plassere rømningsdør som angitt på plantegning. Rømningskravet må dokumenteres ved en eventuell utbygging. Vennlig hilsen Ole Erik Berget

31

32

33

34

35

36

37 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme

38

39

40

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes torsdag 20. februar 2014 kl. 18.30 i Hasle Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Konstituering

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2010 Tid: Onsdag 17. mars 2010, kl 18.00 Sted: Vesterskauen skole www.boligsameiet lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2010 i Boligsameiet Lunderåsen

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 211 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET Til medlemmer i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter INNKALLING TIL MØTE I RÅDET Møte i rådet i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter ( Stiftelsen ) holdes på Stiftelsens kontor: i 2. etg i Torghallen i Bergen, 27. mai

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1 KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 22 Generalforsamling i BJØLSEN BORETTSLAG avholdes tirsdag 8. mai 22 kl. 8: på Akerselva Sykehjem TIL BEHANDLING FORELIGGER:. KONSTITUERING A Valg av

Detaljer